Khach sạn Huy Hoang

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Khach sn Huy Hoang</p><p>Da ch: 33-35 Ngo Dc K, Ninh Kiu, Tp Cn Th</p><p>Tel: 0710 3825833 - 3753945; Fax: 0710 3753 929</p><p>Email: huyhoanghotel@canthotourist.vn</p><p>Website: hotel84.com/can-tho/khach-san-huy-hoang.html</p><p>S phong:</p><p>var num_image = 10</p></li><li><p>Khach sn Huy Hoang ta lc ti v tri thun li ca trung tam thanh ph CnTh, cach bn Ninh Kiu 5 phut di b. Khach sn vi cac loi phong dc trangb dy d tin nghi, sch s va m cung cung vi di ngu nhan vien nhit tinhva than thin, chung toi tin rng s dem dn cho khach hang nhng dch v ttnht.</p><p>Vi v tri ngay trung tam, t khach sn Huy Hoang quy khach hang d dang tham quancac da dim vui chi gii tri nh: Ch Ni Cai Rang, nha c binh thy, khu dulch nha hang Hoa S, Ch C Cn Th, Chua Ong, khu du lch M Khanh, chdem Tay Do va ngm thanh ph v dem tren du thuyn Song Hu.</p><p>Loi phong</p><p>Gia phong</p><p>Tin nghi</p><p>Dch v</p></li><li><p>V tri</p><p>Nhn xet</p><p>Phong Tieu chun</p><p>khach sn sammy vung tau agoda Huy Hoang dt chun 1 sao gm co 1 trt va 4 lu,vi tng s phong ngh dt chun phc v la 31 phong vi nhng trangthit b dy d tin nghi va gia c hp ly.</p><p>Din tich 22m vuong</p><p>S phong: 06 phong</p><p>Ging: 1m60 (1 ging) va 1m50 1m20 (2 ging)</p><p>Phong Gia Dinh</p><p>Khach sn Huy Hoang dt chun 1 sao gm co 1 trt va 4 lu, vi tng s phongngh dt chun phc v la 31 phong vi nhng trang thit b dy d tinnghi va gia c hp ly.</p><p>Din tich 25m vuong</p><p>S phong: 09 phong</p><p>Ging: 1m60 (1 ging) va 1m50 1m20 (2 ging) hoc: 1m50 1m20 (4ging) </p><p>Phong Cao cp</p><p>Khach sn Huy Hoang dt chun 1 sao gm co 1 trt va 4 lu, vi tng s phongngh dt chun phc v la 31 phong vi nhng trang thit b dy d tinnghi va gia c hp ly.</p><p>Phong dn/phong doi </p><p>Din tich 20m vuong</p><p>S phong: 16 phong</p><p>Ging: 1m60 (1 ging) hoc 1m50 1m20 (2 ging)</p><p>Tin nghi trong phong:</p><p>May diu hoa</p><p>http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/vung-tau/khach-san-sammy-vung-tau-9427.html</p></li><li><p>Dep di trong phong</p><p>Mini-bar</p><p>May nc nong lnh</p><p>TV 21</p><p>Moc treo qun ao</p><p>Internet wifi tc d cao</p><p>S hng dn dch v</p><p>Din thoi quc t</p><p>Loi phongGiaPhong Tieu chun229.000 vndPhong Gia Dinh429.000 vndPhong Caocp289.000 vnd Dt ngay</p><p> Dch v gi din thoi trong va ngoai nc</p><p> Dch v hanh ly va quy cung cp thong tin</p><p> Dch v git la/git kho</p><p> Dch v th tin</p><p> Dch v dt ve tau xe</p><p> Dch v cho thue xe dp, xe may</p><p> Dch v t vn v cac tuyn tour, tham quan thanh ph</p><p> Dch v th ky (h thng fax, photocopy, din thoi, email, internet)</p><p> Dch v gi din thoi trong va ngoai nc</p></li></ul>