Kronika PTDL • Chronicle of ?· Kronika PTDL • Chronicle of PTDL 243 I. Rozstrzygnięcie konkursu…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics2011 Volume 47 Number 2 243-246</p> <p>Kronika PTDL Chronicle of PTDL</p> <p>243</p> <p>I. Rozstrzygnicie konkursu streszcze zgoszonych na 21. Midzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie</p> <p>Nadesane na konkurs streszczenia byy poddane ocenie przez Jurorw, ktrzy nadawali im punkty w okrelonych w regulaminie konkursu kategoriach. Maksymalna moliwa liczba punktw dla jednego streszczenia wynosia 200. Pierwsi (prezentujcy) Autorzy wymienionych poniej wyrnionych doniesie zostali nagrodzeni pokryciem kosztw wyjazdu na 21. Midzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej w Berlinie, w dniach 15 19.05.2011</p> <p>Serum level of IL-18 in patients with rheumatoid arthritis. 1. M. Kuligowska-Prusinska, G. Sypniewska, M. Sawicki, K. Jedynak 171 pkt.Determination of Hepatocyte Growth Factor in patients 2. with acute pancreatitis. B. Kusnierz-Cabala, B. Solnica, A. Gurda-Duda, P. Dumnicka, M. Kapusta, D. Fedak, J. Kulig 166 pkt.P3. lasma Myeloperoxidase and C-reactive protein in sta-ble coronary artery disease patients. M. Sawicki, M. Ko-zinski, M. Gruszka, K. Obonska, M. Pilaczynska-Cemel, G. Sypniewska, J. Kubica -166 pkt.Relationship between gamma-glutamyltranspeptidase, 4. uric acid, anthropometric and metabolic parameters in young women with excessive body weight. A. Mankow-ska, J. Pollak, S. Manysiak, G. Sypniewska, P. Rajewski 165 pkt.The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzy-5. mes and aldehyde dehydrogenase (AlDH) in the sera of patients with myoma uteri and endometrial cance. K. Orywal, W. Jelski, M. Zdrodowski, M. Szmitkowski. 165 pkt.Total (TSA) and lipid-bound sialic acid (LSA) in the sera 6. of patients with primary pancreatic cancers L. Chrostek, E. Gruszewska, B. Cylwik, A. Kukliski, M. Chomczyk and M. Szmitkowski 164 pkt.Plasma e-selectin concentration in persons with 7. increased risk for type 2 diabetes (pre-diabetes). E. Wysocka, S. Dzigielewska, S. Michalak, W. Pawowski, M. Cymerys, W. Myszka, L. Torliski 164 pkt.Phospholipids mediated HDL remodeling generates 8. small nascent HDL-like particles containing apo A-II. M. Czyewska, K. Wooszyn, A. Wolska, A. Gliwiska, A. Szutowicz, M. Wrblewska - 163 pkt.Metabolic disturbances and inflammatory markers 9. in obesity. U. Demkow, K. Popko, E. Gorska, A. Stelmaszczyk-Emmel, I. Kotula 162 pkt.Serum cystatin C concentration and arterial stiffness 10. in patients with nontreated hypertension. J. Pollak, G. </p> <p>Sypniewska, P. Strecki, M. Kozowski, M. Kretowicz, A. Makowska, J. Manitius 161 pkt. </p> <p>Undercarboxylated and carboxylated osteocalcin in re-11. lation to bone mineral density and calcification score in end stage renal disease patients. D. Fedak, M. Ku-niewski, W. Suowicz, B. Kunierz-Cabala, M. Kapusta, P. Dumnicka, B. Solnica 160 pkt.MA (EOSIN-5-Maleimide) test modifications in the di-12. agnostics of hereditary spherocytosis (HS). Kotua, W. Zalewska, O. Potapiska, E. Grska, A. Stelmaszczyk-Emmel, A. Szmydki-Baran, A. Adamowicz-Salach, U. Demkow - 160 pkt. </p> <p>Association of Vitamin 25[OH]D3 in young women with 13. metabolic syndrome. A. Mankowska, G. Sypniewska, J. Pollak, P. Rajewski - 160 pkt.In vitro assessment of dexamethasone effect on drug 14. resistance in leukemic blasts from children with call and peripheral blood lymphocytes (PBL) from healthy volun-teers. A. Stelmaszczyk-Emmel, E. Grska, M. Matysiak, I. Kotula, M. Wasik, U. Demkow 160 pkt.The activity of alcohol dehydrogenase isoenzymes and 15. aldehyde dehydrogenase in the sera of patients with acute and chronic pancreatitis. W. Jelski, M. Szmitkow-ski, E. Kutylowska, M. Laniewska-Dunaj, K. Orywal, W. Laszewicz 158 pktBiochemical indicators of systemic inflammatory re-16. sponse in predicting SCLC patients survival. E. Wjcik, B. Sas-Korczyska, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, JK. Kulpa - 158 pkt.Comparison of apolipoprotein B and AI measurements 17. with traditional lipid profile in patients with diagnosed acute cornonary syndromes. M. Krintus, K. Bergmann, G. Sypniewska, M. Sawicki - 157 pkt.Serum uric acid concentration and endothelial dysfunc-18. tion in newly diagnosed hypertension. J. Pollak, G. Sypniewska, P. Strecki, M. Kozowski, M. Kretowicz, A. Makowska, J. Manitius 157 pkt.Gene polymorphism rs20455 kinesin family- 6 as a risk 19. factor of myocardial infarction. Preliminary report. S. Biaek, A. Symonowicz, A. Walencik, . Pera, G. Sygito-wicz, A. Marszaek, D. Sitkiewicz, G. Opolski 157 pkt.Ischemia modified albumin after elective percutaneous 20. coronary intervention. G. Sygitowicz, J. Prgowski, S. Biaek and D. Sitkiewicz 157 pkt.MiRNA as a novel biomarker of myocardial injury: stud-21. ies on cabg patients. A. Zajkowska, P. Kosut, S. Biaek, D. Sitkiewicz, M. Maecki 156 pkt. The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoen-22. zymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in the cer-vical cancer. M. Szmitkowski, W. Jelski, K. Rywal, M. Laniewska-Dunaj 155 pkt.</p> <p>Kronika PTDL</p> <p>244</p> <p>Biochemical biomarkers of bone cell activity in children 23. and adolescents with untreated acute lymphoblastic leukemia. A. Pater, A. Mankowska, G. Sypniewska, K. Lis, J. Pollak, A.Kurylak, A. Jatczak-Gaca - 153 pkt.Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) IN rheumatoid 24. diseases. B. Cylwik, L. Chrostek, E. Gruszewska, E. Gindzienska-Sieskiewicz, M. Szmitkowski 152 pkt.The relationship between carboxylated or undercar-25. boxylated osteocalcin and leptin levels in hemodialysis patients depends on gender and PTH concentrations. D. Fedak, M. Kuzniewski, W. Suowicz, M. Kapusta, B. Kunierz-Cabala, P. Dumnicka, B. Solnica - 151 pkt.Hemolysate glucose concentrations measurements 26. are they susceptible to interferences? K. Slowinska-Solnica, M. Kapusta, D. Pawlica, W. Gernand, B. Sol-nica - 150 pkt.Morning and late evening salivary cortisol concentration 27. in pregnancy Z.P. Bartoszewicz, A. Kondracka, M. Krasnodbska, D. Kaczmarska, A. Kriks, B. Niedwiedzka, E. Bar-Andziak, T. Bednarczuk - 148 pkt.Oxidative stress parameters in patients with type 2 dia-28. betes. K. Gawlik, D. Pawlica, U. Grudzie, B. Solnica 147 pkt.CEA, CA19.9, IL-6, and selected inflammatory param-29. eters in patients with colorectal cancer. Z. Stasik, W. Wysocki, E. Wjcik, J. Tarapacz, U. Rychlik, JK. Kulpa - 146 pkt.Analytical performance evaluation of the allhem analyz-30. er used for capillary blood hemoglobin measurements in blood donors. M. Kapusta, B. Solnica, T. Nalepa, B. Kusnierz-Cabala, D. Fedak 144 pkt.Presence, concentration and combination between dif-31. ferent plasma proteins in the urine of normoalbumuinu-ric and microalbuminuric patients with hypertension. B. Lisowska-Myjak, H. Zborowska - 141 pkt.Antioxidant capacity and low grade inflammation state 32. in pregnancy complicated by diabetes. U. Grudzien, D. Pawlica, K. Gawlik, B. Solnica 139 pkt.The plasma level of myeloperoxidase (MPO), 33. -glutamyltransferase (GGTP) and total antioxidant status (TAS) in gastric cancer patients after surgery. M. Czygier, S. awicki, M. Szmitkowski 136 pkt.The plasma levels and diagnostic utility of selected he-34. matopoietic growth factors (HGFs) in patients with ovar-ian cancer. M. Szmitkowski, S. awicki, G. Bdkowska, E. Gacuta-Szumarska, P. Knapp 135 pkt.Are GGTP and Uric Acid components of plasma antioxi-35. dant capacity? D. Pawlica, U. Grudzie, K. Gawlik, B. Solnica 132 pkt.Laboratory prognostic factors in metastatic melanoma 36. patients imunized with hyper-IL-6 gene moified mela-noma vacine (GMTV). E. Leporowska, H Tatka, A Kar-czewska-Dzionk, A. Mackiewicz 129 pkt.</p> <p>II. Konferencje naukowo-szkoleniowe oddziaw PTDL.W okresie marzec maj 2011 odbyo si pi konferen-</p> <p>cji naukowo-szkoleniowych zorganizowanych przez zarzdy oddziaw PTDL przy wsparciu firm dziaajcych na polskim rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD).1. Pomorsko mazurskie spotkania z diagnostyk. Konferencja, zorganizowana przez Oddziay PTDL: Gda-ski, Olsztyski i Supski, odbya si w dniach 3 4.03.2011 w Krynicy Morskiej i uczestniczyo w niej 130 osb. Tema-tyka konferencji obejmowaa zagadnienia badania biaek osocza, oznaczania HbA1c, diagnostyki koagulologicznej, programw zewntrznej kontroli jakoci i zarzdzania labo-ratorium. Wykady wygosili: dyr. Waldemar Malinowski, dyr. Piotr Nowicki, dr n. med. Anna Raszeja-Specht, dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. dr med. Andrzej Szutowicz i dr n. med. Magorzata Wrblewska.2. Diagnostyka laboratoryjna zaburze wodno-elektroli-towych i kwasowo - zasadowych w praktyce klinicznej. Konferencja, zorganizowana przez Oddzia Poznaski PTDL, odbya si w dniach 25 26.03.2011. w Gnieznie i uczestni-czyo w niej 120 osb. Tematyka konferencji jest okreslona w jej tytule, a wykady wygosili: dr n.med. Szczepan Cofta, prof. dr hab. Zygmunt Kopczyski, prof. UM dr hab. Marek Niedziela, dr n. med. Mirosawa Nowacka, dr n.med. Pio-tr Rozentryt, dr n.med. Piotr Smuszkiewicz, dr hab. med. Bogdan Solnica i prof. dr hab. Janusz Solski. Warto pod-kreli obecno w gronie wykadowcw zarwno ekspertw w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, jak i wybitnych klinicy-stw z Poznaskiego Uniwersytetu Medycznego.3. Aktualne zasady rozpoznawania cukrzycy i jej powi-ka, jako przykad standaryzacji postpowania diagno-stycznego. Konferencja, zorganizowana przez Oddzia Kie-lecki PTDL, odbya si dnia 30.04.2011. w Kielcach i uczest-niczyo w niej 90 osb. Tematyka konferencji obejmowaa oglne zagadnienia interpretacji wynikw bada laborato-ryjnych oraz zastosowanie tych bada w diagnostyce cukr-zycy w wietle aktualnych zalece Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wykady wygosili: dr n. med. Wojciech Gernand i dr hab. n. med. Bogdan Solnica.4. Diagnostyczny Maj 2011. W poowie 2010 roku, na kilka miesicy przed wyborami do wadz PTDL, powsta, za spraw dyskusji o nowych dziaaniach Towarzystwa, pomys zorganizowania konkursu dla modych wykadowcw przedstawiajcych w swoich wystpieniach zagadnienia zwizane z diagnostyk laboratoryjn. Gwnym celem tego przedsiwzicia byo zachcenie modszych Kolegw zajmujcych si dydaktyk do aktywnego udziau w konfer-encjach i zjazdach powiconych diagnostyce laboratoryjnej. Chodzio w szczeglnoci o stworzenie okazji do zaprezen-towania szerszej spoecznoci diagnostw laboratoryjnych grupy modych utalentowanych mwcw. Pomys spotka si z zainteresowaniem Kolegw z Oddziau Lubelskiego PTDL, a dziki mgr Barbarze Pksie, Przewodniczcej Oddziau, zosta z powodzeniem zrealizowany. Organizacj konkur-</p> <p>Kronika PTDL</p> <p>245</p> <p>su umoliwio wsparcie okazane przez dr hab. n. med. Elbiet Starosawsk, Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Konkurs Diagnostyczny Maj 2011, nazwany tak z uwagi na termin finaowego spotkania oraz natur samego przedsiwzicia, objty zosta osobistym patronatem: prof. Jana Kantego Kulpy, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, dr Elbiety Puacz, Prezesa Kra-jowej Izby Diagnostw Laboratoryjnych oraz dr hab. Bogdana Solnicy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Labo-ratoryjnej. Oficjalnymi sponsorami Konkursu zostay firmy: Siemens Sp. z o.o. oraz SARSTEDT Sp. z o.o.Pierwsza faza Konkursu polegaa na zebraniu nomi-nacji dla wyrniajcych si kandydatw wykadowcw, ktrzy nie ukoczyli jeszcze 40 roku ycia. Nominacje zgaszali Koledzy z caej Polski, ktrzy mieli okazj pozna umiejtnoci nominowanych podczas rnego typu szkole, kursw, wykadw i konferencji. W fazie nominacji, zre-alizowanej od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 r., zgromad-zono 16 oficjalnych zgosze. Do wszystkich nominow-anych przesano listy z zaproszeniem do wzicia udziau w konkursowej Konferencji. Decyzj o tematyce wykadw, jakie zechc zaprezentowa, pozostawiono nominowanym osobom. Na zaproszenie odpowiedziao jedenacie z nich.Finaem Konkursu bya Konferencja, ktra odbya si w dniach 6 i 7 maja 2011 r. w Lublinie. Rozpoczcie Kon-ferencji byo bardzo uroczyste za spraw szczeglnego wydarzenia, ktre miao miejsce trzy dni wczeniej, w wito Konstytucji 3 Maja. Wtedy to Prezydent RP Bronisaw Ko-morowski odznaczy Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Jana Kantego Kulp, a dr hab. n. med. Elbieta Starosawska otrzymaa Krzy Oficerski Or-deru Odrodzenia Polski. Dwoje uhonorowanych Goci przyjo serdeczne gratulacje od uczestnikw Konferencji.Wykad inauguracyjny, zatytuowany Bdy w diagnos-tyce laboratoryjnej, zwaszcza chorb nowotworowych, przedstawi prof. dr hab. Jan K. Kulpa. Nastpnie wystpili nominowani Koledzy, ktrzy podczas trzech sesji wygosili oceniane przez suchaczy wykady. Cz wykadow spotkania dopenio wystpienie dr hab. Bogdana Soln-icy zatytuowane Oznaczenia hemoglobiny glikowanej z czym musi sobie poradzi laboratorium, a z czym lekarz. W przerwie pomidzy wykadami odbya si sesja plakatowa, na ktr zoya si prezentacja prac Kolegw z Orodka Lubelskiego.Po wysuchaniu wszystkich konkursowych wykadw, uczest-nicy spotkania, tworzcy okoo stuosobow grup suchaczy przybyych z caej Polski, poproszeni zostali o wskazanie, podczas gosowania, wykadowcw, ktrzy w ich ocenie wy-padli najlepiej. Konkurs rozstrzygnity zosta w nastpujcy sposb:</p> <p>I miejsce zdoby dr Aleksander Mazur z Zakadu Mikro-biologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za wykad: Diagnostyka zakae wirusowych. Pytania nie zawsze proste,</p> <p> II miejsce zaj dr Rafa Wlaze z Zakadu Diagnostyki La-boratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycz-nego w odzi za wykad: PAPP-A i PlGF, jako nowe mar-kery w prognozowaniu zdarze sercowo-naczyniowych, III miejsce zaj dr Rafa Sawicki z Katedry i Zakadu Bio-chemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lubli-nie za wykad: TATA, czy GATA?.</p> <p>Honorowe Prezydium Konferencji, reprezentowane przez dr hab. Bogdana Solnic, przyznao specjalne wyrnienie dla mgr Krystyny Sobolewskiej z Zakadu Analityki i Bi-ochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skodowskiej-Curie Oddziau w Krakowie za wykad: Sys-tem urokinazowego aktywatora plazminogenu w diagnos-tyce i ocenie rokowania chorych na nowotwory zoliwe.Konkurs Diagnostyczny Maj 2011 dostarczy wielu cennych wrae wszystkim jego uczestnikom. Obok interesujcych zagadnie nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej ukaza take wspaniay potencja dydaktyczny modych wykadowcw. Moliwo dokonania oceny wystpie sprawia, e suchacze aktywnie ledzili wszystkie prezen-tacje i dugo dyskutowali o zaletach i umiejtnociach mwcw. Zgodnie z opini powtrzon przez wiele spord obecnych na Konferencji osb, Konkurs Diagnostyczny Maj powinien by kontynuowany.</p> <p>Zaproszenie do udziau w Konkursie Diagnostyczny Maj 2012Z dniem 1 sierpnia 2011 r. rozpoczyna si pierwsza faza </p> <p>Konkursu Diagnostyczny Maj 2012. Zachcamy wszystkich Kolegw suchaczy uczestniczcych w wykadach, szko-leniach, warsztatach tematycznych do zwrcenia uwagi na wykadowcw, ktrych warto byoby poprzez nominacj zainteresowa udziaem w Konkursie.Nominacj do Konkursu, z podaniem imienia, nazwiska i miejsca pracy osoby nominowanej mona przesa do mgr Barbary Pksy na adres e-mail: bpeksa@gmail.com. Nomi-nowana osoba powinna prezentowa wykady zwizane z diagnostyk laboratoryjn. W Konkursie rozpa...</p>