Knipex - Electric Range

 • Published on
  29-Feb-2016

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

specify product of Knipex manufature

Transcript

 • www.knipex.de

  Art

  . 73

  06 1

  60

  Art

  . 73

  05 1

  60

  Art

  . 73

  02 1

  60

  M sn phm.EAN 4003773- mm mm mm mm mm mm

  73 02 160 075127 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160

  73 05 160 075134 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160

  73 06 160 075141 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160

  Thit k khp ni chung: tnh n nh cao vi trng lng thp Khp ni kp h tr cng vic hiu qu Cng sut ct cao, s dng t lc nh vo s phi hp ca gc li ct v t l cnh tay n m rng ph hp ct nhng loi cp c tit din ln Ct chnh xc, ngay c vi si dy ng rt nh Kt cu nh gn, trng lng nh S dng ph bin trong sn xut, lp rp, bo tr Ch to bng thp crom-vanadi chu lc, c rn v ti du

  X-Cut Km ct thn cho nh gnGn v nh. Mnh m v chnh xc.Ct tt cc loi si mnh cng nh cc loi cp a li, thp l xo.

  Gim 40% sc lc

  so vi s dng km c

  chiu di tng t

  Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp

  DNG SN PHM PHC V NGNH IN- IN T

 • 2 3

  Km bm ct a nng chy in eCrimp Km bm dng c cu c in c kh nng bm ct c ln ti 25 mm, vi tit din dy ln ti 50 mm.

  C cu p c in mnh m m khng dng thy lc nn khng gy r r C kh nng s dng trn 40 khun bm ct KNIPEX, cng nh hn 1000 khun bm ct ca cc dng km bm tay khcThit k chiu cao tin li khi vn hnh Thit k n Led chiu sng cc im bm ct trong mi trng thiu nh sng n thp thp Chu k bo dng di (ln ti 25000 ln), gp 2.5 ln so vi loi km thng thng. Chnh v vy c th s dng km lu hn v ngi dng khng cn bo tr thng xuyn. S dng Pin li-ion (12 V; 1.5 Ah; 18 Wh) c th sc li; thi gian sc khong 30 pht

  M sn phm.

  EAN4003773- p dng

  97 49 59 1 073741 u ct 97 49 59 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Helios H4 (Amphenol))

  97 49 65 1 066729u ct 97 49 65 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact))

  97 49 66 1 066736 u ct 97 49 66 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact)

  97 49 68 1 066743 u ct 97 49 68 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Solarlok))

  97 49 69 11 072133 u bm ct 97 49 69 1 v 97 49 69 2

  97 49 71 1 075073u ct 97 49 71 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact))

  97 49 72 1 076964u ct 97 49 72 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact))

  97 49 90 031017 u ct 97 49 60 (u ct ni kiu trc xoay (HTS + Harting))

  97 49 93 047926 u ct 97 49 24 (u ct kiu D-Sub-; HD 20-; HDE-plugs )

  97 49 94 030997 u ct 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34

  97 49 95 031000 u ct 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35

  B c chn u ct

  M sn phm

  EAN 4003773- Ngun cp Loi rc cm

  97 43 E 076858 230 V / 50 Hz CEE 7/16

 • 2 3

  Cc Loi u Ct Bm ng dng cho 1000 khun bm ct theo yu cu khc nhau

  Kch thc u kp

  S im kp

  M sn phm.

  EAN4003773- Tn sn phm

  Tit din dy mm

  Kch thc dy theo tiu chun M

  ng knh ui kp

  97 49 04 030850 u ct pin rng i trn 0.1 - 2.5 27 - 13 4

  97 49 05 030867 u ct pin rng i trn 0.5 - 6.0 20 - 10 3

  97 49 06 030836 u ct trn loi RV c cch in 0.5 - 6.0 20 - 10 3

  97 49 08 030874 u ct trn trn 0.25 - 6.0 23 - 10 5

  97 49 09 030881 u ct trn trn 10 / 16 / 25 7 / 5 / 3 3

  97 49 10 076896 u ct trn trn 1 l (Theo tiu chun DIN 46234)

  0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 /

  2.513 / 15-17 / 19-20 3

  97 49 11 076902 u ct trn trn 1 l (Theo tiu chun DIN 46234) 4 / 6 / 107 / 10 /

  11 3

  97 49 13 030843 u ct trn trn 1 l 0.5 - 10.0 20 - 7 4

  97 49 15 043164 u ct vung trn kiu 4.8 + 6.3 mm 1.25 - 2.5 + 3.0 - 6.0 17 - 13; 12 - 9 2 + 1

  97 49 16 040675 u ct trn loi RV c cch in 10.0 - 16.0 7 / 5 2

  97 49 18 063186 u ct pin rng 2 x 6 / 10 / 16 10 / 7 / 5 3

  97 49 19 030898 u ct trn trn 35 - 50 2 / 0 2

  97 49 20 045069 u ct ni cho Ti vi 7.0 / 8.4 / 8.1 7.7 / 9.5 / 9.5 3

  97 49 23 052135 u ct trn trn 1 l 16 + 25 5 + 3 2

  97 49 24 030911 u ct kiu D-Sub-; HD 20-; HDE-plugs 0.03 - 0.56 32 - 20 3

  97 49 30 030904 u ct ni i u trn1.5 - 4.0

  6.0 + 10.0* 15 - 7 5

  97 49 35 034315 u ct kp buzi 1 17 5

  97 49 40 030959 u ct cp ng trc kiu RG 58, 59, 62, 71, 223

  5.4 / 6.48 / 1.72 6.4 / 7.6 / 2.1 3

  97 49 44 041443 u ct c cht hm 0.14 - 1.5 26 - 15 3

  97 49 50 030966 u ct cp ng trc dng cho xe t kiu RG 58, 174, 188, 316

  3.25 / 4.52 / 5.41 / 1.72 /

  1.07

  3.9 / 5.4 / 6.4 / 2.1 / 1.3 /

  0.956

  97 49 54 041450 u ct lin kt 0.5 - 2.5 20 - 13 4

  97 49 59 073734 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Helios H4 (Amphenol) 2.5 + 4.0 + 6.0 13 - 10 3

  97 49 60 030928 u ct ni kiu trc xoay (HTS + Harting) 0.14 - 4.0 26 - 11 4

  97 49 61 045137 u ct ni kiu trc xoay (Harting) 1.5 / 2.5 / 4 / 6 10 / 11 / 13 / 15

  97 49 62 063179 u cp ni nng lng mt tri (Huber + Suhner) 2.5 + 4.0 13 + 11 3

  97 49 63 066675 u cp ni nng lng mt tri (Huber + Suhner) 4.0 + 6.0 11 + 10 3

  97 49 64 044055 u ct ni ABS 1.0 - 6.0 17 - 10 2

  97 49 65 066682 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact) 2.5 - 6.0 13 - 10 3

  97 49 66 066699 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact) 2.5 - 6.0 13 - 10 3

  97 49 66 4 072096 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact 4.0 11 1

  97 49 66 6 072102 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact 6.0 10 1

  97 49 67 066705 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu SunCon 2.5 - 6.0 13 - 10 3

  97 49 68 066712 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Solarlok 1.5 - 6.0 15 - 10 4

  97 49 69 1 072119 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu PST 40 (Wieland) 1.5 - 2.5 15 + 13 2

  97 49 69 2 072126 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu PST 40 (Wieland) 4.0 - 10.0 11 - 7 3

  97 49 70 030942 u ct dy mng 4 / 6 / 8-poles RJ 10 / 11 / 12

  / 45 3

  97 49 72 076957 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact) 4 / 6 / 10 7 / 10 / 11 3

  * u ct theo tiu chun DIN 46267

 • 4 5

  Km Phc V cho Lp t in Km in a nng

  Km a nng cho lp t in, kp cht vt liu c b mt phng v trn un, co cnh, ct cp, tut dy v bm cosse 6 chc nng ch vi 1 dng c duy nht V tr l tut dy nhn khng gy nh hng n li dy Tch hp cc b mt kp c rnh hnh rng ca v rnh hnh trn kp vt liu phng v trnC cnh sc trn m km c v khot l. Tut dy vi c 0.7-1.5mm v 2.5mm Bm cosse c t 0.5 n 2.5mm Li ct cp ( c ti cao tn) gip ct chnh xc li ng v nhm vi tit din ln ti 52.5mm hoc ng knh 5mm Kch thc nh gn d dng tip cn cc v tr nh hp Khp ni dng vt xon: Chnh xc, khng c khe h khi thao tc Lm bng thp dng c cao cp, c rn v ti du

  Art. 13 91 200 / 13 92 200 / 13 96 200 Tch hp tay gt kha: gip kp, khng m km hon ton (C cu cht thng minh trong model h tr). Li ct vn ng v c bo v

  Art. 13 81 200

  Art. 13 82 200

  Art. 13 86 200

  Art. 13 91 200

  Art. 13 92 200

  Art. 13 96 200

  Kh nng ct

  M sn phm.

  EAN4003773- Kiu tay cm mm mm2 mm

  13 81 200 075240 V bc bng nha thng thng 15 50 200

  13 82 200 075080 V bc bng nha tng hp - chng trn trt 15 50 200

  13 86 200 075097 V bc bng nha tng hp - chng trn trt, cch in t tiu chun VDE 15 50 200

  13 91 200 075257 V bc bng nha thng thng 15 50 200

  13 92 200 075103 V bc bng nha tng hp - chng trn trt 15 50 200

  13 96 200 075110 V bc bng nha tng hp - chng trn trt, cch in t tiu chun VDE 15 50 200

  Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp

 • 4 5

  33 Kg 39 Kg 52 Kg18 Kgvi vic lp i lp li *

  Lc bp ca taykhi ct inh c ng knh 3mm

  KNIPEX TwinForce

  Ct i ct li*

  KNIPEX X-Cut

  DNG KM CT THN CHO CA KNIPEX

  Lc ct tng nh khp xoay mnh mLc tay tng ln 13 ln

  Li ct di cho php ct cp chnh xc ngay c cp li xonLc tay tng ln 9 ln

  Ct i ct li

  Thit k khp trt iLc tay tng ln 39 ln

  Khp ni chungKt cu nh gn, trng lng nhLc tay tng ln 16 ln

  *ct ln u - chnh li - ct t

  MIMI

  KNIPEX TwinForce Km ct thn cho tay n di

  Km ct thn cho

  MI MI

  KNIPEX X-Cut

  Km ct thn cho

  Km ct thn cho tay n diKm ct lc kp TwinForceCc tay n di vi hai khp trt c cp bng sng ch

  Truyn lc l tng nh hai khp trt C th ct tt c cc kiu dy, bao gm c thp tm C th dng ct th v ct tinh Dng t lc nhng vn t c hiu qu ct cao Cho cm gic ct thoi mi khi lm vic lin tc n nh cao v khng c khe h do khp trt c rn v phay chnh xc Sng ch mi cho km ct dng cho: Cch nhn mi v km ct cm tay. Dng sn phm Knipex TwinForce c th ct dy c ng knh ln ti 4mm m khng cn lc qu ln hay ct i ct li nhiu ln. Vi cc loi km c cnh tay n di tng t th khng th lm c iu ny..Ch to bng thp crom-vanadi chu lc, c rn v ti du

  Art. 73 72 180

  Gim 50% sc lc so

  vi s dng km c chiu

  di tng t

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm mm mm mm mm

  73 71 180 074762 5.5 4.6 3.2 3.0 180

  73 72 180 074779 5.5 4.6 3.2 3.0 180

  Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp xon Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp

 • 6 7

  n LED t tnhnh sng mnh m, kch c nh gn.

  Chiu sng cho cc khu vc lm vic thiu nh sngnh km nam chm c t tnh caoKch thc rt nh gn Thi gian chiu sng khong 24h vi 2 pin thay th CR1220C vng hmV bng nha chng va p

  Km Ct Cch in

  Dng c ct khng th thiu trong cng vic sa cha Vt liu cht lng cao v ch to chnh xc cho tui th lm vic lu di Li ct chnh xc cho c dy mm v dy cng Ct trit cc si dy ng mng ti u li ct Li ct c ti cao tn tng cng ( cng c th t ti 62HRC) Kiu u nh gn c th s dng trong khng gian hp c ch to bng thp m vanadi, c rn v ti du

  Art. 70 06 160

  Art

  . 70

  06 1

  60

  M sn phm.EAN 4003773-

  00 11 V50 075387

  Art. 74 06 200

  Km ct cho tay n di

  Cht ni c ch to cho php chu c lc ct ln Cng sut ct cao, s dng t lc nh vo s phi hp ca gc li ct v t l cnh tay n Li ct c ti cao tn tng cng, cng c th t ti 64HRC

  Chiu di 250mm Chiu di km 250mm cho php ct dy dn ng ln ti 16mm v dy nhm 35mm

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm mm mm mm

  74 06 160 040705 3.4 2.5 2.0 160

  74 06 180 022985 3.8 2.7 2.2 180

  74 06 200 033820 4.2 3.0 2.5 200

  74 06 250 041955 4.6 3.5 3.0 250

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm mm mm mm

  70 06 125 018124 3.0 2.3 1.5 125

  70 06 140 040293 4.0 2.5 1.8 140

  70 06 160 021995 4.0 2.8 2.0 160

  70 06 180 033813 4.0 3.0 2.5 180

  Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp

 • 6 7

  Art

  . 30

  36 1

  60

  Art

  . 30

  16 1

  60

  Km Ct, Tut Dy kt hp

  L tut dy chnh xc tut dy li n vi tit din 1.5 v 2.5 mm Ct cc cp a li (NYM) tin li vi tit din ln ti 52.5 mm Phn li ct di Tng h s truyn lc ct ln ti 25% lm cho hiu sut ct rt cao u mi thon di thch hp ct si ng rt mnh trong khng gian hp. Li ct c ti cao tn vi chnh xc cao, cng li ct vo khong 60 HRC Cng ngh thp m Vanadium, rn v ti du

  Km tut cch in

  Dng cho vic tut dy n li, a li v li bn, vi v bc cch in bng nha hoc cao su c ng knh ti a 5mm hoc tit din cp n 10mm c ch to bng thp dng c c bit, c rn v ti du

  Km ct mi nhn

  Thch hp cho kp v ct chi tit nhB mt m kp c rnh nhm Li ct dnh cho li c cng trung bnh v cao Li ct c ti cng, cng vo khong 61 HRC c ch to bng thp hp kim Vanadium, c rn v ti du

  Art

  . 25

  06 1

  60

  Art

  . 25

  26 1

  60

  Art

  . 26

  16 2

  00

  Art

  . 26

  26 2

  00

  Km tut cch in

  u kp vt liu phng hoc trn, c th s dng linh hotLi c th ct li mm hoc cng Li ct di c kh nng ct c cp c tit din ln Li ct c ti cao tn, cng khong 60 HRC c ch to bng thp dng c c bit, c rn v ti du

  Km mi di

  Kh nng chu lc ln v chng n mn C nhiu kiu m km khc nhau la chn c ch to bng thp hp kim Crom Vana-dium, c rn v ti du

  Art

  . 03

  06 1

  80

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  Kh nng tut dy

  mm AWG mm mm mm

  14 26 160 040279 1.5 + 2.5 15 + 13 2.5 1.5 160

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  Kh nng tut dy mm

  AWG mm mm mm

  11 06 160 021933

  5.0 10.0 7 160

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm mm mm mm mm

  03 06 160 021902 3.1 2.0 10 16 160

  03 06 180 021926 3.4 2.2 12 16 180

  03 06 200 033776 3.8 2.5 13 16 200

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm

  30 16 160 001904 lMi di, m km hnh thang, b mt kp c rnh 160

  30 36 160 002123 lMi di, m km hnh trn, b mt kp nhn 160

  M sn phm.

  EAN 4003773- mm mm mm

  25 06 160 033806 u nhn, m kp hnh bn nguyt 2.5 1.6 160

  25 26 160 052111 40 u nhn, m kp hnh bn nguyt 2.5 1.6 160

  26 16 200 022831 M kp bn nguyt, mi di, b mt kp c rnh nhm 3.2 2.2 200

  26 26 200 022855 40 M kp bn nguyt, mi di, b mt kp c rnh nhm 3.2 2.2 200

  Art. 26 .. 200: Chu c lc bp ln, u mi km c kh nng n hi

  Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp xon Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp

 • Alligator

  Cobra

  8 9

  Cobra Km kep ng cch in cng ngh cao

  iu chnh trc tip hm kp trt trn b mt vt kp: nhanh, tin cy v rt tin li M hm kp bng thao tc n gin iu chnh m khc nhau ca hm kp rt nhanh chng ph hp vi cc kch thc ca vt kp, tay cm rt thun tin v thoi mi cho ngi s dng c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao

  Thao tc kep mu ht sc n

  gin v

  nhanh gn i vi dng Knipe

  x VDE: chi

  vic t m trn cua km vo v

  t kep ri n

  nut v trt m cn li ln!

  Art. 98 62 01

  Art. 98 62 02

  Alligator Km Kep ng Cch in VDE

  T kha ng, cht khng b trt v khng cn dng nhiu lc Kh nng tip cn vt kp rt tt trong phm vi hp nh thit k u km mnh v phn khp ni rt c bit c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao

  Km nha cch in mi bng/ Km nha cch in mi nhn

  Cch in hon ton trnh nguy c ngn mch, c th lm vic in p cao ti 1000V Dng tho lp sa cha trm in v thit b in c ch to bng vt liu nha, gia c thm si thy tinh. Tay cm c bc nha mm d dng cho vic thao tc.

  M sn phm.EAN 4003773- mm

  98 62 01 073956 180

  98 62 02 073963 220

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  Khong iu chnh H Inch mm mm mm

  88 06 250 039303 9 2 50 46 250

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  Khong iu chnh H Inch mm mm mm

  87 26 250 071495 24 2 50 46 250

 • 8 9

  Art. 98 25 03

  Tuc N Vt t tiu chun VDE

  Thit k ti u trnh b mi khi thao tc v ti u ha lc vnThit k chng trt khi vn c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao

  Dao ct cpTay cm bc nha cch in tng hp, t tiu chun VDE

  Phn tay cm c bc vt liu mm mang li cm gic thoi mi cho ngi s dng Cm gic cm dao t tin nh lp m mm trn tay cm Hc t ngn tay c hnh dng mc c trng cui tay cm m bo truyn lc tt khi ct Li ct rn chc, thng, c c nhNp bo v u li ct Li ct: c ch to bng thp dng c c bit, ti du

  98 54

  Gy li dao c bc nha trnh ngn mch khi ct

  Dao tho- ct Tay cm bc nha cch in tng hp, t tiu chun VDE

  Phn tay cm c bc vt liu mm mang li cm gic thoi mi cho ngi s dng Cm gic cm dao t tin nh lp m mm trn tay cm Hc t ngn tay c hnh dng mc c trng cui tay cm m bo truyn lc tt khi ctNp bo v u li ct

  98 53 03

  Li ct rn chc, thng, c c nhThch hp cho cp trn Li ct: c ch to bng thp dng c c bit, ti du

  98 53 13Mi hp, li mc c nh, hnh li limPh hp cho ct cc cp li dng mi (cp sector).Li dao: c ch to bng thp dng c c bit, ti du.

  98 55Li dao cc sc, li dao dng mc c nhu mi dao c thit k dng dn hngKhng gy nh hng n lp cch in. Li dao: c ch to bng thp khng g, ti chn khng.

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  B rng mi vnmm

  B dy mi vnmm

  Chiu di thn t vt

  mm mm

  98 20 25 062325 2.5 0.4 75 177

  98 20 30 062332 3.0 0.5 100 202

  98 20 35 024217 3.5 0.6 100 202

  98 20 40 026402 4.0 0.8 100 202

  98 20 55 024224 5.5 1.0 125 232

  98 20 65 026419 6.5 1.2 150 262

  98 24 01 026440 PH 1 80 18798 24 02 026457 PH 2 100 21298 24 03 026464 PH 3 150 27098 25 01 031260 PZ 1 80 18798 25 02 031277 PZ 2 100 212 98 25 03 031284 PZ 3 150 270

  M sn phm

  EAN 4003773-

  Blade lengthmm mm

  98 53 03 026549 28 170

  98 53 13 026556 50 185

  98 55 022558 38 180

  M sn phm.

  EAN 4003773-

  Chiu di thn t vt

  mm mm

  98 52 035564 50 185

  98 54 026563 50 185

  Art. 98 52

  Art. 98 54

  Art. 98 53 13

  Art. 98 55

  Art. 98 53 03

 • 10 11

  Art

  . 95

  11 1

  65

  Km Ct Cp

  Ct t v mn m khng gy bin dng vt ctDng ct dy ng, dy nhm n li v a liThao tc d dng bng mt tayKhng ph hp ct dy cp ng li cng, dy thp

  95 26 165C l xo m pha bn trong, cht bo v v c dnh

  Km ct cp vi 2 li

  Ct t v mn m khng gy bin dng vt ctDng ct dy ng, dy nhm n li v a liKhng ph hp ct dy cp ng li cng, dy thp

  Art

  . 95

  36 2

  50

  Art

  . 95

  36 2

  80

  Ct ln u: S dng li c...

Recommended

View more >