KI Expert-S.novak

  • Published on
    18-Apr-2015

  • View
    525

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>RAUNALNI PROGRAM KI EXPERTKnauf Insulation d.o.o. Novi Marof</p> <p>Silvio Novak, dipl.ing.gra. Voditelj tehnike podrke korisnicima</p> <p>Program izraen u skladu s Tehnikim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (N.N. 110/08), te prihvaenim (i harmoniziranim) normama EU 11 normi za proraun, 6 normi za ispitivanja i 15 specifikacijskih normi za graevne proizvode</p> <p>18/05/2011</p> <p>2</p> <p>Obzirom na propisane zahtjeve, Tehniki propis razlikuje zgrade:</p> <p>Prema namjeni: stambene zgrade</p> <p>Prema unutarnjoj temperaturi u zgradi zgrade grijane na temperaturu i 18C (normalna unutarnja temperatura) zgrade grijane na temperaturu 12 C &lt; i &lt; 18C (niska unutarnja temperatura) Zgrade temperature i &lt; 12C (negrijane ili kvazi negrijane zgrade)</p> <p>nestambene zgrade (gospodarske ili javne namjene) Slobodnostojee zgrade s ukupnom plotinom korisne povrine zgrade manjom od 50 m2</p> <p>18/05/2011</p> <p>3</p> <p>lokacija zgrade (hidrometeoroloki parametri) - mogunost paralelnog prorauna potrebne energije za stvarne i REFERENTNE klimatske podatke</p> <p>18/05/2011</p> <p>4</p> <p>Podaci za Kontinentalnu i Primorsku Hrvatsku</p> <p>18/05/2011</p> <p>5</p> <p>18/05/2011</p> <p>6</p> <p>Definiranje graevnih dijelova i unos slojeva</p> <p>18/05/2011</p> <p>7</p> <p>HRN EN ISO 6946:20XX HRN EN ISO 13788:20XX</p> <p>HRN EN ISO 14683:20XX HRN EN ISO 10077-1:20XX HRN EN 13370:20XX HRN EN ISO 13789:20XX HRN EN ISO 13790:20XX</p> <p>18/05/2011</p> <p>8</p> <p>Materijali korisnika</p> <p>18/05/2011</p> <p>9</p> <p>Ispravci</p> <p>18/05/2011</p> <p>10</p> <p>18/05/2011</p> <p>11</p> <p>Dodaci</p> <p>18/05/2011</p> <p>12</p> <p>Temperatura unutarnje povrine kojom se izbjegava kritina vlanost povrine i unutarnja kondenzacijaNije potrebno za izradu energetskog certifikata!</p> <p>18/05/2011</p> <p>13</p> <p>Proraun unutarnje kondenzacijeNije potrebno za izradu energetskog certifikata!</p> <p>18/05/2011</p> <p>14</p> <p>Dinamike toplinske karakteristike toplinska stabilnost u ljetnom perioduNije potrebno za izradu energetskog certifikata!</p> <p>18/05/2011</p> <p>15</p> <p>Toplinski mostoviVrlo bitan podatak, osobito prilikom izrade energetskih (energijskih) certifikata niskoenergetskih i pasivnih zgrada!!</p> <p>18/05/2011</p> <p>16</p> <p>Otvori</p> <p>18/05/2011</p> <p>17</p> <p>18/05/2011</p> <p>18</p> <p>Proraun otvora prema 10077-1:20xx</p> <p>18/05/2011</p> <p>19</p> <p>Zatita od Suneva zraenjaNije potrebno vriti kontrolu prilikom izrade energetskog certifikata.</p> <p>18/05/2011</p> <p>20</p> <p>Prijenos topline preko tla - HRN EN ISO 13370:2007</p> <p>18/05/2011</p> <p>21</p> <p>18/05/2011</p> <p>22</p> <p>Ukupni transmisijski gubici - HRN EN ISO 13789:20XX</p> <p>18/05/2011</p> <p>23</p> <p>Proraun potrebne energije za grijanje i hlaenje HRN EN 13790:2008Iznalaenje geometrijskih veliina oploje grijanog dijela zgrade A(m) obujam grijanog dijela zgrade Ve(m) Obujam grijanog zraka V (m) V = 0,76 Ve za zgrade do tri etae V = 0,80 Ve za zgrade s vie od tri etae faktor oblika zgrade f0 = A/Ve (m-1) Plotina korisne povrine zgrade Ak (m2) = 0,32 Ve (samo za stambene zgrade) Uee plotine prozora u ukupnoj plotini proelja f (-)</p> <p>! Vrlo bitno. Voditi rauna o namjeni zgrade radi naina prikaza potrebne energije!</p> <p>18/05/2011</p> <p>24</p> <p>18/05/2011</p> <p>25</p> <p>18/05/2011</p> <p>26</p> <p>Godinja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrone tople vode</p> <p>18/05/2011</p> <p>27</p> <p>Ukupni gubici</p> <p>Kod ukupnih gubitaka topline podrazumijevamo samo GODINJE GUBITKE topline. Sezonski gubici ovdje su pridodani samo kao dodatak koji se Propisom ne zahtijeva, ali moe posluiti kao koristan podatak. U sluaju Prekidanog grijanja, prema l. 14, umjesto s unutarnjom projektnom temperaturom, gubici topline QH,ht raunaju se s USREDNJENOM unutarnjom temperaturom: projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16C, a za nestamene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. Preporuka je koritenje ove opcije uz obavezno obrazloenje u izlaznim rezultatima (projektu).</p> <p>18/05/2011</p> <p>28</p> <p>18/05/2011</p> <p>29</p> <p>18/05/2011</p> <p>30</p> <p>Potrebna energija za grijanje!!! Voditi rauna o reimu rada termotehnikog sustava!!</p> <p>18/05/2011</p> <p>31</p> <p>Potrebna energija za hlaenje</p> <p>18/05/2011</p> <p>32</p> <p>18/05/2011</p> <p>33</p> <p>Rezultati prorauna</p> <p>18/05/2011</p> <p>34</p> <p>NOVO: mogunost ispisa energetskog certifikata</p> <p>18/05/2011</p> <p>35</p> <p>Nestambene zgrade:</p> <p>- relativna vrijednost godinje potrebne toplinske energije za grijanje za nestambene zgrade, QH,nd,rel [%], jest omjer specifine godinje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, QH,nd,ref [kWh/(ma)] i doputene specifine godinje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,dop [kWh/(ma)], a izraunava se prema izrazu: QH,nd,rel = QH,nd,ref/ QH,nd,dop x 100 [%];</p> <p>18/05/2011</p> <p>36</p> <p>18/05/2011</p> <p>37</p> <p>18/05/2011</p> <p>38</p> <p>ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI!</p> <p>Varadinska 140 42220 Novi Marof Tel: +385 42 401 300 Fax: +385 42 611 030 www.knaufinsulation.hr18/05/2011 39</p>