L34065 LOKALNA CESTA OSTALE CESTE KOJE p2 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p2 p3 p3 p3 p3 p2 p2 p3 k r p2 r1 p3 t p3 p2 k k p2 p2 r r p2 r p2 r r r p2 t r p2 p2 p2 r p3 r t r p2

 • View
  237

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • E

  P2

  P2

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3

  P3P3

  P3

  P3

  P3P2

  P3

  P3

  P3

  P3

  P2

  P2

  P3

  K

  R

  P2R1

  P3T

  P3

  P2

  K

  K

  P2

  P2

  RR

  P2

  R

  P2

  R

  R

  R

  P2

  TR

  P2

  P2

  P2

  R

  P3R

  T

  R

  P2

  R2

  R

  P2

  P2

  D 23

  L34069

  L34079

  D 3

  L3407

  8

  L34067

  L34064

  L34070

  D 3

  L34062

  L34065

  P2

  R

  RP2

  R

  P3

  K

  K

  L34068

  R

  GRANICEGRADSKA GRANICA

  GRANICA NASELJA

  VRIJEDNO OBRADIVO TLO

  OSTALA OBRADIVA TLA

  GROBLJE

  PROMET

  LOKALNA CESTA

  CESTOVNI PROMET

  OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE

  - POSLOVNA

  CESTOVNI PRIJELAZ U DVIJE RAZINE

  GOSPODARSKA NAMJENA

  - MOST

  0 0,5 1 1,5

  S

  10 ha

  2 km

  100 ha 1 : 25 000

  L34065

  D 23

  P3

  P2

  E

  K

  TII. Izmjena i dopuna PPUG-a Duge Rese:

  M.P.

  ............................................................

  Suglasnost na plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba:

  ............................................................

  M.P.

  M.P.

  ............................................................

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  ............................................................

  Koordinatori plana: Za Grad Dugu Resu:Za CPA d.o.o.:

  od: 04. do 18. studenog 2011. godineJavna rasprava objavljena je:

  25. listopada 2011. godine

  Naziv prostornog plana:

  Naziv kartografskog prikaza:

  (ime, prezime, potpis)

  GRAD DUGA RESA

  Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 25000

  II. izmjena i dopuna PPUG-a Duge Rese:

  suglasnost klasa: 350-02/12-02/2, urbroj: 2133/1-07/01-12-04 od 03. svibnja 2012. godine

  5. Petra IGRC, dipl.ing.arh.

  II. IZMJENE I DOPUNE

  Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga

  ............................................................

  II. Izmjena i dopuna PPUG-a Duge Rese:

  CPA

  M.P.

  Ponovna javna rasprava objavljena je:

  1.

  CPA

  (EKSPLOATACIJSKO POLJE)

  R

  MOST / VIJADUKT