Khach Sạn Ty Ty

  • Published on
    06-Feb-2016

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly trang w

Transcript

<ul><li><p>Khach Sn Ty Ty</p><p>Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly trang web khach san vui long lien hvi chung toi d d cp nht min phi, gii thiu thong tin cho khach du lch.</p><p>Khach sn dang ch cp nht, vui long nhay chut vao day (ch danh cho qun ly khachsn) d cp nht thong tin min phi.</p><p>Mt s khach sn nh hoc khach sn 1, 2 sao cac tnh, thanh ph hin nayc s vt cht cha dng b nen cac thong tin gii thiu va hinh nh cakhach sn cha dy d va chi tit. Do vy d tim hiu quy khach vui long dinthoi trc tip ti khach sn theo s din thoi ca khach sn ma chung toicung cp hoc din thoi cho chung toi theo s tng dai sau </p><p>Tng dai toan quc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225</p><p>Ha Ni: (04) 37171818 - 39030305 -Fax : (04) 37171525 - 3 7173553</p><p>H Chi Minh: (08) 35027555 -35091555 - Fax : (08) 38360858 </p><p>E-mail la cach thun tin va nhanhnht d tip cn chung toi, quykhach hay din vao form yeu cuhoc email tiinfo@vietnamhotels.vn, chung toi sc gng lien lc li vi quykhach trong vong 12 gi dngh</p><p>Chuc quy khach tim dc khachsn nh y cho chuyn di caminh</p><p>Tin nghi va dch v khachsn</p></li></ul>