Komponen Pengurusan Tingkah Laku

  • Published on
    31-Dec-2015

  • View
    125

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PK

Transcript

<ul><li><p>KOMPONEN PENGURUSAN TINGKAH LAKU</p></li><li><p>OBJEKTIF</p><p>Mengamal dan mengekalkan tingkahlaku baik yang sedia ada dan yang baru.Mengurus dan mengawal emosi untuk memahami diri dan orang lain.Meningkatkan kemahiran bersosialisasi dengan keluarga, rakan dan mesyarakat.</p></li><li><p>OBJEKTIF</p><p>4.Menjaga keselamatan dan kesihatan diri, keluarga, rakan dan masyarakat.5.Bersikap positif terhadap pengajaran dan pembelajaran.</p></li><li><p>Mengenal Diri Sendiri1.Mengenal diri sendiri</p><p>1.1butir-butir peribadi diri</p></li><li><p>Mengenal Diri Sendiri</p><p>2.Mengenali ahli keluarga</p><p>2.1keluarga asas2.2keluarga kembangan</p></li><li><p>Mengenal Diri Sendiri3.Mengenal organisasi masyarakat setempat3.1rakan3.2sekolah3.3masyarakat</p></li><li><p>Emosi 1.Mengenal Emosi</p><p>1.1emosi asas</p></li><li><p>Emosi </p><p>2.Memahami emosi</p><p>2.1pengalaman melibatkan emosi asas</p></li><li><p>Emosi 3.Menyatakan jenis-jenis emosi melalui perlakuan</p><p>3.1gambar mimik muka 3.2mimik muka3.3suara3.4bahasa badan</p></li><li><p>Emosi4.Mengesan punca emosi4.1kelebihan diri</p></li><li><p>Emosi</p><p>5.Memilih emosi5.1membuat pilihan antara emosi asas</p></li><li><p>Emosi</p><p>6.Mengurus dan mengawal emosi</p><p>6.1mengekalkan emosi positif6.2memperbaiki, mengurus dan mengawal emosi asas</p></li><li><p>Emosi</p><p>7.Menunjukkan sikap dan semangat positif</p><p>7.1sikap dan semangat positif</p></li><li><p>Emosi</p><p>8.Berkomunikasi dengan berkesan</p><p>8.1berkeomunikasi</p></li><li><p>Perlakuan Ketara Diri Sendiri1.Menyatakan perlakuan-perlakuan yang tidak mencederakan diri.</p><p>1.1perlakauan-perlakuan yang tidak mencederakan diri.</p></li><li><p>Tatasusila/ AdabMenyatakan adab-adab dan tatasusila bertingkahlaku</p><p>1.1sifat menghormatia. pertuturanb. ucapanc. permintaan</p></li><li><p>Tatasusila/ Adab1.2gerak-geria. mendengarb. memahamic. mengikut arahan</p></li><li><p>Tatasusila/ Adab1.3pergaulan mengenal pangkat panggilan kepada orang lelaki dan perempuan1.4di rumah, sekolah dan tempat awam</p></li><li><p>Kemahiran Sosial1.Menyatakan batas-batas hubungan1.1keperluan perasaan dan pandangana. keluargab. rakanc. masyarakat</p></li><li><p>Kemahiran Sosial1.2batasan hubungana. keluargab. rakanc. masyarakat</p></li><li><p>Kemahiran Sosial</p><p>2.Memilih dan menggunakan kemahiran berinteraksi</p><p>2.1kemahiran interaksi sosial2.2kemahiran kerja berpasukan (interpersonal)</p></li><li><p>Kemahiran SosialMembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah</p><p>3.1Kemahiran menyelesaikan masalah</p></li><li><p>Jantina 1.Mengenal jantina</p><p>1.1persamaan jantina1.2perbezaan jantina1.3perbezaan fisiologi antara lelaki dan perempuan</p></li><li><p>Keselamatan Diri1.Mengenal atau menentukan situasi atau tempat yang memudaratkan diri.</p><p>1.1di dalam rumah: i. dapurii.di bilik air (kolah, besen mandi, tempahan)</p></li><li><p>Keselamatan Diri</p><p>1.2di luar rumah:i. jalanrayaii. tempat air bertakungiii. kawasan tinggiiv. tangga </p></li><li><p>Keselamatan Diri</p><p>2.Mengenalpasti benda-benda yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.</p><p>2.1benda-benda berbahaya di dalam rumah2.2benda-benda berbahaya di luar rumah.</p></li><li><p>Keselamatan DiriMengenali ancaman yang akan mendatangkan kemudaratan</p><p>3.1jenis-jenis ancamana. ancaman dalamanb. ancaman luaranc. ancaman mental</p></li><li><p>Kecemasan 1.Mengetahui atau menyenaraikan cara berhubung apabila berlaku sesuatu kecemasan.</p><p>1.1cara berhubung waktu kecemasan</p></li><li><p>Kecemasan </p><p>2.Mengenalpasti atau menyenaraikan tempat-tempat untuk mendapatkan rawatan dan perlindungan.</p><p>2.1tempat-tempat mendapat bantuan/perlindungan</p></li><li><p>RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN</p><p>Kelas: PKBP (RENDAH)Masa : 8.30 9.00 pagiKomponen : Pengurusan tingkah lakuTajuk : Mengenal diri sendiri.Tajuk kecil : Butir butir peribadi Objektif : Di akhir pelajaran murid boleh: a) Bercerita secara ringkas tentang dirisendiri b) Menulis nama diriABM : diri pelajar </p></li><li><p>Aktiviti : 1) Murid mengenal diri sendiri.2) Murid bercerita tentang biodata sendiri mengikut prosedur yang diberi. a) nama b) umur c) jantinad) tarikh lahir3) Murid menulis biodata diri sendiri.</p><p>Impak : </p></li><li><p>SEKIAN, TERIMA KASIH </p><p>MAIN </p></li></ul>