KỸ NĂNG LM VIỆC NHM – ĐỒNG ĐỘI . Giới thiệu vềlm việc nhm 1.1. Nhm l g? 1.1.2. Khi niệm Nhm l tập hợp một sốt người với cc kỹ năng, đặc ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    0