Khach Sạn Thanh Dồng

  • Published on
    17-Nov-2015

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly khach sn vui long lien h vi c

Transcript

<ul><li><p>Khach Sn Thanh Dng</p><p>Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly khach sn vui long lien h vichung toi d d cp nht min phi, gii thiu thong tin cho khach du lch.</p><p>Khach sn dang ch cp nht, vui long nhay chut vao day (ch danh cho qun ly khachsn) d cp nht thong tin min phi.</p><p>Mt s khach sn nh hoc khach sn 1, 2 sao cac tnh, thanh ph hin nayc s vt cht cha dng b nen cac thong tin gii thiu va hinh nh cakhach sn cha dy d va chi tit. Do vy d tim hiu quy khach vui long dinthoi trc tip ti khach san o da lat gia binh dan theo s din thoi ca khachsn ma chung toi cung cp hoc din thoi cho chung toi theo s tng dai sau </p><p>Tng dai toan quc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225</p><p>Ha Ni: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04)37171525 - 3 7173553</p><p>H Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08)38360858 </p><p>E-mail la cach thun tin va nhanh nht d tipcn chung toi, quy khach hay din vao form yeu cuhoc email ti info@vietnamhotels.vn, chung toi sc gng lien lc li vi quy khach trong vong 12gi dng h</p><p>Chuc quy khach tim dc khach sn nh y cho chuyn di ca minh</p><p>Tin nghi va dch v khach sn</p><p>http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/da-lat.html</p></li></ul>