Knipex - Electric Range

  • Published on
    29-Feb-2016

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

specify product of Knipex manufature

Transcript

<ul><li><p>www.knipex.de</p><p>Art</p><p>. 73 </p><p>06 1</p><p>60</p><p>Art</p><p>. 73 </p><p>05 1</p><p>60</p><p>Art</p><p>. 73 </p><p>02 1</p><p>60</p><p>M sn phm.EAN 4003773- mm mm mm mm mm mm</p><p>73 02 160 075127 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160</p><p>73 05 160 075134 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160</p><p>73 06 160 075141 4.8 3.8 2.7 2.2 12 160</p><p> Thit k khp ni chung: tnh n nh cao vi trng lng thp Khp ni kp h tr cng vic hiu qu Cng sut ct cao, s dng t lc nh vo s phi hp ca gc li ct v t l cnh tay n m rng ph hp ct nhng loi cp c tit din ln Ct chnh xc, ngay c vi si dy ng rt nh Kt cu nh gn, trng lng nh S dng ph bin trong sn xut, lp rp, bo tr Ch to bng thp crom-vanadi chu lc, c rn v ti du</p><p>X-Cut Km ct thn cho nh gnGn v nh. Mnh m v chnh xc.Ct tt cc loi si mnh cng nh cc loi cp a li, thp l xo.</p><p>Gim 40% sc lc</p><p>so vi s dng km c </p><p>chiu di tng t</p><p> Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp</p><p>DNG SN PHM PHC V NGNH IN- IN T</p></li><li><p>2 3</p><p>Km bm ct a nng chy in eCrimp Km bm dng c cu c in c kh nng bm ct c ln ti 25 mm, vi tit din dy ln ti 50 mm.</p><p> C cu p c in mnh m m khng dng thy lc nn khng gy r r C kh nng s dng trn 40 khun bm ct KNIPEX, cng nh hn 1000 khun bm ct ca cc dng km bm tay khcThit k chiu cao tin li khi vn hnh Thit k n Led chiu sng cc im bm ct trong mi trng thiu nh sng n thp thp Chu k bo dng di (ln ti 25000 ln), gp 2.5 ln so vi loi km thng thng. Chnh v vy c th s dng km lu hn v ngi dng khng cn bo tr thng xuyn. S dng Pin li-ion (12 V; 1.5 Ah; 18 Wh) c th sc li; thi gian sc khong 30 pht</p><p>M sn phm.</p><p>EAN4003773- p dng</p><p>97 49 59 1 073741 u ct 97 49 59 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Helios H4 (Amphenol))</p><p>97 49 65 1 066729u ct 97 49 65 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact))</p><p>97 49 66 1 066736 u ct 97 49 66 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact)</p><p>97 49 68 1 066743 u ct 97 49 68 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Solarlok))</p><p>97 49 69 11 072133 u bm ct 97 49 69 1 v 97 49 69 2 </p><p>97 49 71 1 075073u ct 97 49 71 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact))</p><p>97 49 72 1 076964u ct 97 49 72 (u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact))</p><p>97 49 90 031017 u ct 97 49 60 (u ct ni kiu trc xoay (HTS + Harting))</p><p>97 49 93 047926 u ct 97 49 24 (u ct kiu D-Sub-; HD 20-; HDE-plugs )</p><p>97 49 94 030997 u ct 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34</p><p>97 49 95 031000 u ct 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35</p><p>B c chn u ct</p><p>M sn phm</p><p>EAN 4003773- Ngun cp Loi rc cm</p><p>97 43 E 076858 230 V / 50 Hz CEE 7/16</p></li><li><p>2 3</p><p>Cc Loi u Ct Bm ng dng cho 1000 khun bm ct theo yu cu khc nhau</p><p>Kch thc u kp</p><p>S im kp</p><p>M sn phm.</p><p>EAN4003773- Tn sn phm</p><p>Tit din dy mm</p><p>Kch thc dy theo tiu chun M</p><p>ng knh ui kp</p><p>97 49 04 030850 u ct pin rng i trn 0.1 - 2.5 27 - 13 4 </p><p>97 49 05 030867 u ct pin rng i trn 0.5 - 6.0 20 - 10 3</p><p>97 49 06 030836 u ct trn loi RV c cch in 0.5 - 6.0 20 - 10 3 </p><p>97 49 08 030874 u ct trn trn 0.25 - 6.0 23 - 10 5</p><p>97 49 09 030881 u ct trn trn 10 / 16 / 25 7 / 5 / 3 3 </p><p>97 49 10 076896 u ct trn trn 1 l (Theo tiu chun DIN 46234)</p><p>0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 / </p><p>2.513 / 15-17 / 19-20 3</p><p>97 49 11 076902 u ct trn trn 1 l (Theo tiu chun DIN 46234) 4 / 6 / 107 / 10 / </p><p>11 3</p><p>97 49 13 030843 u ct trn trn 1 l 0.5 - 10.0 20 - 7 4</p><p>97 49 15 043164 u ct vung trn kiu 4.8 + 6.3 mm 1.25 - 2.5 + 3.0 - 6.0 17 - 13; 12 - 9 2 + 1 </p><p>97 49 16 040675 u ct trn loi RV c cch in 10.0 - 16.0 7 / 5 2</p><p>97 49 18 063186 u ct pin rng 2 x 6 / 10 / 16 10 / 7 / 5 3 </p><p>97 49 19 030898 u ct trn trn 35 - 50 2 / 0 2</p><p>97 49 20 045069 u ct ni cho Ti vi 7.0 / 8.4 / 8.1 7.7 / 9.5 / 9.5 3 </p><p>97 49 23 052135 u ct trn trn 1 l 16 + 25 5 + 3 2</p><p>97 49 24 030911 u ct kiu D-Sub-; HD 20-; HDE-plugs 0.03 - 0.56 32 - 20 3 </p><p>97 49 30 030904 u ct ni i u trn1.5 - 4.0 </p><p>6.0 + 10.0* 15 - 7 5</p><p>97 49 35 034315 u ct kp buzi 1 17 5 </p><p>97 49 40 030959 u ct cp ng trc kiu RG 58, 59, 62, 71, 223 </p><p>5.4 / 6.48 / 1.72 6.4 / 7.6 / 2.1 3</p><p>97 49 44 041443 u ct c cht hm 0.14 - 1.5 26 - 15 3 </p><p>97 49 50 030966 u ct cp ng trc dng cho xe t kiu RG 58, 174, 188, 316 </p><p>3.25 / 4.52 / 5.41 / 1.72 / </p><p>1.07</p><p>3.9 / 5.4 / 6.4 / 2.1 / 1.3 / </p><p>0.956</p><p>97 49 54 041450 u ct lin kt 0.5 - 2.5 20 - 13 4 </p><p>97 49 59 073734 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Helios H4 (Amphenol) 2.5 + 4.0 + 6.0 13 - 10 3</p><p>97 49 60 030928 u ct ni kiu trc xoay (HTS + Harting) 0.14 - 4.0 26 - 11 4 </p><p>97 49 61 045137 u ct ni kiu trc xoay (Harting) 1.5 / 2.5 / 4 / 6 10 / 11 / 13 / 15</p><p>97 49 62 063179 u cp ni nng lng mt tri (Huber + Suhner) 2.5 + 4.0 13 + 11 3</p><p>97 49 63 066675 u cp ni nng lng mt tri (Huber + Suhner) 4.0 + 6.0 11 + 10 3 </p><p>97 49 64 044055 u ct ni ABS 1.0 - 6.0 17 - 10 2</p><p>97 49 65 066682 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC3 (Multi-Contact) 2.5 - 6.0 13 - 10 3 </p><p>97 49 66 066699 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact) 2.5 - 6.0 13 - 10 3</p><p>97 49 66 4 072096 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact 4.0 11 1 </p><p>97 49 66 6 072102 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact 6.0 10 1</p><p>97 49 67 066705 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu SunCon 2.5 - 6.0 13 - 10 3 </p><p>97 49 68 066712 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu Solarlok 1.5 - 6.0 15 - 10 4</p><p>97 49 69 1 072119 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu PST 40 (Wieland) 1.5 - 2.5 15 + 13 2 </p><p>97 49 69 2 072126 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu PST 40 (Wieland) 4.0 - 10.0 11 - 7 3</p><p>97 49 70 030942 u ct dy mng 4 / 6 / 8-poles RJ 10 / 11 / 12 </p><p>/ 45 3 </p><p>97 49 72 076957 u ct ni cp kiu nng lng mt tri kiu MC4 (Multi-Contact) 4 / 6 / 10 7 / 10 / 11 3</p><p>* u ct theo tiu chun DIN 46267</p></li><li><p>4 5</p><p>Km Phc V cho Lp t in Km in a nng </p><p> Km a nng cho lp t in, kp cht vt liu c b mt phng v trn un, co cnh, ct cp, tut dy v bm cosse 6 chc nng ch vi 1 dng c duy nht V tr l tut dy nhn khng gy nh hng n li dy Tch hp cc b mt kp c rnh hnh rng ca v rnh hnh trn kp vt liu phng v trnC cnh sc trn m km c v khot l. Tut dy vi c 0.7-1.5mm v 2.5mm Bm cosse c t 0.5 n 2.5mm Li ct cp ( c ti cao tn) gip ct chnh xc li ng v nhm vi tit din ln ti 52.5mm hoc ng knh 5mm Kch thc nh gn d dng tip cn cc v tr nh hp Khp ni dng vt xon: Chnh xc, khng c khe h khi thao tc Lm bng thp dng c cao cp, c rn v ti du</p><p>Art. 13 91 200 / 13 92 200 / 13 96 200 Tch hp tay gt kha: gip kp, khng m km hon ton (C cu cht thng minh trong model h tr). Li ct vn ng v c bo v</p><p>Art. 13 81 200</p><p>Art. 13 82 200</p><p>Art. 13 86 200</p><p>Art. 13 91 200</p><p>Art. 13 92 200</p><p>Art. 13 96 200</p><p>Kh nng ct</p><p>M sn phm.</p><p>EAN4003773- Kiu tay cm mm mm2 mm</p><p>13 81 200 075240 V bc bng nha thng thng 15 50 200</p><p>13 82 200 075080 V bc bng nha tng hp - chng trn trt 15 50 200</p><p>13 86 200 075097 V bc bng nha tng hp - chng trn trt, cch in t tiu chun VDE 15 50 200</p><p>13 91 200 075257 V bc bng nha thng thng 15 50 200</p><p>13 92 200 075103 V bc bng nha tng hp - chng trn trt 15 50 200</p><p>13 96 200 075110 V bc bng nha tng hp - chng trn trt, cch in t tiu chun VDE 15 50 200</p><p> Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp</p></li><li><p>4 5</p><p>33 Kg 39 Kg 52 Kg18 Kgvi vic lp i lp li *</p><p>Lc bp ca taykhi ct inh c ng knh 3mm</p><p>KNIPEX TwinForce </p><p>Ct i ct li*</p><p>KNIPEX X-Cut </p><p>DNG KM CT THN CHO CA KNIPEX </p><p>Lc ct tng nh khp xoay mnh mLc tay tng ln 13 ln</p><p>Li ct di cho php ct cp chnh xc ngay c cp li xonLc tay tng ln 9 ln</p><p>Ct i ct li</p><p>Thit k khp trt iLc tay tng ln 39 ln</p><p>Khp ni chungKt cu nh gn, trng lng nhLc tay tng ln 16 ln</p><p>*ct ln u - chnh li - ct t</p><p>MIMI</p><p>KNIPEX TwinForce Km ct thn cho tay n di</p><p>Km ct thn cho</p><p>MI MI</p><p>KNIPEX X-Cut</p><p>Km ct thn cho</p><p>Km ct thn cho tay n diKm ct lc kp TwinForceCc tay n di vi hai khp trt c cp bng sng ch</p><p>Truyn lc l tng nh hai khp trt C th ct tt c cc kiu dy, bao gm c thp tm C th dng ct th v ct tinh Dng t lc nhng vn t c hiu qu ct cao Cho cm gic ct thoi mi khi lm vic lin tc n nh cao v khng c khe h do khp trt c rn v phay chnh xc Sng ch mi cho km ct dng cho: Cch nhn mi v km ct cm tay. Dng sn phm Knipex TwinForce c th ct dy c ng knh ln ti 4mm m khng cn lc qu ln hay ct i ct li nhiu ln. Vi cc loi km c cnh tay n di tng t th khng th lm c iu ny..Ch to bng thp crom-vanadi chu lc, c rn v ti du </p><p>Art. 73 72 180</p><p>Gim 50% sc lc so </p><p>vi s dng km c chiu </p><p>di tng t</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm mm mm mm mm</p><p>73 71 180 074762 5.5 4.6 3.2 3.0 180</p><p>73 72 180 074779 5.5 4.6 3.2 3.0 180</p><p> Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp xon Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp</p></li><li><p>6 7</p><p>n LED t tnhnh sng mnh m, kch c nh gn. </p><p>Chiu sng cho cc khu vc lm vic thiu nh sngnh km nam chm c t tnh caoKch thc rt nh gn Thi gian chiu sng khong 24h vi 2 pin thay th CR1220C vng hmV bng nha chng va p</p><p>Km Ct Cch in</p><p> Dng c ct khng th thiu trong cng vic sa cha Vt liu cht lng cao v ch to chnh xc cho tui th lm vic lu di Li ct chnh xc cho c dy mm v dy cng Ct trit cc si dy ng mng ti u li ct Li ct c ti cao tn tng cng ( cng c th t ti 62HRC) Kiu u nh gn c th s dng trong khng gian hp c ch to bng thp m vanadi, c rn v ti du</p><p>Art. 70 06 160</p><p>Art</p><p>. 70 </p><p>06 1</p><p>60</p><p>M sn phm.EAN 4003773-</p><p>00 11 V50 075387</p><p>Art. 74 06 200</p><p>Km ct cho tay n di</p><p>Cht ni c ch to cho php chu c lc ct ln Cng sut ct cao, s dng t lc nh vo s phi hp ca gc li ct v t l cnh tay n Li ct c ti cao tn tng cng, cng c th t ti 64HRC</p><p>Chiu di 250mm Chiu di km 250mm cho php ct dy dn ng ln ti 16mm v dy nhm 35mm</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm mm mm mm</p><p>74 06 160 040705 3.4 2.5 2.0 160</p><p>74 06 180 022985 3.8 2.7 2.2 180</p><p>74 06 200 033820 4.2 3.0 2.5 200</p><p>74 06 250 041955 4.6 3.5 3.0 250</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm mm mm mm</p><p>70 06 125 018124 3.0 2.3 1.5 125</p><p>70 06 140 040293 4.0 2.5 1.8 140</p><p>70 06 160 021995 4.0 2.8 2.0 160</p><p>70 06 180 033813 4.0 3.0 2.5 180</p><p> Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp l xo Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp</p></li><li><p>6 7</p><p>Art</p><p>. 30 </p><p>36 1</p><p>60</p><p>Art</p><p>. 30 </p><p>16 1</p><p>60</p><p>Km Ct, Tut Dy kt hp</p><p> L tut dy chnh xc tut dy li n vi tit din 1.5 v 2.5 mm Ct cc cp a li (NYM) tin li vi tit din ln ti 52.5 mm Phn li ct di Tng h s truyn lc ct ln ti 25% lm cho hiu sut ct rt cao u mi thon di thch hp ct si ng rt mnh trong khng gian hp. Li ct c ti cao tn vi chnh xc cao, cng li ct vo khong 60 HRC Cng ngh thp m Vanadium, rn v ti du</p><p>Km tut cch in</p><p> Dng cho vic tut dy n li, a li v li bn, vi v bc cch in bng nha hoc cao su c ng knh ti a 5mm hoc tit din cp n 10mm c ch to bng thp dng c c bit, c rn v ti du</p><p>Km ct mi nhn</p><p> Thch hp cho kp v ct chi tit nhB mt m kp c rnh nhm Li ct dnh cho li c cng trung bnh v cao Li ct c ti cng, cng vo khong 61 HRC c ch to bng thp hp kim Vanadium, c rn v ti du</p><p>Art</p><p>. 25 </p><p>06 1</p><p>60</p><p>Art</p><p>. 25 </p><p>26 1</p><p>60</p><p>Art</p><p>. 26 </p><p>16 2</p><p>00</p><p>Art</p><p>. 26 </p><p>26 2</p><p>00</p><p>Km tut cch in</p><p> u kp vt liu phng hoc trn, c th s dng linh hotLi c th ct li mm hoc cng Li ct di c kh nng ct c cp c tit din ln Li ct c ti cao tn, cng khong 60 HRC c ch to bng thp dng c c bit, c rn v ti du</p><p>Km mi di</p><p> Kh nng chu lc ln v chng n mn C nhiu kiu m km khc nhau la chn c ch to bng thp hp kim Crom Vana-dium, c rn v ti du</p><p>Art</p><p>. 03 </p><p>06 1</p><p>80</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>Kh nng tut dy </p><p>mm AWG mm mm mm</p><p>14 26 160 040279 1.5 + 2.5 15 + 13 2.5 1.5 160 </p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>Kh nng tut dy mm</p><p>AWG mm mm mm</p><p>11 06 160 021933 </p><p>5.0 10.0 7 160 </p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm mm mm mm mm</p><p>03 06 160 021902 3.1 2.0 10 16 160</p><p>03 06 180 021926 3.4 2.2 12 16 180 </p><p>03 06 200 033776 3.8 2.5 13 16 200 </p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm</p><p>30 16 160 001904 lMi di, m km hnh thang, b mt kp c rnh 160</p><p>30 36 160 002123 lMi di, m km hnh trn, b mt kp nhn 160</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773- mm mm mm</p><p>25 06 160 033806 u nhn, m kp hnh bn nguyt 2.5 1.6 160</p><p>25 26 160 052111 40 u nhn, m kp hnh bn nguyt 2.5 1.6 160</p><p>26 16 200 022831 M kp bn nguyt, mi di, b mt kp c rnh nhm 3.2 2.2 200 </p><p>26 26 200 022855 40 M kp bn nguyt, mi di, b mt kp c rnh nhm 3.2 2.2 200 </p><p>Art. 26 .. 200: Chu c lc bp ln, u mi km c kh nng n hi</p><p> Dy mm Dy cng trung bnh Dy cng Thp xon Cp ng + Nhm, cp a li Cp thp</p></li><li><p>Alligator</p><p>Cobra</p><p>8 9</p><p>Cobra Km kep ng cch in cng ngh cao </p><p> iu chnh trc tip hm kp trt trn b mt vt kp: nhanh, tin cy v rt tin li M hm kp bng thao tc n gin iu chnh m khc nhau ca hm kp rt nhanh chng ph hp vi cc kch thc ca vt kp, tay cm rt thun tin v thoi mi cho ngi s dng c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao</p><p>Thao tc kep mu ht sc n</p><p> gin v </p><p>nhanh gn i vi dng Knipe</p><p>x VDE: chi </p><p>vic t m trn cua km vo v</p><p>t kep ri n </p><p>nut v trt m cn li ln!</p><p>Art. 98 62 01</p><p>Art. 98 62 02</p><p>Alligator Km Kep ng Cch in VDE</p><p> T kha ng, cht khng b trt v khng cn dng nhiu lc Kh nng tip cn vt kp rt tt trong phm vi hp nh thit k u km mnh v phn khp ni rt c bit c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao</p><p>Km nha cch in mi bng/ Km nha cch in mi nhn</p><p> Cch in hon ton trnh nguy c ngn mch, c th lm vic in p cao ti 1000V Dng tho lp sa cha trm in v thit b in c ch to bng vt liu nha, gia c thm si thy tinh. Tay cm c bc nha mm d dng cho vic thao tc.</p><p>M sn phm.EAN 4003773- mm</p><p>98 62 01 073956 180</p><p>98 62 02 073963 220 </p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>Khong iu chnh H Inch mm mm mm</p><p>88 06 250 039303 9 2 50 46 250</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>Khong iu chnh H Inch mm mm mm</p><p>87 26 250 071495 24 2 50 46 250 </p></li><li><p>8 9</p><p>Art. 98 25 03</p><p>Tuc N Vt t tiu chun VDE</p><p> Thit k ti u trnh b mi khi thao tc v ti u ha lc vnThit k chng trt khi vn c ch to bng thp hp kim Chrome Vanadium c rn v ti du nn c cng rt cao</p><p>Dao ct cpTay cm bc nha cch in tng hp, t tiu chun VDE</p><p> Phn tay cm c bc vt liu mm mang li cm gic thoi mi cho ngi s dng Cm gic cm dao t tin nh lp m mm trn tay cm Hc t ngn tay c hnh dng mc c trng cui tay cm m bo truyn lc tt khi ct Li ct rn chc, thng, c c nhNp bo v u li ct Li ct: c ch to bng thp dng c c bit, ti du</p><p> 98 54</p><p> Gy li dao c bc nha trnh ngn mch khi ct </p><p>Dao tho- ct Tay cm bc nha cch in tng hp, t tiu chun VDE</p><p> Phn tay cm c bc vt liu mm mang li cm gic thoi mi cho ngi s dng Cm gic cm dao t tin nh lp m mm trn tay cm Hc t ngn tay c hnh dng mc c trng cui tay cm m bo truyn lc tt khi ctNp bo v u li ct </p><p> 98 53 03</p><p>Li ct rn chc, thng, c c nhThch hp cho cp trn Li ct: c ch to bng thp dng c c bit, ti du</p><p>98 53 13Mi hp, li mc c nh, hnh li limPh hp cho ct cc cp li dng mi (cp sector).Li dao: c ch to bng thp dng c c bit, ti du.</p><p>98 55Li dao cc sc, li dao dng mc c nhu mi dao c thit k dng dn hngKhng gy nh hng n lp cch in. Li dao: c ch to bng thp khng g, ti chn khng.</p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>B rng mi vnmm</p><p>B dy mi vnmm</p><p>Chiu di thn t vt</p><p>mm mm</p><p>98 20 25 062325 2.5 0.4 75 177</p><p>98 20 30 062332 3.0 0.5 100 202</p><p>98 20 35 024217 3.5 0.6 100 202</p><p>98 20 40 026402 4.0 0.8 100 202</p><p>98 20 55 024224 5.5 1.0 125 232</p><p>98 20 65 026419 6.5 1.2 150 262</p><p>98 24 01 026440 PH 1 80 18798 24 02 026457 PH 2 100 21298 24 03 026464 PH 3 150 27098 25 01 031260 PZ 1 80 18798 25 02 031277 PZ 2 100 212 98 25 03 031284 PZ 3 150 270 </p><p>M sn phm</p><p>EAN 4003773-</p><p>Blade lengthmm mm</p><p>98 53 03 026549 28 170</p><p>98 53 13 026556 50 185 </p><p>98 55 022558 38 180 </p><p>M sn phm.</p><p>EAN 4003773-</p><p>Chiu di thn t vt</p><p>mm mm</p><p>98 52 035564 50 185</p><p>98 54 026563 50 185 </p><p>Art. 98 52</p><p>Art. 98 54</p><p>Art. 98 53 13</p><p>Art. 98 55</p><p>Art. 98 53 03</p></li><li><p>10 11</p><p>Art</p><p>. 95 </p><p>11 1</p><p>65</p><p>Km Ct Cp </p><p>Ct t v mn m khng gy bin dng vt ctDng ct dy ng, dy nhm n li v a liThao tc d dng bng mt tayKhng ph hp ct dy cp ng li cng, dy thp</p><p>95 26 165C l xo m pha bn trong, cht bo v v c dnh</p><p>Km ct cp vi 2 li</p><p>Ct t v mn m khng gy bin dng vt ctDng ct dy ng, dy nhm n li v a liKhng ph hp ct dy cp ng li cng, dy thp</p><p>Art</p><p>. 95 </p><p>36 2</p><p>50</p><p>Art</p><p>. 95 </p><p>36 2</p><p>80</p><p>Ct ln u: S dng li c...</p></li></ul>