Ky nang tiep khach

 • Published on
  15-Aug-2015

 • View
  99

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. LOGO K NNG TIPK NNG TIP KHCH HNGKHCH HNG
 2. 2. 1 2 4 33
 3. 3. Trch nhim vi khch hng Thng tin cho khch hng Tn trng khch hng Gi khong cch vi khch hng Nim n v thn thin CH Khuyn khch s phn hi
 4. 4. AA BB Khch hng hiu bit. Khch hng thng thi v hiu thng. Khch hng th ng Lng nghe. Phn tch v phn hi thng tin.