Krimi krizovky 10. 10. 2011

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    229

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Krimi krizovky Krimi krizovky

Transcript

<ul><li><p>New York(skr.)</p><p>astiobilnn</p><p>patriaciMile</p><p>dotieravhmyz</p><p>kd letis.Nikzia</p><p>buniina</p><p>druhjedla</p><p>psm. grc.abecedy</p><p>Autor:(W.)</p><p>nhle,vtom</p><p>menovjednotkav USA</p><p>postupneskonzu-</p><p>muje</p><p>trieska</p><p>zrundoba(skr.)</p><p>obecv okreseSenica</p><p>stromo-radia pln</p><p>anglickrieka</p><p>Pomcky:Avela,NMK,Ure</p><p>spre-vdzal</p><p>znakakozmetiky</p><p>prekkana Ve-</p><p>kej pardu-bickej</p><p>a dato(skr.)</p><p>7</p><p>11 2</p><p>6 1</p><p>9</p><p>3</p><p>10</p><p>54</p><p>12</p><p>8</p><p>3. cena: 80,- 4. 7. cena: 50,- </p><p>1) SMS-kou bez diakritiky na slo 7507v tvare REK (medzera) odpove (medzera) vae meno a adresa(dka SMS je max. 160 znakov). Cena sptnej sms je v sieti Orange0,398 , v sieti TM a O2 0,5 vrtane DPH.2) Na korepondennom lstku spolu s nalepenmkupnom na adresu Redima s.r.o., Dostojevskho rad 13,811 09 Bratislava.</p><p>3) na mail: krimikrizovky@bratislavcanka.sk predmet: sudna sien 6</p><p>San otzka:o bolo prinou zmeny</p><p>postoja manelkypredsedu?</p><p>Men vhercov uverejnme v sle 8/2011.</p><p>ODPOVEPOSIELAJTE</p><p>DO 9. DECEMBRA2011</p><p>KUP</p><p>N</p><p>KROVKYKRIMI</p><p>6/2011</p><p>1. cena: 150,- 2. cena: 100,- </p><p>0,59 </p><p>6/201110. 10. 17. 11. 2011</p><p>PRBEH: LODIKY1.</p><p>KROVKYKRIMI</p><p>(NIELEN) ZO SDNEJ SIENE</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p></li><li><p>KRIMIKROVKY</p><p>2 www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>rna voze</p><p>locosigilli</p><p>umenie, poanglicky</p><p>atnskyport. klubvcvikovstredisko</p><p>americkspisova-</p><p>te</p><p>3</p><p>predloka(vntri)stavba,prbytok</p><p>Autor:BIGOR</p><p>evanje-lickkaz</p><p>kaskhabit</p><p>naozaj,skutone</p><p>vnok(poetic.)</p><p>pretla nabvalch</p><p>znmkach</p><p>uchdzalsa</p><p>o nklon-nos</p><p>menoChaa-turjana</p><p>nepotal</p><p>vntri(lekrs.)</p><p>ajovrua</p><p>panielskavychov-vateka</p><p>chovatea vodca</p><p>psa</p><p>opuch,po eskyenskmeno</p><p>1 prbytokturistu</p><p>letopissdlo v</p><p>Kazach-stane</p><p>ihlinatstrom</p><p>textovskratka</p><p>utajuj</p><p>konzervova-lo dymomaromatic.uhovodk</p><p>osobnzmeno</p><p>klenotnckezdobenieunikanie,</p><p>tek</p><p>otzkana miesto</p><p>tichie(poeticky)</p><p>vekkrik</p><p>(expr.)</p><p>vetkozje</p><p>skupinaud</p><p>Pomcky:Easton,</p><p>Otar,AEK</p><p>farba na vajka</p><p>konzumo-val tekutinu</p><p>rmskeslo 48</p><p>prbeh,udalos</p><p>zn. auto-svieok</p><p>nemeckauto-</p><p>mobilka 2</p><p>ronobdobie</p><p>odvoz alikvidciaodpadu</p><p>koa, poanglicky</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>13</p><p>14</p><p>15</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20 21 22 23 24 25</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p><p>13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p><p>2.</p></li><li><p>100,- zskavaj: M. Vizriov, K. Miazgov, M. Stransk</p><p>4. 7. cena:50,- </p><p>G. Hlavat,Z. Kukukov,V. Jamnick,K. Balov</p><p>4/2011</p><p>KRIMIKROVIEK(NIELEN) ZO SDNEJ SIENE</p><p>VHERCOVIA Z</p><p>Sprvna odpovena san otzku</p><p>z . 4/2011:Matka so sobom svojhosyna a Aleny neshlasila.</p><p>Odpove iba na mail: Stran predtucha hnala Alenu domov.</p><p>VETKM VHERCOM BLAHOELME!</p><p>Mil nai ltitelia,ak nm polete znenie tajniky z krovky slo 15 na n email:</p><p>sutaz@bratislavcanka.sk dostanete sa do rebovaniao 3 x 100 Eur.</p><p>Men troch vhercov uverejnme v Krimi krovkch slo 8/2011.</p><p>ODPOVE IBA NA EMAIL</p><p>1. cena: 150,- N. Janda</p><p>2. cena: 100,- S. Hlokov</p><p>3. cena: 80,- A. Antol</p><p>NJDETEV PREDAJNIACH</p><p>TLAE</p><p>A HYPERMARKETOCH</p><p>3www.BRATISLAVCANKA.sk</p></li><li><p>KRIMIKROVKY</p><p>4 www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>R kyslvulkan.sklo sme, ste,s(angl.)</p><p>tam</p><p>tankovdivzia</p><p>francz.sdlo</p><p>pokopal</p><p>sope. hlb.horninasdlo v</p><p>Turecku</p><p>slena(skr.)</p><p>ospievalo(bs.)</p><p>spev(bs.)</p><p>6, rmsky</p><p>idant</p><p>mimo-zeman</p><p>dutmieraopalok(zried.)</p><p>P</p><p>polybrm.difenyl.Internat.</p><p>Trade Law</p><p>nenro-n obi-lovina</p><p>zimnvetrovka</p><p>Autor:RINGO</p><p>muskmeno</p><p>(29. 6.)</p><p>oplchlovodou</p><p>Pomcky:lakolit,Aire,</p><p>PBDE</p><p>arithmeticlogicunit</p><p>riekav Japon-</p><p>sku</p><p>sdlov Nigrii</p><p>optovnnvrat</p><p>choroby</p><p>hlink(zn.)</p><p>popravca</p><p>Pomcky:Omoko,perlit,Tava</p><p>nieorovno-cenn</p><p>zasiahlocie</p><p>poiarnaochrana</p><p>amer-cium(zn.)</p><p>3dotika,plieok</p><p>a po-dobnekryptn</p><p>(zn.)</p><p>2Odvoz</p><p>a likvid-cia</p><p>odpadu</p><p>napodo-benina</p><p>vyslovovalreduk. a</p><p>nstroj nanaberaniecitoslovcevstrelu</p><p>lko,poste(es.kni.)</p><p>Pomcky:ekviva-</p><p>lent,Naka</p><p>vystaviainkom</p><p>pary 1 obchodndom</p><p>nikel(zn.)</p><p>so(es.)</p><p>11</p><p>12</p><p>13</p><p>14</p><p>15</p><p>16</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>17 18 19 20</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p><p>11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</p><p>3. RR ,P P</p></li><li><p>LODIKY</p><p>5www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>lahodnnpoj</p><p>psal, poesky</p><p>hokejovoddiel</p><p>vtvarnumelec</p><p>zvodnklub</p><p>obchodnakadmia</p><p>vdskeen. menoapendekt-mia (skr.)</p><p>erven, ponemecky</p><p>menoVergilia</p><p>molybdn(zn.)decht</p><p>tvorek(typ.)</p><p>10 x 10jedn. rdio-vho iar.kontrabas</p><p>jeibaba</p><p>2</p><p>hladina, po anglicky</p><p>enskmeno</p><p>asPrahy</p><p>predpona(voda)</p><p>skupen-stvo vody</p><p>ulica(skr.)</p><p>znakanavijakov</p><p>Autor:BENE</p><p>kto budstrach</p><p>budovala</p><p>vyhynutkoovnci</p><p>rmskych450</p><p>povrchovvrstvadrevn</p><p>listnatstrom</p><p>Pomcky:Rabin,Aoto</p><p>prikrvka</p><p>menohereky</p><p>Rapaiovej</p><p>tlakkrvi</p><p>zlato(zn.)</p><p>postscriptum</p><p>obrnentransportr</p><p>konatinazvierat</p><p>1</p><p>nasvala</p><p>vodntok</p><p>forma izraelskpolitikkrdlo(odb.)</p><p>plech, poesperant.</p><p>tohoto roku,po esky</p><p>citoslovcesmiechu</p><p>Pomcky:Nusle,lado,alko</p><p>3</p><p>hokejovklub</p><p>tropickrastlina</p><p>japonsksdlo</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>10 11 12 13 14 15 16</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p><p>1413121110 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .</p><p>4.</p></li><li><p>KRIMIKROVKY</p><p>6 www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>rienykrovec</p><p>sviatonznakamasla</p><p>a dato(skr.)ruskrieka</p><p>menoIvanaafrickslon</p><p>nzov</p><p>ruskshlas</p><p>usudzuje</p><p>zbavnpodnikmeno</p><p>Katarny</p><p>umeleckenskmeno</p><p>skoenie</p><p>Autor:(W.)</p><p>napo-dobujsamcakozy</p><p>3Pomcky:AE, Erad,</p><p>Ik, JL,klar</p><p>druhhudby</p><p>skratkaknokautu</p><p>ouchalasom</p><p>ozdobnensk</p><p>hlas</p><p>Pomcky:Omal,TCA</p><p>menohereky</p><p>Ryanovej</p><p>nemeckosobnzmeno</p><p>(on)</p><p>1zbavi</p><p>izolcie</p><p>ruskrieka</p><p>i jazeropatriaceMarkovi</p><p>emulsio(skr.)</p><p>nemec.v-robca ut</p><p>rienydelfnovec</p><p>dopravnprostriedok</p><p>muskmeno</p><p>zvukovzhody voverochsmiech</p><p>leteckspolo-</p><p>nosKanady</p><p>kilogram(znaka)</p><p>2</p><p>MPZ Ru-munska</p><p>charakter</p><p>UniversityExtension</p><p>(skr.)</p><p>jasn,po</p><p>nemecky</p><p>isto</p><p>kdletec. spo-</p><p>lonostiJAL</p><p>bvalrusk</p><p>panovnk</p><p>druhachte-</p><p>nhokoa</p><p>MPZrska</p><p>4, rm.slami</p><p>zpasnks bkmi</p><p>znakabanko-</p><p>matovchkariet</p><p>kdSpojencharabskchemirtov</p><p>kypripdu</p><p>pluhom</p><p>15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</p><p>11</p><p>12</p><p>13</p><p>14</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p><p>1211 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</p><p>5.</p></li><li><p>LODIKY</p><p>7www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>staroja-ponsk</p><p>boh Zeme</p><p>lko(nre.)</p><p>vyhynutkoovnka</p><p>lska, poanglicky</p><p>ovi,okr</p><p>laborat-rium (skr.)egypt.kr18. dynast.</p><p>predlokarozprv-kov pr-</p><p>era</p><p>parskarchlodrhaakadmia</p><p>vied</p><p>polohasediaceho</p><p>patriaciapovi</p><p>slobodnstav rmsk.kat. kazov</p><p>tok</p><p>ruskrieka</p><p>obyvateMoravy</p><p>vampr</p><p>Autor:BIGOR</p><p>zakladalarodu</p><p>chemickprvok(C)</p><p>tam, na to</p><p>miesto</p><p>antickkamennobetnoltr</p><p>hudobnznaka</p><p>bvalasanan</p><p>podnik</p><p>Pomcky:Rima,Iharos,</p><p>ora, Akek</p><p>predloka</p><p>UnitedStates</p><p>Oil</p><p>nigrijskrieka</p><p>mliko(zastar.)</p><p>patriacaLacovi</p><p>kaskrcho</p><p>hlinkovzliatina</p><p>maarskbeec</p><p>hromadalistnatstrom</p><p>hlink(zn.)</p><p>zalcuj(zbra)</p><p>vojak, pomaarskyorganickzlenina</p><p>patriacivajdovi</p><p>oxid ame-ricnat</p><p>grckyvrobcaobklada-</p><p>iek</p><p>pedago-gick</p><p>pracovnkv kole</p><p>judejskkr z Azy</p><p>popravca</p><p>popichal Irn,po esky</p><p>pes(detsky)</p><p>zvratnzmeno</p><p>volanieo pomoc</p><p>vchodo-slovensk</p><p>oblas</p><p>5</p><p>32</p><p>3</p><p>20 7</p><p>19</p><p>15 9</p><p>31</p><p>13</p><p>11</p><p>30</p><p>8</p><p>34 1</p><p>24</p><p>22</p><p>35</p><p>33 23</p><p>21</p><p>4</p><p>2</p><p>1027</p><p>14</p><p>16</p><p>29</p><p>17</p><p>26</p><p>6</p><p>25</p><p>18</p><p>28</p><p>12</p><p>654321 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -</p><p>2322212019 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35</p><p>6.</p></li><li><p>KRIMIKROVKY</p><p>8 www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>poovakaupratoval</p><p>O</p><p>udrel pohlavezaslal</p><p>dala zapeniaze</p><p>niet</p><p>ohradaz prtiaukazov.zmeno</p><p>fzaMesiacaLeteck</p><p>opravovne</p><p>znentn a</p><p>noblium(zn.)</p><p>akatelia(zastar.)</p><p>menoSklovskej</p><p>Slov. mark.spolo.</p><p>Aeronaut.Informat.Publicat.</p><p>pl</p><p>rannvlahazvisl</p><p>jaskya</p><p>majstrov.republikykiloampr</p><p>odberaniepl</p><p>(es.)</p><p>vodntok</p><p>Autor:RINGO</p><p>zchvatzrivosti</p><p>1Pomcky:</p><p>anno,aven</p><p>rozvodnzvody</p><p>tefan(dom.)</p><p>enskmeno </p><p>(24. 5.)</p><p>EVKoc</p><p>v roku(lat.)</p><p>Pomcky:Oka,aloa</p><p>kostra(odb.)</p><p>mtnepoplatky</p><p>strcalvlhkos</p><p>annoDomini</p><p>miestoodmorova-</p><p>nia</p><p>aliovitsukulent</p><p>3</p><p>babika(nem.)</p><p>zvierajcipravuhol</p><p>(prsl.)</p><p>Pomcky:avis,Eros</p><p>spojovacklinecAdult</p><p>Educat.</p><p>ruskrieka</p><p>deci-tona 2 starogrc-ky bohlsky</p><p>49,rmsky</p><p>nonvtk</p><p>vini(kni.</p><p>zastar.)</p><p>solmoza-n sla-</p><p>bika</p><p>vtk(zool.)</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p><p>20</p><p>21</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>13</p><p>14</p><p>15</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>321 4 5 6, 7 8O 9 10 11O 121716151413 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28</p><p>7.</p></li><li><p>LODIKY</p><p>9www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>ervenarmdameno</p><p>Kazimra</p><p>oslavova-nie</p><p>kopanicaatmosfra</p><p>komtybor</p><p>dudistovport. klubv Trenne</p><p>u sebav byte</p><p>prv mu</p><p>znentn E</p><p>prasiatko,po esky</p><p>Slovensksprvaletsk</p><p>bu neistprbuzn</p><p>volejbalovoddiel</p><p>spevohra</p><p>abna krmenie</p><p>dobytka</p><p>polotuhjedlo</p><p>metropolaPeru</p><p>albnskariekaprtokVolgy</p><p>franskkupec</p><p>studen, po nem.</p><p>znakabicyklovrad, ponemecky</p><p>abortus</p><p>Autor:BENE</p><p>poskmesto</p><p>vedajvetnlen,</p><p>atribt</p><p>sibrskyvetok</p><p>nikto</p><p>tok,po rusky</p><p>Pomcky:koma,sele</p><p>znoj</p><p>povzdych</p><p>poranenie,raz(lek.)</p><p>menoRadoslavy</p><p>riekav Indonzii</p><p>japonskrieka</p><p>spinka uvakabez cukru</p><p>MOL Bul-harskaobrana</p><p>Ludolfovoslo</p><p>okresnvojensksprva</p><p>EVMartina</p><p>kolektvnazmluva</p><p>papuazvierat</p><p>Pomcky:Kir, Anal,</p><p>Tamanajvyia</p><p>kartastar(skr.) pohoni</p><p>najstarlen</p><p>rodiny,senior</p><p>akvriovrybka</p><p>1</p><p>19</p><p>12</p><p>16</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>24</p><p>29</p><p>10</p><p>17</p><p>14</p><p>23</p><p>11</p><p>20</p><p>2</p><p>13</p><p>21</p><p>15</p><p>3</p><p>5</p><p>7 22 4</p><p>6</p><p>9</p><p>18</p><p>8</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11 12 -</p><p>1716151413 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ,</p><p>8.</p></li><li><p>KRIMIKROVKY</p><p>10 www.BRATISLAVCANKA.sk</p><p>aj(angl.) 1 eskvrobcazpaliek</p><p>idovsktt</p><p>pokorruskshlas</p><p>psmeno gr.abecedy</p><p>citoslovceuvaovania</p><p>tekutinav ilch</p><p>vntrivystenie</p><p>riekydo mora</p><p>venujechem. zn.molybdnu</p><p>hranica,ohranienie</p><p>priateuka</p><p>dievat,po esky</p><p>priraova-cia spojka</p><p>konatina</p><p>hrdina, poanglicky</p><p>i,po esky</p><p>fnskyhokejov</p><p>klubzbava</p><p>pestrivotnosudy</p><p>orgn zraku</p><p>indinskypov</p><p>jed</p><p>vbagentnskyfutbalista(Lionel)</p><p>Autor:FRABA</p><p>OrganizciaSpojenchnrodov</p><p>(skr.)</p><p>opica(angl.)</p><p>hodnotilpotombodov</p><p>Minister-stvo</p><p>obrany(skr.)</p><p>evidennsla</p><p>vozidiel</p><p>zvzokobilia</p><p>eskhokejista</p><p>(Petr,*1976)</p><p>im patriaci</p><p>Pomcky:TPS,</p><p>Skora,hero</p><p>2druh divo</p><p>ijcejopanej</p><p>veslo(angl.) 3</p><p>ktorrmskych</p><p>501</p><p>nevenuje</p><p>otravnltky (skr.)</p><p>panvica</p><p>Pomcky:ape,oab</p><p>kuli urobudanie rozrval</p><p>slvnostnfanfra</p><p>amateurathletic</p><p>association(skr.)</p><p>arzn(zn.)</p><p>druhsolmizan</p><p>slabikaElectronic</p><p>Arts</p><p>Mohame-dovaena</p><p>(aj Ajn)</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>10 11 12 13 14 15</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p><p>121110 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</p><p>9.</p><p>Krimi_6_2011_MAKETA</p></li></ul>