Kinnisvara ja Ehitus märts 2014

  • Published on
    14-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postimehe kinnisvara ja ehituse teemaleht

Transcript

<ul><li><p>12. mrts 2014</p><p>tEEmALEHt</p><p>STOPP, KALAMAJA!maia Daljajeva Arco Varast vtab kokku Kalamaja ja teiste Eesti-aegsete puitasumitega seotud ohud, mis on jnud thelepanuta. Lk 2Uus korterihistuseadus veti vastu. Lk 7</p><p>Mart Saa: Masujrgselt </p><p>on ostjad hakanud rohkem uurima, </p><p>mida osta soovitakse ja mis sellega </p><p>kaasneb. Lk 4</p></li><li><p>2 || kinnisvara ja ehitus postimees, 12. mRts 2014</p><p>teemalehe toimetaja: Rain Uusen, rain.uusen@postimees.ee, tel 666 2194</p><p>Kinnisvarareklaam ja kuulutused: tallinn: Marianne Peep, marianne.peep@postimees.ee, tel 666 2188 tartu: Mari-Liis Aasme, mariliis.aasmae@postimees.ee, tel 739 0395</p><p>Ehitusreklaam ja kuulutused: tallinn: Jaanus Sarapuu, jaanus.sarapuu@postimees.ee, tel 666 2330 tartu: Klaarika Karu, klaarika.karu@postimees.ee, tel 739 0391</p><p>Kujundaja/kljendaja: Kristiina Sillandi</p><p>TURUKOMMENTAAR. Pakkumist tugevalt letav nudlus muudab Tallinna nostalgiahngulistes asumites ringi vaatavad korteriostjad pimedaks ning oma tulevikuvimaluste hindamisel hooletuks.</p><p>Stopp, Kalamaja!</p><p>Toodete pealetkkiv esitlemine on iseenesest juba hiriv nhtus, kuid mis veel hullem hea tahte ja rumala pea kombinatsioonist saab tegelikult mgimehe maine hvitaja ning kinnisvaraostja udusunengu.Kinnisvaraportaalid on paksult tis pakkumisi, mida nimetatakse soodsaimateks, linna pari-mateks, kige sobivamaks investeeringuks jm. Need lk-laused ajavad sdame pahaks, sest minul tekib alati ksi-mus kui need pakkumised on nii head, siis miks suviste piltidega majanssakad ikka veel mgis on? kki need ikka nii head ei ole, kui maakler omanikule vi iseendale meeldimise prast kiiduknes kuulutab.</p><p>Piltidest olen siin kolumnis juba rkinud, aga mit-te nende le vlli keeramisest. Fish-eye ehk kalasilma-ob-jektiivid ei sobi majade pildistamiseks, samuti ei tasu kin-nisvarafotosid tugeva HDR-toonimisega ra rikkuda. Lei-dub ka kinnisvaramjaid, kel on rumal komme paneel-maja viieruutmeetrisest kgist nii laia vaatenurgaga foto vtta (tihti veel efekti suurendamiseks panoraamiks kok-ku kleebitult), et pildi jrgi peaks seal kgis saama terve seltskond tantsu la. Ma ikka imestan, et kas kliendid siis ei kurjusta, kui nad niliselt avara magamistoaga kor-terit vaatama lhevad, aga kohapeal avastavad, et tuppa peale riidekapi ja voodi suurt ei mahugi?</p><p>Mrksa muret tekitavamad on need lood, kus moon-duma hakkab strateegiliselt lioluline info. Ilmselt ei lhe mul elu lpuni meelest ra see, kuidas mu emale proovi-ti 90ndatel Nmmel asuvat majaosa maha ma ilma, et sellega oleks kaasnenud mttelist osa kinnistust vrin-fo tuli vlja alles eellepingu slmimisel notaris. Jumal t-natud, et mu emal endal mistust oli, et dokumentatsioo-niga tutvuda. Sinnapaika see tehing jigi.</p><p>Iseranis jube on see, et kui mlu mind ei peta, tegut-seb see tbras kinnisvaraturul siiani.</p><p>Kasutusload, -korrad, kaasomandid, eelisostuigused, projektdokumentatsioonid, liitumislepingud need on vaid osa teemadergastikust, millega maakler peab end kurssi viima. Kui ta seda aga teinud pole, tuleb vastata ausalt: Ma ei tea, aga uurin vlja!</p><p>Ja kes vastutab? Mitte keegi. Nagu masu ajal vlausal-dajad vlgnikele armastasid elda: Ise olid loll, kui allkir-ja andsid, keegi ju ei sundinud.</p><p>Jrgmises numbris kirjutab Peep Sooman maaklerilepingutest. Peep Sooman on Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juht ja Pindi Kinnisvara juhatuse liige. Kinnismtte kolumnis esitab ta isiklikke vaateid.</p><p>kinnisMte</p><p>Peep SoomanParim </p><p>pakkumine, aga mmata</p><p>KINNISMTEKui mlu mind ei peta, tegutseb see </p><p>tbras kinnisvaraturul siiani.</p><p>Teatud protestimeelsust kand-va elustiili ihalus ja kogukonna-tunnet idealiseeriv massimeedia on viinud olukorrani, kus varem vi hiljem (aga pigem varem) te-kib igale Kalamaja vi Uue Maa-ilma korterile ostja, kes nustub selle eest mis tahes summa vl-ja kima.</p><p>Niigi krgustesse lennanud hinnad ei arvesta seega niteks vljast korras fassaadi ning ke-na siseviimistlusega korteri keld-ris olevat majavammi vi omal kel naaberkorterisse ehitatud duinurgast tekkinud niiskus-kahjustust.</p><p>Isegi tsiste ja silmanhta-vate puuduste korral on raske korteri hinda alla kaubelda. Kui puithoonet hakati aga korrasta-ma fassaadist ja trepikodade le-vrvimisest, on enamik tsiseid puudusi varjatud ning ilmnevad alles hiljem. Kui kik Kalamaja korterite arendusprojektid rea-liseeruvad, kahekordistub piir-konna elanikkond.</p><p>Kuna Kalamaja ja teiste Ees-ti-aegsete puitasumite korterite </p><p>hinnad jrelturul on juba niigi mistlikkuse taseme letanud, melge nendesse piirkondadesse investeerimisel hoolega jrele. J-relturult ostetava korteri tegelik-ku maksumust on keeruline et-te nha, kuid pris kindlasti ku-juneb see soetamishinnast tun-duvalt krgemaks ega taga in-vesteeringule oodatavat tulusust.</p><p>Erandina vib Kalamaja, Uue Maailma vi niteks Kadrioru korteri osta vaid siis, kui soovi-te jrgnevad aastakmned just selles piirkonnas elada ning te ei pelga naabritevahelist sotsiaal-set suhtlemist. Tasub mainida, et selliseks suhtluseks peab jt-kuma ka aega ja nrvi, sest aeg-ajalt tuleb lahendada ootamatuid haldusprobleeme ja vajaliku tu-lemuse saavutamiseks klaarima ka varasemate omanike vahelisi aastatepikkusi konflikte.</p><p>OhumrgidKui olete noor ja tegus tini-mene, tasub hilisemate problee-mide ja pidevate sekelduste vl-timiseks eelistada kas uusaren-dusi vi terviklikult renoveeri-tud vanu maju.</p><p>Sellistes hoonetes on mber-ehituste kigus vormistatud ja koosklastatud kogu maja pro-jektdokumentatsioon, le vaa-datud ning vajaduse korral juba uuendatud hoone vundament, kandvad konstruktsioonid, vee- </p><p>ja kanalisatsioonissteem, vl-ja vahetatud elektrijuhtmestik, samuti lahendatud tuleohutuse, ventilatsiooni ja soojustuse k-simused.</p><p>Ei piisa sellest, kui korte-ri mja kinnitab, et temal on dokumentide, projektide ja lu-badega kik korras. Kui majas tervikuna puudub selge levaa-de juba tehtud ja plaanitavatest remonttdest ning mberehi-tustest, on see tegelikult tsine ohumrk omanikevahelise kok-kuleppe puudumisest vi vihje selle vimatusele.</p><p>Parima vimaluse hiseks asjaajamiseks annab korterihis-tu, mille tegevust reguleerib mit-tetulundushingute ja korteri-histu seadus. Neis seadustes on vhemasti mingil moel mrat-letud, kuidas ldse asju aetakse, raha kogutakse ning enamuse heakskiidu saanud kokkulepete titmist tagatakse.</p><p>Kaasomandis korterite pu-hul ei saa korterihistut moo-dustada ning kui ks omani-kest pole nus maja remontt-de eest maksma, peavad teised kaasomanikud kulud enda kan-da vtma teadmata, kas nad saa-vad need hiljem kohtu abiga ta-gasi vi mitte. Samas on kindel, et kohtuskimine vtab aega ja on seotud tiendavate kuludega, mis muudab maja korrastamise oluliselt kallimaks.</p><p>Kui mgikuulutuses el-dakse, et tegu on korteriga, siis tegelikult ei pruugi see nii olla. Kinnisvaraportaalides avaldatud mgikuulutuste uurimisel sel-gub sageli, et korterina mak-se elamiseks kohandatud mitte-eluruume. Selline eluase vib ka-sutajale olla kll dus ja mugav, kuid seotud riskidega, kui vajate tasuta siduiguse vi mne sot-siaaltoetuste saamiseks eluko-ha kandmist elanike registrisse.</p><p>Paberiteta eluruumidEluruumina seadustamata sok-likorrusele, ripinnale, pnin-gukorterisse vi mnda abiruu-mi rajatud korterisse saab sisse kirjutada vaid valuvttega ehk paragrahvidega vehkides ja mit-teeluruumis elamist ametnike-le testades.</p><p>Mitteeluruumi saab eluruu-miks mber vormistada vaid tea-tud tingimustel. Ruumid peavad vastama eluruumidele esitatava-tele nuetele kikide parameetri-te likes ja otstarbe muutmisega peavad nustuma ka kigi teiste korterite omanikud.</p><p>Sageli on soklikorruse ruumid eluruumidena kasutuselevtuks liiga madalad. Tiendavate kor-terite tekke eelduseks tiheasus-tusega piirkondades on seejuures Tallinna linnaplaneerimise ame-ti nue, et kigile maja korterite-le tagatakse parkimiskoht.</p><p>NUANNE</p><p>MAiA DAljAjEvArco Vara Eesti kinnisvarabroode juht</p><p>Pealtnha trendikas Kalamaja peidab sajandeid vanade fassaadide taga mitmeid teadvustamist vajavaid probleeme. Foto: ANDRES HAABU</p><p>3-toal ahikttega korter Kastani tn 2006. a. tielikult renoveeritud 4 korteriga majas. (81 m, saun) 85 000 . Tel 506 8707, Urmas. </p><p>VanaIhastes Rukkilille tn 967 m, (krghaljastus, vundament, kaev, krvalhoone, viljapuuaed) 36 500 . Tel 508 2396, Agnes.</p><p>Veeriku linnaosas Ilmatsalu tn (p 90,6 m, 2/5, panipaik, rdu 4,8 m, krghaljastusega krunt 3784 m) 135 000 . Tel 508 2396, Agnes.</p><p>Erineva suurusega (5006000 m) uued ripinnad Tartus Tehnika tn 5Rendihind 4,1 /m. Tel 529 5618, Ilona.</p><p>Kinnisvara mk, r hindamine, haldaminewww.tonisson.ee</p><p>Rebase 1, Tartu, E-R kl 9-17,tel 734 4888, 5666 4873,tartu@tonisson.ee</p><p>K I N N I S V A R A</p><p> MA 3-TOALINE KORTER MA 4-TOALINE SAUNAGA KORTER</p><p> MA KINNISTU RENDILE ANDA</p><p>Ilona tel 529 5618.Agnes tel 508 2396.</p><p>Uus kodu kesklinna miljvrtuslikus piirkonnas </p><p>Kroonuaia tnavas</p><p>ASUME UUEL AADRESSILTARTUS REBASE 1</p><p>Tule tutvuma!</p></li><li><p>4 || kinnisvara ja ehitus postimees, 12. mRts 2014</p><p>Olete LAAm Kinnisvaras asunud pakkuma tervikteenust millest lhtudes on see teenus tekkinud?Tervikteenuse vajaduse tingis elu ise meie kliendid olid tih-tipeale murelikud, et kust nad saavad edaspidi abi tekkivate-le probleemidele, kui kinnisva-ra soetatud ja see teema leid-nud lahenduse. Tihti ksitakse mnda teemat juba ette, ni-teks maksustamise ksimusi vi kuidas rileandmist saaks mugavalt lahendada. Klassika-line maaklerifirma Eestis po-le kinnisvara vahenduse kr-val selliste ksimustega siiani tegelenud.</p><p>Kui kinnisvaratehing slmi-tud, tekivad ju kohe uued va-jadused kust leida kolijaid, kust saada abi uue kodu sisus-tamiseks, kes aitaks vrsken-davat remonti teha, kust saada mblit ja vajalikku kodutehni-kat, kelle kaudu leida kardinaid ja garderoobe, kas ja kus kodu kindlustada, sauna vi mulli-vanni paigalduse soovid vms. </p><p>Tervikteenuse vajaduse te-kitasid ka vljastpoolt tulevad kliendid, kes soovivad Eestisse investeerida ja vajavad nuan-deid juba enne kinnisvara soe-tamist ehk kuidas luua ettevte </p><p>Eestisse, milline on meie maksu-ssteem ning kes aitaks tegeleda soetatud vara haldamisega. Sa-muti juhul, kui ostetakse rimi-se eesmrgil kes aitaks korteri vi maja selleks ette valmistada ja ra sisustada ning kes jlgiks riraha laekumist ja tegeleks rnike pisiksimustega.</p><p>Lisaks aitame mjatel eel-nevalt korda ajada oma doku-mentatsiooni, mis nii mnel-gi vanemal ehitisel ei vasta enam ostjate nudmistele. Tih-ti on puudu energiamrgis, mil-le saamisel pakume meelsasti abi. Samuti korraldame hinda-mised pangalaenude taotlemi-seks ning anname nu lhtudes turuolukorrast. hesnaga soo-vime pakkuda kliendile komp-lektset teenust.</p><p>Arvestades, kuivrd pealiskaudset teenust pakuvad ikka veel paljud maaklerid, siis tervikteenus on ilm-selt vga kulukas ja meldud vaid rikastele? Kas tervikteenuse hind ei s ra vimalikku saadavat kasu?</p><p>Vastupidi tervikteenus ei maksa meie klientidele mida-gi lisaks. Pigem on meie huvi olla oma klientidele enamaks kui maakleriteks ja kinnisva-ratehingute vahendajateks. Sel-le eesmrgi selgitamiseks nime-tasime ka omad mgiinimesed mber kliendihalduriteks, sest nende tlesanded on mrk-sa laiemad, kui vaid kinnisvara-teenuste vahendus ja n- klien-dile objektil ukse avamine. Pi-gem saavad kliendid meie kau-du teenuseid tellides lisasoo-dustusi.</p><p>Samuti oskame abistada ning olla nn vahemeesteks l-birkimistel erinevate teenus-te pakkujatega. Usun, et ena-mik inimesi ei pea pidevalt te-gelema kikvimalike kinnis-varaga kaasnevate teenustega, seega pole neil ka turutunne-</p><p>tust, kust ja mida ning mis kva-liteediga saab. Oleme thusa-teks abilisteks aja ja raha kok-kuhoiul. Eesmrk on ju pakku-da kliendile sama summa eest enamat ehk mnusat ja muga-vat teenust.</p><p>millised on need kinnisvara ostu-mgi nansid, mis tavajuhul kipu-vad tervikteenuse potentsiaalsetel klientidel ikka ja jlle piisava the-lepanuta jma vi ootamatult pe-vakorda tusevad?Tegelikult on nansse palju, aga siinkohal tooksin vlja mned lihtsamad, mis samas tihti unu-nevad. Tasuks alati uurida kor-termaja ldist heakorda ja kor-terihistu tehtud vi tehtavaid plaane. Juba enne notari juur-de minekut viks le kontrolli-da tpsed ruutmeetrid, majade puhul ka krundi suuruse.</p><p>Kindlasti on aina suurema thtsusega ld- ehk kommu-naalkulud ja muud vimalikud psikulud. Kliendid ei pruugi sageli osata mratleda kinnis-varaga kaasnevat vara vrtust (niteks kgimbel).</p><p>millest tervikteenuse pakkumine algab?Tervikteenus saabki tegelikult alguse kinnisvarateemadest. Ju-tuajamisest kliendi vajaduste ja soovide le tekib selgus, milli-seid teenuseid oleks kliendile veel tarvis ja kuidas saaksime talle abiks olla.</p><p>Kuidas teie arvates Eesti turg ter-vikuna tehtavatesse vi planeerita-vatesse kinnisvaratehingutesse ld-se suhtub? milliseid probleeme ole-te thele pannud?Prast masu on ostjate seas toi-munud pris oluline muutus tpsemalt on hakatud uurima, mida siiski ostetakse ja mis sel-le ostuga kaasneb. Uuritakse p-sikulusid, mbruskonna arengu-plaane ja vimalikke turuprog-noose. hesnaga on hakatud tegema arukamaid oste.</p><p>See omakorda phjustab suuremaid hinnalhesid erine-vate objektide vahel. Suurte ku-lude ja kehvemate asukohtade-ga objektid, kus ka taristu aren-gut pole ette nha, jvad v-hem soosituks.</p><p>Kliendid on saanud targe-maks, kuid siiski pole turule siseneval kliendil sellist infot nagu sellega pevast peva te-geleval isikul, mistttu julgen </p><p>Mida pakub tervikteenus?</p><p> Dokumentatsiooni korraldamine (ehitus- ja kasutusload, energiamrgised, projektid) Ostu ja mgi korraldamine ning hindamine Ehituse korraldamine vi valmislahenduse pakkumine Arhitektide ja sisekujundajate teenused Kardina- ja garderoobissteemid Kolimine, kindlustamine, finantseerimine, valveteenused Mbel kki ja eluruumidesse, saunad (keristest pisitarvikuteni), erinevad vannilahendused Kaminad, kttekolded, korstnad ja tarvikud Kodumasinad kki ja mujale, video- ja audiotehnika Raamatupidamisteenused alates ettevtete loomisest </p><p>ALLIKAS: LAAm.EE</p><p>UUED TEENUSED. Kinnisvaraturul on thtis olla pidevalt tegev, et osata teha jreldusi turul toimuvast, selgitab LAAM Kinnisvara partner ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse aseesimees Mart Saa, kelle ettevte ti turule kinnisvara tervikteenuse kinnisvaratehinguid ei pruugi elus olla palju, mistttu tasuks neid teha targalt.</p><p>Maakleritest kujunevad personaalsed kliendihaldurid</p><p>Kindlasti on aina suurema </p><p>thtsusega ld- ehk kommunaalkulud </p><p>ja muud vimalikud psikulud, mis </p><p>kaasnevad objektiga.</p><p>soovitada kasutada alati asja-tundja abi. Kinnisvaratehin-guid ei pruugi elus olla palju ja seega tasuks neid teha mist-likult.</p><p>Kui olen he korteri vi maja juba ostnud-mnud, kas olen siis jrg-misel korral juba ekspert-asjatund-ja?Kindlasti mitte, kuid siiski pal-ju targem, kui enne seda. Kin-nisvaraturul on thtis olla pide-valt tegev, et osata teha jreldu-si turul toimuvast. Tuleb osata vaadata suuremat pilti kui vaid he objektiga seonduv ost. Tih-tipeale jetakse ldfoon the-lepanuta ja hiljem ollakse pa-hased. Aga kelle peale? Seep-rast tasub asjalikke ning ph-jendatud nuandeid oma ala as-jatundjatelt kuulata.</p><p>Kas tervikteenus sisaldab ka selli-seid nansse-alateenuseid, mida ksitlete Eesti kontekstis uudsete-na?Uudne ongi tervikteenuse kontseptsioon tervikuna kui siiani pakkusid vaid mned kinnisvarabro...</p></li></ul>