Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutseõppekava

  • View
    85

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jrvamaa KutsehariduskeskusKivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusKutsepe phihariduse baasilKoostasid: Peeter Savisaar Alfred Kangur Vello AesmaPaide 20101ppekava kinnitatud Direktori kk. Nr. 40-15.mai 2009.a.ppeasutus: Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood: 70008546 PPEKAVA REGISTREERIMISLEHT ppekavarhm ppekava Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgiKIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keelesMason ppekeel Eesti Kutseppe liik X Mah

Transcript

Jrvamaa Kutsehariduskeskus

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusKutsepe phihariduse baasil

Koostasid: Peeter Savisaar Alfred Kangur Vello Aesma

Paide 20101

ppekava kinnitatud Direktori kk. Nr. 40-15.mai 2009.a.

ppeasutus: Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood: 70008546 PPEKAVA REGISTREERIMISLEHT ppekavarhm ppekava Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgi

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keeles

Mason ppekeel Eesti Kutseppe liik X Maht ppendalates (n) 80nimetus inglise keeles

kutsepe phikoolis ja gmnaasiumis phihariduse nudeta kutsepe kutsepe phihariduse baasil kutsekeskhariduspe kutsepe keskhariduse baasil

ppekava koostamise alus Ehituserialade riiklik ppekava (Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala) HTM mrus nr. 20 14. mrts 2008.a. ppekava eesmrgid: Riikliku ppekavaga kehtestatud kutseppe eesmrk on vimaldada ppijal omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid ttamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevtetes ning luua eeldused pingute jtkamiseks ja elukestvaks ppeks Vastuvtunuded: pilaste vastuvtt toimub vastavalt kutseppeasutuse seaduse IV peatki 17 pilaste kutseppeasutusse vastuvtu kord ning Jrvamaa Kutsehariduskeskuse ppekorralduse eeskirjas stestatud nuetele ja tingimustele; ppima vetakse phikooli lpetanu vastuvtukomisjonis toimuva vestluse phjal.

2

ppekava struktuur 1. ld- ja phipingute moodulid (sh praktika) nimetused ja mahud ldpingute moodulid 7 n: Majanduse ja ettevtluse alused 1n; tseadusandluse alused 1n; suhtlemine ja asjaajamise alused 1n; arvutipetus 2n; erialane vrkeel 2n;. Praktika 24 n Phipingute moodulid 35 n: joonestamine 2n; t- ja keskkonnaohutus 1n; ehitusfsika 1n; ehitamise alused 2n; renoveerimise alused 1n; ehitusmdistamine 1n; ehitismaterjalid ja -konstruktsioonid 3n; mritd I 4n; mritd II 4n; hdroisolatsioonitd 1n; betoonitd 3n; kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine 2n; pottsepatd 4n krohvimistd 5n. Kutsehariduslik lpueksam 1n. 2. Valikpingute moodulid nimetused ja mahud 14 n:Puidu ttlemine 6n; plaatimistd 5n; heakorratd 2n; karjripe 1n. Nuded pingute lpetamiseks Kooli lpetamine toimub vastavalt Kutseppeasutuse seaduse III peatki 22 Kooli lpetamine nuetele.pilane on kooli lpetanud peale kesoleva ppekava titmist ties mahus, sealhulgas ettenhtud eksamite, arvestuste, praktikate ja lpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele. peatki 21 Kooli lpetamine nuetele. Lpetamisel vljastatavad dokumendid Kooli lputunnistus kutseharidus phikooli baasil lbimise kohta ja hinneteleht. ppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nuetele ..........................................200.a. ..................................................................................................................................../ees- ja perenimi, allkiri/ Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist

3

ppeasutus Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood 70008546 Aadress Tallinna tn.46 Paide Telefon/Faks 3851855 e-post : kool@jkhk.ee ppekavarhm Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgi

ppekava

KIVI JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keeles

Masonnimetus inglise keeles

Kutseppe liik kutsepe phihariduse baasil ppekava maht ppendalates 80 ppekeel eesti Kinnitan Rein Oselinkooli direktori nimi, allkiri pitsat

Koosklastatud

protokoll nr. 07.04.2010.koosoleku protokolli nr, kuupev

Kontaktisik

Hillar Takknimi, allkiri Tehnika- ja ehitusppe osakonna juhataja amet 50 67 963 hillar.takk@jkhk.ee kontaktandmed (telefon, e-post)

Registreeritud Eesti Hariduse Infossteemis............................................................................................kuupev

ppekava kood

4

SisukordSISUKORD.....................................................................................................................................................................................5 LDOSA.........................................................................................................................................................................................6 PPEKAVA KOOSTAMISE ALUS, EESMRK JA LESANDED........................................................................................................................6 LD- JA TASEMENUDED PINGUTE ALUSTAMISEKS...............................................................................................6 PPEKAVA STRUKTUUR JA MAHT........................................................................................................................................................6 LDISE HINDAMISE PHIMTTED........................................................................................................................................................8 LD- JA TASEMENUDED KOOLI LPETAMISEKS.....................................................................................................10 TSEADUSANDLUSE ALUSED.....................................................................................................................................11 SUHTLEMINE JA ASJAAJAMISE ALUSED.......................................................................................................................12 ARVUTIPETUS ................................................................................................................................................................13 ERIALANE VRKEEL......................................................................................................................................................14 PHIPINGUTE MOODULID...............................................................................................................................................................15 JOONESTAMINE....................................................................................................................................................................15 T- JA KESKKONNAOHUTUS.......................................................................................................................................16 Ehitusfsika ......................................................................................................................................................................18 EHITAMISE ALUSED.........................................................................................................................................................19 EHITUSMATERJALID JA -KONSTRUKTSIOONID.........................................................................................................21 RENOVEERIMISE ALUSED...............................................................................................................................................24 EHITUSMDISTAMINE..................................................................................................................................................26 MRITD I...................................................................................................................................................................27 MRITD II..................................................................................................................................................................28 HDROISOLATSIOONITD..........................................................................................................................................30 BETOONITD..................................................................................................................................................................31 POTTSEPATD................................................................................................................................................................33 KROHVIMISTD.............................................................................................................................................................34 KUIVKROHVKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE........................................................................................................35 PRAKTIKA ..........................................................................................................................................................................37 LPUEKSAM .....................................................................................................................................................................37 VALIKPINGUTE MOODULID.............................................................................................................................................................38 PUIDU TTLEMINE.......................................................................................................................................................38 PLAATIMISTD...............................................................................................................................................................39 HEAKORRATD..............................................................................................................................................................41 KARJRIPETUS.............................................................................................................................................................42

5

ldosa ppekava koostamise alus, eesmrk ja lesanded ppekava koostamise alus Kesoleva ppekava koostamise aluseks on ehitus ja tsiviilrajatiste ppekavarhma kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse riiklik ppekava (Haridus- ja teadusministri mrus nr.20 14.mrtsist 2008.a.). Eesmrk Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse ppekavaga kehtestatud kutseppe eesmrk on vimaldada ppijal omandada teadmisi, oskusi ja vilumusi ttamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevtetes ning luua eeldused pingute jtkamiseks ja elukestvaks ppeks. lesanded Kivi- ja betoonkonstruktsioonide