KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC ?? NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & TỔ CHỨC CÔNG…

 • Published on
  25-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • K NNG LP K HOCH & T CHC CNG VIC

  Kt thc kha hc, hc vin c th:

  Phn 1: Lp k hoch & y thc cng vic

  i tng tham d

  Ni dung chng trnh

  Hiu c tm quan trng ca vic hoch nh & t chc cng vic hiu quXc nh mc ch, mc tiu v thit lp th t u tin cho cng vic & cuc sng (Big rocks)Bit cch lp & trin khai k hoch mt cch hiu qu nhm hon thnh mc tiu phng ban, mc tiu chung ca doanh nghip.Nhn bit c khi no v lm th no y thc cng vic mt cch hiu quTo thi quen lp k hoch, theo di, kim tra & iu chnh k hoch. T lm ch c cng vic, cuc sng v hoch nh tt mi vic

  Mc ch & Mc tiuPhng php thit lp mc tiuQuy trnh 6 bc lp k hochCc cng c lp k hoch & kim sot tin thc hin k hochy thc cng vic:

  Theo di v phn hiThc hnh

  Cc ro cn trong vic y thcLa chn cng vic y thc v nhn s thch hpThc hin y thc cng vic

  Phn 2: Qun l thi gian & T chc cng vicNhn din Big Rocks cc mc tiu quan trng trong cng vic & cuc sngPht hin v loi tr cc yu t gy lng ph thi gian v i sch vi K Cp Thi GianHc cch ni Khng La chn th t u tin trong cng vic (Quan trng & Khn cp; Quy lut 80/20)S dng cc cng c kim sot thi gian (Danh mc cc vic cn thc hin; Bng phn loi u tin cng vic; T chc ni lm vic hiu qu) Tnh hung qun tr - Thc hnh nhm

  Trng b phn, trng nhm iu hnh, trng d nNhn vin cc phng banCh Doanh Nghip

  hoc 15% u i hc ph cho nhm 03 ngi tr ln

  (08) 3842 0600Vui lng lin h: L Vy (Ext. 138) Thy Trang (Ext. 131)training.academy@vn.tuv.com

  Thi gian a im

  Hc ph

  11 & 12/10/2012TV Rheinland Vit NamPhng 805-806, ta nh CentrePoint, 106 Nguyn Vn Tri, Qun Ph Nhun, TP.HCM

  3.450.000 VN / hc vin(Bao gm ti liu, chng nhn, ha n ti chnh, n tra v n nh gia bui)

  10% u i khi ng k trc ngy 04/10/2012

  * Ghi ch: Mt s chi tit v kha o to c th thay i bi n v t chc nu cn thit