KINH TẠ LỄ

  • Published on
    15-Jan-2016

  • View
    84

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Done check spelling - pdf - 2/25/2012. KINH T L. Kinh t l. DK-1 T n Cha-. T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. DK-2. .. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--. 1-. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>KINH T LDone check spelling - pdf - 2/25/2012Kinh t l</p><p>Minh Hong - KINH T L</p><p>Lm. Nguyn Duy // cd 11HL // Feb 25 2012 // www.dinh.dk/pdf/kinhtale-nd.pdf</p><p>Last updated: 2/25/2012</p></li><li><p>DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. </p></li><li><p>DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p></li><li><p>1-1- Ra i n- vi ngi gn xa--. Khi ln nhng- ting lng ngi ca--.</p></li><li><p>DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. </p></li><li><p>DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p></li><li><p>2- Con xin Cha- 2- Con xin Cha- xung ngun hng n--. Cho nhn th- thng ngy bnh an--.</p></li><li><p>DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. </p></li><li><p>DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p></li><li><p>3- Lun trung tn- 3- Lun trung tn- gi li dy khuyn--. Nn nhn chng- ca Ngi ngy m--.</p></li><li><p>DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. </p></li><li><p>DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p></li><li><p>4- Mong Danh Cha- 4- Mong Danh Cha- sng bng ngn phng--. Mun ni bit- n nhn tnh thng.</p></li><li><p>DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. </p></li><li><p>DK-2-E.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p></li><li><p>pdf-png-1 dinh.dk</p><p>Minh Hong - KINH T L</p><p>Lm. Nguyn Duy // cd 11HL // Feb 25 2012 // www.dinh.dk/pdf/kinhtale-nd.pdf</p><p>T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.</p><p>1. Ra i n- vi ngi gn xa--. Khi ln nhng- ting lng ngi ca--.</p><p>2. Con xin Cha- xung ngun hng n--. Cho nhn th- thng ngy bnh an--.</p><p>3. Lun trung tn- gi li dy khuyn--. Nn nhn chng- ca Ngi ngy m--.</p><p>4. Mong Danh Cha- sng bng ngn phng--. Mun ni bit- n nhn tnh thng--.</p></li></ul>