Královský gambit

  • Published on
    06-Mar-2015

  • View
    79

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<p>Krlovsk gambit"Pokud achov novek dl tah 2.f4 a v, k emu me tento tah vst, znamen to, e zaal chpat achovou hru." - Joseph Blackburne "Kdo mi uke lep zpsob jak zat pm boj s protivnkem ne tahy 1.e4 e5 2.f4" ?David Brontejn.</p> <p>Zkladn mylenky krlovskho gambituGambit je zahjen, ve kterm jedna strana v zjmu co nejrychlejho vvinu i zskn prostorov pevahy obtuje njak materil. A nejstar ze vech gambit je prv gambit krlovsk: 1.e4 e5 2.f4. V jeho podstat le dv mylenky: 1) otevt f sloupec, po kterm me po rod zat aktivn psobit bl v; 2) monost vytvoen silnho pcovho centra prostednictvm tahu d2-d4 po odlkn ernho centrlnho pce e5 z centra (e5xf4). Po 2exf4 by okamit obsazen centra tahem 3.d4 nebylo pli dobr pro nepjemn ach ern dmy 3Dh4+. pln zatenk nebo i trochu zkuen hr bude mt dobr vsledky, pokud bude rozehrvat zahjen v duchu jeho zkladnch mylenek a idej. V naem ppad to znamen mt na mysli tok po f sloupci a vytvoen pcovho centra. V opanm ppad by nsledky mohly bt plativ.</p> <p>Nejobvyklej pokraovnOdmtnut krlovsk gambit C30-C32ern nemus nabzenho pce brt, ale me gambit odmtnout. Jako korektn se zpravidla uvdj nsledujc varianty: </p> <p>2. Sc5 2. d5 (Falkbeerv protigambit C31)</p> <p>Ostatn tahy jsou obvykle povaovny za slab: </p> <p>2. Jc6 2. Jf6 2. d6</p> <p>Pijat krlovsk gambit C33-C392. exf4 ern hroz nepjemnm achem dmou na h4. Proto nepekvap, e nejastjm pokraovnm je gambit krlova jezdce.</p> <p>3. Jf3</p> <p>o o o</p> <p>3. g54.h4 g4 5.Je5 Jf6 6.Sc4 d5 7.ed Sd6 3. Se7 3. d5</p> <p>Druhm bnm pokraovnm je 3. Sc4 (Stelcv gambit) Odpov ernho 3. Dh4+ zde nen nejlep pokraovn, ale varianta 4. Jf6 5. Jc3 (5. e5 d5!) c6 je obvykle povaovna za vhodnou pro ernho. I proto nen stelcv gambit tak populrn jako gambit krlova jezdce. Ostatn tahy jako napklad 3. Jc3 maj men vznam.</p> <p>MacDonnell Alexander - De la Bourdonnais Louis [C37] London m 54, 1834tok na krlovskm kdle 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 g5 4. Sc4 g4 5. Jc3 gxf3 6. Dxf3 Sh6 7. d4 Jc6 8. O-O Jxd4 9. Sxf7+ Kxf7 10. Dh5+ Kg7 11. Sxf4 Sxf4 12. Vxf4 Jf6 13. Dg5+ Kf7 14. Vaf1 Ke8 15. Vxf6 De7 16. Jd5 Dc5 17. Kh1 Je6 18. Vxe6+ dxe6 19. Jf6+ 1-0 Spielmann R - Tarrasch S [C30] Karlsbad, 1923 tok po otevenm f sloupci 1. e4 e5 2. f4 Bc5 3. Nf3 d6 4. c3 Bg4 5. fxe5 dxe5 6. Qa4+ Bd7 7. Qc2 Nc6 8. b4 Bd6 9. Bc4 Nf6 10. d3 Ne7 11. O-O Ng6 12. Be3 b5 13. Bb3 a5 14. a3 axb4 15. cxb4 O-O 16. Nc3 c6 17. h3 Qe7 18. Ne2 Bb8 19. Kh2 Ba7 20. Bg5 h6 21. Bxf6 Qxf6 22. Nfd4 Qd6 23. Nf5 Bxf5 24. Rxf5 Nf4 25. Rf1 g6 26. R1xf4 exf4 27. e5 Qe7 28. Rf6 Kg7 29. d4 Bxd4 30. Bxf7 Bxe5 31. Qxg6+ 1-0</p> <p>Bronstein,David - Dubinin 15th USSR Champ (??), 1947tok na slab bod F7 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 g5 4. h4 g4 5. Ne5 h5 6. Bc4 Rh7 7. d4 Bh6 8. Nc3 Nc6 9. Nxf7 Rxf7 10. Bxf7+ Kxf7 11. Bxf4 Bxf4 12. O-O Qxh4 13. Rxf4+ Kg7 14. Qd2 d6 15. Raf1 Nd8 16. Nd5 Bd7 17. e5 dxe5 18. dxe5 Bc6 19. e6 Bxd5 20. Rf7+ Nxf7 21. Rxf7+ Kh8 22. Qc3+ Nf6 23. Rxf6 Qxf6 24. Qxf6+ Kh7 25. Qf5+ Kh6 26. Qxd5 Kg6 27. Qd7 1-0</p> <p>Bangiev A - Podrezov [C34] corres ARG, 1986</p> <p>Pevaha v centru 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Nf6 4. e5 Nh5 5. d4 d5 6. c4 g5 7. g4 Ng7 8. Nc3 Bb4 9. Rg1 h5 10. h3 dxc4 11. Bxc4 c5 12. d5 Nd7 13. Bd2 Nb6 14. Qe2 hxg4 15. hxg4 Bd7 16. a3 Ba5 17. Ne4 Bxd2+ 18. Nfxd2 Qe7 19. d6 1-0Chigorin,Michail - Pillsbury,Harry Nelson [C30] Hastings (1), 1895 i v odmtnutm krlovskm gambitu me vzniknout velice iv hra s kombinanmi monostmi na obou stranch, kdy oba krlov jsou bez rody pod palbou neptelskch figur. Michail igorin (1850-1908) byl nejvtm znalcem krlovskho gambitu v posledn tvrtin 19. stolet a na potku stolet 20. Harry Nelson Pillsbury (1872-1906) byl po Morphym dal skvl americk achov hvzda, kter si velice rychle zskala uznn celho svta. Pillsbury bohuel vn onemocnl a ve velmi mladm vku zemel. 1.e4 e5 2.f4 Sc5 3.Jf3 d6 4.Sc4 Jc6 5.Jc3 Jf6 6.d3 Tm jsme doshli zkladn pozice odmtnutho krlovskho gambitu s vvinem stelce na c5. ern m nyn dv alternativy. Pokud se neboj komplikac, m k dispozici vpad stelce na g4, pokud je ponkud bzlivj, m k dispozici skromn tah a pcem dlajc stupov pole pro svho stelce, kter je nyn nejaktivnj ern figura a bl se jej asto sna vymnit vpadem svho jezdce na a4. 6...Sg4 7.h3 igorin hraje principln, emu se samozejm v jeho ppad nelze divit. [7.Ja4 je povaovno za nepjemnj pokraovn pro ernho.] 7...Sxf3 8.Dxf3 Jd4 [Nepjemnmu tahu dmou na g3 me ern zabrnit branm f4. 8...exf4 9.Sxf4 (Rubinsteinem doporuovan 9.Sb5 0-0 10.Sxc6 bxc6 11.Sxf4 tak vede pouze k rovn he.) 9...Jd4 10.Dd1 (10.Dg3? Jh5) 10...c6 11.Ja4! (11.Dd2 d5 12.exd5 cxd5 Podle Alechina je roda jet silnj. 13.Sb5+ Jxb5 14.Jxb5 0-0 s rovnou hrou podle Euweho.) 11...Da5+ 12.c3 b5 13.Jxc5 dxc5 14.e5 (14.b4 Dd8!) 14...Jd7 15.Sb3 a bl m malou vhodu.] 9.Dg3! Ped touto parti Pillsbury prohlsil, e tato varianta je vyhran pro ernho. igorin ml evidentn opan nzor, podobn jako na mnoho jinch teoretickch variant, a ve svch poznmkch k tomuto tahu poznamenv: "Tato kombinace s obt kvality je znm z partie Blackburne Anderssen, 1873 hran na mezinrodnm turnaji ve Vdni. Pillsbery se domnval, e tato ob nen korektn pro monost peveden ernho krle na dmsk kdlo (viz 11.tah ernho). I tehdej encyklopedie zahjen ("Handbuch") povaovala tento manvr za nejlep s tm, e ernmu zstane kvalita vce pi zabezpeenm postaven svho krle. Problm je v tom, e bl me zskat za kvalitu dva pce, co v podstat vyrovn materiln sly a tok blmu zstane. I kdy nkte komentroi ukazovali, e Pillsbury mohl zahrt nkolikrt silnji i dokonce partii vyhrt, co nen tak pln jasn, spe naopak. Podle "Schachzeitung" Pillsbury oekval tah 9.Dg3." 9...Jxc2+?! Tento lan pstupn vede k divokm komplikacm. ern m k dispozici i adu klidnch alternativ, kter jsou celkem hrateln. [a) Po 9...0-0 uvdj Tartakover i Glazkov variantu 10.fxe5 dxe5 11.Sg5 Zajmav je chladnokrevn pokryt pce c2 krlem. 11...Jxc2+ 12.Kd1 Jxa1 13.Jd5 Se7 14.Jxe7+ Dxe7 15.Vf1 Kh8 16.Dh4 jako vyhrvajc pro blho, ale pokud variantu o nco prodloume, zjistme, e i bl krl nem moc obrnc. 16...b5! 17.Sb3 (17.Vxf6 Dc5! 18.Vh6 Dg1+-+) 17...Dd6 (17...Jxb3 18.Vxf6 Dd7 19.Vh6!) 18.Vxf6 Dxd3+ 19.Ke1 Jxb3 20.Vh6! Db1+ 21.Kf2 Kg8 22.Vxh7 f6 23.Dh5! fxg5+ 24.Kg3 Vf3+!! Jedin tah zachraujc ernho. 25.Kh2 Vxh3+ 26.gxh3 Dc2+ a partie skon vnm achem.; b) 9...exf4?! 10.Dxg7 Vf8 11.Kd1 De7 12.Vf1 Vg8 (12...0-0-0? 13.Vxf4 je pro ernho patn.) 13.Dh6 Vxg2 14.Sxf4 Jxc2!? (14...Vg6 15.Dh4 Je6 16.Sd2 dv blmu solidn pozin vhodu.) 15.Sg5 Jxa1 (15...Vxg5 16.Dxg5 Je3+ 17.Ke2 Jxf1 18.Vxf1 Sd4 19.Jd5 (I Glazkovem doporuovan 19.Jb5 Sxb2 20.Jxc7+! Dxc7 21.Db5+ dv blmu velkou vhodu.) 19...Jxd5 20.Dxd5 a ern je ve velmi kritickm postaven.) 16.Sxf6 Df8 17.Df4 nebo 17.Dh5 dv blmu za kvalitu velmi silnou iniciativu.; c) Alternativu 9...De7 si rozebereme na partii Rubinstein - Hromdka.] 10.Kd1 Jxa1 11.Dxg7 Kd7</p> <p>Vtina ptomnch hr vyjdila nzor, e po tomto tahu by ml ern vyhrt. ["Schachzeitung" vyjdil nzor, e Pillsbury si doma zanalyzoval variantu 11...Vf8 12.fxe5 dxe5 13.Sg5 Se7 14.Vf1 a sprvn usoudil, e bl m velkou vhodu. Nejnadjnjm pokraovnm je nyn 14...Dd4! (Jak 14...c6 15.Sxf6 Sxf6 16.Vxf6 De7 17.Kc1; tak i 14...Jh5 15.Sxf7+ Kd7 16.Dxe5 jsou pro ernho patn.) 15.Sxf6 0-0-0 16.Dg4+! Kb8 17.Sxe7 Dxc4 18.Kc1! Bl zsk kvalitu zpt a obtn postaven ernho jezdce mu d velkou vhodu.] 12.fxe5 dxe5 13.Vf1 Se7 14.Dxf7? Tento pirozen tah je nepesn, igorin ml vyvinout svho ernopolnho stelce s rozhodujcm tokem. [14.Sg5! Vg8 (14...Jh5 15.Dxf7 De8 16.De6+ Je zajmav, e igorin k tomuto tahu uvd, e vede pouze k remze, pitom po 16...Kd8 17.Sb5! c6 18.Vf7 se ern me s klidnm svdomm vzdt.) 15.Dxf7 Vxg5 16.De6+ Ke8 17.Vxf6 Hroz mat druhm tahem. 17...Vg7 18.Dxe5 c6 19.Vf3 Vg5 20.Vf8+! s matem blou dmou na g8.] 14...Kc8 15.Sg5 Vf8 16.De6+ Kb8 17.Sh6 [Po 17.Dxe5 ernho zachrauje 17...Jg8! .] 17...Ve8 18.Dxe5 Jd7</p> <p>Jak by ml ern reagovat na krlovsk gambit? Dvno v minulosti vtinou pijmali jakkoliv nabzen obti. Proto i v krlovskm gambitu prvnch 250 let jeho existence ern zsadn brali 2exf4 a dle se snaili svho pce udret za pomoci tahu g7-g5. Tato obrana m nejenom za cl udret materiln vhodu, ale i z pozinho hlediska je pro ernho vhodn dret na f sloupci njakou pekku, tj. pce f4. Pokud bude bl neustle trvat na oteven f sloupce, vtinou bude muset pro to obtovat jet celou figuru. Druhou dobrou reakc na krlovsk gambit jsou systmy s derem v centru prostednictvm tahu d7-d5. Pokud tento postup uskuten ern ji ve druhm tahu 2d5 s tm, e na pijet 3.exd5 hraje ern 3e4, vznik na achovnici tzv. Falkbeerv protigambit. Co zskv ern touto protiobt? Pedevm ern znemouje blmu uskutenit alespo jednu ze zkladnch mylenek krlovskho gambitu. tok po f sloupci i vytvoen pcovho centra ji nyn nejsou mon. Postaven blho pce na f4 je nyn bezcln, omezuje v pohyblivosti svho ernopolnho stelce a oslabuje pole e3 a e4 na e sloupci. ern pec e4 brn blmu v pirozenm vvinu figur a dky tomu zsk ern nskok ve vvinu. V centru m jasnou pevahu ern. Bvaly doby, kdy Falkbeerv protigambit povaovali tm za vyvrcen krlovskho gambitu, ale kdy hlavy vychladly, bl nakonec nali cestu k mal vhod. Nakonec m ern jet dal cestu mimo pijet gambitu a protigambitu, jak bojovat s krlovskm gambitem. ern me jednodue pokraovat ve vvinu a ignorovat ton vpad blho. Pitom ern nen nucen okamit krt svho pce tahem 2 d6 zaprajc tah svho ernopolnho stelce, protoe bl stejn neme na e5 brt pro ach ern dmy na h4. Proto ern me v klidu vyvinout svho stelce tahem 2Sc5 a teprve pak pokrt svho centrlnho pcem tahem 3d6. Protitok na pce e4 tahem 2Jf6 nen pli dobr, protoe bl zsk pcovou pevahu v centu. Dle si na jednotlivch partich ponkud podrobnji rozebereme rzn systmy krlovskho gambitu. Na zvr jet jednou zdraznme, e pi studiu zahjen je nejdleitj proniknout do jeho podstaty a ne nauit se nazpam co nejvt poet variant. Ten kdo pochopil dan zahjen, nemus se bt njak nhl katastrofy a me jej v klidu hrt.Schulten,John William - Morphy,Paul [C32] New York simultnka na slepo New York, 1857 achov hvzda Paula Morphyho (1837-1884) zila pouze dva roky v letech 1857 a 1858, kdy porazil kadho, s km se utkal, vetn Anderssena. Jeho partie jsou dodnes vzorem hry v otevench pozicch. Danou partii sehrl v simultnce na slepo! 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.Jc3</p> <p>Bl sprvn chpe, e je zapoteb odstranit pce e4, kter pli tsn jeho figury, ale vol patn poad tah. Sprvn bylo nejdve zat tahem 4.d3! 4...Jf6 5.d3 Sb4 6.Sd2 [Po 6.De2?! me ern s vhodou pokraovat 6...0-0 7.dxe4 Jxe4!; K zajmav pozici vede pokraovn 6.dxe4!? Jxe4 7.Dd4 Bl se zbavil nepjemnho pce e4, pokryl sv slab body a je pipraven dokonit vvin. 7...Sxc3+ (7...De7 8.Se2 0-0 9.Sd2 Jxd2 10.Dxd2 c6! (10...Sg4?! 11.0-00!+/-) (Bardeleben - Blackburne, Londn 1895) 11.0-0-0! cxd5 12.Sf3 s malou vhodou blho.) 8.bxc3 0-0 9.Sb5! c6 10.dxc6 bxc6 11.Dxd8 Vxd8 12.Sd3 Jxc3 13.Sd2! Jd5 14.Jf3 s malou vhodou blho.] 6...e3! Typick Morphyho pozin ob pce. ern nezskv nic konkrtnho, pouze pozin faktor lepho vvinu. Morphy doel k nzoru, e v otevench pozicch je nejdleitj zajistit svm figurm voln prostor k maximln innosti. Prostedky vhodn k tomuto elu jsou vmna i ob pce i pc. [Falkbeer vbec v prvn teoretick prci o tto variant v roce 1850 analyzoval pouze pokraovn 6...0-0 7.Jxe4 Ve8 8.Sxb4 Jxe4 9.dxe4 Vxe4+ 10.Se2 Vxb4 se zvrem, e toto pokraovn je vhodn ernmu. Po 120 letech partie Spassky - Brontejn, Moskva 1971 dle pokraovala 11.Jf3! Vxf4 12.Dd2 Dd6 13.0-0-0 Po mal rod by by ml mt bl stle uritou iniciativu. 13...Jd7 14.Jd4 a6 15.g3 Vf6 16.Vhe1 Je5 17.Sh5 Sd7 18.De2 Ve8 a soupei se dohodli na remze.] 7.Sxe3 0-0 8.Sd2 [Po 8.Se2 Sxc3+ 9.bxc3 Jxd5 10.Sd2 m ern velice silnou odpov 10...Df6! Partie Gruzman - Kimenfeld, Moskva 1966 dle pokraovala 11.Dc1 Ve8 12.c4 Jc3 13.Db2 Jxe2 14.Dxf6 gxf6 15.Jxe2 Sg4 16.h3 Vxe2+ 17.Kd1 Vxd2+ 18.Kxd2 Se6 a dv figury ernho jsou jasn silnj ne bl v.] 8...Sxc3 9.bxc3 Ve8+! [V klasick partii Petrov,A - umov,I, Petrohrad 1862 se hrlo slab 9...Jxd5?! 10.c4 Ve8+ 11.Se2 Je3 12.Sxe3 Vxe3 13.Kf2 Dd4?! (I po lepm 13...Ve8 14.Jf3 Sg4 15.Dd2 Sxf3 16.Sxf3 Dd4+ 17.Kg3 m bl vhodu.) 14.Jf3! Dxf4 15.Dc1 a bl zskal vyhranou pozici.] 10.Se2 Sg4?! Morphy podobn jako pozdji Adolf Anderssen hraje na tok a ne na vyrovnn pozice, co je ponkud riskantn een. [Pokraovn 10...Jxd5 11.Jf3 Df6 12.c4 Jxf4 13.Sxf4 Dxf4 14.Dd2 Dxd2+ 15.Kxd2 Jc6 pivedlo partii Inkiov - Tatai, Pamporovo 1982 do klidnch remzovch vod.] 11.c4 [Hodnocen cel varianty bylo na zklad tto Morphyho partie siln ve prospch ernho, pitom pozice blho jet nen zdaleka patn, jenom nesm bl za kadou cenu trvat na sv materiln vhod. Vzdy kdy jednoho pce vrt, stle bude mt jet jednoho navc. 11.Kf2! Sxe2 12.Jxe2 Dxd5 13.Vf1! (Pokraovn 13.Ve1?! Jc6 14.Kg1 Dc5+ 15.d4 Dd5 dv ernmu solidn kompenzaci dky oslabenm blm polm.) 13...Dc5+ (13...Jc6 14.Kg1 Dc5+ 15.Kh1 Jg4 16.Jd4!) 14.Kg3 Jc6 (14...Dh5 15.Jd4!) 15.h3 Jd5 16.Kh2 Je3 17.Sxe3 Vxe3 18.Dd2 Vae8 19.Jg3 s vhodou blho.; Trenr Anatolije Karpova velmistr Semen Furnam na tomto mst doporuoval jako nejlep 11.h3 , ale po silnm 11...Dxd5! 12.Kf2 Sxe2 13.Jxe2 Dc5+ m ern stle silnou iniciativu.] 11...c6! Hrno podle stejnho principu - pi lepm vvinu je nutn otevt pozici. 12.dxc6? [Nutn bylo 12.h3! Sxe2 13.Jxe2 cxd5 14.cxd5 a po jakmkoliv bran na d5 dl bl rodu a tm e svj nejvt problm - umstn svho krle. ern by ml dky volnj he stle za pce solidn kompenzaci.] 12...Jxc6 Zapojen dal figury do hry rychle rozhodne partii. 13.Kf1 13...Vxe2! Tmto tahem zan Morphy hon na blho krle. 14.Jxe2 Jd4 15.Db1 Sxe2+ 16.Kf2 Jg4+ 17.Kg1 [17.Ke1 Dh4+ 18.g3 De7 vede tak k rychlmu matu.] 17...Jf3+! Vzhledem k tomu, e Morphy hrl celou partii na slepo, je jeho zvr opravdu impozantn. 18.gxf3 Dd4+ 19.Kg2 Df2+ 20.Kh3 Dxf3+ 21.Kh4 Jh6 Bl krl ji nem niku. 22.Dg1 Jf5+ 23.Kg5 Dh5#</p>