Kleinmond Gazette 4 September 2012

 • Published on
  24-Mar-2016

 • View
  236

 • Download
  11

DESCRIPTION

Kleinmond Gazette 4 September 2012

Transcript

 • Fisherhaven | Hawston | Kleinmond | Bettysbaai | Pringlebaai | Rooiels

  Year 2 Tuesday 4 September 2012 | Tel. 028 312 3717

  Office - 028 271-3945

  Office - 087 150 4940

  - R4 500 - Huis - Kleinmond

  3 Slaapkamer, 2 Badkamer.

  Met Motorhuis, Dadelik Beskikbaar

  - R2 500 - Woonstel - Kleinmond

  1 Slaapkamer, 1 Badkamer.

  W&E ingesluit. Dadelik Beskikbaar

  David Roberts - 082 9534 867

  - Winkel Perseel 1: 70m @ R2750 per

  maand. Kleinmond. Dadelik

  Beskikbaar

  - Winkel Perseel 2: 70m @ R2500 per

  maand. Kleinmond. Dadelik

  Beskikbaar

  - R5 500 - Huis - Kleinmond, Baie

  netjies. 3 Slaapkamer, 1 Badkamer.

  Met Motorhuis, Dadelik Beskikbaar

  Naby die Swemstrand

  FOR SALE

  R 1.1 mil

  KLEINMOND

  3 Bedrooms

  2 Bathrooms

  Open Plan Lounge and Dining area

  T.V. room

  Single Lockup Garage

  Beautifully Sunlit Property

  Heuningkloof

  Andr du Toit - 082 7861 089

  3 Bedrooms

  2 Bathrooms

  Spacious Lounge and Dining area

  Kitchen with Scullery

  Great views from all the rooms

  Double Garage

  Large undercover area

  FOR SALE

  R 980 000

  KLEINMOND

  This View Is Breathtaking!!

  Come and See For Yourself!!

  Kotie Pieters - 083 277 8334

  2 Bedrooms

  1 Bathroom

  Open plan Lounge / Dining Area

  Kitchen, Covered Patio, Enclosed

  Garden, Double Garage.

  This Property is ideal for the

  Investor and the 1st Time Buyer!!

  TE HUUR

  FOR SALE

  R 750 000

  KLEINMOND

  Think Real Estate

  Think...

  Local attractions shine

  Local tourist attractions enjoyed the spot-

  light when members of the Overstrand

  Tourism Advisory Committee (OTAC) un-

  dertook an educational tour of the Whale

  Coast last week.

  TheOTACwas recently establishedwith the

  aim of marketing the region. The committee

  consists of tourism and marketing manager

  Sun Greeff, five elected members out of the

  Overstrand area, the chairpersons of the five

  bureaux, the councillor responsible for tour-

  ism, the local economic development director

  and the Overstrand municipal manager. The

  mayor of the Overstrand, Nicolette Botha-

  Guthrie, is also on the committee.

  The first legof the touron28August included

  HangklipKleinmond and Hermanus. Gans-

  baai and Stanfordwere visited amonth before,

  on24July.The tourismbureaumanagerswere

  responsible for setting out the itinerary of the

  tour, with the idea being to give the OTACs

  membersanoverviewof theareas attractions.

  Some of the points of interest visited in the

  greater HangklipKleinmond area were the

  boardwalk and bird hide at Rooisand Nature

  Reserve; the Kleinmond Blue Flag beach,

  where the group enjoyed coffee paired with

  Bettys Bays Gaboli chocolates at Sandown

  Blues Restaurant; theAfrican PenguinColony

  at Stony Point; and theHarold Porter National

  Botanical Garden (both also in Bettys Bay).

  Theyalsovisited theneweco-friendlycabins

  atOudeboschintheKogelbergNatureReserve,

  followed by a seafood lunch at The Shellfish

  Bar paired with wines from Rivendell Estate.

  A visit to the HangklipKleinmond Tourism

  Bureau in Kleinmonds Harbour Road for a li-

  queur tasting by Fynbos Enterprises con-

  cluded the tour. Beautiful fynbos posies, spon-

  sored by Cup a Caf and Colourful Events, in

  a recycled paper bag by Pampiri Indaba, made

  for a fitting memento of a successful day.

  See the photos on page 2.

  Chloe Sleenhof, Josephine Carr and Lucy Pringle were overjoyed when the sun came

  out on spring day. They went for a gallop through the vineyards at Rivendell Estate,

  which was dolled up in pink flowers for the Botriviera Spring Weekend. See more

  photos on page 5. PHOTO: HEDDA MITTNER

  Spring in their step

  Spring in their stepSpring in their step

 • Kleinmond Gazette General - Algemeen Tuesday 4 September 20122

  Waterbeperkings eers

  iets van die verlede

  Die waterbesparingsmaatrels wat se-

  dert Desember 2010 in die gebied van

  Groter Hermanus van toepassing was,

  is met onmiddellike effek opgehef.

  Di aankondiging is op 29 Augustus 2012

  deur die burgemeesterNicolette Botha-Gu-

  thrie tydens die maandelikse raadsverga-

  dering van die Overstrand-munisipaliteit

  gedoen. Sy het ges die besluit is deur die

  munisipale bestuurder, Coenie Groene-

  wald, ingevolge sy bevoegdhede kragtens

  die Verordening opWatervoorsienings- en

  Sanitasiedienste, op aanbeveling van die

  waterbesparings-taakgroep geneem.

  Met die De Bos-dam tans 75%vol, die Ga-

  teway-boorgatveld in volle produksie en

  die boorgatvelde in die Hemel-en-Aarde-

  valleiwat binnekort bydie gebied sewater-

  voorsieningstelselaangesluitword,wasdit

  duidelik dat die afgelope maande se water-

  krisis iets van die verlede is.

  Vandeesmaand se renval staan reeds op

  107 mm teenoor die 60 mmwat verlede jaar

  in Augustus gemeet is en die gemiddelde

  renval van 77 mm vir Augustus.

  Projeksies wat ingevolge n scenario-be-

  planningsprogram gedoen is, toon dat in-

  dien daar geen verdere ren val nie en wa-

  terbesparings opgehef word, daar voldoen-

  de water in die stelsel is om aan die gebied

  se behoeftes te voorsien tot Desember 2013.

  Botha-Guthrie het ges sy is verheug oor

  dienuutsteontwikkelingenhetnamensdie

  munisipaliteit haar dank betuig aan die in-

  woners vir hul geduld en samewerking oor

  die afgelope twee jaar omdiekrisis diehoof

  te bied.

  n Aanduiding van hoeveel daar bespaar

  is, blyk uit die verskil tussen die waterver-

  bruik inJulie 2009 toedit op294megaliter

  gestaan het en Julie vanjaar toe de ver-

  bruik 197 megaliter beloop het.

  Die burgemeester het egter n beroep ge-

  doen op inwoners omvoort te gaanmet hul

  praktyke om water te spaar. Tuinmakers

  moet daarop let dat besproeiing van tuine

  ingevolge die munisipale verordening op

  waterdienste nie tussen 09:00 en 17:00 toe-

  laatbaar is nie.

  Sy het ook lof gehad vir die aktiewe be-

  stuur wat deur amptenare op hul onder-

  skeie terreine toegepas is endiewysewaar-

  op hulle saamgewerk het om sukses te ver-

  seker.

  Die munisipaliteit sit intussen steeds sy

  program voort om lekkasies op sy water-

  voorsieningstelsels op te spoor en reg te

  stel.

  Die vervanging van verouderde water-

  meters vorder ook goed en tot op datum is

  1 761 reeds vervang.

  Die projek om vloeibeperkermeters by

  laekostehuise aan te bring,word ookvoort-

  gesit maar dit word in oorleg met die be-

  trokke wykskomitees gedoen.

  Daar is ookkennis geneemdat tydensdie

  waterbeperkings verskeie optredes deur

  wetstoepassers teen oortreders uitgevoer

  is. In Julie het die ondersoeke tot 31 boetes

  gelei en verskeie skulderkenningsboetes is

  reeds betaal.

  Op die oomblik is daar 87 sake wat deur

  die landdros aangehoor moet word.

  Instandhouding van paaie raak

  agter weens swak weer

  Diegoeierenwatindieafgelopepaarweke

  ondervind is, het ook ongelukkig sy tol ge-

  eis wat die instandhouding van strate en

  paaie in die munisipale gebied van Over-

  strand betref.

  nAgterstand in instandhouding het ont-

  staan weens die feit dat slaggate op teer-

  paaie nie in nat weersomstandighede her-

  stel kan word nie.

  Diemunisipaliteit sditkryegteraandag

  wanneer weersomstandighede dit toelaat

  en die dienste van n private kontrakteur

  word ook ingespan om munisipale werk-

  spannetehelpomdieagterstandeuit tewis.

  Onderhoudswerk aan gruispaaie oor die

  hele gebied is ook afhanklik van gunstige

  weersomstandighede en sal binnekort die

  nodige aandag kry, s die munisipaliteit.

  Family Day in Pringle Bay

  Therewill be lots to do, see andeat at thePring-

  le Bay Conservation and Family Day and the

  Tru Cape Kogelberg Mountain Challenge on

  Saturday 8 September.

  ) Pringle Cove Centre and Centrepoint

  Corner:

  Registration forathletes startsat 05:30 inside

  the Pringle Cove centre. The starting point for

  the races is at the crossing of Peak and Pass

  Roads.Steamingcupsofcoffeewillbeavailable

  from The Anchor restaurant from 05:30.

  A Coca-Cola truck with music will be sta-

  tioned opposite the Lemon and Lime deli in

  Peak Road.

  Gary and Anke will provide live entertain-

  ment at Centrepoint Corner from 13:00. The

  beer garden opens at 10:00 and boerie rolls will

  be available from 08:30. The Dorpskombuis

  stall, next to Centrepoint Corner, will offer

  fresh apple bakes and more.

  ) Pringle House Eco School:

  From 06:30 to 10:00 runners and families will

  be able to get breakfast; both hot (bacon and

  egg rolls) and healthy (muesli, yoghurt and

  dried fruit) options will be available.

  Tickets will be sold at a central point, and

  can be redeemed at the various stalls for food

  and drinks.

  Other activities throughout the day are:

  08:30: an apple game

  08:45:registrationforrecyclingcompetition

  09:00 to 09:45: recycling competition

  09:45 to 10:00: judging and prize-giving for

  recycling competition

  10:00: apple game

  10:15 to 10:45: snake and reptile interactive

  demonstration

  11:00 to 11:45: puppet-making workshop

  (with the puppets made by the youngsters to

  be used in a puppet show later)

  11:45: apple game

  12:00 to 14:00: potjiekos and hot dogs

  13:30: puppet show

  14:00: apple game and prizes

  ) All the local shops and eateries in theCBD

  will be open for business. You can also pay a

  visit to Fynbos Enterprises (open from 09:00)

  at the Country Shop, where Sunra will have

  her local raw, natural honey and honey prod-

  uctsandamazingsoyamoisturisingcandleson

  display.

  Swing past Ticklemouse on your way to

  Sunra and stock up on a range of locally made

  biscuits and rusks. Open from 09:00 to 12:00.

  ) Trix Pienaar and Louis van Heerden will

  be among the apple bake-off judges. Judging

  will take place at Centerpoint Corner between

  11:00 and 12:00, with three prize hampers to be

  won containing: a branded Le Creuset apron;

  Tru Capes cookery book Too Good to be True;

  a Tru Cape apple peeler; and a Tru Cape apple

  cutter.

  For entries, get in touch with Morne on

  082 894 3019.

  TruCaperecipebooks, applepeelersandcor-

  erswill beavailable tobuyat theHangingRock

  Kitchen restaurant (which can be found at

  Hamptons Centre above the corner of Central

  and Hangklip Roads), as well as at Pringle

  House Eco Primary School.

  ) Therese Dorose serve plunger coffee and

  fresh home-baked French cakes and tarts from

  The French Coffee Club at The Hanging Rock

  Kitchen restaurant.

  The restaurantwill be open for light lunches

  from 12:30.

  ) The local Pringle Bay art and craft route

  will be open on 8 and 9 September from 10:00

  to 17:00.

  Maps for the art and craft route are available

  from The Anchor restaurant at Pringle Cove

  Centre and other selected shops.

  ) The Village Market, set to get going early

  on the corner of Central and Hangklip Roads,

  will feature a range of stalls and fine things

  to eat, including a mutton spit-braai.

  3 children killed daily in SA

  THISweeks publication of theMedical Re-

  search Councils research on child deaths

  shows that three children are murdered in

  South Africa every day.

  Our country has an overall child homi-

  cide rate of 5,5 to 100 000.

  This is shocking and totally unaccepta-

  ble.Wehave lostourwayasacaringsociety

  that protects vulnerable citizens, espe-

  cially children, says Social Development

  MEC Albert Fritz.

  The research further reveals clear gen-

  der patterns, with more, younger girls be-

  ing murdered, while the murder rate in-

  creases for adolescent boys. In fact, the

  teenage male homicide rate is 21,7/100 000.

  Most disturbing of all is that nearly half

  (44.5%) of all child homicides were as a re-

  sult of abuse or neglect, and 16%of all child

  homicides were due to abandonment

  within the first week of life.

  Most childrenarekilled byanunrelated

  yet known person.

  The second most frequent perpetrator

  group ismothers,withnearlyhalf of all girl

  homicides being at the hands of their

  mothers.

  If parents are not protecting their chil-

  dren, who is? As a caring government, we

  put infrastructure in place to promote so-

  cial inclusion, support family structures,

  develop communities and empower people

  to lead lives they can value.

  Agovernment is there todo those things

  for people that they cannot reasonably be

  expected to do for themselves. As a parent,

  youare reasonably expected to care for and

  protect your child. If you are unable to do

  so, there are channels at your disposal to

  seek assistance.

  Simply abandoningyour child and leav-

  ing them to fall prey to the perpetrators of

  these heinous crimes against children is as

  bad as committing those crimes yourself.

  The Department of Social Development

  invested R406 million in childcare and pro-

  tection services, funding over 1 000 organi-

  sations for this purpose (including early

  childhood development centres, after-

  schoolcare,andhomesandtemporaryshel-

  ters for children).

  In the coming financial year, this will in-

  creasetonearlyR480 million.Anadditional

  R8 million will also be invested in the Isib-

  indi Child and Youth Care programme.

  Apart from that, we have regional and

  local offices all over the province, where

  support services and assistance are availa-

  ble. We also have a toll-free line

  (0800 220 250) through which help can be

  accessed when families are in distress.

  I want to encourage especially dis-

  traught mothers in our communities to

  seek assistance as early as possible.

  Story

  on p.1

  TOUR OF SIGHTS: OTAC

  members enjoyed lunch

  at the Shellfish Bar in

  Kleinmond during their

  recent visit to the tourist

  attractions of the region.

  PHOTOS:CELESTESCHEEPERS

  Mayor Nicolette Botha-Guthrie

  with the rest of the members

  of the recently established ad-

  visory committee on tourism.

 • Kleinmond GazetteNews - NuusTuesday 4 September 2012 3

  Have aWinederous time

  The Winederous Wine Club of

  Hermanus Times will offer a

  tasting of fine Iona wines at its

  next meeting, happening this

  Thursday (6 September).

  For those who are fans of

  Sauvignon blanc, this is a tast-

  ing that must not be missed,

  says Frieda Lloyd, the organi-

  ser of the wine club.

  The tasting will be hosted at

  the Lamloch estate of Charles

  and Hansa Winshaw, situated

  between Arabella and Klein-

  mond. The tasting will include

  a delicious three-course meal.

  Here is a sneakpreviewof the

  menu to whet those appetites:

  Starter: trio of bruschetta

  topped with fresh tomato, gar-

  lic and olive oil; mushrooms;

  cream cheese and salmon.

  Main: italian-style roasted

  chicken with a tomato sauce

  served on pasta with Parmesan

  cheese.

  Dessert: pavlova with ga-

  nache and strawberries.

  Coffee will follow the meal.

  Non-members of the club are

  also welcome to enjoy the

  evening as guests. Contact

  Frieda on 083 305 7319 or email

  friedalloyd@gmail.com.

  Getuienisfees in Kleinmond

  Die Getuienisfees by die NG-ge-

  meente Kleinmond is vanjaar be-

  voorreg omweervirMikeBurnard

  van Incontext Ministeries as spre-

  ker te h.

  Die fees vind plaas van 8 tot 11

  September,enskopSaterdagafmet

  n ontbyt om 09:00 in die kerksaal.

  Kom luister na Johnny-Li se ge-

  tuienis oor hoe hy op 16-jarige ou-

  derdom tot bekering gekom en sy

  Bybel-verspreidingsreis begin het.

  Hyhetvir 20 jaarbyGeopendeDeu-

  re Asi en Internasionaal gewerk,

  waar hy n verspreidingsnetwerk

  naChinagevestighetenhetookdie

  die eerste Chinese Kinderbybel

  ontwikkel. Sy aktiwiteite het egter

  sy regering se aandag getrek en

  Johnny-Li moes na Amerika vlug.

  In 2008 was hy een van die stigters-

  lede van Nexus Missions, wat no

  saamwerk met Chinese organisa-

  sies omdie evangelie langs dieSilk

  Road terug te neem na Jerusalem.

  MikeBurnardsalSondagdieere-

  dienste waarneem, Johnny-Li sal

  die kinders besoek en Veritas Col-

  lege se verteenwoordiger die Bet-

  tysbaai Gemeentesentrum. Die res

  van die program is soos volg:

  Sondagaand 18:30, kerksaal: n

  Bybelse Wreldperspektief, saak

  van lewe en dood.

  Maandagaand 18:30, Kerksaal:

  Islam n Globale oorsig en Islam

  deur die o van die Arabiese lente.

  Dinsdagaand 18:30, Kerksaal:

  Fruitful Practices, aangebied

  deurMike,met insettevanJohnny-

  Li. Ontbytkaartjies (R30) is by die

  kerkkantoor te koop. Navrae:

  Kerkkantoor: 0 028 271 3470.

  Treat your garden plant a tree

  Spring is in the air, and its become a firm

  South African tradition to welcome the

  new season by planting trees.

  During national Arbour Week from 1 to 7-

  September, accredited garden centres around

  the country stock a wide selection of healthy,

  indigenous and environment-friendly

  specimens.

  Theres usually space in the garden for an-

  other tree, whether its one that will grow to

  be a forest giant, or something much smaller

  to attract birds.

  Trees dont live forever, so now is also a good

  time to look carefully at older specimens and

  any lingering alien invaders and consider

  making a replacement.

  Syzygium cordatum is 2012s tree of the

  year. This beautiful plant bears fragrant

  flowers followed by redpurple fruits enjoyed

  by birds and humans alike, and is great for

  gardens in need of a natural screening or a tall

  hedge.

  Trees are for everyone, even for those who

  dont have a patch of garden.Many species are

  happy living in a container on a balcony, and

  the ancient art of bonsai makes it possible to

  accommodate a tree in even the tiniest of

  apartments.

  Dont forget that you can find a calendar of

  events on the websites of the Department of

  Agriculture, Forestry and Fisheries via

  www.nda.agric.za/index2012arborweek.html

  and forestry.daff.gov.za/webapp/eventsarbor-

  week.aspx.

  For more information on bringing life to

  your garden, visit www.lifeisagarden.co.za or

  see www.facebook.com/lifeisagardensa. Welcome spring by planting a tree.

  DIS LENTE! Uitbundige en dankbare kleuters van Krappies en Krefies in Kleinmond, met hul pragtige T-hempies wat deur

  Kleinmond Bouhandel geborg is. Marguerite van Eeden van Bouhandel (regs) is hier by die kleuters en onderwysers.

 • Kleinmond Gazette Leader - Hoofartikel Tuesday 4 September 20124

  Riviermondinge voedselryke kindertuine vir seelewe

  HERMAN FOURIE

  ONS streek se riviermondinge maak n be-

  langrike deel uit van die natuurskoon hier

  rond. Eintlik vorm al die riviere tussen Uil-

  kraal en Rooiels deel van die geheel, maar

  diemees treffendevanhulle is natuurlikBot-

  rivier en Kleinriviermet hulle vleie (oftewel

  strandmere of lagoons).

  Onlangs ry ek by Botrivier verby met sy

  mond wat nou weer oop is, is die watervlak

  natuurlik heelwat laer en vir die eerste keer

  in jarre sien ek weer n hele trop flaminke

  indievlakwateroordiesandbankewei, saam

  met npaaranderwadersoortewateknieken

  nie. Goeie nuus vir die omgewing.

  Die Kleinriviervlei (oftewel Hermanus-la-

  gune) se mond is natuurlik ook onlangs oop-

  gemaak toe die watervlakke gedreig het om

  wonings na aan die water te oorstroom, en

  selfs die Uilkraalmond, waarvoor genoegsa-

  me binnelandse watervloei noodsaaklik is

  om dit oop te hou, het na seker twee jaar se

  verstoppingweens nwatertekort stroom-op,

  weer vanself oopgespoel met al die ren.

  Vissermanne en hengelaars besef seker

  ook dat riviermondinge belangrike kinder-

  tuine vir klein vissies is, wat daar in die

  warm, vlak en voedselryke water aansterk

  totdat hulle groot genoeg is om die oop see

  aan te durf, waar hulle dan later as volwasse-

  nes gehengel word.

  As so n monding verstop raak en deuren-

  tydvolvarswateris,gaanbaievandiespesies

  soos veral die modderkrewels en allerhande

  soorte skaal- enweekdiere,wat n belangrike

  deel uitmaak van die voedselketting, metter-

  tyd dood. Dit verg ook n hele paar seisoene

  en gereelde dosisse seewater voordat die be-

  volkings weer vanself herstel.

  nMensvergeetwat nenormevoedselbron

  diekusstrookis:diestrandselfendievlakwa-

  ter wemel van eetbare organismes en plante.

  In China, waar elkemoontlike, selfs ondenk-

  bare ding geet word, gebruik die mense n

  harksoos ngroot fynkamomsandvlooie (na-

  tuurliknetsominvlooieaswatkrewesker-

  pioene is) uit die te sand te oes. Die vlooie

  is trouens verwant aan die

  krill wat die baleinwalvisse se

  hoofdis is, en aanhulle voedings-

  waarde kan niemand dus twyfel

  nie.

  Al die ander, meer sigbare

  skarrelende, kruipende en

  swemmende skepsels in die vlak-

  water is natuurlik effens meer

  vertroude voedselbronne, alhoe-

  wel dit nie sommer in elkeen se

  smaak val om n seekastaiing of

  n chitoon en n bordjie seeslaai

  te geniet nie.

  Onderkant my fonteintjie is

  daar ook kreweltjies wat op n

  haar soos sandvlooie lyk, behal-

  we dat hulle in die vlak bergwater woon. Ek

  vermoedhullevoorouershetbesluitomagter

  te bly toe die destydse strand, wat toe net ag-

  ter my huisie was, begin terugwyk het tot

  waar dit vandag n kilometer verder weg en

  sowat 75 meter laer is as destyds, toe die see

  heelwat warmer en voller was as nou.

  Al wat hierdie goggatjies moes aanleer om

  te kan oorleef was om suur varswater te ver-

  dra en op hulle sye te swem in die dunwater-

  lagies. Daar is geen rede hoekom hulle nie

  ook gekweek en verwerk kan word tot n da-

  nig voedsame kreefpasta nie.

  Bon apptit! fouriejh@mweb.co.za

  Rubriek

  Rubriek

  Film is a window into mankind

  I recently watched Cinema Paradiso, after a

  hiatus of three years. It is one of my all-time

  favourite films; besides the beautiful narra-

  tive and cinematography, the stunning musi-

  cal score by Ennio Morricone continues to

  evoke the most uplifting emotions.

  Going to the cinema and sitting in the dark,

  surrounded by strangers, is an experience

  that should be relished. It is a social occasion,

  anditsapity thatsomanychildrenaredenied

  themagic of the big screen in the Overstrand.

  Maybe someone could get a cinema going in

  Kleinmondbybringing those stories to people

  who have never set foot in a movie house?

  InSouthAfricamanyofourstoriesstillhave

  tobe told.Nigeria,whichhasoneof the largest

  film industries, has its own stable of stars and

  household names. Notwithstanding the fact

  that the process entails a straight-to-video

  structure, often using handheld cameras and

  resulting in three-hour films, it is a bold at-

  tempt to tell their own stories.

  When you cultivate a superpower status,

  your history becomes insular and stops at

  your borders. There is no need to understand

  the culture of supposedly less developed na-

  tions. There is also the attempt to tell the sto-

  ries of others and to perpetuate stereotypes.

  Voyagesofdiscoveryconvenientlyignorethe

  fact that people were already living there, or

  that an advanced civilisation existed in places

  deemed to be savage. Fortunately, technology,

  tourismand even theworld cup dispelled some

  of those rumours of lions in the streets.

  Movies have attracted tremendous atten-

  tion for reasons ranging from information to

  entertainment.The Last Temptation of Christ,

  a film depicting Jesus yielding to temptation,

  elicited strong opposition and picket lines

  from Christians at its opening.

  The power of themoving image served as an

  educational tool for those involved in political

  struggles, bringing forthmovies such asBattle

  for Algiers,OhLuckyMan,Xhala,Z and a host

  ofothers.Thesewerestandardfareforactivists

  duringcolonial andpost-colonial struggles.Be-

  sides feature films, documentaries have also

  made pertinent comments. Issues of gender,

  ecology,sociology,arts,animals, theplanetand

  every aspect of life are documented, indicating

  that a living reality is one worth sharing.

  People find humour during the most repres-

  sive times. South Africans have the ability to

  laugh at themselves its no coincidence that

  the movies of Leon Schuster are the most

  watched films in South Africa. It is a feel-good

  phenomenon thatmost people yearn for, allow-

  ingustoforgetthetroublesoftheoutsideworld.

  Horror filmsdefydescription.Thehaunting

  music, climbing body count and gore cater for

  the hedonist in us. Personally, I would rather

  watch a poignant love scene.

  Film is also a medium that governments

  fear, and when one speaks truth to power, all

  measures are put into place to dilute the mes-

  sage. If the content is too revealing, draconian

  steps are taken even banning of material or

  severe censorship of the filmmaker.

  The Overstrand serves as a location in the

  industry. We should develop the movie busi-

  ness by training filmmakers and setting up

  production companies in the region.

  For the record

  For the record

  I refer to your article Bot River given a gap

  in the above issue of Gazette, and would like

  to point out that the decision to open the Bot

  mouth had absolutely nothing to do with the

  Whale Coast Conservations breaching sub-

  committee.

  They played no part whatsoever in the deci-

  sion. The decision to artificially breach was

  made by a sub-committee established in terms

  of the Mouth Management Plan, comprising

  four persons the Bot River Estuary Forum

  chairman, the Overstrand Estuary Manage-

  ment coordinator, the Overstrand Munici-

  palitys environmental manager and the

  CapeNature Boland area manager.

  The criteria taken into consideration as set

  out intheMouthManagementPlanfor theBot

  Kleinmond Estuary System formed the basis

  of the decision to breach.

  ROBIN PERRINS

  Acting chairperson of the Bot River Estuary Forum

  THE ABUNDANCE OF SPRING: Spring has made an emphatic entrance through the landscape, but

  a little more hesitantly through the weather. But the beautiful scenery around us can certainly be

  enjoyed on its own terms while we wait for the weather to play catch-up. PHOTO: SUPPLIED

  Column

  Column

  Beautiful gestures

  Spring is synonymous with new beginnings

  and quite fittingly it is also Arbor Week from

  1 to 7 September. During this time, trees are

  planted to bring nature into our communities

  and make a stand for the healthier side of life.

  Arbor Day orginated in 1872 in the United

  States territory of Nebraska andwas first cele-

  brated in South Africa in 1983.

  Localgovernmentdoesmakeaneffort totake

  trees into disadvantaged areas, but how won-

  derful it would be if residents joined them in

  this effort and collectively planted a mass of

  trees in thedryanddustystreetsofpoorercom-

  munities.

  The gesture would be greatly appreciated

  and the impact would undoubtedly be positive

  in its encouragement of beauty andpride, even

  amidst poverty.

 • Kleinmond GazetteNews - NuusTuesday 4 September 2012 5

  Alzheimers in focus this month

  Every year since 1994, Alzheimers

  associations across the globe have

  united on 21 September to recog-

  nise World Alzheimers Day. This

  year marks the launch of the first

  international month-long cam-

  paign, World Alzheimers Month.

  The theme for 2012 is Dementia:

  Living Together. Awareness-rais-

  ing activities will take place across

  the world over the 30 days of Sep-

  tember, focusing on reducing the

  stigma associated with dementia.

  The World Alzheimer Report

  shows that there are interventions

  that are effective in the early stages

  of the condition, and that there is

  a strong economic argument in fa-

  vourofearlierdiagnosisandtimely

  intervention.

  For this reason, Alzheimers

  SouthAfrica ispreparing forWorld

  Alzheimers Month by planning

  events that raise awareness about

  dementia.Theseincludetheannual

  seminar inJohannesburg, an infor-

  mation day in Port Elizabeth, and

  aseriesof talksandastageperform-

  ance in the Southern Cape. Details

  of these events can be found on the

  news page of www.alzheim-

  ers.org.za; phone the national hel-

  pline on 0860 102 681.

  A series of talks will also be held

  on 13 and 14September inSomerset

  West.

  To attend the talks contact Jim-

  my on 0 021 851 6886 or at 2 jim-

  my@livewellsa.co.za.

  Lentedag by Rivendell

  As die nuutste lid van die Botri-

  vier-wynroetehetdieboetiek-wyn-

  plaasRivendell opdiehoekvandie

  R44 en R43 deelgeneem aan die

  jaarlikse Botrivier Lentenaweek-

  feesvieringe met n kosmark,

  kunsuitstalling, lewende musiek

  en n spesiale pienk spyskaart.

  In pas met die fees se pienk tema,

  hethulleookoordienaweekhulnuwe

  Ros bekendgestel.

  Talle mense het Saterdag opgedaag

  om Lentedag by die bistro deur te

  bring, en die kinderswas verheug om

  met Wetsi, die draadrenoster, kennis

  te maak. Wetsi is n replika van die

  renosterwesie,Metsi,wat nambassa-

  deurgewordhetvirdibedreigde spe-

  sie.

  Rivendellhetbydigeleentheidook

  n memorandum onderteken om hul

  ondersteuning aan Whale Coast Con-

  servation (WCC) se Red die Renoster-

  projek toe te s. Daarvolgens onder-

  neemhulle omdie boodskapuit te dra

  dat die renosterspesie bedreig is en

  die mens se beskerming nodig het, en

  om n finansile bydrae deur middel

  van verskeie inisiatiewe te maak.

  Die kinders het hulle besig gehou

  met inkleurwerk en speletjies, en het

  vrolik deur die wingerd baljaar ter-

  wyl die ouers rustig die heerlike kos

  en wyn kon geniet.

  Rivendell Bistro is elke dag oop vir

  ontbyt,middagete, koffie enwynproe.

  Skakel 028 284 9185 of besoek www.ri-

  vendell-estate.co.za.

  Die kinders het dit geniet om kennis te maak met Wetsi, die draad-renoster. Hier (van links) is Nickolas en Chloe Sleenhof, Kyle

  Scorgie, Daniel Carr, Lucy Pringle en Josephine Carr. FOTOS: HEDDA MITTNER

  Norah Hudson van Rivendell en Rob Fryer van Whale Coast Conservation (WCC)

  teken die memorandum waarin Rivendell hul ondersteuning aan die WCC renoster-

  projek toes. Langs Rob is Sheraine van Wyk, WCC se Eco-Schools kordineerder,

  (agter) Brandon Scorgie van Rivendell, Mike Bayer, voorsitter van WCC en Alda du

  Plooy, n vrywilliger van die renoster-projek.

  Norah Hendriks, Wilna Hendriks, Elmien Naud vanWalker Bay Art Gallery en kunste-

  naar James Robertson het by die Lentedag by Rivendell kom uitspan.

  Die Stoepsitters boere-orkes het Saterdag musiek gemaak by die Botrivier-basaar.

  PIENK EN PLESIERIG:

  Angeline Marais en Ma-

  riska Plaatjies het Sater-

  dag die koue trotseer en

  met hul warm glimlagte

  besoekers byWildekrans

  verwelkom.

  FOTOS: ANNETTE THERON

 • Kleinmond Gazette General - Algemeen Tuesday 4 September 20126

  Rooiels from lawless

  hideaway to tranquil getaway

  ROOIELS

  Strandlopers of the Chainoqua tribe,

  runaway slaves and sailors used to in-

  habit the caves and small beaches in the

  Rooiels area. At times they conducted a

  reign of terror, causing severe problems.

  The farmWaaygatbecametheproperty

  ofAdrianLouwin1760, andafterhimthat

  of his son, Jacobus. In 1899 the Walsh

  brothers bought the land, and in 1930

  Hangklip Beach Estates became the

  owner when Youldon, Porter and

  Clarencebought the farm for 20 000.Roo-

  iels was laid out on a section of the farm

  and proclaimed in 1942.

  More than one coastal town was

  planned and laid out in distant Johannes-

  burg and promulgated there.

  Thiswas the casewith Pearly Beach and

  with Rooiels. Beautiful full-colour bro-

  chures of the proposed towns, showing

  where two hotels, a school and even an air-

  port were going to be built, were compiled.

  In her booklet, simply titled Rooiels, Rita

  Blakerelateshowtheseadvertisersshowed

  boathouses on the Palmiet River and a golf

  course in their plans.

  True development at Rooiels stood virtu-

  ally still until afterWorldWar II, when the

  new road, Clarence Drive, from Gordons

  Baywas opened. In 1942 a radar stationhad

  beenbuilt atRooiels tomonitornavalactiv-

  ities along the coast. Two radar screens

  were erected at Hangklip and Bettys Bay.

  These were shrouded in secrecy. Today,

  thebuildingsaccompanying the formerare

  part of the Hangklip Hotel, and at Bettys

  Bay the erstwhile barracks have become

  Mooihawens. Since the old road fell short

  of military requirements, construction of

  anewroadcommenced in 1942. Italianpris-

  oners of war worked on the project. A per-

  mit was required to travel on this road.

  Previously, theonlyway to reachRooiels

  was via Sir Lowrys Pass and a low-water

  bridge over the Palmiet River, so the new

  road was a real improvement.

  The first shops were opened in 1970. Es-

  komelectricitywaslaidonin1992.Between

  1991 and 1998 the people of Rooiels were en-

  gaged in a fierce battle with Somchem, a

  subsidiary of Armscor. The latter had ob-

  tained the rights to utilise the area above

  Rooiels as testinggrounds forammunition.

  This would have caused untold ecological

  and other damage. Rooiels won the battle

  and Somchem withdrew in 1998.

  In its short existence, Rooiels has accu-

  mulated a wealth of stories about fires,

  shipwrecksanddeserters, andevenghosts.

  It has a very pleasant swimming beach

  called Waaigatbaai.

  A number of well-known film actors own

  property at Rooiels. For instance, the ac-

  tress Trix Pienaar has made a refurbished

  train carriage her home.

  Column

  Column

  &YQMPSF

  ZPVS

  XPSME

  E\ 6XVDUD

  PERSOON-

  LIKE

  DIENSTE

  27

  Onderrig/Education

  TEKOOP

  FORSALE

  81

  Tuinbou

  Garden Services

  ALGEMENE

  DIENSTE

  1141

  Algemene

  Dienste

  General Services

  EIENDOMME

  STORAGE. Secure and dry units

  from R299 pm. Best prices. Trans-

  port available. Call De Wet 082 439

  9704.

  JOBS

  Wall of Fame honours donors

  The Hermanus Animal Welfare Society

  (HAWS) is renovating its buildings to accom-

  modate its own clinic for treating welfare cli-

  ents animals.

  As it stands,dogsandcatsneeding treatment

  have to be sent to private vets, but when the

  upgrades are completed participating vetswill

  be able work from the societys own clinic.

  Thiswill be especially helpfulwhen animals

  need to be sterilised.

  However, the society is in desperate need of

  funds to complete the clinic, and especially to

  install fibreglass hospital cages that are easy

  to clean and insulate.

  The society is putting up a wall of fame on

  its premises, and anyone who donates over

  R1 000 towards the clinic will have their name

  added to the wall.

  ) If you would like to help the society com-

  plete its clinic, please considermaking an elec-

  tronic funds transfer to the HAWS.

  Donated building materials would also be

  deeply appreciated.

  Forany further information, includingbank

  details, please give get in touchwith Ilze Smith

  by calling 0 082 856 8391.

  ERKENNING VIR HARDE WERK: Hierdie groepie studente van Boland College-Kleinmond Kampus

  op die Mthimkhulu- perseel gele het Vrydag 17 Augustus hul gradeplegtigheid op Worcester saam

  met ander studente bygewoon. Hulle is (van links) Candice Louis, Denzil Davids, Lindy Marais en

  Egan Swarts. Hulle is ook van die eerste groep studente wat opleiding aan Boland College op Kleinmond

  ontvang het. FOTO: VERSKAF

 • Kleinmond GazetteGeneral - AlgemeenTuesday 4 September 2012 7

  DEON JOUBERT

  Kiekieklub n Grootse Poging vir

  fynbos.

  Aangesien kaartjies verkoop is vir

  sop en heerlike tuisgebakte brood

  voor die vertoning begin het, het die

  verrigtinge in die Kerksaal plaasge-

  vind. n Stewige bedrag is ingesamel

  ter stywing van die Fynbos Dienssen-

  trum se fondse. Baie dankie aan Ave-

  ryl Pepper en haar span wat verant-

  woordelik was vir die voorbereiding

  van die eetgoed.

  Hierna hetWicus Leeuwner vir ons

  sy aanbieding gedoen wat hy Cele-

  brating Nature noem. Wat n pragti-

  ge manier om die Hand van ons Skep-

  per inelke toneel omons indienatuur

  te kan bewonder. Sy uitstaande fotos

  gekombineer met lieflike musiek

  neem jou op n vlug wat nie maklik

  vergeet sal word nie. Sy fotos het ons

  deur die Overberg geneem en daarna

  het ons n draai gemaak by De Hoop

  se pragtige sandduine.

  Toe kon ons die blomme van Nama-

  kwaland bewonder met gesigte van

  plate blomme asook nabyskote waar

  onsindiehartvandieelkeblomgekyk

  het.DieRichtersveldseberge, rotsfor-

  masies,kokerbomeenvergesigte isel-

  ke fotograaf se droomenas nmeester

  sy fotos met jou deel is dit n reis wat

  jou elke keer na jou asem laat snak.

  Die volgende stopwasdiewilde per-

  de van die Namib. Wat n pragtige ge-

  sig as n perd op sy agterpote vasge-

  vang word asook n merrie met haar

  vul wat n slukkie melk soek. Perde

  wat aanstap na die watergat met n

  wolk stof wat hulle agtervolg op die

  uitgestrekte vlaktes bly maar mooi.

  Dievertoningisafgesluitmet nver-

  sameling fotos van Sossusvlei en

  Dooievlei. Die kontraste tussen lig en

  donker van die duine is ongelooflik.

  Woorde ontbreek omal diemooi te be-

  skryf wat in hierdie aanbieding van

  Wicus saamgevoeg is. Ons kan maar

  netonshandesaamslaanendankbaar

  wees vir die voorreg om dit te kon er-

  vaar.

  Baie dankie Wicus.

  Ons kompetisie met die tema Kin-

  ders het soos verwag baie inskry-

  wings gelok enMichael Flemminghet

  n reuse-taak gehad om die wenners

  aan te wys. Hy het die fotos bespreek

  en die volgende wenners aangewys:

  Eervolle vermelding Hennie Beu-

  kes, Elsa Crous, Deon Joubert, Chris-

  toKok, enTobiLeonhard. Indie derde

  plek Nico Jacobs, tweede Frans van

  der Merwe en in die eerste plek Pieta

  Pieterse.

  n Foto wat Pieta Pieterse ingegee

  het vir kommentaar, wat gewoonlik

  nie in aanmerking kan kom vir pryse

  nie, is deur Michael uitgesonder en

  met nmeriete toekenning vereer. Dit

  is net die agste foto in die Klub se ge-

  skiedenis wat so vereer word. Veels

  geluk aan die wenners. Die wenfotos

  word by Kleinmond Apteek, Spar Su-

  permark, Kleinmond-biblioteek en in

  die Kerksaal vertoon.

  Dankie aan ons borge wat ons help

  om van die Kiekieklub n sukses te

  maakenbyname isditKleinmondSu-

  perspar, Kleinmond Apteek, ASK Se-

  curity en Montagu Padstal.

  Ons volgende byeenkoms sal op 25

  September om 19:00 in die Biblioteek-

  saal plaasvind. Die kompetisie se te-

  ma is Emosies en moet nie later as

  12:00 op 21September 2012 ingehandig

  word (in my posbus).

  Maryna Loubser sal vir ons n aan-

  bieding doenvanhul onlangse toer na

  Turkye.

  Die rels vir u inskrywings bly die-

  selfde, met n maksimum van twee fo-

  tos per persoon en die fotos moet as-

  seblief n Jumbo (15 x 10mm)groot-

  te wees wat op n B4 (die helfte van

  A4) vel ligte wit karton gemonteer is.

  Onthou ook om wondergom te ge-

  bruik om die fotos te monteer.

  Ons program vir die jaar is soos

  volg:

  Temas:SeptemberEmosies.Okto-

  berOpekategorieenNovemberSel-

  fone.

  Daar sal ook n werkwinkel aange-

  biedwordmetkamera-tegniekeenna-

  by fotos in Oktober.

  Sien julle daar,maar onthouom jul-

  le kameras te laat werk, werk, werk,

  werk.

  Kontak Deon Joubert (028) 271 3069

  \ 082 412 5976 of Yvonne Olivier (028)

  271 5180 vir enige verdere inligting.

  Dagboek:

  21 September: Fotos vir die kompe-

  tisiemet die tema Emosiesmoet nie

  later as 12:00 ingehandig word nie.

  25 September: Die Kiekieklub by-

  eenkoms om 19:00 in die Biblioteek-

  saal.Die inskrywingsvirdiekompeti-

  sie met die tema Emosies sal beoor-

  deelword.MarynaLoubsersalvirons

  n aanbieding doen van hul onlangse

  toer na Turkye.

  Meriete toekenning: Pieta Pieterse

  Eervolle vermelding: Tobi Leonhard

  Eervolle vermelding: Christo Kok

  Eervolle vermelding: Deon Joubert.

  Eervolle vermelding: Hennie Beukes

  Eervolle vermelding: Elsa CrousDerde plek: Nico Jacobs Tweede plek: Frans van der Merwe

  Ou snoekgronde

  deliver the goods

  THEweatherlastweekendwas

  not conducive to shore an-

  gling, although anglers who

  found protected spots in the

  Gordons Bay area reported

  some good catches.

  Both the Gordons Bay har-

  bours (Harbour Island and old

  harbour) offer some good spots to

  fish from,both inside andoutside

  the harbour walls.

  Just after dark and very early

  in the morning, both venues de-

  livered white steenbras, kob and

  other bank fish, although the wa-

  ter is pretty cold.

  The inside and outside of the

  Gordons Bay harbour are sandy,

  and saturated with prawns and a

  few species of worm.

  Whenfishing in thedark,green

  glow beads are always a good bet.

  White steenbras seem to be at-

  tracted to them.

  This time of the year is also ide-

  al for galjoen and steenbras fish-

  ing off Mosselbank in front of

  Harmony Park.

  These open sandy stretches be-

  tweenthereefsalsohaveanabun-

  danceofwormandprawn,andbe-

  hind Mosselbank the tidal swim-

  ming pool is an excellent place to

  pump prawn and worm.

  Hardy anglers who are able to

  wade out to the Torinkie reef,

  which is on the right-hand side of

  Mosselbank, oftenmanage to bag

  white stump, white steenbras,

  dassie and galjoen on prawn or

  very fresh mussel.

  A few years ago the Steenbras-

  gat area, which is situated on the

  left side of the swimming pool,

  was more accessible when the

  area was not fenced off and the

  road leading to the spot was not

  closed.

  Steenbrasgat is easily seen as

  the reef is steeply peaked, and

  even during high tide it can be

  easily reached and safely mount-

  ed.

  Boatangling lastThursdayand

  Friday was very fruitful, with

  snoek caught in many places

  along False Bay, but last Satur-

  day thewind and swell prevented

  most craft from entering the wa-

  ter. Even the WP Inshore West

  league boating competition was

  cancelled due to the inclement

  weather.

  The weather last Sunday only

  allowed a few larger boats to

  catch a few snoek well inside of

  Cape Point.

  LastMonday quite a number of

  snoekwere caught from the Cape

  Point area.

  Professionals who went out

  fromGordonsBayharbourtothe

  ou snoekgronde had up to 100

  large snoek per man.

  A few craft that went out at

  Hangklip Bay also had reasona-

  ble catches. Steven Grobbelaar,

  who ventured out in a kreef bak-

  kie, caught 100 snoek alone.

  The snoek price varied from

  R35 to R50 on the slipway.

  The newly built fish-cleaning

  building has become a very con-

  troversial issue of late due to the

  fact that the facility has been

  locked during this recent unprec-

  edented snoek run.

  The official in charge of the

  keys and building, Johannes

  Hendricks, explained that the

  cleaning of fish has become ama-

  jor health hazard due to the fact

  that the tender to clean and re-

  move the bins from the fish

  -cleaning building has not been

  issued,andthereforethebuilding

  has been locked.

  He said to fill thebins and leave

  them inside or outside the build-

  ing would cause another major

  health problem. Many ratepay-

  ers, fishermen and fishmongers

  wish this debacle to be cleared up

  immediately by the health de-

  partment and town councillors.

  The passing away of well-

  known fishing personality Clive

  Stumbo Mason, and the more

  recent death of Dirk Koch, also a

  professional fisherman, came as

  sad news for family, friends and

  our fishing fraternity.

  ) For all your reel repairs and

  services contact Art on

  0 021 854 3831

  Sendyour fishingnewsandpho-

  tos to2 bjridgway@telkomsa.net

  Strand shore angler Robert Walker holds up the fine six-kilogram white steenbras

  he caught from Strand beach on Saturday 25 August.

 • Fisherhaven | Hawston | Kleinmond | Bettysbaai | Pringlebaai | Rooiels

  Year 2 Dinsdag 4 September 2012 | Tel. 028 312 3717

  Ashwin ploeg terug in streek met skoletoernooi

  Ashwin Willemse en die Greensmile Founda-

  tion hetVrydag 24Augustus die finaal van die

  GreenSmile Foundation-rugbytoernooi in Ca-

  ledon aangebied.

  Agt skole het aandie finaal deelgeneem,wat

  bestaan het uit die bowl, plate, shield en cup-

  uitspeelwedstryde.

  Die agt skole het tydens die Suid-Boland-li-

  gawedstryde uitgespeel om vir die finaal te

  kwalifiseer. Die betrokke skole is deur Ash-

  win geidentifiseer om aan die kompetisie teel

  te neem om die spelers meer blootstelling te

  gee en daardeur rugby te laat groei.

  Volgende jaarsaldieskole in ndeurlopende

  kompetisie deelneem, punte opbou en dan so-

  doende kwalifiseer om in die finaal te speel.

  HawstonSekondrisaswennersvandiedag

  gekroon en het die Son-wisseltrofee gewen

  deur Emil Weder Sekondr te klop.

  Die gees waarin die kompetisie gespeel is,

  asook die atmosfeer wat geheers het, het die

  uitslae vandiewedstrydeoorheers.Rugbyhet

  op di dag gesevier en bande is gesmee.

  Die deelnemers hetmet die blootstelling nu-

  we doelwitte vir hulself gestel om nie net as

  span te groei nie, maar ook as individue.

  Namens die deelnemende skole: Swartberg

  Sekondr, Albert Myburgh Sekondr, Gans-

  baai Adademia, Hawston Sekondr, De Rust

  Futura, Groenberg Sekondr, Villiersdorp Se-

  kondr en Emil Weder Sekondr wil die skool

  graag vir Ashwin dankie s omdat hy terug-

  ploeg in die streek waar hy grootgeword het.

  Opregte dank ook aan die kunstenaars vir

  die wonderlike atmosfeer wat hulle geskep

  het, aan plaaslike besighede vir hul bydraes,

  asook al die borge wat die glansryke dag

  moontlik gemaak het.

  Ashwin Willemse met Alex Kleinsmith op die dag.

  FOTO: ANDR DE BRUYN

  Football Foundation kicks it forward

  Employees of the Football Foundation of South Africa (FFSA),

  together with a group of volunteers, recently donated clothing

  to the Hawston community.

  The itemswere originally donated by theMarcos Senna Foun-

  dation in Spain. Senna, a Brazilian-born footballer who plays

  forVillarreal, visited theFFSAearlier this year.After returning

  to Spain he set about collecting T-shirts and shorts from football

  clubs to donate to the FFSA in Gansbaai.

  Wanting to share this amazing gift, our staff has beenvisiting

  various communities in theOverberg delivering clothing, says

  Natasha Bredekamp, project coordinator.

  ThegroupvisitedStAndrewsChurch, aswell as theOverberg

  Community Hospice and Jubilee Haven.

  Jesse Beesems, Kon-

  stantin Koerner, Bulela-

  ni Mtobela, David

  Knuffman and Mziyan-

  da Matiwane bore gifts

  of clothing to women

  and children in Haw-

  ston in celebration of

  Womens Month.

  David Knuffman shows a box full of clothing given to patients at the Overberg Community Hospice.

  n Heerlike

  voorsmakie vir

  Botrivier-uitdaag

  MARIA HERBERT

  Met die koue wat wyk en lente wat wink, is

  dithaas tydomvoor tebereivirdieopwinden-

  de agste Botrivier Van der Stel Pas Uitdaag.

  Botrivier kom Saterdag 27 Oktober tot n

  stilstandvirdiehonderdebergfietsgeesdrifti-

  ges, stappers en drawwers asook deelnemers

  aan die gewilde historiese stap. Dit begin en

  eindig op die Botrivier-stasie.

  Die aanbieder is, soos gewoonlik, die Botri-

  vierEducationFoundation(BEF).Fondsewat

  ingesamel word, word gebruik om tersire

  studie onder studente te bevorder. BEF spog

  met 11 studente wat by verskeie universiteite

  en technikons studeer. Dit is juis die ouers

  van die BEF-studente wat grootliks verant-

  woordelik is vir die relings vir die Uitdaag.

  BEFisniemeerbeperk totBotriviernie.Daar

  is studente van Caledon, Kleinmond asook

  Grabouw in die mentorprogram.

  Die afgelope sewe jaar was die uitdaag on-

  dersteun deur uithaler atlete van tot so ver

  as Rusland, Australi en China het al deelge-

  neem. Vanjaar word 2 000 atlete verwag.

  Op 15 September om 09:00 uur is daar n op-

  warmingstapvan10 kmasook ntweeuur lan-

  ge bergfietsrit op deel van die roete wat by

  Botrivier-biblioteek wegspring. Kom neem

  deel aan hierdie litte-losmaak plesier. Bel Co-

  leen Hansen by 079 856 1995.

  Die 2012 T-hemp en kappie sal reeds te koop

  wees op 15 September by die opwarmingstap.

  Inskrywingsvorms vir die wedloop op 27 Ok-

  tober is verkrygbaar byColeenHansen0 079

  856 1995, Botrivier Advies- en Ontwikkeling-

  sentrum by. Aanlyn-inskrywing kan gedoen

  word by die BEF webadres, www.bef.org.za

  waar vorige wedloop fotos en vanjaar se T-

  hemp en kappie ook te siene is.

  Daar is n gelukkige trekking van R1 000 en

  kleurryke medaljes vir alle deelnemers.