KROZ ŽIVOT BEZ NASILJA

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>KROZ IVOT</p><p>BEZ NASILJA</p><p>Miroslav VenusVesna erepacSinia Brlas</p><p>Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije</p><p>deset protunasilnih poruka</p><p>KROZ IVOTBEZ NASILJA</p></li><li><p>KROZ IVOT BEZ NASILJA</p><p>VODI ZA POMO MLADIMA ZA IVOT BEZ NASILJA </p><p>deset protunasilnih poruka</p></li><li><p>2</p><p>Autorimr. sc. Miroslav Venus, dr. med. Vesna erepac, dipl. ped.Sinia Brlas, prof.</p><p>NakladnikZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije</p><p>Autor predgovoramr. sc. Miroslav Venus, dr. med. </p><p>LektoricaDanijela Fabric Fabijanac, prof.</p><p>IlustratorTomislav trajtenberger, dipl. ped.</p><p>Priprema i tisakGrafiti Becker, Virovitica</p><p>Naklada1500 primjeraka Virovitica 2010.</p></li><li><p>3</p><p>CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 740662.</p><p>ISBN 978-953-55137-9-7</p><p>Izradu ovoga vodia pomogli su:Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitiko-podravske upanije</p><p>Grad ViroviticaGrad Slatina</p></li><li><p>4</p><p>Predgovor</p><p>Drage uenice i dragi uenici!</p><p>Nadam se da e vas ovaj vodi potaknuti </p><p>na pokazivanje pozitivnih osjeaja </p><p>prema svojim vrnjacima/prijateljima </p><p>te da ete u njemu pronai odgovore </p><p>na mogue nedoumice oko toga to </p><p>sve moe biti nasilje. Naa razliitost </p><p>nae je bogatstvo koje treba poticati i </p><p>razvijati. Budite svjesni svih eventualnih </p><p>posljedica nasilnog ponaanja, svjesni </p><p>toga da imate pravo na zatitu, kao i da </p><p>biste trebali sami pomoi nekome tko </p><p>je u nevolji. Jer, sloit ete se, tako se </p><p>ponaaju pravi, iskreni prijatelji.</p><p>Ravnatelj Zavoda</p><p>mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.</p></li><li><p>5</p><p>Nasilje, to li je to?</p><p>Iako veina ljudi nasiljem smatra </p><p>iskljuivo tjelesni napad i prijetnju, </p><p>nasilje ima jo mnogo drugih lica: </p><p>napad, udaranje, guranje, gaanje, </p><p>amaranje, upanje, zakljuavanje, </p><p>pljuvanje, ali i ogovaranje, nazivanje </p><p>pogrdnim imenima, ismijavanje, </p><p>zastraivanje, izrugivanje, </p><p>zanemarivanje i iskljuivanje iz </p><p>skupine, zabranjivanje sudjelovanja </p><p>u aktivnostima, oduzimanje stvari </p><p>i novca, oteivanje tuih stvari, </p><p>nareivanje, zahtijevanje poslunosti, </p><p>dovoenje u podreeni poloaj, spolno </p><p>uznemiravanje i zlostavljanje... sve je </p><p>to nasilje! Nasilje se dogaa na ulici, u </p><p>koli, u obitelji, u ljubavnim vezama...</p><p>1</p></li><li><p>6</p><p>Ne budi nasilna/nasilan, ozlijedit e nekoga!</p><p>Djeca i mladi ponekad nasilje smatraju samo malo grubljom igrom. Nasilje nije </p><p>igra jer igra potie razvoj pojedinca dok nasilje oteava i usporava psihiki i tjelesni </p><p>razvoj. Nerijetko iz takve igre pojedinci izau ozlijeeni.</p><p>2 ZATO MI TO RADITE?TO ME BOLI!!!</p></li><li><p>7</p><p>I rijei bole, zar ne!?</p><p>3Vrijeati, omalovaavati, ogovarati, zanemarivati, zabranjivati ili prijetiti esto </p><p>boli i vie negoli amarati, upati ili udarati. Rijei koje izgovaramo mogu </p><p>ostaviti bolne oiljke u dui, ponekad bolnije i trajnije od samih rana i ozljeda </p><p>po tijelu.</p><p>TO MI JENEVANO, ONA</p><p>JE DOBRAPRIJATELJICA!</p><p>JESI LI JEVIDJELA KAKO</p><p>IZGLEDA..?</p></li><li><p>8</p><p>Razmisli o posljedicama svojih postupaka!</p><p>Zamisli samo kako bi tebi bilo da te netko </p><p>stalno maltretira. Ako se na trenutak u </p><p>mislima postavimo u situaciju u kojoj smo </p><p>sami napadnuti ili maltretirani, lake emo </p><p>razumjeti kako se osjea onaj tko je zaista </p><p>u takvoj situaciji. Ako jo i razmislimo o </p><p>posljedicama koje takvo nasilno ponaanje </p><p>moe imati na psihiko i tjelesno zdravlje </p><p>napadnutog, ali i napadaa, vjerojatno nam </p><p>nee pasti na pamet nekoga zlostavljati.</p><p>4AO M</p><p>I JE!</p><p>NEUVIENIKADA!</p></li><li><p>9</p><p>5</p><p>Ne potii sukobe, nego razgovaraj o problemima!</p><p>Nasilje moe potaknuti nasilje. Stoga na nepravdu i napad nikada ne treba odgovarati </p><p>istom mjerom. Jedino je ispravno rjeenje razgovarati, uvidjeti gdje smo pogrijeili, </p><p>ukazati drugima na pogreke i razgovorom pronai put do rjeenja problema. </p><p>Poticanjem sukoba ne rjeavamo probleme, ve samo stvaramo nove.</p><p>POKUAJMO NA PROBLEM RIJEITI RAZGOVOROM!</p></li><li><p>10</p><p>Kada uoi nasilje, upozori na njega!</p><p>Uoi li da netko nekoga zlostavlja, na bilo koji nain, najneodgovornije je okrenuti </p><p>glavu na drugu stranu. Zamisli kako bi tebi bilo u takvoj situaciji. Ponekad nije dobro </p><p>uplitati se u tue sukobe, ali svakako o tome treba obavijestiti roditelje, uitelje ili </p><p>starije.</p><p>6</p></li><li><p>11</p><p>Potrai pomo, ima pravo na zatitu!</p><p>Zlostavlja li te netko, na bilo koji </p><p>nain, obavijesti o tome roditelje, </p><p>uitelje ili starije koji e znati to </p><p>treba uiniti. Uini to to prije jer </p><p>e se tako uspjenije zatititi. </p><p>Ne daj se zastraiti prijetnjama!</p><p>7</p><p>DOBRO SIODLUIO TO SIMI SE POVJERIO!</p></li><li><p>12</p><p>8</p><p>Ponudi pomo i zatitu!</p><p>Ako uoi da je netko ozlijeen ili povrijeen, ponudi svoju pomo. Ponekad je </p><p>pomo zaista potrebna, a ponekad je i znak panje ili dobre volje ve dovoljna </p><p>pomo. Ako moe, zatiti nemone i stradale, ali pazi i na osobnu sigurnost.</p></li><li><p>13</p><p>9</p><p>Razmisli tko su ti pravi prijatelji!</p><p>Kae se da je prijateljstvo jedino to u ivotu zaista biramo sami. Na sve ostalo to </p><p>u ivotu izabiremo djeluje netko ili neto u manjoj ili veoj mjeri, pa je stvar izbora </p><p>ustvari izbor od onoga to nam je ponueno ili nametnuto. Druiti se moemo i </p><p>trebamo s mnogo osoba, ali od svih njih prave prijatelje izabiremo sami. U drutvu </p><p>prijatelja je najugodnije i najsigurnije.</p></li><li><p>14</p><p>Biti drukiji moe biti bogatstvo, ali nikako razlog za maltretiranje!</p><p>Svatko je od nas neponovljiva i jedinstvena jedinka. To je naa posebnost i osobnost, </p><p>i upravo ta razliitost meu nama predstavlja bogatstvo. Biti razliit i drukiji u </p><p>pozitivnom smislu, esto znai biti kreativan. Zato je potrebno prepoznavati i poticati </p><p>razliitosti, a nikako ih sputavati ili kanjavati. </p><p>10</p></li><li><p>15</p><p>Biljeke</p></li><li><p>16</p><p>Biljeke</p></li><li><p>Prema Protokolu o postupanju u sluaju </p><p>nasilja meu djecom i mladima nasiljem </p><p>meu djecom i mladima smatra se svako </p><p>namjerno fiziko ili psihiko nasilno </p><p>ponaanje usmjereno prema djeci i mladima </p><p>od strane njihovih vrnjaka uinjeno s ciljem </p><p>povrjeivanja, a koje se, neovisno o mjestu </p><p>izvrenja, moe razlikovati po obliku, teini, </p><p>intenzitetu i vremenskom trajanju i koje </p><p>ukljuuje ponavljanje istog obrasca i odrava </p><p>neravnopravan odnos snaga (jai protiv </p><p>slabijih ili grupa protiv pojedinca).</p><p>Prema Protokolu o postupanju u sluaju nasilja u obitelji i prema Zakonu o zatiti od nasilja u obitelji nasilje u obitelji definira se kao: svaka primjena fizike sile i psihike prisile na integritet osobe, svako drugo postupanje jednog lana obitelji koje moe prouzroiti ili izazvati opasnost da e prouzroiti fiziku i psihiku bol, prouzroenje osjeaja straha ili osobne ugroenosti ili povrede dostojanstva, fiziki napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne, verbalni napadi, vrijeanja, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi naini grubog uznemiravanja, spolno uznemiravanje, uhoenje i svi drugi naini uznemiravanja kao protupravna izolacija ili ograniavanje slobode kretanja ili komuniciranja s treim osobama, oteenje ili unitenje imovine ili pokuaj da </p><p>se to uini.</p><p>ISBN 978-953-55137-9-7</p><p>Prepoznajmo nasilje!</p><p>Ne okreimo glavu!</p><p>Rjeavajmo nesporazume nenasilno!</p></li></ul>