Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpływu ciepła

 • Published on
  19-Mar-2016

 • View
  80

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpywu ciepa. Przygotowa Dr ukasz Madej. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57. spoina. obszar materiau spawanego, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpywu ciepaPrzygotowaDr ukasz MadejRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Zcze spawaneRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cz zcza, w ktrej nastpiy zmiany strukturalne w wyniku oddziaywania ciepa spawania. Gboko strefy wpywu ciepa zaley od metody oraz techniki spawania. Zmiany mikrostruktury i waciwoci SWC s wynikiem przemian alotropowych, przemian fazowych oraz odksztacenia sieci krystalograficznej. Wmetalu nagrzanym powyej pewnej charakterystycznej dla niego temperatury nastpuje rozrost ziaren, tym wikszy, im wysza jest temperatura i duszy czas jej oddziaywania. Wczasie nagrzewania, w niektrych materiaach mog wystpi procesy wydzieleniowe, na przykad wglikw metali, oraz powstawa nowe fazy midzymetaliczne.Strefa wpywu ciepa SWCRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Strefa wpywu ciepa SWCRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Korzystna struktura SWCIdealna struktura SWC = Struktura materiau rodzimegoRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Odpowiednio dobrana obrbka cieplnaObnienie energii liniowej spawania

  Jak uzyska korzystn struktur w strefie wpywu ciepa? Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Energia liniowa spawaniaE energia liniowa spawania [J/m], U napicie uku [V], I natenie prdu spawania [A], V prdko spawania [m/s],P moc cieplna [W]. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Obnianie energii liniowej spawania

  MetodyniskoenergetyczneMetodywysokoenergetyczne Maa moc cieplna Dua moc cieplna Dua prdko spawaniaRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cold Metal Transfer CMT Intelligent Arc Control IACCold ArcMetody niskoenergetyczneRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • CMT Cold Metal TransferRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Spawanie ukiem zwarciowymPosuw drutu jest wykorzystywany do sterowania procesem Drut podawany jest w kierunku jeziorka i jest okresowo cofany Czstotliwo cofania ok. 70 HzCMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • CMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Niskie natenie prdu zwarciaNiska moc cieplna Prdko spawania dochodzca do 23 m/minPrzenoszenie metalu odbywa si praktycznie bez przepywu prduSpawanie odbywa si praktycznie bez rozpryskwCMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Wska strefa wpywu ciepaMniejsze odksztacenia spawanych materiaw ni w metodach konwencjonalnychWysoka jako spoinyCMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • CMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cienkie blachy ze stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych nierdzewnych (nawet 0,3 mm)czenie cienkich blach aluminiowych ze stalowymiLutospawnie metod MIGZastosowanie CMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Wykonywanie spoin przetopowych w kadej pozycji Uzyskiwanie penego przetopu przy duych odstpach pomidzy czonymi elementami (nawet 5 mm)

  Zastosowanie CMTRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • IAC Intelligent Arc ControlRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • IAC Intelligent Arc ControlSpawanie ukiem zwarciowymZwikszone natenie prdu podczas zwarcia Zmniejszone natenie podczas jarzenia ukuNiska moc cieplnaNiska energia liniowa spawaniaRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Natenie prduCzasIACRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Rys. Porwnanie przebiegu natenia prdu spawania w czasie dla klasycznego spawania MIG i procesu IAC.A jarzenie ukuB zwarcie[1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obnienie energii liniowej w spawaniu ukiem krtkim.[1]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Przerwanie zwarcia w spawaniu IACPrzerwanie zwarcia w klasycznym spawaniu MIG[1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obnienie energii liniowej w spawaniu ukiem krtkim.[1]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • [1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obnienie energii liniowej w spawaniu ukiem krtkim.[1]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Wykonywanie warstw przetopowychSpawanie cienkich blach (nawet 0,3 mm)

  Zastosowanie IACRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cold ArcRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Spawanie ukiem zwarciowymPrzebieg napicia jak przy konwencjonalnym uku zwarciowym Raptowne zmniejszanie natenia prdu w okresach pomidzy zwarciamiNiska moc cieplnaWska strefa wpywu ciepaCold ArcRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Mniejsze zmiany strukturyNiewielkie odksztacenia

  Cold ArcRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cold ArcRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Cold ArcRegionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Zastosowanie Cold ArcCienkie blachy ze stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych (nawet 0,3 mm)Stopy aluminium

  Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Metody niskoenergetyczne, a zanieczyszczenie rodowiskaWielko emisji pyu jest przy metodach IAC, CMT, ColdArc nawet kilkukrotnie mniejsza w porwnaniu do konwencjonalnych metod spawania ukowego w osonie gazw.Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Rys. Emisja pyu przy spawaniu stali austenitycznej w osonie 98 % Ar + 2 % O2.[2] J. Matusiak, J. Wycilik Zagroenia w rodowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu ukowym metodami niskoenergetycznymi.[2]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Rys. Emisja NOx przy spawaniu stali austenitycznej w osonie 98 % Ar + 2 % O2.[2] J. Matusiak, J. Wycilik Zagroenia w rodowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu ukowym metodami niskoenergetycznymi.[2]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Rys. Emisja CO przy spawaniu stali austenitycznej w osonie 98 % Ar + 2 % O2.[2] J. Matusiak, J. Wycilik Zagroenia w rodowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu ukowym metodami niskoenergetycznymi.[2]Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

  Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Rys. Emisja pyu przy spawaniu stali austenitycznej metod ColdArc w osonie rnych gazw.[2] J. Matusiak, J. Wycilik Zagroenia w

Recommended

View more >