Kurzweil 3000 v13 - ICOZ - Informatiecentrum onderwijs ?· Kurzweil 3000 v13 voor Windows Snelstartgids…

  • Published on
    17-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Kurzweil 3000 v13 voor Windows </p><p>Snelstartgids Gebruiksrechtovereenkomst </p><p> Kurzweil 3000 installeren en activeren </p><p> Aan de slag met K3000 </p><p> Aan de slag met KES-Tools </p><p> Instructiefiches en videos: K3000 in een notendop </p><p>Volledige handleiding: zie folder Documentation op installatie-dvd </p></li><li><p>Kurzweil 3000 Snelstartgids </p><p>p. 2 </p><p>Kurzweil 3000 v13 voor Windows - Snelstartgids </p><p>Copyright 2013 Sensotec NV </p><p> Alle rechten voorbehouden. </p><p>Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren. </p><p> Versie: v13-NL-snelstartgids </p><p>Contactgegevens van de producent: </p><p>Sensotec NV - Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke info@sensotec.be - www.sensotec.be. </p><p>Hoofdzetel: </p><p>Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke T +32 50 39 49 49 F +32 50 39 49 46 sales@sensotec.be </p><p>Nevenvestigingen: </p><p>Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hoevenen-Stabroek T +32 3 828 80 15 F +32 3 828 80 16 Rue de la Croix Rouge 39, B 5100 Namen T +32 81 71 34 60 F +32 81 71 34 69 </p></li><li><p>Kurzweil 3000 Snelstartgids </p><p>p. 3 </p><p>Inhoud </p><p>I. Gebruiksrechtovereenkomst ......................................................................................... 5 </p><p>1. Kurzweil 3000 .......................................................................................................................................... 5 </p><p>2. KES-Tools ............................................................................................................................................... 7 </p><p>II. Kurzweil 3000 installeren en activeren ................................................................... 10 </p><p>1. Productbeschrijving ............................................................................................................................... 10 </p><p>2. Kurzweil 3000 installeren en activeren.................................................................................................. 11 </p><p>3. Verdere installatieopties ........................................................................................................................ 16 </p><p>4. Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen ............................................................................... 20 </p><p>5. Beheer van gebruikers .......................................................................................................................... 21 </p><p>III. Aan de slag met K3000 ............................................................................................. 24 </p><p>1. Kurzweil 3000 opstarten en afsluiten .................................................................................................... 24 </p><p>2. Het Kurzweil 3000 venster .................................................................................................................... 26 </p><p>3. Kurzweil 3000 werkbalken .................................................................................................................... 27 </p><p>4. Kurzweil 3000 personaliseren ............................................................................................................... 30 </p><p>5. Hulp op elk moment .............................................................................................................................. 31 </p><p>6. Lezen met Kurzweil 3000 ...................................................................................................................... 32 </p><p>7. Opzoekhulpmiddelen gebruiken ............................................................................................................ 33 </p><p>8. Online functies gebruiken ...................................................................................................................... 34 </p><p>9. Studiehulpmiddelen gebruiken .............................................................................................................. 36 </p><p>1. Beschikbare studiehulpmiddelen ................................................................................................... 36 </p><p>2. Werken met notities ....................................................................................................................... 36 </p><p>3. Extra opties voor Markeerstiften, Tekstnotities en Kleefnotities.................................................... 36 </p><p>4. Tekstballonnen .............................................................................................................................. 37 </p><p>5. Hyperlinks ...................................................................................................................................... 37 </p><p>6. Kolomnotities ................................................................................................................................. 38 </p><p>7. Notitiefragmenten .......................................................................................................................... 39 </p><p>8. Een tekstschema of samenvatting maken ..................................................................................... 39 </p><p>10. Schrijven met Kurzweil 3000 ................................................................................................................. 40 </p><p>1. Startpunten voor het schrijven ....................................................................................................... 40 </p><p>2. Mindmap ........................................................................................................................................ 40 </p><p>3. Hoofdlijnen ..................................................................................................................................... 41 </p><p>4. De eigenlijke tekst schrijven .......................................................................................................... 42 </p><p>5. Een kladtekst afwerken met de controlechecklist ......................................................................... 42 </p><p>11. Bestandsbeheer .................................................................................................................................... 43 </p><p>1. Opties in het menu Bestand .......................................................................................................... 43 </p><p>2. Een document openen en bekijken (beeldopties) ......................................................................... 44 </p><p>3. Documenten openen die gecreerd werden met een ander programma ..................................... 44 </p><p>4. Tekstdocumenten creren en bewerken ....................................................................................... 45 </p></li><li><p>Kurzweil 3000 Snelstartgids </p><p>p. 4 </p><p>12. Schrijfondersteunende hulpmiddelen gebruiken .................................................................................... 47 </p><p>1. Woordvoorspelling gebruiken ........................................................................................................ 47 </p><p>2. Woordenlijsten ............................................................................................................................... 47 </p><p>3. Zwevende woordenlijsten .............................................................................................................. 48 </p><p>4. Homofonen zoeken ....................................................................................................................... 49 </p><p>13. Scannen ................................................................................................................................................ 49 </p><p>1. Basis .............................................................................................................................................. 49 </p><p>2. Taalinstellingen aanpassen ........................................................................................................... 49 </p><p>3. Extra scanopties ............................................................................................................................ 50 </p><p>14. Documenten voorbereiden .................................................................................................................... 52 </p><p>1. De leesvolgorde in een document veranderen (Gebiedsbewerker) .............................................. 52 </p><p>2. Scan/herkenningsfouten corrigeren .............................................................................................. 53 </p><p>15. Toetsen ................................................................................................................................................. 54 </p><p>1. De leerkracht maakt een toets aan in KES-formaat ...................................................................... 54 </p><p>2. De leerkracht past de instellingen van de toets aan ..................................................................... 54 </p><p>3. De leerling legt de toets af ............................................................................................................. 55 </p><p>16. Snelkoppelingen en functietoetsen ....................................................................................................... 56 </p><p>IV. Aan de slag met KES-Tools ..................................................................................... 61 </p><p>1. PDFtoKES ............................................................................................................................................. 61 </p><p>2. Tag-KES ................................................................................................................................................ 65 </p><p>3. Fix-KES ................................................................................................................................................. 67 </p><p>4. Print-KES ............................................................................................................................................... 68 </p><p>V. Instructiefiches en videos: K3000 in een notendop ............................................ 69 </p><p>Hoe gebruik je de fiches? ............................................................................................................................ 69 </p><p>Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen .............................................................................................................. 70 </p><p>Fiche 2: Scannen met Kurzweil 3000 .......................................................................................................... 72 </p><p>Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000 ............................................................................................................... 74 </p><p>Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen leren met Kurzweil 3000 ....................................................... 76 </p><p>Fiche 5: Studeren met Kurzweil 3000 .......................................................................................................... 78 </p><p>Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000 .......................................................................................................... 80 </p><p>Fiche 7: Examens met Kurzweil 3000 ......................................................................................................... 84 </p></li><li><p>Kurzweil 3000 Gebruiksrechtovereenkomst </p><p>p. 5 </p><p>I. Gebruiksrechtovereenkomst </p><p>1. Kurzweil 3000 </p><p>Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Kurzweil/IntelliTools, Inc, en haar aangestelde verdelers, verder K/I genoemd. Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiren, te downloaden, er toegang toe te hebben of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u het SOFTWAREPRODUCT niet installeren of gebruiken. In dat geval dient u het SOFTWAREPRODUCT en alle bijhorigheden te retourneren naar uw leverancier. </p><p>Verlening van het gebruiksrecht </p><p>Deze K/I Gebruiksrechtovereenkomst laat de Gebruiksrechthouder toe om n (1) kopie van het SOFTWAREPRODUCT ingesloten bij de Gebruiksrechtovereenkomst te gebruiken, dit uitsluitend ten behoeve van zijn of haar eigen gebruik. Het SOFTWAREPRODUCT omvat software en documentatie. Dit niet exclusief gebruiksrecht, zonder het recht tot sublicentie of toekenning aan derden van het gebruiksrecht, beperkt zich tot het installeren en gebruiken van de software op n enkele computer, voorzien van een besturingssysteem waarvoor een rechtsgeldige Gebruiksrechtovereenkomst bestaat. Gelijktijdig gebruik op twee of meer computers is niet toegelaten zonder een voorafgaande geschreven toestemming van K/I en de betaling van een bijkomende gebruiksrechtvergoeding. De Gebruiksrechthouder, hoofdgebruiker van de computer waarop het SOFTWAREPRODUCT is genstalleerd, mag andere kopien van het SOFTWAREPRODUCT installeren voor zijn of haar exclusief gebruik op ofwel een vaste ofwel een draagbare computer, maar de Gebruiksrechthouder mag maar n (1) kopie tegelijkertijd gebruiken. Als de Gebruiksrechthouder beschikt over een meervoudige licentie, dan mag de Gebruiksrechthouder zoveel kopien in gebruik hebben als toegestaan in zijn meervoudige licentie. </p><p>In het geval dat het SOFTWAREPRODUCT een netwerkversie betreft, mag de Gebruiksrechthouder het SOFTWAREPRODUCT op een onbeperkt aantal computers installeren in een netwerk, hoewel het aantal gelijktijdige gebruikers maximum het toegestaan aantal (gekochte) gebruikers mag bedragen. </p><p>De rechten van K/I </p><p>De Gebruiksrechthouder erkent dat het SOFTWAREPRODUCT, software en documentatie, bestaat uit producten eigendom van K/I, of derden aangegeven in deze overeenkomst, beschermd door de auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De Gebruiksrechthouder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende het SOFTWAREPRODUCT, software en documentatie, eigendom zijn en zullen blijven van K/I. Deze overeenkomst verleent de Gebruiksrechthouder geen belang in het SOFTWAREPRODUCT, maar alleen een beperkt gebruiksrecht, herroepbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst. </p><p>Termijn </p><p>Deze Gebruiksrechtovereenkomst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van het SOFTWAREPRODUCT, de software of de documentatie, en loopt tot de beindiging van de overeenkomst. De Gebruiksrechthouder kan op elk ogenblik de Gebruiksrechtovereenkomst beindigen door het SOFTWAREPRODUCT terug te sturen naar zijn leverancier. </p><p>Softwareoverdracht </p><p>De Gebruiksrechthouder mag op elk ogenblik alle rechten van de Gebruiksovereenkomst overdragen, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder geen kopien behoudt en dat hij het SOFTWAREPRODUCT volledig overdraagt (met inbegrip van alle onderdelen, de dragers, de documentatie, de upgrades en deze Gebruiksrechtovereenkomst), en dat de overnemer akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade betreft, dan moet de overdracht met inbegrip van alle vorige versies gebeuren. </p><p>Upgrades </p><p>Als het SOFTWAREPRODUCT als een upgrade wordt bestempeld, dient u te beschikken over een gebruiksrecht van een product dat door K/I wordt erkend als in aanmerkin...</p></li></ul>

Recommended

View more >