Khach sạn Vương Phố

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/21/2019 Khach sn Vng Ph</p><p> 1/5</p><p>Khach sn Vng Ph</p><p>Da ch: 92 Hung Vng, Nha Trang</p><p>Tel: 058 3525818; Fax: 058 3527766</p><p>Email: kingtownhotel@yahoo.com.vn</p><p>Website: hotel84.com/nha-trang/khach-san-vuong-pho.html</p><p>S phong: 49</p><p>var num_image = 10</p></li><li><p>7/21/2019 Khach sn Vng Ph</p><p> 2/5</p></li><li><p>7/21/2019 Khach sn Vng Ph</p><p> 3/5</p></li><li><p>7/21/2019 Khach sn Vng Ph</p><p> 4/5</p><p>Khach sn Vng Ph s hu v tri thun li, nm sat bin (ch mt phut</p><p>di b), ngay gn trung tam thng mi, tai chinh va cac dim vui chi gii tri. Khach</p><p>sn dc xay theo kin truc hin di Chau Au nhng vn mang dm bn sc</p><p>truyn thng Vit.</p><p>Vi h bi, nha hang, 49 phong ngh dc trang b tien tin dt tieu chun</p><p>quc t va di ngu nhan vien chuyen nghip, nhit tinh, quy khach s hai long khi</p><p>dn ngh ngi ti khach sn chung toi.</p><p>Loi phong</p><p>Gia phong</p><p>Tin nghi</p></li><li><p>7/21/2019 Khach sn Vng Ph</p><p> 5/5</p><p>Dch v</p><p>V tri</p><p>Nhn xet</p><p>Dt ngay</p></li></ul>