Kowalska Małgorzata - ABC historii muzyki

 • Published on
  29-Dec-2015

 • View
  240

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Magorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

  1

  Magorzata Kowalska ABC HISTORII MUZYKI

  MUSICA JAGELLONICA KRAKW 2001

  Redakcja:

  Danuta Ambroewicz Korekta: Krzysztof Poroso Projekt okadki: Alina Mokrzycka-Juru Copyright by Musica lagellonica & Magorzata Kowalska Krakw, Poland 2001 ISBN 83-7099-102-5

  rodek dydaktyczny zalecany do uytku szkolnego przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Numer zalecenia: 1/2001

  Musica lagellonica Sp. z o.o. ul. Westerplatte 10 31-033 Krakw Druk: Zakad Poligraficzny UJ, Krakw, ul. Czapskich 4

  Spis treci (numery stron tak jak w dokumencie worda)

  Przedmowa .............................................................................................................................. 11

  Prolog ....................................................................................................................................... 12 Historia muzyki jako nauka .................................................................................................. 12

  Periodyzacja dziejw muzyki ............................................................................................... 12 Pocztki muzyki ................................................................................................................... 13

  STAROYTNO .................................................................................................... 14

  Grecja ...................................................................................................................................... 14 Znaczenie Grecji w obszarze kultur staroytnych ................................................................ 14 System dwikowy i notacyjny ............................................................................................ 15 Instrumenty muzyczne ......................................................................................................... 16

  Formy i gatunki .................................................................................................................... 17

  Zabytki muzyczne ................................................................................................................ 19

  Rzym ........................................................................................................................................ 19

  Izrael ........................................................................................................................................ 20

  Kultura muzyczna w innych orodkach ............................................................................... 20

  REDNIOWIECZE ................................................................................................... 21

  Periodyzacja epoki redniowiecza. Rola Kocioa w redniowiecznej Europie ................ 21

  Monodia redniowieczna - chora gregoriaski ................................................................... 22 Geneza i zakres nazwy chora gregoriaski" ...................................................................... 22 Cechy chorau gregoriaskiego ............................................................................................ 23 Msza ..................................................................................................................................... 27

  Oficjum ................................................................................................................................. 28

 • Magorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

  2

  Tropy i sekwencje ................................................................................................................ 28

  Dramat liturgiczny ................................................................................................................ 29

  Systematyka pieww choraowych ..................................................................................... 30

  Muzyka wiecka wczesnego redniowiecza .......................................................................... 31

  Muzyka Kocioa wschodniego ............................................................................................. 31

  Pocztki wielogosowoci europejskiej - organum .............................................................. 31

  Ars antioua .............................................................................................................................. 33 Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus ................................................... 33

  Pocztki motetu redniowiecznego ...................................................................................... 35 Rozwj notacji ...................................................................................................................... 36 Muzyka wiecka trubadurzy i truwerzy .......................................................................... 37

  Ars nova .................................................................................................................................. 38 Orodki, twrcy, gatunki, rozwj notacji menzuralnej ........................................................ 38 Motet izorytmiczny .............................................................................................................. 39

  Wielogosowa msza cykliczna ............................................................................................. 40 Muzyka wiecka ................................................................................................................... 40

  Linearyzm polifonii redniowiecznej .................................................................................... 42

  Teoria muzyki w redniowieczu ............................................................................................ 42

  Midzy redniowieczem a renesansem - okres burgundzki ............................................... 44

  Muzyka polska w redniowieczu ........................................................................................... 45 Kultura muzyczna w Polsce pogaskiej ............................................................................... 45 W krgu chorau gregoriaskiego ........................................................................................ 45 Ars antiua w muzyce polskiej ............................................................................................. 47 Polska ars nova ..................................................................................................................... 49

  Na przeomie redniowiecza i renesansu ............................................................................. 51

  RENESANS .............................................................................................................. 55

  ,, Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe,

  orodki, twrcy ....................................................................................................................... 55

  Oglna charakterystyka epoki renesansu ............................................................................ 57

  Muzyka religijna podstawowe formy i najwybitniejsi twrcy ........................................ 61 Motet .................................................................................................................................... 61

  Msza ..................................................................................................................................... 64

  Kanon ................................................................................................................................... 68

  wiecka muzyka wokalna ...................................................................................................... 70 Pie ..................................................................................................................................... 72 Madryga .............................................................................................................................. 75

  Muzyka instrumentalna ......................................................................................................... 79

 • Magorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

  3

  Renesans w muzyce polskiej .................................................................................................. 85 Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki ......................... 85

  Organizacja ycia muzycznego w XVIwiecznej Polsce .................................................... 87 Teoria muzyki w 1. poowie XVI wieku .............................................................................. 89 Twrczo muzyczna w XVI wieku .................................................................................... 90

  Tabulatury organowe z 1. poowy XVI wieku ................................................................. 91 Msze i motety w 2. poowie XVI wieku .......................................................................... 92 Pie w 2. poowie XVI wieku ......................................................................................... 93 Muzyka instrumentalna .................................................................................................... 95

  Twrczo Mikoaja Zieleskiego ................................................................................... 97

  BAROK .................................................................................................................... 98

  Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja.......................................................... 98

  Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowaneg