Kỹ năng làm việc nhóm

  • Published on
    22-May-2015

  • View
    183

  • Download
    0

Transcript

1. 9/16/201011K NNGLM VIC THEO NHM1 tn chB mn QTDNTM12Bui 1GII THIU MN HCV KHI QUT V NHM LM VIC 2. 9/16/201023GII THIU MN HC Mc tiu mn hc:Cung cp cho sinhvin cc kin thc v k nng nhm tchc thc hin cng vic theo nhm lmvic c hiu qu i tng v phng php nghincu:- i tng nghin cu: Nghin cu v cchot ng lin quan n nhm lm vicv lm vic theo nhm- Phng php nghin cu: nhp vai,nghin cu tnh hung, lm vic nhm,4NI DUNG NGHIN CU Khi qut v nhm lm vic K xung nng to lp nhm lmvic K nng t duy v gii quyt vn theo nhm K nng gii quyt xung t nhm K nng giao tip nhm K nng nh gi hiu sut nhm 3. 9/16/201035NHM LM VIC Nhm l s lin kt ca 2 hay nhiu c nhnc s tc ng qua li v ph thuc ln nhaunhm tho mn nhng nhu cu no ca ccthnh vin v cng t ti nhng mc tiu cth56Tho lun Phn bit gia nhm lm vic v tlm vic 4. 9/16/201047S MI QUAN H TRONG NHMTrngnhmThnhvin 2Thnhvin 1Thnhvin 4Thnhvin 378C IM CA NHM LM VIC C cng mc tiu hay t c thothun nht nh C cng mt ngn ng lm victhng nht C s phn cng cng vic v xclp mi quan h tng quan giacc thnh vin C s qun l iu hnh chung thc hin mc tiu ca nhm 5. 9/16/20105C IM CA NHM LM VIC9 Thnh phn ca nhmL nhng ngi bnL ng nghipL nhng ngi hon ton xa lL nhng K th Nhm khng phi l php cng n thun gm nhng ngim ai lm vic ny Nhm vi nhng con ngi khc nhau to ra vn ho nhmThi quen lm vic v sinh hotQuan h gia cc thnh vinNim tin, tiu chun v tiu thc nh gi chung910PHN LOI NHM Cn c vo tnh chnh thc ho:- Nhm chnh thc- Nhm khng chnh thc Cn c vo thi gian tn ti:- Nhm lu bn- Nhm tm thi10 6. 9/16/2010611TI SAO LM VIC NHMHn to, hn nngMt ngi nhc, nhc khng ngHn nng, hn bnCh t ngi, nhc khng ln.. .Hn to, hn nngNhiu ngi nhc, nhc ln ngBit ng sc, bit ng lngVic g kh, lm cng xong...1112T CHC NHM LM VICL cc k quan trng trong iu kin kinh doanh hin nay v: Ch ngha c nhn Chuyn mn ho Khng cn na Quyn lc p t S cng knh nhiu tng cpThay bngTnh tp thS a dng v chuyn mn v cng vicT ch, giao quynPhn ng nhanh, gn12 7. 9/16/2010713CU CHUYN N NGNG TRI14Bng cch bay theo hnhch V, n ngng c th baykhong cch 71% di hn nubay mt mnh. 8. 9/16/20108Khi mt con ra khi i hnh, n lptc nhn ra b tr ko v lc cn khi baymt mnh. N nhanh chng quay li c c li th t s nng khi baytheo n.15Khi con bay u mt mi, nquay li pha sau v mt con khcn th ch.16 9. 9/16/20109Nhng con bay sau ct tingku c v nhng con bay trcgi tc bay.17Khi mt con b m, b thng,hay b bn hhai con khc s tchon v li cng cho n khi conb thng cht i hoc bnh phc.Sau chng tip tc cng nhauhoc ha vo mt n ln hn.18 10. 9/16/20101019TM QUAN TRNG CA NHM Tha mn nhu cu Tc ng tch cc hoc tiu cc nh hng n hnh vi ca mingi To cm gic thoi mi C hi tt pht huy ti a nnglc Lm nhng vic m c nhn khnglm c20TO LP NHM LM VIC La chn thnh vin Xc lp v ph bin mc ch, mctiu Thit lp cc knh truyn t thngtin hiu qu Khuyn khch s tham gia ca ccthnh vin Khuyn khch xy dng nt ctrng ca nhm 11. 9/16/20101121GIAI ON THNH LP y l giai on thm d v khngn nh c nhm thng mong i ngilnh o nh ra cc chun mc,xc nh mc tiu v hng dnthc hin22THO LUN Vic hnh thnh mt nhm lm vic lunbt ngun t mt mc tiu hay mtnhim v c th no . Chnh nhim vm nhm phi thc hin quyt nh ai sl thnh vin ca nhm. Gi s anh (ch) ang ng trc vic lachn cc thnh vin cho mt nhm, anh(ch) s tm kim h nhng tiu chung? Hai trong s nhng tiu chun anh (ch)s cn nhc la chn 12. 9/16/20101223LA CHN THNH VINTiu ch la chn k nng chuyn mn k nng lm vic nhm nhng phm cht c nhn: khnng lm vic di p lc cao, tnhlinh hot ch ng, s t tin, tnhkhi hi, c sng to 24XC LP V PH BIN MC CH, MC TIU Trng nhm phi hiu r v truynt cho c nhm v mc ch, mctiu ca nhm Mt nhm lm vic m khng hiur ti sao nhm ca mnh tn ti ths c t c hi thnh cng 13. 9/16/20101325XC LP MC TIU Theo tiu ch SMART- C th (Specific)- C th o lng c (Measurable)- c nht tr (Agreed)- Kh thi (Realistic)- C thi hn xc nh (Timeconstrained)26THC HNH TO LP NHM LM VIC La chn thnh vin t tn nhm, xy dng khu hiu nh gi im mnh, im yu ca nhm Xc nh mc tiu Xc nh c ch trao i thng tin Cch thc ra quyt nh Thit lp cc tiu ch v hnh vi ng x 14. 9/16/201014 Mc tiu ca nhm c t tiu chSMART khng?2728THC HNH Xy dng c trng ca nhm 15. 9/16/201015XY DNG NT C TRNG CA NHM29 Tn gi, biu tng ring, bi htring ng phc ring Quy nh ring a im ring ca nhm To tinh thn lm vicXY DNG NT C TRNG CA NHM Cch dng t cng rt quan trng,hy dng t chng ta thay cho tti Khuyn khch mi ngi chia snhng mu chuyn vui, kin,quan im, kh khn, thnh cng To c hi t chc cc hot ngngoi cng vic30 16. 9/16/20101631Phn loi nhn vin to lpnhm lm vic Phn loi theo tnh cch ca nhn vin, theo chng ta c bn loinhn vin l ngi suy t, ngi trc nhn, ngi tri hnh v ngi cmnhn. Ngi suy t c c im l a thch trt t, thch phn tch v suyngm, c t duy v l tr v ch b thuyt phc bng l l, bng d kinv t liu. Trong hnh ng th thng cn nhc k lng v khng bcng. Ngi trc nhn lm vic v suy ngh thng b bn nng chi phi, cnhiu sng kin nhng d thay i. Rt nhanh nhy, d thch ng vihon cnh nhng cng d b lc li bi cc chi tit c bit. Ngi tri hnh l nhng ngi tho vt v hng v cng vic. Mi tduy u hng v hnh ng. Ngi tri hnh c khuynh hng quan tmn cch lm hn l l do. H thng d b kch ng mnh. Ngi cm nhn c xu hng quan tm n mt tt, xu hng tin b.H b hp dn bi hnh nh, danh ting, khung cnh, ni quy t chc hnl doanh s v li nhun. H thng c cc kin phn on v nhn xtbt ng, th v v c gi tr32Phn loi nhn vin to lpnhm lm vic Phn loi nhn vin huy ng nhn vin to lpnhm theo mc sn sng. Mc sn sng ca cc nhnvin khi tham gia vo nhm ph thuc vo ng c thc yv cc li ch m nhm mang li. Nh vy, nhn vin c thrt sn sng tham gia vo nhm ny nhng li thiu tchcc vi nhm khc. Theo tiu ch ny chng ta c 3 nhmngi c bn l: Ngi c thin ch hoc tin cy. y l nhng nhn vin c sn sng cao tham gia vo nhm lm vic. Ngi c th s dng nhng khng c thin ch hoc khngvng tin. y l cc c nhn c mc sn sng va phi.Vi nhng nhn vin ny, nh lnh o phi bit khi dyng lc tham gia vo nhm. Ngi khng th, khng thin ch v thiu tin cy. y lnhng c nhn c mc sn sng rt thp. 17. 9/16/201017Phn loi nhn vin to lpnhm lm vicPhn loi nhn vin theo vai tr h tr to dng v duy tr v phttrin nhm trn gc tm l x hi. Theo gc ny chng ta c 6loi ngi chnh. Ngi lp k hoch, ngi a ra tng: l nhng ngi lun c33gng tm ra mt ci g nhng ni m ngi khc cho lkhng c g c. Ngi phn tch (hay cn gi l ngi thm nh): Xem xt mikha cnh d l nh nht. Phn tch, thch thc v xem xt, hc coi l ngi di go nc lnh vo cc tng. Ngi iu phi: Nm r nhim v ca d n tng th v mctiu lu di ca cng ty, l ngi gi vai tr lin lc, chu trchnhim tin hnh k hoch t khu ny n khu khc ng thigim cc xung t, bt ng xung mc thp nht, hiu r vaitr ca cc nhn t trong k hoch hot ng v c kh nng dndt ch o kp lm vic khi ny sinh bt ng tit kim thigian v hot ng hiu qu. Ngi tin hnh : Bin k hoch thnh bin php kh thi. Hmun ai lp k hoch hnh ng h tin hnh. C nng lcv phng php, khng quan tm ti cc kin xung quanh. Ngi ph phch: L nhng ngi thng xuyn a ra cc chtrch, cng kch c nhn hoc gi k34Hnh thc Nhm nhn vin Nhm a chc nng Nhm d n Nhm t qun Nhm c nhim Nhm ci tin Nhm o 18. 9/16/20101835Hnh thc Nhm nhn vin Nhm a chc nng Nhm cng vic c thit k bao gm nhiuchuyn gia (marketing, sn xu, thit k) nhmhon thnh mt mc tiu c th no . Nhm chc nng c lp da trn c s b nhimv phn vic hn l trn c s t nguyn Nhm d n Nhm cng vic c thit k nhm trin khai mthot ng mi nh thit k mt sn phm hoc dchv. Thnh vin c chn lc trn c s nng lcca mi ngi ph hp vi nhim v ca nhm. Cc nhm lm vic s gii tn khi nhim v ktthc.36Hnh thc Nhm nhn vin Nhm t qun Nhm cc nhn vin c hun luyn k cng nhmtrin khai c lp nhng nhim v ca t chc. Thnh vin s dng qu trnh thng nht tp thtrong ra quyt nh hon thnh cc nhim v,gii quyt vn . Nhm c nhim Nhm c nhim c thnh lp gii quytnhanh mt vn ln no . Nhm c trch nhim pht trin cc gii php giiquyt cc vn tc thi nhng nh hng dihn 19. 9/16/20101937Hnh thc nhm cng vic Nhm ci tin Nhm bao gm nhiu thnh vin c kinhnghim chu trch nhim nng cao cht lng,gim tr lng ph, gia tng nng sut. Ccthnh vin n t cc b phn ca doanhnghip. Nhm o Nhm bao gm nhiu thnh vin phn tn clin h vi nhau qua cc phng tin thng tinlin lc hon thnh cc nhim v.38Nhm thnh cng Chia s mc tiu v thnh tch ng vin thnh vin v thit lpcht GEN ca nhm Giao tip m v trung thc Chia s tm nhn Phn vai v trch nhim r rng Khng kh hp tc, phi hp, chnthnh, o lng c n lc Pht hin nhanh mu thun v giiquyt mang tnh xy dng 20. 9/16/20102039NHNG VIC CN LMKHI BT U1. T CHC BUI HP RA MT m bo s r rng v thnh phn ca nhm Gii thch ni dung bn tuyn b ca nhm M t nhng ngun lc c sn cho nhm v ngun bn ngoi M t cc c ch khuyn khch v to ng lc lm vic chonhm Gii thiu mi ngi lm quen vi nhau2. THNG NHT V CCH THC RA QUYT NH Nguyn tc a s Nht tr Mt nhm nh quyt nh Trng nhm quyt nh3940NHNG VIC CN LMKHI BT U3. LP K HOCH V LCH TRNH CNG VIC Lm r mc tiu Xc nh nhim v4. PHN CNG NHIM V Phn cng da trn kh nng thc hin cng vic tt nht Nhim v ph hp nh th no vi mc tiu cao nht canhm Phi km theo c quyn hn v ngun lc cn thit40 21. 9/16/20102141NHNG VIC CN LMKHI BT U5. XC NH CC PHNG PHP NH GI6. XY DNG NGN SCHChi ph d n thng bao gm: Nhn s H tr bn ngoi Di chuyn o to Chi ph vn Nghin cu4142NHNG VIC CN LMKHI BT U7. XY DNG CC C CH KT HP NHM Cc cuc hp theo lch, cc cuc gp g, tip xc8. THIT LP CC TIU CH V CC HNH VI NG X S tham gia S gin on Cng khai Ph bnh mang tnh xy dng Bo mt nh hng hnh ng42 22. 9/16/20102243BUI 2K NNG T DUY V GII QUYTVN THEO NHM44THO LUN NHM Nu chng ta c mt nhm lm vic tt,chng ta s c im mnh g? Nu chng ta c mt nhm lm vic khngtt s to ra nhng kh khn g?44 23. 9/16/20102345LM VIC THEO NHMIM MNHNu nhm lm vic tt . . . . . . .4546LM VIC THEO NHMNHNG KH KHNNu nhm lm vic khng tt, c th to ra nhiukh khn: . . . . . . .46 24. 9/16/20102447NHM HOT NG TH NO? Xc nh mc tiu Nhim vNhm phi hon thnh nhim v g? Qui trnh lm vicNhm hot ng nh th no, cc thnh vin canhm lin h vi nhau v mi lin h ca nhm vibn ngoi nh th no?4748NHM LM VIC TTL nhm cng chia s mt mc ch v lm chomi ngi cng thnh cng Mt nhm lm vic tt cn:- Tp hp nhng ti nng c nhn- C cng mt vin cnh tng lai- V c mt ngi lnh o gii48 25. 9/16/201025BA GIC HIU QU CA NHM49 Tng thnh vin trong nhm phi hiu qu C nhm hiu qu Quan h hiu qu gia cc nhm4950XY DNG NHMLM VIC HIU QU Nhn t gic ngi lnh o Nhn t gic thnh vin ca nhm50 26. 9/16/20102651CC THNH VIN TRONG NHM1. Ni s ca cnhn trong nhm2. Nhu cu ca cnhn trong nhm3. Hnh vi ca cnhn trong nhm- S b t chi- S b coi l l bch- S b iu khin- Nhu cu c nhn bit- Nhu cu gy nh hng- Nhu cu c knh phc- Xy dng nhm, xy dngng minh- Tranh lun, tranh ci- Sng to, tng- Hm do, ph quy- Rt lui khi nhm 5152THO LUN NHM Nhng hnh vi c hiu qu v hnh vi khnghiu qu khi lm vic theo nhm52 27. 9/16/20102753HNH VI KHNG HIU QUKHI LM VIC THEO NHM . . . . . . . . . .5354HNH VI C HIU QUKHI LM VIC THEO NHM . . . . . . . . . .54 28. 9/16/20102855YU T CN TR TNHHIU QU CA NHM Nng lc hn ch ca lnh o nhm M h v mc tiu Mc tiu ca cc thnh vin trong nhm l khngthng nht nh gi kt qu thc hin khng cng bng S tha nhn v phn thng khng hp l Tnh nng ng, ci m ca cc thnh vin trongnhm thp Qui m nhm khng hp l Thiu s ng h ca cp trn55YU T GIP NHM THNH CNG Lm quen, hiu bit v tn trng ln nhau Nm vng mc tiu chung Xc nh r cc im mnh, im c bit canhm cng nh ca tng thnh vin Cng chia s cc gi tr Kt hp tt li ch ca nhm v mi c nhntrong nhm Chn c ngi lnh o ph hp Bit to ra s cng hng trong nhm5656 29. 9/16/20102957Tng tnh cng hng ca nhmCh trng n chtlngChp nhn cc knng ca thnhvinng lng trongquyt nhLng nghe v lmsng tThi ph phnxy dngH trCNG HNG58KHUYN KHCH S THAM GIA CACC THNH VIN Khuyn khch s on kt gia cc thnhvin trong nhm cao thc v mc ch v nt ctrng ca nhm Cn khuyn khch s tham gia ca ccthnh vin trong vic:- lp k hoch- t chc cng vic- nh gi cng vic 30. 9/16/20103059THC HNH Khuyn khch s tham gia ca ccthnh vin60KHUYN KHCH S THAM GIA CACC THNH VIN Tham kho kin ca cc thnh vintrong nhm. iu ny cho thy anh (ch)coi trng quan im ca h v nhng gs c thc hin Tham kho kin thc chuyn mn vnhng gp t cc thnh vin, bi mtc nhn khng th nm ht mi kha cnhca vn . Cho php h tham gia vo qu trnh raquyt nh 31. 9/16/20103161BUI 3K NNG GII QUYTXUNG T NHM62VAI TR CA TRNG NHM Ngi khi xng Ngi lm gng Ngi thng tho Ngi hun luyn62 32. 9/16/201032K NNG, PHM CHT CN THIT CA63TRNG NHM K nng lm vic vi con ngi Phm cht c nhn tt K nng qun l C b dy thnh tch6364LNH O NHM CN Xc nh r mc tiu v k hoch thc hin mc tiuca nhm To ra nhit huyt ca cc thnh vin v nhng ngic lin quan n vic thc hin mc tiu Tn trng s khc nhau ca mi ngi trong nhm Pht huy im mnh ca mi ngi trong nhm Coi trng s h tr v hp tc ln nhau o to v cch thc lm vic trong nhm cho ccthnh vin C chnh sch v quy trnh lm vic r rng, to mitrng lm vic hiu qu trong nhm64 33. 9/16/201033CC THNH VIN CA NHM CN65 Hiu mnh, hiu ngi Qun l tt bn thn K nng truyn t tt Lng nghe Chia s Kh nng thng lng,thuyt phc Lm vic v mi ngi v vtp thThnh cng6566NH GI KH NNG QUN L NHM Qun l nhm l mt qu trnh bao gmnhiu kha cnh cn phi xem xt. Nu bnhin ang qun l mt nhm, bng t nhgi ny s kim tra cht lng cc phngphp lm vic v kh nng iu hnh nhnvin ca bn. Nu bn l thnh vin trongnhm, bng t nh gi ny s kim tra khnng qun l ca chnh bn.66 34. 9/16/20103467 67QU TRNH PHT TRINSnggiHnh thnhchun mcHot ng,thnh cngThnhlpNHM68GIAI ON SNG GI Trong qu trnh pht trin nhm sc giai on bng n nhng muthun gia cc thnh vin nhm Mu thun ch yu do mt s thnhvin cm thy bt n khi h cgng khng nh mnh y cng l giai on tm hiu vkhm ph 35. 9/16/20103569GIAI ON SNG GI Theo anh (ch) khi mi gia nhpmt nhm, cc thnh vin mongmun iu tm kim iu g khng nh mnh?70GIAI ON SNG GI Giai on sng gi l khong thigian m nhiu mu thun ny sinhv l giai on tm hiu Gip nhm hnh thnh nhng ntc trng ca mnh 36. 9/16/20103671MI C NHN THNG MUN Xc nh v tr ca h trong nhm Gy dng quan h vi nhng thnh vinkhc trong nhm Hc hi cch ng x Bit phm vi v mc phc tp cacng vic Nhn c nhng thng tin v cc ngunlc cn c Tm ra cch thc tt nht thc hincng vic To dng mi quan h vi ngi lnh o72MU THUN? Khi gia nhp vo nhm, mi c nhn umong mun t c iu m mnh tmkim. Do vy sau mt thi gian lm victrong nhm, h khng c tho mn ccmong mun ca mnh, th rt c nguy cxy ra mu thun gia cc c nhn trongnhm Mu thun l s bt ng v tranh cigia cc thnh vin trong nhm. 37. 9/16/201037 Theo anh (ch) mu thun gia ccc nhn trong nhm s dn n huqu g?7374HU QU mc cng thng c th dnn s th nghch v cng kch cnhn. C th dn n tnh trng phn chiaphe phi, mi phe phi c quanim ring. 38. 9/16/20103875MU THUN Mu thun c th xy ra trong suy nghca mi c nhn, tuy nhin du hiu nhnbit iu ny th khng r rng lm, cth l:- bn chn lo lng- Lm vic u oi- Ru r- Dnh qu nhiu thi gian lm nhng viclt vt- Khng tham gia vo cc cuc tho lunnhm76THC HNH 6 Gii quyt mu thun 39. 9/16/20103977NG PH NH TH NO? L ngi lnh o, anh (ch) s lmg ng ph vi giai on bin iny mt cch c hiu qu nht? Ghi ra hai hay ba kin78NG PH NH TH NO? Nu gng, chng t bn t tin, quanim r rng v quyt tm v s thnhcng ca nhm Lm sng t mi thc mc nu c th Khuyn khch tranh lun mt cch thngthn v ci m tt c nhng vn gychia r ni b, ngn chn vic bt nt haye do, nhng cng cng khai mi iutranh ci Cn tm li nhng vn gy tranh cisau khi c nhm tho lun xong v cnhm quyt nh 40. 9/16/20104079NG PH NH TH NO? Nhn mnh n tm quan trng ca cngvic v cng nhau lm vic hon thnhcng vic Hng nhng mu thun vo cng vic,thay v vo tnh cch mi c nhn Trnh xy ra tnh trng thng/thua Hng dn v h tr nhng c nhn vncn c thi gian gim bt cng thngdo mu thun80THC HNH Cc mu thun nhm c th gp? Cch ng ph?gii quyt? 41. 9/16/20104181BUI 4K NNG GIAO TIP NHM82THIT LP CC KNH TRUYN TTHNG TIN HIU QU Theo anh (ch) vic truyn tthng tin gia cc c nhn trongnhm, v gia cc nhm vi ccnhm hoc b phn khc trongdoanh nghip gp nhng kh khnno? Hy phn tch hai kh khn 42. 9/16/20104283NHNG KH KHN Ting n ti ni lm vic Cch xa v mt a l S dng cc t thut ng hoc chuynmn, ting lng, t ngi hiu Hn ch v kh nng s dng ngoi ng Cc ro cn tm l Khng c cc phng tin thng tin linlc cn thit Kinh nghim, cch hiu vn , kh nngghi nh ca mi ngi l khc nhau84GIAI ON HNH THNH CHUN MC L qung thi gian m mi thnhvin bt u lm vic vi nhau vc x nh mt nhm lm vicchung Giai on ny, nhng chun mcquy tc ng n cn c xc lp 43. 9/16/20104385GIAI ON HNH THNH CHUN MC Cc chun mc c xy dng da trn:- Cch thc tip cn cng vic- Cch ng x x hi- Vai tr ca mi thnh vin nhm Giai on ny hon tt khi cc thnh vin tintng vo nhm v mi ngi u ng gp cngsc cho nhm.S tin tng c th hin qua:- s sn sng lng nghe kin ca ngi xungquanh- t ho v nhm- on kt v chia s- h tr ln nhau- Sn sng lao vo cng vic86GIAI ON HNH THNH CHUN MC Khi cc quy tc ca nhm c xc lp,mt nguy c c th xy ra l cc quy tckhng ph hp vi mc ch v mc tiuca doanh nghip. Ngi lnh o cn lu vn ny v lm mi cch :- Khch l pht trin cc quy tc tch cc- Ngn chn s hnh thnh ca cc quy tcc th gy nh hng tiu cc i vinng sut v s on kt 44. 9/16/20104487XY DNG K HOCH CHO NHM L yu t then cht t mc tiu ca nhm k hoch cn phi:- phc v cho vic thc hin mc tiu xc lp v nhtqun vi mc tiu- c tho lun vi tt c mi thnh vin trong nhm,c ch n kh nng v nhu cu pht trin ca mic nhn.- Thc t v kh thi trong khun kh do doanh nghipquy nh hay b chi phi bi mi trng bn ngoi,nhlut php- c ph bin tht chi tit cho cc thnh vin trongnhm, mt mc v cp ph hp vi tng cnhn- c cp nht thng k, bi k hoch cn thch ngvi nhng bin i c th88THC HNH Xy dng k hoch cho nhm 45. 9/16/20104589GIAI ON HOT NG, THNH CNG L khong thi gian m nhm btu hot ng hiu qu Nhng mu thun qua, ccthnh vin tp trung vo vai tr vcng vic ca mnh.90GIAI ON HOT NG, THNH CNG Qun l nng sut lm vic v chtlng cng vic, m bo t mctiu ra m bo duy tr cch thc thc hincng vic Tm kim nhng th thch v mctiu mi, qua ci tin cch thcthc hin cng vic 46. 9/16/201046 Mt nhm m khng lin tc pht trin ths lm vo tnh trng nh tr Thnh cng ln k tip bao gi cngquan trng hn thnh cng qua Vai tr ca ngi lnh o:- chn ra c nhn xut sc nht trongnhm- t ra nhng mc tiu tham vng nhngkh thi- Khch l s n lc v ngn chn s tmn9192THC HNH Cho kin phn hi 47. 9/16/20104793CHO KIN PHN HI Cc thnh vin trong nhm cn kin phn hiv vec h thc hin cng vic nh th no. H cn nhng kin:- Cng nhn nhng thnh qu m h t c- Ph bnh cch thc lm vic mt cch thng thn,c tnh cht xy dng- Cung cp cc thng tin m h c th s dng ci tin vic thc hin cng vic trong thi gianti- Khch l cc thnh vin trong nhm t kt qutt hn.94PHI HP NHM Mt nhm lm vic khng th tchri khi cc nhm hay cc b phnkhc trong doanh nghip V vy ngi lnh o nhm cnphi khuyn khch tinh thn hp tc 48. 9/16/20104895BUI 5K NNG NH GIHIU SUT NHM96Ni dung c bn Xc nh mc tiu ca vic nh gi Xc nh cc phng php nh gi Xc nh i tng tham gia nhgi Tin hnh nh gi 49. 9/16/20104997Thc hnh nh gi hiu sut lm vic canhm