KỸ NĂNG LM VIỆC NHM - hcmut.edu. lqtuan/svinfo/Baigiang_SS/Kynanglamviecnhom.Tổng q anng quan Khi niệm nhm ? nhm lm việc tạo ra một tinh thần hợp tc, phối hợp, những thủ tục được hiểu ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    8

Recommended

View more >