Krystian Defer-Podświadomość, a krytyka racjonalizmu, cz. I

  • View
    108

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

Krystian Defer

Podwiadomo a krytyka racjonalizmu cz.I

1

Spis treci. Wstp .............................................................................................................................................3 Choroby ......................................................................................................................................... 4 Dieta .............................................................................................................................................. 7 Aktywno fizyczna ......................................................................................................................12 Joga ............................................................................................................................................... 13 Fitness, jogging, aerobik ............................................................................................................... 14 Pranajama ..................................................................................................................................... 15 Pozytywne mylenie .....................................................................................................................17 Choroby a pe i wiek ...................................................................................................................20 O godwkach i postach ...............................................................................................................22 Lewatywa .....................................................................................................................................24 Upuszczanie krwi .........................................................................................................................26 Stosowanie baniek ........................................................................................................................27 Klasyczny masa ..........................................................................................................................27 Sauna ............................................................................................................................................28 Aromaterapia, fizykoterapia, hydromasa ...................................................................................29 Paramedycyna, podwiadomo ..................................................................................................30 Czakramy .....................................................................................................................................36 Chiska medycyna naturalna .......................................................................................................59 Wkadki do butw ....................................................................................................................... 64 BSM .............................................................................................................................................64 Bioenergoterapia ..........................................................................................................................66 Reiki .............................................................................................................................................68 Homeopatia ..................................................................................................................................70 Urynoterapia ................................................................................................................................71 Elektroterapia ...............................................................................................................................72 Magnetoterapia ............................................................................................................................72 Metaloterapia ...............................................................................................................................73 Zielarstwo ....................................................................................................................................75 Woda ............................................................................................................................................76 Przykady chorb i dolegliwoci oraz metody leczenia ...................................................................................................................86 Magia ..........................................................................................................................................92 Kurt Gdel ..................................................................................................................................93 Fizyczny opis wiata ...................................................................................................................94 Wahadeko ..................................................................................................................................99 Tarot i Runy ................................................................................................................................104 Talizmany i amulety ...................................................................................................................106 Piercie Atlantw ......................................................................................................................107 Siedmiokrzy ..............................................................................................................................109 Bibliografia .................................................................................................................................110 Koniec .........................................................................................................................................111

2

Wstp. Szlachetne zdrowie Nikt si nie dowie Jako smakujesz A si zepsujesz ... Jan Kochanowski Zdrowie czowieka jest chyba najwaniejszym imperatywem sprawiajcym, i czujemy si szczliwi lub e cierpimy. To nie pienidze, to nie sawa, uznanie, stanowisko, osignicia i wadza decyduj o tym, czy jestemy szczliwi. Ale wanie zdrowie o tym przede wszystkim decyduje. Wicej, to wanie dobre zdrowie warunkuje dopiero pniej to, czy osigniemy w yciu sukces, pienidze i saw. Edyp usysza zagadk, ktr bezlitosny Sfinks zadawa kademu miakowi, ktry chcia si dosta t drog do Teb, by pniej za z odpowied kara takiego delikwenta okrutn mierci. Co to za istota, ktra rano chodzi na czterech nogach w poudnie na dwch, a wieczorem na trzech nogach. Edyp wiedzia i prawidowo odpowiedzia, e to chodzi o czowieka. Bdc oseskiem czowiek chodzi na czterech koczynach(rano), (w poudnie) jako dorosy za chodzi na nogach, a jako starzec(wieczorem) wspiera si na dodatkowej nodze, na lasce.

3

Edyp i sfinks. Nie bez przyczyny podaj ten przykad. Bowiem pokazuje on w wielkim skrcie to, e czowiek w rnych etapach swojego ycia musi wypenia nieco inne zadania i powinnoci, by czu si zdrowym, bo to przecie, jak si zachowuje, decyduje o jego zdrowiu. Zdrowie to jest pojcie bardzo oglne. Zdrowy czowiek wie, jak si zachowywa, zna swoje obowizki, i wykonuje to, co mu przynaley; jest akuratny. Wykonuje te obowizki i nalenoci, ktre wzmagaj jego zdrowie i psychik. Jest to w pewien sposb podobne do dziaania jakiego ukadu sprzonego, samonapdzajcego si, jakiego generatora zdrowia. Ale! Ale gdy w pewnym momencie co si zepsuje, dochodzi do wielkiej katastrofy. To wanie niech posuy za definicj choroby w moim rozumieniu. Choroba to awaria generatora losu, jakim jest ycie czowieka. Wiadomo jest, e czowiek uczy si cae ycie. Lecz najwaniejsze dla niego s pierwsze lata, jego dziecistwo. Wtedy to uczy si od swoich rodzicw chodzenia na dwch nogach, uczy si ojczystego jzyka. To wtedy nabywa pierwsze dowiadczenia ycia w grupie. Jakiekolwiek zaniedbania wwczas, bd si odbija na jego caym dalszym yciu. Cho jest te pewne, e mona niektre usterki ycia malca pozytywnie skorygowa i naprawi ju w dorosym yciu. I to jest pocieszajce. Jako nastolatek, jego podstawowym obowizkiem jest nauka i rozwj, i ksztatowanie spoecznych zalenoci( ycie w grupie). Po osigniciu dojrzaoci, zdrowy czowiek powinien zaoy wasn rodzin, rozwija ju konkretne, nieprzypadkowe talenty oraz powinien, i najlepiej, zgodnie z tymi talentami podj prac, by mc utrzyma siebie i swoj rodzin. Z tym e, jak to trafnie okrelaj kabalici, w pniejszym okresie ycia, to znaczy gdzie tak po dwudziestym pitym roku ycia, to jest wtedy gdy nie ma ju tej nadwyki energii, ktr gwarantowaa jeszcze modo, czowiek yje po to, by jak najwicej- jak to pisz kabalici osodzi sobie ycie i by jak najmniej cierpie. Bierze si to std, i gdy mzg nie ma ju tej nadwyki energii, ktr warunkuje modo, wszystkie cierpienia, irytacje, traumy bardzo mocno niszcz psychik ludzk. Choroby. Wane jest to, w tym przypadku, by jasno sobie z tego zdawa spraw, e na rnych etapach ycia, 4

czowiek zdrowy zachowuje si nieco inaczej. A odpowiednie z tym zwizane zalenoci dziaaj na siebie zgodnie z twierdzeniem, e akcja rodzi adekwatn reakcj. Wszystko jest ze sob powizane, zgodnie z analogi z ukadem sprzonym. W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowy duch warunkuje dobre zdrowie. Czowiek to mikrokosmos. Dobitnie to okreli Paracelsus, ktry powiedzia : jako na grze, tak i na dole.

Paracelsus. Na caym organizmie odbija si choroba najmniejszej jego struktury oraz, odwrotnie, w kadej komrce jest zapisana choroba caego organizmu. I tak s pewne obszary, na stopach, doniach, maowinach usznych, ktrych stymulacja mechaniczna powoduje oddziaywanie na konkretne organy i i czci organizmu. Ponadto do atwo diagnozowa z tczwki oka choroby, poniewa wszystkie dysfunkcje organizmu wida na okrelonych obszarach tczwek.

5

Ponadto dobrzy, starzy lekarze po fizjonomii pacjenta umiej do trafnie zdiagnozowa c