KUJAWSKO – PAŁUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  • Published on
    13-Jan-2016

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KUJAWSKO PAUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZDOWYCH. FUNDACJA EKSPERT KUJAWY INOWROCAW www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. POWSTANIE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>*</p><p>KUJAWSKO PAUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZDOWYCHFUNDACJA EKSPERT KUJAWYINOWROCAWwww.fundacja.ekspert-kujawy.pl</p></li><li><p>POWSTANIEProjekt realizowany w partnerstwie z Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle nad Noteci, ktrego prezesem jest Pani Aleksandra Nowakowska.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Dziaanie 5.4 Rozwj potencjau trzeciego sektora, Poddziaanie 5.4.2 Rozwj Dialogu obywatelskiego. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. </p></li><li><p>ZASIGProjekt Kujawsko Paucki Inkubator Organizacji Pozarzdowych swoim zasigiem obejmuje 6 powiatw wojewdztwa kujawsko pomorskiego: powiat aleksandrowski powiat inowrocawski powiat mogileski powiat nakielski powiat radziejowski powiat niskiJest on skierowany do przedstawicieli i wsppracownikw organizacji pozarzdowych z wyznaczonych terenw.</p></li><li><p>W kadym z 6 powiatw powsta Mobilny Punkt Konsultacyjny, w ktrym dyuruje Lider wiodcy.MOBILNE ORODKI WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH</p></li><li><p>POWIAT ALEKSANDROWSKI</p><p>Na terenie Aleksandrowa nasze biuro mieci si przy ulicy Narutowicza 3. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady wtorek w godzinach 10:00 15:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Martyna Mendelewska.</p></li><li><p>Na terenie powiatu aleksandrowskiego do udziau w projekcie zgosio si 25 osb z 14 rnych organizacji. </p></li><li><p>POWIAT INOWROCAWSKI</p><p> Na terenie Inowrocawia nasze biuro mieci si w siedzibie Fundacji przy ulicy Dworcowej 65. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady wtorek w godzinach 12:00 17:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Justyna Wo.</p></li><li><p>Na terenie powiatu inowrocawskiego do udziau w projekcie zgosio si 17 osb z 12 rnych organizacji.</p></li><li><p>POWIAT MOGILESKI</p><p> Na terenie Mogilna nasze biuro mieci si przy ulicy Narutowicza 1. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady pitek w godzinach 9:00 14:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Ewa Szarzyska.</p></li><li><p>Na terenie powiatu mogileskiego do udziau w projekcie zgosiy si 24 osoby z 13 rnych organizacji. </p></li><li><p>POWIAT NAKIELSKI</p><p> Na terenie Naka nasze biuro mieci si w Urzdzie Miasta i Gminy. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady poniedziaek w godzinach 15:30 20:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pan Rodryk Szamlewski.</p></li><li><p>Na terenie powiatu nakielskiego do udziau w projekcie zgosio si 14 osb z 8 rnych organizacji. </p></li><li><p>POWIAT RADZIEJOWSKI</p><p> Na terenie Radziejowa nasze biuro mieci si przy ulicy Kociuszki 58. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kad rod w godzinach 13:30 18:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Agnieszka Kruszyska.</p></li><li><p>Na terenie powiatu radziejowskiego do udziau w projekcie zgosio si 16 osb z 8 rnych organizacji. </p></li><li><p>POWIAT NISKI</p><p> Na terenie nina nasze biuro mieci si przy ulicy Skadowej 4. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kad rod w godzinach 15:30 20:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pan Ryszard Ulatowski.</p></li><li><p>Na terenie powiatu niskiego do udziau w projekcie zgosio si 12 osb z 9 rnych organizacji.</p></li><li><p> W kadym powiecie istnieje ponadto moliwo konsultacji wyjazdowych do organizacji pozarzdowych, ktre zgosz na nie zapotrzebowanie.</p></li><li><p>WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH</p></li><li><p>SZKOLENIA</p></li><li><p>Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych</p><p>I. Szkolenie w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarzdowych (10 godz.) Zagadnienia dotyczce m. in. ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie, ksigowoci oraz rde finansowania NGO. </p></li><li><p>Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych</p><p>II. Szkolenie w zakresie wsppracy samorzdu z organizacjami pozarzdowymi (10godz) TEMATYKA: komunikacja i wsppraca sektorw w gminie, formy wsppracy, prezentacja dziaa organizacji pozarzdowych, przykady dobrej wsppracy oraz dziaania przez wolontariat.</p></li><li><p>Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych</p><p>III. Szkolenie w zakresie budowania partnerstwa lokalnego (10 godz.). TEMATYKA: Metodologia tworzenia programw wsppracy, lokalne strategie i programy rozwizywania problemw spoecznych.</p></li><li><p>SZKOLENIA, KTRE JESZCZE TRWAJInowrocawPodstawy prawne (22.03 i 29.03)Nako Wsppraca samorzdu (21.03 i 28.03)RadziejwBudowanie partnerstwa (24.03 i 31.03)ninWsppraca samorzdu (24.03 i 25.03)</p></li><li><p>Wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie prawnym, podatkowym, ksigowym i organizacyjnymW projekcie przewidziano moliwo korzystania przez NGO ze wszystkich powiatw, z porad specjalistw w zakresie prawa, organizacji, ksigowoci i podatkw. Wszyscy konsultanci posiadaj odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. </p></li><li><p>Pomagamy w tworzeniu wnioskw o dofinansowanie projektw</p></li><li><p>Strony dla NGO</p></li><li><p>DZIKUJ ZA UWAG I ZAPRASZAM DO WSPPRACY</p><p>***</p></li></ul>