Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompetensfrsrjningsplan fr cancervrden i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs frbundsdirektion 2014-05-20. Varfr en kompetensfrsrjningsplan?. En nationell cancerstrategi fr framtiden obalans nationellt s uboptimalt utnyttjande d lig framtidsberedskap - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>PowerPoint-presentation</p> <p>Kompetensfrsrjningsplan fr cancervrden i norra regionenAnna-Lena SunessonNRFs frbundsdirektion 2014-05-201Varfr en kompetensfrsrjningsplan?En nationell cancerstrategi fr framtidenobalans nationellt suboptimalt utnyttjande dlig framtidsberedskapbehov av tydligare ansvarsfrdelning</p> <p>Kriterium fr RCC frn Socialdepartementetkompetensfrsrjningutbildning </p> <p>2013Projekt-ledare tillsttsFD fr beslut </p> <p> Processledarekartlgger be-manning och identi-fierar arbetsbespa-rande verktyg och arbetsstt (enligtuppdragsmall)Utredning av onkologisk kompetens samtcytostatika-hantering iregionenFrslag till plan Cancerrdet </p> <p> Remiss StyrgruppenYtterligare underlag, ex. natio-nell pato-logiutred-ning2014Projektleda-ren utarbetar frslag till samlad plan. Dialog och avstmning med processledare, V-chefer, per-sonalstaber,fackliga org. </p> <p>Hur har planen kommit till?Arbetsgruppernas uppdrag varje cancerformBakgrundArbetsbesparande verktyg och arbetssttBehov av kompetensfrstrkningBemanning nyckelkompetenserSWOT - analys</p> <p>4BemanningskartlggningLngsiktigt hllbar (nskvrd) bemanning Kunna skta aktuell volym patienter och undervisning, frbttrings-arbete, kliniska studier etc.a) i dagslget b) efter genomfrande av arbetsbesparande insatser</p> <p>Minimibemanning (ej lngsiktigt hllbar)Kunna skta den volym patienter som r dagsaktuell: a) i dagslget b) efter genomfrande av arbetsbesparande insatser</p> <p>5Tabellmall bemanning (exempel)YrkeskategoriMinimi NulgeBehov ABehov B*St-lkareBehov inom 5 r**UmeUrologOnkolog KontaktsjukskterskaUroterapeutSkellefteUrologKontaktsjukskterskaUroterapeutLyckseleUrolog KontaktsjukskterskaSvagheter?Endast lkare och sjukskterskor?Organisationen olika i landstingenArbete innehller fler momentNyutbildad personal ej jmfrbar med erfarenVrdtyngdsmtningar saknasSnabba frndringar</p> <p>7 8</p> <p>Resultat bemanningskartlggning 9Resultat bemanningskartlggning nulge</p> <p>Bl=ProstatacancerBrun=Kolorektal cancer Rosa=Brstcancer Svart=Palliativ vrd Rd=Blodcancer Grn=vre gastro-intestinal cancerGr=LungcancerLila=Gynekologisk cancer Gul=Hjrntumrer</p> <p> 10Resultat bemanningskartlggning framtida behovBl=ProstatacancerBrun=Kolorektal cancer Rosa=Brstcancer Svart=Palliativ vrd Rd=Blodcancer Grn=vre gastro-intestinal cancerGr=LungcancerLila=Gynekologisk cancer Gul=Hjrntumrer</p> <p>vergripande rollRadiologiPatologiOnkologiPalliativ vrdCancerrehabilitering</p> <p>11RadiologiOnkologisk radiologiSvravgrnsadkar kontinuerligt vid diagnostik och uppfljningAlltmer komplexa underskningarMDK kar, bde antal ronder och patienter/rondMste involveras i bedmning av nyttoeffekt vid nya riktlinjerStor brist p radiologer och till del rntgensjukskterskor</p> <p>12</p> <p>PatologiNationell utredning 2012Brist patologer, biomedicinska analytiker, cytodiagnostikerBehov: utbildning, teknikutveckling, kvalificerad stdpersonal</p> <p>Regionalt arbete i tre steg startat hsten 2013:Kartlggning, 2) Fldesanalys, 3) FrbttringsprojektBehov enligt ovankat regionalt samarbete (standardisering, kompetensntverk, kunskapsutbyte, utbildningar etc.)</p> <p>OnkologiRegional utredning 2013Behov:JLL konsultbehov 3-4 dagar/vecka + egen resurs p siktNLL konsultbehov 6-8 dagar/vecka + egen resursLVN lnsansvar, konsult JLLVLL region- och lnsansvar, konsult JLL och NLLFlera onkologer behver utbildas</p> <p>14ResultatUttalad brist p nyckelkompetenser!Frslag till lsningarkad bemanning av nyckelkompetenserKompetensutveckling och optimerat kompetens-nyttjandeArbetsbesparande verktygNivstruktureringUtveckla samarbete med primrvrden</p> <p>16kad bemanning av nyckelkompetenserUtbildning (och rekrytering)Std underbemannade verksamheterBehll befintlig personal</p> <p>17Samverkan mellan universiteten och landstingenForskningen r en motor fr klinikenLkarutbildning- handledarbehov- tillrckligt antal ST-blockSjukskterskeutbildning- grundutbildning- specialistsjukskterskor- minska flykten av unga ssk frn vrdtung verksamhet</p> <p>Kompetensfrsrjningsrdet: strategisk plan</p> <p>18Kompetensutveckling och optimerat kompetensnyttjandeKontaktsjukskterskor SpecialistsjukskterskorStdresurserTeamarbeteFlera forskarutbildade lkare och sjukskterskor</p> <p>19Arbetsbesparande verktyg - exempelMDK fr alla cancerformerRegiongemensamma datasystem (alternativt vlfungerande portaler)Regiongemensam patientinformationIndividuella vrdplaner</p> <p>20NivstruktureringRegional nivstruktureringsplan fr cancervrden i norra regionen finnsCentralisering och decentraliseringMnga aspekter att ta hnsyn till</p> <p>21Samarbete mellan primrvrd och specialiserad sjukhusvrdBrist p allmnlkare och distriktssjukskterskorKortare utredningstiderFrbttrade remissrutinerUtbildning</p> <p>22SWOT -analysStyrkor och mjligheterEffektivare vrd med bttre kvalitet</p> <p>Svagheter och hotBehov av frstelse frn ledningBefintlig bemanning lgEkonomiUtbildning patientorganisationerPatientfretrdarutbildningar, nationellt och regionalt</p> <p>Nationella utbildningsfilmer RCC NorrKliniska studier, kvalitetsregister, forskningPatientens rttigheter, patientmaktsutredningenMlfrslagTillrckligt antal utbildningstjnster fr specialistlkarekade incitament fr utbildning till specialistsjuk-skterskaGenomfra frndrade arbetsstt i varje cancer-process inklusive optimerat kompetensnyttjandeHja den akademisk nivn </p> <p>25Optimerat kompetensnyttjande uppdrag processledareProcesskartaoptimerat kompetensnyttjandeledtiderindividuella vrdplanercancerrehabilitering</p> <p>1177Primr/akut vrdSpec.vrdUtredning- Radiologi</p> <p>- Patologi</p> <p>- Etc.Behandling- Onkologi</p> <p>- KirurgiRehab.Pallia-tionMeta-staserLedtider ___Individuell vrdplan till patientenOptimerat kompetensnyttjandeRehabiliteringsinsatser Processkarta patientens vg Hgre akademisk nivFler forskarutbildade handledare20 % disputerade lkare p lnssjukhusen50 % disputerade lkare p regionsjukhuset</p> <p>Karrirvgar ven fr medellnga vrdutbildningarFoU-ml i verksamhetsplaner, bokslut m.m.</p> <p>28Vad kan en kompetensfrsrjningsplan gra?PvisaBemanningsbehov och mjliggra jmfrelserEffektiviseringsmjligheterBehov av kompetensutveckling och optimerat kompetensnyttjande</p> <p> Ge underlag fr prioriteringar i budgetarbete Mste knytas till handlingsplan</p>