kỹ năng làm việc theo nhóm

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    3.605

  • Download
    0

DESCRIPTION

k ng lm vic theo nhm

Transcript

  • 1.K nng s dng phn mm PowerPoint Lp hc phn: 1226INFO0421Bi c nhnK nng v phng php hc tp theo nhm H v tn: Nguyn Th Kim XunM sinh vin: 10D160199

2. K nng cn thit hc tp theo nhm chiu quXy dng ni quy hot ng chonhm Lp k hoch hot ng nhmGiao tip gia cc thnh vin Phn cng cng vic hp l 3. K nng cn thit hc tp theo nhm chiu quChia s trch nhimChia s thng tin Gii quyt xung t T kim tra - nh gi hot ngca nhm 4. Xy dng ni quy hot ng cho nhm 5. Lp k hoch hot ng nhm 6. Giao tip gia cc thnh vin 7. Phn cng cng vic hp l Phn cng cng vic hp l l mt yu t quan trng phng php hc tp theo nhm t hiu qu cao nht Cc nhm trng phi tm hiu, nm c nng lc, strng ca cc thnh vin phn cng nhim v phhp 8. Chia s trch nhim 9. Chia s thng tin l mt nhm hc tp th cc thnh vin trongnhm s ph thuc vo thng tin ca nhau Khi c bt c mt thng tin, mt tng g, mithnh vin u cn chia s vi cc thnh vin khc 10. Gii quyt xung t 11. T kim tra - nh gi hot ng ca nhm