Kỹ năng tổ chức công việc

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  48

 • Download
  0

DESCRIPTION

K nng t chc cng vic. Li gii thiu. I/ KHI NIM. Nu phi lm mt chic xe my, bn c hnh dung vic bn phi lm nh th no? Hoch nh l xc nh chic my c hnh dng nh th no, u im, cch vn hnh T chc l qu trnh mua NVL, lp rp, sp xp my mc. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • K nng t chc cng vic

 • Li gii thiu

 • I/ KHI NIMNu phi lm mt chic xe my, bn c hnh dung vic bn phi lm nh th no?Hoch nh l xc nh chic my c hnh dng nh th no, u im, cch vn hnh

  T chc l qu trnh mua NVL, lp rp, sp xp my mc.

  Lnh o l vic hng dn tp xe, cch thao tc xe, vn hnh xe..

  Kim tra l m bo vic bo tr, hng hc ca xe.

 • 1. Khi nim

  Theo ngha rng: t chc l qu trnh xc nh nhng cng vic cn phi lm v phn cng cho cc n v c nhn m nhn cc cng vic , to ra mi quan h ngang dc trong ni b DN.

  Theo ngha hp: t chc l vic sp xp cc cng vic c giao.

  Trong ti liu ny, t chc c hiu l kt hp c hai nh ngha trn, trong nhn mnh t chc cng vic c nhn.

 • 2. Mc chKhi nghin cu ti liu ny, s gip bn:

  T chc cng vic c giao.T chc mng li cng vic.Sp xp h s.Sp xp v tr lm vic.Xc nh th t u tin cng vic.Sp xp k hoch cng vic ngn hn

 • II/ T CHC CNG VIC B PHNXc nh chc nng, nhim v

  nh bin nhn s

  Xc nh bn m t cng vic

  Sp xp cng vic cho NV.

 • 1. Xc nh chc nng nhim v1.1 Xc nh chc nng:Nhiu cng ty nhm ln gia khi nhim chc nng v nhim v.

  Chc nng c th c hiu l nhng nhim v ln nht ca mt b phn.

  Chc nng c th hiu l nhng sn phm/dch v m b phn ca bn cung cp. Khi hiu theo khi nim khch hng ni b, b phn ca bn s phi cung cp cc sn phmcho b phn tip theo. Sn phm.. l g? chnh l chc nng ca bn.

 • 1.2 Xc nh quy trnhT nhng chc nng , bn t cu hi: lm th no thc hin c n.

  V d: bn c chc nng phi tuyn nhn s cho cng ty, vy lm th no tuyn dng: bn c cu tr li l quy trnh tuyn dng l g?

  Mi bc trong quy trnh , bn hy t cu hi theo phng php 5W1H.

 • 1.2 Xc nh quy trnhPHNG PHP 5W1H

  Who: Ai lm vic .

  Where: Lm vic u.

  When: Lm vic khi no?

  How: Lm bng cch no?

  Ghi ch: bn khng cn tr li: what (l ci g) v why: ti sao?

 • 1.2 Xc nh quy trnhLM G VI HOW?Bn cn ch k hn vi HOW, c th m rng ngha ca n l:

  Bng cch no? Vi cu hi ny bn xy dng cc hng dn cng vic hay hng dn vn hnh cho my mc..

  o lng nh th no? Bn hy xy dng tiu chun cho tng cng vic trong quy trnh.

 • 2. nh bin cng vic.By gi bn hy lp mt list cc cng vic m b phn bn phi thc hin.

  Hy nh l lit k c cc cng vic ca qun l, nh hoch nh t chc lnh o kim tra.

  Hy c lng thi gian thc hin cho tng cng vic trong mt nm

  Tng cng thi gian v chia cho s ngy lm vic trong nm. Bn s bit mnh cn bao nhiu ngi.

 • 2. nh bin cng vic (tt)Hy nhm cc cng vic c cng tnh cht vo mt chc danh cng vic.

  m bo rng tng s thi gian ph hp vi tng s thi gian ca mi chc danh.

  Lu cng thm 10% thi gian cho mi chc danh. iu ny gip bn to sc p cho nhn vin v iu chnh s lng cng vic co gin sau ny.

 • 3. Lp cc bn m t cng vic:By gi th bn hy lp bn m t cng vic cho tng chc danh.

  Bn m t cng vic gm cc ni dung: thng tin v cng vic (m s, chc danh, b phn, ngi qun l trc tip), mc tiu yu cu cng vic, nhim v, quyn hn, cc mi quan h, tiu chun cng vic, iu kin lm vic.

  Ln s t chc b phn.

 • 4. Sp xp cng vic cho NVCng vic ca nhn vin gm cc cng vic thng xuyn v cng vic khng thng xuyn.

  Cng vic thng xuyn l cc cng vic lp li, c ghi nhn trong bn m t cng vic. Cng vic thng xuyn phi c tnh lp li.

  Cng vic khng thng xuyn do bn giao cho nhn vin thc hin.

 • 4. Sp xp cng vic cho NV (tt)i vi cng vic thng xuyn:Hy m bo l trong quy trnh ca bn c y cc ti liu hng dn cho nhn vin thc hin, bao gm:Cch thc thc hin (how).Ngun lc thc hin (5M).Tn sut thc hin.

  Tt hn ht, hy yu cu NV vn ghi ni dung cng vic thng xuyn vo k hoch lm vic tun ca h.

 • 4. Sp xp cng vic cho NV (tt)Cng vic khng thng xuyn

  Hy th hin ni dung giao vic cho nhn vin bng s giao vic.Gii thch cho nhn vin v l do thc hin cng vic (why).Gii thch cc yu cu, mc tiu, thi hn (when) ca cng ty.Gii thch phng php thc hin (how).

 • 4. Sp xp cng vic cho NV (tt)

  Khi pht sinh cng vic thng xuyn, bn hy lu

  Xc nh cng vic c lp li trong tng lai hay khng?

  Trng hp n lp li, hy thit lp mt s ti liu hng dn cho NV khi n xut hin trong tng lai.

  Nh vy, bn chuyn cng vic khng thng xuyn thnh cng vic thng xuyn.

 • Ti liu thao kho

  K nng qun l theo qu trnh.

  K nng giao vic u quyn

 • III/ T CHC CNG VIC C NHNSp xp cng vic theo th t u tin

  Sp xp h s

  Sp xp ni lm vic

  Qun l thng tin

  Lp k hoch cng vic

 • 1.Sp xp cng vic theo th t u tin1.1 Phn loi cng vicTheo mc quan trng: "Vic ln" l nhng vic quan trng (lin quan ti mt s tin ln hoc s an nguy ca doanh nghip); cn "vic nh" th ngc li.

  Theo mc khn cp: vic khn cp v vic khng khn cp.

  Theo tn sut: Vic thng xuyn v vic khng thng xuyn (s v).

 • 1.1 Phn loi cng vic (tt)Vi cng vic c tnh cht thng xuyn. L cc cng vic lp li theo mt chu k nht nh. Bn cn lu li:Tn sut thc hin?Ngi thc hin?a vo quy trnh hay bn m t cng vic?t xut hoc khng n nh. Cn phi xem xt xem c th chuyn v cng vic thng xuyn hay khng? Ngi lm vic khng hiu qu khi khi lng cng vic s v chim trn 50 %.

 • 1.2. Xc nh th t u tinQuan trng v khn cp. i vi cng vic ny, bn phi thc hin ngay.

  V d: Nu khng thanh ton cho khch hng ngay trong tun ny s b ct hp ng mua vt liu cho cng trnh sp thi cng. Nu khng quyt nh gi nhanh trong sng nay s b i th cp mt hp ng...

 • 1.2. Xc nh th t u tin (tt)Quan trng nhng khng khn cp. V d: Gi gn sc khe, khng ht thuc nhiu hoc thc qu khuya, gi quan h tt p v bn chc vi khch hng v nh cung cp, kin ton li b my doanh nghip...

  Khn cp nhng khng quan trng. V d: Mt khch hng tim nng va mi quen yu cu tr li ngay lp tc mt vn cn thi gian chun b lu di hoc bu in yu cu ng cc in thoi di ng ngay nu khng mai s ct chiu gi i.

 • 1.2. Xc nh th t u tin (tt)Cc cng vic ny c th t u tin th hai sau cng vic quan trng v khn cp.

  i vi hai loi cng vic ny, bn c th thc hin song song.

  Vic thc hin cng vic no trc cn ty thuc vo:Thi hn gii quyt vn .Hy tch cng vic chnh thnh nhiu cng vic khc nhau, trn c s , bn c th xc nh lch cho tng cng vic.

 • 1.2. Xc nh th t u tin (tt)

  Khng khn cp v khng quan trng. Chun b cng vic cho cui tun sau hp phng.i ung bia vi bn bMua mt b veste mii in thoi di ng...

  nh tic l nhiu nh qun l li mt qu nhu thi gian vo nhng cng vic khng quan trng.

 • 1.3 Lu thi gianCBA

 • 1.3 Lu thi gian (tt)Trn s gm hai trc, trc honh l mc quan trng ca cng vic, trc tung l mc khn cp.

  Trong ba cng vic, d nhn thy cng vic A phi lm u tin v cng vic C lm cui cng.

 • 2. Sp xp h s:

  BN GP TNH HUNG NY CHA?

  Bn bao gi mt hng gi ng h tm kim li h s ca mnh?

  Sp mun nhn c h s XYZ ngay, bn c th t tin l bt k h s no ng y mun, bn c th cung cp trong vng 5 pht?

  Mt nhn vin c ngi nh b tai nn xe, anh ta khng i lm c, c phng bn nho nho tm h s ca NV y theo yu cu ca khch hng?

 • 2. Sp xp h s (tt):Mt NV ngh vic, anh ta chng lm n g c, by gi bn khng bit h s ca anh ta th no

  Bn bao gi ri vo nhng tnh hung y cha?

  Nu c, c l bn cha t chc c mt h thng qun l h s hiu qu.

 • 2.1 Qun l h s giyBn nn lp mt danh mc tt c cc loi h s giy v my tnh ca mi nhn vin (tham kho trang bn).

  Danh mc h s ca mi NV v danh mc h s ca bn chnh l h s ton b phn ca bn y.

  Khi NV lp xong ca h, hy kim tra li danh mc h s ca h, v k tn duyt danh mc ny.

  Hy t chc 1 thng hoc 1 thng 2 ln, bn yu cu NV cp nht h s vo danh mc.

 • Danh mc h s

 • 2.2 Qun l h s my, CDCch qun l h s thng thng l lp theo cc cp folder khc nhau.

  Nn c mc input qun l cc thng tin u vo. y l phn chc ng cc thng tin nhng cha x l.

  Phn thng rc (khng phi l mc Recycle ca my tnh) lu cc thng tin cn xo, ch xo cc thng tin ny sau 3 thng.

 • 2.2 Qun l h s my, CDHy a ra mt quy nh hng dn cho tt c NV lm ging nhau:InputOutput.Quy nh backup d liu.Quy nh sao lu d liu nh k.Quy nh qut virus nh k.Quy nh thi gian kim tra v qut d liu, sao lu li d liu nh k.

 • 2.2 Qun l h s my, CDMT S LI TRONG QUN L H S MY

  Khng t ch autosave trong 1 pht (Mic.Office).

  Lu h s trong C (nn lu D, v C c th b mt do v tnh fomat (ci li my)).

  Lu h s lung tung, khng bit tm h s u.

 • 2.2 Qun l h s my, CD

  MT S PHN MM PHC HI H S

  Dng phn mm chuyn phc hi d liu trn cng.

  Dng phn mm chuyn phc hi d liu b h trn a CD.

  Dng phn mm chuyn tm li mt khu b mt.

  Ban tm mua trn cc ca hng CD

 • 3. Sp xp ni lm vicBn nn lu sp xp cc vt dng sau y vic s dng l thun tin nht cho ngi s dng:Faxin thoi bnMy inPhoto..

 • 4. Qun l thng tin4.1 Phn loi thng tin:Gia qun l v nhn vin (giao vic, kim tra, h thng bo co ni b)

  Gia cc nhn vin ni b.

  Input (thng tin u vo)

  Output (thng tin ra).

 • 4.2 Bng chng thng tinBn hy thit lp h thng cc bng chng v vic chuyn thng tin trong t chc.

  S giao vicS giao nhn thng tinS cng vn n i.S giao nhn sn phmS gii quyt cng vic

 • 4.3 Lu thng tin

 • 4.4 Cc nguyn tc qun l thng tinFeedback ngay. Khi nhn c thng tin, hy phn hi ngay cho ngi nhn. Trng hp cha tr li c, hy email cho khch bit thi hn bn tr li.

  Qun l thng tin u vo. Nhiu NV khi nhn c thng tin th b i vo ni no ri x l sau. Sau th h li qun mt, khng x l. iu ny i hi nhn vin ca bn phi chuyn thng tin vo mt ni Input quy nh no .

 • 4.4 Cc nguyn tc qun l thng tinm bo l ngi nhn nhn c thng tin.

  Bn tng nghe nguyn tc nhc n 3 ln? Ln th nht, bn gi th cho k ton thanh ton ca khch hng. iu ny, cha c tnh cho ln th nht. Ln th nht ch c tnh khi ngi nhn confirm (xc nhn) l h nhn c th. Bng cch no?Nhiu ngi s gi in cho khch sau 3 ngy hi xem khch nhn c cha?Ngi cn thn th cho ngi mang trc tip cho khch v yu cu khch k tn hoc email cho khch v ngh khch xc nhn l nhn c.

 • 4.5 S gii quyt cng vicS gii quyt cng vic l cun s theo di ton b cng vic ca bn.

  S gii quyt cng vic gm cc ni dung:Ni dung cng vicNgi giao, ngy giao (hoc ly t k hoch c nhn)Thi hnDin gii.Kt qu/ngy hon thnh.

 • 4.6 Lp k hoch cng vic

  Bn c bit 9h sng mai bn s lm g?

  Bn bit ngy mai NV ca bn lm g?

  Bn s kh c th bit nu bn khng c k hoch.

  Bn c th tham kho trong phn k nng lp k hoch

 • CM N BN THEO DI

  PROCEDURE

  -- To begin the process of getting Trainees to participate, an icebreaker exercise can be done at this point. This can be as simple as asking participants to introduce themselves. Take no longer than 10-15 minutes and adjust the exercise appropriately for the class size.* Name* Work Location/Role* Experience, etc.

  TRANSITION-- Click to next slide to being first segment of the course.PROCEDURE

  -- Discuss the purpose of this course and the importance of this topic. Read purpose statement from slide. It includes the process of determining net demand for transmission to the Master Production Scheduling Process (MPS), delivering recommended replenishments to the Product Replenishment Process and assembling these recommendations for delivery to P&G distribution centers. The course also includes how to establish a Bill of Distribution, the role of safety stock in DRP calculations, how to establish master data for Deployment, and how calculations and priorities are set within DRP/Deployment.

  -- Answer the question Whats in it for me? for Trainees to reinforce the importance of what they are about to learn and the link to their jobs.

  -- Reinforce that we want each participant to leave with ideas for improving the DRP/ Deployment process in their home organization.

  TRANSITION-- Move to next slide.

Recommended

View more >