Khach sạn Hoai Nga

  • Published on
    14-Nov-2015

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Khach sn Hoai Nga</p><p>Da ch: Lo 13 B4.4 Vo Nguyen Giap, Q. Ngu Hanh Sn, Da Nng</p><p>Tel: 0511 3951368; Hotline: 0966703399; Fax: 0511 3951369</p><p>Email: info@hoaingahotel.com</p><p>Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-hoai-nga.html</p><p>S phong:</p><p>var num_image = 10</p></li><li><p>Ta lc tren dng Lo 13 B4.4 Vo Nguyen Giap nm tren tuyn dng bin Hoang</p></li><li><p>Sa - Trng Sa - cach bai bin M Khe (300m), 1 trong 6 bai bin dc tp chiForbes bu chn dp nht hanh tinh. Ch cn 5 phut quy khach da dn san bay DaNng, khu mua sm va khu vui chi, khach sn Hoai Nga luon la s la chn tuytvi ca quy khach. Dn vi Hoai Nga quy khach co dy d khong gian tin li dngm cu quay Song Han xinh dp, cu Trn Th Ly lp lanh di anh den maudem huyn o va cu Rng uy nghi nim t hao ca ngi dan thanh ph DaNng. Quy khach s cm nhn dc v dp v tin nghi va ni tht cungvi s phc v tn tinh, chu dao va chuyen nghip ca di ng nhan vien. Chcchn quy khach s co cm http://khachsannt03.yolasite.com/khchsnnhatranggir2013 giac thts thoi mai va m cung nh dang chinh ngoi nha ca minh. Khach Sn Hoai Ngakhong ch s hu mt khong gian ly tng ma con co 27 phong ngh sang trng,tin nghi.</p><p>Cac phong du co ca s rieng hng ra bin, bao quat toan cnh vnh Da Nngxinh dp. Hn na t san thng ca Khach Sn Hoai Nga quy khach co ththng thc toan cnh bn phao hoa quc t t chc hang nam ti TP. DaNng. Khach Sn Hoai Nga s la ni ly tng ca quy khach trong k ngh. Ngoaira Khach Sn con co nha hang thit k theo phong cach A Dong va tinh hin di PhngTay chc chn se lam hai long quy khach.</p><p>Loi phong</p><p>Gia phong</p><p>Tin nghi</p><p>Dch v</p><p>V tri</p><p>Nhn xet</p><p>PHONG D N</p><p>Dc dim Phong : </p><p>- Gm 6 phong, rng khong 20 m2, ging (1m8 x 2m)</p><p>- Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.</p><p>Thit b trong phong:</p><p>May lnh diu hoa</p><p>Tivi LCD truyn hinh cap</p><p>Gi bao thc (nu cn)</p></li><li><p>Din thoi</p><p>Khoa t an toan</p><p>Ban trang dim</p><p>T lnh</p><p>May sy toc</p><p>PHONG DOI</p><p>Dc dim Phong : </p><p>- Gm 6 phong, rng khong 25 m2, ging (1m8 x 2m)</p><p>- Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.</p><p>Thit b trong phong:</p><p>May lnh diu hoa</p><p>Tivi LCD truyn hinh cap</p><p>Gi bao thc (nu cn)</p><p>Din thoi</p><p>Khoa t an toan</p><p>Ban trang dim</p><p>T lnh</p><p>May sy toc</p><p>PHONG HAI GING</p><p>Dc dim Phong : </p><p>- Gm 10 phong, rng khong 27 m2, ging (1m4 x 2m va 1m6 x 2m)</p><p>- Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.</p></li><li><p>Thit b trong phong:</p><p>May lnh diu hoa</p><p>Tivi LCD truyn hinh cap</p><p>Gi bao thc (nu cn)</p><p>Din thoi</p><p>Khoa t an toan</p><p>Ban trang dim</p><p>T lnh</p><p>May sy toc</p><p>PHONG VIP</p><p>Dc dim Phong : </p><p>- Phong 4 phong, rng khong 30 m2</p><p>- Gm 2 phong: 2 ging (1m8 x 2m) va 2 phong: 2 ging (1m6 x 2m)</p><p>- Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.</p><p>Thit b trong phong:</p><p>May lnh diu hoa</p><p>Tivi LCD truyn hinh cap</p><p>Gi bao thc (nu cn)</p><p>Din thoi</p><p>Khoa t an toan</p><p>Ban trang dim</p><p>T lnh</p><p>May sy toc</p></li><li><p>PHONG GIA DINH</p><p>Dc dim Phong : </p><p>- Gm 1 phong, rng khong 45 m2</p><p>- Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.</p><p>Thit b trong phong:</p><p>May lnh diu hoa</p><p>Tivi LCD truyn hinh cap</p><p>Gi bao thc (nu cn)</p><p>Din thoi</p><p>Khoa t an toan</p><p>Ban trang dim</p><p>T lnh</p><p>May sy toc</p><p>Phong khach</p><p> Dt ngay</p><p>Dch v khach sn</p><p>- Dch v don/ tin khach ti san bay</p><p>- Dch v git la (gia niem yt ti KS)</p><p>- Nha hang (phc v khi khach co yeu cu)</p><p>- Dch v nc ung ti tin snh</p><p>- Dch v Tour du lch trong ngay (Ba Na, Cu Lao Cham, Hi An, Ngu Hanh Sn, Bando Sn Tra)</p><p>- Dch v van th( photocopy, fax, in n)</p><p>- Phc v an ung ti phong</p><p>- Thu di ngoi t</p></li><li><p>- Cho thue o to t 4 dn 45 ch, xe may, xe dp</p><p>- Quy ban hang lu nim</p><p>- Dt va xac nhn ch ve may bay, tau ha (khi khach yeu cu)</p><p>- Dch v hng dn vien du lch bng Ting Vit, Anh, Hoa, Phap,..</p><p>- Thanh toan bng cac loi th Credict card, Visa, Master, American Express..</p><p>- Truy cp internet min phi ti tin snh</p><p>- May lnh</p><p>- H thng Thong gio</p><p>Tin nghi khach sn</p><p>- Tivi truyn hinh cap</p><p>- T lnh mini</p><p>- May sy toc</p><p>- Binh nc nong</p><p>- Thang may hin di</p><p>- H Thng bao chay t dng va thit b cha chay</p><p>- H thng wifi tt c cac phong</p><p>- Phc v 24/24h</p><p>- Bai du xe rng rai thoang mat min phi</p><p>- Khach sn nm sat bin</p></li></ul>