Land_Rover300TDI(2007)_standart_yedek_parca_katalogu_(STDYPT1G07)_(LTDI2007_rev1)_06_04_2009

  • Published on
    07-Aug-2015

  • View
    787

  • Download
    50

Transcript

LAND ROVER 110.130 YEDEK PARA KATALOU2310-27-008-5850 (71A23A), 2310-27-012-0015 (71A26A), 2320-27-004-4483 71A73), 2320-27-004-4781 (72A20), 2320-27-006-2294 (71A25), 2320-27-006-2612 (71A80), 2320-27-006-2613 (71A79), 2320-27-006-2614 (72A22), 2320-27-006-6321 72A16), 2320-27-006-6419 (72A17), 2320-27-006-6420 (72A04), 2320-27-007-7120 (72A24), 2320-27-008-2908 (72A28), 2320-27-008-5814 (72A19B), 2320-27-008-5839 (71A74A), 2320-27-010-1037 (72A42A), 2320-27-010-2000 (72A36A), 2320-27-012-0028 (72A46A), 2320-27-012-0345 (72A45A), 2320-27-013-6409 (72A26A), 2320-27-014-8087 (72A48A), 2320-27-014-8099 (72A49A), 2320-27-014-8103 (72A50A), 2320-27-014-8119 (72A51A), 2320-27-014-8126 72A52A), 2320-27-016-5111 (71A88A), 2320-27-016-5144 (72A55A), 2320-27-016-5162 (72A54A), 2320-27-017-2366 (74A00A), 5895-27-023-5672 (72A58A) KODLU ARALAR N

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.. Genel Mdrlk Cad. No.24 ISTANBUL Telefon Telefaks e-mail Fabrika SAKARYA Telefon Telefaks e-mail : Aydnevler Mah. Dumlupnar A Blok Kkyal 34855 : (0216) 489 29 50 : (0216) 489 29 67 : kyl@otokar.com.tr : Atatrk Cad. No.9 Arifiye 54580 : (0264) 229 22 44 : (0264) 229 22 42 : arf@otokar.com.tr

STDYPT1G07

Bu sayfa zellikle bo braklmtr.

LAND ROVER 110 . 130YEDEK PARA KATALOUDokman No Nisan 2009 Bu katalog Otokar LAND ROVER 110 . 130 / 300 TDI MOTORLU ARALAR iin hazrlanmtr. Katalogdaki paralarla ilgili talep ve yazmalarda parann ad ile birlikte mutlaka para numarasnn belirtilmesi gerekmektedir. : STDYPT1G07

1

Para Katalounda bulunan resimlerin sadece ekil ynnden benzerlii, parann uygunluunu ifade ynnden garantili deildir. Buna paralel olarak, para katalounda bulunan resimlerin ekil itibari ile gsterdii para ile tamamen ayn grnmde olmad durumlara rastlanabilir. Bu durumlarda esas alnacak olan katalogda yazl olan para numaralardr. Otokar Aralar teknolojik ilerlemenin paralelinde srekli gelitirilmektedir. Bu yzden Para Katalounda belirtilen para numaralar zaman iinde deiime urayabilirler. Eski numara ile istenen para yerine yeni numaral para teslim edildii taktirde bununla ilgili garanti ve sorumluluk OTOKAR A..'ne aittir. Herhangi bir tereddt durumunda ve katalogda resmi bulunmayan para hakknda OTOKAR A..'ne bavurulmas gerekmektedir. Bavuruda ilgili aracn asi ve motor numarasnn belirtilmesi doabilecek yanllklar nlemede en yararl ve doru harekettir. Sayglarmzla.

OtokarLAND ROVER 110 . 130 300 TDI MOTORLU ARALAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Merkez : Aydnevler Mah. Dumlupnar Cad. No.24 A Blok Kkyal / 81580 ISTANBUL Telefon : (0216) 489 29 50 Telefaks : (0216) 489 29 67 e-mail : kyl@otokar.com.tr Fabrika Telefon Telefaks e-mail : Atatrk Cad. No.9 Arifiye / 54580 SAKARYA : (0264) 229 22 44 : (0264) 229 22 42 : arf@otokar.com.tr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130GENEL SER NUMARALARI TANIMLAMALARIMOTOR DZEL 12J00001C 16L00001A BENZN 17H00001C 24G00001 ANZIMAN 56A00001J 50A00001J 61A00001J LT85 MEKANK TP 22C00001 LT77 MEKANK TP 50A00001 4 silindir A, B, C, D, E, F, G, H (T) V8 (G) Alt tip 300 TDI 4 silindir B+D V8 J, L J ARKA AKS 21S0001A 39S00001A 60S00001 24S00001 38S00001A 62S00001 10S00001 12S00001 ARA ANZIMAN (TRANSFER KUTUSU) LT230T 35D00001 20D00001 22D00001 25D00001 LT230Q 43D00001 47D00001 300 TDI TDI-ZPT G V8 -ZPT 4 B+D TDI V8 E A, B, C, D, E, F, G, H F, G Alt tip STD STD STD V8-ZPT V8-ZPT TDI-ZPT TDI / 110 TDI / 130 Kampanal Disk Disk Kampanal Disk Disk Disk Disk A C A 2.5 lt 3.5 lt V8 2.5 lt 300 TDI (E) AKSLAR N AKS 21L00001A 64L00001J 14M00001 25L00001 68L00001 18M00001 R380 MEKANK TP STD STD STD V8-ZPT V8-ZPT TDI-ZPT Havalandrmasz Disk Havalandrmal Disk Havalandrmal Disk Havalandrmasz Disk Havalandrmal Disk Havalandrmal Disk (A) Alt tip C

2

Otokar

LAND ROVER 110 . 130Kataloun Kullanl Alt balklara gre yaplan sayfa dzeni fi olarak tanmlanr. Alt blm balklara gre dzenlenmi Alfabetik Indeks fi numarasn gstermektedir. Alfabetik indeksi takiben ana grup ve alt balklara gre dzenlenmi indekiler ksmnda sayfa numaralar verilmektedir. Sayfa numaralar st-orta ksmda yer almaktadr. Fi numaralar; sayfa numaras altnda ve parantez iinde referans olarak verilmekte olup, fiin dier sayfada devam etmesi durumunda /.. ile belirtilmektedir. Para ad yanndaki (+) iareti, parann detay paras olduunu belirtir. Para komplesi alndnda bu detay para komplenin iinde gelecektir, ayrca bu detay para tek olarak da talep edilebilir. Para Numaras indeksi kitabn sonunda sayfa numarasna bal olarak verilmitir. Katalog gncellemeleri fi baznda yaplarak kullancya ulatrlmaktadr. Ksaltmalar AMB KOM NSN PU SW (V) (E) (G) (T) (A) (A/H) : : : : : : : : : : : Ambulans Komutan Arac Nato Stok Numaras Pikap Station Wagon Ara asi (vehicle) seri no neki Motor (engine) seri no neki anzman (gearbox) seri no neki Transfer kutusu (transfer box) seri no neki Aks(axle) seri no neki Ar Hizmet tipi, (H/D : Heavy Duty)

3

Fi Numaras zellikleri Referans olarak verilen fi numaras son harfi, ara tipine gre deiebilir. Buna gre fiin 6. Harfi aadaki ara grubuna denk gelir: X : AMB W : SW Q : PU L : Land Rover 130 aralar Bu harflerin yeralmad filer btn ara tipleri iin geerlidir. retici Kodlar Otokarn NCAGE numaras T0675dir. Land Rover LTD-ngiltere NCAGE numaras U1030dur.

Ara Tantm (asi) Numaras rnek : S A L L D H M F 8 X F 8 2 9 6 7 9 SAL : n tak (Land Rover UK.) LD : Model eidi H : Dingil aral (H ise 110 K ise 130" ) M : Gvde tipi (M ise SW, H ise Pikap, A ise Ambulans) F : Motor tipi (F ise TDI ) 8 : Direksiyon tipi ve anzman (Sol direksiyon, 5 vites) X : Model yl kodu ( W ise 1998, X ise 1999, Y ise 2000, 1 ise 2001) F : Land Rover lisans ile ngiltere dnda retim 829679 : Ara Seri numaras

Para deiiklikleri model yl, retimin yapld yer kodu ve onu takip eden 6 rakamlk ara seri numaralar ile belirtilmektedir. (rnek : (V) XF829679dan itibaren geerlidir.)

Otokar

LAND ROVER 110 . 130Bu katalog Otokar retimi LAND ROVER 110 . 130 / 300 TDI MOTORLU ARALARn tmn kapsamaktadr. Askeri aralarmz iin alnan NATO Stok Numaralar aadaki tabloda verilmektedir.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28 29 30 31 32 33 KOD 71A23A 71A25 71A26A 71A73 71A74A 71A79 71A80 71A88A 72A04 72A16 72A17 72A19 72A19B 72A20 72A22 72A24 72A26A 72A28 72A36A 72A42A 72A45A 72A46A 72A48A 72A49A 72A50A 72A51A 72A52A 72A54A 72A55A 72A58A 72A63A 72A64A 74A00A NSN 2310-27-008-5850 2320-27-006-2294 2310-27-012-0015 2320-27-004-4483 2320-27-008-5839 2320-27-006-2613 2320-27-006-2612 2320-27-016-5111 2320-27-006-6420 2320-27-006-6321 2320-27-006-6419 2320-27-007-7298 2320-27-008-5814 2320-27-004-4781 2320-27-006-2614 2320-27-007-7120 2320-27-013-6409 2320-27-008-2908 2320-27-010-2000 2320-27-010-1037 2320-27-012-0345 2320-27-012-0028 2320-27-014-8087 2320-27-014-8099 2320-27-014-8103 2320-27-014-8119 2320-27-014-8126 2320-27-016-5162 2320-27-016-5144 5895-27-023-5672 5895-27-022-8643 2320-27-017-2366 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 ZELLKLER 5+1 1+1 1+1 10+1 8+1 8+1 7+1 8+1 4+1 4+1 1+1 4+1 4+1 1+1 1+1 1+1 4+1 4+1 1+1 4+1 1+1 3+1 4+1 1+1 1+1 1+1 1+1 4+1 1+1 1+1 2+1 1+1 5+1 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI RN Arazi Arac, Ambulans; Tek Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Ambulans; Drt Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Ambulans; Drt Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, Kargo; Mobil Muhabere, HCPU Arazi Arac, Kargo; Mhimmat eker Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, Panel; Stinger Manpads Taktik Arac Arazi Arac, Panel; Stinger Manpads Taktik Arac Arazi Arac, Kargo; Ak Tip Devriye ve Mdahale Arac Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, Kargo; Rapier eker Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kargo; Pilot Kurtarma Arac Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Van Tipi, 24 Volt FFR, H/Top Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Panel; 12/24V, Stinger Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kargo, Kaideye Monteli Stinger Arac Arazi Arac, Kargo, Yer ve stikamet Tespit Postas Sistemi Arac (Aracn NSN Aselsan adna kaytldr. Referans No : MD-7412-029) Arazi Arac, Kargo, Kaideye Monteli Stinger kmal Bakm Arac Arazi Arac, Kargo; Engerek zel Harekat Arac

4

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

5

ARAZ ARACI, Station Wagon

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

6

ARAZ ARACI, Yk / Personel Tayc, Tenteli

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

7

ARAZ ARACI, Ambulans

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

8

ARAZ ARACI, Seyyar Tamirhane Arac

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

9

ARAZ ARACI, Yk / Personel Tayc, Tenteli

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ MAIN UNIT ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCH Fi No 1I01 1I02 1I03 1I04K 1I05 1I06K 1I07K 1I08K 1I09K 1I11K 1I12K 1I13K 1I14K 1I15K 1I16K 1I17K 1I18K 1I19 1J02 1J03K 1J04K 1J05K 1J06K 1J07K 1J08K 1J090K 1J10 1J101 1J11 1J12 1J13K 1J16K 1J17K

1ALT BALIK MOTOR-MOTOR KOMPLE MOTOR-MOTOR KOMPLES-IPLAK MOTOR-KISA MOTOR-SLNDR BLOU-300TDI MOTOR-PSKRTC ADAPTRLER-300TDI KRANKML PSTON VE SEGMANLAR KARTER KAPAK - N TRGER KAYII DEVRDAM POMPASI SOUTUCU PERVANE-300TDI YA FLTRES SLNDR KAFASI SLNDR KAFASI PYANO ML SBAP VE TCLER MOTOR BALANTILARI KLBTR KAPAI HAVALANDIRMA SKLONU-300TDI KAM ML TERMOSTAT-300TDI MANFOLDLAR YAKIT POMPASI ENJEKSYON POMPASI ENJEKTR VE BORULARI TURBO NTES-300TDI TURBO NTES-300TDI CONTA SETLER VAKUM POMPASI HDROLK DREKSYON POMPASI-300TDI ALTERNATR MAR MOTORU SUBJECT ENGINE-ENGINE ASSEMBLY ENGINE-ENGINE STRIPPED ENGINE-SHORT ENGINE-CYLINDER BLOCK-300TDI ENGINE-JET ADAPTORS-300TDI CRANKSHAFT PISTON AND RINGS SUMP COVER - FRONT TIMING BELT WATER PUMP COOLING FAN-300TDI OIL FILTER CYLINDER HEAD CYLINDER HEAD ROCKER SHAFT VALVE AND TAPPETS ENGINE MOUNTINGS ROCKER COVER CYCLONE BREATHER-300TDI CAMSHAFT THERMOSTAT-300TDI MANIFOLDS FUEL LIFT PUMP INJECTION PUMP INJECTOR AND PIPES TURBOCHARGER-300TDI TURBOCHARGER-300TDI GASKET KITS VACUUM PUMP POWER STEERING PUMP-300TDI ALTERNATOR STARTER MOTOR

NDEKLERSAYFA NO 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9- 1/10 1/11 1/12- 1/13 1/14 1/15 1/16- 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30- 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37- 1/38

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 1J18K 1J200W 1J210AS 1J210W ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMAND GEARBOX AND CLUTCH RELEASE 1L02 1L03 1L04 1L05 1L06 1L07 1L08 1L09 1L10 1L11 1L12 1L13 1L14 ARA ANZIMAN TRANSFER BOX 2J02ZK 2J03TK 2J05.K 2J07K 2J08K 2J09ZK 2J10K 2J11 2J12 2J13 2J14K 2J14ZK 2J15.K 2J17. 2K02CK AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSION 3C02

2ALT BALIK VOLAN VE DEBRYAJ X 24 VOLT ELEMANLAR 24 VOLT ALTERNATR X 24 VOLT ELEMANLAR ANZIMAN KOMPLE-MEKANK-TDI/R380 ANZIMAN-DEBRYAJ BASKI MEKANZMASI ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 ANZIMAN-KAVRAMA KOVANI-MKNK R380 ANZIMAN-5.VTES KOVANI-MEKAN ANZIMAN-PRZDREK VE KAMALI MILI ANZIMAN-KAMALI ML DLLER-MEK. ANZIMAN-KAMALI ML DLLER ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R380 ANZIMAN-GRUP ML-MEKANK R380 ANZIMAN-VTES UBUKLARI VE ATALI ANZIMAN-VTES KOLU-MEKANK R380 ANZIMAN BALANTILARI ARA ANZIMAN KOMPLE ARA ANZIMAN-N IKI KOVANI ARA ANZIMAN KUTUSU MERKEZ DFERANSYEL ARA ANZIMAN-GR DLS ARA ANZIMAN-ARA DL ML ARA ANZIMAN-N FLAN ARA ANZIMAN-ARKA AFT FLANI TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML ARA ANZIMAN-NORMAL/TAKVYEL VITES VTES KULES BALANTI KOLU EL FREN KARDAN ML - N SUBJECT FLYWHEEL & CLUTCH X 24 VOLT PARTS 24 VOLT ALTERNATOR X 24 VOLT PARTS GEARBOX ASSEMBLY-MANUAL-TDI/R380

NDEKLERSAYFA NO 1/39- 1/40 1/41- 1/42 1/43- 1/44 1/45 2/1 2/2 2/32/82/6 2/7 2/9 2/10 2/11- 2/12 2/13- 2/14 2/15- 2/17 2/18- 2/19 2/20- 2/21 2/22- 2/23 2/24 3/1 3/23/43/83/3 3/6 3/7 3/9 3/12 3/13- 3/14 3/15- 3/16 3/17 3/18 3/19- 3/20 3/21- 3/22 3/23 3/24 4/1 3/10- 3/11

GEARBOX-CLUTCH RELEASE MECHANISM GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380 GEARBOX-BELL HOUSING-MANUAL R3 GEARBOX-EXTENSION CASE-MANUAL GEARBOX-MAINSHAFT GEARBOX-MAINSHAFT GEARS-MANUAL GEARBOX-MAINSHAFT GEARS GEARBOX-MAINSHAFT-MANUAL R380 GEARBOX-LAYSHAFT-MANUAL R380 GEARBOX-SELECTORS AND SHAFTS-M GEARBOX-GEAR LEVER-MANUAL R380 GEARBOX MOUNTINGS TRANSFER BOX ASSEMBLY TRANSFER GEARBOX-CASING TRANSFER BOX CASING DIFFERENTIAL TRANSFER GEARBOX-TRANSFER GEAR TRANSFER BOX-INTERMEDIATE SHAF TRANSFER GEARBOX-FRONT FLANGE TRANSFER GEARBOX-REAR FLANGE TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX-HIGH/LOW GEAR GEAR CHANGE ROD ASSEMBLY HANDBRAKE PROPSHAFT - FRONT

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 3C03 3C040K 3C05. 3C06AK 3C08.K 3C09AK 3C10.K 3C11.K 3C12AK 3C12AL 3C13K 3C14 3C15AK 3C180K 3D02S 3D030K 3D03HL 3D040K 3D050K 3D06. 3D070K 3D09K DREKSYON STEERING 3E020K 3E05K 3E06K 3E08.K 3E09K 3E10K 3E110K 3E12.K 3E15.K MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLS 3G02K 3G03TK

3ALT BALIK KARDAN ML - ARKA DNGL KOMPLE - N AKS - N - KOVAN DNGL - N - DFERANSYEL DNGL - N - DFERANSYEL AKS - N - ML VE MAFSAL KOMPLE-A AKS TAS BALARI - N DNGL - N POYRALAR AKS KOMPLE-ARKA - 110 ARALAR AKS KOMPLE-ARKA - 130 ARALAR DFERANSYEL ARMUDU DNGL - ARKA - DFERANSYEL DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA AKS HAVALANDIRMA BORULARI TEKERLEK VE JANT SSPANSYON - N VRAJ UBUU-N (STEE BALI) SSPANSYON - N SSPANSYON - ARKA KOL SSPANSYON - ARKA - STKAMET ATALI AMORTSR - ARKA VRAJ UBUU - ARKA SSPANSYON DREKSYON KORUMA KUTUSU DREKSYON ST ML ST ASKISI HDROLK DREKSYON KUTUSU HDROLK DREKSYON KUTUSU TAKVYEL DREKSYON KUTUSU-P DREKSYON ROTLARI HDROLK DEPOSU HDROLK DREKSYON BORULARI GAZ PEDALI GAZ TEL SUBJECT PROPSHAFT - REAR AXLE ASSY - FRONT AXLE - FRONT - AXLE CASE AXLE - FRONT - DIFFERENTIAL AXLE - FRONT - DIFFERENTIAL AXLE - FRONT - SHAFT AND CV JOINT AXLE SWIVEL PIN HOUSING - FRONT AXLE - FRONT HUBS AXLE ASSY-REAR - 110 VEHICLES AXLE SHAFT-REAR - 130 VEHICLES AXLE CASE AXLE - REAR - DIFFERENTIAL AXLE - REAR - AXLE SHAFTS AND HUBS AXLES REMOTE BREATHERS WHEEL AND TYRE COMPLETE ASSY SUSPENSION - FRONT

NDEKLERSAYFA NO 4/2 4/3 4/4 4/54/84/7 4/9

4/10- 4/11 4/12- 4/14 4/15- 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20- 4/21 4/22- 4/24 4/25 4/26 4/27- 4/28 4/29 4/30- 4/31 4/32 4/33 4/34- 4/35 4/36 5/15/2 5/3 5/4 5/55/6 5/7 5/8 5/9- 5/10 5/11 5/12 6/1 6/2

ANTI ROLLBAR-FR SUSPENSION-OPTIONAL SUSPENSION - FRONT SUSPENSION - BOTTOM LINK - RR SUSPENSION - REAR - TOP LINK AND BU SHOCK ABSORBER - REAR ANTI ROLL BAR-REAR SUSPENSION STEERING STEERING COLUMN SHROUD COLUMN TOP SUPPORT POWER STEERING BOX POWER STEERING BOX POWER STEERING BOX-PISTON STEERING TRACK RODS RESERVOIR-POWER STEERING POWER STEERING PIPES ACCELERATOR PEDAL ACCELERATOR CABLE

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 3G040K 3G05K 3G060K FRENLER BRAKES 3H04TK 3H090K 3H150K 3H160K 3H17AK 3H18 3I03. YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANER 3J03DK 3J09DK 3K07TK 3K090K 3K100K 3K12TK 3K14K 3L11TK EGZOST SSTEM SOGUTMA VE ISITMA EXHAUST SYSTEM COOLING AND HEATING 3N02TK 3N03TK 4C03TK 4C05TK 4C11T 4C12TK 4C18D 4D09SK 4D12.K 4D130K 4D140W 4D15. 4D16BK 4D16ML 4D16MX

4ALT BALIK DEBRYAJ ANA MERKEZ VE BORULAR DEBRYAJ PEDALI VE PEDAL KUTUSU FREN PEDALI ANA MERKEZ VE SERVO FREN BORULARI-N FREN BORULARI-ARKA FRENLER - N FRENLER - ARKA EL FREN KOLU VE KR EL FREN TEL YAKIT DEPOSU - ARKA YAKIT DOLDURMA-ARKA TANK YAKIT BORULARI HAVA FLTRES HAVA FLTRES BALANTILARI-300 YAKIT FLTRES SU AYIRICI-OPSYONEL-DZEL HAVA EM-300TDI EGZOST - N SUSTURUCULAR RADYATR VE ARA SOUTUCU GENLEME TANKI RADYATR BORULARI ARA SOUTUCU HORTUMLARI YA SOUTUCU HORTUMLARI KALORFER KOMPLE KALORFER-12 VOLT ISITICI KUMANDALARI ILAVE KONVEKTR BUU KANALLARI VE KAPAKIKLARI KALORFER BORULARI LAVE KALORFER HORTUMLARI LAVE KALORFER HORTUMLARI SUBJECT CLUTCH MASTER CYL. AND PIPES CLUTCH PEDAL AND PEDAL BOX BRAKE PEDAL BRAKE MASTER CYLINDER AND SERVO BRAKE PIPES-FRONT BRAKE PIPES-REAR BRAKES - FRONT BRAKES - REAR HANDBRAKE LEVER AND COVER HANDBRAKE CABLE FUEL TANK - REAR FUEL FILLER-REAR TANK FUEL PIPES AIR CLEANER AIR CLEANER MOUNTINGS-300TDI FUEL FILTER SEDIMENTOR-OPTIONAL-DIESEL AIR INTAKE-300TDI EXHAUST - FRONT SILENCERS RADIATOR AND INTERCOOLER EXPANSION TANK RADIATOR HOSES INTERCOOLER HOSES OIL COOLER HOSES HEATER ASSY HEATER-12 VOLT HEATER CONTROLS ADDITIONAL CONVECTOR DEMISTERS AND OUTLET FLAPS HEATER HOSE SECONDARY HEATER HOSES SECONDARY HEATER HOSES

NDEKLERSAYFA NO 6/36/56/76/4 6/6 6/8 7/1 7/2 7/37/57/77/4 7/6 7/8 7/9 7/10 8/18/38/2 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 9/1 9/29/3 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7- 10/8 10/9 0/10- 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 0/16- 10/17 10/1- 10/2

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 4D170 4D180 4F021K 4F021X 4F031X 4F041X 4F051X 4F060X 4F07L ELEKTRK ELECTRICAL 4G03. 4G040K 4G041K 4G050K 4G06PK 4G07AK 4G090K 4G09BW 4G09CK 4G09DW 4G09E 4G09FW 4G09GK 4G09GX 4G09GY 4G09TK 4G09UK 4G11 4G13DK 4G13SK 4G16BK 4H04AK 4H12TK 4I030W

5ALT BALIK HAVALANDIRMA FANI TURBO FAN KLMA - KOMPLELER KLMA - KOMPLELER KOMPRESR - KLMA KUMANDA TABLOSU SOUTUCU ANA PARALAR KLMA SU TAHLYES LAVE KLMA HORTUMLARI FAR KOMPLE PARK VE SNYAL LAMBALARI - N SS FARI - N SNYAL LAMBALARI - YAN STOP LAMBALARI REFLEKTRLER - ARKA - GER VTES LAMBA KONVOY LAMBASI HARC START SOKET RMORK SOKET HARTA OKUMA LAMBASI AK ANA ALTER ANAHTARLAR RLELER RLELER FLAR VE RLELER LAMBA - TAVAN - TELSZ KABLOSU VE BALAMA KONSOLU KOLTUK ALTI SGORTA KUTUSU AK AK KABLOLARI ANA ENSTELASYON AS ENSTELASYONU MOTOR KABLO DONANIMI CAM YIKAMA ARKA SUBJECT EXTRACTOR FAN TURBO FAN COMPLETE ASSY - AIR CONDITION COMPLETE ASSY - AIR CONDITION COMPRESSOR - AIR CONDITION OPERATING PANEL MAIN COMPONENTS - AIR CONDITION WATER DRAIN-AIR CONDITION SECONDARY AIR-CONDITION HOSES HEADLAMP ASSY SIDE & INDICATOR LAMPS. - FRONT FOG LAMP - FRONT REPEATER LAMPS - SIDE STOP/TAIL LAMPS REFLECTORS - REAR - REVERSE LAMP-R CONVOY LAMP EXTERNAL STARTER SOCKET TRAILER SOCKET MAP READING LAMP BATTERY MAIN SWITCH SWITCHES RELAYS RELAYS FLASHER & RALAYS LAMP - INTERIOR RADIO HARNESS & MOUNTING RACK FUSEBOX-UNDER SEAT BATTERY BATTERY CABLES MAIN HARNESS CHASSIS HARNESS ENGINE HARNESS WASH WIPE - REAR

NDEKLERSAYFA NO 10/18 10/19 0/20- 10/23 10/24 10/25 10/26 0/27- 10/28 10/29 10/30 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5- 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 1/17- 11/18 11/19 1/20- 11/21 11/22 11/23 1/24- 11/26 1/27- 11/28 11/29 1/30- 11/31

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 4I040W 4I05BW 4I05TK 4I08P 4I09TK 4I14MK 4I15K 4I17 4I180K 4I19PK 4I210W 4I220X AS VE GVDE CHASSIS AND BODY 6C03TK 6C06PK 6C07AK 6C080 6C08AX 6C09 6C10. 6C120K 6C140K 6C16K 6C18DK 6D040K 6D05 6D06Q 6D07PK 6D100W 6D110W 6D120W 6D13PK 6D17.K 6D180K

6ALT BALIK KABLO DEMET-ARKA KAPI REZSTANSLI CAM DONANIMI - ARKA ANAHTARLAR AKMAK KORNA GSTERGELER GSTERGELER SLECEK MOTORU - N CAM CAM YIKAMA - N GSTERGE PANEL - EK 24 VOLT ELEMANLAR ELEKTRK SSTEM AS AS TAMPON - N TAMPON - ARKA KALDIRMA TUTAMAI GS KOMPLE - N GS HAVALANDIRMA ANZIMAN TNEL SACLARI TABAN SACLARI KOLTUK TABANI-TDI KOLTUK BALANTILARI KABN ARKA ALT KOMPLE KABN ARKA PANEL EK PANELLER EK PANELLER ALT GVDE - ARKA ALT PANEL-ARKA KAPI RADYATR GRL GRL ST PANEL KAPUT AMA SUBJECT CABLE ASSEMBLY-REAR DOOR HARNESS WASH WIPE - REAR SWITCHES CIGAR LIGHTER HORN INSTRUMENTS INSTRUMENTS WIPER MOTOR - WINDSCREEN WINDSCREEN WASH DASH PANEL - AUXILIARY 24 VOLT PARTS ELECTRICAL SYSTEM CHASSIS CHASSIS BUMPER - FRONT BUMPER - REAR RECOVERY AND LASHING RINGS DASH ASSEMBLY DASH VENTILATOR DIAPHRAGM AND TUNNEL PANELS FLOOR PLATES SEATBASE-TDI SEATBASE FITTINGS CAB BASE ASSEMBLY CAB REAR PANEL SILL PANELS SILL PANELS BODY LOWER - REAR REAR BODY LOWER TOE PANEL RADIATOR GRILLE GRILL TOP PANEL BONNET RELEASE

NDEKLERSAYFA NO 11/32 11/33 1/34- 11/35 11/36 11/37 11/38 1/39- 11/40 1/41- 11/42 11/43 11/44 11/45 1/46- 11/47 12/1- 12/2 12/3- 12/4 12/5- 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 2/11- 12/12 2/13- 12/14 12/15 2/16- 12/17 2/18- 12/19 2/20- 12/21 12/22 2/23- 12/25 2/26- 12/28 12/29 12/30 12/31 12/32 2/33- 12/34

TAMPONLAR - ARKA KK - KALDIRMA MAP BUMPERETTES - REAR - LIFTING RINGS

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 6E030K 6E04TK 6E05TK 6E09TK 6E13TK 6E15.K 6E160K 6E180K 6E190K 6E200K 6F020W 6F03EW 6F040W 6F060L 6F060W 6F070W 6F090W 6F110W 6F120W 6F13AK 6F15AW 6G04PK 6G050W 6G070W 6G080W 6G090W 6H010X 6H020X 6H04. 6H06K 6H150W 6H160W 6I070Q KAPUT

7ALT BALIK SUBJECT BONNET BONNET PROPS-SUITABLE FOR MOUN INNER WINGS - FRONT INNER WINGS-FRONT WINDSCREEN DOOR CLINCHED ASSEMBLY - FRONT HINGES AND DOOR CHE - FRONT DOOR DOOR SEALS - FRONT DOOR HANDLES - LOCKS - FRONT BARREL & KEY SETS FOR LOCKS-PI GLASSES DOOR CLINCHED ASSEMBLY-REAR SIDE

NDEKLERSAYFA NO 2/35- 12/36 12/37 2/38- 12/39 2/40- 12/41 12/42 2/43- 12/44 2/45- 12/46 12/47 2/48- 12/50 12/51 12/52 2/53- 12/54 2/55- 12/57 12/58 12/59 12/60 12/61 2/62- 12/63 12/64 2/65- 12/66 2/67- 12/68 12/69 2/70- 12/72 12/73 12/74 12/75 2/76- 12/77 12/78 12/79 12/80 2/81- 12/82 2/83- 12/85 2/86- 12/87

KAPUT DAYAMASI-KAPUT ST STEP AMURLUKLAR - N AMURLUKLAR-N CAM - N KAPI SKK KOMPLE - N MENTEELER VE KAPI KUM - N KAPI KAPI LASTKLER - N KAPI TUTAMAKLARI - KLTLER - N KLTLER N GVDE VE ANAHTAR CAMLAR KAPI SKK KOMPLE - ARKA YAN KAPI MENTEE VE KUMANDALARI-ARKA YAN KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA YAN KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA YAN KAPI - ARKA MENTEELER-ARKA KAPI KAPI KUMANDALARI - ARKA KAPI KAPI LASTKLER - ARKA KAPI CAM YKSELTCLER - N KAPI CAM YKSELTCLER - ARKA YAN KAPI KAPI - KARILIK VE DESTEK BRA - N KAPI TUTAMAKLARI -KLTLER-ARKA YAN KLT KARILII - ARKA YAN KAPI KLT MEKANZMASI - ARKA KAPI CAM - KAYMALI - ARKA ST GVDE ARKA KAPILAR CAMLAR KABN ARKA PANEL PANEL BALANTILARI - ARKA ALT GVDE - ARKA GVDE BAL. ELEM.-ALT-ARKA KASA KOMPLE - ARKA

DOOR HINGES AND CHECK STRAPS-REAR SI DOOR FRAME AND SEALS - REAR SIDE DOOR FRAME AND SEALS - REAR SIDE REAR END DOOR HINGE-REAR DOOR DOOR CHECK - REAR END DOOR DOOR SEALS - REAR END DOOR GLASS REGULATORS - FRONT DOOR GLASS REGULATORS - REAR SIDE DOOR DOOR-STRIKER SUPPORT BRA - FRONT DOOR HANDLES - LOCKING MECHANISMS - R STRIKER - REAR SIDE DOOR LOCKING MECHANISM - RR END DOOR WINDOW - SLIDING-REAR BODY UPPER REAR END DOORS GLASSES CAB REAR PANEL PANEL FIXINGS - REAR BODY LOWER - REAR BODY MOUNTINGS-LOWER-REAR BODY LOWER ASSY - REAR

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 6I080Q 6J080W 6J130W 6J160W 6J180Q 6K070K 6K080W 6K09AK 6K120X 6K12AW 6K12AX 6L06T 6L07.K 6L080Q 6L08AL 6L08AW 6L14YQ 6M080Q 6N010X 6N050X 6N10AX TRM INTERIOR TRIM 7C02.K 7C030W 7C04 7C05.K 7C060K 7C09.K 7C100W 7C111W 7C130W 7C160K 7D050W 7D08.K

8ALT BALIK KASA YAN KAPAKLARI VE BALANTI ST GVDE - ARKA GVDE BAL.ELM.-ST-ARKA TAVAN - ARKA BLME TAVAN-KABN AMURLUKLAR - ARKA LAMBA KORUYUCULARI - ARKA YAN BASAMAKLAR KATLANABLR ARKA BASAMAK KOMPLE KATLANABLR ARKA BASAMAK KOMPLE KATLANABLR YAN BASAMAK KOMPLE AYNALAR- VE DI KAPUT ST STEPNE TAIYICI STEPNE TAIYICI STEPNE TAIYICI STEPNE TAIYICI TENTE TENTE BORULARI GVDE TAVAN - ARKA BLME SEDYE TAIYICI RANZALAR N PANEL - ST ORTA KONSOL KL TABLASI TABLA VE KALORFER KANALI - N GSTERGE PANEL VE KOVANI KAPI - N KAPI-ARKA YAN KAPI - ARKA GVDE GS TRM TAVAN-KABN KABN SUBJECT BODY SIDE COVER AND FITTINGS BODY UPPER - REAR BODY MOUNTINGS-UPPER-REAR ROOF - REAR CAB ROOF-TRUCK CAB EYEBROWS - REAR LAMPS PROTECTION - REAR STIRRUP STEPS FOLDING REAR STEP ASSEMBLY FOLDING REAR STEP ASSEMBLY FOLDING SIDE STEP ASSY MIRRORS-INTERIOR AND EXTERIOR SPARE WHEEL CARRIER ON BONNET SPARE WHEEL CARRIER SPARE WHEEL CARRIER SPARE WHEEL CARRIER HOOD HOOD STICKS BODYSIDE ROOF - REAR CAB STRETCHER CARRIERS FACIA UPPER CRASH PAD PLATFORM-CENTER ASH TRAY FACIA-PARCEL TRAY AND HEATER D INSTRUMENT PANEL AND COWL DOOR TRIM - FRONT DOOR-REAR SIDE REAR END DOOR BODYSIDE DASH TRIM ROOF-TRUCK CAB CAB

NDEKLERSAYFA NO 2/88- 12/89 12/90 2/91- 12/92 2/93- 12/94 2/95- 12/96 12/97 12/98 12/99 2/100 2/101 2/102 2/103 2/104 2/105 2/106 2/107- 2/108 2/109 2/110- 2/111 2/112- 2/114 2/115- 2/116 2/117- 2/118 13/1- 13/4 13/5 13/6 13/7- 13/8 13/9 3/10- 13/11 13/12 3/13- 13/14 3/15- 13/16 13/17 3/18- 13/19 3/20- 13/21

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7D090L 7D11T 7E09 7E100W 7E110 KOLTUKLAR SEATS 7F12SK 7F13AW 7F13BW 7G11PQ 7G120W 7G130W 7H150Q 7H160L 7H170X 7I11PK 7I120 7J070W 7J09 7J100K DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONAL 7K030 7K034 7K040X 7K050K 7K050W 7K090X 7K110X 7K120X 7K130X 7K140X 7L050K 7L11AK 7L170Q 7L170W

9ALT BALIK TAVAN - FT KABNL ARALAR GNE SPERL TABAN - N TABAN - ARA TABAN DEME KOLTUKLAR - N KOLTUKLAR-ORTA KOLTUKLAR-ORTA SLAH ASKILIKLARI SLAH ASKILIKLARI SLAH TUTUCU KOLTUKLAR-BANK KOMPLE KOLTUKLAR KABN BLMES KOLTUK TAKIMI EMNYET KEMER-N KOLTUKLAR EMNYET KEMER-ORTA KOLTUKLAR EMNYET KEMER BALANTILARI-N EMNYET KEMER BALANTILARI-N EMNYET KEMER BALANTILARI-N ANTEN BALANTI PARALARI X 24 VOLT ELEMANLAR STATK ZNCR DER ALETLER DERLER-ALETLER GERG KUAI SIHH CHAZLAR OKSJEN TP VE BALANTILARI SIHH MALZEME DOLAPLARI SEDYE EK DEMR DNER EK KANCASI LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA SUBJECT ROOF - CREW CAB VEHICLES SUN VISOR ASSY FLOOR - FRONT INTERMEDIATE FLOOR FLOOR MATS SEATS - FRONT FORWARD FACING SEATS-REAR FORWARD FACING SEATS-REAR SMALL ARM CLIPS SMALL ARM CLIPS GUN HOLDER SEATS-BANK ASSY SEATS SEAT ASSEMBLY - CAB SAFETY HARNESS-FRONT SEATS SAFETY HARNESS-MIDDLE SEATS SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRON SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRON SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRON AERIAL MOUNTING PARTS X 24 VOLT PARTS CHAIN STATIC MISCALLENEOUS TOOLS MISCELLANEOUS-TOOLS TENSION STRAP MEDICAL EQUIPMENT OXYGEN TUBE AND MOUNTINGS MEDICAL EQUIPMENT BOXS STRETCHER TOWING BRACKET ROTATING TOWING PINTLE HINGED LAMP GUA - FRONT AND REAR HINGED LAMP GUA - FRONT AND REAR

NDEKLERSAYFA NO 3/22- 13/23 13/24 13/25 13/26 13/27 14/1- 14/2 14/3 14/4 14/5- 14/6 14/7 14/8 14/9 14/10 14/11 14/12 4/13- 14/14 14/15 14/16 4/17- 14/18 15/1- 15/2 15/3- 15/4 15/5 15/6- 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 15/13 15/14 15/15 15/16 15/17 15/18

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7L170X 7L17P 7M040K 7M080K 7M100T 7M100W 7M10K 7M11 7N01 7N02 7N03 7N04 7N05 7N06 7N07 7N08 7N09 7N10 7N11 7N12 7N13 7N14 7N15 7N16 7N17 7N18 7N19 7N20 7N21 7N22 7N23 7N24 7N25

10ALT BALIK LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA YANGIN SNDRC PAALIK LASTKLER-N VE ARKA VN VE BALANTILARI RADYO/TEYP-ANTEN ETKET VE PLAKETLER HAVA FLTRES - YKSELTLM PORT BAGAJ KOMPLE 72A04 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A04 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A04 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A05 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A05 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A06 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A06 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A06 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A06 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A06 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A07 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A08 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A08 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A08 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A09 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A09 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A09 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A16 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A17 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A18 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A19 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A25 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A26 ARACI N KASA EKPMANLARI SUBJECT HINGED LAMP GUA - FRONT AND REAR HINGED LAMP GUA - FRONT AND REAR FIRE EXTINGUISHER MUD FLAPS-FRONT AND REAR WINCH AND MOUNTINGS RADIO/TAPE-ANTENNA LABEL AND PLATES AIR CLEANER - RAISED PORTABLE TRUNK ASSY

NDEKLERSAYFA NO 15/19 15/20 15/21 5/22- 15/23 5/24- 15/26 15/27 5/28- 15/29 15/30 15/31 15/32 15/33 5/34- 15/35 15/36 15/37 5/38- 15/39 5/40- 15/41 5/42- 15/43 15/44 5/45- 15/46 5/47- 15/48 5/49- 15/50 5/51- 15/52 5/53- 15/54 5/55- 15/56 5/57- 15/58 15/59 5/60- 15/61 5/62- 15/63 5/64- 15/65 15/66 15/67 5/68- 15/69 15/70

BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A05 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A05 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A07 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A16 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A17 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A18 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A19 STINGER VE BODY EQUIPMENTS-FOR 72A25 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A26 VEHICLES

72A24 RAPIER ARACI N KASA EKPMANLAR BODY EQUIPMENTS-FOR 72A24 RAPIER VEHI

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7N26 7N27 7N28 7N29 7N30 7N31 7N32 7N33 7N34 7N35 7N36 7N37 7N38 7N39 7N40 7N41 7N42 7N43 7N44 7N45 7N46 7N47 7N48 7N49 7N50 7N51 7N52 7N53 7N54 7N55 7N56 7N57 7N58

11ALT BALIK 72A27 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A28 ARACI N KASA EKPMANLARI KABN (72A37-38-39-40 N) KABN (72A37-38-39-40 N) 72A19 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A31 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A41 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A30 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A30 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A30 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A30 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI SUBJECT

NDEKLERSAYFA NO 15/71 5/72- 15/73 5/74- 15/75 5/76- 15/77 15/78 15/79 5/80- 15/81 15/82 5/83- 15/84 15/85 5/86- 15/87 15/88 5/89- 15/90 5/91- 15/92 5/93- 15/94 5/95- 15/96 15/97 15/98 5/99- 5/100 5/103- 5/104 5/105 5/106- 5/107 5/108 5/109 5/110- 5/111 5/112 5/113 5/114 5/115- 5/116 5/117 5/118 5/119

BODY EQUIPMENTS-FOR 72A27 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A28 VEHICLES CAB (FOR 72A37-38-39-40) CAB (FOR 72A37-38-39-40) BODY EQUIPMENTS-FOR 72A19 STINGER VE BODY EQUIPMENTS-FOR 72A31 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A41 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES

130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA E BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BO 72A49 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A48 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A48 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A48 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A48 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A51 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A51 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A15 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A55 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A57 ARACI N KASA EKPMANLARI 71A89 ARACI N KASA EKPMANLARI 71A70-72A02-72A53 ARALARI N KASA EK BODY EQUIPMENTS-FOR 72A49 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A51 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A51 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A55 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A57 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 71A89 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 71A70-72A02-72A53

130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA E BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BO 5/101- 5/102

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7N59 7N60 7N61 7N62 7N63 7N64 7N65 7N66 7N67 7N68 7N69 7N70 7N71 7N72 7N73 7N74 7N75 7N76 7N77 7N78 7N79 7N80 7N81 7N82 7N83 7N84 7N85 7N86 7N87 7N88 7N89 7N90 7N91

12ALT BALIK 71A70 ARACI N KASA EKPMANLARI LAVE AMURLUK KALARI 72A62 ARACI N KASA EKPMANLARI MERKEZ KLT 72A65 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A31 ARACI N KASA EKPMANLARI SUBJECT

NDEKLERSAYFA NO 5/120- 5/121 5/122 5/123 5/124 5/125 5/126 5/127 5/128 5/129- 5/130 5/131- 5/133 5/134- 5/135 5/136 5/139 5/140- 5/141 5/142- 5/143 5/144- 5/146 5/147 5/148- 5/149 5/150 5/151 5/152 5/153 5/154- 5/156 5/157- 5/158 5/159 5/160 5/161 5/162- 5/163 5/164 5/165 5/166 5/167

BODY EQUIPMENTS-FOR 71A70 VEHICLES ADDITIONAL EYEBROW BODY EQUIPMENTS-FOR 72A62 VEHICLES CENTRAL LOCK BODY EQUIPMENTS-FOR 72A65 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A31 VEHICLES

72A60 ASELSAN SEEBRG ARACI N KASA E BODY EQUIPMENTS-FOR 72A60 VEHICLES 72A61 ASELSAN X-BAND ARACI N KASA EK BODY EQUIPMENTS-FOR 72A61 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A63 ASELSAN ADOP-YITP ARACI N KASA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A63 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A58-62-63-64 ARALARI N KASA EKPMA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES 72A69 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A69 VEHICLES 72A64 ASELSAN KMS KMAL ARACI N KASA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A64 VEHICLES 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES KORUMA SACI-N TAKIM ENGEREK-GVDE ENGEREK-KLT MEKANZMASI ENGEREK SLAH SSTEM 74A03 SLAH SSTEM 74A03 SLAH SSTEM ENGEREK SLAH SSTEM 74A02 SLAH SSTEM ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR PROTECTION SHEET-FRONT AXLE ENGEREK-BODY ENGEREK-LOCK MECHANISM ENGEREK WEAPON SYSTEM 74A03 WEAPON SYSTEM 74A03 WEAPON SYSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEM 74A02 WEAPON SYSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEM ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS

BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58-62-63-64 VEHI 5/137- 5/138

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7N92 7N93 7N94 7N95 7N96 7N97 7N99 7O001 7O002 7O003 7O004 7O005 7O006 7O008 7O009 7O010 7O011 7O012 7O013 7O014 7O015 7O016 7O017 7O018 7O019 7O020 7O021 7O022 7O023 7O024 7O025 7O026 7O027

13ALT BALIK ENGEREK-GVDE ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKP 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKP 72A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKP KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI IILDAK KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI 73A20 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 73A23 ARACI N KASA EKPMANLARI 72A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA 72A86, 72A87 ASELSAN ARALAR N KASA 72A85 ASELSAN M42A1 ARACI N KASA EK SUBJECT ENGEREK-BODY ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTS

NDEKLERSAYFA NO 5/168- 5/169 5/170 5/171 5/172- 5/173 5/174 5/175 5/176 5/179 5/180 5/181 5/182 5/183 5/184 5/185 5/186 5/187 5/188 5/189 5/190- 5/191 5/192 5/193- 5/194 5/195 5/196- 5/197 5/198- 5/199 5/200- 5/201 5/202 5/203 5/204 5/205 5/206 5/207 5/208- 5/209

BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA 5/177- 5/178 BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHI BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLES BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLES ROTATION BEACON BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLES BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A20 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MA BODY EQUIPMENTS-FOR 72A86 AND 72A87 V BODY EQUIPMENTS-FOR 72A85 VEHICLES

72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 7O028 7O029 7O030 7O031 7O032 7O033 7O034 7O035

14ALT BALIK 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E 72A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA E SUBJECT

NDEKLERSAYFA NO 5/210- 5/211 5/212 5/213- 5/214 5/215 5/216 5/217- 5/218 5/219 5/220

BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLES

72A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPM BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLES

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK 130 TEK KABN KASALI ARALAR 130 TEK KABN KASALI ARALAR 24 VOLT ALTERNATR 24 VOLT ELEMANLAR 71A70-72A02-72A53 ARALARI N 71A70 ARACI N KASA EKPMANLA 71A89 ARACI N KASA EKPMANLA 72A04 ARACI N KASA EKPMANLA 72A04 ARACI N KASA EKPMANLA 72A04 ARACI N KASA EKPMANLA 72A05 ARACI N KASA EKPMANLA 72A05 ARACI N KASA EKPMANLA 72A06 ARACI N KASA EKPMANLA 72A06 ARACI N KASA EKPMANLA 72A06 ARACI N KASA EKPMANLA 72A06 ARACI N KASA EKPMANLA 72A06 ARACI N KASA EKPMANLA 72A07 ARACI N KASA EKPMANLA 72A08 ARACI N KASA EKPMANLA 72A08 ARACI N KASA EKPMANLA 72A08 ARACI N KASA EKPMANLA 72A09 ARACI N KASA EKPMANLA 72A09 ARACI N KASA EKPMANLA 72A09 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA 72A15 ARACI N KASA EKPMANLA ARA TP F NO 7N44 7N45 1J210AS 4I210W 7N58 7N59 7N57 7N02 7N03 7N04 7N05 7N06 7N07 7N08 7N09 7N10 7N11 7N12 7N13 7N14 7N15 7N16 7N17 7N18 7N37 7N38 7N39 7N40 7N41 7N42 7N43 7N53

1ALT BALIK 72A16 ARACI N KASA EKPMANLA 72A17 ARACI N KASA EKPMANLA 72A18 ARACI N KASA EKPMANLA 72A19 ARACI N KASA EKPMANLA 72A19 ARACI N KASA EKPMANLA 72A24 RAPIER ARACI N KASA EK 72A25 ARACI N KASA EKPMANLA 72A26 ARACI N KASA EKPMANLA 72A27 ARACI N KASA EKPMANLA 72A28 ARACI N KASA EKPMANLA 72A30 ARACI N KASA EKPMANLA 72A30 ARACI N KASA EKPMANLA 72A30 ARACI N KASA EKPMANLA 72A30 ARACI N KASA EKPMANLA 72A31 ARACI N KASA EKPMANLA 72A31 ARACI N KASA EKPMANLA 72A41 ARACI N KASA EKPMANLA 72A48 ARACI N KASA EKPMANLA 72A48 ARACI N KASA EKPMANLA 72A48 ARACI N KASA EKPMANLA 72A48 ARACI N KASA EKPMANLA 72A49 ARACI N KASA EKPMANLA 72A51 ARACI N KASA EKPMANLA 72A51 ARACI N KASA EKPMANLA 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A54 STINGER MANPADS ARACI 72A55 ARACI N KASA EKPMANLA 72A57 ARACI N KASA EKPMANLA ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 7N19 7N20 7N21 7N22 7N30 7N23 7N24 7N25 7N26 7N27 7N33 7N34 7N35 7N36 7N31 7N64 7N32 7N47 7N48 7N49 7N50 7N46 7N51 7N52 7N54 7O001 7O002 7O003 7O005 7O024 7N55 7N56

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK 72A58-62-63-64 ARALARI N KAS 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A58 ASELSAN KMS ARACI N KA 72A60 ASELSAN SEEBRG ARACI 72A61 ASELSAN X-BAND ARACI N 72A62 ARACI N KASA EKPMANLA 72A63 ASELSAN ADOP-YITP ARACI 72A64 ASELSAN KMS KMAL ARACI 72A65 ARACI N KASA EKPMANLA 72A69 ARACI N KASA EKPMANLA 72A82 RAPIER EKER ARACI N K 72A82 RAPIER EKER ARACI N K 72A82 RAPIER EKER ARACI N K 72A85 ASELSAN M42A1 ARACI N 72A86, 72A87 ASELSAN ARALAR 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 72A91 ASELSAN KARKR ARACI 73A20 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA ARA TP F NO 7N71 7N67 7N69 7N70 7N72 7N73 7N74 7N75 7N78 7O027 7O035 7N65 7N66 7N61 7N68 7N77 7N63 7N76 7O004 7O006 7O008 7O026 7O025 7O028 7O029 7O030 7O031 7O032 7O033 7O034 7O014 7O015

2ALT BALIK 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 73A23 ARACI N KASA EKPMANLA 74A02 SLAH SSTEM 74A03 SLAH SSTEM 74A03 SLAH SSTEM AKS - N - KOVAN AKS - N - ML VE MAFSAL KOMPLEAKS HAVALANDIRMA BORULARI AKS KOMPLE-ARKA - 110 ARALAR AKS KOMPLE-ARKA - 130 ARALAR AKS TAS BALARI - N AK AK ANA ALTER AK KABLOLARI ALT GVDE - ARKA ALT GVDE - ARKA ALT PANEL-ARKA KAPI ALTERNATR AMORTSR - ARKA ANA ENSTELASYON ANA MERKEZ VE SERVO ANAHTARLAR ANAHTARLAR ANTEN BALANTI PARALARI ARA SOUTUCU HORTUMLARI ARA ANZIMAN-ARA DL ML ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 7O016 7O017 7O018 7O019 7O020 7O021 7O022 7O023 7N86 7N83 7N84 3C05. 3C09AK 3C180K 3C12AK 3C12AL 3C10.K 4G13DK 4G09E 4G13SK 6D110W 6H150W 6D120W 1J16K 3D070K 4G16BK 3H04TK 4G09FW 4I05TK 7K030 4C12TK 2J09ZK

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK ARA ANZIMAN-ARKA AFT FLANI ARA ANZIMAN-GR DLS ARA ANZIMAN-NORMAL/TAKVYEL ARA ANZIMAN-N FLAN ARA ANZIMAN-N IKI KOVANI ARA ANZIMAN KOMPLE ARA ANZIMAN KUTUSU ARKA KAPILAR AYNALAR- VE DI BALANTI KOLU BUU KANALLARI VE KAPAKIKLAR CAM - KAYMALI - ARKA ST GVDE CAM - N CAM YIKAMA - N CAM YIKAMA ARKA CAM YKSELTCLER - ARKA YAN K CAM YKSELTCLER - N KAPI CAMLAR CAMLAR CONTA SETLER AKMAK AMURLUKLAR - ARKA EK DEMR DEBRYAJ ANA MERKEZ VE BORUL DEBRYAJ PEDALI VE PEDAL KUTUS DEVRDAM POMPASI DFERANSYEL ARMUDU DER ALETLER DERLER-ALETLER DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA DNGL - ARKA - DFERANSYEL DNGL - N - DFERANSYEL ARA TP F NO 2J11 2J08K 2J14ZK 2J10K 2J03TK 2J02ZK 2J05.K 6H010X 6L06T 2J17. 4D15. 6G090W 6E13TK 4I180K 4I030W 6F15AW 6F13AK 6F020W 6H020X 1J11 4I08P 6K070K 7L050K 3G040K 3G05K 1I12K 3C13K 7K050K 7K050W 3C15AK 3C14 3C06AK

3ALT BALIK DNGL - N - DFERANSYEL DNGL - N POYRALAR DNGL KOMPLE - N DREKSYON DREKSYON ROTLARI DREKSYON ST ML ST ASKISI DNER EK KANCASI EGZOST - N EL FREN KOLU VE KR EL FREN TEL EL FREN ELEKTRK SSTEM EMNYET KEMER BALANTILARI-N EMNYET KEMER BALANTILARI-N EMNYET KEMER BALANTILARI-N EMNYET KEMER-N KOLTUKLAR EMNYET KEMER-ORTA KOLTUKLA ENGEREK-GVDE ENGEREK-GVDE ENGEREK-KLT MEKANZMASI ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK SLAH SSTEM ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 3C08.K 3C11.K 3C040K 3E020K 3E110K 3E06K 7L11AK 3N02TK 3H18 3I03. 2K02CK 4I220X 7J070W 7J09 7J100K 7I11PK 7I120 7N80 7N92 7N81 7N88 7N89 7N90 7N91 7N93 7N94 7N95 7N96 7N97 7N99 7N82 7N85

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK ENGEREK SLAH SSTEM ENJEKSYON POMPASI ENJEKTR VE BORULARI EK PANELLER EK PANELLER ETKET VE PLAKETLER FAR KOMPLE FLAR VE RLELER FREN BORULARI-ARKA FREN BORULARI-N FREN PEDALI FRENLER - ARKA FRENLER - N GAZ PEDALI GAZ TEL GENLEME TANKI GERG KUAI GS HAVALANDIRMA GS KOMPLE - N GS TRM GSTERGE PANEL - EK GSTERGE PANEL VE KOVANI GSTERGELER GSTERGELER GVDE GVDE GVDE BAL. ELEM.-ALT-ARKA GVDE BAL.ELM.-ST-ARKA GRL ST PANEL GNE SPERL HARC START SOKET HARTA OKUMA LAMBASI ARA TP F NO 7N87 1J08K 1J090K 6D07PK 6D100W 7M10K 4G03. 4G09GY 3H150K 3H090K 3G060K 3H17AK 3H160K 3G02K 3G03TK 4C05TK 7K090X 6C120K 6C10. 7C160K 4I19PK 7C060K 4I14MK 4I15K 7C130W 6N010X 6H160W 6J130W 6D17.K 7D11T 4G09BW 4G09DW

4ALT BALIK HAVA EM-300TDI HAVA FLTRES HAVA FLTRES - YKSELTLM HAVA FLTRES BALANTILARI-300 HAVALANDIRMA FANI HAVALANDIRMA SKLONU-300TDI HDROLK DEPOSU HDROLK DREKSYON BORULARI HDROLK DREKSYON KUTUSU HDROLK DREKSYON KUTUSU HDROLK DREKSYON POMPASI-30 AMURLUKLAR-N AMURLUKLAR - N LAVE AMURLUK KALARI LAVE KALORFER HORTUMLARI LAVE KALORFER HORTUMLARI LAVE KLMA HORTUMLARI ILAVE KONVEKTR ISITICI KUMANDALARI IILDAK KABN KABN (72A37-38-39-40 N) KABN (72A37-38-39-40 N) KABN ARKA ALT KOMPLE KABN ARKA PANEL KABN ARKA PANEL KABN BLMES KOLTUK TAKIMI KABLO DEMET-ARKA KAPI KALDIRMA TUTAMAI KALORFER-12 VOLT KALORFER BORULARI KALORFER KOMPLE ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 3L11TK 3K090K 7M11 3K100K 4D170 1J03K 3E12.K 3E15.K 3E08.K 3E09K 1J13K 6E09TK 6E05TK 7N60 4D16ML 4D16MX 4F07L 4D140W 4D130K 7O011 7D08.K 7N28 7N29 6D05 6D06Q 6H04. 7H170X 4I040W 6C09 4D12.K 4D16BK 4D09SK

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK KAM ML KAPAK - N KAPI-ARKA YAN KAPI - ARKA KAPI - ARKA KAPI - KARILIK VE DESTEK BRA - KAPI - N KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA KAPI KUMANDALARI - ARKA KAPI KAPI LASTKLER - ARKA KAPI KAPI LASTKLER - N KAPI MENTEE VE KUMANDALARI-A KAPI SKK KOMPLE - ARKA YAN KAPI SKK KOMPLE - N KAPI TUTAMAKLARI - KLTLER - N KAPI TUTAMAKLARI -KLTLER-ARKA KAPUT KAPUT AMA KAPUT DAYAMASI-KAPUT ST STE KAPUT ST STEPNE TAIYICI KARDAN ML - ARKA KARDAN ML - N KARTER KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI KASA KOMPLE - ARKA KASA YAN KAPAKLARI VE BALANT KATLANABLR ARKA BASAMAK KO KATLANABLR ARKA BASAMAK KO ARA TP F NO 1J04K 1I09K 7C100W 7C111W 6F070W 6G04PK 7C09.K 6F060L 6F060W 6F110W 6F120W 6E180K 6F040W 6F03EW 6E15.K 6E190K 6G050W 6E030K 6D180K 6E04TK 6L07.K 3C03 3C02 1I08K 7O009 7O010 7O012 7O013 6I070Q 6I080Q 6K120X 6K12AW

5ALT BALIK KATLANABLR YAN BASAMAK KOM KLT KARILII - ARKA YAN KAPI KLT MEKANZMASI - ARKA KAPI KLTLER N GVDE VE ANAHTAR KLMA - KOMPLELER KLMA - KOMPLELER KLMA SU TAHLYES KOLTUK ALTI SGORTA KUTUSU KOLTUK BALANTILARI KOLTUK TABANI-TDI KOLTUKLAR KOLTUKLAR-BANK KOMPLE KOLTUKLAR-ORTA KOLTUKLAR-ORTA KOLTUKLAR - N KOMPRESR - KLMA KONVOY LAMBASI KORNA KORUMA KUTUSU KORUMA SACI-N TAKIM KRANKML KUMANDA TABLOSU KL TABLASI KLBTR KAPAI LAMBA - TAVAN - LAMBA KORUYUCULARI - ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA MANFOLDLAR MAR MOTORU ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 6K12AX 6G070W 6G080W 6E200K 4F021K 4F021X 4F060X 4G11 6D040K 6C18DK 7H160L 7H150Q 7F13AW 7F13BW 7F12SK 4F031X 4G090K 4I09TK 3E05K 7N79 1I06K 4F041X 7C04 1J02 4G09TK 6K080W 7L170Q 7L170W 7L170X 7L17P 1J06K 1J17K

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK MENTEELER-ARKA KAPI MENTEELER VE KAPI KUM - N KA MERKEZ DFERANSYEL MERKEZ KLT MOTOR-KISA MOTOR-MOTOR KOMPLE MOTOR-MOTOR KOMPLES-IPLAK MOTOR-PSKRTC ADAPTRLE MOTOR-SLNDR BLOU-300TDI MOTOR BALANTILARI MOTOR KABLO DONANIMI OKSJEN TP VE BALANTILARI N PANEL - ST ORTA KONSOL PAALIK LASTKLER-N VE ARKA PANEL BALANTILARI - ARKA PARK VE SNYAL LAMBALARI - N PSTON VE SEGMANLAR PYANO ML PORT BAGAJ KOMPLE RADYATR BORULARI RADYATR GRL RADYATR VE ARA SOUTUCU RADYO/TEYP-ANTEN REFLEKTRLER - ARKA - GER VTE REZSTANSLI CAM DONANIMI - ARK RLELER RLELER RMORK SOKET SEDYE SEDYE TAIYICI RANZALAR SIHH CHAZLAR ARA TP F NO 6F090W 6E160K 2J07K 7N62 1I03 1I01 1I02 1I05 1I04K 1I19 4H12TK 7K120X 7C02.K 7C030W 7M080K 6H06K 4G040K 1I07K 1I17K 7N01 4C11T 6D13PK 4C03TK 7M100W 4G07AK 4I05BW 4G09GK 4G09GX 4G09CK 7K140X 6N10AX 7K110X

6ALT BALIK SIHH MALZEME DOLAPLARI SLAH ASKILIKLARI SLAH ASKILIKLARI SLAH TUTUCU SLECEK MOTORU - N CAM SLNDR KAFASI SLNDR KAFASI SNYAL LAMBALARI - YAN SS FARI - N SOUTUCU ANA PARALAR SOUTUCU PERVANE-300TDI STATK ZNCR STEPNE TAIYICI STEPNE TAIYICI STEPNE TAIYICI STOP LAMBALARI SU AYIRICI-OPSYONEL-DZEL SUSTURUCULAR SBAP VE TCLER SSPANSYON - ARKA - STKAMET SSPANSYON - ARKA KOL SSPANSYON - N SSPANSYON - N ANZIMAN-5.VTES KOVANI-MEKAN ANZIMAN-DEBRYAJ BASKI MEKAN ANZIMAN-GRUP ML-MEKANK R38 ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R3 ANZIMAN-KAMALI ML DLLER ANZIMAN-KAMALI ML DLLER-M ANZIMAN-KAVRAMA KOVANI-MKNK ANZIMAN-PRZDREK VE KAMALI M ANZIMAN-VTES UBUKLARI VE A ARA TP

ALFABETK NDEKSF NO 7K130X 7G11PQ 7G120W 7G130W 4I17 1I15K 1I16K 4G050K 4G041K 4F051X 1I13K 7K040X 6L080Q 6L08AL 6L08AW 4G06PK 3K14K 3N03TK 1I18K 3D06. 3D050K 3D030K 3D040K 1L06 1L03 1L11 1L10 1L09 1L08 1L05 1L07 1L12

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ALT BALIK ANZIMAN-VTES KOLU-MEKANK R ANZIMAN BALANTILARI ANZIMAN KOMPLE-MEKANK-TDI/R ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 ANZIMAN TNEL SACLARI AS AS AS ENSTELASYONU TABAN - ARA TABAN - N TABAN DEME TABAN SACLARI TABLA VE KALORFER KANALI - N TAKVYEL DREKSYON KUTUSU-P TAMPON - ARKA TAMPON - N TAMPONLAR - ARKA KK - KALDI TAVAN-KABN TAVAN-KABN TAVAN - ARKA BLME TAVAN - ARKA BLME TAVAN - FT KABNL ARALAR TEKERLEK VE JANT TELSZ KABLOSU VE BALAMA KON TENTE TENTE BORULARI TERMOSTAT-300TDI TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRGER KAYII TURBO FAN ARA TP F NO 1L13 1L14 1L02 1L04 6C140K 6C03TK 6C06PK 4H04AK 7E100W 7E09 7E110 6C16K 7C05.K 3E10K 6C08AX 6C07AK 6C080 7D050W 6J180Q 6J160W 6N050X 7D090L 3D02S 4G09UK 6L14YQ 6M080Q 1J05K 2J12 2J13 2J14K 1I11K 4D180

7ALT BALIK TURBO NTES-300TDI TURBO NTES-300TDI ST GVDE - ARKA VAKUM POMPASI VN VE BALANTILARI VRAJ UBUU-N (STEE BALI) VRAJ UBUU - ARKA SSPANSY VTES KULES VOLAN VE DEBRYAJ X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT ELEMANLAR YA FLTRES YA SOUTUCU HORTUMLARI YAKIT BORULARI YAKIT DEPOSU - ARKA YAKIT DOLDURMA-ARKA TANK YAKIT FLTRES YAKIT POMPASI YAN BASAMAKLAR YANGIN SNDRC.

ALFABETK NDEKSARA TP F NO 1J10 1J101 6J080W 1J12 7M100T 3D03HL 3D09K 2J15.K 1J18K 7K034 1J200W 1J210W 1I14K 4C18D 3K07TK 3J03DK 3J09DK 3K12TK 1J07K 6K09AK 7M040K

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130MOTOR-MOTOR KOMPLE ENGINE-ENGINE ASSEMBLYNO ILL 1

01000 (1I01)PARANO PARTNO STC8678

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-807-9055 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Motor Kmp(Alter-12V,Mar,Dbrj) Engine Assy ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/1

LAND ROVER 110 . 130MOTOR-MOTOR KOMPLES-IPLAK ENGINE-ENGINE STRIPPEDNO ILL 1

01001 (1I02)PARANO PARTNO STC1736N STC4723N NOT1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-257-9201 2815-99-676-5520 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Motor Komplesi-plak Engine Stripped Assembly Motor Komplesi-plak Engine Stripped Assembly Superseeded Part ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1

Para Numaras deimitir.

Otokar

01/2

LAND ROVER 110 . 130MOTOR-KISA ENGINE-SHORTNO ILL 1

01002 (1I03)PARANO PARTNO STC1675

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-979-1525 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Motor - Yarm Engine Short Assembly ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/3

LAND ROVER 110 . 130MOTOR-SLNDR BLOU-300TDI ENGINE-CYLINDER BLOCK-300TDINO ILL 1

01003 (1I04K)PARANO PARTNO ERR1919 ERR6242 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 501593 ERC4996 ETC8442 90519055 ETC8074 ERR3419 ERR2767 247127 FRC2482 ETC4922 ERR5034 ETC8352 ERR913 ERR6818 LUF100430 16 17 ERR6811 FS108257L Not1 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-570-0403 2815-99-331-8608 5315-99-850-1611 2590-99-978-1407 3120-99-425-4491 3120-99-844-9929 5306-99-864-5024 5306-99-408-5057 2815-99-408-1014 4730-99-850-0459 5315-99-792-0833 5365-99-788-7742 5365-99-148-5392 5315-99-832-3113 2540-99-212-7539 5330-99-522-1039 5330-99-765-5332 5330-99-244-7830 5305-99-454-3492 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silindir Blou Komple Cylinder Block Assembly Silindir Blou Komple Cylinder Block Assembly +Pim-Yatak Kebi +Dowel-Bearing Cap +Tapa Kapak-Yan +Cup Plug-Side/ends +Yatak-Kam Mili-n +Bearing-Camshaft-Front +Eksantrik Orta/Arka Yatak +Bearing-Camshaft-Inter/Rear +Civata-Ana Yatak Kepleri +Bolt-Main Bearing Cap +Civata-Eksantrik Yata +Bolt Bearing Cam Ya Pskrtme-Eksantrik Mili Jet Oil Camshaft Tapa-Ya Kanal Plug-Oil Gallery Delik Pim Dowel-Hollow Tapa-Kanal Borusu Plug-Gallery Pipe Kapak-Eksantrik Ya Besleme Tappered Plug Halka Tapa-Ana Blok Ring Dowel Head/Block Paketleme eridi Packing Strip Ya Contas-Yan Oil Seal-Rear Ya Contas-Arka Oil Seal-Rear Kee-Yan Ya Contas Gasket-Rear Oil Seal Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head From (V) WF827495 Superseeded Part ADET QTY 1 1 10 6 1 3 8 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 5

(Rev1)NOT NOTE NOT2

Not1

(V) WF827495 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

01/4

LAND ROVER 110 . 130MOTOR-PSKRTC ADAPTRLER-300TDI ENGINE-JET ADAPTORS-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

01004 (1I05)PARANO PARTNO ETC6531 ETC6532 ETC5592 ERC9410 AFU1882L ERR1653 ERR1094 FS108207L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-734-9031 2815-99-734-9037 4820-99-734-9038 5365-99-779-9469 5310-99-779-9470 5330-99-147-2779 2815-99-288-6644 5306-99-702-1830 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kmpl-1 ve 3 nolu Silind.J Assy-Jet Adaptor Nos 1 and 3 C Kmpl-2 ve 4 nolu Silind.J Assy-Jet Adaptor Nos 2 and 4 C Tahliye Supab Assy-Relief Valve Tapa Drain Plug Balant Pulu-Tahliye Tap Joint Washer-Drain Plug Conta-Boaltma Borusu Gasket Drain Pipe Ya Boaltma Borusu Drain Pipe Oil Civata M8x20 Screw M8x20 ADET QTY 2 2 4 1 1 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/5

LAND ROVER 110 . 130KRANKML CRANKSHAFTNO ILL 1

01005 (1I06K)PARANO PARTNO ERR2112 LEF500040 2 8566L LFB500050 3 4 5 ERR5215 ERR1630 STC3395 RTC478310 6 DAYAMA PULU RTC2825 538131 538132 7 8 9 ERR2220 ERR2100 ERR4707 LHH100660 10 11 12 ERR4710 ERR5087 ERR1564 Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 3040-99-874-5210 2815-99-848-3440 3120-99-850-0035 3120-99-850-0035 5315-99-126-2893 5315-99-136-3456 2815-99-488-7072 3120-99-376-2622 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Krank Mili Crankshaft Krank Mili Crankshaft +Volan Burcu +Bush Volan Burcu Bush +Kama +Key Pim Dowel Ana Yatak Kiti-Standart Bearing Kit Main-Standard Ana Yatak Kiti-010" Bearing Set Main-010" Dayama Pulu Kiti-ift Kit Thrust Washer-Pairs Dayama Pulu-Standart Standard Dayama Pulu 0.0025 0.0025"Oversize Dayama Pulu 0.0050 0.0050"Oversize Krank Kasna Damper Kee Flinger Triger Dilisi Pulley Crankshaft Timing Triger Dilisi Pulley-Crankshaft O Ring O Ring Civata-Krank Mili Bolt Crankshaft Dayama Pulu Thrust Washer As required. From (V) TF820690 From (V) VF820691 Upto (V) 6W065523 From (V) 6W065524 ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT5 NOT4 NOT5

Not1

2805-99-758-4313 2805-99-810-0762 2805-99-810-0763 2815-99-052-4866 2815-99-020-7729 3020-99-500-4585 3020-99-573-7710 5330-99-983-0629 5305-99-147-2780 5310-99-306-4190

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

Not2 NOT3

U1030 U1030 U1030 U1030

Gerektii kadar kullanlmaldr. (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) 6W065523 e kadar geerlidir. (V) 6W065524 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/6

LAND ROVER 110 . 130PSTON VE SEGMANLAR PISTON AND RINGSNO ILL 1

01006 (1I07K)PARANO PARTNO ERR2410 STC298210 STC298220 2 3 4 5 STC958 ERR703 266945 ERR2418 LR007414 6 7 ERR2419 ETC7357 LR007415 8 9 ETC8191 RTC2993 LR007416 RTC299310 LR007417 Not1 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2805-99-888-9201 2805-99-147-6487 2805-99-365-4494 2520-99-492-8962 2805-99-700-6755 5365-99-910-8281 2530-99-708-9604 2540-99-213-2203 3120-99-413-2091 5306-99-973-1626 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Standart Piston Komplesi Standard Piston Assembly Piston-0.010 Piston-0.010 Oversize Piston-0.020 Piston-0.020 Oversize +Segman Takm +Kit Piston Rings Piston Pimi Gudgeon Pin Segman Circlip Biyel Kolu Komplesi Con Rod Assembly Biyel Kolu Komple Con Rod Assembly +Bur +Bush +Civata-Biyel Kolu +Bolt-Conn Rod +Civata-Biyel Kolu +Bolt-Conn Rod +Somun-Biyel Kolu +Nut-Conn Rod Biyel Kol Yata-Kit-Standart Kit-Connecting Rod Bearing-Sta Biyel Kol Yata-Kit-Standart Kit-Connecting Rod Bearing-Standart Biyel Kol Yat.Tak.0.10" Kit-Connecting Rod Bearing Biyel Kol Yat.Tak.0.10" Kit-Connecting Rod Bearing Upto (V) 6W063253 From (V) 6W063254 ADET QTY 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 8 8 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT2

Not1 NOT2 Not1 Not1 NOT2 Not1 NOT2

5310-99-701-0923 3120-99-734-9121 3110-99-820-7346 3120-99-477-4647 3110-99-837-1082 U1030 U1030

(V) 6W063253 e kadar geerlidir. (V) 6W063254 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/7

LAND ROVER 110 . 130KARTER SUMPNO ILL 1

01007 (1I08K)PARANO PARTNO ERR4696 LSB102610 2 UAM2957 LSF100040L 3 UAM2857L ALU1403L 4 5 6 7 8 ERR3809 ERR4697 ERR3683 FS108161 FS106161ML STC611 9 10 11 12 ERR3633 ERR1653 FS108207L ERR3299 ERR7002 13 ERR3417 Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-199-1098 2815-99-573-7707 4730-99-301-0520 5365-99-573-7712 5310-99-061-2203 5310-99-061-2203 6680-99-356-7533 2590-99-709-0684 5330-99-808-6985 5305-99-500-5203 5306-27-028-8260 8040-99-702-6594 4710-99-563-5149 5330-99-147-2779 5306-99-702-1830 4710-99-133-3628 2815-99-160-4523 5330-99-513-7497 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Karter Sump Karter Sump Oil Engine +Tapa +Plug +Tapa +Plug Oil Drain Sump Assembly +Tapa Pulu +Washer Joint +Alminyum Pul +Washer - Aluminium Ya Seviye ubuu Rod Oil Level Ya Seviye ubuu Hortumu Tube Dipstick Conta Ring Sealing Flanl Civata Screw Flange Flanl Civata M6x16 Screw-Flanged Head M6x16 Hylogrip 2000 Hylogrip 2000 Motor Ya Dn Borusu Pipe Oil Drain Conta-Boaltma Borusu Gasket Drain Pipe Civata M8x20 Screw M8x20 Karter Ya Emi Borusu Komple Oil Pick-Up Assy Karter Ya Emi Borusu Komple Oil Pick-Up Assy O Ring O ring To (E) 16L88228A From (E) 16L88229A To (E) 16L48869A From (E) 16L48870A As required ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2 Not1 Not2

NOT5 1 1 2 1 1 1 NOT3 NOT4

(E) 16L88228A ya kadar geerlidir. (E) 16L88229A dan itibaren geerlidir. (E) 16L48869A ya kadar geerlidir. (E) 16L48870A dan itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

01/8

LAND ROVER 110 . 130KAPAK - N COVER - FRONTNO ILL 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01008 (1I09K)PARANO PARTNO ERR4664 STC3407 ERR1084 ERR1085 ERR1086 ERR3356 ERR4575 6395L ERR4860 FB108161L FB108071L FS108257L ERR7146 ERR4576 FB108081L FB108201 FB108221 FB108101 ERR4824 ERR1560 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-551-0078 4320-99-265-1101 5360-99-372-8937 2815-99-453-6315 4730-99-563-1354 5330-99-446-3538 5330-99-911-1450 5315-99-364-0152 5330-99-301-6524 5306-99-907-9129 5306-99-537-5178 5305-99-454-3492 2815-99-957-4808 5330-99-803-9431 5306-99-122-5254 5306-99-226-6507 5306-99-771-5282 5305-99-386-7655 5340-99-930-7403 5340-99-988-2844 Para Numaras deimitir. U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Motor n Kapa Cover Front Engine +Rotor +Rotor +Emniyet Supap Yay +Spring Relief Valve +Emniyet Supap Pistonu +Plunger Relief Valve +Piston Kapa +Plug Relief Plunger +Ya Keesi-Kam Mili +Oil Seal Camshaft +Ya Keesi-Krank Mili +Oil Seal Crankshaft Pim-Debriyaj Dowel-Clutch n Kapak Contas Gasket Front Cover Flanl Civata Bolt Flange Flanl Civata M8x35 Bolt Flanged Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head n Kapak Cover Front Engine +Ya Keesi-Krank Mili +Oil Seal Crankshaft Flanl Civata M8x40 Bolt Flanged M8x40 Flanl Civata Bolt Flanged Flanl Civata Bolt Flanged Civata Bolt-Manifold to Head Hortum Kelepesi Clip Hose Kapak Plakas Cover Plate Superseeded Part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 8 6 1 1 2 2 2 2 2 1

(Rev3)NOT NOTE

NOT2

Otokar

01/9

LAND ROVER 110 . 130KAPAK - N COVER - FRONTNO ILL

01008 (1I09K./..)PARANO PARTNO ERR7249 22 ERR1561 ERR7250 23 24 25 26 27 28 FS108127L ERR7293 TE108061L TE110051L ERR3286 ERR2344 Not1 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5340-99-279-8118 5330-99-500-4583 5330-99-551-1866 5306-99-663-3020 5330-99-500-6058 5307-99-271-4760 5307-99-445-0336 5315-99-013-2214 5330-99-257-9890 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Kapak Plakas Cover Plate Conta-Kapak Plakas Gasket Cover Plate Conta-Kapak Plakas Gasket-Cover Plate Flanl Civata M8x12 Screw Flanged M8x12 Conta - Kapak Plakas Gasket Cover Plate Saplama Stud Saplama M10x25 Stud M10x25 Pim-n Kapak Dowel Front Cover Conta Joint Washer Not use 24V vehicles Superseeded Part ADET QTY 1 1 1 3 1 3 1 2 1

(Rev3)NOT NOTE Not1 NOT2

Not1

24V aralarda kullanlmaz. Para Numaras deimitir.

Otokar

01/10

LAND ROVER 110 . 130TRGER KAYII TIMING BELTNO ILL 1 2

01009 (1I11K)PARANO PARTNO ERR1092 ERR1972 LHP100860 3 4 6 ERR900 FB110131 ETC8560 LHV100150 7 8 ERR1973 TE110051L TE110061L 9 LYH100500 FX110047L Not1 Not2 NOT3

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 3030-99-661-9156 3950-99-257-9891 3950-99-573-7713 5310-99-132-7691 5306-99-380-6921 3020-99-605-8205 3020-99-573-7711 5310-99-464-7070 5307-99-445-0336 5307-99-821-7326 5310-99-242-8652 5310-27-028-8273 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Triger Kay Belt Timing Gergi Kasna Pulley Tensioner Gergi Kasna Tensioner-Timing Belt Pul Washer Packing Flanl Civata M10x65 Bolt Flanged M10x65 Avara Idler Static Avara Kasnak Idler-Timing Belt Ara Pul Washer Spacing Saplama M10x25 Stud M10x25 Saplama-Volan Muhafazas Stud-Bell Housing Flanl Somun Nut-Flanged-M10 Flanl Somun M10 Nut-Flange M10 From (V) VF820691 From (E) 16L67365B Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2 NOT3

(V) VF820691 den itibaren geerlidir. (E) 16L67365B den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

01/11

LAND ROVER 110 . 130DEVRDAM POMPASI WATER PUMPNO ILL 1

01010 (1I12K)PARANO PARTNO STC1086 PEB500090 2 3 4 ERR3284 FS108307L ERR3622 PEP102840 PEP102841 5 6 7 8 9 ERR3736 FB108241 ERR5259 TE110151 ERR4708 71A70-16530-AA 71A70-16532-AA 10 11 FN110047 ERR2378 PET100790 12 13 14 ERR5691 FB108131 FB108261 Not1 NOT2 NOT3

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2930-99-940-5457 2930-99-940-5457 5330-99-391-0683 5305-99-255-9131 4730-99-808-6986 4730-99-749-5056 4730-99-808-6986 2815-99-924-2782 5306-27-028-8257 5340-99-417-7076 5307-99-613-3752 3950-99-453-6316 3110-27-028-6452 5325-27-028-0955 5310-99-761-1086 5330-99-761-7520 5330-99-125-4644 5307-99-787-9346 5306-27-028-8256 5306-99-404-9053 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Devirdaim Pompas Pump Water Devirdaim Pompas Pump Water +Conta +Gasket Civata M8x30 Screw M8x30 Hortum Adaptr Pipe Stub Hortum Adaptr Pipe Stub Hortum Adaptr Pipe Stub Balant Braketi Bracket Mounting Civata-Pompay Brakete Bolt Flange Pump to Brkt. By Pas Hortum Braketi Bracket Bypass Hose Saplama Stud Yardmc Gergi Tensioner Auxiliary +Rulman +Bearing +Segman +Circlip Flanl Somun M10 Nut-Flanged Head M10 Conta Gasket Conta Gasket Saplama Stud Flanl Civata Bolt Flanged Flanl Civata M8x130 Bolt Flange M8x130 From (V) WF827495 to (V) 3W051123 Superseeded part From (V) 3W051124 ADET QTY 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT2

Not1 NOT3

NOT2

(V) WF827495 den (V) 3W051123 e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 3W051124 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/12

LAND ROVER 110 . 130DEVRDAM POMPASI WATER PUMPNO ILL 15 16 17 18 19

01010 (1I12K./..)PARANO PARTNO FX108041 ERR3734 FS108127L ERR5099 CN100308L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5310-99-244-6989 3020-99-832-3114 5306-99-663-3020 4720-99-244-6733 4730-99-798-0799 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Flanl Somun Nut Flange Devirdaim Pompas Kasna Pulley Water Pump Flanl Civata M8x12 Screw Flanged M8x12 Bypass Hortumu Hose Bypass Kelepe 30mm Clip-Hose 30mm ADET QTY 2 1 3 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

01/13

LAND ROVER 110 . 130SOUTUCU PERVANE-300TDI COOLING FAN-300TDINO ILL 1 2 3 4 5

01011 (1I13K)PARANO PARTNO ERR2789 ERR2266 ERR3735 FS108127L ERR3287 ERR5911 6 SS108161L Not1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2930-99-925-2999 2930-99-203-5045 3020-99-547-9683 5306-99-663-3020 3030-99-535-6117 3030-01-448-7838 5305-99-280-7337 (E) 16L25165 den itibaren geerlidir. U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Pervane Fan Viskoz nitesi Viscous Unit Pervane Kasna Upper Pulley Flanl Civata M8x12 Screw Flanged M8x12 Kay Belt Kay Belt Civata M8x16 Screw M8x16 From (E) 16L25165 ADET QTY 1 1 1 4 1 1 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

01/14

LAND ROVER 110 . 130YA FLTRES OIL FILTERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01012 (1I14K)PARANO PARTNO ERR2317 ERC5923 ERR2241 ERC5913 PRC6387 FS106167L AFU1887L ERR3340-LD FS110301L ERR3283

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2940-99-905-5051 6620-99-739-9266 2815-99-483-7279 5330-99-749-5532 5930-99-775-7685 5305-99-096-4551 4730-99-780-0070 2940-27-033-7025 5306-99-122-4911 5330-99-517-2863 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Adaptr Komple-Ya Filtresi Adaptor Assy-Oil Filter +Termostat +Thermostat +Adaptr +Adaptor +O Ring +O Ring +Ya Basn Miri +Switch Oil Pressure +Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl +Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head +Balant Pulu-Ya Enjeksi +Joint Washer-Oil Squirt Blk Ya Filtresi Oil Filter Civata M10x30 Screw M10x30 Conta Gasket ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/15

LAND ROVER 110 . 130SLNDR KAFASI CYLINDER HEADNO ILL 1

01013 (1I15K)PARANO PARTNO ERR5027 LDF500180 2 ETC8003 LGJ100880 3 4 5 6 7 ERR2396 ERR3753 525497 524765 TE108051 TE108051L 8 9 10 11 12 TE110071 ETC8808 ERR1939 ETC8810 CONTA ERR5261 LVB500200 ERR5262 LVB500210 ERR5263 Not1 Not2 NOT3 NOT5 NOT6

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-588-2127 2815-99-588-2127 2815-99-052-0348 2815-99-841-8677 2815-99-782-6639 2815-99-519-8227 5340-99-806-2193 5340-99-873-8095 5307-99-943-1034 5307-99-943-1034 5307-99-062-1996 5306-99-500-4586 5306-99-702-1268 5306-99-126-2896 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silindir Kafas Komple Cylinder Head Assembly Silindir Kafas Komple Cylinder Head Assembly +Supap Gayd +Guide-Valve +Supap Gayd +Guide-Valve +Supap Yatak Klavuzu-Emi +Insert Valve Seat Inlet +Supap Yatak Klavuzu-Egz +Insert Valve Seat Exhaust Tapa Cup Plug Tapa Cup Plug Saplama M8x25 Stud M8x25 Saplama M8x26 Stud Saplama M10x35 Stud M10x35 Civata M12x100 Bolt-Cylinder Head M12x100 Civata M12x140 Bolt-Cylinder Head M12x140 Civata M10x117 Bolt-Cylinder Head M10x117 Conta Gasket 1.3mm-1 Delikli 1.3mm-Single Hole 1.37mm-1 Delikli 1.37mm-Single Hole 1.4mm-2 Delikli 1.4mm-Double Hole 1.48mm-2 Delikli 1.48mm-Double Hole 1.5mm-3 Delikli 1.5mm-Triple Hole From (E) 16L65611B Use the suitable gasket Superseeded Part Upto (E) 16L03709C From (E) 16L03710C ADET QTY 1 1 8 8 4 4 1 1 2 2 10 4 10 4 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT5 NOT6

Not1

NOT3

Not2 NOT5 NOT6 NOT5 NOT6 NOT5

5330-99-535-6620 5330-99-535-6620 5330-99-173-0311 5330-99-173-0311 5330-99-404-9078 (E) 16L65611B den itibaren geerlidir. Uygun conta kullanlmaldr. Para Numaras deimitir. (E) 16L03709C ye kadar geerlidir. (E) 16L03710C den itibaren geerlidir. U1030 U1030

Otokar

01/16

LAND ROVER 110 . 130SLNDR KAFASI CYLINDER HEADNO ILL

01013 (1I15K./..)PARANO PARTNO LVB500220 ERR7154 LVB500230 13 14 AMR2425 NH104041 NOT5 NOT6

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5330-99-404-9078 5330-99-348-2153 5330-99-348-2153 6150-99-739-0843 5310-99-122-6456 (E) 16L03709C ye kadar geerlidir. (E) 16L03710C den itibaren geerlidir. U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION 1.59mm-3 Delikli 1.59mm-Triple Hole 1.6mm-Deliksiz Conta 1.6mm-Gasket-Without Hole 1.69mm-Deliksiz Conta 1.69mm-Gasket-Without Hole Kablo Komple-Kzdrma Buj Cable Assembly Glow Plugs Somun Nut (71A00-80228-AA) Upto (E) 16L03709C From (E) 16L03710C ADET QTY 1 1 1 1 4

(Rev2)NOT NOTE NOT6 NOT5 NOT6

Otokar

01/17

LAND ROVER 110 . 130SLNDR KAFASI CYLINDER HEADNO ILL 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

01014 (1I16K)PARANO PARTNO 14C01-80391-AA WE104001 ETC8847 ETC8036 FS108257L CP108251L PRC2979 390939-L ETC8031 FS108207L 624091 ERR1019 ERC9404 FS108161 ETC5577 FRC4808 ERR2081 ERR894 NOT4

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5310-27-006-2938 5310-99-285-3860 2920-99-401-4032 2815-99-967-5699 5305-99-454-3492 5340-99-663-3705 5340-99-254-7588 5365-27-021-0896 2815-99-596-9376 5306-99-702-1830 2540-99-825-0861 5307-99-126-2905 5340-99-788-7729 5305-99-500-5203 5365-99-839-5444 5330-99-792-0835 6685-99-771-4469 5310-99-930-7388 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Trtll Pul Washer Shakeproof Kzdrma Bujisi Glow Plug Kaldrma Braketi-Arka Bracket Lifting Rear Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head P Klip P Clip Enstelasyon Braketi Bracket Harness Bur Bush Kaldrma Braketi-n Bracket Lifting Front Civata M8x20 Screw M8x20 Adaptr Adaptor-Thermo Housing Saplama Stud Balant Braketi Bracket-Clip to Housing Flanl Civata Screw Flange Tapa Drain Plug Pul Washer Joint Hararet Miri Sensor Coolant Temparature Die Bakr Pul Washer Cooper Upto (E) 16L43900A ADET QTY 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT4 NOT4

(E) 16L43900A ya kadar geerlidir.

Otokar

01/18

LAND ROVER 110 . 130PYANO ML ROCKER SHAFTNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01015 (1I17K)PARANO PARTNO ERR3343 ERR3342 ERR1203 ERR2405 ERR4848 ERR3457 ERR1209 ERR2732 ERR4883 ERR560 ERR3779 ERR4687 FB108101L FN108047L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-474-4893 2815-99-832-8545 3120-99-398-8786 2815-99-733-6057 2815-99-201-8354 2815-99-967-6117 5365-99-241-5581 5365-99-108-5067 2815-99-396-1085 5310-99-768-6709 2815-99-337-8340 5307-99-708-8025 5306-99-386-7655 5310-99-499-8033 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Piyano Komplesi-Sa Rocker Arm Assembly RH Piyano Komplesi-Sol Rocker Arm Assembly LH +Bur +Bush Yay Spring Piyano Mili Komple Shaft Rocker Assembly +Tapa +Plug Ara Para Spacer Ara Para Spacer tecek Ayar Vidas Screw Tappet Adjusting Tesbit Somunu Nut Locker Balama Bilezii-Piyano Mili Clamp Rocker Shaft Saplama-Piyano Mili Stud Rocker Shaft Civata M8x50 Screw M8x50 Flanl Somun M8 Nut M8 ADET QTY 4 4 8 4 1 2 6 2 8 8 5 3 2 3

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/19

LAND ROVER 110 . 130SBAP VE TCLER VALVE AND TAPPETSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01016 (1I18K)PARANO PARTNO RTC6564 502473 ETC4246 ERR561 ERR607 273069 ERR1156-LD ERR4640 ETC4068 ETC4069 546799 ETC8193 ETC8663 ERR4175 LJC100270 15 ERR3777-LD Not1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-702-1280 2805-99-804-6596 5305-99-788-1265 3120-99-056-3575 2990-99-352-6858 5310-99-895-2066 2815-27-033-7026 5360-99-301-0001 5340-99-779-9484 2805-99-779-9485 2815-99-806-8897 5340-99-257-9909 5330-99-727-8334 2815-99-795-2805 2815-99-795-2805 2815-27-033-7028 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION tici Komplesi Tappet Assembly +Yolluk +Tappet Guide +Civata +Bolt +Kam Makaras +Roller Follower +tici Kza +Tappet +Dz Pul +Washer Joint Egzost Supab Valve Exhaust Supap Yay Valve Spring Kep-Supap Yay Cup-Valve Spring Supap Trna Split Cotter Halves tecek Push Rod Tabla-Supap Yay Seat Valve Spring Supap Lastii Seal Valve Stem Kapak Valve Stem Protection Cap Kapak Cap Emme Supab Valve Inlet From (V) VF820691 ADET QTY 8 8 8 8 8 8 4 8 8 16 8 8 8 8 8 4

(Rev1)NOT NOTE

Not1

(V) VF820691 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/20

LAND ROVER 110 . 130MOTOR BALANTILARI ENGINE MOUNTINGSNO ILL 1 2 3 4 5 6

01017 (1I19)PARANO PARTNO ANR2868 NTC9415 14C01-80109-AA NTC9416 FX112041L FX110047L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2510-99-664-9676 2510-99-859-1799 5306-27-024-5723 5340-99-356-4592 5310-99-125-9042 5310-27-028-8273 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Motor Balant Braketi-Sa Bracket Mounting-RH Motor Balant Braketi-Sol Bracket Mounting-LH Civata M12x20 Screw (SH112201) Motor Takozu Mounting Rubber Flanl Somun M12 Nut Flange Flanl Somun M10 Nut-Flange M10 ADET QTY 1 1 8 2 4 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

01/21

LAND ROVER 110 . 130KLBTR KAPAI ROCKER COVERNO ILL 1 2 3 4 5 6

01018 (1J02)PARANO PARTNO ERR4691 ERR2409 ERR5041 ERR4834 ERR3424 ERR4632

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-215-6469 5330-99-314-5872 5340-99-083-3460 5310-99-341-1181 5310-99-126-2894 2540-99-169-7772 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Klbtr Kapa Rocker Cover Conta-Klbtr Kapa Gasket Rocker Cover Ya Doldurma Kapa Cap Oil Filler Civata Screw Szdrmaz Pul Washer Sealing Ses nleyici Kapak Cover NVH Engine Top ADET QTY 1 1 1 3 3 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/22

LAND ROVER 110 . 130HAVALANDIRMA SKLONU-300TDI CYCLONE BREATHER-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6

01019 (1J03K)PARANO PARTNO ERR4706 FS108257L ERR2026 ERR874 79027 ERR3084 LLH500170 7 8 9 10 11 12 13 CN100258-LD ERR1471 LLO100000 ERR1351 CN100208 ERR4926 FB106111L NOT1 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-438-0050 5305-99-454-3492 5330-99-598-5820 2815-99-931-6610 5305-99-819-1731 4720-99-083-3672 4720-99-083-3672 4730-99-533-2960 2815-99-863-7592 5331-99-795-4001 4720-99-342-1028 4730-99-152-4901 4720-99-452-1137 5306-99-425-3926 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Yan Havalandrma Kapa Cover Side Breather Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Conta-Yan Kapak Gasket-Side Cover Kapak Sac Baffle Plate Civata Screw Hortum-Yandan Piyano Kapana Hose-Side to Rocker Cover Hortum-Yandan Piyano Kapana Hose-Side to Rocker Cover Kelepe 16-25 Clamp 16-25 Havalandrma Siklonu Breather Cyclone +O Ring +O Ring Hortum-Siklon Ya Boaltma Hose-Cyclone Oil Drain Hortum Kelepesi Clip Hose Hortum-Siklon-Hava Filtre Hose Cyclone to Air Cleaner Flanl Civata Bolt Flange Upto (V) 5W057911 From (V) 5W057912 ADET QTY 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT1 NOT2

(V) 5W057911 e kadar geerlidir. (V) 5W057912 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/23

LAND ROVER 110 . 130KAM ML CAMSHAFTNO ILL 1 2 3 4 5

01020 (1J04K)PARANO PARTNO ERR3547 ERR3754 FS106167L ERR3545 BX112091 FS112401L 6 7 8 9 10 BDU1496L ERR2216 ERR4709 FS108161 ERR3756 Not1 Not2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2810-99-860-5202 2520-99-395-8426 5305-99-096-4551 3020-99-168-9930 5306-99-577-1465 5306-99-957-4398 5310-99-037-0568 2815-99-957-4232 5315-99-203-6724 5305-99-500-5203 2815-99-301-6541 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kam Mili Camshaft Dayama Plakas Plate Thrust Camshaft Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dili-Triger Kay Pulley Timing Belt Civata M12x45 Bolt M12x45 Civata M12x40 Screw M12x40 Pul Washer Tutucu Plaka Plate Retaining Pim Dowel Flanl Civata Screw Flange Poyra-Kam Mili Kasna Hub Camshaft Pulley Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2 Not1

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/24

LAND ROVER 110 . 130TERMOSTAT-300TDI THERMOSTAT-300TDINO ILL 1 2 3 4 5

01021 (1J05K)PARANO PARTNO ERR3479 ERR3291 ERR4685-L ERR4686-L ERR3622 PEP102840 PEP102841 6 7 8 9 10 ERR3737 FS108257L ERR3490 FS108257L AMR3321 AMR1425 Not1 Not2 NOT3

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2930-99-709-0776 6685-99-911-1451 5330-99-022-5021 5365-27-042-7567 4730-99-808-6986 4730-99-749-5056 4730-99-808-6986 2930-99-341-8255 5305-99-454-3492 5330-99-591-3167 5305-99-454-3492 6685-99-821-1996 6685-99-376-9208 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Termostat Yuvas Housing Thermostat +Termostat +Thermostat +O-Ring +O-Ring +Tapa +Plug +Hortum Adaptr +Pipe Stub +Hortum Adaptr +Pipe Stub +Hortum Adaptr +Pipe Stub +Su k Dirsei +Connection Water Outlet +Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase +Screw, M8 X 25, Flanged Head Conta-ktan Yuvaya Gasket Outlet to Housing Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Hararet Miri Sender Temperature-Black Hararet Miri (Yeil) Sender Temperature-Green From (V) WF827495 to (V) 3W051123 From (V) XF829547 From (V) 3W051124 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT3

Not2

(V) WF827495 den (V) 3W051123 e kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 3W051124 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/25

LAND ROVER 110 . 130MANFOLDLAR MANIFOLDSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01022 (1J06K)PARANO PARTNO ERR3481 ETC5577 524765 ERR894 ERR3785 TE108051L FB108171L FN108047L ERR4699 UKC3803L ERR886 273069 EGZOST MANFOLDU-S EGZOST MANFOLDU-S TE110071L FX110047L ESR2422 FS105101L Not1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-500-5204 5365-99-839-5444 5340-99-873-8095 5310-99-930-7388 5330-99-832-3112 5307-99-943-1034 5306-99-970-2459 5310-99-499-8033 4710-99-998-9173 4730-99-798-0795 5305-99-594-5607 5310-99-895-2066 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Emme Manifoldu Manifold Inlet Tapa Drain Plug Tapa Cup Plug Bakr Pul Washer Cooper Conta-Manifold Kafa Aras Gasket Manifold to Head Saplama M8x26 Stud Flanl Civata M8x85 Bolt Flange M8x85 Flanl Somun M8 Nut M8 Kompansatr Hortumu Boost Pipe Assembly Hortum Kelepe Hose Band Banjo Civata Banjo Bolt Boost Capsule Dz Pul Washer Joint Egzost Manifoldu-Sol Exhaust Manifold-LH Egzost Manifoldu-Sa Exhaust Manifold-RH Saplama M10x35 Stud M10x35 Flanl Somun M10 Nut-Flange M10 Is Kalkan-Egzost Manifoldu Heatshield Exhaust Manifold Flanl Civata M5x10 Screw Flange M5x10 Part of turbocharger assembly ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 7 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1

5307-99-062-1996 5310-27-028-8273 2990-99-391-0779 5306-27-028-8258 Turbo nitesi alt parasdr.

U1030 U1030 U1030 U1030

Otokar

01/26

LAND ROVER 110 . 130YAKIT POMPASI FUEL LIFT PUMPNO ILL 1 2 3 4 5

01023 (1J07K)PARANO PARTNO ERR5057-LD ERR2028 FS108307L NRC9770-L NRC9771-L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2910-99-008-0827 5330-99-740-6512 5305-99-255-9131 4730-99-793-3134 4730-99-793-3133 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Yakt Pompas Komple Fuel Pump Assembly Conta-Pompay Yan Kapaa Gasket-Fuel Pump Civata M8x30 Screw M8x30 Somun M12 Nut M12 Yksk Olive ADET QTY 1 1 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/27

LAND ROVER 110 . 130ENJEKSYON POMPASI INJECTION PUMPNO ILL 1

01024 (1J08K)PARANO PARTNO ERR4419 RTC6702 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ERR2023 FN108047L ERR6835 FN108047L FS108207L FB108101L ERR3545 ERR2216 FS108161L ERR886 ERR894 ERC9404

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2910-99-172-1353 2920-99-251-5956 5330-99-016-8704 5310-99-499-8033 5340-99-445-2023 5310-99-499-8033 5306-99-702-1830 5306-99-386-7655 3020-99-168-9930 2815-99-957-4232 5306-99-500-5203 5305-99-594-5607 5310-99-930-7388 5340-99-788-7729 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Yakt Enjeksiyon Pompas Pump Fuel Injection +Stop Selonoidi +Switch Fuel Cut Off Conta Gasket Flanl Somun M8 Nut M8 Braket Bracket FIE Flanl Somun M8 Nut M8 Civata M8x20 Screw M8x20 Civata M8x50 Screw M8x50 Dili-Triger Kay Pulley Timing Belt Tutucu Plaka Plate Retaining Flan Civatas M8x16 Screw Flange M8x16 Banjo Civata Banjo Bolt Boost Capsule Bakr Pul Washer Cooper Balant Braketi Bracket-Clip to Housing ADET QTY 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 3 1 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

01/28

LAND ROVER 110 . 130ENJEKTR VE BORULARI INJECTOR AND PIPESNO ILL 1

01025 (1J090K)PARANO PARTNO ERR3306 MJN100910 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 STC1694 STC1695 STC1696 STC1697 ERR3339-L ERR3780 STC3297 ERR1304 FN108047L STC1738 STC1739 ERR3468 ERR4621 DCP7384L NOT1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-902-6802 2815-99-902-6802 4710-12-341-5767 4710-12-341-5768 4710-12-341-5769 4710-12-341-5770 2910-99-820-3241 2910-99-738-4244 4730-99-517-3131 5310-99-498-8538 5310-99-499-8033 5340-99-832-3152 5340-99-136-3460 5315-99-131-1498 5310-99-197-3955 5340-99-439-2212 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tahliye Hatt Komple Spill Return Assembly Tahliye Hatt Komple Pipe-Spill Return Fuel Injecti 1 Numaral Enjektr Borus Pipe Injector No 1 2 Numaral Enjektr Borus Pipe Injector No 2 3 Numaral Enjektr Borus Pipe Injector No 3 4 Numaral Enjektr Borus Pipe Injector No 4 Enjektr Injector Enjektr Kelepesi Clamp Injector Banjo Civata Bolt Banjo Conta Washer Joint Flanl Somun M8 Nut M8 Kelepe-4 Numaral Borula Clip 4 Pipes Kelepe-2 Numaral Borula Clip 2 Pipes Pim-Enjektr Kelepesi Pin Injector Clamp Szdrmazlk Pulu Washer Sealing Kablo Kelepesi Clip Cable Superseeded Part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4 4 4 8 4 2 2 4 4 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1

Para Numaras deimitir.

Otokar

01/29

LAND ROVER 110 . 130TURBO NTES-300TDI TURBOCHARGER-300TDINO ILL 1

01026 (1J10)PARANO PARTNO ERR4802 71A70-16548-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 STC3159 STC3084 STC3592 STC4614 STC4615 PYC101800L STC4617 ERR1125 FRC4808 ERR4894 ERR4895 ERR2109 ERR335 FS108207L ETC8820 ERR4698 ERR4852 WAL500010L NOT1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2950-99-500-3534 2950-27-028-6690 5307-99-270-5430 2950-99-730-8802 5340-99-641-7823 5310-99-212-7743 2950-99-939-0985 4730-99-133-3943 4710-99-212-7744 4730-99-084-4733 5330-99-792-0835 4720-99-535-6659 4720-99-429-1903 5330-99-517-2878 4730-99-806-2880 5306-99-702-1830 4730-99-299-8082 5340-99-748-1493 5330-99-131-6481 5330-99-957-4779 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Turbo nitesi ve Egzost Manifoldu Turbocharger & Exhaust Manifold +Turbo Ana Gvde +Cartridge +Saplama +Stud +Kumanda-Egzost Klapesi-Turboa +Actuator-Waste Gate-Turbocharg +Kelepe +Clip +Somun +Nut +Kumanda Sabitleyici +End-Yoke +Hortum Kelepesi +Clip Hose +Hortum +Hose Banjo Civata-Ya Besleme Bolt Banjo Oil Feed Pul Washer Joint Boru-Turbo Ya Besleme Pipe Turbo Oil Feed Ya Boaltma Borusu Pipe Oil Drain Conta-Ya Besleme Borusu Gasket Oil Drain Pipe Ya Boaltma Adaptr Adaptor Oil Drain Civata M8x20 Screw M8x20 Boru-Turboarj Adaptr Pipe-Adaptor Turbocharger Krletme Plakas Plate Blanking Conta-Krletme Plakas Gasket Blanking Plate Conta-Krletme Plakas Gasket-Blanking Plate Superseeded part ADET QTY 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT1

Para Numaras deimitir.

Otokar

01/30

LAND ROVER 110 . 130TURBO NTES-300TDI TURBOCHARGER-300TDINO ILL 19

01026 (1J10./..)PARANO PARTNO LYP000050L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5305-99-362-7239 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Civata M8x20 Bolt M8x20 ADET QTY 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

01/31

LAND ROVER 110 . 130TURBO NTES-300TDI TURBOCHARGER-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

01027 (1J101)PARANO PARTNO 71A70-16560-AA 71A70-16562-AA 71A70-16564-AA 71A70-16566-AA 71A70-16568-AA 71A70-16570-AA 71A70-16572-AA 71A70-16574-AA

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2805-27-028-6701 2815-27-028-6696 4820-27-028-6704 4720-27-028-5698 4730-27-028-4773 2590-27-028-6648 5340-27-028-5008 5331-27-029-1169 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Salyangoz Emme Compressor Housing Manifold Manifold Basn Dzenleyici Actuator Assy Hortum Hose Rakor Fitting Ayar ubuu (Kumanda Aksam-tme/ekme) Rod End (Control Assembly-Push/Pull) Ayar ubuu Segman Retaining Ring O Ring O Ring ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/32

LAND ROVER 110 . 130CONTA SETLER GASKET KITSNO ILL 1 2

01028 (1J11)PARANO PARTNO STC2802 STC2801 Not1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5330-99-593-2688 5330-99-808-7294 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Motor st Takm Conta Set Kit Gasket Decarbonising Motor Takm Conta Seti Kit Gasket Overhaul Not include cylinder head gasket ADET QTY 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1

Silindir kapak contas iermez.

Otokar

01/33

LAND ROVER 110 . 130VAKUM POMPASI VACUUM PUMPNO ILL 1 2 3 4

01029 (1J12)PARANO PARTNO ERR3539 FS108207L ERR2027 ERC9404

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 4310-99-570-6283 5306-99-702-1830 5330-99-563-5893 5340-99-788-7729 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Vakum Pompas Pump Vacuum Civata M8x20 Screw M8x20 Conta Gasket Balant Braketi Bracket-Clip to Housing ADET QTY 1 5 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

01/34

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DREKSYON POMPASI-300TDI POWER STEERING PUMP-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6

01030 (1J13K)PARANO PARTNO ANR2157 ERR2228 FS108161L FS108207L ERR3733 FS108127

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2530-99-811-8177 5340-99-337-1072 5306-99-500-5203 5306-99-702-1830 3020-99-301-6657 5306-99-663-3020 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Hidrolik Direksiyon Pompa Pump Power Steering Balant Braketi Bracket Mounting Flan Civatas M8x16 Screw Flange M8x16 Civata M8x20 Screw M8x20 Pompa Kasna Pulley Pump Flanl Civata M8x12 Screw Flanged M8x12 ADET QTY 1 1 3 4 1 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

01/35

LAND ROVER 110 . 130ALTERNATR ALTERNATORNO ILL 1

01031 (1J16K)PARANO PARTNO AMR3412 AMR4249 2 STC1796 STC3202 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 71A70-16943-AA 71A70-16932-AA 71A70-16933-AA 71A70-16934-AA 71A70-16945-AA 71A70-16937-AA FB108251 FS108307L FX108047L ERR4859 AMR2217 FN105041 Not1 Not2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2920-99-258-0105 2920-99-258-0105 3020-99-333-2154 3020-99-582-5708 5340-27-024-4148 2990-27-023-7777 6125-27-024-4101 5340-27-024-4147 6130-27-024-4144 2920-27-023-7783 5306-99-599-0642 5305-99-255-9131 5310-99-940-6401 2990-99-665-8781 5310-99-665-8556 5310-99-549-5890 (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan itibaren geerlidir. U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Alternatr-65 Amp Alternator-65 Amp Alternatr (Magneti Marelli/A127-65 Amp) Alternator +Kasnak-61mm +Pulley-61mm +Kasnak +Pulley - Polyvee - Alternator +n Braket +Drive End Bracket +Rotor +Rotor +Stator +Stator +Arka Braket +Slip Ring End Bracket +Redresr +Rectifier +Reglatr +Voltage Regulator Flanl Civata M8x125 Screw Civata M8x30 Screw M8x30 Flanl Somun M8 Nut Flanged M8 Is Kalkan-Alternatr Heatshield Alternator Somun/Pul-Alternatr Nut/Wasehr Alternatr Flanl Somun M5 Nut Flanged M5 Upto (V) MF814868 From (V) TF814869 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2

Otokar

01/36

LAND ROVER 110 . 130MAR MOTORU STARTER MOTORNO ILL 1 2 3 4 5 6

01032 (1J17K)PARANO PARTNO ERR5009 STC1246-L STC1254-L STC1247 STC1244-L STC1245 STC3715-L 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 STC1250-L STC1251-L STC1255-L FN110047 71A70-16705-AA 71A70-16714-AA 71A70-16702-AA 71A70-16703-AA 71A70-16706-AA 71A70-16707-AA 71A70-16708-AA 71A70-16710-AA 71A70-16711-AA NOT1 NOT2

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2920-12-334-0487 2920-99-147-5139 5360-99-257-5254 2540-99-612-4775 2920-99-250-6101 2920-99-400-5069 2920-99-750-0244 2920-99-796-3870 2920-99-921-7043 2920-99-647-9955 5310-99-761-1086 5305-27-019-5806 5310-27-029-0128 2920-27-028-0884 2920-27-028-5681 5305-27-010-1774 2990-27-023-7774 2590-27-028-4624 5340-27-028-5684 5305-27-029-0114 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Mar Motoru (BOSCH) Starter Motor +Kmr Kollektr Takm +Brush Kit +Basn Yay +Spring +Klavuz ubuk +Guide Brush +Mar Dilisi +Drive Assembly +Selonoid +Solenoid +Solenoid +Solenoid +Bur-Orta +Bush +Bur-Arka +Bush +Bur-n +Bush +Flanl Somun M10 +Nut-Flanged Head M10 +Mercek Gmme Bal Vida +Screw +Alt Keli Somun +Nut +Kavrama atal +Lever +n Kapak +Front Cover +Gmme Bal Vida +Screw +Endvi +Armature +Arka Kapak +Rear Cover +Toz Kapa +Cover-Dust +Oval Bal Vida +Screw Use for BOSH 0 331 303 165 starter motor Use for BOSH 9 330 331 006 starter motor ADET QTY 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

BOSH 0 331 303 165 mar motoru iin geerlidir. BOSH 9 330 331 006 mar motoru iin geerlidir.

Otokar

01/37

LAND ROVER 110 . 130MAR MOTORU STARTER MOTORNO ILL 20 21 22 23 24 25

01032 (1J17K./..)PARANO PARTNO 71A70-16712-AA 71A70-16713-AA 71A70-16716-AA 71A70-16718-AA 71A70-16722-AA 71A70-16721-AA

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 5307-27-028-5703 5310-27-018-7197 3020-27-023-7797 2920-27-023-7786 3120-27-028-4051 3020-27-028-4052 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION +Saplama +Stud +Rondela +Spring Washer +Kit-Planet Dili +Kit-Planet Gear +Mar Yast Komple +Field Winding Assy +Kit-Arka Yatak +Kit-Rear +Planet Dili Grubu +Planet Gear Group ADET QTY 2 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

01/38

LAND ROVER 110 . 130VOLAN VE DEBRYAJ FLYWHEEL & CLUTCHNO ILL 1

01033 (1J18K)PARANO PARTNO ERR4723 ERR4722 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TE110061L TE110051 ERC7295-L FS110301 FB110071 11000-80361-AA ERC9404 ERR719 568431 502116 ERR4574 FTC575 URB100760-LD 14 FTC2149 FTC4204-LD FTC1994 15 16 SX108201L 11000-80302-AA Not1 Not2 Not3 NOT4

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2815-99-833-0012 2815-99-722-9337 5307-99-821-7326 5307-99-594-5595 5365-27-042-7566 5306-99-122-4911 5305-99-896-0088 5310-27-028-7979 5340-99-788-7729 2805-99-481-9504 2815-99-810-9594 5315-99-849-9366 5306-99-152-4942 2520-99-256-1118 2520-99-256-1118 2520-99-327-7598 2520-99-327-7598 2520-99-863-6065 5305-99-736-2710 5310-27-006-2928 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U3471 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Volan Yuvas Housing Flywheel Volan Yuvas Housing Flywheel +Saplama-Volan Muhafazas +Stud-Bell Housing +Saplama M10x25 +Stud M10x25 Tapa Plug Civata Screw Flanl Civata Bolt Flange Pul A10 Washer A10 Balant Braketi Bracket-Clip to Housing Volan Komplesi Flywheel Assembly +Mar Dilisi +Starter Ring +Pim-Debriyaj +Dowel-Clutch Civata Bolt Debriyaj Basks Clutch Cover Debriyaj Basks Clutch Cover Debriyaj Plakas Clutch Plate Debriyaj Balatas Clutch Plate Bask Plakas Clutch Plate Civata Set Bolt Rondela B8 Spring Washer B8 Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 For 130 vehicles Superseeded Part ADET QTY 1 1 13 1 1 6 2 2 2 1 1 3 8 1 1 1 1 1 6 6

(Rev2)NOT NOTE NOT4

Not1 Not2 NOT4

Not3

(V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

01/39

LAND ROVER 110 . 130VOLAN VE DEBRYAJ FLYWHEEL & CLUTCHNO ILL 17

01033 (1J18K./..)PARANO PARTNO STC8358 STC50501 URB100760-LD FTC4204-LD FTC5200

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 3040-99-356-1145 2520-15-163-9357 2520-99-256-1118 2520-99-327-7598 3110-99-313-8019 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Debriyaj Kiti-LT77 iin Clutch Kit Debriyaj Kiti-R380 Kit-Clutch +Debriyaj Basks +Clutch Cover +Debriyaj Balatas +Clutch Plate +Debriyaj Rulman Ve Poyras +Bearing Clutch Release ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

01/40

LAND ROVER 110 . 130X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT PARTSArac Tipi: .NO ILL 1

01034 (1J200W)PARANO PARTNO RRC8560 71A79-16671-AA 71A79-16670-AA 72A33-16525-AA 72A33-16642-AA 71A79-16525-AA 72A33-16642-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 72A33-16937-AA 72A33-16945-AA 72A33-16943-AA 72A33-16932-AA 72A33-16934-AA 72A33-16933-AA 72A33-16946-AA 72A33-16947-AA 72A33-16948-AA 72A33-16938-AA 72A33-16939-AA 72A33-16670-AA 72A33-16671-AA Not1 NOT3 NOT4

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2920-15-144-9793 5910-27-029-0334 5910-27-042-8455 6140-27-029-8140 2920-27-028-4419 2920-27-035-1921 2920-27-028-4419 2920-27-023-7783 6130-27-029-7066 2590-27-028-4569 2990-27-023-7777 2590-27-028-2609 6125-27-028-4005 5307-27-029-8143 2920-27-028-6949 2920-27-028-4007 2930-27-028-4584 3020-27-028-4575 5910-27-029-0326 5910-27-029-0331 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Alternatr 24V 50Amp Alternator 24V 50Amp +Kondansatr-25mF +Condensator-25mF +Kondansatr 2MF 24V +Condensator 2MF 24V Alternatr Komple-24V 55A Alternator Assy-Parasitic Sup. +Aternatr 24V 55A +Alternator 24V 55A Alternatr Komple-24V 55A Alternator Assy-24V 55A +Aternatr 24V 55A +Alternator 24V 55A ++Reglatr Kmr Yuvas Takm ++Kit-Coil Housing/Regulator ++Redresr Takm ++Rectifier ++Komple n Braket ++Bracket Assy-Front ++Rotor ++Rotor ++Komple Arka Braket ++Bracket Assy-Rear ++Stator ++Stator ++Saplama Takm ++Stud ++Tamir Takm ++Repair Kit ++Terminal Takm ++Terminal Kit ++Pervane ++Propeller ++Kasnak ++Pulley +Kondansatr 2MF 24V +Condensator 2MF 24V +Kondansatr 25MF 24V +Condensator 25MF 24V Upto (V) YW838030 From (V) YW838031 upto (V) 6W061946 From (V) 6W061947 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE Not1

NOT3

NOT4

NOT3 NOT3

(V) YW838030 a kadar geerlidir. (V) YW838031 den (V) 6W061946 ya kadar geerlidir. (V) 6W061947 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/41

LAND ROVER 110 . 130X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT PARTSArac Tipi: .NO ILL 15 16 17

01034 (1J200W./..)PARANO PARTNO 72A33-16672-AA 72A33-16673-AA 71A79-16676-AA 71A79-16670-AA 71A79-16671-AA 71A79-16675-AA 18 19 20 21 FB108121 FB108251 FX108047L 72A33-16597-AA Not2 NOT3 NOT4

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 6150-27-028-7394 6150-27-028-7392 2530-27-042-8435 5910-27-042-8455 5910-27-029-0334 T0675 T0675 T0675 T0675 5306-99-126-6545 5306-99-599-0642 5310-99-940-6401 5340-27-028-0775 U1030 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +Ara Balant Kablosu 2MF +Cable 2MF-Intermediate Mtg. +Ara Balant Kablosu 25MF +Cable 25MF-Intermediate Mtg. +Kapak Komple +Cover Assembly ++Kondansatr 2MF 24V ++Condensator 2MF 24V ++Kondansatr-25mF ++Condensator-25mF ++Kapak ++Cover Civata-Kapa Bloa Bolt-Cover to Block Flanl Civata M8x125 Screw Flanl Somun M8 Nut Flanged M8 Alternatr Muhafazas Komple Housing Assembly-Alternator From (V) YW838031 From (V) YW838031 upto (V) 6W061946 From (V) 6W061947 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE NOT3 NOT3 NOT4

Not2

(V) YW838031 den itibaren geerlidir. (V) YW838031 den (V) 6W061946 ya kadar geerlidir. (V) 6W061947 den itibaren geerlidir.

Otokar

01/42

LAND ROVER 110 . 13024 VOLT ALTERNATR 24 VOLT ALTERNATORNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01035 (1J210AS)PARANO PARTNO 72A91-16525-AA 72A91-16715-AA 72A91-16718-AA 72A91-16720-AA 72A91-16722-AA ERR7296 72A91-81859-AA 71A00-80326-AA 11000-80303-AA 14A00-80210-AA 72A22-80110-AA 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B00-80224-AA 72A22-80110-AA 11000-80303-AA 14C01-80106-AA 11000-80303-AA 14C01-80106-AA 11000-80303-AA NOT1

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Alternatr Komple 24V 105A-Kapakl Alternator Assembly 24V 105 with Cover Alternatr Braketi Bracket-Alternator Alternatr st Braketi Bracket-Alternator Upper Gergi Bilyas Aya Bracket-Tension Bearing Gergi Bilyas Sabitleme Aya Fixing Bracket-Tension Bearing Kasnak Dz Pulley Civata M10x50 Screw M10x50 Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10-6 Nut M10-6 Civata M10x90 Screw M10x90 Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Civata M10x90 Screw M10x90 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Civata M10x25 Screw Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Civata M10x25 Screw Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) This fiche used for Aselsan KARKOR ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE NOT1

3020-99-664-0916

U1030

5310-27-006-2950 5310-27-006-2929 5310-27-027-1079

T0675 T0675 T0675

5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2760

T0675 T0675 T0675

5310-27-006-2929 5305-27-024-5719 5310-27-006-2929 5305-27-024-5719 5310-27-006-2929

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Bu fi Aselsan KARKOR arac iin geerlidir.

Otokar

01/43

LAND ROVER 110 . 13024 VOLT ALTERNATR 24 VOLT ALTERNATOR21 22 23 24

01035 (1J210AS./..)NO ILL PARANO PARTNO 72A91-16724-AA 72A91-36821-AA FS110301 71A00-80326-AA

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION zel Civata Special Screw Devre Kesici 100A Circuit Breaker 100A Civata Screw Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) ADET QTY 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5306-99-122-4911 5310-27-006-2950 T0675

Otokar

01/44

LAND ROVER 110 . 130X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT PARTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01036 (1J210W)PARANO PARTNO ERR5870-L FS110301L ERR6005-LD ERR7295 ERR7298-L 71A00-80332-AA FS110301L ERR7386-L ERR7387 ERR7296 71A70-16530-AA 71A70-16532-AA 11 12 13 ERR7297 71A00-80332-AA FS110301L

MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCHNSN NSN 2590-27-020-8172 5306-99-122-4911 3030-27-042-8337 3020-99-549-8671 2815-99-851-1999 5310-27-006-2953 5306-99-122-4911 2920-99-462-8092 3950-99-870-6707 3020-99-664-0916 3110-27-028-6452 5325-27-028-0955 5330-99-414-6569 5310-27-006-2953 5306-99-122-4911 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Alternatr Montaj Braketi Bracket Mounting-Altr. Civata M10x30 Screw M10x30 Kay-24V Alternatr Belt Drive-24V Alternator Avara Kasnak Pulley Idler Arka Flan Flinger Rear Pul A10 Washer A10 Civata M10x30 Screw M10x30 Gergi Kolu Komple Tensioner Arm Assy Gergi Kasna Komple Pulley-Tension +Kasnak Dz +Pulley ++Rulman ++Bearing ++Segman ++Circlip +Toz Kapa +Cover +Pul A10 +Washer A10 +Civata M10x30 +Screw M10x30 ADET QTY 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

01/45

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN KOMPLE-MEKANK-TDI/R380 GEARBOX ASSEMBLY-MANUAL-TDI/R380NO ILL 1

02000 (1L02)PARANO PARTNO STC1546N TRC102980 TRC103160 Not1 Not2 Not3

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-27-029-0192 2520-99-449-0159 2520-15-163-9684 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION anzman Komple TDI Gearbox Assembly TDI anzman Komple-TDI Gearbox Assembly-TDI anzman Komple-TDI Transmission Assembly Upto (G) 56A 0623639J From (G) 56A 0623640K From (G) 56A Suffix L ADET QTY 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3

(G) 56A 0623639J e kadar geerlidir. (G) 56A 0623640K den itibaren geerlidir. (G) 56A Sonek L den itibaren geerlidir.

Otokar

02/1

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-DEBRYAJ BASKI MEKANZMASI GEARBOX-CLUTCH RELEASE MECHANISMNO ILL 1

02001 (1L03)PARANO PARTNO FTC1271 FTC5218 2 3 4 5 FB108101 FTC2957 FRC3416 FRC9568 FTC5200 6 7 8 FRC5255 FRC3327 FTC3912 FTC5199 9 10 FRC2402 FTC5072 FTC5202 STC2818 11 12 13 14 FB108161L 594091 606733 FRC2481 Not1 Not2 NOT3

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3110-99-896-4506 2520-99-807-4047 5305-99-386-7655 2520-99-363-2256 2540-99-729-9840 3110-99-727-6035 3110-99-313-8019 2540-99-729-9839 5340-99-729-9842 2520-99-709-0700 2520-99-832-3404 2520-99-798-0220 2520-99-808-7295 2520-99-463-6161 2520-99-461-1138 5306-99-907-9129 2530-99-802-3999 4820-99-880-0032 5315-99-792-0826 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yolluk-Debriyaj Rulman Guide Release Bearing Yolluk-Debriyaj Rulman Guide Release Bearing Civata Bolt-Manifold to Head Debriyaj atal Lever Clutch Release Zmba Staple-Release Lever to Sleeve Debriyaj Rulman Release Bearing/Sleeve Debriyaj Rulman Ve Poyras Bearing Clutch Release Pabu Takoz-Debriyaj Kolu Slipper Pad-Clutch Lever Kelepe-tici ubuktan Ko Clip-Push Rod To Lever tici Kol Push Rod tici Kol Push Rod Arka Plaka-Alt Merkez Backing Plate-Slave Cylinder Debriyaj Alt Silindiri Slave Cylinder Clutch Debriyaj Alt Silindiri Slave Cylinder Clutch Alt Silindir Tamir Kiti Kit Repair Slave Cylinder Flanl Civata Bolt Flange Toz Kapa Dust Cap Havalandrma Civatas Bleed Screw Pim-Braket Dowel-Bracket Upto (G) 56A 0669086K From (G) 56A 0669087K Superseeded part ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE NOT3

Not1 Not2

Not1 Not2

Not1 Not2

(G) 56A 0669086K e kadar geerlidir. (G) 56A 0669087K den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

02/2

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380NO ILL 1

02002 (1L04)PARANO PARTNO FTC3848 TRE100460 TRE100461 2 3 4 5 6 FTC4131 FS106161 FTC4108 FTC3382 BLS112L FTC4596 7 8 9 UKC170L FTC4112 FRC6145 TYB500070 10 11 FTC4056 FRC9803 LYQ100090 12 13 UKC30L MESAFE BURCU FTC3739 FTC3741 Not1 Not3 Not4 Not5 NOT6 NOT7 NOT8

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-99-170-5190 3010-99-366-5578 3040-99-835-4690 2590-99-665-8558 5305-99-122-5360 5365-99-872-8013 5360-99-503-3219 3110-99-736-4740 2520-99-316-3788 5315-99-792-0743 5310-99-301-6658 5365-99-792-0652 5340-99-496-1699 4730-99-745-2914 5340-99-787-5428 2805-99-549-4378 5340-99-792-0655 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Vites Kutusu Gearcase Vites Kutusu Gearcase Vites Kutusu Gearcase Sac Plate Flanl Civata M6x16 Flange Screw Tapa Plug Kilit Bilya Yay Spring-Detent Kilit Bilyas Ball-Detent Bask Bilyas Ball Detent Pim-i Bo Hollow-Dowel Pul Joint Washer Boaltma Tapas Drain Plug Boaltma Tapas Drain Plug Tapa Plug Kr Tapa Core Plug Kk Kapak Core Plug Kr Tapa Core Plug Mesafe Burcu Selective Spacer 1.740/1.715 1.790/1.715 1.790/1.765 1.790/1.765 Upto (G) 56A 0623639J Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Use the suitable part From (G) 56A 0623640K to (V) 4W054821 From (V) 4W054822 Upto (V) 4W054821 ADET QTY 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 NOT6 NOT7

Not3 Not4

NOT8 NOT7

Not3 Not4

Not5

3020-15-161-8054 3020-15-161-8053

U1030 U1030

(G) 0623639J e kadar geerlidir. (V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Uygun para kullanlmaldr. (G) 56A 0623640K den (V) 4W054821 e kadar geerlidir. (V) 4W054822 den itibaren geerlidir. (V) 4W054821 e kadar geerlidir.

Otokar

02/3

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380NO ILL

02002 (1L04./..)PARANO PARTNO FTC3743 FTC3745 FTC3747 FTC3749 FTC3751 FTC3753 FTC3755 FTC3757 FTC3759 FTC3761 FTC3763 FTC3765 FTC3767 FTC3769 FTC3771 FTC3773 FTC3775 FTC3777 FTC3779 FTC3781

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 5365-99-907-6471 5365-99-418-3181 5365-99-665-9419 5365-99-325-6313 5365-99-733-2048 5365-99-899-0141 5365-99-549-5846 5365-99-892-4583 5365-99-441-0127 5365-99-282-8884 5365-99-679-8170 5365-99-354-0408 5365-99-990-3493 5365-99-226-6440 5365-99-549-5857 5365-99-329-3129 5365-99-335-2899 5365-99-968-3629 5365-99-131-6483 5365-99-870-1089 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION 1.840/1.815 1.840/1.815 1.890/1.865 1.890/1.865 1.940/1.915 1.940/1.915 1.990/1.965 1.990/1.965 2.040/2.015 2.040/2.015 2.090/2.065 2.090/2.065 2.140/2.115 2.140/2.115 2.190/2.165 2.190/2.165 2.240/2.215 2.240/2.215 2.290/2.265 2.290/2.265 2.340/2.315 2.340/2.315 2.390/2.365 2.390/2.365 2.440/2.415 2.440/2.415 2.490/2.465 2.490/2.465 2.540/2.515 2.540/2.515 2.590/2.565 2.590/2.565 2.640/2.615 2.640/2.615 2.690/2.665 2.690/2.665 2.740/2.715 2.740/2.715 2.790/2.765 2.790/2.765 ADET QTY

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

02/4

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380NO ILL

02002 (1L04./..)PARANO PARTNO FTC3783 FTC3785 FTC3787 14 AYIRICI PARA FTC4296 FTC4298 FTC4300 FTC4302 FTC4304 FTC4306 FTC4308 FTC4310 FTC4312 FTC4314 FTC4316 FTC4318 FTC4320 FTC4322 FTC4324 FTC4326 Not1 Not5

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 5365-99-385-4239 5365-99-300-0604 5365-99-215-9288 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION 2.840/2.815 2.840/2.815 2.890/2.865 2.890/2.865 2.940/2.915 2.940/2.915 Ayrc Para Selective Spacer 1.477/1.452 1.477/1.452 1.527/1.502 1.527/1.502 1.577/1.552 1.577/1.552 1.627/1.602 1.627/1.602 1.677/1.652 1.677/1.652 1.727/1.702 1.727/1.702 1.777/1.752 1.777/1.752 1.827/1.802 1.827/1.802 1.877/1.852 1.877/1.852 1.927/1.902 1.927/1.902 1.977/1.952 1.977/1.952 2.027/2.002 2.027/2.002 2.077/2.052 2.077/2.052 2.127/2.102 2.127/2.102 2.177/2.152 2.177/2.152 2.227/2.202 2.227/2.202 Upto (G) 56A 0623639J Use the suitable part ADET QTY

(Rev1)NOT NOTE

Not5 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1

3020-15-161-8052 3020-15-161-8051 5365-99-147-8520 5360-99-736-2914 5365-99-433-1963 5365-99-834-1395 5365-99-974-7473 5365-99-871-6205 5365-99-264-0493 5365-99-212-7721 5365-99-238-1778 5365-99-846-9365 5365-99-864-5111 5365-99-934-5329 5365-99-192-1779 5365-99-442-8049 (G) 0623639J e kadar geerlidir. Uygun para kullanlmaldr.

Otokar

02/5

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380NO ILL

02002 (1L04./..)PARANO PARTNO TUZ100020 TUZ100040 TUZ100060 TUZ100080 TUZ100100 TUZ100120 TUZ100140 TUZ100160 TUZ100180 TUZ100200 TUZ100220 TUZ100240 TUZ100270 TUZ100290 TUZ100310 TUZ100330 15 STC1628 Not2

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 5365-99-308-2055 5365-99-851-4598 5365-99-359-4423 5365-99-994-0382 5365-99-724-2140 5365-99-613-0900 5365-99-358-0131 5365-99-297-6920 5365-99-131-6488 5365-99-149-8810 5365-99-957-9346 5365-99-735-8919 5365-99-585-8475 5365-99-595-6206 5365-99-271-4733 5365-99-436-3874 3110-99-369-1360 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION 1.477/1.452 1.477/1.452 1.502/1.477 1.502/1.477 1.577/1.552 1.577/1.552 1.627/1.602 1.627/1.602 1.677/1.652 1.677/1.652 1.727/1.702 1.727/1.702 1.777/1.752 1.777/1.752 1.827/1.802 1.827/1.802 1.877/1.852 1.877/1.852 1.927/1.902 1.927/1.902 1.977/1.952 1.977/1.952 2.027/2.002 2.027/2.002 2.077/2.052 2.077/2.052 2.127/2.102 2.127/2.102 2.177/2.152 2.177/2.152 2.227/2.202 2.227/2.202 Rulman Bearing Taper Roller From (G) 56A 0623640K ADET QTY

(Rev1)NOT NOTE Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 1

(G) 56A 0623640K den itibaren geerlidir.

Otokar

02/6

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAVRAMA KOVANI-MKNK R380 GEARBOX-BELL HOUSING-MANUAL R3NO ILL 1 2 3

02003 (1L05)PARANO PARTNO FTC3921 SH108141L UKC25L 571134 622324-L NOT1 NOT2

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 5340-99-366-5311 5305-99-977-1990 5315-99-792-0822 5315-99-823-8751 5340-27-021-1034 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Volan Muhafazas Bell Housing Civata Screw Pim Dowel-Housing To Gearbox Pim Dowel Kelepe Clip Use the Bell Housing-Gearbox fixings Use the Gearbox-Transfer Box fixings ADET QTY 1 1 2 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

Volan Muhafazasn anzmana montajnda kullanlr. anzmann Transfer Kutusuna montajnda kullanlr.

Otokar

02/7

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-5.VTES KOVANI-MEKAN GEARBOX-EXTENSION CASE-MANUALNO ILL 1

02004 (1L06)PARANO PARTNO FTC4241 FTC4522 FTC3730 LYQ100050 3 4 5 6 FRC2626 FTC2392 FS108257L CDU51 AMR3918 7 ALU1403L AMR3859 8 FTC3701 FTC4991 9 FTC4206 BZV1051 10 11 12 13 FTC4449 FRC7855 FTC3387 FTC2383 FTC500010 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT8

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-99-885-0379 3010-99-147-6495 3010-99-340-2688 5340-27-029-1205 2520-99-792-8059 3010-99-372-2958 5305-99-454-3492 5930-99-358-5774 6150-99-409-9734 5310-99-061-2203 5930-99-888-7108 5330-99-813-9082 5365-99-155-5574 2810-99-131-5693 5331-99-549-9022 5305-99-758-8380 2940-99-818-0394 4730-99-850-3514 5330-99-709-4820 5330-99-709-4820 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kovan Komple Extension Case Assy Kovan Komple Extension Case Assy +Kovan +Extension Case +Tapa +Plug Blanking +Pim +Pin +Dili Seici +Gateplate Gear Selector +Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase +Screw, M8 X 25, Flanged Head +Geri Vites Miri +Switch Reverse Light +Geri Vites Muiri +Switch Reverse Light +Alminyum Pul +Washer - Aluminium Kablo-Geri Vites Miri Cable-Switch Reverse Light Ya Besleme Keesi Ring Oil Feed Ya Besleme Keesi Ring - Mainshaft Oil - Feed Ya Pompas Oil Pump +O Ring +O Ring Civata Screw Ya Filtresi Oil Filter Ya Giri Borusu Pipe-Oil Inlet Ya Contas-anzman Oil Seal-Gearbox Ya Contas-anzman Oil Seal-Gearbox Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Upto (G) 410128J From (G) 410129J Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2

Not1

Not1 Not2

Not3 Not4

NOT8

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (G) 410128J e kadar geerlidir. (G) 410129J den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

02/8

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-5.VTES KOVANI-MEKAN GEARBOX-EXTENSION CASE-MANUALNO ILL 14 15 16 17

02004 (1L06./..)PARANO PARTNO FTC4021 FB108111 FB108171L SS108701S FB108141S TYG100650 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 FTC4053 FTC1441 FB108081 FS108307L FTC3711 FTC4483 FTC3713 FTC3587 FS106161M FRC9430 FTC3975 Not5 Not6 Not7

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3110-99-131-8323 5306-99-777-0763 5306-99-970-2459 5305-99-790-5756 5306-99-349-6413 5305-99-315-5463 2990-99-234-3772 5330-99-792-0896 5305-99-238-9013 5305-99-255-9131 3040-99-436-3875 5360-99-548-4010 3010-99-601-8533 3010-99-614-4150 5305-99-147-8396 2520-99-943-1117 5331-99-736-4041 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Ya Contas Collar Oil Seal Flanl Civata Flange Bolt Flanl Civata M8x85 Bolt Flange M8x85 Civata Screw Civata Screw Civata Bolt Ya Giri Borusu Oil Inlet Pipe O Ring O Ring Civata Bolt-Alternator to Bracket Civata M8x30 Screw M8x30 Mil Shaft Inhibition Torsiyon Yay Spring Torsion Kam Mili Kilidi Camshaft- Reserve Lock-Manuel Ara Kilit Interlock Flanl Civata Flange Screw Havalandrma Borusu Tube-Breather Transmission Cas O Ring O Ring Upto (V) TF820690 Upto Suffix J From Suffix K ADET QTY 1 6 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not5 Not6 Not7

(V) TF820690 a kadar geerlidir. Sonek J e kadar geerlidir. Sonek K den itibaren geerlidir.

Otokar

02/9

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-PRZDREK VE KAMALI MILI GEARBOX-MAINSHAFTNO ILL 1

02005 (1L07)PARANO PARTNO FTC3696 FTC5371 TVQ100130 2 UKC1060L FTC5303 3 FS108251 FS108301S 4 RTC6751 TZZ100190 5 FTC3927 FTC5046 TUD101970 TUD102580 6 7 8 UKC8L FTC2737 FTC3703 FTC5287 TUD101720 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 Not8

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2805-99-665-5754 3040-99-608-9951 3010-99-483-2245 5330-99-829-9860 5330-99-745-6172 2520-99-277-6018 5305-99-600-5953 3110-99-792-0685 3110-99-665-8560 3040-99-225-8266 3040-99-412-8276 3040-99-665-8559 3040-99-311-3285 3110-99-500-0905 5310-99-361-2706 3040-99-154-2805 3040-99-341-5069 3040-99-668-7820 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Kapak Komple Front Cover Assy n Kapak Komple Front Cover Assy n Kapak Komple Front Cover Assy +Ya Keesi +Oil Seal +Ya Keesi +Oil Seal Flanl Civata Flange Screw Flanl Civata Flange Screw Rulman Bearing Rulman Bearing Prizdirek Mili Shaft Pinion Prizdirek Mili Shaft Pinion Prizdirek Mili Shaft Pinion Prizdirek Mili Shaft Pinion Kamal Mil U Bilyas Bearing-Constant Pinion Rear Ara Para Spacer Ana Mil Mainshaft Ana Mil - anzman Shaft-Main Manuel Transmission Ana Mil Mainshaft Upto (V) TF820690 Upto (G) 623639J From (G) 623640K From (V) VF820691 Upto (G) 417153J Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L Upto (G) 506331J ADET QTY 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not1 Not4 Not2 Not3 Not2 Not3 Not5 Not2 Not6 Not7

Not8 Not2 Not3

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (G) 623639J e kadar geerlidir. (G) 623640K dan itibaren geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (G) 417153J e kadar geerlidir. (G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir. (G) 506331J e kadar geerlidir.

Otokar

02/10

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML DLLER-MEK. GEARBOX-MAINSHAFT GEARS-MANUALNO ILL 1

02006 (1L08)PARANO PARTNO FTC2714 FTC5038 TUB101620 2 FTC1311 TUK100340 3 FTC2397 FTC5019 4 5 6 FTC2396 FTC3584 FTC2733 FTC5100 7 FTC4172 FTC4992 8 9 FTC4171 FTC2948 FTC5037 TUB101800 TUB101610 10 FTC2005 TUJ100050 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3040-99-568-9484 3040-99-131-6239 3020-99-299-8654 3110-99-197-8701 3110-99-197-8701 5365-99-915-1911 5365-99-915-1911 5330-99-700-8203 2520-15-161-5996 2520-15-163-9730 2520-99-555-0359 5360-99-765-8940 3020-99-563-6111 3010-99-833-4659 3010-99-973-8818 3020-99-754-3031 3020-99-338-4889 3020-99-229-4583 3120-99-681-5666 3120-99-562-5707 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Dili-2. Vites Gear-2nd Speed Dili-2. Vites Gear-2nd Speed Dili 2. Vites Gear-2nd Speed Rulman Bearing Rulman Bearing Senkrome Halkas Ring-Synchro Inner Senkrome Halkas Ring Synchro Inner Senkrome Orta Halkas Ring Synchro Middle Kurt Dili Ring Baulk Senkrome Komple Synchro Assy Senkrome Komple Synchro Assy +Yay-Senkrome +Spring-Synchro +Senkrome Yay +Synchro Spring +Senkrome Kilit Pimi +Plate Dili-1. Vites Gear-1st Speed Dili-1. Vites Gear-1st Speed Dili 1. Vites Gear-1st Speed Dili 1. Vites Gear-1st Speed Bur Bush Bur-1.Vites 30.905 - 30.955mm aras Bush-1st Speed 30.905 to 30.955mm Upto (G) 417152J Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L Upto (G) 623639J From (G) 623640K From (G) 417153J ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not1 Not6

Not1 Not6 Not1 Not6

Not1 Not4 Not2 Not3 Not4 Not5

(G) 417152J e kadar geerlidir. (G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir. (G) 623639J e kadar geerlidir. (G) 623640K dan itibaren geerlidir. (G) 417153J den itibaren geerlidir.

Otokar

02/11

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML DLLER-MEK. GEARBOX-MAINSHAFT GEARS-MANUALNO ILL 11

02006 (1L08./..)PARANO PARTNO STC3375 FTC5019 FTC2396 FTC3584 FTC5100 FTC4992 FTC4171

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-15-161-6089 5365-99-915-1911 5330-99-700-8203 2520-15-161-5996 2520-99-555-0359 3020-99-563-6111 3010-99-833-4659 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Tamir Kiti-1nci ve 2nci Vites Kit-Gears-1st/2nd +Senkrome Halkas +Ring Synchro Inner +Senkrome Orta Halkas +Ring Synchro Middle +Kurt Dili +Ring Baulk +Senkrome Komple +Synchro Assy ++Senkrome Yay ++Synchro Spring ++Senkrome Kilit Pimi ++Plate ADET QTY 1 2 2 2 1 2 3

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

02/12

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML DLLER GEARBOX-MAINSHAFT GEARSNO ILL 1

02007 (1L09)PARANO PARTNO FTC2887 FTC5101 2 FTC4172 FTC4992 3 4 5 6 FTC4171 FTC3584 FTC2396 FTC2397 FTC5019 7 FTC2712 FTC5041 TUB101630 8 FTC1311 TUK100340 9 FTC2731 FTC5018 10 STC3376 STC4348 FTC5101 FTC4992 Not1 Not2 Not3 Not4

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2920-99-131-5692 2520-99-236-7662 5360-99-765-8940 3020-99-563-6111 3010-99-833-4659 2520-15-161-5996 5330-99-700-8203 5365-99-915-1911 5365-99-915-1911 3040-99-665-9153 3040-99-549-5712 3020-99-911-2086 3110-99-197-8701 3110-99-197-8701 3020-99-731-0127 5330-15-166-4152 3040-99-388-6184 3040-99-507-2843 2520-99-236-7662 3020-99-563-6111 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Senkrome Komple Synchro Assy Senkrome Komple Synchro Assy +Yay-Senkrome +Spring-Synchro +Senkrome Yay +Synchro Spring +Senkrome Kilit Pimi +Plate Kurt Dili Ring Baulk Senkrome Orta Halkas Ring Synchro Middle Senkrome Halkas Ring-Synchro Inner Senkrome Halkas Ring Synchro Inner Dili 3. Vites Gear-3rd Speed Dili 3. Vites Gear-3rd Speed Dili 3.Vites Gear-3rd Speed Rulman Bearing Rulman Bearing Kurt Dili Ring Baulk Gearbox Kurt Dili Ring Baulk Tamir Kiti-3nc ve 4nc Vites Kit-Gears-3rd/4th Tamir Kiti-3nc ve 4nc Vites Kit-Gears-3rd/4th +Senkrome Komple +Synchro Assy ++Senkrome Yay ++Synchro Spring Upto (G) 417152J From (G) 417153J Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L ADET QTY 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2

Not1 Not2 Not1 Not3 Not4 Not3 Not4 Not1 Not2 Not3 Not4

(G) 417152J e kadar geerlidir. (G) 417153J den itibaren geerlidir. (G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir.

Otokar

02/13

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML DLLER GEARBOX-MAINSHAFT GEARSNO ILL

02007 (1L09./..)PARANO PARTNO FTC4171 FTC3584 FTC5019 FTC2396 FTC5041 TUB101630 FTC5018 Not3 Not4

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3010-99-833-4659 2520-15-161-5996 5365-99-915-1911 5330-99-700-8203 3040-99-549-5712 3020-99-911-2086 5330-15-166-4152 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION ++Senkrome Kilit Pimi ++Plate +Kurt Dili +Ring Baulk +Senkrome Halkas +Ring Synchro Inner +Senkrome Orta Halkas +Ring Synchro Middle +Dili 3. Vites +Gear-3rd Speed +Dili 3.Vites +Gear-3rd Speed +Kurt Dili +Ring Baulk Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L ADET QTY 3 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not3 Not4 Not4

(G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir.

Otokar

02/14

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R380 GEARBOX-MAINSHAFT-MANUAL R380NO ILL 1

02008 (1L10)PARANO PARTNO 5NCI-VITES-DISLISI FTC3699 FTC4989 FTC5288 2 FTC4524 FTC4991 3 4 5 PA108101L FRC5280 FTC4539 FTC5043 6 FTC2727 FTC5102 7 FTC4245 FTC4992 8 9 FTC4171 FTC2731 FTC5018 10 11 12 FTC3697 FTC3371 FTC4242 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION 5. Vites Dilisi 5th Gears Dayama Pulu Washer Thrust Dayama Pulu Washer Thrust Dayama Pulu Washer Thrust-Manual Transmiss Halka Ring Ya Besleme Keesi Ring - Mainshaft Oil - Feed Yay Pimi Spring Pin ne Rulman Bearing Needle Dili-5.Vites Gear-5th Speed Dili-5.Vites Gear-5th Speed Senkrome Komple Synchro Assy Senkrome Komple Synchro Assy +Senkrome Yay +Synchro Spring +Senkrome Yay +Synchro Spring +Senkrome Kilit Pimi +Plate Kurt Dili Ring Baulk Gearbox Kurt Dili Ring Baulk Segman Circlip Rulman Bearing Geri Vites Dilisi Gear Reverse Upto (G) 410128J Upto (G) 506331J From (G) 506332J From (G) 410129J Upto (G) 417152J From (G) 417153J ADET QTY

(Rev0)NOT NOTE

5310-99-549-9046 3120-99-471-3464 5310-15-161-5958 5325-99-479-5982 5365-99-155-5574 5315-99-666-3595 3110-99-792-0710 3020-99-355-4275 3020-99-382-4226 2920-99-330-2258 3020-99-191-1344 5360-99-902-4228 3020-99-563-6111 3010-99-833-4659 3020-99-731-0127 5330-15-166-4152 5330-15-161-5967 3110-99-260-8275 3040-99-968-3577 (G) 410128J e kadar geerlidir. (G) 506331J e kadar geerlidir. (G) 506332J den itibaren geerlidir. (G) 410129J den itibaren geerlidir. (G) 417152J e kadar geerlidir. (G) 417153J den itibaren geerlidir. U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 AE095

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1

Not1 Not2 Not3 Not1 Not4 Not1

Not5 Not6 Not5 Not6 Not5 Not6

Not5 Not6

Not5

Otokar

02/15

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R380 GEARBOX-MAINSHAFT-MANUAL R380NO ILL

02008 (1L10./..)PARANO PARTNO FTC5070 13 FTC1311 TUK100340 14 FTC2005 TUJ100050 15 MESAFE BURCU FTC3951 FTC3953 FTC3955 FTC3957 FTC3959 FTC3961 FTC3963 FTC3965 FTC3967 FTC3969 16 17 FTC3584 STC3377 FTC5102 FTC4992 Not5 Not6 Not7 Not8 Not9

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3040-99-904-0288 3110-99-197-8701 3110-99-197-8701 3120-99-681-5666 3120-99-562-5707 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Geri Vites Dilisi Gear Reverse Rulman Bearing Rulman Bearing Bur Bush Bur-1.Vites 30.905 - 30.955mm aras Bush-1st Speed 30.905 to 30.955mm Mesafe Burcu Selective Spacer Arapara (2.475/2.450) Spacer Arapara (2.425/2.400) Spacer Arapara (2.375/2.350) Spacer Arapara (2.325/2.300) Spacer Arapara (2.275/2.250) Spacer Arapara (2.225/2.200) Spacer Arapara (2.175/2.150) Spacer Arapara (2.125/2.100) Spacer Arapara (2.075/2.050) Spacer Arapara (2.025/2.000) Spacer Kurt Dili Ring Baulk Tamir Kiti-5nci ve Geri Vites Kit-Gears-5th&Reverse Gear +Senkrome Komple +Synchro Assy ++Senkrome Yay ++Synchro Spring Upto (G) 417152J From (G) 417153J Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L As Required ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not6 Not7 Not8 Not5 Not6 Not9

5365-99-724-2139 5365-99-303-1030 5365-99-269-1812 5365-99-984-7904 5365-99-212-5735 5365-99-502-2580 5365-99-395-8452 5365-99-732-0257 5365-99-682-6537 5365-99-372-3955 2520-15-161-5996 3040-99-777-5883 3020-99-191-1344 3020-99-563-6111

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

1 1 1 2 Not6

(G) 417152J e kadar geerlidir. (G) 417153J den itibaren geerlidir. (G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

02/16

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R380 GEARBOX-MAINSHAFT-MANUAL R380NO ILL

02008 (1L10./..)PARANO PARTNO FTC4171 FTC5070 FTC5018 FTC3584 FTC5288 FTC4990 FTC4991

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3010-99-833-4659 3040-99-904-0288 5330-15-166-4152 2520-15-161-5996 5310-15-161-5958 5365-99-313-4366 5365-99-155-5574 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 AE095 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION ++Senkrome Kilit Pimi ++Plate +Geri Vites Dilisi +Gear Reverse +Kurt Dili +Ring Baulk +Kurt Dili +Ring Baulk +Dayama Pulu +Washer Thrust-Manual Transmiss +Halka +Ring +Ya Besleme Keesi +Ring - Mainshaft Oil - Feed ADET QTY 3 1 1 1 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

02/17

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-GRUP ML-MEKANK R380 GEARBOX-LAYSHAFT-MANUAL R380NO ILL 1

02009 (1L11)PARANO PARTNO FTC2941 FTC4982 TUO100240 TUO100100 2 FTC317 TZZ100200 3 4 FTC248 FTC2945 FTC4978 5 6 7 EJP7738L FTC2385 FTC2725 TUB102000 8 FTC3847 TUZ100000 9 10 11 FTC3850 FTC2582 FTC3391 TUB101500 TUB101990 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3040-99-161-6184 3040-99-608-9950 3040-99-463-6990 3040-99-700-6720 3110-99-951-5843 3110-99-849-4050 3110-99-348-9319 3040-99-881-6146 3020-99-274-4295 5310-99-858-9031 3110-99-984-7873 3040-99-705-2792 3020-99-585-9410 5935-99-386-8077 5310-99-378-4418 3040-99-565-6175 3110-99-724-1573 2520-15-163-9732 3020-99-797-4941 3020-99-407-7108 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Grup Mili-TDI Layshaft-TDI Grup Mili-TDI Layshaft-TDI Grup Mili-TDI Layshaft-TDI Grup Mili-TDI Layshaft-TDI Grup Mili Arka Rulman Rear Bearing-Layshaft Grup Mili Arka Rulman Rear Bearing-Layshaft Grup Bilyas-n Bearing-Layshaft-Front 5. Vites Dilisi Gear-5th Speed 5. Vites Dilisi Gear-5th Speed Somun Nut Rulman Bearing Geri Vites Avara Dili Gear Reverse Idler Geri Vites Avara Dilisi Gear Reverse Idler Ara Para Spacer Ara Para Spacer Yatak-Avara Dili Shaft-Reverse Idler Rulman Bearing Needle Geri Vites Dilisi Komple Gear Reverse Assy Geri Vites Dilisi Komple Gear Reverse Assy Geri Vites Dilisi Komple Gear Reverse Assy Upto (G) 416033J Upto (G) 0623639J Upto (G) Suffix L From (G) Suffix L From (G) 0623640K From (G) 416034J ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not2 Not5

Not1 Not6

Not3 Not4 Not2 Not5

Not2 Not3 Not4

(G) 416033J e kadar geerlidir. (G) 0623639J e kadar geerlidir. (G) Sonek L e kadar geerlidir. (G) Sonek L den itibaren geerlidir. (G) 0623640K den itibaren geerlidir. (G) 416034J den itibaren geerlidir.

Otokar

02/18

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-GRUP ML-MEKANK R380 GEARBOX-LAYSHAFT-MANUAL R380NO ILL 12 13

02009 (1L11./..)PARANO PARTNO FAM9270 STC3378 FTC4978 FAM9270 Not6

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2530-99-781-5516 3040-99-159-1722 3020-99-274-4295 2530-99-781-5516 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Bilezik - Grup Mili Collar - Layshaft Tamir Kiti-5nci Vites Dilisi Kit-Gear 5th Speed +5. Vites Dilisi +Gear-5th Speed +Bilezik - Grup Mili +Collar - Layshaft From (G) 416034J ADET QTY 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not6 Not6

(G) 416034J den itibaren geerlidir.

Otokar

02/19

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-VTES UBUKLARI VE ATALI GEARBOX-SELECTORS AND SHAFTS-MNO ILL 1 2 3 4

02010 (1L12)PARANO PARTNO FTC4588 FTC3581 FTC4596 FTC4585 FTC5120 FTC4458 5 FTC1488 FTC4617 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 FRC7334 FRC7333 FRC7335 FRC4435 FRC4434 CR120105L FRC4951 FRC5864 FTC4536 FRC5859 CR120335L FTC3582 Not1 Not2 NOT3

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-99-052-0490 2520-99-665-8788 2520-99-316-3788 2520-99-517-3278 2520-99-480-7825 5325-99-700-6735 5315-99-255-3592 5315-99-936-3628 2520-99-792-0790 2520-99-792-0796 5315-99-792-0800 2520-99-792-0798 5315-99-792-0797 5365-99-942-5709 5330-99-538-7773 2520-99-792-0791 5305-99-873-4604 5365-99-792-0792 5365-99-792-0793 2520-99-439-8080 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION atal Mili-1 ve 2. Vites Selector Shaft atal 1 ve 2. Vites Fork Selector Bask Bilyas Ball Detent atal Mili Yata Quadrant atal Mili Yata Quadrant Bilezik Ayrc Ring - Snap - Manual Pim Pin Pim Pin apa Mili Shaft Selector apa Quadrant-Remote Selector Shaft Yayl Pim-apada Spring-Pin-Quadrant to Shaft Bilezik-apa Mili Roller-Quadrant Shaft Bilezik Malafas Shaft-Quadrant Shaft Bilezik Malafa Segman Circlip-Quadrant Shaft O Ring O Ring anak-Vites Kolunu apa M Yoke-Shaft to Gear Level Civata-Seici atal Screw-Selector Fork Fiber Yatak-Vites Kolu Mu Seat-Ball End Fiber Yatak Segman Circlip-Seat to Yoke atal-3 ve 4. Vites Fork Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Superseeded part ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE

NOT3

Not1 Not2

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

02/20

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-VTES UBUKLARI VE ATALI GEARBOX-SELECTORS AND SHAFTS-MNO ILL 18 19 20 21

02010 (1L12./..)PARANO PARTNO FTC3370 FRC8239 FRC8170 FTC4597 FTC3583 22 23 24 25 26 FTC2885 FTC3382 FTC4108 SH106161M FRC8127 NOT3

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-99-601-8535 2520-99-787-5429 5330-99-787-5430 2520-99-663-5366 2520-99-279-8405 2520-99-873-0094 5360-99-503-3219 5365-99-872-8013 5305-99-310-0158 5315-99-995-3320 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kelepe Interlock Tutucu Bo Konum Dili Spool-Interlock-Retainer O Ring O Ring atal-5.Vites Fork atal-5.Vites Fork Kelepe Interlock Kilit Bilya Yay Spring-Detent Tapa Plug Flanl Civata Flange Screw Pim Pin-Selector Lever Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2

(Rev3)NOT NOTE

NOT3

Para Numaras deimitir.

Otokar

02/21

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-VTES KOLU-MEKANK R380 GEARBOX-GEAR LEVER-MANUAL R380NO ILL 1 2 3 4 5 6

02011 (1L13)PARANO PARTNO FRC7155 FTC4510 11000-80017-AA 11000-80008-AA 71A00-80201-AA FRC8724-LD FRC8725-LD UKC3092-LD 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20 22 23 22G1988L 22G1989L FRC7414 PA120801L FS106167 FRC7886 FRC7160 AFU4173 FTC3915 FB108081 FRC2626 FRC7493 Not1

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2520-99-792-0812 5330-99-920-9281 5306-27-006-2704 5306-27-006-2700 5310-27-006-2772 2520-99-792-0813 2540-99-219-6501 5315-99-254-7721 5340-99-254-7792 5360-99-254-7793 5360-99-792-0815 5315-99-874-3016 5305-99-096-4551 2520-99-723-3376 2540-99-723-4286 5340-99-728-1611 2520-99-252-1054 5305-99-238-9013 2520-99-792-8059 2520-99-771-6970 (V) YW838942 e kadar geerlidir. U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Vites Kulesi Housing-Gear Level Conta-Kovan Joint Washer-Housing Civata M8x25 Bolt Civata M6x20 Screw M6x20 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vites Kolu Alt Paras Komple Gear Lever Lower Assembly +Vites Kolu Alt Paras +Gear Lever Lower Part +Vites Kolu Alt Paras Pimi +Pin-Gear Lever Lower +Muylu Mekii +Plunger-Lower Gear Lever +Geri Getiren Yay +Spring-Lower Gear Lever Burulma Yay-Bo Konum Spring-Torsion Burulma Yay Pimi Spring Pin Civata Screw Kelepe Saplama Pulu Clamping Plate-Damping Washer Toz Lastii Grommet-Gear Level erit Kelepe Cable Tie Vites Deitirme Yuvas Housing Gear Change Civata Bolt-Alternator to Bracket Pim Pin Vites Kolu Gear Lever Upto (V) YW838942 ADET QTY 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1

Otokar

02/22

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN-VTES KOLU-MEKANK R380 GEARBOX-GEAR LEVER-MANUAL R380NO ILL

02011 (1L13./..)PARANO PARTNO UKE000080 24 25 26 NY110047L 71A00-80326-AA BTR9270 Not2

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 3040-99-133-3967 5310-99-215-8626 5310-27-006-2950 5355-99-052-0067 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Vites Kolu Gear Lever Somun M10 Nut M10 Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) Vites Topuzu Knob-Gear Change From (V) 1W838943 ADET QTY 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not2

(V) 1W838943 den itibaren geerlidir.

Otokar

02/23

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN BALANTILARI GEARBOX MOUNTINGSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

02012 (1L14)PARANO PARTNO ANR2898-L ANR3225-L ANR3200 ANR3201 ANR3138-L 11000-80078-AA 11000-80305-AA FX110047L

ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMANDALARI GEARBOX AND CLUTCH RELEASENSN NSN 2510-27-006-8219 2510-27-006-8298 5340-99-131-5501 5340-99-750-6076 2540-99-168-6150 5306-27-006-2710 5310-27-006-2930 5310-27-028-8273 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Balant Braketi-Sa Mounting Bracket-RH Balant Braketi-Sol Mounting Bracket-LH Balant Takozu-Sa Mounting Rubber-RH Balant Takozu-Sol Mounting Rubber-LH Is Kalkan Heat Shield Civata M12x25 Screw M12x25 Rondela B12 Spring Washer Flanl Somun M10 Nut-Flange M10 ADET QTY 1 1 1 1 1 8 8 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

02/24

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN KOMPLE TRANSFER BOX ASSEMBLYNO ILL 1

03000 (2J02ZK)PARANO PARTNO FRC9470N STC3609 IAB100030 IAB100080 IAB500104 2 3 IGM500011 YMQ105170 Not1 Not2 NOT3 NOT4

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-244-2575 2520-99-226-6513 2520-99-724-2151 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ara anzman Komple (22D iin) Transfer Box Assembly Ara anzman Komple (22D iin) Transfer Box Assembly Ara anzman Komple (43D iin) Transfer Box Assembly Ara anzman Komple (43D iin) Transfer Box Assembly Ara anzman Komple (43D iin) Transfer Box (for 43D) Mir Komple Switch Assy Mir Balant Kablosu Komple Wire Assy-Adaptor Upto (T) 551441F From (T) 551442G Upto (V) 2W052693 From (V) 3W052694 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not2 NOT3 NOT4 NOT4 NOT4

2520-99-991-1413 5930-99-838-1946 2540-99-474-6595

U1030 U1030 U1030

(T) 551441F e kadar geerlidir. (T) 551442G den itibaren geerlidir. (V) 2W052693 e kadar geerlidir. (V) 3W052694 den itibaren geerlidir.

Otokar

03/1

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-N IKI KOVANI TRANSFER GEARBOX-CASINGNO ILL 1

03001 (2J03TK)PARANO PARTNO FRC8299 FTC4178 ICB100070 ICB500030 2 3 4 5 6 7 8 LIKIT-CONTA FS108257L FB108181ML FRC6104 LIKIT-CONTA FS108251ML FRC6106 FTC5421 9 10 11 LIKIT-CONTA FB108111L FRC9427 FRC167 FRC9430 12 FTC5427 FTC5422 TGZ500060 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-792-0873 2530-99-492-8940 2520-99-580-4072 3040-99-310-0192 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kutu-n k Housing-Front Output n k Kovan Housing-Front Output n k Kovan Housing Front Output n k Kovan Housing Front Output Likit Conta Liquid Gasket Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Flanl Civata M8x90 Bolt Flanged M8x90 Kapak-n k Kutusu Cover-Front Output Housing Likit Conta Liquid Gasket Flan Civatas M8x25 Bolt Flanged M8x25 Ana ubuk Kovan Housing-Cross Shaft-Hi/Low Ana ubuk Kovan Housing Cross Shaft Likit Conta Liquid Gasket Flanl Civata M8x55 Bolt Havalandrma Borusu Breather Pipe Havalandrma Borusu Breather Pipe Havalandrma Borusu Tube-Breather Transmission Cas Tapa Plug Tapa Plug Tapa Plug Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 From (T) 43D Suffix G Upto (T) 43D Part of LT77S Transfer Box From (V) 3W052694 ADET QTY 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 NOT6

5305-99-454-3492 5306-99-159-9261 2510-99-788-7836

U1030 U1030 U1030

7 1 1

5305-99-230-0092 2520-99-792-0876 3040-99-821-3643

U1030

7 1 1 Not4 Not3

U1030

5306-99-573-7557 2520-99-957-6058 4710-99-753-4724 2520-99-943-1117 5340-99-769-1446 5340-99-777-6106

U1030

6 1 1 1 1 1 1 NOT5 Not1 Not2 Not4 Not3 NOT6

U1030

U1030

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den tibaren geerlidir. (T) 43D Sonek G den tibaren geerlidir. (T) 43D e kadar geerlidir. LT77S Transfer Kutusunun parasdr. (V) 3W052694 den tibaren geerlidir.

Otokar

03/2

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-N IKI KOVANI TRANSFER GEARBOX-CASINGNO ILL 13 14 15 16

03001 (2J03TK./..)PARANO PARTNO 595478 232039 FRC5575 WA108051L Not1

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 4730-99-137-6379 5330-99-850-0226 5330-99-792-0870 5310-99-250-8186 (V) LF810180 e kadar geerlidir. R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Banjo Civata Bolt Banjo Pul-Mir Joint Washer-Switch O Ring O Ring Pul 8mm Plain Washer 8mm Upto (V) LF810180 ADET QTY 1 2 1 21

(Rev2)NOT NOTE

Not1

Otokar

03/3

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN KUTUSU TRANSFER BOX CASINGNO ILL 1

03002 (2J05.K)PARANO PARTNO FTC1748 FTC4849 ICG100040 ICG000081 2 3 4 FRC5594 FRC8292 608246 FTC5208 5 6 7 8 SH214141 232042 UKC24L FTC4185 FRC7447 FTC4187 ICB100100 9 10 11 12 13 LIKIT-CONTA FS110301L FB110091ML 571536 71A10-80211-AA Not1 NOT11 NOT14 NOT15 Not2 Not3 Not4 Not5

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-199-4864 3040-99-366-5669 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ara anzman Kutusu Komple Transfer Casing Assembly Muhafaza - Ara anzman Kutusu Casing - Transfer Box Muhafaza - Ara anzman Kutusu Casing - Transfer Box Muhafaza - Ara anzman Kutusu Casing - Transfer Box Pim-Muhafazadan Transfer Kutusuna Dowel-Housing to Transfer Box O Ring ORing Tapa Plug Tapa Plug Civata Screw Pul Joint Washer Tapa Plug Core Hz Gsterge Tahrik Kovan Speedo Housing Km.Dili Yuva Komplesi Speedo Housing Assembly Hz Gsterge Tahrik Kovan Speedo Housing Assembly Kilometre Saati Dili Muhafazas Housing-Speedometer Driven Gear Likit Conta Liquid Gasket Civata M10x30 Screw M10x30 Flanl Civata M8x45 Flanged Bolt M10x45 Saplama Stud Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Upto (T) 551442F Part of LT77S Transfer Box Superseeded part From (V) 2W845723 From (T) 551443G Upto (T) 22D 309416E From (T) 22D 309417E Upto (T) 43D ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE Not1 NOT14 Not2 NOT15

3040-99-133-6405 5315-99-792-0834 5330-99-537-6797 4730-99-823-7480

U1030 U1030 U1030 U1030

NOT14

5306-99-535-6660 5330-99-844-9826 5340-99-792-0656 2540-99-814-5046 2520-99-725-0344 2520-99-179-5188 2540-99-707-3499

U1030 U1030 U1030

NOT11 Not3 NOT14 Not4

U1030

5306-99-122-4911 5306-99-219-3197

U1030 U1030

5 1 1 1 Not5 Not5

5310-27-006-2767

T0675

(T) 551442F e kadar geerlidir. LT77S Transfer Kutusunun parasdr. Para Numaras deimitir. (V) 2W845723 den itibaren geerlidir. (T) 551443G den itibaren geerlidir. (T) 22D 309416E e kadar geerlidir. (T) 22D 309417E den itibaren geerlidir. (T) 43D e kadar geerlidir.

Otokar

03/4

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN KUTUSU TRANSFER BOX CASINGNO ILL 14 15 16

03002 (2J05.K./..)PARANO PARTNO 11000-80351-AA LIKIT-CONTA FRC6943 FTC4866 17 18 SF108251L FTC2061 FTC3178 19 20 22 23 24 25 26 27 28 BX110071M FTC1919 WA110001 FN110047 PRC3180 ANR3625 FRC5415 LIKIT-CONTA FS108307L FS108251ML 29 30 31 599552 FRC4808 FS108307L Not1 NOT13 Not2 Not5 Not6 Not7 Not8

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5310-27-006-2934 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A6 Washer A6 Likit Conta Liquid Gasket Giri Mili Bilya Yata Housing Muhafaza - Mil Yata Housing Bearing Shaft Civata Screw Kapak-PTO Cover-Power Take-Off Tutucu Plaka Mudshield Stub Axle Civata M10x35 Bolt M10x35 Saplama M10 Stud Rondela 10mm Washer Spring 10mm Flanl Somun M10 Nut-Flanged Head M10 Plastik Kelepe Clip-Speedometer Cable Is Kalkan Bracket Kutu Alt Kapa Cover-Bottom-Transfer Case Likit Conta Liquid Gasket Civata M8x30 Screw M8x30 Flan Civatas M8x25 Bolt Flanged M8x25 Boaltma Tapas-Manyetik Drain Plug Pul Washer Joint Civata M8x30 Screw M8x30 Upto (T) 551442F As required From (T) 551443G Upto (T) 43D Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Transfer Box-Gearbox Mounting ADET QTY 1

(Rev3)NOT NOTE Not5 NOT13 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 Not6 Not7 Not1 Not2

2530-99-788-8083 2520-99-897-2866 5305-99-133-3965 5340-99-168-9248 2520-99-334-8349 5306-99-790-1513 5307-99-439-7211 5310-99-122-6476 5310-99-761-1086 5340-99-254-7591 2590-99-096-4411 2520-99-792-0837 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

5305-99-255-9131 5305-99-230-0092 5365-99-823-7203 5330-99-792-0835 5305-99-255-9131

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

10 8 1 1 1 Not8

(T) 551442F e kadar geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. (T) 551443G den itibaren geerlidir. (T) 43D e kadar geerlidir. (V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Bu civata ara anzmanla anzmann balantsnda kullanlr.

Otokar

03/5

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN KUTUSU TRANSFER BOX CASINGNO ILL 32 33 34 35

03002 (2J05.K./..)PARANO PARTNO FRC2482 571134 FTC890 BH110081L BH110091L 36 FB110071ML FB110091ML 37 38 39 11000-80303-AA 12B07-80207-AA FTC4993 STC3615K 40 41 42 43 44 45 FTC4994 FS106201M WA110061L IYR100000 WA108051L IYR100010 IYR100050 46 WA110061L Not10 NOT12 NOT14 Not9

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5315-99-792-0833 5315-99-823-8751 5307-99-192-1782 5306-99-792-0839 5306-99-122-2774 5306-99-976-1887 5306-99-219-3197 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 4930-27-032-2927 2520-99-133-3969 5331-99-573-1144 5306-99-895-2316 5310-99-122-6476 5307-99-315-0047 5310-99-250-8186 5307-99-404-2354 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Delik Pim Dowel-Hollow Pim Dowel Saplama Stud Flanl Civata M10x41 Flange Screw Civata M10x45 Screw M10x45 Flanl Civata M10x35 Flanged bolt M10x35 Flanl Civata M8x45 Flanged Bolt M10x45 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Ya Besleme Diski Oil Feed Disc Ya Besleme Diski Oil Feed Disc Halka Ring Flanl Civata Flanged Bolt Pul M10 Washer M10 Saplama (43D iin) Stud Pul 8mm Plain Washer 8mm Saplama Stud Saplama Stud Pul M10 Washer M10 From (T) 43D Upto (T) 22D 445132E from (T) 22D 461123E Superseeded part It consist of FTC4994 and FTC4993 ADET QTY 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 6 2 10 3 3 6

(Rev3)NOT NOTE

NOT12 Not9 NOT12 Not10

NOT14 Not10

5310-99-122-6476

(T) 43D den itibaren geerlidir. (T) 22D 445132E den (T) 22D 461123E e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. FTC4994 ve FTC4993 bu kitin ieriidir.

Otokar

03/6

LAND ROVER 110 . 130MERKEZ DFERANSYEL DIFFERENTIALNO ILL 1

03003 (2J07K)PARANO PARTNO FRC7926 FTC5207 FTC5013 2 3 RTC3397 RTC4490 STC2940 4 5 FRC6968 SIM FRC9845 FRC9847 FRC9849 FRC9851 FRC9853 6 7 14A00-80009-AA FRC7499 Not1 Not2 Not3 Not4

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-739-2769 2520-99-164-4117 2520-99-277-1980 2520-99-774-2325 3020-99-724-5848 3020-99-724-5848 3120-66-128-8512 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Merkezi Diferansiyel Komp Differential Assembly Diferansiyel Komple Differantial Assembly Diferansiyel Komple Differential Assembly +apraz Mil Kiti +Cross Shaft Kit +Diferansiyel Dilileri +Differential Gears +stavroz Dili Takm +Differential Gears ++Dayama Pulu ++Thrust Washer im Shim +1.05mm +1.05mm +1.15mm +1.15mm +1.25mm +1.25mm +1.35 mm Dayama Pullar +1.35 mm Thrust Washer +1.45 mm Dayama Pullar +1.45 mm Thrust Washer Cvata M10x60 Bolt (bh110121) M10x60 Tutucu Halka Retaining Ring Upto (T) 22D 575041G From (T) 22D 575042G From (T) 43D Use the suitable shim ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3

Not3

Not4 2 2 2 2 2 8 1

3120-99-087-1051 3120-99-391-0099 3120-99-016-0487 3120-99-549-7513 3120-99-051-6994 5306-27-006-2687 2520-99-739-2768

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675

(T) 22D 575041G e kadar geerlidir. (T) 22D 575042G den itibaren geerlidir. (T) 43D den itibaren geerlidir. Uygun im kullanlmaldr.

Otokar

03/7

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-GR DLS TRANSFER GEARBOX-TRANSFER GEARNO ILL 1

03004 (2J08K)PARANO PARTNO FRC8917 FTC5089 FTC4962 2 FRC2365 ICV100000 3 4 FRC5564 SIM FRC9926 FRC9928 FRC9930 FRC9932 FRC9934 FRC9936 FRC9938 FRC9940 FRC9942 FRC9944 FRC9946 FRC9948 FRC9950 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 NOT6

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 3040-99-756-5904 3040-99-376-9160 3020-99-737-4253 5330-99-792-0781 5330-99-687-1620 3110-99-950-1494 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Dili-Anamil-Transfer Gear-Mainshaft-Transfer Ara anzman Giri Dilis Gear Mainshaft Transfer Ara anzman Giri Dilisi Gear Mainshaft Transfer Ya Keesi Oil Seal Ya Keesi Oil Seal Rulman Bearing im Shim +3.15 mm +3.15 mm +3.20 mm +3.20 mm +3.25 mm +3.25 mm +3.30 mm +3.30 mm +3.35 mm +3.35 mm +3.40 mm +3.40 mm +3.45 mm +3.45 mm +3.50 mm +3.50 mm +3.55 mm +3.55 mm +3.60 mm +3.60 mm +3.65 mm +3.65 mm +3.70 mm +3.70 mm +3.75 mm +3.75 mm Upto (T) 551441F From (T) 551442G Upto (T) 677403G From (T) 677404G Use the suitable shim. Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE NOT6 Not1 Not2 Not3 Not4

Not5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5365-99-256-5107 5365-99-790-1402 5365-99-790-1403 5365-99-790-1404 5365-99-790-1406 5365-99-790-1407 5365-99-790-1408 5365-99-790-1409 5365-99-790-1410 5365-99-790-1411 5365-99-790-1412 5365-99-790-1413 5365-99-790-1414

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

(T) 551441F e kadar geerlidir. (T) 551442G den itibaren geerlidir. (T) 677403G e kadar geerlidir. (T) 677404G den itibaren geerlidir. Uygun im kullanlmaldr. Para Numaras deimitir.

Otokar

03/8

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-GR DLS TRANSFER GEARBOX-TRANSFER GEARNO ILL

03004 (2J08K./..)PARANO PARTNO FRC9952 FRC9954 FRC9956 FRC9958 FRC9960

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5365-99-790-1415 5365-99-790-1416 5365-99-790-1417 5365-99-790-1418 5365-99-790-1419 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION +3.80 mm +3.80 mm +3.85 mm +3.85 mm +3.90 mm +3.90 mm +3.95 mm +3.95 mm +4.00 mm +4.00 mm ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

03/9

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-ARA DL ML TRANSFER BOX-INTERMEDIATE SHAFNO ILL 1 2 3

03005 (2J09ZK)PARANO PARTNO FRC8291 FRC7439 FRC7884 FRC9460 IEH000120 4 FRC7810 STC3185 5 ARA PARA FRC7437 IEJ100010 IEJ100030 IEJ100050 IEJ100070 IEJ100090 IEJ100110 IEJ100130 IEJ100150 IEJ100170 IEJ100190 IEJ100210 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 NOT9

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-739-2765 5330-99-547-0869 3040-99-161-4287 3020-99-774-4383 3020-99-180-3646 3110-99-290-6288 3110-99-219-6305 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Ara Mil Intermediate Shaft O Ring O Ring-Rear Ara Dili Komple Gear-Intermediate Cluster Dili-Ara Mil Gear-Intermediate Cluster Dili-Ara Mil Gear-Intermediate Cluster Rulman Bearing Rulman Bearing Ara Para Spacer Ezilebilir Mesafe Burcu Spacer-Collapsible 58.35 58.35 58.4 58.4 58.45 58.45 58.5 58.5 58.55 58.55 58.6 58.6 58.65 58.65 58.7 58.7 58.75 58.75 58.8 58.8 58.85 58.85 Upto (T) 22D Suffix B From (T) 22D Suffix C Upto (T) 551441F From (T) 551442G Use the suitable spacer part Upto (T) 43D From (T) 43D Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT9 Not2 Not3 Not4 Not5

2520-99-724-5844 5365-99-341-3800 5365-99-488-7074 5365-99-131-6491 5365-99-384-7228 5365-99-359-4424 5365-99-866-2306 5365-99-665-9426 5365-99-849-0312 5365-99-250-8305 5365-99-968-3631 5365-99-863-1431 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Not6 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7

(T) 22D Sonek B e kadar geerlidir. (T) 22D Sonek C den itibaren geerlidir. (T) 551441F e kadar geerlidir. (T) 551442G den itibaren geerlidir. Uygun ara para kullanlmaldr. (T) 43D e kadar geerlidir. (T) 43D den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

03/10

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-ARA DL ML TRANSFER BOX-INTERMEDIATE SHAFNO ILL

03005 (2J09ZK./..)PARANO PARTNO IEJ100230 IEJ100250 IEJ100270 IEJ100290 IEJ100310 IEJ100330 IEJ100350 IEJ100370 IEJ100390 6 7 FRC7454 FRC7452 RHB500030 8 FRC7453 UYH500020 9 10 11 FS108251ML FRC7439 WA108051L Not7 Not8 NOT9

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5365-99-212-5741 5365-99-264-5498 5365-99-290-6124 5365-99-227-8577 5365-99-274-4294 5365-99-605-8950 5365-99-859-2148 5365-99-728-3524 5365-99-230-0186 5365-99-739-2764 3040-99-376-2446 3040-99-226-0203 5310-99-724-7224 5310-99-724-7224 5305-99-230-0092 5330-99-547-0869 5310-99-250-8186 (T) 43D den itibaren geerlidir. (V) MF810181 den tibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION 58.9 58.9 58.95 58.95 59 59 59.05 59.05 59.1 59.1 59.15 59.15 59.2 59.2 59.25 59.25 59.3 59.3 Segman Circlip Mil Tespit Kilidi Plate-Anti Rotation-Int/Shaft. Mil Tespit Kilidi Plate-Anti Rotation-Int/Shaft. Somun- Mil Tespit Nut-Intermediate Shaft Somun-Mil Tespit Nut-Intermediate Shaft Flan Civatas M8x25 Bolt Flanged M8x25 O Ring O Ring-Rear Pul 8mm Plain Washer 8mm From (T) 43D From (V) MF810181 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7 Not7

NOT9

NOT9

Not8

Otokar

03/11

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-N FLAN TRANSFER GEARBOX-FRONT FLANGENO ILL 1

03006 (2J10K)PARANO PARTNO FTC5442 IEC100020 2 3 4 5 6 571468 FRC2464 71A00-80256-AA BT606101L FRC6121 FTC4940 ICN100000 7 FRC7043 FTC4939 8 9 10 11 216962 STC1130 FRC5439 571682 Not1 Not2 Not3 Not4

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-27-029-7013 2520-99-146-2845 5310-99-138-4883 5330-99-792-0902 5310-27-006-2764 5306-99-137-8106 2520-99-788-7950 2520-99-663-3140 2520-99-179-4856 5330-99-792-0900 5330-99-096-4312 5365-99-910-8333 3110-99-167-4962 5310-99-788-7804 5365-99-910-8251 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n aft Flan Flange-Front Output n Kardan Mili Flan Flange-Front Output aft Pulu Washer Syrma Pulu Sealing Washer Fiberli Somun Nyloc Nut (NY120041) Civata Bolt amur Sac Mudshield amur Sac Mudshield - Transfer Box - Oil amur Sac Mudshield Ya Keesi Oil Seal Ya Keesi Oil Seal Segman Circlip Rulman Bearing Ara Para Spacer Segman Circlip From (T) 22D 526135F From (T) 43D Upto (T) 43D Upto (T) 22D 526134F ADET QTY 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Not3 Not1 Not2 Not4 Not2

(T) 22D 526135F den itibaren geerlidir. (T) 43D den itibaren geerlidir. (T) 43D e kadar geerlidir. (T) 22D 526134F e kadar geerlidir.

Otokar

03/12

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-ARKA AFT FLANI TRANSFER GEARBOX-REAR FLANGENO ILL 1 2 3 4 5 6

03007 (2J11)PARANO PARTNO FRC5450 FRC3162 FRC5446 STC1130 216962 FRC7043 FTC4939 7 8 9 10 FTC4941 571682 FRC3602 FRC5438 FTC4942 11 12 13 14 15 16 17 18 FRC2464 571468 71A00-80256-AA FRC3310 571665 FRC3286 AAU2304 533765 Not1 Not2 Not3

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-792-0905 3020-99-792-0906 5365-99-792-5591 3110-99-167-4962 5365-99-910-8333 5330-99-792-0900 5330-99-096-4312 2520-99-225-6102 5365-99-910-8251 5306-99-941-6598 2520-99-792-0907 2520-99-517-3132 5330-99-792-0902 5310-99-138-4883 5310-27-006-2764 3040-99-792-0909 5330-99-810-5080 2520-99-792-5592 5330-99-100-7923 5330-99-823-8016 (V) LF810180 e kadar geerlidir. (T) 22D 526135F den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Arka k Mili Shaft-Rear Output Hz Gsterge Sonsuz Dili Speedo Worm Sonsuz Dili Mesafe Burcu Spacer-Speedo Worm Rulman Bearing Segman Circlip Ya Keesi Oil Seal Ya Keesi Oil Seal Ya Kalkan Mudshield-Transfer Box-Oil Sea Segman Circlip Civata Bolt Arka k Flan Flange-Rear Output Arka k Flan Flange Rear Output Syrma Pulu Sealing Washer aft Pulu Washer Fiberli Somun Nyloc Nut (NY120041) Km Dili ve Mili Speedo Drive Gear and Spindle O Ring O Ring Yuva-Km Mili Housing-Speedo Spindle Ya Keesi Oil Seal Tutucu atal-Km Teli Plate-Retaining Speedo Cable Upto (V) LF810180 From (T) 22D 526135F Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2 Not2

Not1 Not2

Not3

Otokar

03/13

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-ARKA AFT FLANI TRANSFER GEARBOX-REAR FLANGENO ILL 19 20

03007 (2J11./..)PARANO PARTNO 571970 STC3433 FTC4939 FTC4941 FTC4942 FRC2464 71A00-80256-AA

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5330-99-823-8013 2520-99-075-8908 5330-99-096-4312 2520-99-225-6102 2520-99-517-3132 5330-99-792-0902 5310-27-006-2764 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Ya Kalkan Oil Shield Tamir Kiti-Arka k Flan Kit-Flange-Rear +Ya Keesi +Oil Seal +Ya Kalkan +Mudshield-Transfer Box-Oil Sea +Arka k Flan +Flange Rear Output +Syrma Pulu +Sealing Washer +Fiberli Somun +Nyloc Nut (NY120041) ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

03/14

LAND ROVER 110 . 130TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFTNO ILL 1

03008 (2J12)PARANO PARTNO FRC5449 IED000010 2 FRC5440 FRC5575 3 SIM FTC726 FTC728 FTC730 FTC732 FTC734 FTC736 FTC738 FTC740 FTC742 FTC744 FTC746 FTC748 FTC750 FTC752 FTC754 Not1 NOT5

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-792-0878 3040-99-744-9246 2520-99-792-0879 5330-99-792-0870 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n k Mili Shaft-Front Output n k Mili Shaft-Front Output Kurt Dilisi-n k Kilit Dog Clutch-Front Drive Lock Up O Ring O Ring im Shim +2.00mm im +2.00mm Shim +2.05mm im +2.05mm Shim +2.10mm im +2.10mm Shim +2.15mm im +2.15mm Shim +2.20mm im +2.20mm Shim +2.25mm im +2.25mm Shim +2.30mm im +2.30mm Shim +2.35mm im +2.35mm Shim +2.40mm im +2.40mm Shim +2.45mm im +2.45mm Shim +2.50mm im +2.50mm Shim +2.55mm im +2.55mm Shim +2.60mm im +2.60mm Shim +2.65mm im +2.65mm Shim +2.70mm im +2.70mm Shim Use the suitable shim. From (V) 3W050544 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT5

Not1

5365-99-169-0598 5365-99-075-1807 5365-99-250-1378 5365-99-587-9040 5365-99-260-8546 5365-99-597-1311 5365-99-495-7123 5365-99-110-0453 5365-99-957-9355 5365-99-792-5587 5365-99-877-9410 5365-99-792-5588 5365-99-512-1504 5365-99-152-4200 5365-99-958-5220

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

Uygun im kullanlmaldr. (V) 3W050544 den tibaren geerlidir.

Otokar

03/15

LAND ROVER 110 . 130TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFTNO ILL

03008 (2J12./..)PARANO PARTNO FTC756

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5365-99-463-5294 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION +2.75mm im +2.75mm Shim ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

03/16

LAND ROVER 110 . 130TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFTNO ILL 3

03009 (2J13)PARANO PARTNO FTC758 FTC760 FTC762 FTC764 FTC766 FTC768 FTC770 FTC772 FTC774 FTC776 4 5 6 7 8 9 FRC7871 FRC6030 FRC6109 FRC5468 FRC5469 FRC8041 FRC7686 10 11 12 FRC5576 14C01-80243-AA 11000-80354-AA Not2 Not3

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5365-99-184-5723 5365-99-856-3872 5365-99-853-3438 5365-99-792-0887 5365-99-352-7158 5365-99-611-7568 5365-99-549-5869 5365-99-920-1017 5365-99-307-7786 5365-99-702-2787 3110-99-723-6390 2520-99-792-0891 2520-99-792-5589 5360-99-792-0892 2520-99-792-0893 2520-99-739-2783 2520-99-739-2781 5330-99-792-0896 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION +2.80mm im +2.80mm Shim +2.85mm im +2.85mm Shim +2.90mm im +2.90mm Shim +2.95mm im +2.95mm Shim +3.00mm im +3.00mm Shim +3.05mm im +3.05mm Shim +3.10mm im +3.10mm Shim +3.15mm im +3.15mm Shim +3.20mm im +3.20mm Shim +3.25mm im +3.25mm Shim Konik Rulman Bearing-Taper Mil-Diferansiyel Kilidi Selector Shaft-Diff Lock Kilit atal Selector Fork-Diff Lock Yay-Diferansiyel Kilidi Spring-Diff Lock Kelepe Clip-Spring atal Kumanda Dili Komple Housing Assy-Selector Finger atal Kumanda Dili Komple Housing Assy-Selector Finger +O Ring +O Ring +Fiberli Somun M8-8 +Nyloc Nut M8-8 +Pul A8.4 +Washer A8.4 Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not2 Not3

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den tibaren geerlidir.

Otokar

03/17

LAND ROVER 110 . 130TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFTNO ILL 13 14 15 16 17 18

03010 (2J14K)PARANO PARTNO FRC5473 FS108257L FTC3698 11000-80351-AA FTC3674 SU112101M SU112101S TYP500080 19 20 21 22 23 24 25 26 FRC5562 571146 PRC2911 NT110041L FRC6110 FRC7098 WA108051L PS103121L Not2 Not3 NOT4 NOT6 NOT7

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5330-99-781-9385 5305-99-454-3492 2520-99-016-8707 5310-27-006-2934 5340-99-005-0665 5340-27-029-1220 5305-99-873-2384 5365-99-396-1704 5360-99-792-0899 3110-99-718-1217 5930-99-797-8635 5310-99-371-1396 5340-99-792-0894 2520-99-374-5790 5310-99-250-8186 5315-99-127-4936 (V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 4W053487 ye kadar geerlidir. (V) 4W053488 den itibaren geerlidir. U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION O Ring O Ring Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Transfer Kutusu Diferansiyel Kilit Kolu Link-Transfer Box Differential Lock Connecting Pul A6 Washer A6 Kelepe Clip Kilit Tapas Plug-Indent Kilit Tapas Plug-Indent Kilit Tapas Plug-Indent Bask Yay Spring-Detent Tutucu-Bilya Ball-Detent Kilit Miri Switch-Diff Lock Somun-Mir Lock Nut-Switch Tapa Plug Ykseltme Kolu ve aft Pivot Arm & Shaft Pul 8mm Plain Washer 8mm Kopilya Split Pin Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Superseeded part Upto (V) 4W053487 From (V) 4W053488 ADET QTY 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Not3

NOT4 NOT6 NOT7

Not2 Not2

Otokar

03/18

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-NORMAL/TAKVYEL VITES TRANSFER BOX-HIGH/LOW GEARNO ILL 1

03011 (2J14ZK)PARANO PARTNO FRC7434 FTC1084 2 RTC4373 FTC382 IEQ100000 FTC5099 3 FRC7885 FTC1741 4 FRC7441 FTC4955 IEE100050 5 6 7 8 9 10 11 12 606474 FRC7970 FTC3627 FTC2827 FTC4536 FRC7929 FRC8900 FRC9549 TYP500080 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 NOT8 NOT9

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 3020-99-739-2772 3020-99-490-4133 3020-99-724-8519 2920-99-437-0374 2520-99-859-8036 2520-99-352-4372 3020-99-774-4386 3020-99-939-0842 3120-99-739-2774 3120-27-028-8275 3120-99-670-5010 3110-99-822-1456 5310-99-724-7225 3040-99-617-3708 2520-99-126-0747 5305-99-873-4604 2520-99-739-2778 2520-99-724-8521 5365-99-774-4389 5365-99-396-1704 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Dili-Takviye Gear-Low Output Dili-Takviyeli k Gear-Low Output Poyra ve Manon Komplesi Hub and Sleeve Assy-High/Low Poyra ve Gbek Komple Hub and Sleeve Assy. Poyra Ve Gbek Komple Hub And Sleeve Assy Poyra Ve Gbek Komple Hub And Sleeve Assy Dili-Normal k Gear-High Output Dili-Normal k Gear-High Output Bur Bush Bur Bush Bur Bush Rulman Bearing Somun-Rulman Tutucu Nut-Bearing-Retainer aft-Seici Normal/Takviyeli Shaft-Selector-High/Low atal-Seici Normal/Takviyeli Fork-Selector High/Low +Civata-Seici atal +Screw-Selector Fork Seici ubuk Selector Finger altrc Kol Normal/Takviye Operating Arm-High/Low Tutucu-Tapa Plug-Detent Kilit Tapas Plug-Indent Upto (T) 22D Suffix D From (T) 22D Suffix E From (T) 22D 681983 Suffix G For (T) 43D Upto (T) 551442F From (T) 551443G From (V) MF810181 Use the Above superseeded parts Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2 Not3 Not4 Not1

Not5 Not6 NOT8

Not7

NOT9

(T) 22D Sonek D e kadar geerlidir. (T) 22D Sonek E den itibaren geerlidir. (T) 22D 681983 Sonek G den itibaren geerlidir. (T) 43D iin geerlidir. (T) 551442F e kadar geerlidir. (T) 551443G den itibaren geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Yukardaki 2 parann yerine gemitir. Para numaras deimitir.

Otokar

03/19

LAND ROVER 110 . 130ARA ANZIMAN-NORMAL/TAKVYEL VITES TRANSFER BOX-HIGH/LOW GEARNO ILL 13 14 15

03011 (2J14ZK./..)PARANO PARTNO FRC9546 571146 FRC5575 Not7

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 5360-99-774-4388 3110-99-718-1217 5330-99-792-0870 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tutucu-Yay Spring-Detente Tutucu-Bilya Ball-Detent O Ring O Ring From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Not7

(V) MF810181 den itibaren geerlidir.

Otokar

03/20

LAND ROVER 110 . 130VTES KULES GEAR CHANGENO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

03012 (2J15.K)PARANO PARTNO FRC9555 FRC6873 FRC6872 FS106201L FRC8561 FTC4037 FRC5478 FS108251ML FS108251 FB108111L FRC5574 11000-80071-AA FRC8292 FRC4951 FRC5480 FRC5479 FRC8203 FRC8766 FRC4499 WA106001L Not1

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-774-4390 5340-99-792-9849 2520-99-792-0924 5306-99-663-5061 2520-99-774-4395 5330-99-984-7545 2520-99-792-0927 5305-99-230-0092 2520-99-277-6018 5306-99-573-7557 2520-99-792-0915 5306-27-006-2719 5330-99-537-6797 5330-99-538-7773 2520-99-792-0911 5330-99-792-0912 2520-99-774-4391 5315-99-774-4393 5365-99-792-0920 5310-99-122-6474 (T) 22D Serisi Ara anzmanlar. U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kule Komple Transfer Gear Case Assembly +Plaka +Plate +Gromet +Grommet +Civata +Flange Screw +Ara Sac +Gate Plate +Conta +Gasket +altrma Kolu +Operating Arm +Flan Civatas M8x25 +Bolt Flanged M8x25 +Flanl Civata +Flange Screw +Flanl Civata M8x55 +Bolt +Arka Kapak +End Cover +Civata M6x20 +Screw M6x20 (SF106201) +O Ring +ORing +O Ring +O Ring +Tahrik Kolu +Crank Arm +O Ring +O Ring +Ana ubuk +Cross-Shaft +Balkl Pim +Clevis Pin +Bur +Bush +Pul +Washer Plain (T) 22D Serial Transfer Boxes ADET QTY 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4

(Rev1)NOT NOTE Not1

Otokar

03/21

LAND ROVER 110 . 130VTES KULES GEAR CHANGENO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29

03012 (2J15.K./..)PARANO PARTNO FRC7487 FRC5076 CR120215 FTC4036 FRC8751 WA106041L WL108007L ETC7884 FRC6595 FTC3852 Not2 Not3

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-774-4392 5365-99-792-0918 5325-99-873-8016 5330-99-125-9309 4710-99-344-9120 5310-99-215-9928 5310-99-137-9231 5325-99-244-0288 5355-99-016-8706 5355-99-016-8706 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION +Manivela +Lever +Vites Kol ana +Seat-Gear Lever +Segman +Circlip +Conta +Gasket +Muhafaza - Ara anzman Kutusu +Housing - Transfer Box +Pul A6 +Washer A6 +Yayl Pul, M8 +Washer, M8, Sprung +Kelepe +Clip-Spring Steel Topuz Knob Topuz Knob Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not2 Not3

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den tibaren geerlidir.

Otokar

03/22

LAND ROVER 110 . 130BALANTI KOLU ROD ASSEMBLYNO ILL 1

03013 (2J17.)PARANO PARTNO FRC6000 FTC3675 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 FRC4499 FRC8075 FRC8767 FRC8548 FRC9310 FTC4095 FRC8202 71A00-80203-AA FRC8548 622324-L 14C01-80243-AA NT108041L 11000-80351-AA FB105051L 71A10-80208-AA WA108001 Not1 Not2

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2520-99-792-5594 2520-99-792-5594 5365-99-792-0920 2520-99-739-2787 5315-99-781-9338 5340-99-209-9070 5340-99-302-2282 2520-99-500-8917 5315-99-781-9340 5310-27-006-2774 5340-99-209-9070 5340-27-021-1034 5310-27-006-2761 5510-66-098-4402 5310-27-006-2934 5306-99-724-8073 5310-27-006-2766 5310-99-905-5168 (V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den tibaren geerlidir. T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Balant Kolu Komplesi Connecting Rod Assy Balant Kolu Komplesi Connecting Rod Assy Bur Bush Kelepe N/T Clevis-High/Low Balkl Pim Clevis Pin Emniyet Kelepesi Safety Clip Tutucu Plate Diferansiyel Kilit Kolu Diff.Lock Arm Piyot Pim Pivot Pin Somun M8-8 Nut M8-8 Emniyet Kelepesi Safety Clip Kelepe Clip Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Somun Nut Pul A6 Washer A6 Civata M5 Bolt M5 Somun M5-8 Nut M5-8 Pul 8mm Washer 8mm Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Not2

Otokar

03/23

LAND ROVER 110 . 130EL FREN HANDBRAKENO ILL 1

03014 (2K02CK)PARANO PARTNO STC1533 ICL100010 STC1533 2 STC1526 ICW100050 3 STC1527 ICW500020 4 5 STC1532 STC1525 ICW100030 ICW500010 6 STC1536 ICF100000 7 8 9 STC1538 AFU1400 FRC3502 NTC9859 SDC100200 10 11 SA108201L ICW100010 Not1 NOT10 NOT11 NOT12 NOT13 Not2 Not3 Not4 Not5 NOT6 NOT7 NOT8 NOT9

ARA ANZIMAN TRANSFER BOXNSN NSN 2530-99-052-0349 2530-99-444-8207 2530-99-052-0349 2530-99-234-4335 2530-99-234-4335 2530-99-301-6659 2530-99-301-6659 5998-99-722-4235 2530-99-517-2879 2530-99-517-2879 2530-99-517-2879 2530-99-663-5053 2530-99-871-6084 2530-99-535-6876 5306-99-730-3102 2530-99-798-0216 2530-99-580-4104 2530-99-865-3366 5305-99-135-0269 5340-99-535-6876 U1030 U1030 U1030 U1030 AE095 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Tabla Back Plate Tabla Backplate Tabla Back Plate Fren Yay Takm Kit Brake Springs Yay Takm Kit Brake Springs Fren Ayar Kiti Kit Adjuster Brake Fren Ayar Kiti Kit Adjuster Brake Fren Pabucu Paralar Kit Brake Shoe Retention Fren Pabu Takm Brake Shoe Kit Fren Pabu Kiti Brake Shoe Kit Fren Pabu Kiti Brake Shoe Kit Segman Cross Shaft Segman Cross Shaft Fren Pabu Kolu Lever Brake Shoe Civata Bolt Fren Kampanas Brake Drum Kampana Drum Brake Kampana Drum Brake Civata Screw Kit-Arka Fren Kolu Kit-Lever Rear Brake Upto (V) XF834802 From (V) 2W845650 From (V) MF810181 to (V) 5W057818 From (V) 5W057819 From (V) 3W050547 From (V) YW834803 From (V) MF810181 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 to (V) 3W050546 From (V) YW834803 to (V) 2W845097 From (V) 2W845098 Superseeded part From (V) XF829547 to (V) 2W845649 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 NOT6 NOT7 Not1 Not2 NOT8 Not3 Not4 Not3 NOT9 NOT10 NOT11 NOT12 Not4 Not3 Not4 Not5 NOT13 Not3

(V) XF834802 ye kadar geerlidir. (V) 2W845650 den itibaren geerlidir. (V) MF810181 den (V) 5W057818 e kadar geerlidir. (V) 5W057819 dan itibaren geerlidir. (V) 3W050547 den itibaren geerlidir. (V) YW834803 den itibaren geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 3W050546 ya kadar geerlidir. (V) YW834803 den (V) 2W845097 ye kadar geerlidir. (V) 2W845098 den itibaren geerlidir. Para numaras deimitir. (V) XF829547 den (V) 2W845649 a kadar geerlidir.

Otokar

03/24

LAND ROVER 110 . 130KARDAN ML - N PROPSHAFT - FRONTNO ILL 1

04000 (3C02)PARANO PARTNO FRC8386-L 71A00-30010-AC 71A00-30014-AB 2 3 NZ606041L 509045P

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-27-042-8186 2520-27-006-5718 4930-27-006-8284 5310-99-122-4812 5306-99-755-7762 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION n Kardan Mili Front Propshaft +stavroz +Universal Joint +Gresrlk +Grease Nipple Somun Nut Civata Bolt ADET QTY 1 2 1 8 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

04/1

LAND ROVER 110 . 130KARDAN ML - ARKA PROPSHAFT - REARNO ILL 1

04001 (3C03)PARANO PARTNO FRC8389-L FTC1249-L 71A00-30010-AC 71A00-30014-AB 2 3 NZ606041L 509045P Not1

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 3040-99-349-5341 2520-99-215-6778 2520-27-006-5718 4930-27-006-8284 5310-99-122-4812 5306-99-755-7762 130 Aralar iin geerlidir. T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Kardan Mili Rear Propshaft Assembly Arka Kardan Mili Rear Propshaft Assembly +stavroz +Universal Joint +Gresrlk +Grease Nipple Somun Nut Civata Bolt For 130 vehicles ADET QTY 1 1 2 1 8 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

04/2

LAND ROVER 110 . 130DNGL KOMPLE - N AXLE ASSY - FRONTNO ILL 1

04002 (3C040K)PARANO PARTNO FTC3301 TAG100150 TAG000120 TAG500170 Not1 Not2 Not3 NOT4

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-888-8994 2520-99-885-5552 2520-99-133-3971 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Dingil Komple Front Axle Complete Assy n Dingil Komple Front Axle Complete Assy n Dingil Komple Front Axle Complete Assy n Dingil Komple-29M Serisi Front Axle Complete Assy-29M Series (A) 64L Serial Axles (A) 14M Serial Axles For 14M Serial Axles from (V) 2W844139 For 29M Serial Axles from (V) 4W053488 ADET QTY 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 NOT4

(A) 64L Serisi Akslar. (A) 14M Serisi Akslar. 14M Serisi Akslar iin (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. 29M Serisi Akslar iin (V) 4W053488 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/3

LAND ROVER 110 . 130AKS - N - KOVAN AXLE - FRONT - AXLE CASENO ILL 1

04003 (3C05.)PARANO PARTNO FTC4413 TAJ100020 TAJ000030 2 3 4 561196 608246 FTC5085 Not1 Not2 NOT3

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2530-99-862-3168 2520-99-562-6099 2520-99-931-5540 2530-99-810-2125 4730-99-823-7480 4730-66-148-3415 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Kovan ve Saplamalar Komple Axle Case and Stud Assy n Kovan ve Saplamalar-Komple Axle Case and Stud Assembly n Kovan ve Saplamalar-Komple Axle Case and Stud Assembly +Saplama +Stud +Tapa +Plug Adaptr Adaptor (A) 64L Serial Axles For (A) 14M Serial Axles to (V) 2W845086 From (V) 2W845087 ADET QTY 1 1 1 10 2 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT3

Not2

(A) 64L Serisi Akslar. (A) 14M Serisi Akslar iin (V) 2W845086 ya kadar geerlidir. (V) 2W845087 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/4

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N - DFERANSYEL AXLE - FRONT - DIFFERENTIALNO ILL 1

04004 (3C06AK)PARANO PARTNO FTC3272 FTC5142 2 FRC5690 FRC4112 3 BH112101L BH112127 4 FRC5204 FTC4210 5 6 7 8 FRC5661 576159 NY606041L SIM FTC3869 FTC3871 FTC3873 FTC3875 FTC3877 FTC3879 FTC3881 FTC3883 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT6 NOT7 NOT8 NOT9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-517-1867 2520-99-608-3714 2530-99-797-7019 4710-99-834-1124 5306-99-122-2788 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Diferansiyel Komple (64L Serisi Akslar) Differantial Assembly (64L Serial Axles) Diferansiyel Komple (14M Serisi Akslar) Differential Assembly (14M Serial Axles) +Diferansiyel Muhafazas Komple +Housing Case Differential +Diferansiyel Muhafazas Komple +Housing Assembly Differential +Takm Saplama +Set Bolt +Civata M12x60 +Bolt M12x60 +Kilitleme Pimi +Locking Ring +Yan Ayar Bilezii +Ring-Differential Locking +Kilit Dili +Locking Tab +Yayl Pim +Spring Pin +Tal Somun 3/8" +Nut - Hexagonal, 3/8", Nyloc +im +Shim +2.155mm +2.155mm +2.105mm +2.105mm +2.080mm +2.080mm +2.005mm +2.005mm +1.955mm +1.955mm +1.905mm +1.905mm +1.855mm +1.855mm +1.805mm +1.805mm For 64L Serial Axles upto (V) WF829546 For 14M Serial Axles From (V) XF829547 Use the suitable shim Upto (V) VF827494 For 64L Serial Axles upto (V) KF807551 From (V) LF807552 Not use 14M Serial Axles vehicles Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 10

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 NOT6 NOT7 NOT9

2520-99-792-6565 5310-99-386-7985 5340-99-797-7020 5315-12-126-6724 5310-99-943-4299

NOT9

NOT8

Not3 Not4 Not4 Not4 Not4 Not4 Not4 Not4 Not4

5365-99-334-5326 5365-99-987-8779 5365-99-593-2905 5365-99-132-7683 5365-99-330-2264 5365-99-870-4588 5365-99-133-3914 5365-99-364-0634

64L Serisi Akslar iin (V) WF829546 ya kadar geerlidir. 14M Serisi Akslar iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. Uygun im kullanlmaldr. (V) VF827494 e kadar geerlidir. 64L Serisi Akslar iin (V) KF807551 e kadar geerlidir. (V) LF807552 den itibaren geerlidir. 14M Serisi Akslar iin geerli deildir. Para Numaras deimitir.

Otokar

04/5

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N - DFERANSYEL AXLE - FRONT - DIFFERENTIALNO ILL

04004 (3C06AK./..)PARANO PARTNO FTC3885 FTC3887 FTC3889 FTC3891 FTC3893 FTC3895 TYS101040 TYS101060 TYS101080 TYS101100 TYS101120 TYS101140 TYS101160 TYS101180 TYS101200 TYS101220 TYS101240 TYS101260 TYS101280 TYS101300 Not4 Not5

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5365-99-958-0490 5365-99-239-2321 5365-99-380-0888 5365-99-361-6286 5365-99-184-5756 5365-99-749-0119 5365-99-858-1472 5365-99-412-5327 5365-99-368-0755 5365-99-479-5823 5365-99-983-0966 5365-99-334-5330 5365-99-131-6507 5365-99-512-1503 5365-99-131-6508 5365-99-243-1878 5365-99-549-5864 5365-99-410-5213 5365-99-477-1568 5365-99-323-6722 (V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +1.755mm +1.755mm +1.705mm +1.705mm +1.655mm +1.655mm +1.605mm +1.605mm +1.555mm +1.555mm +1.505mm +1.505mm +2.155mm +2.155mm +2.105mm +2.105mm +2.055mm +2.055mm +2.005mm +2.005mm +1.955mm +1.955mm +1.905mm +1.905mm +1.855mm +1.855mm +1.805mm +1.805mm +1.755mm +1.755mm +1.705mm +1.705mm +1.655mm +1.655mm +1.605mm +1.605mm +1.555mm +1.555mm +1.505mm +1.505mm Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 ADET QTY

(Rev2)NOT NOTE Not4 Not4 Not4 Not4 Not4 Not4 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5

Otokar

04/6

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N - DFERANSYEL AXLE - FRONT - DIFFERENTIALNO ILL 9 10 11

04004 (3C06AK./..)PARANO PARTNO 539707 539745 90513454 FTC5413 12 STC3722 STC4858 13 FTC5258 FRC8220 14 FRC3002 FTC5322 15 FRC8154 FTC5317 TBA500010 16 17 18 19 NY116041 FS112301P SH406061L NRC9713-LD QEU101060-LD 20 21 WM600061L TYF101160 NOT10 NOT11 NOT12 Not2 Not4 Not5 NOT9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 3110-99-824-9348 5365-99-874-0267 5310-99-805-4558 5310-99-551-2985 2520-99-842-1755 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +Mahruti Di Bilyas +Bearing-Tapper Roller, Differential Final Drive Pinion Outer +Mesafe Pulu +Spacer-Pinion Bearing +Pul +Plain Washer +Pul +Plain Washer +Flan ve amur Sac Komple +Flange and Mudshield Assembly +Flan ve amur Sac Komple +Flange and Mudshield Assembly ++Ya Keesi ++Oil Seal ++Ya Keesi ++Oil Seal ++Flan ++Flange ++Flan Komple ++Flange Assembly +++amur Kalkan +++Mudshield +++amur Kalkan +++Mudshield +++amur Kalkan +++Mudshield ++Fiberli Somun ++Nyloc Nut +Civata M12x30 +Screw M12x30 Civata Bolt Braket-Uzun Rot Koruma Bracket-Track Rod Protection Braket - Uzun Rot Koruma Bracket - Track Rod - Projecti Rondela Spring Washer Ara Para Spacer Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 Use for 61L and 62L Series vehicles For 14M Serial Axles From (V) XF829547 Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT9

NOT9

5330-99-663-6053 5330-99-729-3008 2520-99-842-1755 2520-99-231-7180 2520-99-729-3009 2520-99-361-7618

NOT9

NOT12

NOT10 NOT9 NOT11

5310-99-122-5503 5306-99-126-7302 5306-99-121-0166 2530-99-777-5294 5340-27-006-8238 5310-99-392-1121 5365-99-508-2415

Not4 Not5

Not2

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. 61L ve 62L Serisi Akslar iin geerlidir. 14M Serisi Akslar iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

04/7

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N - DFERANSYEL AXLE - FRONT - DIFFERENTIALNO ILL 1

04005 (3C08.K)PARANO PARTNO FRC2933 FTC3269 FTC5399 2 STC1768 STC1846 TCI100060 3 599945 FTC5401 4 CCN110L FTC5402 5 FTC3620 TBH100040 6 593692 FTC3586 FTC5150 7 8 593693 RTC2726 STC1602 RTC3095 9 539706 Not1 NOT10 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 Not8

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-792-6566 2520-99-595-4483 2520-99-974-8800 2520-99-665-9459 3040-99-219-6411 3020-99-386-8083 3040-99-824-3931 3040-99-549-5872 5365-99-788-7621 5315-99-665-9469 3020-99-417-1070 2520-99-665-9460 5306-99-137-9302 5306-99-876-5650 5306-99-131-6515 5310-99-137-3594 3110-99-203-7861 3110-99-375-5723 3110-99-665-9462 3110-99-836-6765 (A) 64L Sonek B ye kadar geerlidir. STC1602 nin yerine kullanlmaktadr. (A) 64L Sonek C den itibaren geerlidir. (A) 14M Serisi Akslar. (A) 21L Serisi Akslar. (A) 64L Serisi Akslar. (A) 64L 30972A ya kadar geerlidir. (A) 64L 30973A dan itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Diferansiyel Kutusu Differential Case Diferansiyel Kutusu Case Differantial Diferansiyel Kutusu Case Differrantial Diferansiyel Dili Takm Kit Diff.Wheel & Pinion Diferansiyel Dili Takm Kit Diff.Wheel & Pinion Diferansiyel Dili Takm Kit Diff. Wheel & Pinion +stavroz Mili +Cross Shaft +stavroz Mili +Cross Shaft +Segman +Circlip +Pim +Pin Ayna ve Mahruti Crownwheel and Pinion Ayna Ve Mahruti Crownwheel And Pinion Civata Bolt Civata Bolt Civata Bolt Pul Plain Washer Diferansiyel Bilyas Differential Bearing Diferansiyel Bilyas Differential Bearing Diferansiyel Rulman Bearing Differential Mahruti Bilyas Bearing Pinion Upto (A) 64L Suffix B Superseeded part STC1602 From (A) 64L Suffix C (A) 14M Serial Axles (A) 21L Serial Axles (A) 64L Serial Axles Upto (A) 64L 30972A From (A) 64L 30973A Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 10 10 10 10 2 2 2 1

(Rev3)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not3 Not5 Not3 Not5 Not3 Not6 Not7 Not1 Not2 Not3 Not8 Not1 Not2 NOT10

Otokar

04/8

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N - DFERANSYEL AXLE - FRONT - DIFFERENTIALNO ILL 10

04005 (3C08.K./..)PARANO PARTNO SIM FTC3853 FTC3855 FTC3857 FTC3859 FTC3861 FTC3863 FTC3865 FTC3867 TYS100870 TYS100900 TYS100940 TYS100970 TYS101000 11 RTC3254 NOT11 Not3 Not5 Not9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION im Shim 1.548 mm 1.548 mm 1.498 mm 1.498 mm 1.448 mm 1.448 mm 1.398 mm 1.398 mm 1.348 mm 1.348 mm 1.298 mm 1.298 mm 1.248 mm 1.248 mm 1.198mm 1.198mm 2.255 mm 2.255 mm 2.210 mm 2.210 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.105 mm 2.105 mm 2.060 mm 2.060 mm Sv Conta Liquide Joint As required (A) 14M Serial Axles (A) 64L Serial Axles Use the suitable shim ADET QTY

(Rev3)NOT NOTE Not9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not5 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 NOT11

5310-99-755-2141 5365-99-742-4102 5365-99-724-3310 5365-99-212-7513 5365-99-818-2456 5365-99-997-0315 5365-99-343-1516 5365-99-424-0525 5365-99-131-6509 5365-99-549-5865 5365-99-732-9467 5365-99-395-8456 5365-99-665-9453 8030-99-225-3980 Gerektii kadar kullanlmaldr. (A) 14M Serisi Akslar. (A) 64L Serisi Akslar. Uygun im kullanlmaldr.

Otokar

04/9

LAND ROVER 110 . 130AKS - N - ML VE MAFSAL KOMPLE-A AXLE - FRONT - SHAFT AND CV JOINTNO ILL 1

04006 (3C09AK)PARANO PARTNO FTC3148 FTC3146 FTC3149 FTC3147 TDB000180 TDB000190 2 STC3051 TDJ000010 3 STC3049 STC3050 TDC000020 TDC000030 4 RTC5841 TYF000010 5 STC579 TDL100240 TDL000010 6 FRC7065 TIR100000 7 FTC3276 Not1 Not2 NOT7

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-450-4322 5330-99-792-2079 2520-99-932-6860 5330-99-741-0523 2520-99-450-4322 2520-99-932-6860 2520-99-147-2828 2520-99-133-3962 2520-99-131-1508 2520-99-333-7880 2520-99-508-2679 2520-99-811-7854 5365-99-147-2829 2520-99-931-3082 5365-99-052-0113 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Aks Mili ve Mafsal Komple-Sa Shaft And CV Joint Assy-RH Aks Mili ve Mafsal Komple-Sa (64L Serisi Akslar) Shaft And CV Joint Assy-RH Aks Mili ve Mafsal Komple-Sol Shaft And CV Joint Assy-LH Aks Mili ve Mafsal Komple-Sol (64L Serisi Akslar) Shaft And CV Joint Assy-LH Aks Mili ve Mafsal Komple-Sa (14M Serisi Akslar) Shaft And CV Joint Assy-RH Aks Mili ve Mafsal Komple-Sol (14M Serisi Akslar) Shaft And CV Joint Assy-LH +Mafsal (64L Serisi Akslar) +CV Joint (64L Serial Axles) +Mafsal (14M Serisi Akslar) +CV Joint +Aks-Sa (64L Serisi Akslar) +Shaft-RH (64L Serial Axles) +Aks-Sol (64L Serisi Akslar) +Shaft-LH (64L Serial Axles) +Aks-Sa (14M Serisi Akslar) +Shaft-RH +Aks-Sol (14M Serisi Akslar) +Shaft-LH +Mesafe Paras +Spacer +Ara Para (14M Serisi Akslar) +Spacer +Bilezik +Circlip +Blezik +Circlip +Segman (14M Serisi Akslar) +Circlip Tas Ba (64L Serisi Akslar) Bearing Housing Tas Ba (14M Serisi Akslar) Bearing Housing Ya Keesi (64L Serisi Akslar) Oil Seal Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE NOT7 Not1 NOT7 Not1 Not2 Not2

NOT7

5340-99-887-0275 2530-99-701-6631 2530-99-359-4427 5330-99-517-2891 U1030 U1030

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

04/10

LAND ROVER 110 . 130AKS - N - ML VE MAFSAL KOMPLE-A AXLE - FRONT - SHAFT AND CV JOINTNO ILL 8 9

04006 (3C09AK./..)PARANO PARTNO FTC3646 FTC3456 TYG100590 10 FTC3454 TYG100580 11 12 FRC8530 FRC2889 FTC3401 13 14 571755 FS106125L Not3 Not4 Not5 Not6

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5330-99-203-7793 5306-99-950-2916 5306-99-950-2916 5306-99-037-0315 5306-99-037-0315 5310-99-785-8997 5330-99-356-7398 5330-99-797-7028 5340-99-807-1832 5306-99-437-8921 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Conta Joint Washer Civata Bolt Civata M10 Bolt M10 zel Civata Dowel Bolt Civata M10 Bolt M10 Rondela (64L Serisi Akslar) Washer Ya Keesi Oil Seal Ya Keesi Oil Seal Tutucu Sac (64L Serisi Akslar) Retaining Plate Saplama-Sac Kovana (64L Serisi Akslar) Bolt-Plate to Housng Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 Upto (A) 21L 55147C From (A) 21L 55148C ADET QTY 2 12 12 2 2 14 2 12 4 12

(Rev2)NOT NOTE

Not3 Not4 Not3 Not4

Not5 Not6

(V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. (A) 21L 55147C ye kadar geerlidir. (A) 21L 55148C den itibaren geerlidir.

Otokar

04/11

LAND ROVER 110 . 130AKS TAS BALARI - N AXLE SWIVEL PIN HOUSING - FRONTNO ILL 1

04007 (3C10.K)PARANO PARTNO FTC3310 FTC3311 FTC5298 FTC5299 FTC5297 2 3 4 5 6 3292 230511 236070 FTC3670 FRC2883 FRC2884 FRC2885 FRC2886 7 8 FTC2882 FRC7202 FRC7201 ANR5784 ANR5783 SHU000040 SHU000050 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT7 NOT8

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-471-2826 4730-99-212-7531 2520-99-573-7683 2520-99-573-7682 2520-99-573-7684 4730-99-923-5244 5330-99-849-9015 4730-99-849-9521 4730-99-850-0351 2530-99-797-7039 2530-99-797-7040 2530-99-797-7041 5365-99-788-7773 2530-99-905-9545 2530-99-797-7043 2530-99-797-7044 4710-99-549-9007 4710-99-374-3231 2530-99-842-7042 2530-99-173-8139 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tas Ba - Sa Swivel Pin Housing-RH Tas Ba - Sol Swivel Pin Housing-LH Tas Ba-Sa Swivel Pin Housing-RH Tas Ba-Sol Swivel Pin Housing-LH Tas Ba-Sol Swivel Pin Housing-LH Su Geme Tapas Filler Plug Rondela Washer Ya Filtre Tapas Plug Oil Drain Tapa Plug im 0.003" Shim 0.003" im 0.005" Shim 0.005" im 0.01" Shim 0.01" im 0.03" Shim 0.03" Tas Alt Pimi Swivel Pin Upper Hortum Atlatma Braketi-Sa Jump Hose Bracket-RH Hortum Atlatma Braketi-Sol Jump Hose Bracket-LH Braket-Sa Jump Hose Bracket-RH Braket-Sol Jump Hose Bracket-LH Braket-Sa Jump Hose Bracket-RH Braket-Sol Jump Hose Bracket-LH Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 to (V) 4W053487 Superseeded part From (V) 4W053488 ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE Not1 Not1 Not2 NOT7 Not2

Not3 Not3 Not4 Not4 NOT8 NOT8

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 4W053487 ye kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 4W053488 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/12

LAND ROVER 110 . 130AKS TAS BALARI - N AXLE SWIVEL PIN HOUSING - FRONTNO ILL 9 10 11 12 13 14

04007 (3C10.K./..)PARANO PARTNO BX110071M FRC2894 FRC3647 606666 FRC3725 FTC3455 BH108061M 15 16 17 18 19 20 11000-80020-AA 11000-80302-AA NT112041L FTC3154 FTC56 FTC3145 FTC5268 21 22 23 24 FTC861 FTC3648 STC3435 SX110251M SX110257M 25 TAR100040 Not5 Not6 NOT7

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5306-99-790-1513 2530-99-797-7045 5365-99-753-4738 3110-99-950-8998 2530-99-797-7046 5306-27-028-7145 5305-99-122-5253 5306-27-006-2681 5310-27-006-2928 5310-99-122-5304 3040-99-513-8760 3120-99-126-4553 5330-99-524-0252 5330-99-732-0468 3110-12-326-1173 5330-99-301-6681 9150-99-911-1798 5306-99-734-5820 5306-99-301-9612 2520-99-274-6715 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Civata M10x35 Bolt M10x35 Tas st Pimi Swivel Pin Lower Conta Joint Washer Rulman Bearing Tutucu Braket Retaining Bracket Civata Screw Civata M8 Screw M8 Civata M8x30 Bolt M8x30 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M12 Nut (71A00-80255-AA) Dingil Ba Axle Stub +Dayama Halkas +Ring Thrust +Ya Keesi +Oil Seal +Mafsal Contas +Seal Stub Axle +Rulman +Bearing Conta Joint Washer Gres 375cc Grease 375cc One Shot Civata M10x25 Bolt M10x25 Civata M10x25 Screw M10x25 Kit-Tas Ba st Bilyas (14M Serisi Akslar) Kit-Swivel Pin-Upper Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 Superseeded part ADET QTY 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 1 12 12 1

(Rev3)NOT NOTE

NOT7

NOT7

Not5 Not6

(V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

04/13

LAND ROVER 110 . 130AKS TAS BALARI - N AXLE SWIVEL PIN HOUSING - FRONTNO ILL 26 27

04007 (3C10.K./..)PARANO PARTNO TYX100570 NTC6994

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5331-99-255-4277 5340-27-029-7069 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION +O Ring +O Ring Klip-Kablo Clip-Cable ADET QTY 1 2

(Rev3)NOT NOTE

Otokar

04/14

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N POYRALAR AXLE - FRONT HUBSNO ILL 1 2

04008 (3C11.K)PARANO PARTNO FTC3154 FTC2783 FTC4785 3 RTC3429 STC4382 4 FTC942 RUB101740 5 FRC5926 RUF000020 6 FTC3185 FTC5241 7 FRC8700 RFD100000 8 9 10 FTC3179 571752 FTC859 RUC105200 11 12 BX110095M SIM FRC6782 Not1 NOT10 NOT11 NOT12 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 3040-99-513-8760 5330-99-839-5349 5330-99-522-0987 3110-99-805-3264 3110-99-212-1591 2530-99-320-0945 2530-99-284-2917 5306-99-792-4045 2530-99-885-0452 5310-99-449-4061 5310-99-836-3546 5310-99-849-8887 5310-99-483-1907 5310-99-300-8710 5330-99-825-2742 2530-99-314-5832 2530-99-314-5832 5306-99-808-7428 U3471 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Dingil Ba Axle Stub Ya Keesi Seal Hub Poyra Ya Keesi Seal Hub Poyra Rulman (64L Serisi Akslar) Bearing Hub Rulman Bearing Hub Poyra Komple (64L Serisi Akslar) Hub Assembly Poyra Komplesi (14M Serisi Akslar) Hub Assembly +Saplama +Stud +Saplama +Stud Pul-Yarm Dingil Washer Stud Axle Pul Washer-Front&Rear Hub Nut-Tab Kilitli Somun (64L Serisi Akslar) Locknut Somun (14M Serisi Akslar) Locknut Emniyet Pulu (64L Serisi Akslar) Washer Lock Conta Joint Washer Frezeli Kapak Hub Driving Member Frezeli Kapak Hub Driving Member Civata Bolt im Shim 0.45mm 0.45mm Upto (V) MF814868 Upto (V) 2W845097 From (V) 2W845098 Superseeded part From (V) TF814869 Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 From (V) LF807552 Use the suitable shim ADET QTY 2 2 2 4 4 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 10

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2

NOT10 NOT11 Not3 Not4

Not5 NOT12

Not6 2

5365-99-797-7056

U1030

(V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) 2W845097 ye kadar geerlidir. (V) 2W845098 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) TF814869 dan itibaren geerlidir. (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) LF807552 den itibaren geerlidir. Uygun im kullanlmaldr.

Otokar

04/15

LAND ROVER 110 . 130DNGL - N POYRALAR AXLE - FRONT HUBSNO ILL

04008 (3C11.K./..)PARANO PARTNO FRC6783 FRC6784 FRC6785 FRC6786 FRC6787 FRC6788 FRC6789 FRC6790 13 14 549473 FTC943 FTC5414 15 16 FRC2310 SIM TOF100000 TOF100010 TOF100020 TOF100030 TOF100040 TOF100050 TOF100060 Not6 Not7 Not8 Not9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5365-99-797-7057 5365-99-797-7058 5365-99-788-8038 5365-99-788-8039 5365-99-788-8044 5365-99-788-8075 5365-99-788-8076 5365-99-788-8077 5365-99-809-6586 2530-99-300-8711 2530-99-659-4693 2530-99-797-7052 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION 0.60mm 0.60mm 0.75mm 0.75mm 0.90mm 0.90mm 1.05mm 1.05mm 1.20mm 1.20mm 1.35mm 1.35mm 1.50mm 1.50mm 1.65mm 1.65mm Segman Circlip Poyra Kapa-Logosuz Hub Cap Kapak Cab-Hab-Front Suspension With amurluk Kalkan Plate Locking im Shim Ara Para-15.5mm-Mor Spacer Ara Para-15.4mm-Sar Spacer Ara Para-15.3mm-Krmz Spacer Ara Para-15.2mm-Mavi Spacer Ara Para-15.1mm-Yeil Spacer Ara Para-15.0mm-Siyah Spacer Ara Para-14.9mm-Beyaz Spacer Use the suitable shim Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 From (V) XF829547 ADET QTY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not7 Not8

Not6 1 1 1 1 1 1 1 Not9 Not9 Not9 Not9 Not9 Not9 Not9

5365-99-659-0288 5365-99-262-7089 5365-99-270-5427 5365-99-113-3776 5365-99-223-9687 5365-99-551-0071 5365-99-795-5475

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

Uygun im kullanlmaldr. (V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/16

LAND ROVER 110 . 130AKS KOMPLE-ARKA - 110 ARALAR AXLE ASSY-REAR - 110 VEHICLESNO ILL 1

04009 (3C12AK)PARANO PARTNO FTC2352 FTC3304 TVK100460 TVK000120 TVK000200 2 FTC3721 TVK100420 3 FTC5085 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 NOT7

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-324-9984 2520-99-535-4354 2520-99-172-9573 2520-99-239-2364 2520-99-818-8582 2530-99-660-7433 2520-99-488-7459 4730-66-148-3415 (A) 21S Serisi Akslar. (A) 39S Serisi Akslar. (A) 60S Serisi Akslar. (A) 10S Serisi Akslar. (A) 21S ve 39S Serisi Akslar. (A) 60S ve 10S Serisi Akslar. (A) 14S Serisi Akslar. U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Dingil Komple (Kampanal) Rear Axle Complete Assy Arka Dingil Komple (Disk tipi) Rear Axle Complete Assy Arka Dingil Komple (Disk Tipi) Rear Axle Complete Assy Arka Dingil Komple Rear Axle Complete Assy Arka Dingil Komple-14S Serisi Rear Axle Complete Assy-14S Series +Arka Dingil Kovan Komple +Rear Axle Housing Assembly +Arka Dingil Kovan Komple +Rear Axle Housing Assembly Adaptr Adaptor (A) 21S Serial Axles (A) 39S Serial Axles (A) 60S Serial Axles (A) 10S Serial Axles (A) 21S And 39S Serial Axles (A) 60S And 10S Serial Axles (A) 14S Serial Axles ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 NOT7 Not5 Not6

Otokar

04/17

LAND ROVER 110 . 130AKS KOMPLE-ARKA - 130 ARALAR AXLE SHAFT-REAR - 130 VEHICLESNO ILL 1

04010 (3C12AL)PARANO PARTNO FTC3232 TVK100480 TVK000140 TVK500010 2 3 TVK100430 FTC5085 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-110-3338 2520-99-471-3469 2520-99-358-5778 2520-99-549-9561 2520-99-391-1901 4730-66-148-3415 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Aks Komple (Disk) Rear Axle Complete Assy (Disc) Arka Aks Komple Rear Axle Assy Arka Aks Komple Rear Axle Assy Arka Dingil Komple-16S Serisi Rear Axle Complete Assy-16S Series +Arka Aks Kovan +Rear Axle Housing Adaptr Adaptor (A) 38S Serial Axles (A) 62S Serial Axles (A) 12S Serial Axles (A) 62S And 12S Serial Axles (A) 16S Serial Axles ADET QTY 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 NOT5 Not4

(A) 38S Serisi Akslar. (A) 62S Serisi Akslar. (A) 12S Serisi Akslar. (A) 62S ve 12S Serisi Akslar. (A) 16S Serisi Akslar.

Otokar

04/18

LAND ROVER 110 . 130DFERANSYEL ARMUDU AXLE CASENO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04011 (3C13K)PARANO PARTNO 607163 RTC1139 RTC844 607173 AAU2825 608246 RTC845-LD NRC8024 NRC5346 NRC9607 AEU2508 607181 607182 607183 AEU2515 STC4401 16 607185 STC4403 17 18 607357 90608545 Not1 Not2 NOT3

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5306-99-821-9447 5330-99-825-5904 2520-99-828-4786 5306-99-122-8589 5310-99-135-9303 4730-99-823-7480 2530-99-829-7971 2590-99-254-7530 2530-99-254-7484 2530-99-410-0335 5306-99-720-9990 3110-99-833-7435 2520-99-821-8426 5330-99-821-5717 5330-99-784-2678 5330-99-974-0948 2520-99-821-8423 2520-99-262-1423 5310-99-212-7491 5310-99-821-8424 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kep Saplamas Bolt-Diff Bearing Cap Conta Gasket Arka Kapak Cover Civata Bolt Trtll Pul Lockwasher Tapa Plug Bask Sac Flitch Plate Braket Bracket-3 Way Tutucu-Fren Borusu Plate-Brake Pipe Braket-Mafsal Bracket-Ball Joint zel Civata Special Bolt Mahruti Di Rulman Pinion Bearing-Outer Ya Tutucu Oil Thrower Conta Gasket Ya Keesi-Mahruti Oil Seal Ya Keesi Oil Seal Flan-Giri Flange Flan-Giri Flange Pul Washer Kilitli Somun Locknut ADET QTY 4 1 1 10 10 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE NOT3

Not1 Not2 Not1 Not2

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. Bu fi (A) 21S,39S,60S,10S,38S,62Sve12S Serisi akslar iin g

Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 This fiche use for (A) 21S,39S,60S,10S,38S,62Sand12S Serial

Otokar

04/19

LAND ROVER 110 . 130DNGL - ARKA - DFERANSYEL AXLE - REAR - DIFFERENTIALNO ILL 1 2

04012 (3C14)PARANO PARTNO AEU1489 607165 RTC4488 3 4 5 6 7 8 9 10 11 607166 607169 607167 607168 90607170 AEU1488 RTC773 607187 SIM 607188 607189 607190 607191 12 13 607180 SIM 607177 607178 Not1 NOT2

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-796-5400 2520-99-821-9444 2520-99-708-8394 2520-99-821-9439 2520-99-821-9438 3020-99-821-9440 2520-99-821-9442 2520-99-821-9441 2530-99-796-5399 5306-99-137-6377 3110-99-821-9445 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Diferansiyel Kutusu Differential Case Civata Bolt Diferansiyel Dilileri Differential Gear Kit +Diferansiyel Dilisi +Differential Gear +Dayama Pulu +Thrust Washer +stavroz Dilisi +Differential Wheel +Dayama Pulu +Thrust Washer stavroz Mili Cross Shaft Ayna ve Mahruti Crown Wheel and Pinion Civata Bolt Diferansiyel Rulman Bearing-Differential im Shim +0.003" +0.003" +0.005" +0.005" +0.010" +0.010" +0.030" +0.030" Mahruti Rulman- Pinion Bearing-Inner im Shim +0.003" +0.003" +0.005" +0.005" ADET QTY 1 8 1 2 2 4 4 1 1 12 2

(Rev0)NOT NOTE NOT2

Not1 2 2 2 2 1 Not1 2 2

5365-99-821-8445 5365-99-821-8446 5365-99-821-8447 5365-99-821-8448 3110-99-821-8449

5365-99-821-8442 5365-99-821-8443

Uygun im kullanlmaldr. Bu fi (A) 21S,39S,60S,10S,38S,62Sve12S Serisi akslar iin g

Use the suitable shim. This fiche use for (A) 21S,39S,60S,10S,38S,62Sand12S Serial

Otokar

04/20

LAND ROVER 110 . 130DNGL - ARKA - DFERANSYEL AXLE - REAR - DIFFERENTIALNO ILL

04012 (3C14./..)PARANO PARTNO 607179 14 607197

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5365-99-821-8444 2520-99-821-8428 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +0.010" +0.010" Mesafe Burcu Collapsible Spacer ADET QTY 2 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

04/21

LAND ROVER 110 . 130DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA AXLE - REAR - AXLE SHAFTS AND HUBSNO ILL 1

04013 (3C15AK)PARANO PARTNO FTC1724 FTC1725 TOB500020 TOB500030 2 FTC1740 FTC3188 3 4 5 FTC5268 FTC3649 BX110071L SX110301 6 7 12B00-80224-AA FTC2783 FTC4785 8 STC4382 IEE100000 IEE100010 9 FTC942 RUB101740 10 FRC5926 RUF000020 Not1 NOT12 NOT13 NOT14 NOT15 NOT16 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2520-99-417-1078 2520-99-701-6646 2520-99-911-2210 2520-99-864-5166 2530-99-008-0901 2530-99-265-1266 5330-99-732-0468 5330-99-549-7486 5306-99-790-1513 5306-99-977-4405 5310-27-006-2760 5330-99-839-5349 5330-99-522-0987 3110-99-212-1591 3110-27-028-7964 3110-27-028-7966 2530-99-320-0945 2530-99-284-2917 5306-99-792-4045 2530-99-885-0452 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Aks Mili-Sa Shaft Axle-RH Aks Mili-Sol Shaft Axle-LH Aks Mili-Sa Shaft Axle-RH Aks Mili-Sol Shaft Axle-LH Yarm Dingil Stub Axle Yarm Dingil Axle Stub Mafsal Contas Seal Stub Axle Conta Joint Washer Civata Bolt Civata M10x30 Screw M10x30 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Ya Keesi Seal Hub Poyra Ya Keesi Seal Hub Rulman Bearing Hub Rulman- Bearing Inner Taper Roller Rulman-D Bearing Outer Taper Roller Poyra Komple (64L Serisi Akslar) Hub Assembly Poyra Komplesi (14M Serisi Akslar) Hub Assembly +Saplama +Stud +Saplama +Stud (A) 38S and 39S Serial Axles Superseeded Part Upto (V) 2W845723 From (V) 2W845724 Upto (V) 2W845097 From (V) 2W845098 (A) 60S-61S-62S-63S Serial Axles Upto (V) MF814868 From (V) TF814869 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 12 2 2 4 2 2 2 2 10 10

(Rev2)NOT NOTE NOT13 NOT13 NOT14 NOT14 Not1 Not2

Not5 NOT12

Not3 Not4 Not5 Not6 Not6 Not5 Not6 NOT15 NOT16

(A) 38S ve 39S Serisi Akslar. Para Numaras deimitir. (V) 2W845723 e kadar geerlidir. (V) 2W845724 den itibaren geerlidir. (V) 2W845097 ye kadar geerlidir. (V) 2W845098 den itibaren geerlidir. (A) 60S-61S-62S-63S Serisi Akslar. (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/22

LAND ROVER 110 . 130DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA AXLE - REAR - AXLE SHAFTS AND HUBSNO ILL 11

04013 (3C15AK./..)PARANO PARTNO FTC3185 FTC5241 12 FRC8700 RFD100000 13 14 15 FTC3179 571752 FTC859 RUC105200 16 17 18 BX110095M 549473 FTC943 FTC5414 19 20 FRC2310 ARA PARA TOF100000 TOF100010 TOF100020 TOF100030 TOF100040 TOF100050 Not10 Not11 NOT12 NOT17 Not5 Not6 Not7 Not8 Not9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5310-99-449-4061 5310-99-836-3546 5310-99-849-8887 5310-99-483-1907 5310-99-300-8710 5330-99-825-2742 2530-99-314-5832 2530-99-314-5832 5306-99-808-7428 5365-99-809-6586 2530-99-300-8711 2530-99-659-4693 2530-99-797-7052 U1030 U1030 U3471 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Pul-Yarm Dingil Washer Stud Axle Pul Washer-Front&Rear Hub Nut-Tab Kilitli Somun (64L Serisi Akslar) Locknut Somun (14M Serisi Akslar) Locknut Emniyet Pulu (64L Serisi Akslar) Washer Lock Conta Joint Washer Frezeli Kapak Hub Driving Member Frezeli Kapak Hub Driving Member Civata Bolt Segman Circlip Poyra Kapa-Logosuz Hub Cap Kapak Cab-Hab-Front Suspension With amurluk Kalkan Plate Locking Ara Para Spacer Ara Para-15.5mm-Mor Spacer Ara Para-15.4mm-Sar Spacer Ara Para-15.3mm-Krmz Spacer Ara Para-15.2mm-Mavi Spacer Ara Para-15.1mm-Yeil Spacer Ara Para-15.0mm-Siyah Spacer Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 Superseeded Part Use the suitable spacer part Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 Pre-impregnated with adhesiv ADET QTY 2 2 4 4 2 2 2 2 10 2 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE Not7 Not8 Not5 Not6 Not5

NOT12

Not9

Not10 Not11

NOT17 Not6 Not6 Not6 Not6 Not6 Not6

5365-99-659-0288 5365-99-262-7089 5365-99-270-5427 5365-99-113-3776 5365-99-223-9687 5365-99-551-0071

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

(V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. Uygun ara para kullanlmaldr. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. nceden tutkallanm.

Otokar

04/23

LAND ROVER 110 . 130DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA AXLE - REAR - AXLE SHAFTS AND HUBSNO ILL

04013 (3C15AK./..)PARANO PARTNO TOF100060 Not6

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5365-99-795-5475 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Ara Para-14.9mm-Beyaz Spacer From (V) XF829547 ADET QTY

(Rev2)NOT NOTE Not6

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/24

LAND ROVER 110 . 130AKS HAVALANDIRMA BORULARI AXLES REMOTE BREATHERSNO ILL 1

04014 (3C180K)PARANO PARTNO FTC2177-LD TAP100020-L 2 FTC2178-LD TVP100040-L 72A01-06101-AA 3 4 5 6 7 8 9 594594 568680 NRC9246 79123 622324-L 79004 ATU1017L 71A70-06115-AA 10 11 12 13 568680 NRC9246 79123 71A10-06113-AA Not1 Not2 Not3 Not4 Not5

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 4710-27-006-2842 4710-99-393-4364 4710-27-006-2841 4720-99-376-1800 4720-27-024-6411 5340-99-829-4908 5340-99-195-5122 5340-99-730-9620 2910-99-825-6359 5340-27-021-1034 5305-99-142-7620 5340-99-126-3436 5340-27-024-6420 5340-99-195-5122 5340-99-730-9620 2910-99-825-6359 5330-27-006-8259 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Aks Havalandrma Borusu Remote Breather-Front Axle n Aks Havalandrma Borusu Remote Breather-Front Axle Arka Aks Havalandrma Borusu Remote Breather-Rear Axle Arka Aks Havalandrma Borusu Remote Breather-Rear Axle Aks Havalandrma Borusu-Arka Remote Broather-Rear Axle erit Kelepe Cable Tie Kablo Ba Strap - Cable Boru Kelepesi Clip Klip Clip Kelepe Clip Vida Screw P Kelepe P Clip Klips Clip Kablo Ba Strap - Cable Boru Kelepesi Clip Klip Clip Klingrit Conta Seal Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 For 130 vehicles Fixing for front axle remote breather Fixing for rear axle remote breather ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 3 2 2 3 2

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2 Not3 Not4

Not5 Not1 Not2

Not1

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. n Aks havalandrma borusu balants iin geerlidir. Arka Aks havalandrma borusu balants iin geerlidir.

Otokar

04/25

LAND ROVER 110 . 130TEKERLEK VE JANT WHEEL AND TYRE COMPLETE ASSYNO ILL 1

04015 (3D02S)PARANO PARTNO 569204H-LD ANR5593H-LD ANR4583PCM 2 71A70-11003-AA 71A00-11003-BA 3 4 NRC5015-LD 577473 NTC7396 5 73A00-11014-AA Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2530-99-804-5424 2530-99-804-5424 2530-99-244-7869 2610-27-006-2891 2610-27-006-2891 2610-27-006-8303 5310-99-819-1858 5310-99-052-0786 2640-27-042-6428 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Jant H/Duty Haki Wheel Pneumatic Jant Komple-Haki ( Lastikli) Wheel-Khaki (with tube) Jant Road Wheel D Lastik Tyre D Lastik Tyre Cover Lastik Tube Bijon Somunu Wheel Nut M16x1.5-6H Bijon Somunu Wheel Nut Lastik Supab Tyre Valve Assy Alternative Superseeded part ADET QTY 5 5 5 5 5 5 24 24 5

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT5 NOT3

Not1

NOT2

NOT3

Alternatiftir. Para Numaras deimitir.

72A58 ve 72A64 arac iin (V) 4F056272 den itibaren geerlidir For 72A58 and 72A64 vehicles from (V) 4F056272 (V) 6W064512 ye kadar geerlidir. Upto (V) 6W064512 (V) 6W064513 den itibaren geerlidir. From (V) 6W064513

Otokar

04/26

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - N SUSPENSION - FRONTNO ILL 1 2 3

04016 (3D030K)PARANO PARTNO NTC7331 NTC6781 BH116207 BH116187 ANR5804 4 NV116047 ANR3140 5 NRC4514-L ANR6971-L 6 7 NRC4515-L NRC4516-L RDB100070-L 8 9 71A00-80256-AA ANR4188-L 71A22-03521-AA 71A22-03521-AB 10 11 12 13 FS108207L 11000-80354-AA 11000-80302-AA 71A00-80203-AA Not1 NOT11 NOT12 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2530-99-160-4175 5340-99-994-0045 5306-99-442-4840 5306-99-993-0749 5306-99-132-5748 5130-99-702-1829 5310-99-282-8889 5365-27-020-9269 5365-99-052-0785 5310-27-019-9352 5310-27-019-9353 5310-99-500-6054 5310-27-006-2764 5340-27-042-7538 5340-27-024-6456 5340-27-024-6455 5306-99-702-1830 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION n Kol Komple Radius Arm Assy-Front +n Kol Burcu +Rubber Bush Civata Bolt Civata Bolt Civata M16x100 Bolt M16x100 Somun Nut Somun M16 Nut M16 asi Burcu Bush-Arm to Chassis Bur-n Kol Bush-Arm to Chassis Lastik Pul Dished Washer Pul Plain Washer Pul-n Kol Washer Fiberli Somun Nyloc Nut (NY120041) Sspansiyon Takozu-n Rubber-Front Bump Stop Sspansiyon Takozu Bump Stop-Front Sspansiyon Takozu Buffer-Bump Stop Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 Upto (V) WF829546 Upto (V) 1W841062 From (V) 1W841063 From (V) XF829547 upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 For AMB upto (V) 1W842323 For AMB from (V) 1W842324 ADET QTY 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

(Rev3)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3 NOT11 NOT12 Not4 Not5

Not4 Not5

Not6 Not7

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) 1W841062 ye kadar geerlidir. (V) 1W841063 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den (V) YW838942 ye kadar geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. AMB iin (V) 1W842323 e kadar geerlidir. AMB iin (V) 1W842324 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/27

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - N SUSPENSION - FRONTNO ILL 14

04016 (3D030K./..)PARANO PARTNO NRC9729 RBI100000 RBI100031 15 16 ANR3410-L BH114167 71A70-80559-AA RYG101460 18 NV114047 ANR3140 19 NTC9461 RBJ102950 20 253952 253948 21 BH608461 BH608381 22 23 71A00-80328-AA NY608041L Not1 NOT10 NOT13 NOT14 NOT15 NOT16 NOT17 Not4 Not5 Not8 Not9

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2590-99-775-5906 2510-99-896-0602 2510-99-708-6693 5365-99-198-9245 5306-99-840-3129 5306-27-024-5828 5306-99-133-6396 5310-99-608-3418 5310-99-282-8889 2530-99-051-4906 2510-99-496-0916 5306-99-941-8136 5306-99-941-1675 5306-99-941-1674 5306-99-787-6100 5310-27-006-2951 5310-99-943-4300 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION stikamet ubuu Panhard Rod n Sspansiyon ubuu Rod Front Suspension Panhard Panhard ubuu Rod Front Suspension Panhard Bur - Panhard ubuu Bush - Panhard Rod Civata Bolt Civata M16x80 Bolt M16x80 Civata M16x82 Bolt M16x82 Fiberli Somun Nyloc Nut Somun M16 Nut M16 asi Ucu Tespit Aya Mounting Arm-LHS Balant Kolu Bracket-Mounting Panhard Rod Civata Bolt Civata Bolt Civata Bolt Civata Bolt Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Somun Nut Upto (V) WF829546 Superseeded part Upto (V) 2W845086 From (V) 2W845087 From (V) XF829547 Upto (V) 6W065292 From (V) 6W065293 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 upto (V) 1W844138 ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2

(Rev3)NOT NOTE Not8 Not9 Not5

NOT10 NOT16 NOT17 NOT13 NOT14 Not4 Not5 Not1 NOT15 Not1 NOT15

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 2W845086 ya kadar geerlidir. (V) 2W845087 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 6W065292 ye kadar geerlidir. (V) 6W065293 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den (V) 1W844138 e kadar geerlidir.

Otokar

04/28

LAND ROVER 110 . 130VRAJ UBUU-N (STEE BALI) ANTI ROLLBAR-FR SUSPENSION-OPTIONALNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04017 (3D03HL)PARANO PARTNO NTC6837-LD NTC6828-L NTC6776-L 11000-80039-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA NTC1888-LD 552819-L 72B00-80415-AA NTC8202-L 264024-L NV116041 71A00-80214-AA 71A00-80328-AA 71A00-80426-AA

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2510-27-042-8097 3120-27-042-6373 5340-27-042-8190 5306-27-024-5534 5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 2530-99-563-4954 5365-27-020-9265 5310-27-006-2972 5315-27-028-1770 5310-99-849-9919 5310-99-138-1498 5310-27-024-5758 5310-27-006-2951 5315-27-006-2977 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION n Viraj ubuu Front Anti Roll Bar Bur Bush Balant Kelepesi Strap-Anti Roll Bar Civata M10x35 Bolt M10x35 Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Kresel Mafsal Komple Ball, Joint Link Assy Takoz Bush Pul Plain Washer Pim-Viraj ubuu Pin-Anti Roll Bar Pul Washer Somun Nut Tal Somun Castle Nut (NC112041) Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Kopilya Split Pin (PS105321) ADET QTY 1 2 2 8 8 8 2 4 2 2 2 2 2 2 2

(Rev3)NOT NOTE

Otokar

04/29

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - N SUSPENSION - FRONTNO ILL 1

04018 (3D040K)PARANO PARTNO 71A00-03615-AB 71A70-03615-AA RNB103891-LD RNB103720-LD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 552818-L 500746-LD NRC4365-L NTC4571 NTC4571 NRC6372-LD 572087-LM 71A00-80316-AA NH605041L NRC8044-LD NRC8045-LD NRC9448-LD NRC9449-LD 12 NRC9700-L 71A25-03540-AB 13 11000-80034-AA Not1 Not2 Not3 NOT4

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2510-27-006-2851 2510-27-024-6423 2510-99-359-8969 2510-99-131-9300 5340-27-042-7470 2540-99-800-7370 5310-27-019-9351 5310-99-957-4400 5310-99-957-4400 5340-99-730-9601 5365-27-042-7495 5310-27-024-5773 5310-99-136-1515 5360-99-839-5435 5360-99-839-5436 5360-27-042-7574 5360-27-042-8174 5340-99-660-1880 5340-27-024-6429 5306-27-006-2708 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Amortisr Komple n Shock Absorber Assy-Front Amortisr Komple Shock Absorber Assy-Front +Amortisr Kmp-n +Shock Absorber-Front Amortisr Komple-n Shock Absorber Assy-Front +Takoz +Cushion Rubber +Pul +Washer-Retaining +Pul +Washer Guide Kilitli Somun Lock Nut Kilitli Somun Lock Nut Amortisr Kulesi Bracket-Front Spring Mounting Yatak Tespit Halkas Securing Ring Bracket Rondela Spring Washer(WM600051) Somun Nut n Yay-ofr Taraf Front Spring-Drivers n Yay-Yolcu Taraf Front Spring-Passengers n Yay-ofr Taraf Front Spring-Drivers n Yay-Yolcu Taraf Front Spring-Passengers Yay Oturma Plakas-Alt Spring Seat-Lower Bump Stop Seviye Tablas-n Bump Stop Seat-Front Civata M10x25 Screw M10x25 From (V) XF829547 upto (V) 2W844289 From (V) 2W844290 For 130 vehicles For AMB ADET QTY 2 2 1 2 8 8 8 2 2 2 2 8 8 1 1 1 1 2 1 4

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not2

Not3 Not3

NOT4

(V) XF829547 den (V) 2W844289 a kadar geerlidir. (V) 2W844290 dan itibaren geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. AMB iin geerlidir.

Otokar

04/30

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - N SUSPENSION - FRONTNO ILL 14

04018 (3D040K./..)PARANO PARTNO 71A00-80303-AA

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5310-27-006-2931 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B10 Spring Washer B10 ADET QTY 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

04/31

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - ARKA KOL SUSPENSION - BOTTOM LINK - RRNO ILL 1 2 3

04019 (3D050K)PARANO PARTNO NTC8328 NTC1772 BH610321L BH610325 4 5 6 7 8 9 10 NY610041L NTC9027 71A00-80330-AA 71A00-80256-AA 11000-80038-AA 12B00-80224-AA ANR4189-L 71A22-03533-AA 71A22-03533-AB 11 12 13 FS108201 11000-80302-AA 14C01-80243-AA Not1 Not2 NOT3 NOT4

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2530-99-562-2773 5340-99-732-5867 5306-99-941-0365 5306-27-006-2709 5310-99-941-3306 5340-99-219-2339 5310-27-006-2942 5310-27-006-2764 5306-27-006-2709 5310-27-006-2760 5340-27-042-7564 5340-27-024-6454 5340-27-024-6449 5305-99-122-5366 5310-27-006-2928 5310-27-006-2761 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Kol Komple Bottom Link Assy +Arka Kol Burcu +Bush-Bottom Link Kol-Aks Saplamas Bolt-Link to Axle Civata Bolt Somun-Aks Saplamas Nut Arka Kol asi Tespit Kt Mounting Rubber-Link to Frame Pul A20 Plain washer (wa120001) Fiberli Somun Nyloc Nut (NY120041) Civata M10x30 Screw M10x30 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Sspansiyon Takozu Bump Stop Rubber Sspansiyon Takozu-Arka Bump Stop-Rear Sspansiyon Takozu Buffer-Bump Stop Flanl Civata M8x20 Screw Flange Rondela B8 Spring Washer B8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 For AMB upto (V) 1W842323 For AMB from (V) 1W842324 Upto (V)........... From (V)........ ADET QTY 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE

NOT3 NOT4

Not1 Not2

AMB iin (V) 1W842323 e kadar geerlidir. AMB iin (V) 1W842324 den itibaren geerlidir. 31.10.2008 e kadar geerlidir 01.11.2008 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/32

LAND ROVER 110 . 130SSPANSYON - ARKA - STKAMET ATALI SUSPENSION - REAR - TOP LINK AND BUNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04020 (3D06.)PARANO PARTNO NTC2706 NTC2707 NTC1773 575615 575616 BH612321 NY612041 BX110111L BX110091L 71A00-80326-AA NY110051L ANR1799 RHF500110 13 14 15 16 17 18 19 71A00-80427-AA FS108207L WB120001 ANR3037 253952 NY608041L NTC4618 NOT1

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2530-99-983-0169 2530-99-910-6642 5340-99-732-5866 2590-99-254-7812 2590-99-254-7813 5306-99-941-0379 5310-99-943-4302 5306-99-665-9474 5306-99-419-6592 5310-27-006-2950 5310-99-215-8581 2530-99-732-6776 3040-99-732-6776 5315-27-006-2978 5306-99-702-1830 5310-99-152-5238 2530-99-127-2539 5306-99-941-8136 5310-99-943-4300 5310-99-663-3798 Para Numaras deimitir. U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Sa atal Komple Link Top Assy-RH Sol atal Komple Link Top Assy-LH +Bur +Bush Sa atal asi Tespit Aya Bracket Top Link Mtg-RH Sol atal asi Tespit Aya Bracket-LH Civata Bolt Fiberli Somun Nyloc Nut Civata M10x55 Bolt M10x55 Civata M10x45 Bolt M10x45 Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) Fiberli Somun M10 Nyloc Nut M10 Rotil Komple Ball Joint Assy Rotil Komple Ball Joint Assy Kopilya Split Pin (PS106321L) Civata M8x20 Screw M8x20 zel Pul Washer Special Destek Braketi Bracket Fulcrum Civata Bolt Somun Nut Somun 20mm Nut 20mm Superseeded part ADET QTY 1 1 2 1 1 2 2 2 4 6 6 1 1 1 2 1 1 2 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1

Otokar

04/33

LAND ROVER 110 . 130AMORTSR - ARKA SHOCK ABSORBER - REARNO ILL 1

04021 (3D070K)PARANO PARTNO 71A00-03616-AB RPD102601-LD RPD102410-LD 73B10-03616-AA 73B10-03616-AB 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RNF100090-L ANR1895-L 12A14-80265-AA NRC7981 14A00-80011-AA 71A00-80303-AA 71A00-80326-AA 12B07-80207-AA NRC5602-LD NRC5603-LD 71A00-80233-AA NRC6389-LD NRC6904-LD RKB101111-LD 16 NRC4317-L Not1 Not2 Not3

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2510-27-006-2852 2510-99-380-6895 2510-99-261-5392 2510-27-024-6541 2510-27-024-6542 5340-27-021-1030 5310-99-808-7393 5310-27-024-5683 2540-99-720-9991 5306-27-006-2688 5310-27-006-2931 5310-27-006-2950 5310-27-006-2770 5310-27-019-9181 5310-27-019-9182 5310-27-006-2763 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Amortisr Komple-Arka Shock Absorber Assy-Rear Amortisr Komple-Arka Shock Absorber Assy-Rear Amortisr Komple-Arka Shock Absorber Assy-Rear Amortisr Komple-Arka (Ar Hizmet Tipi) Shock Absorber Assy-Rear (Heav Amortisr Komple-Arka (Ar Hizmet Tipi) Shock Absorber-Rear Lastik Bur Rubber Bush Pul Washer Somun M12x1.5-8-A3C DIN985 Nut Amortisr Tespit Aya-s Bracket Shock Absorber Civata M10x110 Bolt M10x110 (BH110221) Rondela B10 Spring Washer B10 Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Pul Inner Retainer D Pul Outer Retainer Fiberli somun M12-8 Nyloc nut M12-8 Arka Yay-Sol Rear Spring-LH Arka Yay-Sa Rear Spring-RH Arka Helezon Yay Rear Spring Yay Alt Plakas Spring Seat Lower From (V) XF829547 upto (V) 2W844289 From (V) 2W844290 From (V) XF829547 ADET QTY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 1 1 2 2

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not2

Not3

5360-27-042-6522 5340-99-721-3483

T0675 T0675

Not3

(V) XF829547 den (V) 2W844289 a kadar geerlidir. (V) 2W844290 dan itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/34

LAND ROVER 110 . 130AMORTSR - ARKA SHOCK ABSORBER - REARNO ILL

04021 (3D070K./..)PARANO PARTNO 71A25-03537-AB 71A25-03539-AB 17 18 19 20 21 NRC4318-L 11000-80034-AA 11000-80361-AA 71A00-80303-AA RRC3266-L RRC3266-LD 22 23 24 25 RRC3352-L RRC3355-L 12B07-80207-AA ANR3060 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 5340-27-024-6438 5340-27-024-6432 5340-99-721-3484 5306-27-006-2708 5310-27-028-7979 5310-27-006-2931 5360-99-730-9617 5360-27-042-6518 2540-99-730-9618 2540-99-730-9619 5310-27-006-2770 2510-99-744-3295 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Bump Stop Seviye Tablas-Sol Bump Stop Seat-LH Bump Stop Seviye Tablas-Sa Bump Stop Seat-RH Yay Tespit eridi Spring Retainer Civata M10x25 Screw M10x25 Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 Helezon Yay Helper Spring Helezon Yay Helper Spring Yay Tablas-st Spring Retainer-Upper Yay Tablas-Alt Spring Retainer-Lower Somun M10 Nut M10 (NH110041) Conta Isolator For AMB For 130 vehicles For 130 vehicles upto (V) 5W059294 For 130 vehicles from (V) 5W059295 ADET QTY 1 1 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT4

NOT6 NOT7 NOT5 NOT5

AMB iin geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. 130 Aralar iin (V) 5W059294 e kadar geerlidir. 130 Aralar iin (V) 5W059295 den itibaren geerlidir.

Otokar

04/35

LAND ROVER 110 . 130VRAJ UBUU - ARKA SSPANSYON ANTI ROLL BAR-REAR SUSPENSIONNO ILL 1

04022 (3D09K)PARANO PARTNO ANR4344-LD 71A22-03702-AA 2 NRC5674-L 71A22-03771-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 592773-L FS108207L 11000-80354-AA 11000-80302-AA 14C01-80243-AA NTC1888-LD 71A00-80328-AA 71A00-80214-AA 71A00-80427-AA NRC6658-L 264024-L 552819-L 72B00-80415-AA 14C05-80241-AA Not1

AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSIONNSN NSN 2510-27-020-8175 2510-27-024-6445 5340-27-021-1027 9999-27-024-6444 5340-27-042-8195 5306-99-702-1830 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-27-006-2761 2530-99-563-4954 5310-27-006-2951 5310-27-024-5758 5315-27-006-2978 5306-99-730-3447 5310-99-849-9919 5365-27-020-9265 5310-27-006-2972 5310-27-006-2762 AMB iin geerlidir. R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Viraj ubuu Bar,Stabilizer Arka Denge ubuu Stabilizer-Rear Takoz Bush-Anti-Roll Bar Kauuk Yatak Bush-Rubber Kauuk Yatak Sac Clamp, Retaining Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Kresel Mafsal Komple Ball, Joint Link Assy Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Tal Somun Castle Nut (NC112041) Kopilya Split Pin (PS106321L) aftl Civata Bolt, Shoulder Pul Washer Takoz Bush Pul Plain Washer Somun M16 Spire Nut (NY116041) For AMB ADET QTY 1 1 2 2 2 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Otokar

04/36

LAND ROVER 110 . 130DREKSYON STEERINGNO ILL 1

05000 (3E020K)PARANO PARTNO NTC8847-LD ANR3231-LD 2 3 4 5 6 NRC7636 CRC0209-L WE114001L NTC8848-L NTC9068 QMB101620 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NRC9711-LD 11000-80034-AA 11000-80303-AA 11000-80038-AA 11000-80303-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA NRC7127-L BH108251L 71A00-80323-AA 14C01-80243-AA FB108251 Not1 Not2

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2030-27-020-8945 2530-99-198-9040 2530-99-729-2949 5310-27-032-6208 5310-99-354-0509 7690-99-147-1395 2530-99-439-2249 2530-99-721-3508 2530-99-254-7556 5306-27-006-2708 5310-27-006-2929 5306-27-006-2709 5310-27-006-2929 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 5340-99-075-8018 5306-99-770-8958 5310-27-006-2949 5310-27-006-2761 5306-99-599-0642 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Direksiyon Simidi Steering Wheel Direksiyon Simidi Steering Wheel Simit Vuruntu Burcu Ring-Striker Steering Wheel Somun Nut Rondela Spring Washer Orta Kapak (Logolu) Cap Centre Direksiyon Mili-st Steering Column-Upper st Direksiyon Mili Komple Column Assembly Upper Steering Mil Asks Tie Rod-Fixed Civata M10x25 Screw M10x25 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Civata M10x30 Screw M10x30 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Mil Destek Sac Support-Steering Column Civata Screw Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Flanl Civata M8x125 Screw From (V) XF829547 From (V) WF827495 for SW ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW iin (V) WF827495 den itibaren geerlidir.

Otokar

05/1

LAND ROVER 110 . 130DREKSYON STEERINGNO ILL 19 20 21 22

05000 (3E020K./..)PARANO PARTNO 71A00-80323-AA 14C01-80243-AA NRC8398-LD NRC7387-LM NRC7387-L 23 NRC7704-LM NRC7704-L 24 25 26 27 14C01-80243-AA BX108091-L BX108091-L NY108051-L Not1

DREKSYON STEERINGNSN NSN 5310-27-006-2949 5310-27-006-2761 2530-27-006-2847 2520-27-006-5722 2530-99-721-3509 3010-27-006-5723 3010-99-825-6050 5310-27-006-2761 5306-99-474-4892 5306-99-474-4892 5310-99-850-3501 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Katlanabilir Direksiyon M Assy. Collapsible Steering Col +stavroz Mafsal +Universal Joint +stavroz Mafsal +Universal Joint +stavroz Mafsal +Universal Joint +stavroz Mafsal +Universal Joint Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata Bolt Civata Bolt Fiberli Somun Nyloc Nut From (V) XF829547 ADET QTY 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

05/2

LAND ROVER 110 . 130KORUMA KUTUSU STEERING COLUMN SHROUDNO ILL 1

05001 (3E05K)PARANO PARTNO MTC3499 QRB500160PMA 2 MTC3801 MTC3500 3 4 5 11 71A00-81326-AA 71A00-81342-AA SE105161 331083 NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2530-99-721-3513 2530-99-721-3513 2530-99-721-3514 2530-99-690-7245 5305-27-006-2730 5306-27-006-2747 5305-99-135-0430 5325-99-844-9501 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Koruma Kutusu st Yars Shroud-Upper Koruma Kutusu st Yars Shroud-Upper Koruma Kutusu Alt Yars Shroud-Lower Koruma Kutusu Alt Yars Shroud-Lower Civata M8x25 Screw M8x25 (SE105401) Sac Vidas 4.2x9.5mm Screw 4.2x9.5mm Civata M5x16 Screw M5x16 (11000-80069-AA) Kr Tapa Plug-Blanking Upto (V) 5F060351 From (V) 5F060352 Upto (V) 1W843454 From (V) 2W843455 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

(V) 5F060351 e kadar geerlidir. (V) 5F060352 den itibaren geerlidir. (V) 1W843454 e kadar geerlidir. (V) 2W843455 den itibaren geerlidir.

Otokar

05/3

LAND ROVER 110 . 130DREKSYON ST ML ST ASKISI COLUMN TOP SUPPORTNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

05002 (3E06K)PARANO PARTNO MTC1382 MUC7000 346722-L MTC1078-L 348747-L FS108257L 11000-80354-AA MTC4771-L 11000-80302-AA GG108251L 11000-80354-AA 11000-80302-AA GG106251L 11000-80301-AA 11000-80351-AA

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2590-99-301-7341 5330-99-611-5335 5340-27-042-8094 5340-99-721-3517 5340-27-042-7479 5305-99-454-3492 5310-27-006-2935 5340-27-019-9289 5310-27-006-2928 5305-99-741-7926 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5305-99-771-8383 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ask Kutusu Komple Support Bracket Assembly Direksiyon Mili Keesi Seal-Steering Column Kelepe-Direksiyon Mili Clamp-Top-Steering Column Direksiyon Mili Kelepesi Clamp-Lower-Steering Column Lastik Kuak Rubber Strip Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Pul A8.4 Washer A8.4 Kablo Tespit Aya Bracket-Dash Cable Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M8x25 Screw-Paint Clearing M8x25 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M6x25 Screw M6x25 Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

05/4

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DREKSYON KUTUSU POWER STEERING BOXNO ILL 1

05003 (3E08.K)PARANO PARTNO STC888 STC2845 QAF000150 QAF500040 2 STC1045 QFW000030 3 4 5 600265 NT614041L STC3295 RBG000010 6 7 8 9 10 11 BX112201 572077-L 11000-80364-AA ANR2994 71A00-80341-AA 252164 NY608041L 12 13 14 BH112121L 11000-80364-AA 11000-80364-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2530-99-300-9267 2530-99-300-9267 2530-99-300-9267 2530-99-300-9267 2530-99-234-3203 2530-99-234-3203 5310-99-137-8241 5310-99-136-1522 2530-99-729-2349 2530-99-729-2349 5306-99-547-8287 5365-27-042-7588 5310-27-028-7980 2530-99-832-2550 5310-27-006-2959 5310-99-943-4300 5310-99-943-4300 5306-99-122-2790 5310-27-028-7980 5310-27-028-7980 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Direksiyon Kutusu Steering Box Direksiyon Kutusu Steering Box Direksiyon Kutusu Steering Box Direksiyon Kutusu Steering Box Sektr Kolu Drop Arm Sektr Kolu Drop Arm Pul Washer Somun Nut Rotil Kiti Ball Joint Kit Rotil Kiti Ball Joint Kit Bolt M12x10 Bolt Trnakl Pul Tab Washer Pul A13 Washer A13 Balant Kolu Tie Bar Pul Plain washer (4905) Fiberli Somun Nyloc Nut Somun Nut Civata Bolt Pul A13 Washer A13 Pul A13 Washer A13 Upto (V) MF814868 From (V)TF814869 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 to (V) 4W054459 Superseeded part From (V) 4W054460 Upto (V) 2W844387 From (V) 2W844388 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 NOT5 NOT6 NOT7

NOT6 NOT7

NOT4

(V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 4W054459 e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 4W054460 dan itibaren geerlidir. (V) 2W844387 ye kadar geerlidir. (V) 2W844388 den itibaren geerlidir.

Otokar

05/5

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DREKSYON KUTUSU POWER STEERING BOXNO ILL 15

05003 (3E08.K./..)PARANO PARTNO 71A00-80233-AA

DREKSYON STEERINGNSN NSN 5310-27-006-2763 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Fiberli somun M12-8 Nyloc nut M12-8 ADET QTY 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

05/6

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DREKSYON KUTUSU POWER STEERING BOXNO ILL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

05004 (3E09K)PARANO PARTNO RTC4399 RTC4394 RTC4395 RTC4401 608065 RTC4393 11011L 606545 STC2848 STC2847 STC418 606544 STC1040 STC4385 608065 11011L 606545 606544 Not1 NOT2

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2805-99-176-7718 5310-99-722-1728 2530-99-722-1729 2530-99-722-1731 5330-99-004-1015 5305-99-722-1727 5305-99-873-3081 5305-99-728-9295 2530-99-915-4219 2530-99-663-3781 3130-99-371-7622 2530-99-798-4790 2530-99-301-6704 2530-99-317-5161 5330-99-004-1015 5305-99-873-3081 5305-99-728-9295 2530-99-798-4790 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Sektor Mili Sector Shaft +Somun +Nut Gresrlk Bleed Boru Pipe Conta Seal Civata Screw Civata Screw Ayar Civatas Adjusting Screw Conta Seti Seal Kit Conta Kiti Seal Kit Kapak ve Bilya Cover and Bearing Takoz Pad Conta Kiti Seal Kit-Pad Adjuster Conta Kiti-Direksiyon Kutusu Seal Kit-Steering Box +Conta +Seal +Civata +Screw +Ayar Civatas +Adjusting Screw +Takoz +Pad No spare parts Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1

NOT2

Yedek para deildir. Para Numaras deimitir.

Otokar

05/7

LAND ROVER 110 . 130TAKVYEL DREKSYON KUTUSU-P POWER STEERING BOX-PISTONNO ILL 1 2 4 6 7 9

05005 (3E10K)PARANO PARTNO RTC4402 STC2847 RTC4403 RTC4404 STC889 AEU1248 STC1041 STC875 STC889 10 11 12 13 14 16 17 RTC4410 RTC4409 608000 607567 RTC4406 RTC4407 RTC4408 Not1 NOT2

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2530-99-476-5651 2530-99-663-3781 2530-99-813-3051 5325-99-724-1680 2530-99-517-3133 5330-27-028-8254 2530-99-967-9617 2530-99-810-4531 2530-99-517-3133 5365-99-549-5584 3110-66-139-0102 2530-99-749-7164 5325-99-507-2823 4810-99-843-0713 5305-99-665-8798 5310-99-757-9787 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Piston Piston Conta Kiti Seal Kit Kapak Cover Segman Ring Retaining Conta Kiti-letme Mili Seal Kit-Input Shaft Conta Seal Conta Seal Conta Kiti-letme Mili Seal Kit-Input Shaft Conta Kiti-letme Mili Seal Kit-Input Shaft im Shim Rulman Bearing Halka Conta Ring Teflon Segman Circlip Pinyon ve Supap Worm and Valve Civata Screw Somun Nut No spare parts Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 NOT2 NOT2 NOT2

Not1

Yedek para deildir. Para Numaras deimitir.

Otokar

05/8

LAND ROVER 110 . 130DREKSYON ROTLARI STEERING TRACK RODSNO ILL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 17 21 22 23 24 25

05006 (3E110K)PARANO PARTNO ANR2859 ANR2860 RTC5869 577898 BH604151L 11000-80351-AA NY604041 NRC9743 NRC9742 RTC5869 RTC5870 577898 BH604151L 11000-80351-AA NY604041 71A00-07518-AA NTC1165-LD 26 27 28 595199-L 568858-L 543819-LD Not1 Not2

DREKSYON STEERINGNSN NSN 5340-99-573-1859 2530-99-301-2299 2530-99-738-0279 2530-99-813-0203 5306-99-464-7113 5310-27-006-2934 5310-99-941-3524 2530-99-978-2185 2530-99-729-3011 2530-99-738-0279 2530-99-839-5440 2530-99-813-0203 5306-99-464-7113 5310-27-006-2934 5310-99-941-3524 2510-27-005-9897 3040-99-919-9075 5310-99-728-6146 5340-27-042-7490 5310-99-807-3230 (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Ksa Rot asi Balants Crossed Eye End Ksa Rot Borusu Crossed Tube Rot Ba Takm - Sa Ball Joint Kit-RH Kelepe Clip Civata 1/4"x7/8" Bolt 1/4"x7/8" Pul A6 Washer A6 Fiberli Somun Nyloc Nut Uzun Rot - Komple Track Rod Assembly +Uzun Rot Borusu +Track Rod Tube +Rot Ba Takm - Sa +Ball Joint Kit-RH +Rot Ba Takm-Sol +Ball Joint Kit-LH +Kelepe +Clip +Civata 1/4"x7/8" +Bolt 1/4"x7/8" +Pul A6 +Washer A6 +Fiberli Somun +Nyloc Nut Direksiyon Amortisr Kom Steering Damper Assy Direksiyon Amortisr Steering Damper Assy +Pul +Plain Washer +Lastik Takoz +Rubber Bush +Pul +Washer Intermediate Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2

Not1

Otokar

05/9

LAND ROVER 110 . 130DREKSYON ROTLARI STEERING TRACK RODSNO ILL

05006 (3E110K./..)PARANO PARTNO ANR6942 29 30 31 32 33 34 35 36 37 575597-LD 71A00-80332-AA AFU4214-L NTC1775-L 14A00-80009-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA 71A00-80328-AA 71A00-80214-AA Not2

DREKSYON STEERINGNSN NSN 5310-99-807-3230 5310-27-042-6336 5310-27-006-2953 5310-27-035-7455 5340-27-020-8738 5306-27-006-2687 5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 5310-27-006-2951 5310-27-024-5758 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +Pul-Direksiyon Amortisr +Washer-Steering Damper +Pul +Washer +Pul A10 +Washer A10 +Somun +Nut +Lastik Takoz +Rubber Bush Cvata M10x60 Bolt (bh110121) M10x60 Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Tal Somun Castle Nut (NC112041) From (V) 2W844139 ADET QTY 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not2

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

05/10

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DEPOSU RESERVOIR-POWER STEERINGNO ILL 1

05007 (3E12.K)PARANO PARTNO ANR1998 ANR6222 QFX000030 2 3 NTC2723 ANR3327 QEU500010 4 5 6 7 FS106255L WA106041L FN106047L NRC2383 Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5

DREKSYON STEERINGNSN NSN 2530-99-660-5955 2530-99-414-0068 2530-99-978-2256 2530-99-873-4272 5340-99-512-1250 5340-99-512-1250 5305-99-702-1809 5310-99-215-9928 5310-99-601-8073 5340-99-360-4111 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Hidrolik Deposu Reservoir-Power Steering Hidrolik Deposu Komple Reservoir - Power Steering Hidrolik Deposu Komple Reservoir-Power Steering +Kapak +Cap Braket Carrier Bracket Braket Carrier Bracket Flanl Civata M6 Flanged Bolt M6 Pul A6 Washer A6 Somun M6 Nut M6 P Klip P Clip Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 Superseeded part Upto (V) 2W845544 From (V) 2W845545 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 NOT3 Not2

NOT4 NOT5

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 2W845544 e kadar geerlidir. (V) 2W845545 den itibaren geerlidir.

Otokar

05/11

LAND ROVER 110 . 130HDROLK DREKSYON BORULARI POWER STEERING PIPESNO ILL 1 2 3

05008 (3E15.K)PARANO PARTNO ANR2485 CN100258-LD ANR2914 ANR6656 4 ANR2487 QEH102390 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CN100208L NTC8263 ADU8363L FS106167L FN106047L NTC9208 FS106167 NN106021 NRC6302 NRC8405 FS106167L FN106047L RTC4825 QYX100280 Not1 Not2 NOT3

DREKSYON STEERINGNSN NSN 4720-99-203-8032 4730-99-533-2960 2530-99-333-7879 2530-99-258-0501 2530-99-990-8757 4720-99-811-0255 4730-99-152-4901 5340-99-284-2914 5340-99-375-9464 5305-99-096-4551 5310-99-601-8073 5340-99-990-1593 5305-99-096-4551 5310-99-138-4838 5340-99-442-7048 5340-99-588-0864 5305-99-096-4551 5310-99-601-8073 5330-99-713-6165 5331-99-133-3945 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Boru-Depodan Pompaya Pipe-Reservoir to Pump Kelepe 16-25 Clamp 16-25 Boru-Pompadan Direksiyon Pipe-Pump to Steering Box Direksiyon Hortumu-Pompa/Kutu Pipe-Pump to Steering Box Boru-Direksiyon Kutusunda Pipe-Stg Box To Reservoir Boru Pipe Kelepe Clamp Hose Balant Braketi Bracket Mounting Kelepe Clip Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Somun M6 Nut M6 Kelepe Clip Civata Screw Somun Nut Captive Kelepe Clip Ara Para Plate Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Somun M6 Nut M6 O Ring O Ring O-Ring O-Ring Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Superseeded part ADET QTY 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT3

Not1 Not2

(V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

05/12

LAND ROVER 110 . 130GAZ PEDALI ACCELERATOR PEDALNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

06000 (3G02K)PARANO PARTNO NRC9171-LD NRC7827-LD NRC4475-L NRC5220-L PA105161-L NRC9121-L SH106451L 71A00-80201-AA 11H1781-LD FS106167L 11000-80301-AA 11000-80351-AA 71A00-80201-AA

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 2530-27-006-2848 2540-99-721-3519 5315-27-020-8741 5340-27-019-9355 5315-99-083-0751 5360-99-721-3523 5306-27-028-7006 5310-27-006-2772 2540-27-042-6330 5305-99-096-4551 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Gaz Pedal Komple Accelerator Pedal Assembly +Gaz Pedal +Welded Assy +Mil-Gaz Pedal +Shaft-Accelerator Pedal +Montaj Sac +Mounting Bracket +Yayl Pim +Spring Pin +Gaz Pedal Yay +Spring-Accelerator Pedal +Civata M6x45 +Screw M6x45 +Somun M6-8 +Nut M6-8 (NH106041) +Pedal Lastii +Rubber Pad-Pedal Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

06/1

LAND ROVER 110 . 130GAZ TEL ACCELERATOR CABLENO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

06001 (3G03TK)PARANO PARTNO NTC9359-L 562481-LD PS603041L NRC5502-L PS102081L 11000-80364-AA WF112001L 71A00-80255-AA AAU3686

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 2910-99-464-7073 5315-27-042-6561 5315-99-722-9333 5315-99-722-6367 5315-99-346-4407 5310-27-028-7980 5310-99-977-4932 5310-27-006-2779 5975-99-787-7254 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Gaz Teli-TDI Accelator Cable-TDI Balkl Pim Pin, Straight Kopilya Split Pin Balkl Pim Clevis Pin Kopilya Splt Pn Pul A13 Washer A13 Rondela B13 Washer, Lock B13 Kontra Somunu M12 Lock Nut M12 (NT112041) erit Kelepe Cable Strap ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

06/2

LAND ROVER 110 . 130DEBRYAJ ANA MERKEZ VE BORULAR CLUTCH MASTER CYL. AND PIPESNO ILL 1

06002 (3G040K)PARANO PARTNO 550732 STC100410 STC100411 2 3 264767 STC976 STC100440 SJL500030 4 8G8837L STC500090 5 6 NY605041L 592358-LD ANR5308 7 8 9 10 11 12 13 14 FS108307L 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 512650-L 71A00-80370-AA ANR2945-L NT605041L NT607041L Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 2530-99-809-1064 2520-15-163-9226 3040-99-809-1064 5310-99-836-5178 2530-99-786-8608 5340-99-679-8356 2590-99-786-8608 2530-99-824-0663 3040-99-824-0663 5310-99-941-3525 5330-99-822-1909 5330-99-864-6839 5305-99-255-9131 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 5935-27-042-7486 5310-27-006-2967 4710-27-020-7170 5310-99-428-4805 5310-99-136-1528 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Debriyaj Ana Merkezi Clutch Master Cylinder Debriyaj Ana Merkez Clutch Master Cylinder Debriyaj Ana Merkez Clutch Master Cylinder +Kapak Contas +Sealing Washer +Kapak +Cap +Kapak +Cap Kapak-Fren Ana Merkez Cap Master Cylinder Ana Merkez Tamir Takm Kit Repair-Brake Master Cyl. Ana Merkez Tamir Takm Kit Repair-Brake Master Cyl. Fiberli Somun 5/16" Nyloc Nut 5/16" Merkez Taban Contas Gasket-Cylinder to Dash Conta Gasket Civata M8x30 Screw M8x30 Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Adaptr Adaptor Adaptr Contas Gasket Adaptor (233220) Ana Merkez k Borusu-T Pipe Master Cylinder to Hose-T nce Somun Thin Nut Somun Nut Upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 to (V) 5W059149 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 From (V) 5W059150 Upto (V) 5W059149 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT5

Not1 Not2 NOT5 NOT6 NOT5

Not3 Not4

(V) YW838942 ye kadar geerlidir. (V) 1W838943 den (V) 5W059149 a kadar geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 5W059150 den itibaren geerlidir. (V) 5W059149 a kadar geerlidir.

Otokar

06/3

LAND ROVER 110 . 130DEBRYAJ ANA MERKEZ VE BORULAR CLUTCH MASTER CYL. AND PIPESNO ILL 15 16

06002 (3G040K./..)PARANO PARTNO WF600071L NTC9055

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 5310-99-700-8321 4720-99-980-8528 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Trtll Pul Shakeproof Washer Hortum-TDI Clutch Hose-TDI ADET QTY 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

06/4

LAND ROVER 110 . 130DEBRYAJ PEDALI VE PEDAL KUTUSU CLUTCH PEDAL AND PEDAL BOXNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06003 (3G05K)PARANO PARTNO NTC1097-LD NTC1112-L 269783-L 568883-L 50446-L 272712-LD 272632-LD FS108301L NH604041L 272714-L 61K738-LD NRC7868-L 569701-L 13 14 240708-L MUC7505-LD ANR6332-L ANR6332-LD 15 16 17 272713-L 272819-L 78227 NOT1 NOT2 NOT3

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 2530-27-006-2849 2520-99-729-2952 5365-27-021-4632 5315-27-020-8742 5315-27-042-6557 2530-99-849-9645 2530-99-849-9644 5305-99-122-5368 5310-99-804-7941 3120-99-849-9647 2540-27-042-6395 5360-27-006-8263 5360-27-015-5378 5340-99-895-1855 5330-99-702-1418 5330-99-663-7273 5330-99-663-7273 2530-99-849-9646 5330-99-849-9651 5305-99-895-2067 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Debriyaj Pedal Clutch Pedal +Debriyaj Pedal +Clutch Pedal +Bur +Bush +Pedal Mili +Trunnion +Pim +Pin +Pedal Mili +Pivot Pin +Pedal Kutusu +Pedal Box +Civata +Bolt +Somun M8 +Ecroue M8 +Pedal Burcu +Bush-Clutch Pedal Pedal Lastii Pedal Pad-Rubber Geri Getirme Yay Return Spring +Yay +Spring Yay Kanca Sac Anchor Plate-Spring Pedal Kutusu Contas Gasket-Pedal Box to Dash Conta-Debriyaj Pedal Gasket-Pedal Box to Dash Conta-Debriyaj Pedal Casket-Pedal Box to Dash Pedal Kutusu st Sac Top Cover-Pedal Box Conta-st Kapak Gasket-Top Cover Sac Vidas Drive Screw Upto (V) 2W848944 From (V) 2W848945 upto (V) 3W051122 From (V) 3W051123 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

(Rev0)NOT NOTE

NOT1 NOT2 NOT3

(V) 2W848944 e kadar geerlidir. (V) 2W848945 den (V) 3W051122 ye kadar geerlidir. (V) 3W051123 den itibaren geerlidir.

Otokar

06/5

LAND ROVER 110 . 130DEBRYAJ PEDALI VE PEDAL KUTUSU CLUTCH PEDAL AND PEDAL BOXNO ILL 18 19 20 21

06003 (3G05K./..)PARANO PARTNO GG605081 RTC610 4594L 71A00-80316-AA

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 5305-99-788-8098 5310-99-941-8623 5310-99-137-1107 5310-27-024-5773 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Civata Bolt Pul Plain Washer Pul Washer-Plain Rondela Spring Washer(WM600051) ADET QTY 6 5 1 6

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

06/6

LAND ROVER 110 . 130FREN PEDALI BRAKE PEDALNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06004 (3G060K)PARANO PARTNO NTC7934-LD NTC7933-LD NTC1210-LD 564816-L 50446-L 564813-L 61K738-LD GG108251L 11000-80302-AA 11000-80354-AA MUC7506-LD ANR6333-L ANR6333-LD 12 13 14 338013 AFU2627 NRC7870-LD 569291-L 15 16 17 PC112291-L 11000-80364-AA 14C01-80432-AA NOT1 NOT2 NOT3

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 2530-27-006-2857 2540-27-006-7870 2540-99-027-6772 3120-27-042-6393 5315-27-042-6557 5315-27-042-6744 2540-27-042-6395 5305-99-741-7926 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 5330-27-021-4625 5330-99-127-2455 5330-99-127-2455 5340-99-810-8172 5340-99-788-7536 2510-27-006-2846 5360-27-019-9243 5315-99-808-7511 5310-27-028-7980 5315-27-006-2976 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Fren Pedal Komple Brake Pad Assembly +Pedal Kutusu +Pedal Box +Fren Pedal +Brake Pedal ++Bur-Fren Pedal ++Bush-Brake Pedal +Pim +Pin +Pedal Mili +Pedal Shaft Pedal Lastii Pedal Pad-Rubber Civata M8x25 Screw-Paint Clearing M8x25 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Conta-Kutu Gs Aras Gasket-Pedal Box to Dash Conta-Fren Pedal Gasket-Pedal Box to Dash Conta-Fren Pedal Gasket-Pedal Box to Dash Tapa Plug-Sealing Tapa Plug-Sealing Yay Komple-Fren Pedal Return Spring Assembly +Yay +Spring Balkl Pim Clevis Pin Pul A13 Washer A13 Kopilya Split Pin Upto (V) 2W848944 From (V) 2W848945 upto (V) 3W051122 From (V) 3W051123 ADET QTY 1 1 1 2 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

NOT1 NOT2 NOT3

(V) 2W848944 e kadar geerlidir. (V) 2W848945 den (V) 3W051122 ye kadar geerlidir. (V) 3W051123 den itibaren geerlidir.

Otokar

06/7

LAND ROVER 110 . 130FREN PEDALI BRAKE PEDALNO ILL 18

06004 (3G060K./..)PARANO PARTNO 71A00-36310-AA 71A00-36311-AA 22 NTC5017

MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLSNSN NSN 5930-27-006-2855 5930-27-006-5719 5330-99-517-2899 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Fren Miri Komple Kablol Switch Brakelamps with Cable Fren Miri Switch-Brakelamps Conta Sealing Strip ADET QTY 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

06/8

LAND ROVER 110 . 130ANA MERKEZ VE SERVO BRAKE MASTER CYLINDER AND SERVONO ILL 1

07000 (3H04TK)PARANO PARTNO STC441 SJC100460 2 NTC4414 SJL100200 3 STC492 SJJ100351 4 5 STC491 STC442 STC4322 6 7 8 9 11000-80354-AA 14C01-80243-AA STC493 ANR2784-L PRC4318-LD Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-533-9660 2530-99-533-9660 2530-99-617-3240 2590-99-617-3240 2530-99-851-0359 2530-99-851-0359 2530-99-398-0507 2530-99-934-6351 2530-99-304-7055 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 4820-99-127-4678 4720-27-042-6698 2590-99-779-6002 Tamir kiti yoktur. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF830954 e kadar geerlidir. (V) XF830955 den itibaren geerlidir. U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U3471 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Ana Merkezi Master Cylinder Brake Fren Ana Merkezi Master Cylinder Brake +Ana Merkez Kapa +Cap Master Cylinder +Ana Merkez Kapa +Cap Master Cylinder +Hidrolik Deposu (Kapakl) +Fluid Reservoir (With Cover) +Hidrolik Deposu (Kapakl) +Fluid Reservoir (With Cover) Ana Merkez Tamir Kiti Kit Master Cylinder Servo Komple Servo Assembly Servo Komple Servo Assembly Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Tek Ynl Valf Valve Non Return Vakum Hortumu Vacuum Hose-TDI Kablo-Hidrolik Seviyesi Cable-Hydraulic Level There is no repair kit From (V) XF829547 Upto (V) WF829546 Upto (V) XF830954 From (V) XF830955 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT4 NOT5 NOT4 NOT5 NOT4 NOT5

Not1 Not2

Not3

Otokar

07/1

LAND ROVER 110 . 130FREN BORULARI-N BRAKE PIPES-FRONTNO ILL 1 2 3

07001 (3H090K)PARANO PARTNO ANR2780-L NTC5708-L NRC7874 SHB000110 4 5 6 WF110001L CRC1487-L ANR2946-L ANR5786-L 7 ANR2947-L ANR5785-L 8 NTC8453-LD SGB114450-L SGB112451-L 9 10 11 12 NTC9543L AAU7803 NTC1177 79127 Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

FRENLER BRAKESNSN NSN 4710-27-005-9886 4710-27-005-9883 2530-99-786-7626 2530-99-666-5796 5310-99-600-3798 5310-27-013-0286 4710-99-254-7554 4710-99-936-3654 4710-27-005-9884 4710-99-212-6763 4710-27-005-9881 2530-99-666-1848 2530-99-488-7301 2540-99-327-8057 2530-99-758-3378 5340-99-623-9011 2530-99-825-6920 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Borusu-Servodan n S Brake Pipe-M/Cyl to Front RH Fren Borusu-Servodan n Sol Pipe Brake LH Fren Hortumu Brake Hose Fren Hortumu Brake Hose Trtll Pul A10 Washer, Lock A10 Somun Nut Fren Borusu-Sa Pipe Brake-RH Fren Borusu-n Aks/Sa Brake Pipe-Front Axle/RH Fren Borusu-Sol Pipe Brake-LH Fren Borusu-n Aks/Sol Brake Pipe-Front Axle/LH Fren Borusu-Servodan Konnektre Brake Pipe-Master Cylinder to Connector Fren Borusu-Merkez/Adaptr Brake Pipe-CCyl/Adapt. Fren Borusu-Merkez/Adaptr Brake Pipe-CCyl./Adaptor Boru Kelepesi-Tekli Clip Pipe-Single Boru Kelepesi-iftli Pipe Clip Double Boru Kelepesi-iftli Pipe Clip Double Boru Klipi-iftli Pipe Clip-Double From (V) XF829547 From (V) XF829547 upto (V) 2W848939 From (V) 2W848940 Upto (V) 4W053487 From (V) 4W053488 ADET QTY 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3

(Rev1)NOT NOTE

NOT4 NOT5

Not1

Not1

NOT2 NOT3

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den (V) 2W848939 a kadar geerlidir. (V) 2W848940 dan itibaren geerlidir. (V) 4W053487 ye kadar geerlidir. (V) 4W053488 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/2

LAND ROVER 110 . 130FREN BORULARI-ARKA BRAKE PIPES-REARNO ILL 2 3

07002 (3H150K)PARANO PARTNO BMK2466-L ANR2777-L SGB112350-L SGB000650-L SGB113700-L SGB113701-L 4 NRC9456 SHB101370 5 6 7 WF110001L CRC1487-L NRC4251 SGL100000 8 9 10 11 71A00-80010-AA 11000-80351-AA 71A00-80201-AA NTC7964-L SGB112400-L SGB001830-L SGB500580 12 ANR2779-L Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

FRENLER BRAKESNSN NSN 4730-99-830-2723 4710-27-005-9888 2530-99-398-8793 2530-99-131-9303 2530-99-359-4474 4720-27-028-4600 2530-99-729-2951 2530-99-892-9964 5310-99-600-3798 5310-27-013-0286 4730-99-838-2191 2590-99-866-8852 5306-27-006-2690 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 4710-27-005-9882 2530-99-219-6521 2530-99-968-4012 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Konnektr Connector Arka Fren Borusu Rear Brake Pipe Fren Borusu-Adap./Arka Hortum Brake Pipe-Adaptor/Rear Tube Fren Borusu-Adaptr/Arka Hortum Brake Pipe-Adaptor/Rear Tube Arka Fren Borusu Rear Brake Pipe Fren Borusu-Adaptr/Arka Hortum Brake Pipe-Adaptor/Rear Tube Fren Hortumu Brake Pipe Fren Hortumu Brake Pipe Trtll Pul A10 Washer, Lock A10 Somun Nut T Balant Paras 3 Way Adaptor T Balant Paras 3 Way Adaptor Cvata M6x30 Bolt M6x30 Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Fren Borusu-Sa Arka Brake Pipe-RH Fren Borusu-Sa/Arka Aks Brake Pipe-RH/Rear Axle Fren Borusu-Sa/Arka Aks Brake Pipe-RH/Rear Axle Fren Borusu-Sa/Sol Arka Aks Brake Pipe-RH/LH Rear Axle Fren Borusu-Sol Arka Brake Pipe-LH From (V) XF829547 upto (V) 2W848939 From (V) 2W848940 to (V) 5W058772 For 130 vehicles upto (V) 2W844545 For 130 vehicles from (V) 2W844546 From (V) XF829547 Upto (V) WF829546 From (V) 5W058773 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3 NOT4

NOT5

NOT6

NOT5

Not1 Not2 NOT7

4710-27-005-9887

(V) XF829547 den (V) 2W848939 a kadar geerlidir. (V) 2W848940 dan (V) 5W058772 ye kadar geerlidir. 130 Aralar iin (V) 2W844545 e kadar geerlidir. 130 Aralar iin (V) 2W844546 dan itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) 5W058773 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/3

LAND ROVER 110 . 130FREN BORULARI-ARKA BRAKE PIPES-REARNO ILL

07002 (3H150K./..)PARANO PARTNO SGB112410-L SGB001860-L SGB500580 13 14 15 16 18 577873-L SL510031 71A00-80331-AA CRC1250L NTC8242 Not1 Not2 NOT6 NOT7

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-131-9304 2530-99-776-0660 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Borusu-Sol/Arka Aks Brake Pipe-LH/rear Axle Fren Borusu-Sol/Arka Aks Brake Pipe-LH Rear Axle Fren Borusu-Sa/Sol Arka Aks Brake Pipe-RH/LH Rear Axle Boru Klipi Clip-Pipe Civata Screw Pul M5x12.5 Washer M5x12.5 Boru Klipsi-Tekli Pipe Clip-Single Boru Kelepesi-iftli Pipe Clip Double From (V) XF829547 upto (V) 2W848939 From (V) 2W848940 to (V) 5W058772 Upto (V) WF829546 From (V) 5W058773 ADET QTY 1 1 1 3 3 3 9 3

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT7 NOT6

5340-27-042-7504 5305-99-573-7556 5310-27-006-2952 2530-99-830-2724 5340-99-768-8162

T0675 U1030 T0675 U1030

(V) XF829547 den (V) 2W848939 a kadar geerlidir. (V) 2W848940 dan (V) 5W058772 ye kadar geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) 5W058773 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/4

LAND ROVER 110 . 130FRENLER - N BRAKES - FRONTNO ILL 1 2 3

07003 (3H160K)PARANO PARTNO FTC902 FTC1368 FTC4838 FTC4839 4 FRC7202 FRC7201 ANR5783 ANR5784 SHU000040 SHU000050 5 6 7 8 9 10 11000-80005-AA 11000-80351-AA NH106045 SH112505 71A00-80255-AA STC1266 STC1267 SEB500460 SEB500470 11 STC1275-LD Not1 Not2 Not3 NOT5 NOT6 NOT7

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-411-4138 5306-99-968-0840 2520-99-771-4515 2520-99-957-4781 2530-99-797-7043 2530-99-797-7044 4710-99-374-3231 4710-99-549-9007 2530-99-842-7042 2530-99-173-8139 5306-27-006-2698 5310-27-006-2934 5310-99-641-7475 5306-99-319-8611 5310-27-006-2779 2530-99-168-8521 2530-99-051-7290 2530-99-168-8521 2530-99-051-7290 2530-99-316-3604 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Fren Diski Disk Brake Vented zel Civata M10 Special Bolt M10 amur Sac - Sa Mudshield Brake - RH amur Sac - Sol Mudshield Brake - LH Hortum Atlatma Braketi-Sa Jump Hose Bracket-RH Hortum Atlatma Braketi-Sol Jump Hose Bracket-LH Braket-Sol Jump Hose Bracket-LH Braket-Sa Jump Hose Bracket-RH Braket-Sa Jump Hose Bracket-RH Braket-Sol Jump Hose Bracket-LH Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Pul A6 Washer A6 Somun M6 Nut M6 Civata M12x50 Screw M12x50 Kontra Somunu M12 Lock Nut M12 (NT112041) Sa Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-RH Sol Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-LH Sa Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-RH Sol Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-LH Balata Seti Pad Set Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 to (V) 4W053487 Upto (V) 1W844138 From (V) 4W053488 Upto (V) 6W062182 From (V) 6W062183 ADET QTY 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not2 Not2 NOT5 NOT5

NOT6 NOT6 NOT7 NOT7 Not3

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 4W053487 ye kadar geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 4W053488 den itibaren geerlidir. (V) 6W062182 ye kadar geerlidir. (V) 6W062183 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/5

LAND ROVER 110 . 130FRENLER - N BRAKES - FRONTNO ILL

07003 (3H160K./..)PARANO PARTNO SFP000140 SFP000260-LD 12 13 14 15 16 17 FTC3375 WL112001L STC1280 AEU2539 STC8575 RTC1526 SMG000010 18 594091 Not4 NOT8

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-316-3604 2520-27-029-0838 5306-99-567-0676 5310-99-138-9229 2530-99-004-1320 2530-99-797-7061 2530-99-377-5140 2530-99-830-2733 5305-99-571-5239 2530-99-802-3999 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Balata Seti Pad-Set Fren Balatas-n Brake Pad-Front Kaliper Civatas M12x35 Bolt Caliper M12x35 Rondela B13 Washer, Lock B13 Piston Kaliper Takm Kit Caliper Piston +Kaliper Tamir Takm +Kit Caliper Repair Pedal Seti Kit Pad Retention Hava Alma Rakoru Bleed Nipple Hava Alma Rakoru Screw-Bleed Brake Toz Kapa Dust Cap From (V) 2W844139 Superseeded part ADET QTY 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE NOT8 Not4

NOT8

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

07/6

LAND ROVER 110 . 130FRENLER - ARKA BRAKES - REARNO ILL 1

07004 (3H17AK)PARANO PARTNO FTC3846 SDB100980 SDB000330 2 FTC3320 SMD100260 SMD100261 FTC3321 SMD100270 SMD100271 FTC3299 FTC4465 3 4 5 6 FTC1368 FS106207L 2215L STC1268 STC1269 SMC000180 SMC000190 SMC500270 SMC500260 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 NOT6

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-795-0448 2530-99-859-8037 2530-99-203-7794 2530-99-383-4204 2530-99-765-6067 2530-99-765-6067 2530-99-457-3085 2530-99-259-6103 2530-99-259-6103 5340-99-420-4946 5340-99-215-6483 5306-99-968-0840 5305-99-737-6170 5310-99-125-2327 2530-99-562-3447 2530-99-660-7430 2530-99-818-1368 2530-99-575-2216 2530-99-818-1368 2530-99-575-2216 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Diski Disc Brake Fren Diski Disc Brake Fren Diski Disc Brake amur Sac-Sa Mudshiled RH amur Sac-Sa Mudshield-RH amur Sac-Sa Mudshield-RH amur Sac-Sol Mudshield LH amur Sac-Sol Mudshield-LH amur Sac-Sol Mudshield-LH Balant Braketi Mounting Bracket Balant Braketi Mounting Bracket zel Civata M10 Special Bolt M10 Civata M6x25 Bolt M6x25-Plate to Cover Pul A6 Plain Washer A6 Sa Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-RH Sol Fren Kaliperi-Balatasz Brake Caliper-Less Pads-LH Fren Kaliperi-Balatasz-Sa Brake Caliper-Less Pad-RH Fren Kaliperi-Balatasz-Sol Brake Caliper-Less Pad-LH Fren Kaliperi-Balatasz-Sa Brake Caliper-Less Pad-RH Fren Kaliperi-Balatasz-Sol Brake Caliper-Less Pad-LH Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 From (V) XF829547 Upto (V) 1W844138 Superseeded part ADET QTY 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 6 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not1 NOT6 Not4 Not1 NOT6 Not4 Not1 Not4

Not5 Not5 NOT6 NOT6 Not3 Not3

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

07/7

LAND ROVER 110 . 130FRENLER - ARKA BRAKES - REARNO ILL 7

07004 (3H17AK./..)PARANO PARTNO STC1601-LD SFP000130 SFP000250-LD 8 9 FTC3375 STC1281 SEE000010 10 STC1270 SMN000060 11 12 FTC3306 RTC1526 SMG000010 13 594091 Not3 Not5 NOT6

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-147-1297 2530-99-818-1374 2520-27-029-0838 5306-99-567-0676 2530-99-131-1568 2530-99-485-3238 2530-99-500-4713 2530-99-958-0510 5340-99-021-4847 2530-99-830-2733 5305-99-571-5239 2530-99-802-3999 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Balata Seti Brake Pad Set Fren Balata Seti Brake Pad Set Fren Balatas-Arka Brake Pad-Rear Kaliper Civatas M12x35 Bolt Caliper M12x35 Kaliper Piston Takm Kit Claiper Piston Piston-Arka Fren Kaliperi Piston-Rear Caliper Brake Kaliper Tamir Takm Kit Caliper Repair Kaliper Tamir Takm Kit-Brake Caliper Piston Seal Balant Braketi Mounting Bracket Hava Alma Rakoru Bleed Nipple Hava Alma Rakoru Screw-Bleed Brake Toz Kapa Dust Cap From (V) 2W844139 Upto (V) 1W844138 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not5 NOT6 Not3

Not5 Not3 Not5 Not3

Not5 Not3

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

07/8

LAND ROVER 110 . 130EL FREN KOLU VE KR HANDBRAKE LEVER AND COVERNO ILL 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

07005 (3H18)PARANO PARTNO ANR3177-LD 71A00-36023-AA 71A00-08004-AB 71A00-80654-AA 11000-80354-AA 71A00-80436-AA MRC9571-LD 71A00-81345-AA AFU1248-LD 11000-80017-AA 11000-80302-AA 11000-80203-AA AFU1897 MWC3136 PRC4442-LM AMR3095-L Not1

FRENLER BRAKESNSN NSN 3040-27-006-2835 5930-27-006-8272 5930-27-006-7881 5315-27-006-2880 5310-27-006-2935 5315-27-024-5783 2530-99-771-6975 5306-27-006-2748 5310-27-019-9244 5306-27-006-2704 5310-27-006-2928 5310-27-006-2769 5325-99-788-7433 5340-99-915-3871 6150-27-006-7844 6150-99-724-2174 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION El Fren Kolu Handbrake Lever Assembly +El Fren Miri +Switch-Hand Brake +MirBalant Braketi +Mounting Bracket Delikli Pim Clevis Pin Pul A8.4 Washer A8.4 Kopilya Split Pin El Fren Kr Handbrake Cover Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Pul Plain Washer Civata M8x25 Bolt Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-6 Nut M8-6 Trim Saplamas Trim Stud Dbel Snapsac Kablo-El Fren Miri Cable-Switch Brakelamps Kablo-El Fren Miri Cable-Switch Brake Lamps From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/9

LAND ROVER 110 . 130EL FREN TEL HANDBRAKE CABLENO ILL 1

07006 (3I03.)PARANO PARTNO STC1530 SPB000160 NOT1 NOT2

FRENLER BRAKESNSN NSN 2530-99-926-3511 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION El Fren Teli Handbrake Cable El Fren Teli Handbrake Cable Upto (V) 1W840126 From (V) 1W840127 ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2

(V) 1W840126 ya kadar geerlidir. (V) 1W840127 den itibaren geerlidir.

Otokar

07/10

LAND ROVER 110 . 130YAKIT DEPOSU - ARKA FUEL TANK - REARNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08000 (3J03DK)PARANO PARTNO NTC2017-LD NRC0062-L 243958 71A00-80043-AA NRC6097-L 500447-L NRC4757-L 500447-L 71A00-80332-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA NTC2681-L NTC2837-L 71A00-80323-AA 14C01-80243-AA 71A00-33043-AB 71A70-33043-AA 519965-L 20 21 NTC2156-LD PRC5852-L Not1

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 2910-99-729-2957 5365-99-828-7803 5330-99-850-0344 5306-27-006-2691 5340-99-721-3573 5340-27-020-9263 5365-27-020-7168 5340-27-020-9263 5310-27-006-2953 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 5306-99-451-3125 5310-99-722-6820 5310-27-006-2949 5310-27-006-2761 2910-27-006-2853 6680-27-028-4869 5330-99-625-1886 4710-27-005-9904 2910-99-729-2958 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Yakt Deposu (80 lt) Fuel Tank-18 Gallon +Boaltma Tapas +Drain Plug +Pul +Joint Washer Cvata M10x45 Bolt M10x45 (bh110091) Sac Pul Tab Washer Lastik Takoz Mounting Rubber Mesafe Yks Distance Piece Lastik Takoz Mounting Rubber Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Civata Sac Bolt Plate Ara Para Spacer Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 amandra Komple (Dizel) Fuel Level Unit (Diesel) amandra Komple Fuel Level Unit +amandra Contas +Ring Sealing Geri Dn Borusu (Dizel) Fuel Return Pipe (Diesel) Conta Seal From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

08/1

LAND ROVER 110 . 130YAKIT DEPOSU - ARKA FUEL TANK - REARNO ILL 22 23 24 25 26 27

08000 (3J03DK./..)PARANO PARTNO 71A00-81324-AA 11000-80300-AA 11000-80350-AA NTC1612-L NRC9770-L NRC9771-L

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 5305-27-006-2728 5310-27-006-2926 5310-27-006-2933 5365-99-547-8370 4730-99-793-3134 4730-99-793-3133 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Cvata M5x12 Screw M5x12 Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Tapa Plug Somun M12 Nut M12 Yksk Olive ADET QTY 5 5 5 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

08/2

LAND ROVER 110 . 130YAKIT DOLDURMA-ARKA TANK FUEL FILLER-REAR TANKNO ILL 1 3

08001 (3J09DK)PARANO PARTNO NTC2676-LD WLD100640-L 71A70-33077-AA 4 RTC3022 CWB000270MMM CWB000260MMM 5 6 7 8 9 10 11 16 NTC2655-LD NTC2229-L 73B00-80069-AA 71A00-80312-AA 71A00-80300-AA 72A22-80200-AA 502951-LD 72A12-33040-AA 71B21-33040-AA NTC2337-LD 17 18 19 CN100708-LD PYC102350 ESR1287-L ESR1289-L Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 NOT6 NOT7 NOT8

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 4710-27-005-9909 2590-27-006-8268 2590-27-028-5011 2540-99-793-4088 5340-99-350-2056 5340-99-352-5380 2910-99-741-5892 5330-27-021-4627 5306-27-024-5913 5310-27-024-5770 5310-27-024-5768 5310-27-024-5886 9905-27-019-9186 4720-27-006-2820 4720-27-027-5650 4720-99-660-8486 4730-99-350-5693 4730-99-350-5693 4710-27-005-9908 4720-99-695-3143 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Yakt Doldurma Boaz Fuel Filler Assembly Yakt Depo Kapa Cap-Locking Yakt Depo Kapa Cap-Fuel Filler Depo Kilidi ve Anahtarlar Barrel Lock and Keys 3 Gbek ve 2 Anahtar 3 Barrels & 2 Keys 2 Gbek ve 2 Anahtar 2 Barrels & 2 Keys Uzatma Borusu Extension Tube Conta Seal Civata M5x16 Screw M5x16 Pul 5.3x12.5x1 Washer 5.3x12.5x1 Rondela B5 Spring Washer B5 Somun M5-6 Nut M5-6 Dizel Yakt Etiketi Label (Diesel) Yakt Dolum Hortumu-HCPU Hose-Fuel Filler-HCPU Benzin Depo Hortumu Hose-Main Tank Hortum Hose-Fuel Filler-Hard Top Hortum kelepesi 50/70 Hose clip 50/70 Hortum Kelepesi Clip Hose Yakt Hava Hortumu Hose Breather-Pick Up Yakt Havalk Hortumu Hose Breather-Hard Top and S.W From (V) 2W844139 For PU For AMB For SW+KOM For PU+AMB From (V) 2W844139 used for PU vehicles From (V) 2W844139 used for SW vehicles Upto (V) 1W844138 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT8 NOT7 NOT6

Not2 Not3 Not4

Not5 Not4

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. PU iin geerlidir. AMB iin geerlidir. SW+KOM iin geerlidir. PU+AMB iin geerlidir. PU iin (V) 2W844139 den itibaren geerlidir. SW iin (V) 2W844139 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir.

Otokar

08/3

LAND ROVER 110 . 130YAKIT DOLDURMA-ARKA TANK FUEL FILLER-REAR TANKNO ILL 20

08001 (3J09DK./..)PARANO PARTNO 572839-LD

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 4730-27-042-7658 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Hortum Kelepesi Hose Clip ADET QTY 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

08/4

LAND ROVER 110 . 130YAKIT BORULARI FUEL PIPESNO ILL 1 2

08002 (3K07TK)PARANO PARTNO ESR0245-LD ESR3130-L ESR3128-L 3 ESR3127-L ESR3124-L 11 71A70-33137-AA 79122 12 13 14 15 NRC5415 NRC9770-L NRC9771-L ESR1373 ESR3135 Not1 Not2

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 4710-27-005-9907 4710-27-005-9906 2910-99-147-7480 4710-27-005-9905 2910-99-320-5081 5340-27-028-8346 5340-99-836-0079 5340-99-732-0982 4730-99-793-3134 4730-99-793-3133 5340-99-808-7620 4710-99-724-3330 130 Aralar iin geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Yakt Borusu-Tanktan Su A Fuel Pipe-Tank to Sedimentors Su Ayrcdan Otomatie Sedimenter to Pump Yakt Borusu-Emi Fuel Pipe-Feed Tahliyeden Depoya Spill Rail to Tank Yakt Borusu-Dn Fuel Pipe-Return Boru Kelepesi Pipe Clip Klip Pipe Clip Hortum Kelepesi Pipe Clip Somun M12 Nut M12 Yksk Olive Boru Kelepesi Clip Pipe Kelepe Braketi Bracket Clip Pipe For 130 vehicles As required ADET QTY 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2 Not2

Otokar

08/5

LAND ROVER 110 . 130HAVA FLTRES AIR CLEANERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08003 (3K090K)PARANO PARTNO ESR2102-LD ESR2623-L NRC8955-L 71A70-16581-AA 71A70-16580-AA 71A70-80557-AA ESR3032 CN100708-LD CN100909 ESR3162 LLH500200 CN100258-LD ESR2731 ESR3028

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 2940-27-020-7171 2940-99-666-1100 2540-99-729-2975 5310-27-029-0112 5310-27-028-7989 5340-27-024-5826 4720-99-346-4319 4730-99-350-5693 4730-99-285-3974 2940-99-052-0119 4720-99-452-1137 4730-99-533-2960 4730-99-348-9821 2940-99-702-1437 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Hava Filtresi Air Cleaner +Filtre Eleman +Filter Element +Toz Kapan +Valve Dump +Kelebek Somun +Wing Nut +Plastik Pul +Plastic Washer +Segman 15x1 +Circlip 15x1 Hortum-Toz Kapan-Hava Filtresi Hose-Dump to Air Cleaner Hortum kelepesi 50/70 Hose clip 50/70 Hortum Kelepesi Hose Clip Toz Kapan ve Braket Komp Dump Valve & Bracket Assembly Hortum-Siklon/Hava Filtresi Hose-Cyclone to Air Cleaner Kelepe 16-25 Clamp 16-25 Hortum-Hava Filtresi-Turbo Hose-Air Cleaner to Turbo Hortum-Emi-Toz Kapan Hose-Intake to Dump Valve ADET QTY 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

08/6

LAND ROVER 110 . 130HAVA FLTRES BALANTILARI-300 AIR CLEANER MOUNTINGS-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08004 (3K100K)PARANO PARTNO ERR2850 ERR2851 FS108161L FN108047L FS108207L ERR4688 ERR2337 ESR1373 FN106047L NRC2089 FN106047L

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 5340-99-599-0128 5340-99-215-9081 5306-99-500-5203 5310-99-499-8033 5306-99-702-1830 5340-99-968-1898 5340-99-372-4325 5340-99-808-7620 5310-99-601-8073 5340-99-800-3982 5310-99-601-8073 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Balant Braketi Mounting Bracket Dayama-Balant Braketi Strut Air Cleaner Bracket Flan Civatas M8x16 Screw Flange M8x16 Flanl Somun M8 Nut M8 Civata M8x20 Screw M8x20 Kelepe Strap KauukBalant-Esnek Mounting Rubber Flexible Boru Kelepesi Clip Pipe Somun M6 Nut M6 Arka Balant Braketi Bracket Mounting Rear Somun M6 Nut M6 ADET QTY 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

08/7

LAND ROVER 110 . 130YAKIT FLTRES FUEL FILTERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

08005 (3K12TK)PARANO PARTNO NTC1518 AEU2147-LD AEU2148L AEU2149L FS110301L FX110041 ESR3118 WJP000220 8 9 10 11 12 ERR1125 ESR354 NTC3346 ERR894 ESR3206-L NOT1 NOT2

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 2940-99-212-7042 2940-27-042-6707 5305-99-052-0117 5330-15-151-2030 5306-99-122-4911 5310-99-464-6842 4710-99-257-9975 4710-99-257-9975 4730-99-084-4733 5330-12-156-4522 4730-99-398-6827 5310-99-930-7388 4330-27-006-7876 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Yakt Filtresi Komple Fuel Filter Assembly +Yakt Filtresi +Fuel Filter +Havalandrma Civatas +Screw Bleed +Contalama Pulu +Washer Sealing Civata M10x30 Screw M10x30 Flanl Somun M10 Nut Flange M10 Yakt Borusu Fuel Pipe Yakt Borusu Fuel Pipe Banjo Civata-Ya Besleme Bolt Banjo Oil Feed Bakr Pul Washer Copper Banjo Civata Banjo Bolt Bakr Pul Washer Cooper Yakt Filtre Braketi Bracket Fuel Filter Upto (V) 2W845114 From (V) 2W845115 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

(V) 2W845114 e kadar geerlidir. (V) 2W845115 den itibaren geerlidir.

Otokar

08/8

LAND ROVER 110 . 130SU AYIRICI-OPSYONEL-DZEL SEDIMENTOR-OPTIONAL-DIESELNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08006 (3K14K)PARANO PARTNO NRC9708 37H8119 522940 37H770 37H7920 605011 517689-L 71A00-80354-AB AAU9903 AAU9902 NRC5623-L 11000-80019-AA 11000-80016-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA FN108047L Not1

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 4330-99-940-3705 5306-99-786-0946 5330-99-802-2684 5330-99-943-0008 5305-99-824-7535 5330-99-829-4960 5365-27-042-7462 5310-27-006-2965 5330-99-829-2705 5330-99-829-2704 2590-99-022-0138 5306-27-006-2706 5306-27-006-2703 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Yakt Su Ayrc Sedimentor +Ask Civatas +Bolt-Centre +Ask Civata Pulu +Washer-Centre Bolt +Ask Civatas O Ringi +ORing-Centre Bolt +Boaltma Tapas +Drain Plug +Boaltma Tapas Lastii +Seal-Drain Plug +Kr Tapa +Plug-Blanking +Conta +Joint Washer (517706) +Conta +Seal +Conta +Seal Balama Sac-Arka Tank Bracket-Rear Tank Civata M8x30 Bolt M8x30 Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Flanl Somun M8 Nut M8 Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) WF829546 ya kadar geerlidir.

Otokar

08/9

LAND ROVER 110 . 130HAVA EM-300TDI AIR INTAKE-300TDINO ILL 1 2 3 4 5 6 7

08007 (3L11TK)PARANO PARTNO BTR6188 ESR3173 ESR3175 ESR2315 71A00-81341-AA AFU1926L AJU1136 359526 8 594594 NOT1

YAKIT VE HAVA FLTRES FUEL AND AIR CLEANERNSN NSN 2540-99-175-1405 2540-99-052-0118 2540-99-874-3540 2590-99-280-2398 5306-27-006-2746 5340-99-977-2493 5325-99-950-2611 2540-99-666-3060 5340-99-829-4908 Para numaras deimitir U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Hava Emi Grili Grille Ar Intake Hava Emi Kanal Duct Air Boru Kanal-Alt Sa Duct Air Lower RH Destek Braketi Support Bracket Sac Vidas 4.2x13 Drive Screw (AB608041) Balkl Somun Nut Captive Saplama Stud Anchor Saplama Stud erit Kelepe Cable Tie Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 5 5 5 5 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT1

Otokar

08/10

LAND ROVER 110 . 130EGZOST - N EXHAUST - FRONTNO ILL 1 2 3

09000 (3N02TK)PARANO PARTNO ESR2297-LD ESR2034 ESR3260

EGZOST SSTEM EXHAUST SYSTEMNSN NSN 2990-99-062-6224 5310-99-591-3206 5330-99-392-9448 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION n Egzost Borusu Exhaust Down Pipe Somun Nut Conta Gasket ADET QTY 1 3 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

09/1

LAND ROVER 110 . 130SUSTURUCULAR SILENCERSNO ILL 1

09001 (3N03TK)PARANO PARTNO ESR2383-LD ESR2385-L 2 ESR2384-LD 72A20-32003-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESR2386-LD NV108041L NTC5648-LD ESR3172-L ESR3294-LD 11000-80017-AA WP185L ESR3293-LD ESR3172-L 71A22-32003-AB 71A22-32003-AA 72A16-32003-AA 13 14 15 16 72A16-32004-AA 12A14-32062-AA 11000-80024-AA 11000-80354-AA Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6

EGZOST SSTEM EXHAUST SYSTEMNSN NSN 2990-99-096-4321 2990-99-215-7378 2990-27-006-2840 2990-27-028-0682 2990-99-310-0849 5310-99-139-5314 2541-27-006-2856 5340-27-020-8739 5340-27-042-6737 5306-27-006-2704 5310-99-136-5496 5340-27-042-6735 5340-27-020-8739 2990-27-028-4284 2990-27-028-4333 2990-27-028-5198 2990-27-028-4363 5340-27-028-8349 5306-27-024-5519 5310-27-006-2935 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION n Susturucu Komple Front Silencer Assembly n Susturucu Komple Front Silencer Assembly Arka Susturucu Komple Rear Silencer Assembly Arka Susturucu Komple Rear Silencer Assembly Egzost Uzatma Borusu Exhaust Extension Pipe Somun Nut Balant Braketi Bracket Mounting Egzost Ask Takozu Buffer-Exhaust Balant Braketi Bracket Mounting Civata M8x25 Bolt Pul Washer Plain Balant Braketi Bracket Mounting Egzost Ask Takozu Buffer-Exhaust Egzost Arka Borusu Rear Pipe-Exhaust Arka Susturucu Komple Rear Silencer Assembly Egzost Borusu Pipe-Exhaust Kvlcm Tutucu Komple Spark Retainer Assy Kelepe Clamp Civata Bolt(BH108121) Pul A8.4 Washer A8.4 For 130 vehicles Upto (V) 3W052303 for PU From (V) 3W052304 for PU For AMB For 72A30 Only For Millitary Support Carrier ADET QTY 1 1 1 1 1 8 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3 Not1

Not4 NOT5 NOT6 NOT6 NOT6 NOT6 NOT6

130 Aralar iin geerlidir. PU aralar iin (V) 3W052303 e kadar geerlidir. PU aralar iin (V) 3W052304 den itibaren geerlidir. AMB iin geerlidir. 72A30 iin geerlidir. Mhimmat eker Aralarda.

Otokar

09/2

LAND ROVER 110 . 130SUSTURUCULAR SILENCERSNO ILL 17 18

09001 (3N03TK./..)PARANO PARTNO 11000-80302-AA 11000-80203-AA NOT6

EGZOST SSTEM EXHAUST SYSTEMNSN NSN 5310-27-006-2928 5310-27-006-2769 Mhimmat eker Aralarda. R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-6 Nut M8-6 Only For Millitary Support Carrier ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT6 NOT6

Otokar

09/3

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130RADYATR VE ARA SOUTUCU RADIATOR AND INTERCOOLERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10000 (4C03TK)PARANO PARTNO ESR3683-LD FTP8030-L BTP1826-L BTP1827-L BTP2282-LD BTP2284-L BTP2601-L ERR4685-L ERR4686-L 11000-80012-AA 11000-80354-AA ESR1800 ESR0282-L ESR0283-L 14 15 16 17 18 19 NRC5544-L 11000-80008-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA 572312-L ESR2308-L

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2930-27-006-5813 4130-27-007-0136 2540-99-269-1819 2540-99-299-8656 2540-99-665-9504 2930-99-573-5867 2930-99-902-3223 5330-99-022-5021 5365-27-042-7567 5306-27-022-4421 5310-27-006-2935 5340-99-371-0624 5340-27-006-8222 2590-27-020-8173 5325-27-020-8941 5306-27-006-2700 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5365-27-042-6763 2930-27-042-7569 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Radyatr Komple Radiator Assembly +AraSoutucu +Intercooler +Sol Yan ereve +Frame Side LH +Sa Yan ereve +Frame Side RH +ereve-st/Radyatr +Frame-Radiator/Top +Radyatr Alt erevesi +Frame Bottom Radiator +Radyatr +Radiator Assembly +O-Ring +O-Ring +Tapa +Plug Civata M8x12 DIN933 Bolt (0111 2299) Pul A8.4 Washer A8.4 Kelepe Clip stBalant Braketi-Sol Mounting Bracket Upper LH stBalant Braketi-Sa Mounting Bracket Upper RH Radyatr st Burcu Bush-Radiator-Upper Civata M6x20 Screw M6x20 Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Lastik bur Rubber bush Radyatr Davlumbaz Cowl Fan ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 2 1 1 2 4 4 4 10 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

10/1

LAND ROVER 110 . 130RADYATR VE ARA SOUTUCU RADIATOR AND INTERCOOLERNO ILL 20 21

10000 (4C03TK./..)PARANO PARTNO 11000-80350-AA 71A00-80200-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5310-27-006-2933 5310-27-006-2771 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-8 Nut M5-8 ADET QTY 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

10/2

LAND ROVER 110 . 130GENLEME TANKI EXPANSION TANKNO ILL 1

10001 (4C05TK)PARANO PARTNO ESR0063 PCF101590 2 3 4 5 71A00-80201-AA 11000-80007-AA 11000-80351-AA ESR3436 PCH117840 6 7 ESR2343 ESR2344 PCH000120 8 9 ESR2345 ESR2348 PDL100000 10 11 12 13 14 15 16 CN100208 CN100208 ESR2313-L 71A00-80201-AA 11000-80007-AA 11000-80351-AA NTC7161 Not1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2930-99-346-9855 2930-99-346-9855 5310-27-006-2772 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 4720-99-991-2408 4720-99-991-2408 4720-99-471-2927 4720-99-549-5336 4720-99-885-4520 4730-99-577-1696 2930-99-608-9145 2815-99-991-1516 4730-99-152-4901 4730-99-152-4901 5340-27-006-8229 5310-27-006-2772 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5340-99-052-0101 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Genleme Tank Expansion Tank Genleme Tank Expansion Tank Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Hortum Komple Hose Assy Hortum Komple Hose-Bleed Pipe Assembly to Expansion Tank +Hortum-Kollektr/Genleme +Hose Ejector/Expansion Tank +Hortum-Radyatr/Kollektr +Hose Radiator/Ejector +Hortum-Radyatr/Kollektr +Hose Radiator/Ejector +Hortum-Motor/Kollektr +Hose Engine/Ejector +Kollektr +Pump Ejector +Kollektr +Pump Ejector +Hortum Kelepesi +Clip Hose Hortum Kelepesi Clip Hose Balant Braketi Bracket Mounting Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Genleme Tank Kapa Cap Expansion Tank From (V) XF829547 Superseeded part ADET QTY 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1

NOT2

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

10/3

LAND ROVER 110 . 130RADYATR BORULARI RADIATOR HOSESNO ILL 1 2 3

10002 (4C11T)PARANO PARTNO ESR2298-L CN100508-LD ESR3121-LD PCH119060-LD 4 5 6 CN100308-LD CN100508-LD ESR2662 NOT1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4720-27-042-6733 4730-99-420-3230 4720-27-005-9903 4720-27-033-7032 4730-99-798-0799 4730-99-420-3230 5340-99-588-2014 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION st Hortum Hose Top Kelepe Hose Clip Radyatr Alt Hortumu Bottom Hose-Radiator Radyatr Alt Hortumu Bottom Hose-Radiator Hortum Kelepesi Clip Hose Kelepe Hose Clip Hortum Kelepesi Clip Hose Upto (V) 4W055394 From (V) 4W055395 ADET QTY 1 2 1 1 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

(V) 4W055394 e kadar geerlidir. (V) 4W055395 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/4

LAND ROVER 110 . 130ARA SOUTUCU HORTUMLARI INTERCOOLER HOSESNO ILL 1 2 3 4 5

10003 (4C12TK)PARANO PARTNO ESR2309 PYC101120L CN100708-LD ESR2728 ESR2055 PNP101251 6 ESR2119 WCS500020 7 8 ESR2120 ESR2729 PNH102092 9 ESR2730 PNH102082 10 CN100608L PYC101120L 11 12 13 14 14C01-80243-AA 11000-80014-AA 11000-80354-AA CN100608L NOT1 NOT2 NOT3

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4720-99-215-5223 4730-99-517-2160 4730-99-350-5693 4720-99-598-7618 2990-99-807-7140 4710-99-807-7140 5340-99-739-0647 5340-99-739-0647 5340-99-051-9415 4720-99-846-0361 4720-99-846-0361 4720-99-427-7812 4720-99-427-7812 4730-99-517-2160 4730-99-517-2160 5310-27-006-2761 5306-27-006-2702 5310-27-006-2935 4730-99-517-2160 KE303 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 KE303 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Hortum-AraSoutucu Manif Hose Intercooler/Manifold Hortum Kelepesi Clip Hose Hortum kelepesi 50/70 Hose clip 50/70 Boru Komple-AraSoutucu Pipe Assy Intercooler/Turbo +Boru +Pipe +Boru +Pipe +Takoz +Rubber +Kelepe-Lastikli +Mounting-Rubber Flexible Support +Balant Braketi +Bracket-Coolant Bottom Hose +Hortum-Boru AraSoutucu +Hose Pipe to Intercooler +Hortum-Boru AraSoutucu +Hose Pipe to Intercooler +Hortum +Hose +Hortum +Hose Hortum Kelepesi Clip Hose Hortum Kelepesi Clip Hose +Fiberli Somun M8-8 +Nyloc Nut M8-8 +Civata M8x16 +Screw M8x16 +Pul A8.4 +Washer A8.4 Hortum Kelepesi Clip Hose Upto (V) 3W051123 From (V) 3W051124 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2 NOT1 NOT2

NOT1 NOT2 NOT1 NOT2 NOT3

(V) 3W051123 e kadar geerlidir. (V) 3W051124 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

10/5

LAND ROVER 110 . 130YA SOUTUCU HORTUMLARI OIL COOLER HOSESNO ILL 1

10004 (4C18D)PARANO PARTNO ESR3690-L ESR1594-L 2 ESR3691-L ESR1594-L 3 4 5 6 NTC6847-LD 71A10-80211-AA 11000-80007-AA 11000-80351-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4710-27-042-6781 5330-99-149-8373 4710-27-042-6782 5330-99-149-8373 5340-99-430-9420 5310-27-006-2767 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ya Radyatr Borusu-Dn Pipe Oil Cooler Return +O Ring +O Ring Ya Radyatr Borusu-Besle Pipe Oil Cooler Feed +O Ring +O Ring Kelepe Saddle clip Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 ADET QTY 1 2 1 2 2 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

10/6

LAND ROVER 110 . 130KALORFER KOMPLE HEATER ASSYNO ILL 1

10005 (4D09SK)PARANO PARTNO BTR1117-LD AWR6232-LD 71A70-36451-AA 71A70-36453-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11000-80017-AA 71A00-80344-AA 11000-80302-AA NN108021 11000-80007-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MRC8378 MUC2417-L MUC2418-LD MRC9998-L MRC9938-LD MRC9941-LD MRC9940-LD 17 71A00-81346-AA Not1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2540-27-006-2837 2540-99-352-5264 6140-27-028-7427 6150-27-028-2424 5306-27-006-2704 5310-27-006-2961 5310-27-006-2928 5310-99-786-8369 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2540-99-721-4413 2940-99-729-2980 2540-99-722-8578 5330-99-721-4414 2540-99-771-6981 2540-99-771-6982 2540-99-720-8157 5306 27 006 2749 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kalorifer Komple Heater Assembly-12V Vehicle Kalorifer Komple Heater Assembly +Kablo-Kalorifer Motoru +Cable-Heater Motor +Kablo-Kalorifer Rezistr +Cable-Heater Resistor Civata M8x25 Bolt Pul A8.3 Plain Washer A8.3 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun Nutsert Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Conta Seal Boaltma Supab Dumpvalue Hava Kanal Duct Davlumbaz Contas Seal Duct to Wing Souk Hava Emi Izgaras Gril Cold Air Intake st Izgara-Sol Finisher-LH Emi Izgaras Kapal-Sa Finisher Blanking-RH Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/7

LAND ROVER 110 . 130KALORFER KOMPLE HEATER ASSYNO ILL 18 19 20 21

10005 (4D09SK./..)PARANO PARTNO 71A00-81321-AA 71A00-80454-AA 79013 MRC8642-L Not2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5306-27-006-2758 5310-27-024-5791 5310-99-137-6356 2540-99-721-4412 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Sac vidas Drive screw Rondela U nut-24V Somun Lokut Nut Flanl Boru-Kalorifer Emi Flanged Pipe-Heater Inlet From (V) 2W844139 ADET QTY 4 9 9 1

(Rev0)NOT NOTE

Not2

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

10/8

LAND ROVER 110 . 130KALORFER-12 VOLT HEATER-12 VOLTNO ILL 1

10006 (4D12.K)PARANO PARTNO AAP0817-LD JEF100220-L 2 3 AAP0811-L UTP1282 JGK100170-LD 4 UTP1910-LD Not1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2540-99-721-4399 2540-99-185-5258 2930-27-042-8201 2590-99-328-8151 6150-99-513-4520 2815-99-897-2895 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Petek Komple Radiator Petek Komple Radiator Salyangoz Komple Volute Assy Diren ve Kablo Grubu Harness and Resistor Diren Ve Kablo Grubu Harness And Resistor Motor Ve Rotor Komple Motor & Rotor Assy From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/9

LAND ROVER 110 . 130ISITICI KUMANDALARI HEATER CONTROLSNO ILL 1 2

10007 (4D130K)PARANO PARTNO 71A00-76250-AA AAP0890-LD UTP1883-L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AAP0876-LD 11000-80069-AA 11000-80350-AA 347586-L MTC2805-LD MTC7737 MTC7737 71A00-80144-AA 71A00-80317-AA MRC9922-L MTC6194-LD 13H7343-L MTC5760-L 347939-L JFF000120-L 17 18 553951-L MTC6006-LD Not1 Not2 Not3 Not4

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5930-27-006-2783 6150-27-006-2832 6150-99-301-8369 2590-27-042-6776 5305-27-006-2735 5310-27-006-2933 5340-27-042-7646 5355-27-020-8735 5305-99-941-1937 5305-99-941-1937 5305-27-006-2727 5310-27-006-2940 5365-27-020-7167 2540-99-721-4410 5340-99-828-7475 2540-99-721-4411 2540-99-822-6471 2590-99-703-0627 3020-14-420-4857 7690-99-887-3690 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) VF829546 a kadar geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kontrol Kollar Control Assembly-Outlet Kablo Takm Wiring Harness Kablo-Kalorifer Kumanda Cable-Heater Control Kontrol Teli Control Cable Cvata M5x16 Screw M5x16 (se105161) Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Kumanda Levyeleri Mounting Plate And Levers Levye Kol Ucu Knob-Lever Civata Screw Civata Screw Civata M4x20 DIN7985 Screw Pul A5 Washer A5 Mesafe Paras Spacer Karm Kontrol Teli Control Cable-Blend Kablo Kelepesi Cable Clip Tutucu Pim Trunnion Datm Kumanda Kablosu Control Cable-Distribution Tel-Kalorifer Hava Ynlendirme Cable-Distribution Cont.-Heate Datm Kablosu Klf Trunnion-Distribution Cable Etiket-Istma Label-Heater From (V) XF829547 From (V) 2W844139 Upto (V) 1W844138 Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2 Not3 Not4

Otokar

10/10

LAND ROVER 110 . 130ISITICI KUMANDALARI HEATER CONTROLSNO ILL 19

10007 (4D130K./..)PARANO PARTNO MTC6007-LD Not4

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 7690-99-234-3137 (V) VF829546 a kadar geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Etiket Havalandrma Label-Fan Upto (V) WF829546 ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE Not4

Otokar

10/11

LAND ROVER 110 . 130ILAVE KONVEKTR ADDITIONAL CONVECTORNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10008 (4D140W)PARANO PARTNO 71A80-76010-AA 71A80-76232-AA 71A80-76234-AA 71A80-76236-AA 71B21-76077-AA 71B21-76063-AA 71B21-76065-AA 71B21-76061-AC 11000-80201-AA 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71B21-76138-AA CN100258-LD 12A14-36800-AA 299-LD 14C01-80243-AA 71A00-80337-AA 14C05-76180-AA Not1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2590-27-028-5017 4720-27-027-5644 4720-27-027-5647 4720-27-033-7153 4720-27-028-4595 4810-27-028-5032 4730-27-028-4779 2590-27-028-1385 5310-27-006-2768 5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 4710-27-026-2555 4730-99-533-2960 5340-27-028-8011 5325-27-028-2028 5310-27-006-2761 5310-27-006-2956 4720-27-028-8418 KOM iin geerlidir. U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Konvektr Convektor Hortum-lave Konvektr Hose-Add. Convector Hortum-lave Konvektr Hose-Add. Convektor Kalorifer Hortumu Heater Hose Hortum-Dn Hose-Return Kresel Vana Gale Valve Hortum Rakoru Conpling Vana Braketi Bracket-Valve Somun M6-6 Nut M6-6 Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Ara Boru Hose-Intermediate Kelepe 16-25 Clamp 16-25 erit Kelepe Cable Cleat Gromet Grommet Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul Washer zolasyon Borusu Isolation Pipe For KOM ADET QTY 1 1 1 2 2 2 4 1 4 4 8 4 4 10 5 2 2 2 1

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

10/12

LAND ROVER 110 . 130BUU KANALLARI VE KAPAKIKLARI DEMISTERS AND OUTLET FLAPSNO ILL 1

10009 (4D15.)PARANO PARTNO BTR1599-LD BTR1600-LD 2 3 4 5 6 71A00-81345-AA 11000-80350-AA MTC6382-L MRC7281-LD 346894-LD JDL000030-L 7 8 346976 395829-L 395830-L JKB000080-L JKB000090-L 9 10 11 71A00-81345-AA YYC10037L FNK000010 Not1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2540-99-257-8184 2540-99-215-4519 5306-27-006-2748 5310-27-006-2933 2540-99-721-4421 5325-27-020-8940 2540-99-825-4082 2540-99-676-4834 5360-99-824-3471 2540-99-825-4080 2915-27-020-5533 2590-99-737-4278 2590-99-730-6573 5306-27-006-2748 5340-99-834-1439 5360-99-212-7542 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Buu Kanal-Sol Demister Outlet-LH Buu Kanal-Sa Demister Outlet-RH Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Esnek Hortum Flexible Tube Gromet Grommet Kapakklar Komple Outlet Flaps Complete Havalandrma Kontrol Kapaklar Flap & Seals Assy Blower-Heater Yay Spring Scak Hava k Az-Sa Heater Duct Outlet Grille-RH Scak Hava k Az-Sol Heater Duct Outlet Grille-LH Hava Ynlendirici-Sa Duct Assembly-Air Floor-RH Hava Ynlendirici-Sol Duct Assembly-Air Floor-LH Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Klips Clip Yay Spring From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 3 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1 Not1

Not1 Not1

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

10/13

LAND ROVER 110 . 130KALORFER BORULARI HEATER HOSENO ILL 1

10010 (4D16BK)PARANO PARTNO PCH115320-LD 71A25-76154-AA 2 BTR8396-L JHB100590-LD 71A25-76153-AA 3 BTR8395-L JHC100310-LD 71A25-76155-AA 4 CN100308-LD PYC101940-LD 5 6 7 8 9 71A70-76223-AA RA612317 ESR2662 NRC8332 ERR6197 Not1 Not2 Not3 Not4

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4720-99-335-2907 4720-27-027-5613 4720-99-027-3049 4720-99-433-1267 4720-27-027-5611 4720-99-215-6105 4720-99-371-9039 4720-27-027-5612 4730-99-798-0799 5340-99-884-6609 2590-27-027-6026 5320-27-029-0179 5340-99-588-2014 5340-99-741-2060 4710-99-957-9369 SW ve PU iin geerlidir. KOM ve AMB iin geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kalorifer Hortumu Komple Hose Heater Assembly Kalorifer Hortumu Komple Heater Hose Assy Kalorifer Giri Hortumu Hose Heater Inlet Kalorifer Giri Hortumu Heater Hose-Inlet Kalorifer Giri Hortumu Heater Hose-Inlet Kalorifer Dn Hortumu Hose Heater Return Kalorifer k Hortumu Heater Hose-Return Kalorifer k Hortumu Heater Hose Return Hortum Kelepesi Clip Hose Kelepe Clip Braket-Kalorifer Hortumu Bracket-Heater Hose Pop perin 4.8x12.7 Pop rivet Hortum Kelepesi Clip Hose Kelepe Kable-Clip Hortum-Kal./Soutucuya Hose-Heater/Cooler For SW and PU For KOM and AMB Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 2 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not1 Not2 Not3 Not1 Not2 Not3 Not4

Otokar

10/14

LAND ROVER 110 . 130LAVE KALORFER HORTUMLARI SECONDARY HEATER HOSESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10011 (4D16ML)PARANO PARTNO 71B21-76077-AA 71B21-76078-AA 71B21-76138-AA 71B21-76155-AA 71B21-76154-AA 71B21-76010-AA 276054-LD 71B21-76014-AA 71A25-76061-AA 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 11000-80201-AA 71B21-76063-AA 71B21-76065-AA 71A25-76154-AA 71A25-76065-AA 71A25-76071-AB CN100258-LD M.177007 NOT1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4720-27-028-4595 4720-27-028-4598 4710-27-026-2555 4720-27-026-1770 4720-27-028-4604 2930-27-026-4568 5325-27-006-2874 5340-27-028-9233 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Hortum-Dn Hose-Return Hortum-Besleme Hose-Feed Ara Boru Hose-Intermediate Hortum Hose Hortum Hose Konvektr Convector Gromet Grommet Kelepe Saddle Clip Vana Braketi Bracket-Valve Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-6 Nut M6-6 Kresel Vana Gale Valve Hortum Rakoru Conpling Kalorifer Hortumu Komple Heater Hose Assy Vana Plakas Plaquette-Valve Vana Braketi Lastii Rubber-Valve Bracket Kelepe 16-25 Clamp 16-25 Teflon Bant Teflon Band This fiche for 130 Crew Cab vehicles ADET QTY 2 2 4 1 1 1 2 2 2 4 8 4 4 2 4 1 1 1 12 1

(Rev0)NOT NOTE NOT1

5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2768 4810-27-028-5032 4730-27-028-4779 4720-27-027-5613

T0675 T0675 T0675 T0675

4730-99-533-2960

U1030

Bu fi 130 ift Kabin aralar iin geerlidir

Otokar

10/15

LAND ROVER 110 . 130LAVE KALORFER HORTUMLARI SECONDARY HEATER HOSESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10012 (4D16MX)PARANO PARTNO 71B21-76077-AA 71B21-76078-AA 71B21-76138-AA 71B21-76155-AA 71B21-76154-AA 71B21-76010-AA 73B00-08122-AA 71B21-76014-AA 71B21-76061-AC 71A25-76061-AA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 11000-80201-AA 71B21-76063-AA 71B21-76065-AA 71A00-38142-AA 71A25-76155-AA 71A25-76153-AA 71B21-76071-AA NOT1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4720-27-028-4595 4720-27-028-4598 4710-27-026-2555 4720-27-026-1770 4720-27-028-4604 2930-27-026-4568 5325-27-024-6465 5340-27-028-9233 2590-27-028-1385 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Hortum-Dn Hose-Return Hortum-Besleme Hose-Feed Ara Boru Hose-Intermediate Hortum Hose Hortum Hose Konvektr Convector Gromet Grommet Kelepe Saddle Clip Vana Braketi Bracket-Valve Vana Braketi Bracket-Valve Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-6 Nut M6-6 Kresel Vana Gale Valve Hortum Rakoru Conpling Hortum Kelepesi Hose Clip Kalorifer k Hortumu Heater Hose Return Kalorifer Giri Hortumu Heater Hose-Inlet Vana Braketi Lastii Rubber-Valve Bracket Upto (V) 5W058601 From (V) 5W058602 ADET QTY 2 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 8 4 4 2 4 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2768 4810-27-028-5032 4730-27-028-4779 4730-27-028-8019 4720-27-027-5612 4720-27-027-5611 5340-27-028-7387

T0675 T0675 T0675 T0675

NOT1

(V) 5W058601 e kadar geerlidir. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/16

LAND ROVER 110 . 130LAVE KALORFER HORTUMLARI SECONDARY HEATER HOSES

10012 (4D16MX./..)NO ILL PARANO PARTNO 71A25-76071-AA 20 21 22 23 71A22-76022-AA 12A14-81369-AA 14C05-76180-AA 11000-80354-AA NOT3 NOT4

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Vana Braketi Lastii Rubber-Valve Bracket Konvektr n Kapa Front Plug-Convector Sac Vidas 2.9x16 DIN7981 Drive Screw zolasyon Borusu Isolation Pipe Pul A8.4 Washer A8.4 From (V) 5W058602 to (V) 5W058632 From (V) 5W058633 ADET QTY 2 1 5 1 2

(Rev1)NOT NOTE NOT3

2590-27-027-6080 5305-27-024-5692 4720-27-028-8418 5310-27-006-2935 T0675 T0675

NOT4

(V) 5W058602 den (V) 5W058632 ye kadar geerlidir. (V) 5W058633 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/17

LAND ROVER 110 . 130HAVALANDIRMA FANI EXTRACTOR FANNO ILL 1

10013 (4D170)PARANO PARTNO 73B00-76021-AA 73B11-76021-AA 72A05-76019-AA 2 71A00-81336-AA Not1 Not2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4140-27-014-9050 4140-27-029-0178 5340-27-028-1964 5306-27-006-2742 AMB iin geerlidir. 72A06 iin geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Havalandrma Fan Extractor Fan Havalandrma Fan Ventilation Fan +Fan Kapa- +Fan Cover-Inner Sac Vidas B3.5x9.5 Drive Screw B3.5x9.5 For AMB For 72A06 ADET QTY 2 1 1 24

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Otokar

10/18

LAND ROVER 110 . 130TURBO FAN TURBO FANNO ILL 1

10014 (4D180)PARANO PARTNO 12A14-76014-AB 12A14-76014-AA 72A05-61261-AA 12E00-76014-AA 12E00-76014-AA 2 3 4 5 6 7 12A14-81306-AA 11000-80350-AA 12A14-81307-AA 12A14-36666-AA 14C01-36204-AA 12A14-37014-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4140-27-027-4637 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Turbofan Komple Turbofan Assembly Turbofan Komple Turbofan Assembly +Fan Kapa-D +Fan Cover-Outer Turbofan Komple Turbofan Assembly Turbofan Komple Turbofan Assembly Sac Vidas 4.8x25 DIN7504 Drive Screw Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Sac Vidas 3.9x25 DIN7504 Drive Screw 3.9x25 kili T Erkek Konnektr Two Way Connector Fi SF 2D Socket Anahtar-Turbofan Switch-Turbofan For 72A05-06-07 vehicles For 72A05 & 72A06 For 72A30 For AMB upto (V) 5W057198 For AMB from (V) 5W057199 ADET QTY 1 1 1 1 1 12 12 4 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 NOT4 Not2 Not3 NOT5

2590-27-028-5555 4140-27-028-5075 4140-27-028-5075 5305-27-024-5646 5310-27-006-2933 5305-27-024-5648 5935-27-008-8283 5935-27-018-3148 5930-27-028-7049 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

72A05-06-07 aralar iin geerlidir. 72A05 ve 72A06 iin geerlidir. 72A30 iin geerlidir. AMB iin (V) 5W057198 e kadar geerlidir. AMB iin (V) 5W057199 dan itibaren geerlidir.

Otokar

10/19

LAND ROVER 110 . 130KLMA - KOMPLELER COMPLETE ASSY - AIR CONDITIONNO ILL 1

10015 (4F021K)PARANO PARTNO 71A70-76002-AA 71A70-76753-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71A70-76714-AA 73A10-76784-AA 71A70-76900-AA 71A70-76901-AA 71A70-76902-AA 71A70-76903-AA 71A70-76904-AA 31D00-76796-AA 31D00-76700-AA 71A70-76905-AA 71A70-76906-AA 71A70-76907-AA 71A70-76908-AA 71A70-76909-AA 71A70-76910-AA 71A70-76911-AA 71A70-76912-AA 71A70-76913-AA Not1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4120-27-028-7329 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klima Seti-12V Air Condition Set-12V Klima Fan Motoru Komple Electric Fan Assy Klima Fan Motoru Fan Motor-Air Condition Kompresr Braketi Komple Compressor Plate Gergi Kasna Braketi Belt Tensioner Bracket Kasnak Tensioner Pulley Kasnak Kolu Eccentric Civata Special Screw Bur Spacer Kay 4Kx1322 Belt 4Kx1322 Klima Kompresr Komple 12V Compressor Kurutucu Receiver Drier Kondenser Condenser Hava Kanal Duct Tesisat Kablosu Komple Electric Control Wiring Kompresr Kablosu Wiring For Compressor Evaporatr Evaporator Unit Assy Trim Paras-Sa Right Side Bulkhead Trim Paras-Sol Left Side Bulkhead Trim Paras-Alt Lower Bulkhead This Fiche For KOM Vehicles Superseeded Part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1

4140-27-028-4295 2590-27-027-8365 2590-27-028-5708 3020-27-028-5710 3040-27-028-5711 5306-27-028-7374 3120-27-026-0983 3030-27-024-4100 4120-27-028-5506 2530-27-029-8683 5411-27-032-2731 2540-27-028-5712 6150-27-028-3019 6150-27-028-5219 2540-27-028-6807 2540-27-028-5129 2540-27-028-5133 2540-27-028-5139 Bu Fi KOM Aralar in geerlidir. Para numaras deimitir

NOT2

Otokar

10/20

LAND ROVER 110 . 130KLMA - KOMPLELER COMPLETE ASSY - AIR CONDITIONNO ILL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

10015 (4F021K./..)PARANO PARTNO 71A70-76914-AA 71A70-76915-AA 71A70-76916-AA 73B10-76710-AA 71A70-76917-AA 71A70-76918-AA 71A70-76919-AA 71A70-76920-AA 71A70-76921-AA 71A70-76922-AA 71A70-76923-AA 71A70-76924-AA 71A70-76925-AA 71A70-76926-AA 71A70-76927-AA 71A70-76928-AA 71A70-76929-AA 71A70-76930-AA 71A70-76931-AA 71A70-76932-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2590-27-028-5714 2590-27-028-5238 2590-27-028-5086 5930-27-028-4319 2590-27-028-5716 5306-27-028-7088 5306-27-028-7092 5306-27-028-7096 5306-27-028-7099 5306-27-028-7102 5306-27-028-7125 5310-27-028-7375 2540-27-028-6805 5961-27-013-2903 4720-27-028-6707 5325-27-028-6455 5340-27-028-8003 5340-27-028-8005 5340-27-028-8408 5340-27-028-8409 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kay Koruyucu Belt Protection Kurutucu Braket Receiver Drier Support Bracket Emniyet Flan Gas Pipe Securing Flange Basn kaz Miri Pressure Switch Evaporatr Balant Braketi Evaporator Securing Bracket Civata Screw Civata Screw Civata Screw Civata Screw Civata Screw Civata Screw Somun Spring Nut fle Grille Diyot Diode Tahliye Borusu Drain Water Hose Gromet Rubber Pipe Head erit Kelepe Pull Clamp erit Kelepe Pull Clamp Kroe Gas Pipe Securing Clamp Kroe Gas Hose Fixing Clamp ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 4 1 1 1 10 5 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

10/21

LAND ROVER 110 . 130KLMA - KOMPLELER COMPLETE ASSY - AIR CONDITIONNO ILL 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

10015 (4F021K./..)PARANO PARTNO 71A70-76933-AA 71A70-76934-AA 71A70-76935-AA 71A70-76936-AA 71A70-76937-AA 71A70-76938-AA 71A70-76939-AA 71A70-76940-AA 71A70-76941-AA 71A70-76942-AA 71A70-76943-AA 71A70-76944-AA 71A70-76945-AA 71A70-76946-AA 71A70-76947-AA 71A70-76948-AA 71A70-76949-AA 71A70-76950-AA 71A70-76951-AA 71A70-76754-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5340-27-028-6710 5340-27-028-7996 5340-27-028-7993 5340-27-028-7992 5325-27-028-6468 4730-27-028-6454 6150-27-028-5523 2590-27-028-5207 2590-27-028-5244 5310-27-028-7981 5310-27-028-7982 5310-27-028-7983 5310-27-028-7984 4520-27-028-3334 4720-27-028-5717 4720-27-028-5718 4720-27-028-5721 4720-27-028-5723 4720-27-028-5726 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tapa Plug Kelepe Clamp-Two Way Gas Pipe Securin Kelepe Clamp-Gas Hose Two Way Fixing Kelepe Clamp-Gas Pipe Securing Gromet Rubber Pipe Lead Bitml zolasyon Anti-Condensate Material Braket Gas Hose Support Bracket Kondenser Braketi Condenser Support Bracket Destek Braketi Gas Pipe Support Bracket Pul Plain Washer Pul Plain Washer Konik Pul Conical Washer Konik Pul Conical Washer Hortum Komple-Kondenser/Kurutucu Pipe-Condenser/Drier Hortum Komple-Kurutucu/Evaporatr Pipe-Drier/Evaporator Hortum Komple-Kompressr/Kondenser Pipe-Compressor/Condenser Hortum Komple-Evaporatr/Kondenser Pipe-Evaporator/Condenser Hortum Pipe Hortum Pipe Kondenser+Fan Komple Condenser with Fan Assy ADET QTY 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

10/22

LAND ROVER 110 . 130KLMA - KOMPLELER COMPLETE ASSY - AIR CONDITIONNO ILL 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

10015 (4F021K./..)PARANO PARTNO 71A70-76755-AA 71A70-76756-AA 71A70-76757-AA 71A70-76758-AA 71A70-76759-AA 71A70-76712-AA 71A70-76760-AA 71A70-76761-AA 71B11-76718-AA 71B11-76726-AA 73B10-76714-AA 71A70-76762-AA 71A70-76763-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kurutucu Filtre Receiver Drier Kondenser Braketi Condenser Bracket Kondenser Braketi Condenser Bracket Fan Braketi Fan Bracket Fan Braketi Fan Bracket Evaporatr nitesi Komple Evaporator Unit Assy Ayar Dmesi Knob Ayar Dmesi Knob Termostat Mechanical Thermostat Klima Kontrol Dmesi Air Blower Control Switch fleme nitesi Air Blower Unit Genleme Valfi Expansion Valve Genleme Valfi Hortumu Expansion Valve Gas Tube ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

10/23

LAND ROVER 110 . 130KLMA - KOMPLELER COMPLETE ASSY - AIR CONDITIONNO ILL 1

10016 (4F021X)PARANO PARTNO 71B21-76002-AA 71B21-76520-AA 71A26-76002-AA 71A25-76002-AA 2 3 4 5 6 7 71B21-76521-AA 71B21-76522-AA 71B21-76523-AA 71B21-76524-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA Not1 NOT2 NOT3

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4120-27-028-4054 5340-27-028-6743 4120-27-028-4337 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klima Komple Air Condition Assy Evaporatr Kapa-zoleli Cover Evaporator-Insulated Klima Komple Air Condition Assy Klima Komple Air Condition Assembly Taban Plakas-zoleli Ground Plate-Insulated Havalandrma Komple 12V Air Diffuser Assembly Havalandrma Tablosu Air Diffuser Hava Ynlendirme Seti Nozzle Set Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Not Illustrated For 71A26 AMB from (V) 2F844546 For 71A25 AMB from (V) 5W058602 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

(Rev1)NOT NOTE Not1

NOT2 NOT3

5340-27-028-6735 2540-27-028-5176 2540-27-028-5179 2540-27-028-5180 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 T0675 T0675

NOT3 NOT3

ekilde gsterilmemitir. 71A26 AMB iin (V) 2F844546 dan itibaren geerlidir. 71A25 AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

Otokar

10/24

LAND ROVER 110 . 130KOMPRESR - KLMA COMPRESSOR - AIR CONDITIONNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

10017 (4F031X)PARANO PARTNO 71B21-76525-AA 71B21-76526-AA 71B21-76527-AA 71B21-76528-AA 71B21-76529-AA 71B21-76530-AA 73A00-76792-AA 71A25-81081-AA NOT1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4120-27-028-4302 3010-27-029-8249 5950-27-028-4062 4810-27-028-4300 4810-27-028-4301 5330-27-028-7972 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kompresr Komple 12V Compressor Assy 12V Elektromanyetik Kavrama Electro Magnetic Clutch Assy Manyetik Bobin 12V Magnetizing Coil 12V Kilitleme Ventili 7/8 Emi Shut Off Valve 7/8 Suction Sid Kilitleme Ventili 3/4 Basn Shut Off Valve 3/4 Pressure Si Conta Gasket Kompresr Kay Korumas Guard Air Con Belt Kay Belt From (V) 5W058602 From (V) 6W061260 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

(V) 5W058602 dan itibaren geerlidir. (V) 6W061260 dan itibaren geerlidir.

Otokar

10/25

LAND ROVER 110 . 130KUMANDA TABLOSU OPERATING PANELNO ILL 1 2 3

10018 (4F041X)PARANO PARTNO 71B21-76531-AA 71B21-76532-AA 71B21-76533-AA 71A25-76533-AA 4 5 6 71B21-76534-AA 71B21-76535-AA 71B21-76536-AA 71B21-76537-AA 7 8 9 71B21-76538-AA 73B00-80069-AA 12E00-02010-AA NOT1 NOT2

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5340-27-028-0572 5930-27-028-5182 5930-27-028-5184 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Montaj Plakas Mounting Base Havalandrma Dmesi Knob Off Switch Air Termostat Dmesi Knob Off Switch Thermostat Termostat Dmesi Switch-Thermostat Havalandrma alteri Switch Off Ventilator Termostat Thermostat Rle 12V Relay 12V Rle 12V Relay 12V Ayarl Diren Resistor Civata M5x16 Screw M5x16 Dubel M5x1 Nutsert M5x1 Upto (V) 5W058601 From (V) 5W058602 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8 8

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

5930-27-028-8343 6685-27-028-6876 5945-27-028-7975 5945-27-028-7977 5905-27-028-4067 5306-27-024-5913 T0675

NOT2 NOT2

(V) 5W058601 e kadar geerlidir. (V) 5W058602 dan itibaren geerlidir.

Otokar

10/26

LAND ROVER 110 . 130SOUTUCU ANA PARALAR MAIN COMPONENTS - AIR CONDITIONNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10019 (4F051X)PARANO PARTNO 71B21-76539-AA 71B21-76540-AA 71B21-76541-AA 71B21-76542-AA 71B21-76543-AA 71B21-76544-AA 71B21-76545-AA 71B21-76546-AA 71B21-76547-AA 71B21-76548-AA 71B21-76549-AA 71B21-76550-AA 71B21-76551-AA 71B21-76552-AA 71B21-76553-AA 71B21-76554-AA 71B21-76555-AA 71B21-76556-AA 71B21-76557-AA 71B21-76558-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 2930-27-028-6869 5340-27-028-6855 2930-27-028-6810 4820-27-028-4303 5915-27-029-8475 4730-27-028-6756 4730-27-028-6757 4730-27-028-6759 4730-27-028-6812 4730-27-028-6761 4730-27-028-6762 4720-27-028-6826 4720-27-028-6828 4720-27-028-6879 4720-27-028-6817 4720-27-028-6820 5930-27-028-7339 5925-27-029-1125 2930-27-028-8168 2590-27-028-7960 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kondenser Petei Condenser Corp. Koruyucu Izgara Protectiv Grating Evaporatr Petei Evaporator Corp. Ayar Supab Expansion Valve Koruyucu Gaz Filtresi Comb. Receiver Drier Rakor Sleeve Rakor Sleeve Rakor Sleeve Rakor Sleeve Rakor Sleeve Rakor Sleeve Hortum-Kondenser Liquid Line-Condenser Hortum-Ayar Vanas Liquid Line-Expansion Valve Kondenser Basn Hortumu Discharge Line Condenser Soutucu Hrtum 1540-8 Freon Hose Soutucu Hortum 1540-12 Freon Hose Alak Basn alteri Low Pressure Switch Yksek Basn alteri High Pressure Switch Pervane Fan Blade Destek Braketi Bracket Support ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

10/27

LAND ROVER 110 . 130SOUTUCU ANA PARALAR MAIN COMPONENTS - AIR CONDITIONNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

10019 (4F051X./..)PARANO PARTNO 71B21-76559-AA 71B21-76560-AA 71B21-76561-AA 71B21-76562-AA 71B21-76563-AA 71B21-76564-AA 71B21-76565-AA

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5340-27-028-8165 5330-27-028-7944 5340-27-028-8414 6105-27-028-4304 5340-27-029-1126 4140-27-032-2723 4140-27-028-5185 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fan Motor Kab Airbox Assy-Blower Conta Gasket Klips Clams Elektromotor 12V Electromotor Motor Toz Kapa Cap Cover fleyici Pervane Blower Wheel Fan Komple 12V Blower Assembly ADET QTY 3 3 24 4 1 3 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

10/28

LAND ROVER 110 . 130KLMA SU TAHLYES WATER DRAIN-AIR CONDITIONNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10020 (4F060X)PARANO PARTNO 71A25-80582-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 71A25-76198-AA 71A25-76200-AA 71A25-76202-AA 32A01-76282-AA M.124029 71A00-81333-AA 14C01-80243-AA 71A00-80349-AA 71A10-80211-AA 71A00-80357-AA Not1 NOT2 NOT3 NOT4

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 5340-27-024-5819 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 5340-27-028-4597 2540-27-028-4519 2540-27-028-4521 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION P Kelepe P Clip Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Klima Kondenser Davlumbaz Condenser Cowl Air Condition Hava Kanal-Sa Air Channel-RH Hava Kanal-Sol Air Channel-LH fle Vehicle Fan Yuvarlak Boru Hose Civata M6x40 Screw M6x40 (SF106401) Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Plain Washer (AFU1079) Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) For AMB As required From (V) 5W058602 Upto (V) 5W058601 ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT4 NOT4 NOT3 NOT2

5305-27-010-1277 5310-27-006-2761 5310-27-006-2964 5310-27-006-2767 5310-27-006-2966

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

4 3 3 3 3

NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3

AMB iin geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. (V) 5W058601 e kadar geerlidir.

Otokar

10/29

LAND ROVER 110 . 130LAVE KLMA HORTUMLARI SECONDARY AIR-CONDITION HOSESNO ILL 1 2 3 4 5 6

10021 (4F07L)PARANO PARTNO 72A04-76734-AA 72A04-76736-AA 73B06-76715-AA 73B06-76717-AA 31D00-76746-AA 83A00-76012-AA Not1

SOGUTMA VE ISITMA COOLING AND HEATINGNSN NSN 4520-27-028-4848 4520-27-028-4853 9999-27-032-2705 4810-27-028-4318 4730-27-029-0110 4730-27-028-2444 Bu fi 72A04 iin geerlidir. T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klima Hortumu-Kurutucu/Arka Ev Hose-Dehumidifier/Evaporator Klima Hortumu-Arka Evap./Kompr Hose-Rear Evap./Compressor Bobin Bobbin Solenoid Valf Selenoid T Rakor T Sleeve Klima Su Tahliye T Dirsek T Elbow-Air Cond. Water Treatm This fiche for 72A04 ADET QTY 1 1 2 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

10/30

LAND ROVER 110 . 130FAR KOMPLE HEADLAMP ASSYNO ILL 1

11000 (4G03.)PARANO PARTNO 71A00-36370-AD AMR2345 2 3 4 79307-L 79051 71A00-36160-AA NOT1 NOT2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6220-27-006-7859 6220-99-859-1840 5305-27-020-8943 5310-99-138-0422 6240-27-006-8274 U1030 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Far Komple Headlamp Assy Far Komple-12V Headlamp Assy-12V Vida 8x1/2" Screw 8x1/2" Dbel Lock Nut Ampul 12V Bulb 12V Upto (V) 2W845014 From (V) 2W845015 ADET QTY 2 2 8 8 1

(Rev0)NOT NOTE NOT1 NOT2

(V) 2W845014 e kadar geerlidir. (V) 2W845015 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/1

LAND ROVER 110 . 130PARK VE SNYAL LAMBALARI - N SIDE & INDICATOR LAMPS. - FRONTNO ILL 1

11001 (4G040K)PARANO PARTNO PRC5161-LD 71A70-36526-AA 589284-L AMR6513-L 2 3 4 11000-81346-AA 31C00-36050-AA PRC5162-LD 71A70-36527-AA 589285-L AMR6514-L 5 11000-81501-AA Not1 Not2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6620-27-006-2861 6220-27-028-4616 6220-99-825-6124 6220-99-420-3803 5306-27-006-2740 6220-27-006-2925 6620-27-006-2862 6220-27-028-3903 6220-99-828-7809 6220-99-164-3878 6240-27-006-2923 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sinyal Lambas-n Indicator Lamp-Front Sinyal Lambas Indicator Lamp +Sinyal Lambas Cam +Lens-Indicator Lamp n Sinyal Lambas Indicator Lamp-Front Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Ampul-12V 21W Bulb-12V 21W Park Lambas-n Front Side Lamp. Park Lambas-n Parking Lamp-Front +Park Lambas Cam +Lens-Parking Lamp n Park Lambas Parking Lamp-Front Ampul-Arka Park Bulb-Rear Indicator From (V) XF829547 From (V) 2W844139 ADET QTY 2 2 1 2 12 2 2 2 1 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2

Not1

Not2

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

11/2

LAND ROVER 110 . 130SS FARI - N FOG LAMP - FRONTNO ILL 1

11002 (4G041K)PARANO PARTNO 71A10-36180-AA 72A22-36330-AA 2 11000-80008-AA 12A14-80016-AA 3 11000-80201-AA 11000-80203-AA 4 RRC5463-LM 72A22-36266-AA 5 72A22-80302-AA Not1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6210-27-006-2884 6220-27-029-1171 5306-27-006-2700 5306-27-024-5618 5310-27-006-2768 5310-27-006-2769 6150-27-006-7854 6150-27-028-8063 5310-27-024-5887 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Sis Far Komple-Yuvarlak Front Foglamp Assy Sis Far-Kare Fog Lamp-Square Civata M6x20 Screw M6x20 Civata M8x20 Screw M8x20 Somun M6-6 Nut M6-6 Somun M8-6 Nut M8-6 Kablo-Sis Far Cable-Fog Lamp Kablo-Sis Far Cable-Fog Lamp Rondela B8 Spring Washer B8 From (V) XF829547 ADET QTY 2 2 4 2 4 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not1

Not1 Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/3

LAND ROVER 110 . 130SNYAL LAMBALARI - YAN REPEATER LAMPS - SIDENO ILL 1

11003 (4G050K)PARANO PARTNO PRC9916 AMR4103 AFU4481 YPY100220 XGB000030 2 3 4 5 AFU4481 AFU3112L STC966 54948105 Not1 Not2 Not3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6220-99-517-3082 2540-99-993-0504 6220-99-724-3292 6250-99-484-3161 6220-99-562-6097 6220-99-724-3292 5330-99-832-3386 6150-99-739-0899 5940-99-818-4818 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yan Sinyal Side Repeater Lamp Yan Sinyal Lambas Side Repeater Lens +Ampul-12Volt +Bulb-12Volt +Duy +Bulb Holder Yan Sinyal Lambas Side Repeater Lens Ampul-12Volt Bulb-12Volt O Ring O Ring Kablo-Yan Sinyal Cable-Side Reater Lamp Konnektr Connector Tube From (V) XF829547 From (V) 1W838943 Upto (V) WF829546 ADET QTY 2 2 1 1 2 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2

Not3 Not3

Otokar

11/4

LAND ROVER 110 . 130STOP LAMBALARI STOP/TAIL LAMPSNO ILL 1

11004 (4G06PK)PARANO PARTNO 589419-LD 71A70-36524-AA 589420-L XFD100100-L 2 3 11000-81502-AA 71A70-36529-AA AMR6522-L 4 5 31C00-36050-AA 71A70-36526-AA 73A01-36526-AA 589284-L AMR6515-L 6 7 11000-81502-AA 71A00-36071-AB 71A80-36525-AA 71A70-36525-AA XFC100600 XFC100601 8 9 71A00-81512-AA 11000-80350-AA Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 NOT6 NOT7 NOT8

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6220-99-830-4740 6220-27-027-8919 6220-99-830-4741 6220-99-573-7259 6240-27-006-2923 6220-27-024-5203 6220-99-215-6436 6220-27-006-2925 6220-27-028-4616 6220-27-028-4616 6220-99-825-6124 6220-27-021-0897 6240-27-006-2923 6220-27-017-3064 6220-27-028-6678 6220-27-028-6652 6220-99-676-4685 6220-27-017-3064 6240-27-024-5883 5310-27-006-2933 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Stop Lambas Stop-Tail Lamp Stop Lambas Stop-Tail Lamp +Stop Lambas Cam +Lens-Stop Tail Lamp Stop Lambas-Ampull Stop-Tail Lamp Ampul Bulb Arka Sis Lambas-12V Fog Lamp-Rear Arka Sis Lambas-12V-Ampull Fog Lamp-Rear-12V Ampul-12V 21W Bulb-12V 21W Sinyal Lambas Indicator Lamp Arka Sinyal Lambas Repeater Lens-Rear +Sinyal Lambas Cam +Lens-Indicator Lamp Arka Sinyal Lambas-Ampull Indicator Lamp-Rear Ampul Bulb Plaka Lambas Number Plate Lamp Arka Plaka Lambas Number Plate Lamp-Rear Arka Plaka Lambas Number Plate Lamp-Rear Plaka Lambas Number Plate Lamp Plaka Lambas-PU Number Plate Lamp Ampul 4W Bulb Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) ADET QTY 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not2

Not1 Not2

Not1 Not3

Not2

Not4 Not5 NOT6 NOT7 NOT8

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. PU iin geerlidir. PU iin (V) WF829546a kadar kullanlmaldr. KOM in (V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW ve H/Top iin (V)XF829547 den 2W845014e kadar geerli SW ve H/Top iin (V) 2W845015 den itibaren geerlidir. PU iin (V) 2W845015 den itibaren geerlidir.

From (V) XF829547 From (V) 2W844139 For PU For PU upto (V) WF829546 For KOM from (V) XF829547 For SW and H/Top from (V)XF829547 upto (V) 2W845014 For SW and H/Top from (V) 2W845015 For PU from (V) 2W845015

Otokar

11/5

LAND ROVER 110 . 130STOP LAMBALARI STOP/TAIL LAMPS10 11

11004 (4G06PK./..)NO ILL PARANO PARTNO 11000-80300-AA 71A00-80200-AA

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 ADET QTY 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

11/6

LAND ROVER 110 . 130REFLEKTRLER - ARKA - GER VTES LAMBASI REFLECTORS - REAR - REVERSE LAMP-RNO ILL 1

11005 (4G07AK)PARANO PARTNO PRC7263-LD 31C00-36050-AA 71A70-36528-AA AMR6521-L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11000-80350-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA 70A00-36490-AA 573246 AMR3859 22A1613LLD 71A10-36034-AA 11015-80110-AA 11000-80361-AA 71A10-36284-AB 11000-80303-AA 12B07-80207-AA 71A25-36702-AA PRC3085-L Not1 Not2 Not3 Not4

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6620-27-006-2865 6220-27-006-2925 6220-27-028-4619 6220-99-401-0070 5310-27-006-2933 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 6150-27-006-7807 5340-99-970-2330 5930-99-888-7108 5310-99-741-8559 9905-27-006-2883 5306-27-006-2718 5310-27-028-7979 5365-27-006-2887 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 6150-27-028-1992 6150-27-006-7837 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. AMB iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Geri Vites Lambas Reverse Lamp +Ampul-12V 21W +Bulb-12V 21W Geri Vites Lambas Reverse Lamp Geri Vites Lambas-12V-Ampull Reverse Lamp-12V Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Geri Vites Kablosu Komple Cable Assy Reverse Speed erit Kelepe Cable Tie Kablo-Geri Vites Miri Cable-Switch Reverse Light Kilitli Somun Lock Nut Reflektr Reflector Civata M10x90 Bolt M10x90 (BH110181) Pul A10 Washer A10 Ara Pul Distance Piece Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Kablo-Geri Vites Kornas Cable-Reverse Horn Kablo-Diferansiyel Kilit Lead-Chassis Cable Assy From (V) XF829547 From (V) 2W844139 Upto (V) WF829546 For AMB ADET QTY 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2

Not3

Not4 Not3

Otokar

11/7

LAND ROVER 110 . 130KONVOY LAMBASI CONVOY LAMPNO ILL 1

11006 (4G090K)PARANO PARTNO 71A10-36265-AA 72A19-36265-AA 3 RRC3101-LD IPU100170-L 4 5 6 7 11015-80110-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA 12A14-36032-AA 12A14-36032-BA Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6220-27-006-8257 9999-27-029-8463 2590-99-797-3875 2590-27-029-1036 5306-27-006-2718 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 5945-27-028-7973 5945-27-042-7623 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Konvoy Lambas-Askeri Aralar Convoy Lamp Konvoy Lambas-12V Convoy Lamp-12V Balant Brkt.Konvoy Lamb Mounting Brkt.Convoy lamp Braket-Konvoy Lambas Mounting Bracket-Convoy Lamp Civata M10x90 Bolt M10x90 (BH110181) Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Rle 12V 20/30A Relay Rle 12V 40A/15A Relay 12V 40A/15A From (V) 2W844139 Upto (V) 4W055394 From (V) 4W055395 Upto (V) 6W064246 From (V) 6W064247 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 NOT2 NOT3

NOT4 NOT5

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 4W055394 e kadar geerlidir. (V) 4W055395 den itibaren geerlidir. (V) 6W064246 ya kadar geerlidir. (V) 6W064247 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/8

LAND ROVER 110 . 130HARC START SOKET EXTERNAL STARTER SOCKETNO ILL 1 2 3 4 5

11007 (4G09BW)PARANO PARTNO PRC4827 71A10-80058-AA 11000-80351-AA 71A00-80201-AA 71B11-36664-AA

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2920-99-687-1998 5306-27-024-5818 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 6150-27-029-0139 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Harici Start Soketi External Starter Socket Civata Bolt (BH106051) Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Uzatma Kablosu Extension Cable ADET QTY 1 4 4 4 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

11/9

LAND ROVER 110 . 130RMORK SOKET TRAILER SOCKETNO ILL 1

11008 (4G09CK)PARANO PARTNO 71A77-36084-AA YMZ101060-LD 2 3 4 5 6 560553-LD 71A10-80111-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA PRC5356-LD 71A70-36781-AA 71A79-36780-AA 7 8 9 PRC2439 71A10-36790-AB RU608313 Not1 Not2 Not3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5935-27-006-7862 5935-27-026-1271 5330-27-042-6739 5305-27-006-2734 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 5995-27-006-2863 6150-27-028-3989 6150-27-028-5227 5325-99-279-8536 7690-27-006-2810 5320-27-029-0182 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Rmork Soketi-7 Pimli Trailer Socket-7 Pin Rmork Soketi Kmp-12 Pimli Trailer Socket Assy-12 Pin Conta Seal Civata Screw (SE105351) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Kablo-Rmork Soketi Cable-Romork Socket Kablo-7 Pimli Rmork Soketi Cable-Trailer Socket 7 Pin Rmork Soketi Kablo Demeti Cable-Trailer Socket Gromet Grommet Etiket-12 V Label-12 V Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 For 72A19 From (V) XF829547 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2 Not3

72A19 iin geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

11/10

LAND ROVER 110 . 130HARTA OKUMA LAMBASI MAP READING LAMPNO ILL 1 2 3 4 5 6

11009 (4G09DW)PARANO PARTNO 71B11-36082-AA 71B11-36400-AA 71A00-80455-AA 71A00-81360-AA 71A80-36407-AA 71A80-36408-AA

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6240-27-028-8384 2590-27-027-5266 5310-27-024-5794 5305-27-024-6358 6150-27-028-1989 6150-27-028-1991 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Harita Okuma Lambas Map Readng Lamp Braket-Harita Okuma Lambas Bracket-Map Reading Lamp Yayl Somun Nut-Spring J Type Vida 4.2x19 DIN7983 Screw 4.2x19 Kablo-Harita Okuma Cable-Map Reading Ara Kablo-Harita Okuma Ext.Cable-Map Reading ADET QTY 2 1 4 4 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

11/11

LAND ROVER 110 . 130AK ANA ALTER BATTERY MAIN SWITCHNO ILL 1

11010 (4G09E)PARANO PARTNO PRC4879 71A10-36240-AB 2 3 4 5 6 7 71A00-36402-AA 71A10-80030-AA 71A00-80319-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-99-415-2025 5365-27-006-2885 5325-27-006-8299 5306-27-006-2694 5310-27-006-2947 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ak Ana alteri Battery Main Switch Bur Bush Gromet Grommet Civata Screw Pul 6.4x14x1.6 Washer 6.4x14x1.6 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) ADET QTY 1 2 1 2 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

11/12

LAND ROVER 110 . 130ANAHTARLAR SWITCHESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11011 (4G09FW)PARANO PARTNO PRC5610 PRC1742 71A01-36353-AA 71B21-36351-AA 71A50-36243-AA YMQ104000-LD YUG000530LNF YUE000070LNF YUG000180LNF YUG000350LNF YUG000470LNF YXJ000020LNF YXB100000LNF YXJ500010PUY 14 15 16 FBV000070PMA YUJ100650-LD AMR5432 Not1 NOT2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-99-760-8556 2590-99-817-9392 5930-27-024-5105 5930-27-006-2892 5930-27-006-2813 6150-27-028-8271 5930-99-488-7461 5930-99-297-7286 5930-99-749-5346 5930-99-133-3972 5930-99-549-9272 5340-99-479-5986 5340-99-356-4678 5340-99-483-2604 5930-99-961-3239 2540-99-848-0655 5930-99-852-8945 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Anahtar-Konvoy Lambas Switch-Convoy Lamp Kapak-Konvoy Lamba Anahtar Inhibitor-Convoy Lamp Switch Ildak Anahtar Switch-Rotating Beacons Anahtar-Siren Switch-Siren Sis Lamba Anahtar Switch-Frt. Fog.Lamp Kablo-Konvoy Lamba Anahtar Cable-Toggle Switch-Convoy Anahtar-Arka Sis Lambas Switch-Rear Fog Lamps Anahtar-Arka Cam Ykama Switch-Rear Wash Momentary Anahtar-Drtl Flar Switch-Hazard Warning Anahtar-Arka Cam Silecek Switch-Rear Wipe Anahtar-Arka Rezistansl Cam Switch-Heated Rear Window Kr Kapak Blank-Facia Switch Kr Kapak Blank-Facia Switch Kr Kapak Blank-Facia Switch Kr Kapak Blank-Facia Switch akmak-12V Cigar Lighter Assy Kr Kapak Blank-Facia Switch From (V) 2W844139 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 NOT2 Not1 Not1 Not1 Not1

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

11/13

LAND ROVER 110 . 130RLELER RELAYSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

11012 (4G09GK)PARANO PARTNO DRC1245-L 71A00-81340-AA PRC6913 AB612051L WE600041L PRC4795-L 70A00-36492-AB 12A14-36032-AA Not1 NOT2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5945-27-020-8885 5305-27-024-5807 5945-99-000-4128 5305-99-666-3074 5310-99-841-2109 7340-99-401-2293 6150-27-028-5233 5945-27-028-7973 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Rle Braketi Bracket-Relay Mounting Civata Screw(AB608031) Kzdrma Bujisi Zaman Rol Glow Plug Timer Vida Screw Trtll Pul Shakeproof Washer RleBalant Braketi Mounting Bracket-Relay Mouldin Kablo-Kzd.Bujisi Zaman Rlesi Cable-Glow Plug Timer Rle 12V 20/30A Relay Upto (V) WF829546 Upto (V) 1W843454 ADET QTY 2 2 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT2 NOT2

NOT2 Not1 NOT2

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) 1W843454 e kadar geerlidir.

Otokar

11/14

LAND ROVER 110 . 130RLELER RELAYSNO ILL 1

11013 (4G09GX)PARANO PARTNO 12A14-36032-AA 12A14-36032-BA YWB10027 YWB10027L YWB10032L 2 3 4 5 PRC4795-L DRC1245-L 14C01-80116-AA WF105001 NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5945-27-028-7973 5945-27-042-7623 5945-99-442-3449 5945-99-442-3449 5945-99-253-7262 7340-99-401-2293 5945-27-020-8885 5305-27-006-2738 5310-99-495-6410 Para Numaras deimitir. (V) 1W843454 e kadar geerlidir. (V) 6W064246 ya kadar geerlidir. (V) 6W064247 den itibaren geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rle 12V 20/30A Relay Rle 12V 40A/15A Relay 12V 40A/15A Role Relay-12V Rle-Sar Relay-Yellow Rle-Yeil Relay-Green RleBalant Braketi Mounting Bracket-Relay Mouldin Rle Braketi Bracket-Relay Mounting Civata M5x10 Screw Civata Shakeproof Washer Superseeded part Upto (V) 1W843454 Upto (V) 6W064246 From (V) 6W064247 ADET QTY 5 5 3 3 2 1 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE NOT3 NOT4 NOT1

NOT2 NOT2 NOT2 NOT2

Otokar

11/15

LAND ROVER 110 . 130FLAR VE RLELER FLASHER & RALAYSNO ILL 1

11014 (4G09GY)PARANO PARTNO PRC8072-LD YQU102450-LD 2 3 4 PRC8876 AMR2341 YWB10027L YWB10032L YWB000150 YWB000160 5 6 SE106201L PRC4826 Not1 NOT2 NOT3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2590-99-152-4191 2590-27-029-1049 5945-99-701-0924 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sigorta Paneli Panel Mounting Sigorta Paneli Panel Mounting Flar Flasher Unit Silecek Rlesi Relay, Wiper Relay Rle-Sar Relay-Yellow Rle-Yeil Relay-Green Rle Relay Rle Relay Civata Screw Sigorta Kutusu Fuse Box From (V) XF829547 To (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

5945-99-442-3449 5945-99-253-7262

NOT2 NOT2 NOT3 NOT3

5945-99-599-5225 5305-99-796-7536 5920-99-572-6333

U1030

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/16

LAND ROVER 110 . 130LAMBA - TAVAN - LAMP - INTERIORNO ILL 1

11015 (4G09TK)PARANO PARTNO PRC8242-LD AMR3155-LD 12A14-36069-AA 72A05-36070-AA 73A05-36070-AA 72A05-36816-AA 2 71A79-36050-AA 31C00-36050-AA 3 4 11000-81346-AA AMR2449-L 71B21-36362-AA 72A12-36310-AA 72A12-36312-AA AMR3158-L AMR3158-L 5 AMR3322-L 72A30-36648-AA 71A79-36656-AA 6 AMR3727-L 71A25-36637-AA Not1 NOT10 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 Not8 Not9

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6620-27-006-2868 6220-99-384-7351 6220-27-028-8368 6220-27-028-8353 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Lambas Interior Lamp Tavan Lambas Roof Lamp ofr Lambas Driver Lamp Aydnlatma Lamba Illumination Lamp Floresan Lamba 12V Flourescent Lamp 12V Aydnlatma Anahtar (220V Anahtarl) Switch-Lighting (With 220V Switch) Ampul Bulb Ampul-12V 21W Bulb-12V 21W Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Aydnlatma Kablosu Cable Interior Light Tavan Lamba Contas Gasket-Roof Lamp Takviye Sac/Tavan Lambas Retainer/Interior Lamp Takviye Sac/Tavan Sac Retainer/Interor Lamp Kablo-n Tavan Lambas Cable-Roof Lamp/Front Kablo-n Tavan Lambas Cable-Roof Lamp/Front Kablo-Arka Tavan Lambas Cable-Roof Lamp/Rear Tavan Kablo Demeti Cable Harness-Roof Tavan Kablo Demeti Harness-Interior Light Ek Kablo-Arka Tavan Lambas Ext.Cable-Roof Lamp/Rear Kablo-Tavan Lamba Anahtar Cable-Roof Lamp Switch ADET QTY 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 NOT10 Not5 Not1 Not3 Not3 Not1 Not1 Not1 Not1 Not6 Not7 Not7 Not8 Not9 Not7 Not2

5930-27-028-7072 6240-27-016-2105 6220-27-006-2925 5306-27-006-2740 6150-27-006-7828 6110-27-006-7884 2510-27-006-2821 2510-27-006-2822 6150-99-608-9374 6150-99-608-9374 6150-99-979-1661 6150-27-029-1102 6150-27-028-1980 6150-99-758-5188 6150-27-028-1994 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

(V) WF829546a kadar geerlidir. 72A05-06-07-30 iin (V) 6F064527 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin geerlidir. 72A05-06-07-30 iin (V) 6F064526 ya kadar geerlidir. 72A05-06-18 iin geerlidir. PU iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW iin (V) 1W844138e kadar kullanlmaldr. 72A30 iin geerlidir. SW iin (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Upto (V) WF829546 For 72A05-06-07-30 vehicles from (V) 6F064527 From (V) XF829547 For AMB For 72A05-06-07-30 vehicles from (V) 6F064526 For 72A05-06-18 For PU from (V) XF829547 For SW upto (V) 1W844138 For 72A30 For SW from (V) 2W844139

Otokar

11/17

LAND ROVER 110 . 130LAMBA - TAVAN - LAMP - INTERIORNO ILL 7

11015 (4G09TK./..)PARANO PARTNO AFU4241 PRC8548 8 AMR3142-LD MXC2342-L 9 10 11 12 13 14 71B21-36362-AA 11000-80350-AA 11000-80200-AA 72A30-36080-AA 72A30-36081-AA 11000-81346-AA Not2 Not3 Not8

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-99-762-4235 5930-99-189-2205 5340-99-242-9056 5340-99-297-7119 6110-27-006-7884 5310-27-006-2933 5310-27-024-5578 5340-27-027-6285 5340-27-027-6284 5306-27-006-2740 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Kap Butonu- Aydnlatma Switch-Courtesy Light Kap Butonu-Arka Kap Switch-Rear End Door Braket-Tavan Lambas Bracket-Roof Lamp Balant Braketi Mounting Bracket Tavan Lamba Contas Gasket-Roof Lamp Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-6 Nut M5-6 Lamba st Plakas Upper Plate-Lamp Lamba st Plakas Upper Plate-Lamp Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 From (V) XF829547 For AMB For 72A30 ADET QTY 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3

(Rev1)NOT NOTE

Not2 Not3 Not3 Not2 Not2 Not8 Not8

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin geerlidir. 72A30 iin geerlidir.

Otokar

11/18

LAND ROVER 110 . 130TELSZ KABLOSU VE BALAMA KONSOLU RADIO HARNESS & MOUNTING RACKNO ILL 1

11016 (4G09UK)PARANO PARTNO 72A12-36523-AB 71A80-36523-AA 2 3 4 5 6 AFU1190-L MRC9043-L RU608183 GFS425 72B08-36634-AA 73B00-36182-AB Not1 Not2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5995-27-006-2790 6150-27-028-3018 5325-99-535-4419 5340-99-301-5892 5320-99-376-2529 5920-99-804-8582 2590-27-027-6281 2590-27-027-6270 SW iin geerlidir. KOM iin geerlidir. U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Telsiz Kablosu Wireless Cable Telsiz Besleme Kablosu Wireless Cable Klip-Anten Kablosu Cable Clip Klip-Anten Kablosu Cable Clip Perin Rivet Sigorta 12 Amp. Fuse 12 Amp. Telsiz Tespit Braketi Mounting Bracket-Wireless Telsiz Tayc Braketi Bracket Assy For SW For KOM ADET QTY 1 1 4 10 14 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Not2 Not2 Not1

Otokar

11/19

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK ALTI SGORTA KUTUSU FUSEBOX-UNDER SEATNO ILL 1

11017 (4G11)PARANO PARTNO YPP100310L YQE000180 2 YQH100870 YQH000120 3 YMZ100990-L 72A58-36031-AA 4 5 6 7 PRC6913 YQH10002 YQH10004 71A70-36301-AA 71A79-36301-AA 8 STC1757 STC1758 STC1760 9 ADU1877-L ADU1878-L ADU1880-L 10 11 12 71A25-36080-AA 71A00-80164-AA 11000-80354-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5920-99-507-2670 5920-99-355-4375 5920-99-411-3442 5340-99-349-0106 6150-99-549-5888 6140-27-028-8074 5945-99-000-4128 5920-99-736-5477 5920-99-736-5477 9905-27-028-7151 9905-27-028-7157 5920-99-726-2074 5920-99-665-9487 5920-99-131-6533 5920-99-759-5253 5920-99-759-5254 5920-99-759-5256 T0675 U1030 U1030 U1030 U0747 U0747 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sigorta Kutusu Fusebox Sigorta Kutusu Fusebox Kapak-Sigorta Kutusu Cover-Fusebox Kapak-Sigorta Kutusu Cover-Fusebox Kablo-Ak / Sigorta Kutusu Cable-Battery/Term.Box Kablo-Ak/Sigorta Kutusu Cable-Battery/Fuse Box Kzdrma Bujisi Zaman Rol Glow Plug Timer Kapak-Alt/Sigorta Kutusu Cover-Bottom/Fuse Box Kapak-Sigorta Kutusu Cover-Inner/Fuse Box Etiket-Koltuk Alt Sigorta Kutusu Label-Fuse Box Etiket Koltuk Alt Sig.Kutusu Label-Fusebox Sigorta-100 Amp.-Mavi Fuse-100 Amp.-Blue Sigorta-60 Amp.-Sar Fuse-60 Amp.-Yellow Sigorta-30 Amp.-Pembe Fuse-30 Amp.-Pink Bak Sigorta-15A Fuse-15 A Bak Sigorta-20 A Fuse-20 A Bak Sigorta-30 A Blade Fuse-30 A Klima Sigorta Panel Braketi Bracket-Air Condition Fuse Box Cvata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 From (V) XF829547 From (V) 2W844139 As required Use for 72A58 (Aselsan KMS) vehicles From (V) 5W058602 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2

Not2

NOT4

Not2 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3

1 4 4

NOT5 NOT5 NOT5

5310-27-006-2935

T0675

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/20

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK ALTI SGORTA KUTUSU FUSEBOX-UNDER SEATNO ILL 13 14 15 16

11017 (4G11./..)PARANO PARTNO GFS425 12E00-80413-AA 71A27-76250-AA 73A04-36660-AA NOT5 NOT6 NOT7

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5920-99-804-8582 5320-27-029-0179 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sigorta 12 Amp. Fuse 12 Amp. Pop perin 4.8x12 mm Pop rivet 4.8x12 mm Etiket-Klima Sigorta Label-Air Condition Fuse Rle Balant Sac Mounting Bracket-Relay From (V) 5W058602 From (V) 5W058875 From (V) 6W060963 ADET QTY 1 4 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT5 NOT5 NOT6 NOT7

5340-27-042-6703

T0675

(V) 5W058602 den itibaren geerlidir. (V) 5W058875 den itibaren geerlidir. (V) 6W060963 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/21

LAND ROVER 110 . 130AK BATTERYNO ILL 1

11018 (4G13DK)PARANO PARTNO 71A00-36004-AA 71B22-36600-AA 2 3 71A00-36390-AA 71A00-36392-AA 71B22-36392-AA 4 5 21C02-80228-AA 11000-80351-AA Not1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6140-27-006-2854 6140-27-029-0829 2510-27-006-2791 5306-27-006-8276 5306-27-028-7951 5325-27-006-8294 5310-27-006-2934 AMB iin geerlidir. T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ak (12V-88Ah-450A) Battery (12V-88Ah-450A) Ak (12V 105 Ah) Battery (12V 105Ah) L Sac L Plate J Civata J Screw J Civata J Bolt Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Pul A6 Washer A6 For AMB ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Otokar

11/22

LAND ROVER 110 . 130AK KABLOLARI BATTERY CABLESNO ILL 1

11019 (4G13SK)PARANO PARTNO AMR3104-LD YTA101500-LD 2 3 PRC8205-LD PRC9228-LD PRC8206-LD 4 5 PRC3025 552632-LM RRC8681 Not1 NOT2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6150-27-006-2834 6140-99-611-7761 5995-27-006-2866 6150-99-373-0731 5995-27-006-2867 5340-99-254-7590 6150-27-042-8208 6150-99-591-3294 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ak Kablosu-Pozitif Battery Cable-Positive Ak Kablosu (+) Cable-Battery (+) Kablo-Ana alter/Ak Cable-Main Sw.-Battery/Militar Kablo-alter/asi Cable-Battery/Earth Ana alter asi Kablosu Main Sw.Earth Lead/Military Di Kelepe Double Clip Topraklama letkeni Bonding Lead Topraklama letkeni Bonding Lead From (V) XF829547 Alternative ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1

NOT2

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. Alternatiftir.

Otokar

11/23

LAND ROVER 110 . 130ANA ENSTELASYON MAIN HARNESSNO ILL 1

11020 (4G16BK)PARANO PARTNO PRC8867-LM AAU5034 PRC9096 71A79-36005-AA 71A79-36005-AB 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 AMR4741 BRC8089 11000-80005-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA AB608047 MRC5527-LD C39377L C39377L FS106201 11000-80005-AA 14 15 16 19 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 390939-L ADU1872-L Not1 Not2 Not3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5995-27-006-2869 5961-99-749-8695 5905-99-252-5682 6150-27-028-5217 6150-27-028-7396 2540-99-919-6290 5320-99-648-0477 5306-27-006-2698 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5305-99-829-4335 5310-27-019-9126 5340-99-840-3122 5340-99-840-3122 5305-99-813-6860 5306-27-006-2698 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5365-27-021-0896 5920-27-042-7529 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ana Enstelasyon Main Harness +Diyot +Diode +Rezistr +Resistor-12 Volt Ana Kablo Demeti-Askeri Main Harness-Military Ana Kablo Demeti Main Harness Ana Ens.Giri Kapa Cover-Dash Center Perin Rivet-Cover to Dash Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata Screw Pul Plain washer Kelepe Plastik Cable Clip Kelepe Plastik Cable Clip Civata Flange Screw Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Bur Bush Bak Sigorta 3A Fuse-3A From (V) XF829547 From (V) 2W844139 Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3 Not3

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir.

Otokar

11/24

LAND ROVER 110 . 130ANA ENSTELASYON MAIN HARNESS

11020 (4G16BK./..)NO ILL PARANO PARTNO ADU1874-L ADU1875-L ADU1876-L ADU1877-L ADU1878-L ADU1879-L ADU1880-L 20 PRC8072-LD YQU102450-LD 21 22 23 71A00-81327-AA WF600041L PRC8252-LD 71A70-36424-AA 72A19-36424-AA 24 25 26 HAM4301L PRC4412-L 72A22-36646-AA 71A22-36646-AA 72A30-36646-AA 71A79-36646-AA Not1 Not2 Not4 Not5 Not6 NOT9

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5920-99-767-2990 5920-99-564-2476 5920-99-759-5252 5920-99-759-5253 5920-99-759-5254 5920-99-759-5255 5920-99-759-5256 2590-99-152-4191 2590-27-029-1049 5306-27-024-5802 5310-66-016-5982 9905-27-020-8191 9905-27-028-9092 9905-27-028-8059 5920-27-020-8937 5120-27-020-8180 6150-27-028-8142 6150-27-028-5234 6150-27-028-8066 6150-27-028-5223 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U0061 U0747 U0747 U0747 U0747 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Bak Sigorta-5A Blade Fuse Bak Sigorta-7.5A Fuse-7.5 A Bak Sigorta-10A Blade Fuse Bak Sigorta-15A Fuse-15 A Bak Sigorta-20 A Fuse-20 A Sigorta 25A Fuse 25A Bak Sigorta-30 A Blade Fuse-30 A Sigorta Paneli Panel Mounting Sigorta Paneli Panel Mounting Civata M6x12 Screw M6x12 Pul Spring Washer Sigorta Etiketi Label-Fuses Etiket-Orta Panel Sigorta Kutu Label-Fuse Box Sigorta Etiketi Label-Fusebox Sigorta Yuvas Holder Assy - Fuse Sigorta Maas Extractor Fuse Opsiyon Kablosu Cable-Option Opsiyon Kablosu Cable Option Opsiyon Kablosu Cable-Opsion Opsiyon Kablosu (SW+PU iin) Cable-Option From (V) XF829547 From (V) 2W844139 For SW and PU For AMB For 72A30 From (V) 2W844139 to (V) 6W063784 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1

Not1 Not2

Not4 Not5 Not6 NOT9

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. SW ve PU iin geerlidir. AMB iin geerlidir. 72A30 iin geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 6W063784 e kadar geerlidir.

Otokar

11/25

LAND ROVER 110 . 130ANA ENSTELASYON MAIN HARNESS

11020 (4G16BK./..)NO ILL PARANO PARTNO 71A79-36646-AB 72A55-36646-AA 72A64-36650-AA NOT10 NOT7 NOT8

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6150-27-042-6709 6150-27-028-7411 6140-27-028-7425 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Opsiyon Kablosu (SW+PU iin) Cable-Option Opsiyon Kablosu Cable-Option Opsiyon Kablosu Option Cable From (V) 6W063784 For 72A55 (Repair) vehicles Use for 72A64 vehicles ADET QTY 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT10 NOT7 NOT8

(V) 6W063784 den itibaren geerlidir. 72A55 (KKK Tamir) arac iin geerlidir. 72A64 (Aselsan KMS ikmal) arac iin geerlidir.

Otokar

11/26

LAND ROVER 110 . 130AS ENSTELASYONU CHASSIS HARNESSNO ILL 1

11021 (4H04AK)PARANO PARTNO PRC8871-LD 71A79-36649-AA 71A25-36649-AA 72A30-36650-AA YMD112210-LD 71A79-36649-AB 72A22-36649-AA 72A55-36649-AA 2 3 4 71A00-36405-AA AAU3686 PRC5539-LM RRC8618-L 9 10 PRC9332-L 71A70-36779-AA 72A58-36779-AA 11 13 14 15 16 AFU1090L 570753 71A00-36403-AC 71A00-81324-AA WM702001 Not1 NOT10 NOT11 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6150-27-006-7848 6150-27-028-3998 6150-27-026-2069 6150-27-028-8144 6150-27-028-8148 6150-27-028-8150 6150-27-028-8143 6150-27-028-7414 5325-27-006-2875 5975-99-787-7254 6150-99-800-9332 6150-99-987-8770 6150-27-006-7852 6150-27-028-5236 6150-27-029-8459 5340-99-788-7393 2540-99-701-7788 5325-27-006-2874 5305-27-006-2728 5310-99-941-6653 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION asi Enstelasyonu Chassis Harness asi Enstelasyonu Chassis Harness asi Enstelasyonu Chassis Harness asi Kablosu Chassis Cable asi Kablo Demeti Chassis Harness asi Kablo Demeti Chassis Harness asi Kablo Demeti-131 Chassis Harness asi Kablosu Chassis Cable Gromet Grommet (589452) erit Kelepe Cable Strap Kablo Komple-Konvoy Cablo Assy-Convoy Kablo Komple-Konvoy Cable Assy-Convoy amandra Kablosu Cable Ass-RR Tank Unit amandra Ara Kablosu Ext.Cable-Rear Tank amandra Ara Tesisat Intermediate Cable-Fuel Level Unit Kelepe Clip Sac Ray Flange Finisher Gromet Grommet (269257) Cvata M5x12 Screw M5x12 Rondela Washer Spring From (V) XF829547 Use for 72A58 (Aselsan KMS) vehicles. Use for 72A55 (Repair) vehicles For AMB For 72A30 For 130 vehicles For SW from (V) 2W844139 Non SW from (V) 2W844139 Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 NOT11

Not7 Not1

Not1 NOT10

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir. 72A55 (KKK Tamir) arac iin geerlidir. AMB iin geerlidir. 72A30 iin geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. SW iin (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. SW hari (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir.

Otokar

11/27

LAND ROVER 110 . 130AS ENSTELASYONU CHASSIS HARNESSNO ILL 17 18 19 20 21

11021 (4H04AK./..)PARANO PARTNO 11000-80350-AA 71A00-80200-AA 71A10-36701-AA 72A30-36651-AA 72B12-36010-AA 72B12-36011-AA 71A79-36010-AB 71A79-36011-AB 22 23 24 25 RRC8681 11000-80016-AA 11000-80354-AA 11000-80203-AA Not1 Not3 Not7 Not8 NOT9

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5310-27-006-2933 5310-27-006-2771 6150-27-006-7815 6150-27-028-8250 6150-27-028-8089 6150-27-028-8090 6150-27-028-4425 6150-27-028-4427 6150-99-591-3294 5306-27-006-2703 5310-27-006-2935 5310-27-006-2769 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Kablo Donanm-asi Kpr K. Cable-Negative Kablo-asi/Kasa Cable-Chassis/Body amurluk Kablo Demeti-Sa Wing Cable Assy-RH amurluk Kablo Demeti-Sol Wing Cable Assy-LH amurluk Kablo Demeti-Sa Wing Cable Assy-RH amurluk Kablo Demeti-Sol Wing Cable Assy-RH Topraklama letkeni Bonding Lead Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Somun M8-6 Nut M8-6 From (V) XF829547 For 72A30 Upto (V) WF829546 From (V) 2W844139 upto (V) 2W845014 From (V) 2W845015 ADET QTY 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not7 Not3 Not8 Not8 NOT9 NOT9 Not1 Not1 Not1 Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. 72A30 iin geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 2W845014 e kadar geerlidir. (V) 2W845015 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/28

LAND ROVER 110 . 130MOTOR KABLO DONANIMI ENGINE HARNESSNO ILL 1

11022 (4H12TK)PARANO PARTNO 71A79-36007-AA YSB107910-L 71A79-36007-AB Not1 Not2 NOT3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6150-27-028-4016 6150-27-028-5233 6150-27-028-4020 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Motor Kablo Demeti Engine Harness Motor Kablo Demeti Engine Harness Motor Kablo Demeti Engine Harness ADET QTY 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 NOT3

2 yollu karartma sistemli. Only 2 way black-out system vehicles 6-7 yollu karartma sis. aralar iin (V)3W050246 ya kadar gee Only 6&7 way black-out system vehicles upto (V)3W050246 6-7 yollu karartma sis. aralar iin (V)3W050247den itibaren ge Only 6&7 way black-out system vehicles from (V)3W050247

Otokar

11/29

LAND ROVER 110 . 130CAM YIKAMA ARKA WASH WIPE - REARNO ILL 1

11023 (4I030W)PARANO PARTNO PRC4612 STC3854 AMR3676 2 SR106251L GG106251L 3 11000-80351-AA MRC5527-LD 4 5 6 7 11000-80301-AA MUC1286-L RA612157 PRC4613 PRC4613LCS BTR3792LCS BTR9723LOY 8 9 10 AK608141 71A00-81343-AA 71A00-75025-AA DKB000370-LD 11 71A00-75026-AA DKC100980-LD Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 NOT7 NOT8 NOT9

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2540-99-779-6008 2540-99-779-6008 2540-99-993-8984 5306-27-028-7011 5305-99-771-8383 5310-27-006-2934 5310-27-019-9126 5310-27-006-2927 2590-99-171-8925 5320-99-711-6294 5340-99-349-6662 5340-99-549-9255 2540-99-133-4785 5340-99-583-0757 5310-99-720-4939 5305-27-024-5809 2540-27-012-4971 2540-99-374-3218 2540-27-012-4977 2540-99-223-2190 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silecek Motoru Wiper Motor Arka Cam Silecek Motor Kiti Wiper Motor Kit-Rear Window Silecek Motoru Rear Wiper Motor Civata Screw Civata M6x25 Screw M6x25 Pul A6 Washer A6 Pul Plain washer Rondela B6 Spring Washer B6 Balant Braketi Mounting Bracket Perin 4.8x9 Rivet 4.8x9 Kapak-Silecek Motoru-Siya Cover-Wiper Motor-Black Kapak-Silecek Motoru-Gri Cover-Wiper Motor-Grey Kapak-Silecek Motoru-Gri Cover-Wiper Motor-Grey Arka Cam Ykama Motoru Kapa Cover Rear Wiper Motor Yayl Somun Nut Spire Civata Screw (AB608044) Arka Silecek Kolu Rear Wiper Arm Arka Silecek Kolu Rear Wiper Arm Silecek Silgisi Wiper Blade Silecek Sprgesi Wiper Blade Upto (V) JA910753 From (V) JA910754 upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Upto (V) LF810180 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) EA314173 From (V) EA314174 upto (V) JA910753 From (V) MF810181 upto (V) VF827494 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not3 Not4 Not3 Not4 Not4 Not4 NOT7 NOT8 Not2 NOT9 Not4 Not4 Not5 Not6 Not5 Not6

(V) JA910753e kadar geerlidir. (V) JA910754den LF810180e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (V) LF810180e kadar geerlidir. (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) EA314173 e kadar geerlidir. (V) EA314174 den (V) JA910753 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den (V) VF827494 e kadar geerlidir.

Otokar

11/30

LAND ROVER 110 . 130CAM YIKAMA ARKA WASH WIPE - REARNO ILL 12 13 14 15 16

11023 (4I030W./..)PARANO PARTNO PRC5802-LD AMR3932 AMR3933 AMR3934 NH108041L Not3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2540-99-255-1140 5325-99-308-6032 5310-99-802-2810 5310-99-297-5718 5310-99-122-5296 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Cam Ykama Jeti Screenwash Jet Gromet Grommet Pul Washer Somun Nut Somun - Altgen., M8, Nut - Hex., M8, Hexagonal Head From (V) MF810181 ADET QTY 1 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not3 Not3 Not3 Not3

(V) MF810181 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/31

LAND ROVER 110 . 130KABLO DEMET-ARKA KAPI CABLE ASSEMBLY-REAR DOORNO ILL 1

11024 (4I040W)PARANO PARTNO AMR3677-L YMN000021-L YMN000023-L PRC4499-LD 2 3 4 5 71A00-36403-AA 51171973-L MTC9914 MTC9915 MTC9915LCS 6 7 8 9 10 11 12 13 71A00-81315-AA MWC9322 71A00-81348-AA 11000-80350-AA 3H822-LD 27H5311-LD 71A00-72306-AA 13B00-81344-AA Not1 Not2 NOT3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6150-99-500-5871 2590-99-666-1850 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kablo Demeti Harness Kablo Demeti-Arka Kap Harness-Rear End Door Kablo Demeti-Arka Kap Harness-Rear End Door Kablo-Arka Rez. Cam/asi Chassis Cable-RHW Gromet Grommet Krk Gromet Convoluted Grommet Balant Braketi Mounting Bracket Kapak-Balant Braketi-Siyah Cover-Mounting Bracket-Black Kapak-Balant Braketi-Gri Cover-Mounting Bracket-Grey Civata Screw (AA606044) Somun U Nut-12V Civata 4.8x13 Screw(AB610041) Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Gromet-Alt Grommet-Lower Gromet Grommet Arka Cam Rezistans Kalkan Prodector-Rear Wash Wipe Sac Vidas Drive Screw From (V) 2W844139 to (V) 3W050571 Upto (V) 1W844138 From (V) 3W050572 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT3 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2

2590-99-904-2077 5325 27 006 2874 5340-27-029-7142 2590-99-500-0498 2590-99-075-5595 2590-99-666-3579 5305-27-024-5797 5310-99-702-3243 5305-27-024-5813 5310-27-006-2933 5325-99-405-4175 5325-27-006-8264 5340-27-028-3278 5305-27-024-5713 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Not2 Not2 Not2 Not2

(V) 2W844139 dan (V) 3W050571 e kadar geerlidir. (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 3W050572 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/32

LAND ROVER 110 . 130REZSTANSLI CAM DONANIMI - ARKA HARNESS WASH WIPE - REARNO ILL 1 2 3

11025 (4I05BW)PARANO PARTNO PRC4433-LD PRC9334-LD YWB10027L Not1 Not2

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-99-779-5998 6150-99-361-2775 5945-99-442-3449 (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Rezistansl Cam Anah Switch-Heated Rear Window Kablo Komple Harness Rle-Sar Relay-Yellow Upto (V) 1W844138 Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Otokar

11/33

LAND ROVER 110 . 130ANAHTARLAR SWITCHESNO ILL 1

11026 (4I05TK)PARANO PARTNO ANR2848 QRF100880 2 3 4 PRC8230 AAU8276 NRC7422 QRG100100 5 51K4001L QRH100030 6 8 WB108051L PRC7370 AMR6106 9 STC439 XPB101290 10 PRC3430 AMR6104 11 12 PRC7371-L ASU1009 YUF101490 STC873 13 AMR222L Not1 Not2 Not3 Not4 NOT6 NOT7

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-99-884-6351 5930-99-884-6351 5930-99-911-7615 2590-99-777-5300 2590-99-777-5299 2590-99-907-6388 5306-99-136-6545 5306-99-136-6545 5365-99-132-8036 2590-99-127-4385 2590-99-316-3814 5930-99-335-4719 2590-99-908-9306 5930-99-797-8641 2540-99-131-9015 5930-27-021-0898 5930-99-768-4885 5930-99-500-3081 6240-99-995-1945 5340-27-029-8147 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kilit Komple Steering Column Lock Kilit Komple Steering Column Lock +Ateleme Anahtar +Ignition Switch Anahtar Key Blank-Range RC 1001-2000 Yarm Kelepe Clamp Kelepe Clamp Civata Shear Bolt Civata Bolt-Share Pul A8 Plain Washer A8 Ykama/Silecek Anahtar Wash/Wipe Switch Ykama / Silecek Anahtar Wash / Wipe Switch Sinyal/Korna/Selektr Ana Indicator/Horn/Dip Switch Sinyal/Korna/Selektr Anahtar Indicator/Horn/Dip Switch Far Anahtar Master Light Switch Far Anahtar Master Light Switch +Gstergeler-Tavan Lamba A +Panel-Interior Light Switch +Drtl Flar +Switch-Hazard Warning Drtl Flar Anahtar Switch-Hazard Warning +Ampul-12 Volt +Bulb-12 Volt +Kr Tapa +Plug Blanking From (V) WF827495 From (V) VF820691 From (V) WF829546 From (V) WF827495 upto (V) 1W844138 Upto (V) 4W054459 From (V) 4W054460 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1 NOT6 NOT7

Not2

Not1

Not2 Not3

Not4

(V) WF827495 den itibaren geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) WF827495 den 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 4W054459 a kadar geerlidir. (V) 4W054460 dan itibaren geerlidir.

Otokar

11/34

LAND ROVER 110 . 130ANAHTARLAR SWITCHESNO ILL 14 15

11026 (4I05TK./..)PARANO PARTNO 71A00-36317-AA 14C01-36028-AA Not5

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-27-028-5560 2510-27-032-2360 (V) 1W844138 e kadar geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Cam Sil.ve Ykama An Switch-Rear Wash Wipe Cep-Buton Montaj Housing Upto (V) 1W844138 ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not5 Not5

Otokar

11/35

LAND ROVER 110 . 130AKMAK CIGAR LIGHTERNO ILL 1

11027 (4I08P)PARANO PARTNO 71A10-36092-BB 71B22-36092-AB 2 3 4 5 6 7 71A10-36244-AB SP105204 71A00-80314-AA 71A00-80300-AA 71A00-80200-AA PRC7314-L Not1 Not2 Not3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2510-27-006-2784 2590-27-028-3234 2540-27-006-7856 5305-66-128-6198 5310-27-006-2945 5310-27-024-5768 5310-27-006-2771 6680-99-663-4993 Bu fi (V) 1W844138e kadar geerlidir. 72A28 iin geerlidir. stee baldr. T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Aksesuar Sac Facia Plate Assy-Pick Up Aksesuar Sac Komple Facia Plate Assy akmak Komple Cigar Lighter Assy. Civata Screw Pul Washer plain Rondela B5 Spring Washer B5 Somun M5-8 Nut M5-8 Yakt Gstergesi-24V Fuel Indicator-24V This fiche upto (V) 1W844138 For 72A28 Opsional ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Not3

Otokar

11/36

LAND ROVER 110 . 130KORNA HORNNO ILL 1 2 3 4 5 6

11028 (4I09TK)PARANO PARTNO PRC2057-LM PRC1984-LM 11000-80008-AA WC106045 27H5311-LD 71A70-36780-AA Not1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2590-99-797-3883 5340-99-254-7586 5306-27-006-2700 5310-99-208-6440 5325-27-006-8264 6150-27-028-1990 (V) 1W844138 e kadar geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Korna Komple-12V Horn-12V +Korna Braketi +Horn Mounting Bracket Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Plain Washer A6 Gromet Grommet Kablo-Korna Cable-Horn Upto (V) 1W844138 ADET QTY 1 1 2 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

11/37

LAND ROVER 110 . 130GSTERGELER INSTRUMENTSNO ILL 1 2 3

11029 (4I14MK)PARANO PARTNO PRC7374-LD AMR3686-L PRC7311-LD PRC3204-LD 4 5 6 7 NRC9338-L PRC3180 RRC5231-L 71A10-37058-AA PRC6664-LD 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 AMR4976 AEU2721 RTC3878 AEU2723 RTC3635 11000-81335-AA WE104001 71A00-80228-AA PRC6021-LD 79121 PRC3025 Not1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6680-99-797-3889 6680-27-006-5721 6685-27-020-8737 6150-27-006-7839 5340-99-930-7490 5340-99-254-7591 6620-27-006-8270 6150-27-006-7819 5995-27-006-2864 2540-99-668-7890 5999-99-797-3850 6250-99-797-3848 6250-99-797-3849 6240-12-171-6626 5305-27-024-5598 5310-99-285-3860 5310-27-024-5760 6680-99-250-5439 2910-99-825-6380 5340-99-254-7590 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Km. Saati Speedometer-12V Yakt Gstergesi Fuel Indicator Hararet Gstergesi Water Temperature Gauge Kablo-Hararet Gstergesi Cable-Temperature Gauge Klip Clip Plastik Kelepe Clip-Speedometer Cable Devir Saati Tachometer Takometre Kablosu-Alt./Saat Cable-Tachometer Kablo-Devir Saati (Takometre) Cable-Tachometer kaz Lambalar Levhas Warning Lamp Module +Bask Devre +Printed Circuit +Duy +Bulbholder +Ampul Kapa +Bulbholder +Ampul +Bulb-12V Sac vidas B3.5x6.5 Drive screw Trtll Pul Washer Shakeproof Somun Nut (NH104041) Kilometre Teli Speedometer Cable Klips Clip-Speedometer Cable Kelepe Double Clip Upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 18 2 2 2 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1

Not1

Not1 Not1 Not1

(V) WF829546 ya kadar geerlidir.

Otokar

11/38

LAND ROVER 110 . 130GSTERGELER INSTRUMENTSNO ILL 1 2

11030 (4I15K)PARANO PARTNO YAF100090 YBC101530 YAJ100370 3 4 YBE100530 YAD100900 YAJ100390 UEI100010 5 YAD100910 YAJ100390 UEI100010 6 7 YAZ100000 FHY100320-L YAE100800 RRC5231-L YFB100390 8 AMR2625-L PRC3055-LD RTC6164 YMG109260 AMR3339 Not1 Not2 Not3 NOT5

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2540-99-969-6158 6680-99-159-7344 6220-99-793-9486 2540-99-617-3209 6685-99-562-6098 6250-99-611-7564 6240-27-024-4252 6685-99-369-1465 6250-99-611-7564 6240-27-024-4252 6220-99-993-9255 5340-99-837-7532 6685-99-312-4272 6620-27-006-8270 6645-99-297-7287 6150-27-006-7830 5995-27-006-2860 6240-99-126-6641 6150-99-870-4591 6240-99-126-6641 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Gsterge Paneli Instrument Panel Km. Saati Speedometer +Duy Ve Ampul Komple +Bulb Holder And Bulb Assembly Hz Sensr Transducer Speed Hararet Gstergesi Water Temperature Gauge +Duy +Bulb Holder +Ampul +Bulb Yakt Gstergesi Fuel Gauge +Duy +Bulb Holder +Ampul +Bulb kaz Lambalar Paneli Warning Lamp Module Tapa Blanking Plug Takometre Tachometer Devir Saati Tachometer Zaman Saati Clock Analog-Round Gsterge Kablo Demeti-DZEL Harness-Instruments-DIESEL Gsterge Kablo Demeti Harness-Instruments +Ampul +Bulb Kablo Demeti-Gsterge Paneli Cable Harness +Ampul 12V-2W +Bulb12V-2W From (V) XF829547 Opsional For 72A16 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1

Not2 Not3 Not2 NOT5 Not2

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. Opsiyoneldir. 72A16 iin geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

11/39

LAND ROVER 110 . 130GSTERGELER INSTRUMENTSNO ILL 9 10 11 12

11030 (4I15K./..)PARANO PARTNO FS106201L 11000-80351-AA 571665 PRC7329-LD RTC6164 71A10-37058-AA 13 14 15 16 17 PRC3101-LD C45099L 573289 PRC3053-LD PRC3054-LD Not2 NOT4 NOT6

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5306-99-663-5061 5310-27-006-2934 5330-99-810-5080 2590-99-235-3893 6240-99-126-6641 6150-27-006-7819 6150-27-033-7033 5340-27-028-8008 6240-99-995-2615 5995-27-006-2858 5995-27-006-2859 Opsiyoneldir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) MF814868 e kadar geerlidir. T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Civata Flange Screw Pul A6 Washer A6 O Ring O Ring lave Gstergeler Kablo Demeti Cable-Instrument Panel +Ampul +Bulb Takometre Kablosu-Alt./Saat Cable-Tachometer Kablo Komple Cable Assy erit Kelepe Cable Cleat Ampul Bulb Ak Gsterge Kablosu Cable-Battery Instrument Kablo-Gsterge asi Cable-Instrument Chassis Opsional Upto (V) WF829546 Upto (V) MF814868 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT4

Not2 NOT4 NOT4 NOT6 NOT4 NOT4

Otokar

11/40

LAND ROVER 110 . 130SLECEK MOTORU - N CAM WIPER MOTOR - WINDSCREENNO ILL 1

11031 (4I17)PARANO PARTNO RTC3867 DLB000200 DLB500120 2 RTC198 DLZ000010 3 4 520160 517646 DLW000020 5 RTC202 DLE000010 6 37H3694L DLY000010 7 BHA4790L DLC000030-L 8 150844 DKE000010-L 9 10 11 12 MTC2607-L 11003-80076-AA 505205 STC712 Not1 NOT2 NOT3

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2540-99-809-6482 2920-99-676-4930 2540-99-667-2006 2540-99-821-8949 2920-99-593-2904 2540-99-821-9330 2540-99-839-7125 3040-99-732-0268 2520-99-811-3477 2540-99-219-6703 2540-99-819-8228 2815-99-250-2611 2540-99-824-3663 5340-99-842-2224 2590-99-772-6780 2590-27-042-8180 2540-99-721-4437 5305-27-006-2736 5940-99-805-0400 5940-99-733-7755 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silecek Motoru Windscreen Wiper Motor Silecek Motoru Motor-Windscreen Wiper Silecek Motoru Motor-Windscreen Wiper +Kmr Takm +Brush Set +Kmr Takm +Brush-Wiper Motor +Rle +Park Switch Silecek Motoru Dilisi Gear Wiper Motor Silecek Motoru Dilisi Crank-Windscreen Wiper Tahrik Spirali Rack Tahrik Spirali Wiper Rack Yksk Ferrule Yksk Ferrule Bant Komple Strap Assembly Braket-Silecek Motoru Balant Bracket-Wiper Motor Lastik Tampon Pad Alt Lastik-Silecek Motoru Rubber-Pad Somunlu Sac Nut Plate Civata M6x16 Vis M6x16 Topraklama Terminali Lucar Blade Topraklama Terminali Lucar Blade From (V) 2W844139 From (V) 2W844139 to (V) 6W065290 From (V) 6W065291 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT2 NOT3

Not1

Not1

Not1

Not1

Not1

Not1

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 6W065290 a kadar geerlidir. (V) 6W065291 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/41

LAND ROVER 110 . 130SLECEK MOTORU - N CAM WIPER MOTOR - WINDSCREENNO ILL 13 14

11031 (4I17./..)PARANO PARTNO 570351 71A00-75026-AA DKC100980-LD 15 PRC4277-LD DKB000050-LD 16 PRC3672 DOS000020 17 18 19 PRC2471 575047 PRC8495 DKU000010 20 21 22 STC987 YMQ000610-L DLP000010 Not1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5340-99-825-6424 2540-27-012-4977 2540-99-223-2190 2540-27-005-9900 2540-27-028-2551 2540-99-771-6983 2920-99-513-4725 4710-99-721-4439 2540-99-809-7059 2540-99-495-7006 2540-99-402-4059 2540-99-770-0135 6150-27-029-0187 2540-99-383-2218 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Kablo Klipsi Cable Clip-12V Silecek Silgisi Wiper Blade Silecek Sprgesi Wiper Blade Silecek Kolu Wiper Arm Silecek Kolu-Sa Arm Assembly-Windscreen Wiper Motorla Dili Kut.Aras B Tube Motor to Wheelbox Boru-Motorla Dili KutusuAras Tube-Motor To Wheel Box Boru-Dili Kut.Dili Kutu Tube Wheelbox to Wheelbox Boru Tube Wheelbox End Silecek Dili Mknzm. Wheel Box Assy Silecek Dili Mekanizmas Casing & Wheelbox-Wiper Motor +Frezeli Kol Tahrii +Splined Drum Wiper Ara Kablo-Silecek Motoru Cable-Widscreen Wiper Motor Somun-Silecek Kolu Balants Nut-Windscreen Wiper Special From (V) 2W844139 ADET QTY 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1

Not1

Not1

Not1 Not1

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

11/42

LAND ROVER 110 . 130CAM YIKAMA - N WINDSCREEN WASHNO ILL 1

11032 (4I180K)PARANO PARTNO 72A22-75030-AA 71A79-75030-AA 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 72A22-75032-AA 72A22-75075-AA PRC5742-LM 71A00-80318-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 11000-80007-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA AMR3550-L M.142018 RTC222 PRC5736-LD AMR3012 NN106021 ACU5037-LD AMR6676-LD 20 338015-L Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 2540-27-006-8301 2540-27-026-5467 2590-27-028-3153 2540-27-006-5720 2590-99-052-0696 5310-27-006-2946 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5325-99-874-0056 4720-27-028-8129 5340-99-820-5371 2540-99-255-1139 5340-99-748-0515 5310-99-138-4838 4820-99-702-3051 4820-27-033-7034 5340-27-042-7668 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Cam YkamaKab Komple Screenwash Bottle Assy Cam Ykama Kab Komple Screenwash Bottle Assy Kapak-Cam YkamaKab Cover-Screenwash Bottle Cam Ykama Pompas Screenwash Pump Balant Braketi Mounting Bracket Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Gromet-Cam Hortumu Grommet-Screenwash Tube PVC Hortum-Mavi Tubing Klips Cable Cleat Cam Ykama Jeti-n Screewash Jet-Front Kelepe Clip Retaining Somun Nut Captive Tek Ynl Valf Valve-Non Return Tek Ynl Valf Valve-Non Return Krletme Tapas-Koltuk Ta Plug Blanking For PU from (V) XF829547 For SW+KOM from (V) XF829547 From (V) 2W844139 As required Upto (V) 4W053761 From (V) 4W053762 ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2

Not3 Not4

3 1 1 2 1 1 1 NOT5 NOT6

PU iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW+KOM iin (V) XF829547den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. (V) 4W053761 e kadar geerlidir. (V) 4W053762 den itibaren geerlidir.

Otokar

11/43

LAND ROVER 110 . 130GSTERGE PANEL - EK DASH PANEL - AUXILIARYNO ILL 1

11033 (4I19PK)PARANO PARTNO 72A10-36237-AA 72A10-36237-AB 2 72A10-36238-AA 72A10-36238-AB 3 71B02-36235-AA 71A10-36235-CE 71A79-36235-AA 72A19-36235-AA 4 5 6 7 71A10-72190-AA 71A10-72191-AA 71A00-81338-AA CZH0619 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5365-27-006-2818 5340-27-028-1655 5365-27-006-2819 5340-27-028-1659 5340-27-027-5847 5365-27-006-2805 2590-27-027-5270 2590-27-027-5284 5365-27-006-2811 2540-27-006-7888 5306-27-006-2744 5310-99-177-3376 Bu fi (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin geerlidir. SW iin geerlidir. 72A19 iin geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gsterge Anahtar Paneli S Auxiliary Switch Panel LH Balant Paneli-Sol Mounting Panel-LH Gsterge Anahtar Paneli S Auxiliary Switch Panel RH Balant Paneli-Sa Mounting Panel-LH Balant Paneli-Orta Mounting Panel Gsterge Anahtar Paneli O Auxiliary Switch Panel Center Balant Paneli-Orta Panel-Mounting Balant Paneli-Orta Mounting Panel-Intermediate Alminyum Profil Aluminum Profile Lastik Profil Rubber Profile Sac Vidas Drive Screw (AB606064) Dbel Lokut Nut This fiche upto (V) 1W844138 From (V) XF829547 For AMB For SW For 72A19 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

Not2

Not3 Not4 Not5

Otokar

11/44

LAND ROVER 110 . 13024 VOLT ELEMANLAR 24 VOLT PARTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

11034 (4I210W)PARANO PARTNO 71B11-36004-AA 71A79-36392-AA 71A79-36394-AA 71A79-58602-AA 71A79-58603-AA 71A79-58605-AA 71A79-36531-AA 72A61-36531-AA 8 71A79-36532-AA 72A61-36532-AA 9 10 11 12 13 14 71A79-36533-AA 72A22-80493-AA 71A79-80490-AA 71A00-36403-AC 21C02-80228-AA 72B00-61004-AA NOT1

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6140-27-028-8222 5306-27-028-7904 2590-27-027-5994 6160-27-027-5638 2590-27-027-5210 2520-27-027-5633 6140-27-028-1997 6140-27-028-7422 6140-27-028-1998 6140-27-028-7424 6140-27-028-1999 5320-27-024-5894 5320-27-024-5843 5325-27-006-2874 5325-27-006-8294 5340-27-028-4260 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ak-12V 60Ah 280A Battery J Cvata J Bolt Ak Sktrma Sac Plate - Battery Ak Kutusu Battery Box Ak Alt Sac Bottom Plate - Battery Kapak Cover Kablo-Ak 24V (-) Cable-Battery 24V (-) Kablo-24V Ak (-) Cable-24V Battery (-) Ak 24V (+) Kablo Cable - Battery 24V (+) Kablo-24V Ak (+) Cable-24V Battery (+) Ak 24V Kpr Kablosu Cable - Battery 24V Pop Perin Pop Rivet Aluminyum Prein Alu.Rivet Gromet Grommet (269257) Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Gergi Kancas Tension Strap Use for 72A61 (Aselsan X-Band) vehicles ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 18 3 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1

NOT1

72A61 (Aselsan X-Band) arac iin geerlidir.

Otokar

11/45

LAND ROVER 110 . 130ELEKTRK SSTEM ELECTRICAL SYSTEMNO ILL 1

11035 (4I220X)PARANO PARTNO 12B19-36062-AA 71A10-36153-AA 2 72B13-36069-AA 71A25-36069-AA 72B13-50297-AA 3 4 71B21-36073-AA 71A50-36277-AA 71A25-36277-AA 71A10-36123-AA 5 6 7 8 9 71A10-36235-CE 71A50-36243-AA 71A10-36792-AA 71B21-36351-AA 72A13-36650-AA 72A13-36652-AA 72B10-60056-AA 10 71A22-36698-AA 72A13-36652-AA 72B13-60056-AA 74B00-36137-AA NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 6220-27-023-7757 6150-27-028-8248 6240-27-028-8382 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Ildak Rotating Beacon Kablo-Negatif Cable-Negative Floresan Lamba Fluorescent Lamp Floresan Lamba Fluorescent Lamp Lamba Tesbit Sac Mounting Plate alma Lambas Work Lamp HELLA 1GD004490-001 Siren Siren Siren Siren Kablo Siren-asi Cable Assy-Chassis Gsterge Anahtar Paneli O Auxiliary Switch Panel Center Sis Lamba Anahtar Switch-Frt. Fog.Lamp Etiket-Ildak Label-Rotating Beacon Anahtar-Siren Switch-Siren Anahtar Sac Plate-Switch Anahtar Alt Kutusu-kili Lower Cover-Switch-Double Buton Takviyesi Retainer-Button Anahtar Sac Plate-Switch Anahtar Alt Kutusu-kili Lower Cover-Switch-Double Buton Takviyesi Ratiner-Button Priz-12 V Socket-12 V Upto (V) 5W057198 From (V) 5W057199 Upto (V) 5W059846 From (V) 5W059847 ADET QTY 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

5340-27-027-6286 6220-27-028-8352 6350-27-006-2888

NOT3 NOT4

6150-27-006-7811 5365-27-006-2805 5930-27-006-2813 9905-27-028-7210 5930-27-006-2892 2510-27-027-8185 5340-27-028-0962 2590-27-028-5519 6220-27-027-4886 5340-27-028-0962 5340-27-028-7927 5935-27-029-8219 (V) 5W057198 e kadar geerlidir. (V) 5W057199 dan itibaren geerlidir. (V) 5W059846 ya kadar geerlidir. (V) 5W059847 den itibaren geerlidir. T0675

Otokar

11/46

LAND ROVER 110 . 130ELEKTRK SSTEM ELECTRICAL SYSTEMNO ILL 11 12 13 14 15

11035 (4I220X./..)PARANO PARTNO 12A14-37018-AA 11015-36028-AA 14C01-36030-AA 71A00-81336-AA 71A22-36649-AA 71A00-36403-AC 16 17 18 19 71A25-36650-AA 71A25-36782-AA 71A25-36797-AA 71A25-36599-AA

ELEKTRK ELECTRICALNSN NSN 5930-27-028-7053 2510-27-032-2361 5340-27-028-8264 5306-27-006-2742 6150-27-028-6647 5325-27-006-2874 6150-27-028-5220 6150-27-028-1993 6350-27-029-0356 2590-27-028-3882 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Anahtar-ofr Lambas Switch-Driver Lamp Cep Anahtar Montaj Switch-Holder Kapak Cep Anahtar Button Sac Vidas B3.5x9.5 Drive Screw B3.5x9.5 asi Kablosu Cable-Chassis +Gromet +Grommet (269257) Arka Kabin Kablo Donanm Wiring Harness-Rear Cabinet Hz Sensr Tesisat Cable-Speed Sensor Hz kaz Sireni Siren-Speed Warning Hz kaz nitesi Unit-Speed Warning ADET QTY 2 2 1 24 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

11/47

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130AS CHASSISNO ILL 1

12000 (6C03TK)PARANO PARTNO NTC9493-LD 71A70-01800-AB 72A01-01800-AB 71A80-01800-AA 4 7 KVV100000-L NTC3680-L NTC3679-L 8 9 10 11 12 13 14 15 NRC7131-LD AFU1499 11000-80354-AA 11000-80302-AA 71A00-80203-AA 11000-80029-AA 71A00-80323-AA NRC7164-L NRC7165-L 16 17 18 71A00-80203-AA 3898 ANR2788-L KVB100000-L Not1 Not2 Not3 Not4 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-006-8266 2510-27-024-6425 2510-27-024-6416 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION asi erceve Chassis Frame asi ereve-110/TDI Chassis Frame asi erceve Chassis Frame asi Komple Chassis Frame Tapa-Kriko Braketi Plug Ayaklk Dayamas-Sa Toe Box Support-RH Ayaklk Dayamas-Sol Toe Box Support-LH Ara Para Packing Piece-Toe Box Civata Screw Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 Civata Bolt Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Kpr Sac-Sol Bridge Plate-LH Kpr Sac-Sa Bridge Plate-RH Somun M8-8 Nut M8-8 Pul Plain Washer Sklebilir Travers Detachable Crossmember Sklebilir Travers Crossmember Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 For 130 vehicles Upto (V) 1W844138 Used for Commander vehicles (71A80) ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 2 4 16 8 8 4 4 1 1 4 4 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 NOT9

2590-99-980-8799 5340-27-006-8235 5340-27-006-8233 5365-99-254-7505 5305-99-788-7401 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774 5306-27-006-2682 5310-27-006-2949 5340-99-254-7508 5340-99-254-7509 5310-27-006-2774 5310-99-136-5496 2510-27-006-8214 2510-99-175-4906

T0675 T0675 T0675

Not4

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Not1 Not2

(V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. (V) 1W844138e kadar geerlidir. Komutan arac (71A80) iin geerlidir.

Otokar

12/1

LAND ROVER 110 . 130AS CHASSISNO ILL 19 20 21 22 23 24 25

12000 (6C03TK./..)PARANO PARTNO 71A00-80048-AA 14C01-80243-AA 71A00-80323-AA 11000-80303-AA NRC5485-L 12B07-80207-AA KVU101160-LD KVU000060-L KVU101160-LD 72A20-01580-AA 26 11000-80016-AA NOT5 NOT6 NOT7 NOT8

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-27-006-2692 5310-27-006-2761 5310-27-006-2949 5310-27-006-2929 5310-27-019-9356 5310-27-006-2770 5340-99-957-9351 5340-99-773-8663 5340-99-957-9351 2590-27-024-6382 5306-27-006-2703 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Cvata M10x100 Bolt (bh110201) Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) D Pul D Washer Somun M10 Nut M10 (NH110041) Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Braket Komple-Gvde Balants Bracket Assy-Body Mounting Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Civata M8x20 Screw M8x20 For SW and H/Top Upto (V) 2W848755 For SW and H/Top from (V) 2W848756 For AMB and PU upto (V) 2W846886 For AMB and PU from (V) 2W846887 ADET QTY 4 4 8 8 4 8 1 1 1 1 4

(Rev2)NOT NOTE

NOT5 NOT6 NOT7 NOT8

SW ve H/Top iin (V) 2W848755 e kadar geerlidir. SW ve H/Top iin (V) 2W848756 dan itibaren geerlidir. AMB ve PU iin (V) 2W846886 ya kadar geerlidir. AMB ve PU iin (V) 2W846887 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/2

LAND ROVER 110 . 130AS CHASSISNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12001 (6C06PK)PARANO PARTNO NRC4661-L 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA NRC5478-LD 11000-80017-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA NRC4171-LD 11000-80025-AA 11000-80354-AA 11000-80203-AA NRC7053-LD NRC7053-LD 14 NRC5665-LD NRC6951-LD 15 NRC4693-L RRC3661-L 16 17 11000-80008-AA 71A00-80318-AA Not1 Not3 Not4 NOT6 NOT7 NOT8

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-573-1938 5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 2510-99-254-7485 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 2510-99-794-3502 5306-27-024-5525 5310-27-006-2935 5310-27-006-2769 5340-27-019-9357 5340-27-019-9357 2510-99-254-7490 5340-99-156-3637 5365-99-254-7479 5310-99-451-7039 5306-27-006-2700 5310-27-006-2946 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION 1.Tavan Tayc Destek B No.1 Body Floor Suppt.Brkt. Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 2.Taban Tayc Destek Braketi No.2 Body Floor Support Bracket Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Travers-Gvde Bal. Crossmember-Body Mounting Cvata Screw Pul A8.4 Washer A8.4 Somun M8-6 Nut M8-6 Gvde Bal.Brkt. Body Mounting Bracket Gvde Bal.Brkt. Body Mounting Bracket Gvde Balant Braketi Body Mounting Bracket Gvde Montaj Braketi Kmp. Body Mounting Bracket Inner Sac Spreader Plate Somunlu Sac M6 Nut Plate M6 Civata M6x20 Screw M6x20 Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 For SW Upto (V) YW836507 From (V) YW836508 Used for SW and Crew Cab PU vehicles Used for H/Top vehicles Used for Single Cab PU vehicles ADET QTY 2 6 6 6 2 8 4 4 1 4 8 4 4 2 4 2 8 6 16 16

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1 Not1 NOT7 NOT8 NOT6 NOT8 Not3 Not4

SW aralar iin geerlidir. (V) YW836507e kadar geerlidir. (V) YW836508 den itibaren geerlidir. SW ve ift Kabin PU aralar iin geerlidir. H/Top aralar iin geerlidir. Tek Kabin PU aralar iin geerlidir.

Otokar

12/3

LAND ROVER 110 . 130AS CHASSISNO ILL 18 19 20

12001 (6C06PK./..)PARANO PARTNO 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 72A33-60484-AA 72A79-60484-AA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 RRC3661-L 11000-80007-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 332582-LD RU612373 72A33-58515-AA 71A00-80323-AA 71A00-80264-AA Not2 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2590-27-027-6272 2590-27-042-6422 5310-99-451-7039 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 2510-99-850-1665 5320-99-120-9002 2590-27-027-6280 5310-27-006-2949 5310-27-024-5765 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Ara Destek Braketi Komple Support Brck.Assy-Intermadiate Ara Destek Braketi Komple Support Brck.Assy-Intermadiate Somunlu Sac M6 Nut Plate M6 Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Balant Takozu Mounting Pad Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Lama-Gvde Balant Support Bracket Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Somun M8-8 Nut M8-8 For 130 vehicles Used for 72A55 (KKK workshop) vehicles ADET QTY 16 16 2 2 2 4 4 4 2 4 2 8 4

(Rev1)NOT NOTE

Not2 NOT5 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2

130 aralar iin geerlidir. 72A55 (KKK Tamir) arac iin geerlidir.

Otokar

12/4

LAND ROVER 110 . 130TAMPON - N BUMPER - FRONTNO ILL 1

12002 (6C07AK)PARANO PARTNO RRC3508-LM 71A79-78001-AA 71A80-78001-AA 72A16-78001-AA 2 3 4 5 NRC6994-LD NTC5401-LD 11000-80361-AA NRC7009-LD 71A00-01801-AA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NRC5886-LM 11000-80049-AA 11000-80361-AA 71A10-78048-AA 253952 NRC5627-L 71A00-80328-AA NY608041L RRC5374-LD 71A00-80303-AA 71A79-80110-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-005-9890 2540-27-042-6414 2540-27-028-5019 2540-27-028-3258 2540-99-726-8568 5305-99-902-3281 5310-27-028-7979 2540-99-254-7503 9330-27-024-6457 5340-99-254-7492 5306-27-006-2684 5310-27-028-7979 2510-27-006-3100 5306-99-941-8136 5365-27-020-7169 5310-27-006-2951 5310-99-943-4300 2540-27-006-8300 5310-27-006-2931 5306-27-024-5837 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Tampon-eki Demirli Front Bumper With Towing Jaw n Tampon Komple-eki Pimli Bumper Assy-Front with Towing Pin n Tampon Kmp-eki Demirli Front Bumper With Towing Jaw n Tampon Komple Front Bumper Assy. Somunlu Sac Komple Tapping Block Assembly Civata M10x130 Screw M10x130 Pul A10 Washer A10 n Taban Koruma ubuu Under-Rider Protection Bar n Tampon Koruma ubuu Kmp Guard Bar-Front Bumper Krletme Tapas Blanking Plug Civata M10x120 Screw M10x120 Pul A10 Washer A10 Somunlu Sac Nut Plate Civata Bolt Ara Para Spacer Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Somun Nut eki Mapas-n Towing Ring-Front Rondela B10 Spring Washer B10 Civata M10x90 Screw M10x90 For KOM For 72A16 Use with Winch M8000 Upto (V) 6F064526 From (V) 6F064527 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 4

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT5 Not1 Not2

Not3

KOM iin geerlidir. 72A16 iin geerlidir. Vin M8000 ile birlikte kullanlmaktadr. (V) 6F064526 ya kadar geerlidir (V) 6F064527 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/5

LAND ROVER 110 . 130TAMPON - N BUMPER - FRONTNO ILL 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

12002 (6C07AK./..)PARANO PARTNO 71A10-78059-AA 71A00-80361-AA 12B00-80224-AA 71A00-80340-AA RRC2671-LD RRC2821-LD 338023-L NTC5401-LD 71A80-78090-AA 11000-80351-AA 71A10-80211-AA 71A80-70022-AA 11000-80302-AA Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5365-27-006-2812 5310-27-006-2943 5310-27-006-2760 5310-27-006-2958 2540-99-739-7171 2540-99-739-7172 5340-27-042-7676 5305-99-902-3281 2590-27-027-8811 5310-27-006-2934 5310-27-006-2767 5985-27-032-2846 5310-27-006-2928 KOM iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ara Para Spacer Pul A10.4 Washer A10.4 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Pul Plain Washer (2205) Pim Komple-eki Demiri Pin Assy-Towing Jaw Zincir Komple Chain Assy Tapa Plug Civata M10x130 Screw M10x130 Yldz Plakas ve Sac Komple Plate Assy-Rank Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Fors Direi Flag Staff Rondela B8 Spring Washer B8 For KOM ADET QTY 2 4 4 2 1 1 2 2 2 6 6 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1 Not1 Not1

Otokar

12/6

LAND ROVER 110 . 130TAMPONLAR - ARKA KK - KALDIRMA MAPALARI BUMPERETTES - REAR - LIFTING RINGSNO ILL 1

12003 (6C080)PARANO PARTNO RRC5410-L RRC5409-L 72A01-78010-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FB110141L 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B00-80224-AA NRC4853-LM NRC4854-LD BH110181L 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B00-80224-AA RRC5828-L Not1 Not2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-617-9794 2540-99-864-6393 2540-27-028-3171 5306-99-132-7695 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2760 5365-27-019-9354 5365-27-006-2845 5306-99-122-2782 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2760 2540-99-666-1847 130 Aralarda kullanlmamaktadr. 72A01 iin geerlidir. (V) 6W061323 e kadar geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kk Tampon-Sa Bumperette-RH Kk Tampon-Sol Bumperette-LH Arka Tampon Komple Rear Bumper Assembly Civata Bolt Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Kaldrma Mapas Lifting Ring Takviye Sac Backing Plate (NRC4854) Civata Bolt Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Takviye Retainer Not use 130 vehicles Only for 72A01 Upto (V) 6W061323 ADET QTY 1 1 1 8 8 8 8 2 2 4 4 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not1 Not2 Not1 Not1 Not1 Not1 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3

Otokar

12/7

LAND ROVER 110 . 130TAMPON - ARKA BUMPER - REARNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12004 (6C08AX)PARANO PARTNO 71A22-78010-AA RA612237 71A22-78015-AA 71A79-80045-AA 71A00-80327-AA 12B00-80224-AA ALR3226-L 14C01-80100-AA 12B00-80224-AA 11000-80361-AA 71A22-78014-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-027-5610 5320-99-581-6699 5340-27-027-6072 5306-27-024-5835 5310-27-024-5758 5310-27-006-2760 5340-99-848-4203 5306-27-024-5805 5310-27-006-2760 5310-27-028-7979 5325-27-028-5111 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Tampon Ana Sac Komp Main Plate Assy-Rear Bumper Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Lastik Takoz-Arka Tampon Nyloc Buffer-Rear Bumper Civata M10x70 Screw M10x70 Pul Plain Washer Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Burlu Braket Spacer Twin Tube Rear Cvata M10x50 Boulon M10x50 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Pul A10 Washer A10 Gromet Grommet ADET QTY 1 4 2 8 4 4 2 4 4 8 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/8

LAND ROVER 110 . 130KALDIRMA TUTAMAI RECOVERY AND LASHING RINGSNO ILL 1 2

12005 (6C09)PARANO PARTNO 577509-L 11000-80049-AA 14A00-80011-AA 3 4 71A00-80338-AA 12B00-80224-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-27-042-6771 5306-27-006-2684 5306-27-006-2688 5310-27-006-2957 5310-27-006-2760 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kaldrma Halkas Recovery and Lashing Ring Civata M10x120 Screw M10x120 Civata M10x110 Bolt M10x110 (BH110221) Pul A10 (217245) Washer A10 (217245) Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 ADET QTY 4 2 2 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/9

LAND ROVER 110 . 130GS KOMPLE - N DASH ASSEMBLYNO ILL 1

12006 (6C10.)PARANO PARTNO ALR9945 AHB710090 AHA710450 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MRC9420 11000-80364-AA 71A10-80212-AA MTC1650-L 338015-L MRC6270-L SX108251 11000-80354-AA NN108021 PRC1333-LD 14C01-81354-AA 338023-L 71A00-66216-AA MWC2309-LD DYB000030 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-173-0810 2540-99-617-2904 2510-99-874-7612 5306-99-788-8131 5310-27-028-7980 5310-27-006-2776 5340-99-774-6796 5340-27-042-7668 5340-27-020-9261 2590-99-215-9483 5310-27-006-2935 5310-99-786-8369 2540-99-829-7536 5306-27-006-2741 5340-27-042-7676 5340-27-027-4871 5340-99-510-0689 5340-99-666-3151 T0675 T0675 T0675 AE095 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gs Komple Dash Assy Gs Komple Dash Assembly n Gs Komple Dash Assembly Civata Bolt Pul A13 Washer A13 Somun M12-8 Nut M12-8 (NH112041) Tapa Blanking Plug Krletme Tapas-Koltuk Ta Plug Blanking Takoz Buffer Civata Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Somun Nutsert Gromet Sac Bulkhead Grommet Plate Sac Vidas B4.8x16 Drive Screw (AB610051) Tapa Plug n Gs Lastii Seal (MWC2567) Krletme Tapas Blanking Plug Tapa Plug From (V) 2W844139 Upto (V) 1W844138 Upto (V) YW836330 Upto (V) WF829546 From (V) 2W844139 to (V) 2W849431 From (V) 2W849432 ADET QTY 1 1 1 2 8 2 2 1 2 4 10 2 1 8 2 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT5 NOT6

Not2

Not3

Not4 Not4 Not4

Not2 Not1

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) YW836330 a kadar geerlidir. (V) WF829546 a kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 2W849431 e kadar geerlidir. (V) 2W849432 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/10

LAND ROVER 110 . 130GS HAVALANDIRMA DASH VENTILATORNO ILL 1

12007 (6C120K)PARANO PARTNO ALR1618 ASR1154 ALR1619 ASR1153 2 3 334121-L ALR2220 JAE000030 4 346576 AIR710080 AIR710090 5 6 7 8 71A00-80001-AA 71A00-80310-AA 11000-80300-AA DA610051L HYG10013 9 10 RTC3745 MXC8573 AHP710190 11 12 11000-81338-AA 11000-80350-AA Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-326-5988 2540-99-326-5988 2540-99-573-7656 2540-99-788-8111 5320-27-021-4590 5330-99-063-0249 5330-99-063-0249 2510-99-824-3041 2930-99-885-0419 2930-99-897-2905 5306-27-006-2712 5310-27-006-2944 5310-27-006-2926 5305-99-908-6267 5305-99-382-4222 5310-99-137-6356 2510-99-549-9253 2540-99-151-3481 5306-27-006-2739 5310-27-006-2933 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Havalandrma Kapa Sa Ventilator RH Havalandrma Kapa-Sa Ventilator-RH Havalandrma Kapa Sol Ventilator LH Havalandrma Kapa-Sol Ventilator-LH Mentee Pimi Hinge Pin Szdrmazlk Lastii Seal- Rubber Szdrmazlk Lastii Seal-Rubber Havalandrma Kumandas Ventilator Control Havalandrma Kumandas-Sa Air Vent Operation-RH Havalandrma Kumandas-Sol Air Vent Operation-LH Civata M5x12 Screw M5x12 Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Civata Screw Civata Bolt Konta Somunu Shield, Expansion n Sac Front Plate n Sac Plate Assembly-Front Sac Vidas Drive Screw Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) From (V) VF820691 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 6 6

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2

Not2 Not2

Not2

Not2

(V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/11

LAND ROVER 110 . 130GS HAVALANDIRMA DASH VENTILATORNO ILL 13

12007 (6C120K./..)PARANO PARTNO AB608054L DA608054 14 15 71A00-80382-AA RTC3745 DRC5582 16 AIT710030 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5305-99-008-0837 5305-99-591-8168 5310-27-006-2969 5310-99-137-6356 5310-99-981-9343 5355-99-253-9194 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Sac Vidas Drive Screw Civata M4 Screw Pul 5.1x15.7x1.6 Plain Washer (AFU1257) Konta Somunu Shield, Expansion Dbel Somun Nut-Lokut Topuz-Havalandrma Kapa Knob-Air Vent Mech. Operating From (V) 2W844139 ADET QTY 5 3 5 5 3 2

(Rev0)NOT NOTE

Not2

Not2 Not2

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/12

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN TNEL SACLARI DIAPHRAGM AND TUNNEL PANELSNO ILL 1 2 3 4 5

12008 (6C140K)PARANO PARTNO RTC6826 MRC8626 71A00-81352-AA MRC5527-LD ALR7005 ADF710030 ADF710020 6 MTC6798 MUC1237 7 MTC6798 MUC1237 8 MTC6798 MUC1237 9 10 11 12 13 71A00-81352-AA 71A00-80357-AA RTC3744 71A00-81352-AA MRC5527-LD 71A00-80357-AA 14 RTC3744 Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-766-5156 9330-99-721-4452 5306-27-006-2752 5310-27-019-9126 2510-99-955-8571 2510-99-460-0029 2510-99-460-0029 5330-99-721-4453 5330-99-427-7905 5330-99-721-4453 5330-99-427-7905 5330-99-721-4453 5330-99-427-7905 5306-27-006-2752 5310-27-006-2966 5310-99-137-6550 5306-27-006-2752 5310-27-019-9126 5310-27-006-2966 5310-99-137-6550 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Volan Muhafazas Sac Diaphragm Panel Kee-Taban Basamak Panel Seal-Floor to Toe Panel Sac Vidas B6.3x19 Screw B6.3x19 Pul Plain washer Tnel Sac Tunnel Panel Tnel Sac Tunnel Panel Tnel Sac Tunnel Panel Conta Seal Conta Seal (M159017) Conta Seal Conta Seal (M159017) Conta Seal Conta Seal (M159017) Sac Vidas B6.3x19 Screw B6.3x19 Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) Dbel Somun Lokut Nut Sac Vidas B6.3x19 Screw B6.3x19 Pul Plain washer Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) Dbel Somun Lokut Nut From (V) XF829547 Superseeded part ADET QTY 1 1 9 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 6 2 6 6 6 6 6

(Rev1)NOT NOTE

NOT2 Not1 NOT2

NOT2

NOT2

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. Para numaras deimitir

Otokar

12/13

LAND ROVER 110 . 130ANZIMAN TNEL SACLARI DIAPHRAGM AND TUNNEL PANELSNO ILL 21 22 23 24 25

12008 (6C140K./..)PARANO PARTNO BTR1698-LD AFU4173 RTC3744 MTC6872-LD 71A00-80349-AA NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2530-99-720-8137 5340-99-728-1611 5310-99-137-6550 2540-99-721-7184 5310-27-006-2964 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Vites Kolu Kr Gaiter erit Kelepe Cable Tie Dbel Somun Lokut Nut zolasyon Sngeri Insulation Pad Pul A8.4 Plain Washer (AFU1079) From (V) 6W061260 ADET QTY 1 1 9 1 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT3

(V) 6W061260 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/14

LAND ROVER 110 . 130TABAN SACLARI FLOOR PLATESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12009 (6C16K)PARANO PARTNO ALR1742 ALR1743 71A00-81352-AA MRC5527-LD RTC3744 14C01-80094-AA 71A00-80318-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 320045 DA614061L 11 12 13 14 15 71A00-80318-AA AL614011 MRC8626 RRC6198 RRC2497 Not1 NOT2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-447-2011 2510-99-817-4364 5306-27-006-2752 5310-27-019-9126 5310-99-137-6550 5305-27-006-2737 5310-27-006-2946 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5305-99-123-7828 5305-99-213-2193 5310-27-006-2946 5310-99-215-6323 9330-99-721-4452 2510-99-354-0507 2510-99-259-6299 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION n Taban Sac Sa Front Floor Plate RH-V8 n Taban Sac Sol Front Floor Plate LH-V8 Sac Vidas B6.3x19 Screw B6.3x19 Pul Plain washer Dbel Somun Lokut Nut Civata M6x20 Screw M6x20 (SE106201) Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) zel Civata Special Bolt zel Civata Special Bolt Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 zel Somun Spire Nut Kee-Taban Basamak Panel Seal-Floor to Toe Panel Arka Taban Komple Rear Floor Assy Arka Kabin Taban Takviyes Support Rear Cab Floor Crew cab vehicles Upto (V) 3W051123 From (V) 3W051124 ADET QTY 1 1 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT2 NOT3

Not1 Not1

ift kabinli aralarda. (V) 3W051123 e kadar geerlidir. (V) 3W051124 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/15

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK TABANI-TDI SEATBASE-TDINO ILL 1

12010 (6C18DK)PARANO PARTNO ASR1158 ADH710090 ADH710130 RRC6239 RRC6256 2 MXC5746 AWH710020 3 MXC8556 YJC100880 ACC710490 4 5 6 8 9 10 78248 FS106201L MRC5525-LD 71A00-80201-AA MRC8626 FS106201L 11000-80009-AA 11 12 13 MRC5528-LD 11000-80301-AA NK106081 Not1 Not2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-968-4192 2540-99-488-7085 2540-99-321-1305 2540-99-384-7478 2510-99-342-4140 2540-99-573-6018 2540-99-549-5895 6160-99-726-0106 2540-99-665-9506 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION KoltukTaban-Avadanlk G Seat Base with Tool Locker Koltuk Taban Seat Base Koltuk Taban Seat Base Arka KoltukTaban-Komple Assy Rear Seatbase Kapak Assy Lid-Seatbase Avadanlk Gz Tool Locker Avadanlk Gz Tool Locker Ak Kutusu Battery Tray Ak Kutusu Battery Tray Ak Kutusu Battery Tray Perin Rivet Civata Flange Screw Pul Plain Washer Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Kee-Taban Basamak Panel Seal-Floor to Toe Panel Civata Flange Screw Cvata M6x25 Screw M6x25 Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 zel Somun Grip Nut From (V) XF829547 to (V) 1W838853 For 130 vehicles From (V) 1W838854 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 9 18 9 1 2 2 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT3 Not2 Not2

Not1

NOT4 Not1

5320-99-970-3518 5306-99-663-5061 5310-99-754-3600 5310-27-006-2772 9330-99-721-4452 5306-99-663-5061 5306-27-006-2701 5310-27-019-9127 5310-27-006-2927 5310-99-668-7687

U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030

(V) XF829547 den (V) 1W838853 e kadar geerlidir. 130 Aralar iin geerlidir. (V) 1W838854 den itibaren geerlidir. Para numaras deimitir

Otokar

12/16

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK TABANI-TDI SEATBASE-TDI14 15 16 17

12010 (6C18DK./..)NO ILL PARANO PARTNO FS106201L MRC5525-LD 11000-80301-AA 71A00-80201-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-99-663-5061 5310-99-754-3600 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Civata Flange Screw Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) ADET QTY 6 12 6 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/17

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK BALANTILARI SEATBASE FITTINGSNO ILL 1

12011 (6D040K)PARANO PARTNO 71A00-68200-AA 71A79-68200-AA 71A79-73040-AA 72A22-68200-AA 71A00-68200-BA 72A10-68200-AA MXC9113-L 71A10-68200-AA 71B22-68200-AA 72A82-68200-AA 2 3 MUC4503-LDA MUC4497-LDA 71A70-68081-AA 4 5 6 8 9 10 14C01-81354-AA 71A00-80318-AA 53K3039-L MRC8388 RU608123L 338015-L 338028 Not1 Not10 NOT11 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 Not8 Not9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-27-006-8261 5340-27-026-2137 2510-27-027-5318 2590-27-028-5201 5340-27-028-4327 2510-27-006-2899 5340-99-671-5235 2590-27-028-4621 2590-27-028-5156 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta Kapak Kmp. Center Locker Cover-Station Wa Orta Kapak Komple Cover Center Takviye-Orta Kapak Support-Cover Center Orta Kapak Komple Cover Center Orta Kapak-V8 Center Locker Cover-V8 Orta Kapak Cover Center Orta Kapak Komple Center Locker Cover-Hard Top & Orta Kapak Komple Cover Center Orta Kapak Komple Cover Center Orta Kapak Komple Cover Assy-Intermediate Kapak Komple-Ak Kutusu Cover Assy Battery Box Kapak Komple-Avadanlk Cap Assy-Accesory Kapak Komple-Avadanlk Cover Assy-Toolbox Sac Vidas B4.8x16 Drive Screw (AB610051) Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Yayl Somun Spire Nut Klape Kilidi Fixing Latch Perin Rivet Krletme Tapas-Koltuk Ta Plug Blanking Krletme Tapas-Koltuk Ta Plug Blanking-Seatbase/Toolbox For 71A72-73 From (V) XF829547 Used for 72A82 (Rapier) vehicles For SW For SW , PU and 72A30 For 72A30 and PU For 71A71-78 For 72A20 For 72A15 and AMB For 71A74-77 For 71A23 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 4 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7 Not8 Not9 NOT11

6160-27-006-7914 2540-27-006-7911 2590-27-028-6799 5306-27-006-2741 5310-27-006-2946 5310-99-256-3657 5340-99-721-4458 5320-99-004-0323 5340-27-042-7668 5325-99-828-1071

T0675

T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030

Not10

71A72-73 iin geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. 72A82 (Rapier) arac iin geerlidir. SW iin geerlidir. SW , PU ve 72A30 iin geerlidir. 72A30 ve PU iin geerlidir. 71A71-78 iin geerlidir. 72A20 iin geerlidir. 72A15 ve AMB iin geerlidir. 71A74-77 iin geerlidir. 71A23 iin geerlidir.

Otokar

12/18

LAND ROVER 110 . 130KOLTUK BALANTILARI SEATBASE FITTINGSNO ILL

12011 (6D040K./..)PARANO PARTNO 338017

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5325-99-815-8506 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Krletme Tapas-Koltuk Ta Plug ADET QTY 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/19

LAND ROVER 110 . 130KABN ARKA ALT KOMPLE CAB BASE ASSEMBLYNO ILL 1

12012 (6D05)PARANO PARTNO MWC9340 RRC6245 2 MTC2106 MTC2107 3 MTC2224 MTC2225 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FS106167L 11000-80301-AA 11000-80351-AA FS106167L MRC5527-LD 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 78248 MWC1820 MWC1821 13 14 AFU1350 ALR1466 ALR1467 15 78248 Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-517-3498 2510-99-282-2385 5340-99-788-8143 5340-99-788-8144 5340-99-788-8148 5340-99-788-8149 5305-99-096-4551 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5305-99-096-4551 5310-27-019-9126 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5320-99-970-3518 2510-99-453-8076 2510-99-453-8077 5320-99-788-7398 2510-99-739-6067 2510-99-730-8801 5320-99-970-3518 130 Aralar iin geerlidir. R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kabin Arka Gvde Cab Base Assembly Kabin Arka Gvde-Komple Cab Base Assembly Balant Kebenti-Sa Mounting Angle RH BalantKebenti-Sol Mounting Angle LH Takviye Kebenti-Sa Reinforcing Angle RH TakviyeKebenti-Sol Reinforcing Angle LH Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul Plain washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Perin Rivet Takviye-Sa Stiffener-Door Pillar RH Takviye-Sol Stiffener-Door Pillar LH zel Civata Mononbolt Koruma Kebenti-Sa Angel Protection Corner-RH Koruma Kebenti-Sol Angel Protection Corner-LH Perin Rivet For 130 vehicles ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 8 4 4 8 1 1 4 1 1 26

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

12/20

LAND ROVER 110 . 130KABN ARKA ALT KOMPLE CAB BASE ASSEMBLYNO ILL 16

12012 (6D05./..)PARANO PARTNO MWC3320 MWC3321 17 20 21 22 23 24 78248 MWC2938 RU612373L MUC6519 MWC2129 78248 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-973-1827 2510-99-517-3499 5320-99-970-3518 2510-99-084-4475 5320-99-120-9002 5306-99-517-3500 5330-99-060-4165 5320-99-970-3518 Galvanizli. R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Ke Braketi Sa Corner Capping RH Balk, Sa Capping, RH Perin Rivet Kapak Capping-Bulkhead Perin, 3/16 X 0.575 Rivet, 3/16 X 0.575 Lng Kapak Sac Cover Plate-Cab Base Conta Gasket Perin Rivet Galvanised ADET QTY 1 1 8 1 39 2 2 12

(Rev0)NOT NOTE Not2 Not2

Not2

Otokar

12/21

LAND ROVER 110 . 130KABN ARKA PANEL CAB REAR PANELNO ILL 1

12013 (6D06Q)PARANO PARTNO MTC4384 MTC4385 2 MTC5608 MTC5609 3 4 5 6 7 8 9 10 11000-80017-AA 14C01-80394-AA 11000-80354-AA 71A00-80343-AA 11000-80203-AA 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80201-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-108-5071 5340-99-476-5189 2590-99-244-8609 2590-99-930-7863 5306-27-006-2704 5310-27-006-2973 5310-27-006-2935 5310-27-006-2960 5310-27-006-2769 5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2768 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Takviye-Sa Stiffener-Cab Base Assy-RH Takviye-Sol Stiffener-Cab Base Assy-LH Braket-Takviye Bal./Sa Bracket-Stiffener Mounting/RH Braket-Takviye Bal./Sol Bracket-Stiffener Mounting/LH Civata M8x25 Bolt Dili pul Shakeproof washer Pul A8.4 Washer A8.4 Pul Washer Somun M8-6 Nut M8-6 Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Somun M6-6 Nut M6-6 ADET QTY 1 1 1 1 8 4 4 8 4 4 8 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/22

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELSNO ILL 1

12014 (6D07PK)PARANO PARTNO RTC6205 RTC6206 2 MRC5049 MRC5050 337812 337813 RRC6234 RRC6233 ALR9812 ALR9813 RRC2637 RRC2638 3 4 5 6 7 8 9 10 FS106167L MRC5525-LD 11000-80301-AA 71A00-80201-AA FS160167L RTC609 WM106001L 71A00-80201-AA Not1 Not2 Not3 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-99-978-2276 2590-99-781-2253 2510-99-788-8103 2590-99-781-2254 2510-99-987-5316 2510-99-983-0671 2510-99-571-2944 2510-99-184-5997 2510-99-705-9578 2510-99-213-2419 2510-27-028-8077 2510-27-028-8082 5305-99-096-4551 5310-99-754-3600 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5305-99-391-3439 5310-99-120-4032 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Eik Paneli n Sa Sill Panel Front RH Eik Paneli n Sol Sill Panel Front LH Eik Paneli Arka Sa Sill Panel Rear RH-Hard Top Eik Paneli Arka Sol Sill Panel Rear LH-Hard Top Eik Paneli Arka-Sa Sill Panel Rear RH-Pick Up Eik Paneli Arka Sol Sill Panel Rear LH-Pick Up Eik Peneli Arka-Sa Sill Panel Rear-RH Eik Paneli Arka-Sol Sill Panel Rear-LH Eik Peneli Arka-Sa (ift Kabin 130) Sill Panel Rear-RH (Crew Cab 130) Eik Paneli Arka-Sol Sill Panel Rear-LH Eik Braketi-Sa Sill Bracket-RH Eik Braketi-Sol Sill Bracket-LH Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata Screw Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) For 110 PU vehicles For single cab vehicles For crew cab vehicles Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 4 4 2 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not2 Not2 NOT5 NOT5 Not3 Not3 Not3 Not3

5310-27-006-2772

T0675

110 PU Aralar iin geerlidir. Tek kabin aralarda. ift kabin aralarda. Para numaras deimitir

Otokar

12/23

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELSNO ILL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12014 (6D07PK./..)PARANO PARTNO FS106167L RTC609 WM106001L 71A00-80201-AA FS106167L RTC609 WM106001 71A00-80201-AA MRC9438-L FS106201L 71A00-80357-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA ALR5294 AJL710020 ALR5295 AJL710030 25 26 27 MRC5765-L RTC610 71A00-80316-AA Not4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5305-99-096-4551 5310-99-120-4032 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Rondela Sprng Washer Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Braket Bracket Civata Flange Screw Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Eik Kanal Sa Sill Channel RH Eik Kanal-Sa Sill Channel-RH Eik Kanal Sol Sill Channel LH Eik Kanal-Sol Sill Channel-LH Civatal Sac Bolt Plate Pul Plain Washer Rondela Spring Washer(WM600051) From (V) XF829547 ADET QTY 14 12 6 14 4 8 4 4 4 4 8 4 4 1 1 1 1 2 4 4

(Rev1)NOT NOTE

5310-27-006-2772 5305-99-096-4551 5310-99-120-4032 5310-99-137-9232 5310-27-006-2772 5340-27-019-9288 5306-99-663-5061 5310-27-006-2966 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2540-99-269-1950 2510-99-605-8955 2540-99-666-3081 2510-99-250-9124 2510-99-301-7151 5310-99-941-8623 5310-27-024-5773

T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675

U1030

Not4

U1030 T0675 U1030

Not4

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/24

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELSNO ILL 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

12014 (6D07PK./..)PARANO PARTNO FN108047L MRC5153-L FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MRC6019 FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 347436 FS108207L RTC610 11000-80302-AA 71A00-80203-AA FS106201L 11000-80301-AA MRC5528-LD NK106081

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-99-499-8033 2510-99-788-8106 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2510-99-788-8112 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2510-99-825-1042 5306-99-702-1830 5310-99-941-8623 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774 5306-99-663-5061 5310-27-006-2927 5310-27-019-9127 5310-99-668-7687 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Flanl Somun M8 Nut M8 n Tutucu Front Stay Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Orta Tutucu Centre Stay Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Balant Braketi Mounting Bracket Civata M8x20 Screw M8x20 Pul Plain Washer Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 Civata Flange Screw Rondela B6 Spring Washer B6 Pul Plain Washer zel Somun Grip Nut ADET QTY 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 8 4 4 4 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/25

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELSNO ILL 1

12015 (6D100W)PARANO PARTNO RTC6205 RTC6206 2 RTC6209 RTC6210 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FS106167L MTC5525 11000-80301-AA 71A00-80201-AA FS106167L RTC609 WM106001L 71A00-80201-AA FS106167L RTC609 WM106001L 71A00-80201-AA MRC9438-L FS106201L RTC609 WM106001L

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-99-978-2276 2590-99-781-2253 2510-99-149-8182 2510-99-623-8207 5305-99-096-4551 2540-99-788-8239 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5305-99-096-4551 5310-99-120-4032 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Eik Paneli n Sa Sill Panel Front RH Eik Paneli n Sol Sill Panel Front LH Eik, D, Arka, Sa, Station Wagon 110 Aralarda Sill, Outer, Rear, RH, Station Wagon 110 Wheelbase Eik, D, Arka, Sol, Station Wagon 110 Aralarda Sill, Outer, Rear, LH, Station Wagon 110 Wheelbase Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Braket Bracket Civata Flange Screw Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring ADET QTY 1 1 1 1 4 8 8 4 2 4 2 2 4 4 4 4 6 6 12 6

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2772 5305-99-096-4551 5310-99-120-4032

T0675 U1030 U1030

5310-27-006-2772 5340-27-019-9288 5306-99-663-5061 5310-99-120-4032

T0675 T0675 U1030 U1030

Otokar

12/26

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELS19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

12015 (6D100W./..)NO ILL PARANO PARTNO 71A00-80201-AA FS106167L RTC609 WM106001L 71A00-80201-AA MRC5153-L FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MRC5765-L RTC610 71A00-80316-AA FN108047L MRC6359-LD MRC6360-LD 34 35 36 37 SX108251 WP185 RTC601 71A00-80316-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2772 5305-99-096-4551 5310-99-120-4032 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) n Tutucu Front Stay Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civatal Sac Bolt Plate Pul Plain Washer Rondela Spring Washer(WM600051) Flanl Somun M8 Nut M8 Braket-Sa Bracket-RH Braket-Sol Bracket-LH Civata Bolt Pul Plain Washer Pul Plain Washer Rondela Spring Washer(WM600051) ADET QTY 6 4 8 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 8 2 16 8

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2772 2510-99-788-8106 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2510-99-301-7151 5310-99-941-8623 5310-27-024-5773 5310-99-499-8033 2590-99-549-6899 2590-99-480-7909 2590-99-215-9483 5310-99-136-5496 5315-99-562-7347 5310-27-024-5773

T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030

U1030

Otokar

12/27

LAND ROVER 110 . 130EK PANELLER SILL PANELS38 39 40 41 42

12015 (6D100W./..)NO ILL PARANO PARTNO FN108047L 11000-80014-AA 71A00-80323-AA 71A00-80316-AA MUC9110 FN108047L 43 ALR6368

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-99-499-8033 5306-27-006-2702 5310-27-006-2949 5310-27-024-5773 5310-99-911-2119 5310-99-499-8033 5330-99-707-2537 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Flanl Somun M8 Nut M8 Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela Spring Washer(WM600051) Somunlu Sac-M8 Nut Plate-M8 Flanl Somun M8 Nut M8 Conta Seal-Sill/Floor ADET QTY 8 4 4 4 4 4 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/28

LAND ROVER 110 . 130ALT GVDE - ARKA BODY LOWER - REARNO ILL 1

12016 (6D110W)PARANO PARTNO MTC7878 MTC7879 2 3 4 5 6 7 8 9 SP105121L 71A00-80310-AA 11000-80300-AA 71A00-80248-AA 71A00-81340-AA 71A00-80310-AA 330615 78248

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-99-831-3558 5340-99-147-0727 5306-27-028-7010 5310-27-006-2944 5310-27-006-2926 5310-27-024-5763 5305-27-024-5807 5310-27-006-2944 2510-99-844-9574 5320-99-970-3518 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kapak Paneli-Sa-Arka Cover Panel-RH-Rear Lamps Kapak Paneli-Sol-Arka Cover Panel-LH-Rear Lamps Civata Screw Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun Nut (NM105011) Civata Screw(AB608031) Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) Sac Tread Plate-Floor Perin Rivet ADET QTY 1 1 4 4 4 4 4 4 3 39

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/29

LAND ROVER 110 . 130ALT PANEL-ARKA KAPI REAR BODY LOWER TOE PANELNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12017 (6D120W)PARANO PARTNO 395413 FS106201L RTC609 71A00-80316-AA 71A00-80201-AA FS106167L 71A00-80318-AA WM106001 MRC9388

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Braket Bracket Civata Flange Screw Dz Pul, Standard Washer-Plain, Standard Rondela Spring Washer(WM600051) Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Rondela Sprng Washer Somunlu Sac Nut Plate ADET QTY 1 9 9 9 9 4 4 4 2

(Rev0)NOT NOTE

5306-99-663-5061 5310-99-120-4032 5310-27-024-5773 5310-27-006-2772 5305-99-096-4551 5310-27-006-2946 5310-99-137-9232

U1030 U1030

T0675 U1030 T0675 U1030

Otokar

12/30

LAND ROVER 110 . 130RADYATR GRL RADIATOR GRILLENO ILL 1

12018 (6D13PK)PARANO PARTNO ALR1339 ASJ710050 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 71A00-81337-AA 71A00-80314-AA RTC3745 FS108207L 11000-80302-AA 11000-80354-AA NJ108061L ALR8765PUC AB614088 WA106045 RTC3744 MTC6827-L RA610183 Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-223-1779 2510-99-223-1779 5306-27-006-2743 5310-27-006-2945 5310-99-137-6356 5306-99-702-1830 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 5310-99-133-3942 2510-99-577-3660 5305-99-623-9066 5310-99-377-4677 5310-99-137-6550 5340-27-019-9290 5320-99-609-8624 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Radyatr Gril erevesi Radiator Grille Panel Radyatr Gril erevesi Radiator Grille Panel Sac Vidas Drive Screw (AB606057) Pul Washer plain Konta Somunu Shield, Expansion Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Somun Tutucu Nut Retainer Radyatr Grili Radiator Grille Sac Vidas Screw Pul Plain Washer Dbel Somun Lokut Nut Balant Braketi Mounting Bracket Perin Rivet From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 4 4 4 2 2 2 2 1 8 8 8 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/31

LAND ROVER 110 . 130GRL ST PANEL GRILL TOP PANELNO ILL 1

12019 (6D17.K)PARANO PARTNO ALR9424 ABG710020 ABG710040 2 3 4 5 6 7 FS108257L 11000-80302-AA 11000-80354-AA MUC6658-LD MUC6659-LD STC925 ALR4615-LD 8 STC927 ALR4127-LD 9 10 11 12 13 14 15 16 MUC4804-LD 11000-80010-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA FS108207L 11000-80354-AA 11000-80302-AA FN108041L Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-702-1698 2510-99-702-1698 2590-99-272-2710 5305-99-454-3492 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 2590-99-386-7225 2590-99-313-4025 2590-99-853-3425 2540-99-676-4828 2540-99-444-3052 5340-27-028-2554 5310-99-780-2232 5306-27-006-2705 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5306-99-702-1830 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) LF810180 e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gril st Paneli Grille Top Panel Gril st Paneli Grille Top Panel Gril st Paneli Grille Top Panel Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Germe Borusu-Sa Cross Brace Tube-RH Germe Borusu-Sol Cross Brace Tube-LH Kaput Mandal Bonnet Catch Kaput Kilidi-Sol Bonnet Lock-LH Kaput Ama Teli Takm Kit Bonnet Catch Plate Tutucu Kafa Retainer Bask Sac Washer Plate Civata M6x30 Screw Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun Nut From (V) XF829547 From (V) 1W838943 Upto (V) WF829546 Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2

NOT3 Not1 NOT4 NOT5

Otokar

12/32

LAND ROVER 110 . 130KAPUT AMA BONNET RELEASENO ILL 1

12020 (6D180K)PARANO PARTNO ASR1457-LD FSE100460-LD FSE000070-L 71A70-57100-AA 2 3 27H5311-LD MWC9380 3887-LD MWC9380 4 5 6 7 13H489L ALR4127-LD 351991-L 393218-L FPN000010-L 8 9 10 11 12 13 14 FS106201L 11000-80301-AA 11000-80351-AA 71A00-80201-AA MWC3339 FSC000050-L ALR9155 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 NOT7 NOT8 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 4010-27-006-2836 2540-99-414-5695 2590-99-860-6056 3040-27-028-0982 5325-27-006-8264 5340-66-128-5372 2510-27-017-2008 5340-66-128-5372 2815-99-488-7395 5340-27-028-2554 5360-27-019-9185 2590-99-809-0406 2590-99-131-1586 5306-99-663-5061 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 2590-99-591-3274 5340-27-028-2563 2540-99-365-4499 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kaput Ama Teli Bonnet Release Cable Kaput Ama Teli Bonnet Release Cable Kaput Ama Teli Bonnet Release Cable Kaput Ama Teli Bonnet Release Cable Gromet Grommet Kelepe Clip Kelepe-Sspansiyon Kapa Clip Kelepe Clip Kelepe-Grilin stne Clip-Grille Top Panel Tutucu Kafa Retainer Yay Spring Ayar Sac Adjusting Plate Tutucu-Kaput Pimi Plate-Adjusting Hook Civata Flange Screw Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Mandal Sac Catch Plate Kaput Ama Kolu Lever-Bonnet Release Kapama Sac Shield-Bonnet Latch Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Upto (V) 2W845079 From (V) 2W845080 From (V) 2W844139 upto (V) 4W055394 From (V) 4W055395 ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT8 NOT9

Not4 Not5

Not6 NOT7

Not3

(V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547den 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) LF810180e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (V) 2W845079 a kadar geerlidir. (V) 2W845080 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 4W055394 e kadar geerlidir. (V) 4W055395 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/33

LAND ROVER 110 . 130KAPUT AMA BONNET RELEASENO ILL 15 16 17 18

12020 (6D180K./..)PARANO PARTNO FTV000010-L 71A70-80690-AA 11000-80302-AA 72A22-36254-AA NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5325-27-028-2552 5310-27-029-1114 5310-27-006-2928 5340-27-028-7881 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Gromet-Kaput Ama Teli Grommet-Bonnet Release Cable Kare Somun M8 Square Nut M8 Rondela B8 Spring Washer B8 Kelepe Clamp From (V) 4W055395 ADET QTY 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT9 NOT9 NOT9 NOT9

(V) 4W055395 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/34

LAND ROVER 110 . 130KAPUT BONNETNO ILL 1

12021 (6E030K)PARANO PARTNO RTC6213 ALR6107 ALR5835 ALR7544 2 MRC9244-LD AHU710010-L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72A22-80071-AA WB106041 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 346849-L 391287-L 71A00-81331-AA 71A00-80204-AA NN108021 RRC8666 12 MWC9361-LD ASR1227-L ASR1229-L 13 MUC6457 Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6 Not7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-795-3512 2510-99-832-8304 2510-99-664-0594 2510-99-258-8994 2510-99-796-6161 2510-99-176-0489 5305-27-024-5880 5310-99-122-3033 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 3120-27-042-6551 5340-99-825-6031 5305-27-006-2732 5310-27-006-2775 5310-99-786-8369 5310-99-605-8345 2540-99-234-2838 2510-99-215-2259 2590-27-020-8889 2590-99-310-8710 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kaput-Stepneli Bonnet Kaput-Stepneli Bonnet-Pick Up and Hard Top Kaput-Stepnesiz Bonnet-Station Wagon Kaput-Stepnesiz Bonnet Mentee Hinge Mentee-Kaput st Stepneli Hinge-Bonnet Civata M6x20 Screw M6x20 Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Bur Bush Civata Takozu Buffer-Bonnet Stop Civata M8x40 (Mercimek bal) Screw Somun M8-8 Nut M8-8 Somun Nutsert Dubel M8 Nut, Plate Blind Rivet M8 Kaput Klavuz Pimi Striker Pin Kilit Pimi-Stepnesiz Kaput Striker-Plain Bonnet Kilit Pimi-Stepneli Kaput Striker-With Spare Wheel Bonne Emniyet engeli Safety Hook Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 6 6 6 6 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not5 Not6

Not3 Not4

Not7 Not7

(V) LF810180e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) VF827494e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/35

LAND ROVER 110 . 130KAPUT BONNETNO ILL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12021 (6E030K./..)PARANO PARTNO 11003-80076-AA WF106001L NN106021 MRC6270-L AWR4147-LD MTC4657 AR608061 AFU1071 AFU1497 12B22-72031-AA 12B22-72031-AA NOT8 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5305-27-006-2736 5310-99-495-6411 5310-99-138-4838 5340-27-020-9261 2540-27-020-8888 5340-99-362-7068 5305-99-513-1979 5310-99-598-6443 5365-99-595-6476 2590-27-027-5377 2590-27-027-5377 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M6x16 Vis M6x16 Trtll Pul Shakeproof Washer Somun Nut Captive Takoz Buffer Kaput zolasyonu Pad-Insulation Bonnet Braket Bracket Civata Screw Pul Washer Ara Para Spacer Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber Upto (V) 6W063083 From (V) 6W063084 ADET QTY 3 3 3 2 1 2 13 9 9 2 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT8 NOT9

(V) 6W063083 e kadar geerlidir. (V) 6W063084 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/36

LAND ROVER 110 . 130KAPUT DAYAMASI-KAPUT ST STEP BONNET PROPS-SUITABLE FOR MOUNNO ILL 1

12022 (6E04TK)PARANO PARTNO ALR6225-LD ALR9022-L 2 3 4 5 6 7 8 9 WS600061 11000-80361-AA PS106161 71A00-57400-AA 73B00-80190-AA 11000-80350-AA 71A10-80208-AA ASU710040-L ASU710050-L Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-793-9155 2510-99-517-3063 5310-99-941-6629 5310-27-028-7979 5315-99-138-2208 5325-27-006-2876 5306-27-006-2726 5310-27-006-2933 5310-27-006-2766 2590-99-587-3564 2590-99-292-4731 KOM ve SW iin geerlidir. T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Kaput Dayamas Komple Prop Bonnet Assy Kaput Dayamas Prop Bonnet Rondela Spring Washer Pul A10 Washer A10 Kopilya Split Pin Tutucu Retainer-Handle/Lock Assy Civata M4x16 Screw M4x16 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Braket-Kaput Dayama/Sa Bracket-Prop Bonnet/RH Braket-Kaput Dayama/Sol Bracket-Prop Bonnet/LH For KOM and SW ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1 Not1

Otokar

12/37

LAND ROVER 110 . 130 AMURLUKLAR - N INNER WINGS - FRONTNO ILL 1

12023 (6E05TK)PARANO PARTNO ALR9936 ASB710200 ALR9935 ASB710210 2 ALR5990 ASW710140 ALR5989 ASW710150 3 ALR5324 ASW710120 ALR5323 ASW710130 4 5 RU612253 MRC6051 ASR710100 MRC6052 ASR710110 6 7 RU612253 ALR6122 ASB710260 Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-834-6419 2540-99-593-2901 2510-99-663-3812 2510-15-171-0559 2510-99-551-1779 2510-99-979-1530 2510-99-301-7152 2510-99-464-5083 6220-99-500-5053 2510-99-573-6534 6220-99-173-0382 2510-99-573-6535 5320-99-322-2855 2510-99-788-8113 2510-99-573-6536 2510-99-788-8114 2510-99-573-6537 5320-99-322-2855 2510-99-301-6720 2510-99-398-0335 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 AE095 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n amurluk Komple Sa Front Wing Spotweld-RH n amurluk Komple-Sa Front Wing Spotweld-RH n amurluk Komple Sol Front Wing Spotweld-LH n amurluk Komple-Sol Front Wing Spotweld-LH +Far Yuvas Sa +Nose Panel RH +Far Yuvas-Sa +Nose Panel-RH +Far Yuvas Sol +Nose Panel LH +Far Yuvas-Sol +Nose Panel-LH +Far Yuva Sac Sa +Headlamp Mounting Panel RH +Far Yuva Sac-Sa +Headlamp Mounting Panel-RH +Far Yuva Sac Sol +Headlamp Mounting Panel LH +Far Yuva Sac-Sol +Headlamp Mounting Panel-LH +Pop Perin 4,8x11,4 +Pop Rivet 4,8x11,4 +Balama Sac Sa +Tie Plate RH +Balama Sac-Sa +Tie Plate-RH +Balama Sac Sol +Tie Plate LH +Balama Sac-Sol +Tie Plate-LH +Pop Perin 4,8x11,4 +Pop Rivet 4,8x11,4 amurluk Yz Sa Outer Panel-RH amurluk Yz-Sa Outer Panel-RH Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not2 Not1 Not2 Not1 Not2 Not1 Not2 Not1 Not2

Not1 Not2 Not1 Not2

Not1 Not2

(V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/38

LAND ROVER 110 . 130 AMURLUKLAR - N INNER WINGS - FRONTNO ILL

12023 (6E05TK./..)PARANO PARTNO ALR6121 ASB710270 8 9 10 MXC2932 3900L 302532 AH614011L 11 12 13 14 15 AM605061 71A00-80323-AA AK616011 RU612373L 71A00-36350-AA 71A00-36352-AA DHH100780PUC DHH100790PUC 16 17 71A00-81343-AA 79051 Not1 Not2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-935-7767 2510-99-573-6241 5305-99-702-1699 5310-99-849-8006 5310-99-849-8253 5310-99-670-3587 5305-99-137-4325 5310-27-006-2949 5310-99-802-9947 5320-99-120-9002 6220-27-006-2871 6220-27-006-2872 6220-99-309-2364 2540-15-171-6649 5305-27-024-5809 5310-99-138-0422 U1030 AE095 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION amurluk Yz Sol Outer Panel amurluk Yz-Sol Outer Panel-LH Civata Screw Pul Plain Washer Somun Spire Nut Yayl Somun Spring Nut zel Civata Acme Bolt Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 zel Somun Spire Nut Perin, 3/16 X 0.575 Rivet, 3/16 X 0.575 Lng Far Muhafazas Sol Headlamp Finisher LH Far Muhafazas Sa Headlamp Finisher RH Far Muhafazas-Sa Headlamp Finisher-RH Far Muhafazas-Sol Headlamp Finisher-LH Civata Screw (AB608044) Dbel Lock Nut Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 Upto (V) 2W845014 From (V) 2W845015 ADET QTY 1 1 28 28 26 2 8 8 8 8 1 1 1 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

NOT3 NOT3 NOT4 NOT4

(V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W845014 e kadar geerlidir. (V) 2W845015 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/39

LAND ROVER 110 . 130 AMURLUKLAR-N INNER WINGS-FRONTNO ILL 1

12024 (6E09TK)PARANO PARTNO ALR4057 ALR3970 ASR2256 ASR2257 AWJ710060 AWJ710040 AWJ710380 AWJ710390 2 71A00-81352-AA 72A58-58176-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 71A00-80357-AA RTC3744 MRC9734-LD FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA AFU1280-L MRC9520 RNE500030 11 71A00-81355-AA Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-7385 2510-27-027-7314 2540-99-834-5133 2510-99-605-6755 2510-99-852-5832 2510-99-378-4422 2510-99-386-8234 2510-99-299-0632 5306-27-006-2752 5306-27-029-1087 5310-27-006-2966 5310-99-137-6550 2510-99-788-8136 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5340-99-573-6538 2590-99-780-7424 2590-99-780-7424 5306-27-006-2753 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION amurluk Sa Wheelarch RH amurluk Sol Wheelarch LH amurluk-Sa Wheelarch-RH amurluk-Sol Wheelarch-LH amurluk-Sa Wheelarch-RH amurluk-Sol Wheelarch-LH amurluk-Sa Wheelarch-RH amurluk-Sol Wheelarch-LH Sac Vidas B6.3x19 Screw B6.3x19 zel Civata Special Screw Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) Dbel Somun Lokut Nut Dayama Sol Stay LH Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somunlu Klip Blind Anchor Nut Kapak n Yay Cover-Front Suspension Kapak n Yay Cover-Front Suspension Sac Vidas Drive Screw (AR608021) Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 to (V) 6W062463 Use for 72A58 vehicles Superseeded part From (V) 6W062464 Upto (V) 4W055391 From (V) 4W055392 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 1 4 4 4 2 2 2 12

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT4 Not1 Not1 Not2 Not2 NOT5 NOT5

NOT3

NOT6 NOT7

(V) WF829546 a kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 6W062463 e kadar geerlidir. 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 6W062464 den itibaren geerlidir. (V) 4W055391 e kadar geerlidir. (V) 4W055392 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/40

LAND ROVER 110 . 130 AMURLUKLAR-N INNER WINGS-FRONTNO ILL 12 13 14 15 16 17

12024 (6E09TK./..)PARANO PARTNO 71A00-80103-AA 71A00-80349-AA 71A00-80316-AA FN108047L MRC4037-L MRC9377 MRC9378 18 AFU1075

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-27-006-2715 5310-27-006-2964 5310-27-024-5773 5310-99-499-8033 5365-27-020-8944 2510-99-457-3351 2510-99-721-4393 5320-99-740-0798 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Civata M8x50 Screw (SH108501) Pul A8.4 Plain Washer (AFU1079) Rondela Spring Washer(WM600051) Flanl Somun M8 Nut M8 im Shim amurluk Ka-Sol Eyebrow-Front-LH amurluk Ka Sa-Siyah P Eyebrow-Front-RH Dbel Lokut Nut ADET QTY 12 8 12 12 24 1 1 10

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

12/41

LAND ROVER 110 . 130CAM - N WINDSCREENNO ILL 1

12025 (6E13TK)PARANO PARTNO MUC2594 AUH710010 2 MTC2863-LD MTC2864-LD 3 4 MUC3733-LD MUC7911 MUC7912 5 6 7 8 9 10 11 12 MXC9982-L MXC9983-L MUC7907 MUC4289 MUC4290 FB108101 11000-80354-AA FAJ100020 Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-740-0893 2510-99-322-9474 2510-99-788-8163 2510-27-029-1068 9999-27-021-5348 5340-99-001-6972 5340-99-810-5736 5330-27-021-4629 5330-27-021-4630 5365-99-001-6973 5365-99-973-3638 5340-99-215-7409 5305-99-386-7655 5310-27-006-2935 5330-99-809-0408 (V) 4W053918 e kadar geerlidir. (V) 4W053919 dan itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) XF834802 ye kadar geerlidir. (V) YW834803 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Cam erevesi Windscreen Frame n Cam erevesi Windscreen Frame n Cam Windshield n Cam-Lamine Windshield Cam Lastii Glazing Rubber n Cam Braketi-Sa Bracket Windscreen-RH n Cam Braketi-Sol Bracket Windscreen-LH Alt Conta Gasket Lower st Conta Gasket Upper st Conta Washer Packing Conta-Gs-n Cam Aras Packing Piece Conta-Gs-n Cam Aras Strap Civata Bolt-Manifold to Head Pul A8.4 Washer A8.4 ereve Alt Contas Seal-Windscreen Glazing Upto (V) 4W053918 From (V) 4W053919 From (V) XF829547 Upto (V) XF834802 From (V) YW834803 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 6 6 1

(Rev1)NOT NOTE NOT4 NOT5 Not1 NOT2

NOT3

Otokar

12/42

LAND ROVER 110 . 130KAPI SKK KOMPLE - N DOOR CLINCHED ASSEMBLY - FRONTNO ILL 1

12026 (6E15.K)PARANO PARTNO ALR6256 ALR6257 ALR1800 ALR2648 ALR1801 BDA710020 BDA710030 BDA710260 BDA710270 2 3 4 5 MWC8223 11003-80076-AA WE106001L MTC5463 ETE000150 6 ALR9781 EJD000100 EJD000110 EJD500552 EJD500540 7 ALR4541 Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-984-7138 2510-99-641-8513 2590-27-029-1207 5320-99-549-8998 5320-99-279-8667 2510-99-180-3507 2510-99-730-1117 2510-99-613-3390 2510-99-310-3133 5340-99-549-9246 5305-27-006-2736 5310-99-417-8252 2540-99-215-3953 2540-99-611-7852 2540-99-596-9776 2510-99-679-8019 2510-99-147-5882 2510-99-261-5528 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Kap Skk-Sa Frt.Door Clinched-RH n Kap Skk Sol Frt.Door Clinched LH +Braket Sa +Bracket Pivot RH +Braket-Sa +Bracket Pivot-RH +Braket Sol +Bracket Pivot LH n Kap Komple-Sa Door Assembly-Front/RH n Kap Komple-Sol Door Assembly-Front/LH n Kap Komple-Sa Door Assembly-Front/RH n Kap Komple-Sol Door Assembly-Front/LH Destek Braketi Support Bracket Civata M6x16 Vis M6x16 Trtll Pul Shakeproof Washer Ses nleyici Takoz Sound Deadening Pad Ses nleyici Takoz Pad-FR Door Casing Insulation Panel Inner Panel Su Perdesi-Sa Shedder-Front Door Water-RH Su Perdesi-Sol Shedder-Front Door Water-LH Su Perdesi-Sol Shedder-Front Door Water-LH Su Perdesi-Sa Shedder-Front Door Water-RH Panel Sa Inner Panel RH From (V) 2W844139 Superseeded part From (V) 2W844139 to (V) 5W057039 From (V) 5W057040 From (V) 2W844139 to (V) 6W065533 From (V) 6W065534 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT2

NOT3 NOT3 NOT4 NOT4

Not1

NOT5 NOT5 NOT6 NOT6

2540-99-488-7396

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 2W844139 dan (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 6W065533 e kadar geerlidir. (V) 6W065534 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/43

LAND ROVER 110 . 130KAPI SKK KOMPLE - N DOOR CLINCHED ASSEMBLY - FRONTNO ILL

12026 (6E15.K./..)PARANO PARTNO ALR4540 BDV710080 BDV710090 BDO710020 BDO710030 8 9 10 15 16 17 11000-80005-AA 11000-80351-AA 71A00-67414-AA MTC8473 ALR5980 MXC7570 MXC7571 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-995-9278 2510-99-665-6429 2510-99-794-7533 2510-99-665-6429 2510-99-794-7533 5306-27-006-2698 5310-27-006-2934 5330-27-006-2877 5330-66-128-5261 9390-99-004-1218 2510-99-765-2999 2510-99-991-2093 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Panel Sol Inner Panel LH Panel-Sa Inner Panel-RH Panel-Sol Inner Panel-LH Panel-Sa Inner Panel-RH Panel-Sol Inner Panel-LH Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Pul A6 Washer A6 Dolgu Lastii Filler Dolgu Lastii Waist Seal Inner D Dolgu Lastii Waist Seal Outer Su nleyici Sa Water Deflector RH Su nleyici Sol Water Deflector LH From (V) 2W844139 to (V) 5W057039 From (V) 5W057040 ADET QTY 1 1 1 1 1 10 10 2 2 2 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT3 NOT3 NOT4 NOT4

(V) 2W844139 dan (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/44

LAND ROVER 110 . 130MENTEELER VE KAPI KUM - N KAPI HINGES AND DOOR CHE - FRONT DOORNO ILL 1

12027 (6E160K)PARANO PARTNO BDB710020-L BDB710030-L BDB710040-L BDB710050-L BDB710160-L BDB710170-L BDB710180-L BDB710190-L 2 3 4 5 6 7 BYG100150L BHC710010-L MRC1980 NH605041L BYG100140L BYF100050-L BHC710010-L 8 9 ASR1459-L MWC5018 MWC5019 10 ALR2318 ALR2319 Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-665-9524 2510-99-476-5655 2510-99-878-8292 2510-99-212-5784 2510-99-611-7729 2510-99-927-5365 2510-99-346-4365 2510-99-299-0429 5305-99-973-9363 5365-99-665-9535 2510-99-829-7487 5310-99-136-1515 5305-99-277-1984 5365-99-666-1564 5365-99-665-9535 5310-27-020-9280 2590-99-599-0454 2590-99-915-3906 2590-99-301-0069 2590-99-777-5289 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Menteesi-st Sa Door Hinge-Upper RH Kap Menteesi-st Sol Door Hinge-Upper LH Kap Menteesi-Alt Sa Door Hinge-RH Kap Menteesi-Alt Sol Door Hinge-LH Kap Menteesi Komple-Ayna Balants/Sa Door Hinge Assy-Mirror Mounting/RH Kap Menteesi Komple-Ayna Balants/Sol Door Hinge Assy-Mirror Mounting/LH Kap Menteesi Komple-Yan Kap/Sa Door Hinge Assy-Side Door/RH Kap Menteesi Komple-Yan Kap/Sol Door Hinge Assy-Side Door/LH Civata Screw im Shim Naylon Pul Nylon Washer Somun Nut Civata Screw im Shim im Shim J Somun-M8 Nut,Clip-On Tutucu Kanal-Sa Checkstrap Channel-RH Tutucu Kanal-Sol Checkstrap Channel-LH Gerdirme ubuu-Sa Torsion Bar-RH Gerdirme ubuu-Sol Torsion Bar-LH From (V) 2W847103 From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 8 10 8 8 8 4 10 8 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1 Not1

NOT2

(V) 2W847103 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/45

LAND ROVER 110 . 130MENTEELER VE KAPI KUM - N KAPI HINGES AND DOOR CHE - FRONT DOORNO ILL 11 12 13 14 15

12027 (6E160K./..)PARANO PARTNO MWC6450-L 11000-80010-AA 11000-80351-AA MWC5759-L ALR2321 BYQ710040 ALR2322 16 17 18 71A00-80655-AA 11000-80354-AA NTC6195 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 3040-99-301-7166 5306-27-006-2705 5310-27-006-2934 2590-99-777-5290 2520-99-660-6942 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Braket Pivot Bracket Civata M6x30 Screw Pul A6 Washer A6 Lastik Takoz Rubber Buffer Tutucu-Sa Checkstrap-RH Tutucu-Sa Checkstrap-RH Tutucu-Sol Checkstrap-LH Delikli Pim Clevis Pin Pul A8.4 Washer A8.4 R Klip R Clip Superseeded part ADET QTY 2 4 4 2 1 1 1 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT3

2590-99-513-6762 5315-27-006-2881 5310-27-006-2935 5315-99-987-8351

U1030 T0675 T0675 U1030

Para Numaras deimitir.

Otokar

12/46

LAND ROVER 110 . 130KAPI LASTKLER - N DOOR SEALS - FRONTNO ILL 1

12028 (6E180K)PARANO PARTNO MWC1080-LD MWC1081-LD 2 3 MWC6130-LD ALR6280

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5330-99-301-7165 5330-99-749-5738 5330-99-777-2038 5320-99-229-4215 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION n Kap Lastii Sa Front Door Seal RH n Kap Lastii Sol Front Door Seal LH Eik Keesi Sill Seal Pop Perin 4x10.3 Pop Rivet ADET QTY 1 1 2 18

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/47

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI - KLTLER - N DOOR HANDLES - LOCKS - FRONTNO ILL 1

12029 (6E190K)PARANO PARTNO MXC7651 MXC7652 CXB000030PMA CXB000020PMA CXB500210PMA CXB500220PMA 2 3 4 5 STC617 14C01-80116-AA 71A00-80310-AA MWC4846 MWC4847 FQP000080 FQP000090 6 ALR4065 FQA000010 8 9 10 11 MRC5525-LD PS103101L 634604-L MWC1476 MWC1477 Not1 Not2 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-151-1399 2510-99-027-6620 2920-99-733-6888 2920-99-284-3031 2540-99-589-2380 2540-99-396-1229 2510-99-346-9566 5305-27-006-2738 5310-27-006-2944 2540-99-728-3537 2540-99-759-7407 2540-99-171-8953 2540-99-132-7696 5110-99-400-4308 2540-99-147-8407 5310-99-754-3600 5315-99-282-2094 5340-27-042-7517 2540-66-128-5133 2540-66-128-5135 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap D Tutama Sol External Door Handle LH Kap D Tutama Sa External Door Handle RH Kap D Tutama-Sol External Door Handle-LH Kap D Tutama-Sa External Door Handle RH Kap D Tutama-Sol External Door Handle-LH Kap D Tutama-Sa External Door Handle RH Conta-Tutamak n Arka Gasket-Handle Kit Civata M5x10 Screw Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) SaBalant-Di Alm Link RH-Threaded SolBalant-Di Alm Link LH-Threaded Sa Balant Link-Threaded-RH Sol Balant Link-Threaded-LH Ayarlayc-Di Alm Adjuster-Threaded Ayarlayc Adjuster-Door Latch Pul Plain Washer Kopilya Split Pin Balant Kelepesi Link Clip Kap Mandal Sa Door Latch RH Kap Mandal Sol Door Latch LH From (V) 2W844139 Upto (V) XF834802 From (V) 2W844139 to (V) 2W849442 From (V) 3W050199 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 2 2 2 3 4 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT4 NOT4 NOT5 NOT5

Not1 Not1

Not1

Not2 Not2

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) XF834802 ye kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 2W849442 ye kadar geerlidir. (V) 3W050199 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/48

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI - KLTLER - N DOOR HANDLES - LOCKS - FRONTNO ILL

12029 (6E190K./..)PARANO PARTNO FQJ103160 FQJ103170 12 12B01-80089-AA FYP101310 13 MWC1480 MWC1481 14 15 634604-L DBP5840PMA DBP5841PMA 16 17 18 MUC3394 MWC1950 MWC1486 MWC1487 FQP101200 FQP101210 19 20 21 22 CRC1250L BFP1265L JRC1775PMA BRC8965PMA EJS000010PMA Not3 NOT6 NOT8 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-587-9718 2510-99-327-3776 5306-27-006-2720 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Kilidi Latch Assy-Front Door Kap Kilidi Latch Assy-Front Door Civata M6x16 DIN965 Screw Civata M6x16 Screw M6x16 Balant Sa-D Kilit Link RH-External Lock Balant Sol-D Kilit Link LH-External Lock Balant Kelepesi Link Clip Kap Tutama -Sa Internal Door Handle RH Kap Tutama Sol Internal Door Handle LH Civata Screw Dbel Somun Lokut Nut Balant Sa- Tutamak Link RH-Internal Handle Balant Sol- Tutamak Link LH-Internal Handle Tel Tutama-Sa Link-FR Door Int Release-RH Tel Tutama-Sol Link-FR Door Int Release-LH Boru Klipsi-Tekli Pipe Clip-Single Balant Kelepesi Link Clip Kilit Butonu Sill Button Yuva Housing Yuva-Kap Kilidi-Siyah Housing-Door Lock-Black From (V) YW834803 From (V) 2W844139 to (V) 5W057039 Upto (V) 6W063446 From (V) 6W063447 ADET QTY 1 1 6 6 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not3 Not3 NOT8 NOT9

3040-99-196-9841 2510-99-781-1602 5340-27-042-7517 2510-99-742-9535 2540-99-126-0240 5305-99-254-7450 5310-99-196-9840 2510-99-744-3424 3040-99-888-9065 2540-99-132-7697 2540-99-225-8901 2530-99-830-2724 2510-99-192-2772 5340-99-735-0229 2590-99-300-8025 2590-99-300-8025

U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030

U1030 U1030 U1030 U1030 U1030

Not3 Not3

NOT6

(V) YW834803 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 6W063446 ya kadar geerlidir. (V) 6W063447 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/49

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI - KLTLER - N DOOR HANDLES - LOCKS - FRONTNO ILL

12029 (6E190K./..)PARANO PARTNO EJS000011PMA 23 24 25 26 11000-81346-AA 14C01-80391-AA MWC1950 ALR6224 FQK101450 27 28 BFP1265L MXC8222 MXC8223 29 MXC8224 MXC8225 Not3 NOT7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-99-300-8025 5306-27-006-2740 5310-27-006-2938 5310-99-196-9840 2540-99-574-1205 2540-99-877-7957 2510-99-192-2772 5330-99-834-1414 5330-99-362-3479 5330-99-565-2556 5330-99-350-2068 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Yuva-Kap Kilidi-Siyah Housing-Door Lock-Black Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Dbel Somun Lokut Nut Balant-Buton Kilidi Link-Sill Lock Balant-Buton Kilidi Link-FR Door Sill Button/Latch Balant Kelepesi Link Clip Conta-Kap Kilidi Sa Gasket Door Lockface RH Conta-Kap Kilidi Sol Gasket Door Lockface LH Conta-Kilit i Sa Seal-Lock Aperture RH Conta-Kilit i Sol Seal-Lock Aperture LH From (V) YW834803 From (V) 5W057040 ADET QTY 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT7

Not3

(V) YW834803 den itibaren geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/50

LAND ROVER 110 . 130KLTLER N GVDE VE ANAHTAR BARREL & KEY SETS FOR LOCKS-PINO ILL 1

12030 (6E200K)PARANO PARTNO MTC6504 CWB000270MMM Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-740-2711 5340-99-350-2056 (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION 3 Gbek ve 2 Anahtar 3 Barrels & 2 Keys 3 Gbek ve 2 Anahtar 3 Barrels & 2 Keys From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

12/51

LAND ROVER 110 . 130CAMLAR GLASSESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12031 (6F020W)PARANO PARTNO 71A80-67421-AA 71A80-67420-AA 71A80-67422-AA 71A80-67423-AA 71A80-67438-AA 71A80-67432-AA 71A80-67434-AA 71A80-67442-AA 71A80-67444-AA 71A80-67446-AA 71A80-67448-AA Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-7307 2510-27-028-7305 2510-27-028-7310 2510-27-028-7311 2510-27-028-7286 2510-27-028-5090 2510-27-028-7282 2510-27-028-7288 2510-27-028-7289 2510-27-028-7294 2510-27-028-7295 Bu fi KOM iin geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Srgl Cam kmp/Sol-n kap Sliding Glass Assy/Fr.Door LH Srgl Cam Kmp/Sa-n Kap Sliding Glass Assy/Fr.Door RH Srgl Cam Kmp/Sa Arka Sliding Glass Assy/Rr.Door LH Srgl Cam Kmp/Sa Arka Kap Sliding Glass Assy/Rr Door RH Arka Yan/Sabit Cam Sliding Glass Assy/ Rr Door RH n Cam Windscreen Tavan Yan Cam Side Glass-Roof Arka Kap Cam-Rez. Rear-end Door Glass Arka Srgl Cam/Sa Sliding Glass/Rear - RH Arka Srgl Cam/ Sol Sliding Glass/Rear - LH Arka yan Sabit Cam Rear Glas - RH/LH This fiche for KOM ADET QTY 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

12/52

LAND ROVER 110 . 130KAPI SKK KOMPLE - ARKA YAN DOOR CLINCHED ASSEMBLY-REAR SIDENO ILL 1

12032 (6F03EW)PARANO PARTNO ALR9896 ALR9895 BFL710020 BFL710030 BFA710140 BFA710150 2 3 392743 MWC3294-L ELD000080 ELD000090 ELD500320 ELD500330 4 ALR4543 ALR4542 BFO710040 BFO710050 BFO710080 BFO710090 5 6 11000-80007-AA 11000-80351-AA Not1 NOT4 NOT5 NOT6

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-500-5387 2510-99-169-0158 2540-99-132-5877 2540-99-851-7331 2510-99-301-0699 2510-99-388-6399 2540-99-968-4189 2590-99-904-0330 2540-99-148-4284 2540-99-811-4510 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Yan Kap Skk-Sa Rear Side Door Clinched RH Arka Yan Kap Skk-Sol Rear Side Door Clinched LH Arka Yan Kap Komple-Sa Door Assembly-Rear-RH Arka Yan Kap Komple-Sol Door Assembly-Rear-LH Arka Yan Kap Komple-Sa Door Assembly-Rear-RH Arka Yan Kap Komple-Sol Door Assembly-Rear-LH Ses nleyici Takoz Sound Deadening Pad Su Perdesi Curtain Water Su Perdesi-Sa Shedder-Rear Door Water-RH Su Perdesi-Sol Shedder-Rear Door Water-LH Su Perdesi-Sa Shedder-Rear Door Water-RH Su Perdesi-Sol Shedder-Rear Door Water-LH Panel Sa Inner Panel RH Panel Sol Inner Panel LH Panel-Sa Inner Panel-RH Panel-Sol Inner Panel-LH Panel-Sa Inner Panel-RH Panel-Sol Inner Panel-LH Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 From (V) 2W844139 to (V) 5W057039 From (V) 5W057040 From (V) 2W844139 to (V) 6W065533 From (V) 6W065534 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not1 NOT4 NOT4

NOT5 NOT5 NOT6 NOT6

2510-99-789-9750 2540-99-549-9000 2540-99-974-0867 2510-99-235-5599 2540-99-666-3117 2510-99-134-9457 2510-99-398-3575 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934

U1030

Not1 Not1 NOT4 NOT4

U1030 U1030 T0675 T0675

(V) 2W844139 den (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139 den (V) 6W065533 e kadar geerlidir. (V) 6W065534 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/53

LAND ROVER 110 . 130KAPI SKK KOMPLE - ARKA YAN DOOR CLINCHED ASSEMBLY-REAR SIDE7

12032 (6F03EW./..)NO ILL PARANO PARTNO 71A00-67408-AA 71A00-67409-AA 8 71A00-67410-AA 71A00-67411-AA 10 MUC1322 MWC1900 11 ALR5982 ALR5981 12 MWC4412-L MWC4413-L Not2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-027-4838 2540-27-027-4845 2540-27-027-4847 2540-27-027-4851 5340-99-225-8535 5330-66-128-5254 5330-99-818-1364 5330-99-369-1452 2510-99-335-9681 2510-99-216-0069 (V) 1W844138 e kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Cam Kanal-n Sa Channel-Front RH Cam Kanal-n Sol Channel-Front LH Cam Kanal-Arka Sa Channel-Rear RH Cam Kanal-Arka Sol Channel-Rear LH Lastik Waist Seal-Inner Lastik- Waist Seal-Inner Lastik D-Sa Waist Seal-Outer RH Lastik D-Sol Waist Seal-Outer LH Su nleyici Panel-Sa Water Deflector Panel RH Su nleyici Panel-Sol Water Deflector Panel LH Upto (V) 1W844138 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT3

Not2 Not2

Otokar

12/54

LAND ROVER 110 . 130KAPI MENTEE VE KUMANDALARI-ARKA YAN DOOR HINGES AND CHECK STRAPS-REAR SIDENO ILL 1

12033 (6F040W)PARANO PARTNO BDB710040-L BDB710050-L BDB710180-L BDB710190-L 2 3 4 5 BYG100150L MRC1980 NH605041L BYG100160L BYG100170L 6 BHC710010-L BFP710020-L 7 8 9 MUC9110-L MUC1961-L ALR2318 ALR2319 10 11 12 13 14 MWC6450-L 11000-80351-AA 71A00-80201-AA MWC6291-LD MWC5742 Not1 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-878-8292 2510-99-212-5784 2510-99-346-4365 2510-99-299-0429 5305-99-973-9363 2510-99-829-7487 5310-99-136-1515 5305-99-170-5319 5305-99-997-1589 5365-99-665-9535 2590-99-372-2980 5310-99-911-2119 5306-99-024-8863 2590-99-301-0069 2590-99-777-5289 3040-99-301-7166 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 5340-66-128-5178 2540-66-128-5144 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W838853 e kadar geerlidir. (V) 1W838854 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Menteesi-Alt Sa Door Hinge-RH Kap Menteesi-Alt Sol Door Hinge-LH Kap Menteesi Komple-Yan Kap/Sa Door Hinge Assy-Side Door/RH Kap Menteesi Komple-Yan Kap/Sol Door Hinge Assy-Side Door/LH Civata Screw Naylon Pul Nylon Washer Somun Nut Civata-st Screw-Upper Civata-Alt Screw-Bottom im Shim Sac-Kap Menteesi Plate-Door Hinge Somunlu Sac Nut Plate Civatal Sac Bolt Plate Gerdirme ubuu-Sa Torsion Bar-RH Gerdirme ubuu-Sol Torsion Bar-LH Braket Pivot Bracket Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Lastik Takoz Rubber Buffer Tutucu-Sa Checkstrap RH From (V) XF829547 Upto (V) 1W838853 From (V) 1W838854 ADET QTY 2 2 2 2 8 8 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 4 4 2 1

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT4 NOT5 NOT5

Not1

Otokar

12/55

LAND ROVER 110 . 130KAPI MENTEE VE KUMANDALARI-ARKA YAN DOOR HINGES AND CHECK STRAPS-REAR SIDENO ILL

12033 (6F040W./..)PARANO PARTNO MWC5741 BFH710020 BFH710030 BFH710080 BFH710150 15 AFU1262 11000-80354-AA 16 71A10-80211-AA 14C01-80243-AA 17 MWC9587 MXC9586 MXC9587 18 19 MUC3394 MRC4753-LD MRC4754-LD BFU710020-L BFU710030-L 20 21 22 FS108257L 305232-L WF108001L Not2 NOT3 NOT6 NOT7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-66-128-5145 2540-99-724-3307 2540-99-439-5289 2540-99-679-8567 2540-99-134-9455 5310-99-741-0977 5310-27-006-2935 5310-27-006-2767 5310-27-006-2761 2540-27-029-8460 2510-99-810-2968 2510-99-781-1382 5305-99-254-7450 2510-99-797-4631 2510-99-797-4632 2590-99-666-1554 2590-99-309-1107 5305-99-454-3492 2510-99-844-9669 5310-99-720-3957 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tutucu-Sol Checkstrap LH Tutucu Komp.-Arka Yan Kap-Sa Checker Assy-Rear Door Side-RH Tutucu Komp.-Arka Yan Kap-Sol Checker Assy-Rear Door Side-LH Tutucu Komp.-Arka Yan Kap-Sa Checker Assy-Rear Door Side-RH Tutucu Komp.-Arka Yan Kap-Sol Checker Assy-Rear Door Side-LH Pul Plain Washer Pul A8.4 Washer A8.4 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Su Kanal Sol Waterdam Panel LH Su Kanal Sa Waterdam Panel RH Su Kanal Sol Waterdam Panel LH Civata Screw Kontrol Braketi-Sa Check Bracket RH Kontrol Braketi-Sol Check Bracket LH Braket Kmp-Kap Gergi Kolu-Sa Bracket Assy-RR DoorChecker-RH Braket Kmp-Kap Gergi Kolu-Sol Bracket Assy-RR DoorChecker-LH Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head im Shim Trtll Pul Shakeproof Washer From (V) 1W838943 Superseeded part From (V) 1W838943 to (V) 5W057039 From (V) 5W057040 ADET QTY 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4

(Rev2)NOT NOTE

NOT6 NOT6 NOT7 NOT7

Not2

Not2 NOT3

Not2 Not2

(V) 1W838943 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 1W838943 den (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/56

LAND ROVER 110 . 130KAPI MENTEE VE KUMANDALARI-ARKA YAN DOOR HINGES AND CHECK STRAPS-REAR SIDENO ILL 23 24 25

12033 (6F040W./..)PARANO PARTNO FN108041L ALR9160 RU610183L

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-99-499-8033 2540-99-399-4121 5320-99-405-2165 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Somun Nut Mir Karlk Sac Plate Perin Rivet ADET QTY 4 1 4

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

12/57

LAND ROVER 110 . 130KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA YAN DOOR FRAME AND SEALS - REAR SIDENO ILL 1

12034 (6F060L)PARANO PARTNO ALR5312 AMC710040 ALR5313 AMC710050 2 MWC1082-LD MWC1083-LD 3 MWC6128-LD MWC6129-LD 4 5 RT612283 EYB10009L Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-269-2107 2540-99-961-3231 2540-99-912-0261 2540-99-147-8371 5330-66-128-5259 5330-99-911-7012 5330-99-729-3002 5330-66-128-5257 5320-99-662-6215 5325-99-710-9251 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap erevesi-Sa Door Frame-RH Kap erevesi-Sa Door Frame-RH Kap erevesi-Sol Door Frame-LH Kap erevesi-Sol Door Frame-LH Arka Yan Kap Lastii Sa Rear Side Door Seal RH Arka Yan Kap Lastigi Sol Rear Side Door Seal LH Eik Lastii-Sa Sill Seal-RH Eik Lastii-Sol Sill Seal-LH Perin Rivet Krletme Tapas Plug Blanking From (V) XF829547 From (V) 1W838943 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/58

LAND ROVER 110 . 130KAPI EREVE - LASTKLER-ARKA YAN DOOR FRAME AND SEALS - REAR SIDENO ILL 1

12035 (6F060W)PARANO PARTNO ALR5308 AMC710020 ALR5309 AMC710030 2 MWC1082-LD MWC1083-LD 3 MWC6128-LD MWC6129-LD 4 5 RT612283 EYB10009L Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-701-7572 2510-99-701-7572 2540-99-241-6481 2540-99-573-1116 5330-66-128-5259 5330-99-911-7012 5330-99-729-3002 5330-66-128-5257 5320-99-662-6215 5325-99-710-9251 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap erevesi-Sa Door Frame RH Kap erevesi-Sa Door Frame-RH Kap erevesi-Sol Door Frame LH Kap erevesi-Sol Door Frame-LH Arka Yan Kap Lastii Sa Rear Side Door Seal RH Arka Yan Kap Lastigi Sol Rear Side Door Seal LH Eik Lastii-Sa Sill Seal-RH Eik Lastii-Sol Sill Seal-LH Perin Rivet Krletme Tapas Plug Blanking From (V) XF829547 From (V) 1W838943 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2

(V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/59

LAND ROVER 110 . 130KAPI - ARKA REAR END DOORNO ILL 1

12036 (6F070W)PARANO PARTNO ALR6851 BIC710250 2 MTC8951-LD 78159-L CQB000150-L 3 4 333034-LD 333033-LD CVW000010-L 5 6 7 8 9 10 11 12 13 333032-LD 333035-LD AR606031L ALR8987 RU610183L 14A7081L 11000-80354-AA 11000-80206-AA BHZ110010 Not1 Not2 Not3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-15-163-8431 2540-99-225-8893 2510-99-733-8927 9320-99-440-7619 2590-99-361-5135 2510-99-850-1850 2510-99-850-1828 5330-99-375-3685 2510-99-850-1849 2510-99-850-1851 5305-99-238-1755 2540-99-052-4943 5320-99-405-2165 5340-27-029-1202 5310-27-006-2935 5310-27-006-2777 5306-99-764-7879 (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Kap Komple RR & Door Clinc.-Pierced Panel Arka Kap Komple Tail Door Assembly Arka Istlc Cam-Renksiz Window Glass-Heated-Station Wa Yapkan Bant Glazing Strip Cam-Arka Kap Glass Assembly-Load Tail Door Arka Sabit Cam Retainer-Top Dolgu Lastii-Sa Retainer-Sides Cam Lastii-Arka Kap Strip Glazing-Load Tail Door Dolgu Lastii-Sol Retainer-Bottom Cam Kanal Retainer-Corners Sac Vidas Drive Screw Kilit Karl Striker Courtesy Light Perin Rivet Tapa Plug Blanking Pul A8.4 Washer A8.4 apkal Somun Spire Nut Civata M8 Bolt M8 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 As required ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 30 2 4 1 6 6 6

(Rev2)NOT NOTE Not1 Not2 Not1 Not3 Not2 Not1 Not1 Not2 Not1 Not1 Not1

Not2 Not2 Not2 Not2

Otokar

12/60

LAND ROVER 110 . 130MENTEELER-ARKA KAPI HINGE-REAR DOORNO ILL 1

12037 (6F090W)PARANO PARTNO BHB710050-LD BHB710051-LD 2 BHB710060-LD BHB710061-LD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 257450 SE108501 MRC1980 71A00-80203-AA 71A00-81332-AA 71A00-80323-AA 11000-80302-AA 71A00-80203-AA MTC1042-L 11000-80354-AA Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-850-1856 2510-99-850-1856 2540-99-812-5089 2540-99-812-5089 5310-99-735-0703 5305-99-135-0457 2510-99-829-7487 5310-27-006-2774 5305-27-006-2733 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774 2510-99-776-9691 5310-27-006-2935 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Mentee-st/Arka Kap Hinge-Upper/Rear Door Mentee-st/Arka Kap Hinge-Upper/Rear Door Mentee Komple Hinge Assy Mentee-Arka Kap Hinge-Rear Door zel Somun Capped Turret Nut Civata Screw-Hinge to Door Naylon Pul Nylon Washer Somun M8-8 Nut M8-8 Civata M8x25 DIN7985 Screw Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 Somunlu Sac-Orta Mentee Nut Plate-Centre Hinge Pul A8.4 Washer A8.4 From (V) YW836330 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 2 2 3 6 6 6 6 6 6 4 1 6

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not2

(V) YW836330 dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/61

LAND ROVER 110 . 130KAPI KUMANDALARI - ARKA KAPI DOOR CHECK - REAR END DOORNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

12038 (6F110W)PARANO PARTNO MUC1961-L MXC1790 MWC6450-L 71A00-80333-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MWC5759-L MXC5575 BHQ710020 9 MXC2044 RRC8517 10 11 12 13 14 15 16 17 18 78248 MXC2047 FS108207L 11000-80302-AA 306564 2393 MXC5549-L 11000-80354-AA 11000-80351-AA Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-99-024-8863 2510-99-131-1131 3040-99-301-7166 5310-99-740-0784 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2590-99-777-5290 2510-99-863-5968 2540-99-666-3118 2590-27-028-8268 2590-99-812-4161 5320-99-970-3518 2510-99-500-1398 5306-99-702-1830 5310-27-006-2928 5315-99-849-8614 5315-99-138-2207 5306-99-859-1828 5310-27-006-2935 5310-27-006-2934 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Civatal Sac Bolt Plate Gergi ubuu Torsion Bar and Collar Braket Pivot Bracket Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Lastik Takoz Rubber Buffer Gergi Kolu Checkstrap Link Tutucu Komple-Arka Kap Checker Assembly-Rear Door Balant Braketi Mounting Bracket Balant Braketi Mounting Bracket Perin Rivet Braket Pivot Bracket Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Balkl Pim Clevis Pin Kopilya Split Pin Civata Screw Pul A8.4 Washer A8.4 Pul A6 Washer A6 From (V) 2W844139 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT2

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/62

LAND ROVER 110 . 130KAPI KUMANDALARI - ARKA KAPI DOOR CHECK - REAR END DOORNO ILL 19

12038 (6F110W./..)PARANO PARTNO 71A10-80211-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2767 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/63

LAND ROVER 110 . 130KAPI LASTKLER - ARKA KAPI DOOR SEALS - REAR END DOORNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12039 (6F120W)PARANO PARTNO MTC4111-LD MTC4290 11000-80069-AA 71A00-80381-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA 333203-LD 332564-LD 332756-LD 71A00-81337-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5330-99-500-5065 2510-99-850-1813 5305-27-006-2735 5310-27-006-2968 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 2510-99-850-1858 2510-99-850-1860 5340-27-020-8936 5306-27-006-2743 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Lastik - Arka Kap Seal-Rear End Door Lastik Tutucu Seal Retainer Cvata M5x16 Screw M5x16 (se105161) Pul Plain Washer (AFU1256) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Koruma eridi Protection Strip Lastik Kap-Alt Seal-Door Bottom Lastik Tutucu Seal Retainer Sac Vidas Drive Screw (AB606057) ADET QTY 1 1 9 9 9 9 1 1 1 7

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/64

LAND ROVER 110 . 130CAM YKSELTCLER - N KAPI GLASS REGULATORS - FRONT DOORNO ILL 1 2

12040 (6F13AK)PARANO PARTNO 71A00-67401-AA ALR6219 AWR7092 STC4787 4 71A00-67404-AA 71A00-67405-AA 6 71A00-67406-AA 71A00-67407-AA 7 71A00-81346-AA 71A00-81321-AA 8 ALR4532 ALR4533 CUH000100 CUH000110 9 10 11 13 14 15 11000-80005-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA DBP6287PMA BTR6620PMA BNP4556L Not1 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-006-2793 2540-99-938-9629 2510-15-171-1340 5340-99-348-1066 2540-27-006-2794 2540-27-006-2795 2540-27-006-2796 2540-27-006-2797 5306 27 006 2749 5306-27-006-2758 2540-99-725-9056 2540-99-777-9714 2540-99-192-1719 2540-99-414-1277 5306-27-006-2698 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 2540-99-856-3969 5340-99-391-0010 2540-99-573-5862 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 AE095 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION n Kap Cam Front Door Glass Cam Tutucu Attache-Guide Cam Tutucu Attache-Guide Cam Tutucu Attache-Guide Cam Kanal-n Sa Channel-Front RH Cam Kanal-n Sol Channel-Front LH Cam Kanal-Arka Sa Channel-Rear RH Cam Kanal-Arka Sol Channel-Rear LH Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Sac vidas Drive screw Cam Ykselticisi-Sol Window Regulator-LH Deitirme Seti-Sa Kit Conversion-RH Cam Ykselticisi-Sa Regulation-Front Door Glass-RH Cam Ykselticisi-Sol Regulation-Front Door Glass-LH Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Cam Ykseltici Kolu Regulator Handle ereve Escutcheon Kelepe Clip Retaining From (V) 2W844139 Superseeded part ADET QTY 2 4 4 4 1 1 1 1 8 4 1 1 1 1 4 8 8 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT4 NOT4

Not1 Not1

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/65

LAND ROVER 110 . 130CAM YKSELTCLER - N KAPI GLASS REGULATORS - FRONT DOORNO ILL 16 17 18

12040 (6F13AK./..)PARANO PARTNO ALR5821 ADU5727L YOO3200PMA YXX3200PMA 19 YGA451L YOO451PMA 20 21 22 71A00-81350-AA RTC3748 MWC4370 MXC8603 CUC100140 23 MWC4371 Not2 Not3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-612-4774 5305-99-769-4643 5340-66-128-6458 5340-99-809-6015 5340-99-767-8822 5340-99-337-1087 5306-27-006-2750 5310-99-138-7228 5340-66-128-5370 5340-99-986-6676 2540-99-309-1196 5340-66-128-5369 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Adaptr Adaptor Civata Powerlock Screw Kapak-Kol Cover-Handle Kapak-Kol Cover Handle Kap Tutama Door Pull Kap Tutama Door Pull Sac Vidas Drive Screw (AB610081) Dbel Somun Lokut Nut Plastik Kelepe Plastik Clip Sabitleme Paras-Cam erevesi Button Window Guide Sabitleme Paras-Cam erevesi Button Window Guide Kelepe Retantion Clip Upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 Superseeded part ADET QTY 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT4

NOT4

Not2 NOT4 Not3

(V) YW838942e kadar geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/66

LAND ROVER 110 . 130CAM YKSELTCLER - ARKA YAN KAPI GLASS REGULATORS - REAR SIDE DOORNO ILL 1 2 3

12041 (6F15AW)PARANO PARTNO 71A00-67402-AA 71A00-67403-AA 71A00-67416-AA 71A00-67417-AA 4 5 11 71A00-67419-AA M.141063 71A00-81346-AA 11000-81338-AA 12 71A00-67412-AA 71A00-67413-AA 13 14 15 16 17 18 MWC1627-L 71A00-80002-AA 14C01-80391-AA 12B18-80445-AA 71A00-80228-AA ALR4535 ALR4534 19 20 21 11000-80005-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-7280 2510-27-025-0930 5330-27-027-4861 5330-27-027-4863 2540-27-027-4873 5330-27-029-8199 5306 27 006 2749 5306-27-006-2739 2540-27-027-4852 2540-27-027-4853 2540-99-818-1220 5306-27-024-5751 5310-27-006-2938 5310-27-024-5806 5310-27-024-5760 2540-99-665-9447 2540-99-155-5633 5306-27-006-2698 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Kaymal Cam Rear Glass-Wind Up Arka Sabit Cam Glass-Rear Otr Dolgu Lastii Sa Filler RH Dolgu Lastii Sol Filler LH Cam Kanal Channel Lastik Profil Tyre Engraving Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Sac Vidas Drive Screw Cam Kanal-Orta Sa Channel-Middle RH Cam Kanal-Orta Sol Channel-Middle LH Braket Bracket Civata M4x10 Screw M4x10 Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) entikli Pul V4.3 Shakeproof Washer V4.3 Somun Nut (NH104041) Cam Ykselticisi-Sa Window Regulator-RH Cam Ykselticisi-Sol Window Regulator-LH Civata M6x12 Screw M6x12 (SH106101) Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 As required ADET QTY 2 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 10 10 1 1 2 4 8 4 4 1 1 8 8 8

Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

12/67

LAND ROVER 110 . 130CAM YKSELTCLER - ARKA YAN KAPI GLASS REGULATORS - REAR SIDE DOOR22 23 24 25 26

12041 (6F15AW./..)NO ILL PARANO PARTNO DBP6287PMA BTR6620PMA ADU5727L YXX3200PMA YGA451L YOO451PMA 27 28 29 30 31 71A00-81350-AA RTC3748 AWR7092 ALR5821 BNP4556 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-856-3969 5340-99-391-0010 5305-99-769-4643 5340-99-809-6015 5340-99-767-8822 5340-99-337-1087 5306-27-006-2750 5310-99-138-7228 2510-15-171-1340 2540-99-612-4774 2540-99-573-5862 Para Numaras deimitir. U1030 T0675 U1030 AE095 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Cam Ykseltici Kolu Regulator Handle ereve Escutcheon Civata Powerlock Screw Kapak-Kol Cover Handle Kap Tutama Door Pull Kap Tutama Door Pull Sac Vidas Drive Screw (AB610081) Dbel Somun Lokut Nut Cam Tutucu Attache-Guide Adaptr Adaptor Kelepe Clip Retaining Superseeded part ADET QTY 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT2

Otokar

12/68

LAND ROVER 110 . 130KAPI - KARILIK VE DESTEK BRA - N DOOR-STRIKER SUPPORT BRA - FRONTNO ILL 1 2 3 4

12042 (6G04PK)PARANO PARTNO MUC8526-LD MUC7809-L MWC3148-L MXC9689 BYP100270 BYP500200 5 MWC1812-LD MWC1813-LD 6 7 MWC1622-LD MWC1736 MWC1737 8 9 10 11 12 11000-80008-AA MRC9431-L MUC1049 11000-80351-AA 71A00-80201-AA Not1 Not2 Not3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-396-0485 5365-99-876-0172 5365-99-850-2663 5305-99-522-0561 5305-99-522-0561 5305-99-985-1591 5340-27-006-8231 5340-99-759-0997 5310-99-547-8669 2510-99-234-1536 2510-99-844-9597 5306-27-006-2700 2540-99-797-4647 5307-99-052-0293 5310-27-006-2934 5310-27-006-2772 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Karlk Striker Ara Para Spacer Ara Para Packer Civata Screw Torx Civata Torx Screw Torx Civata Torx Screw Takviye Komple-Sa Reinforcement RH Takviye Sac-Sol Reinforcement LH Somunlu Sac Nut Plate Destek Braketi Sa Support Bracket RH Destek Braketi Sol Support Bracket LH Civata M6x20 Screw M6x20 Somunlu Sac Nut Plate Saplama Sac Stud Plate Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) From (V) YW834803 For SW and KOM. Not use SW and KOM. Superseeded part ADET QTY 2 2 2 4 4 4 1 1 2 1 1 4 2 2 8 8

(Rev1)NOT NOTE

NOT4 Not1

Not2 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3

(V) YW834803 den itibaren geerlidir. SW ve KOM iin geerlidir. SW ve KOM da kullanlmamaktadr. Para Numaras deimitir

Otokar

12/69

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI -KLTLER-ARKA YAN DOOR HANDLES - LOCKING MECHANISMS - REAR SIDENO ILL 1

12043 (6G050W)PARANO PARTNO MXC2728 MXC2729 CXB500220PMA CXB500230PMA 2 3 4 5 STC617 14C01-80116-AA 11000-80350-AA MWC5002 MWC5001 6 ALR4065 FQA000010 7 8 9 10 11 12 14C01-80228-AA MRC5525-LD PS103101L 634604-L BFP1265 MWC1488 MWC1489 FQM100760 FQM100770 Not1 Not2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-396-1229 2540-99-849-9970 2540-99-396-1229 2540-99-849-9970 2510-99-346-9566 5305-27-006-2738 5310-27-006-2933 5945-99-570-6139 5945-99-662-8073 5110-99-400-4308 2540-99-147-8407 5310-27-024-5727 5310-99-754-3600 5315-99-282-2094 5340-27-042-7517 2510-99-192-2772 2540-99-613-9548 2540-99-591-2756 2540-99-549-9054 2540-99-755-1050 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap D Tutama-Sa External Door Handle RH Kap D Tutama-Sol External Door Handle LH Kap D Tutama-Sa External Door Handle RH Kap D Tutama-Sol External Door Handle LH Conta-Tutamak n Arka Gasket-Handle Kit Civata M5x10 Screw Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Balant-Sa-Di Alm Link RH-Threaded Balant-Sol-Di Alm Link LH-Threaded Ayarlayc-Di Alm Adjuster-Threaded Ayarlayc Adjuster-Door Latch Somun M4-6 Nut M4-6 Pul Plain Washer Kopilya Split Pin Balant Kelepesi Link Clip Balant Kelepesi Link Clip Kap Mandal-Sa Door Latch-RH Kap Mandal-Sol Door Latch-LH Kap Mandal-Sa Latch-Rear Door-RH Arka Kap Kilidi-Sol Latch-Rear Door-LH From (V) 2W844139 From (V) YW834803 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 4 2 2 4 4 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT3 NOT3

Not1

Not2 Not2

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) YW834803 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/70

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI -KLTLER-ARKA YAN DOOR HANDLES - LOCKING MECHANISMS - REAR SIDE13

12043 (6G050W./..)NO ILL PARANO PARTNO 12B01-80089-AA FYP101310 14 DBP5840PMA DBP5841PMA 15 16 17 MUC3394 MWC1950 MWC1492 MWC1493 FQP500020 FQP500030 18 19 20 CRC1250L JRC1775PMA BRC8965PMA EJS000010PMA EJS000011PMA 21 22 23 24 11000-81346-AA 14C01-80391-AA MWC1950 MUC8364 FQK000050 Not1 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7 NOT8

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-27-006-2720 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M6x16 DIN965 Screw Civata M6x16 Screw M6x16 Kap Tutama -Sa Internal Door Handle RH Kap Tutama Sol Internal Door Handle LH Civata Screw Dbel Somun Lokut Nut Balant-Sa Kolu Kilide Link RH-Handle to Lock Balant-Sol Kolu Kilide Link LH-Handle to Lock Balant-Sa Kolu Kilide Link RH-Handle to Lock Balant-Sol Kolu Kilide Link LH-Handle to Lock Boru Klipsi-Tekli Pipe Clip-Single Kilit Butonu Sill Button Yuva Housing Yuva-Kap Kilidi-Siyah Housing-Door Lock-Black Yuva-Kap Kilidi-Siyah Housing-Door Lock-Black Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Dbel Somun Lokut Nut n Balant Front Link n Balant Link-FR Door Sill Button/Latch From (V) 2W844139 Upto (V) 5W057039 From (V) 5W057040 From (V) 2W844139 to (V) 5W057039 Upto (V) 6W063446 From (V) 6W063447 ADET QTY 6 6 1 1 4 4 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE NOT7 NOT8

2510-99-742-9535 2540-99-126-0240 5305-99-254-7450 5310-99-196-9840 3040-99-147-1181 2540-99-702-2370 2540-99-343-2975 2540-99-741-5666 2530-99-830-2724 5340-99-735-0229 2590-99-300-8025 2590-99-300-8025 2590-99-300-8025 5306-27-006-2740 5310-27-006-2938 5310-99-196-9840 3040-99-083-3089 2540-99-889-8281

U1030 U1030 U1030 U1030

NOT4 NOT4 NOT5 NOT5

U1030 U1030 U1030 U1030

NOT6 NOT5

U1030 T0675 T0675 U1030

U1030

Not1

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 5W057040 dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 5W057039 a kadar geerlidir. (V) 6W063446 ya kadar geerlidir. (V) 6W063447 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/71

LAND ROVER 110 . 130KAPI TUTAMAKLARI -KLTLER-ARKA YAN DOOR HANDLES - LOCKING MECHANISMS - REAR SIDE25 26 27

12043 (6G050W./..)NO ILL PARANO PARTNO 634604-L DZA1435L MUC8365 FQK000040 28 MWC1485 FQP000040 Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-27-042-7517 3040-66-128-5132 2540-99-850-0401 2540-99-314-5588 2540-99-666-3580 2540-99-783-1541 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Balant Kelepesi Link Clip Manivela ubuu Bell Crank Lever AraBalant Intermediate Link Ara Balant Intermediate Link Arka Balant Rear Link Arka Balant Link-Rear Door Latch From (V) 2W844139 ADET QTY 2 4 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/72

LAND ROVER 110 . 130KLT KARILII - ARKA YAN KAPI STRIKER - REAR SIDE DOORNO ILL 1 2 3 4

12044 (6G070W)PARANO PARTNO MUC8526-LD MUC7809-L MWC3148-L MXC9689 BYP100270 BYP500200 5 MWC1622-LD Not1 NOT2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-396-0485 5365-99-876-0172 5365-99-850-2663 5305-99-522-0561 5305-99-522-0561 5305-99-985-1591 5310-99-547-8669 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Karlk Striker Ara Para Spacer Ara Para Packer Civata Screw Torx Civata Torx Screw Torx Civata Torx Screw Somunlu Sac Nut Plate As required Superseeded part From (V) YW834803 ADET QTY 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 4 4 4 2 NOT2 NOT3

Gerektii kadar kullanlmaldr. Para Numaras deimitir (V) YW834803 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/73

LAND ROVER 110 . 130KLT MEKANZMASI - ARKA KAPI LOCKING MECHANISM - RR END DOORNO ILL 1

12045 (6G080W)PARANO PARTNO 395037 FQJ100020 FQJ500080 2 MRC9416 ASR2667 3 MRC9417 ASR2668 4 5 6 7 11003-80076-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 347151 EKC000030PMA 8 ALR4652 FQB000040 9 10 11 12 13 FS106201L 71A00-80383-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MXC9455 FRN500010 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6 NOT7 NOT8 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-825-4656 2540-99-981-6468 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Kilit Komple Lock Assembly Kilit Komple Lock Assembly-Door Kilit Komple Lock Assembly-Door Civata Tutucu-Kilidi Kap Screw Retainer-Lock to Door Civata Tutucu-Kilidi Kap Screw Retainer-Lock to Door Somun Tutucu-Kilidi Kapy Nut Retainer-Lock to Door Somun Tutucu-Kilidi Kapya Nut Retainer-Lock to Door Civata M6x16 Vis M6x16 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Conta-Kap Kilidi Seal-Door Lock Conta Seal Kilit Karl Striker Lock Kilit Karl Striker-Door Lock Civata Flange Screw Pul Plain Washer (AFU1259) Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Conta Seal Conta Seal Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 From (V) 2W844139 to (V) 4W053487 From (V) 4W053488 Superseeded part Upto (V) 2W845114 From (V) 2W845115 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 NOT5 NOT6 NOT7

2540-99-797-4638

U1030

2540-99-778-0181

U1030

NOT7

5305-27-006-2736 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2540-99-825-4661 2540-99-825-4661 5340-99-983-6390 2540-99-825-4658 5306-99-663-5061 5310-27-024-5782 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5330-99-742-2423

T0675 T0675 T0675 U1030

Not1 Not2 Not3 Not4

U1030

U1030 T0675 T0675 T0675 U1030

NOT8 NOT9

(V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) YW838942 ye kadar geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 4W053487 ye kadar geerlidir. (V) 4W053488 den itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 2W845114 e kadar geerlidir. (V) 2W845115 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/74

LAND ROVER 110 . 130CAM - KAYMALI - ARKA ST GVDE WINDOW - SLIDING-REAR BODY UPPERNO ILL 1

12046 (6G090W)PARANO PARTNO MUC3766-LD MUC3767-LD 71A70-67010-AA 71A70-67012-AA 71A70-67010-AB 71A70-67012-AB 2 3 4 MUC3791-LD MUC3792-LD MUC3097 MUC3096 71A00-67016-AA 71A00-67015-AA 5 6 7 8 RU610313L MTC3476-LD 306287-L 306289-L Not1 Not2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-547-8421 2510-66-128-5222 2540-27-028-4348 2540-27-028-4349 2510-27-025-0944 2510-27-025-0946 2510-99-776-9674 2510-66-128-5220 2510-99-776-9676 2510-99-776-9677 2510-27-028-7279 2510-27-028-7277 5320-66-128-5185 2510-99-785-7369 9320-99-849-8393 9320-99-849-8394 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yan Cam ereve Komple-Sol Frame Side Glass Yan Cam ereve Komple-Sa Frame Side Glass-RH Srgl Cam Kmp.-Sa/Yan Frame Side Glass-RH Srgl Cam Kmp.-Sol Yan Frame Side Glass-LH Srgl Cam Komple-Sa Yan Sliding Glass Assy-Side/RH Srgl Cam Komple-Sol/Yan Sliding Glass Assy-Side/LH +Kayar Cam n-Dz +Glass-Front-Clear +Kayar Cam Arka-Dz +Glass-Rear-Clear Kee-n Felt-Front Kee-n Felt-Top +Kaymal Cam Komple Sol-Ca +Sld. Window Assy LH Less Glass +Kaymal Cam Komple Sa-Ca +Sld. Window Assy RH Less Glass Perin Rivet Cam-Arka Sabit Glass-Rear & Window-Clear Cam Lastii Glazing Strip Dolgu Lastii Filler Strip From (V) YW836330 From (V) 2W844139 Detail part of 71A00-67016-AA Detail part of 71A00-67015-AA ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 16 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not2 Not2

NOT3 NOT4

(V) YW836330dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. Para iptal olup 71A00-67016-AA nn detay olmutur. Para iptal olup 71A00-67015-AA nn detay olmutur.

Otokar

12/75

LAND ROVER 110 . 130ARKA KAPILAR REAR END DOORSNO ILL 1 2

12047 (6H010X)PARANO PARTNO 71A25-55001-AA 71A25-55002-AA 71A25-55002-AB 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 71A25-55060-AA 71A25-55062-AA 71B22-55105-AA 71B22-55108-AA 71B22-55106-AA 71B22-55107-AA 71A25-55070-AA 71A25-55505-AB 71A25-55504-AA 71A25-55502-AA 71B22-55510-AB 71B21-55511-AB 12A14-55016-AA 12A14-55009-AA 71B22-55514-AA 72A62-55514-AA 19 71B22-55120-AA Not1 NOT2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-027-4906 2510-27-027-4908 2510-27-027-4910 5330-27-028-7237 5330-27-028-7239 2510-27-028-8030 2510-27-028-8039 2510-27-028-8034 2510-27-028-8038 3040-27-028-5671 3040-27-028-0740 3040-27-028-0739 3040-27-027-6099 5340-27-024-7719 5340-27-024-7759 5340-27-027-4709 2510-27-027-5372 5340-27-027-8472 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Kap Komple - Sa Rear End Door RH Arka Kap Komple-Sol Rear End Door-LH Arka Kap Komple-Sol Rear End Door-LH Kap Lastii-Sa Door Seal-RH Kap Lastii-Sol Door Seal-LH Mentee Sa Alt Hinge-Lower/RH Mentee Sa st Hinge-Upper/RH Mentee Sol Alt Hinge-Lower/RH Mentee Sol st Hinge-Upper/LH Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Srg Mili-Alt Shaft Sliding-Lower Srg Mili-st Sliding Shaft-Upper Srg Yata Slide Bearing Kilit Alt Sac Plate Lower-Lock Kilit Karl Alt Sac Plate Lower-Striker Kilit Karl Striker Kilit Mekanizmas Komple-Sa Lock Assy-RH Tutamak Handle Tutamak Handle D Kap Kolu-Sa Kilitli External Door Handle-RH Locked From (V) XF829547 Upto (V) 5W057198 From (V) 5W057199 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1

Not1 Not1 Not1 Not1

NOT2 NOT3

2540-27-017-8643 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 5W057198 e kadar geerlidir. (V) 5W057199 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/76

LAND ROVER 110 . 130ARKA KAPILAR REAR END DOORSNO ILL 20 21 23 24 25 26 27 28

12047 (6H010X./..)PARANO PARTNO 12A14-55063-BA 12A14-55126-AA 71B22-80156-AA 11000-80071-AA 71B21-67067-AB 71B22-67068-AA 12A14-80172-AA 12A14-80174-AA NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-034-9052 5330-27-029-0013 5305-27-024-5865 5306-27-006-2719 2510-27-028-7226 5330-27-028-7248 5305-27-024-5638 T0675 T0675 (V) 5W057199 den itibaren geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Handle Inner Alt Conta Gasket-Upper Civata Screw Civata M6x20 Screw M6x20 (SF106201) ArkaKap Cam Glass-Rear End Door Cam Lastii Glazing Rubber Civata M5x20 DIN966 Screw Cvata M5x20 Screw M5x20 From (V) 5W057199 ADET QTY 1 1 2 2 2 2 2 8

(Rev2)NOT NOTE

NOT3

Otokar

12/77

LAND ROVER 110 . 130CAMLAR GLASSESNO ILL 1

12048 (6H020X)PARANO PARTNO 71B21-67042-AB 71B21-67044-AB 2 3 4 5 6 7 71B21-67041-AA 71B21-67067-AB 72B13-67390-AA 71B21-67126-AC 71B22-67068-AA 72B13-67387-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-7214 2510-27-028-7221 2510-27-028-8410 2510-27-028-7226 2590-27-028-5585 5330-27-028-7300 5330-27-028-7248 5330-27-028-9962 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sa Yan Cam Komple Glass Assy-RH Side Sol Yan Cam Komple Glass Assy-LH Side Yan Cam-Alt Sabit Side Fixed Glass-Lower ArkaKap Cam Glass-Rear End Door Ara Blme Cam ereve Kom Intermediate Glass-Panel Assem Yan Camlar Lastii Glazing Rubber-Side Glass Cam Lastii Glazing Rubber Ara Blme Cam Lastii Glazing Rubber-Intermediate Pa ADET QTY 1 1 2 2 1 2 2 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/78

LAND ROVER 110 . 130KABN ARKA PANEL CAB REAR PANELNO ILL 1

12049 (6H04.)PARANO PARTNO RTC6222 AQA710792 2 MWC4710 MWC4711 3 4 5 6 7 ALR3966 330791 ALR5080 MWC4726 MWC7625 MWC7648 MWC7620 MWC7652 8 10 11 12 MWC7641 RU610253 334614 ALR5057 AML110060 CFE500661 MTC7513 Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-228-3836 2510-99-667-2406 2510-99-811-1867 2510-99-250-1487 5680-99-162-8262 9320-99-849-1799 2510-99-156-0019 2510-60-128-5794 2540-99-457-9910 2540-99-902-4056 5330-66-128-5793 5330-66-128-5797 5330-99-362-3478 5320-99-188-5074 5330-99-874-1818 5330-99-471-2823 5330-99-474-5991 5330-99-990-0421 9390-99-788-8275 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Panel Komple Panel Rear Cab Arka Panel Komple Panel Rear Cab Yan eyrek Cam-Sa Quarter Light RH Yan eyrek Cam Sol Quarter Light LH Cam Lastii Weatherstrip Dolgu Lastii Fillerstrip Arka Cam Komple Reaer Window Assy +Kayc Cam +Sliding Glass +Mandal Komple-Sol +Catch Assembly-LH +Mandal Komple-Sa +Catch Assembly-RH +Kayc Cam Keesi +Felt Sliding Glass +Kayc Cam Contas +Seal Draught Rail Cam Contas Seal Window Perin Rivet Conta-st Seal-Upper Lastik-Paneli Tabana Seal-Panel to Base Lastik Seal-Waist Lastik Seal-Waist Lastik-ereve Edging Strip Finisher From (V) 1W838943 to (V) 5F060360 As required Upto (V) 6W064285 From (V) 6W064286 From (V) 5F060361 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 18 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT3 NOT4

Not1 NOT5 Not2

(V) 1W838943 den (V) 5F060360 a kadar geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr. (V) 6W064285 e kadar geerlidir. (V) 6W064286 dan itibaren geerlidir. (V) 5F060361 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/79

LAND ROVER 110 . 130PANEL BALANTILARI - ARKA PANEL FIXINGS - REARNO ILL 1

12050 (6H06K)PARANO PARTNO 336577 AQU500140 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11000-80009-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA SH607091L WL108001L WC112081L MUC8928 WP185L 71A00-80328-AA 11000-80302-AA FN108041L NOT1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-840-6628 5340-99-134-9454 5306-27-006-2701 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5305-99-736-9545 5310-99-137-9231 5310-99-799-9702 5307-99-679-8353 5310-99-136-5496 5310-27-006-2951 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 (V) 6W064285 e kadar geerlidir. (V) 6W064286 dan itibaren geerlidir. U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Balant Braketi Mounting Bracket Balant Braketi Mounting Bracket Cvata M6x25 Screw M6x25 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata Screw Rondela M8 Spring Washer Pul Plain Washer (71A00-80328-AA) Saplama Mounting Stud Pul Washer Plain Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Rondela B8 Spring Washer B8 Somun Nut Upto (V) 6W064285 From (V) 6W064286 ADET QTY 4 4 8 8 8 4 4 4 2 4 6 4 4

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2

Otokar

12/80

LAND ROVER 110 . 130ALT GVDE - ARKA BODY LOWER - REARNO ILL 1

12051 (6H150W)PARANO PARTNO ALR5987 AQA710060 AQA710390 AQA710530 2 ALA710140 ALA710150 ALA710560 ALA710570 3 ALJ710040 ALA710680 MRC5071 4 AQH100060 AQH100070 AQH000020 AQH000030 STC1854 STC1855 5 6 MWC6145 MTC1039 330271 Not1 NOT10 Not2 Not3 NOT4 NOT5 NOT7 NOT8 NOT9

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-958-0375 2540-99-792-2075 2540-99-384-0694 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Alt Gvde Komplesi Rear Body Lower Assembly Gvde Komple-Alt/Arka Body Assembly-Lower Rear Arka Alt Gvde Komple Body Assembly-Lower Rear Arka Alt Gvde Komple Body Assembly-Lower Rear +amurluk Sac Komple-Sa +Wheelarch Assembly-RH +amurluk Sac Komple-Sol +Wheelarch Assembly-LH +amurluk Komple-Sa +Wheelarch Assy-Body Side/RH +amurluk Komple-Sol +Wheelarch Assy-Body Side/LH +Yan Gvde Paneli-Sa +Panel-Bodyside-RH +Yan Gvde Paneli-Sa +Panel-Body Side-RH +Yan Gvde Paneli-Sol +Bodyside Panel-LH +Arka Kapatma Sac-Sa +Panel-Rear End-RH +Arka Kapama Sac-Sol +Panel-Rear End-LH +Arka Kapama Sac-Sa +Panel-Rear End-RH +Arka Kapama Sac-Sol +Panel-Rear End-LH +Arka U Panel-Sa +Panel Rear End RH +Arka U Panel-Sol +Panel Rear End LH +Arka Taban +Rear Floor Arka Balant Kebenti Rear Mounting Angle Arka Balant Kebenti Angle Mounting Rear Upto (V) WF829546 From (V) 1W838943 to (V) 2W845111 From (V) XF829547 upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 From (V) XF829547 Upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 to (V) 2W845159 From (V) 2W845160 Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT7 NOT8 Not1 Not2 Not3 Not3 Not1 NOT4

2510-99-601-8672 2540-99-176-7824 2540-99-684-4109 2540-99-551-2837 2510-27-029-1229 2540-99-509-7279 2510-99-591-2651 2540-99-433-1913 2540-99-666-3104 2540-99-238-9077 2540-99-442-3698

NOT5 NOT5 NOT9 NOT9 Not3 Not3

2510-99-776-9042 2510-99-838-1878 2510-99-367-1634 2510-99-849-8693

NOT5 NOT10

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) 1W838943 den (V) 2W845111 e kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) YW838942 ye kadar geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) YW838942 ye kadar geerlidir. (V) 1W838943 den (V) 2W845159 a kadar geerlidir. (V) 2W845160 dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/81

LAND ROVER 110 . 130ALT GVDE - ARKA BODY LOWER - REAR

12051 (6H150W./..)NO ILL PARANO PARTNO AQR710020 7 RU612373L NOT11 NOT6

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Balant Kebenti Angle Mounting Rear Perin, 3/16 X 0.575 Rivet, 3/16 X 0.575 Lng From (V) 2W845112 As required ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE NOT11 NOT6

5320-99-120-9002

U1030

(V) 2W845112 den itibaren geerlidir. Gerektii kadar kullanlmaldr

Otokar

12/82

LAND ROVER 110 . 130GVDE BAL. ELEM.-ALT-ARKA BODY MOUNTINGS-LOWER-REARNO ILL 1 2 3 4

12052 (6H160W)PARANO PARTNO MUC8949 332582-LD RU612373L 79283 79293 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 79289 78248 MRC8736-L RB610082 AYG100240 WF600051L 71A00-80203-AA SH108401L 305232-L WF600051L 71A00-80349-AA 71A00-80323-AA 71A00-80203-AA MRC6436 MRC6437 Not1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-831-4031 2510-99-850-1665 5320-99-120-9002 5320-99-138-8823 5320-99-138-8824 5320-99-137-6771 5320-99-970-3518 5310-99-852-5460 5320-99-598-6324 5306-99-290-6283 5310-99-419-8880 5310-27-006-2774 5305-99-250-8192 2510-99-844-9669 5310-99-419-8880 5310-27-006-2964 5310-27-006-2949 5310-27-006-2774 2510-99-547-8958 2510-99-371-7654 Gerektii kadar kullanlmaldr. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gvde Panel Crossmember Balant Takozu Mounting Pad Perin, 3/16 X 0.575 Rivet, 3/16 X 0.575 Lng Pim Pin Pim Pin Dbel Collar Perin Rivet Somunlu Sac Nut Plate Perin-n Rivet-Front Civata Bolt Trtll Pul Shakeproof Washer Somun M8-8 Nut M8-8 Civata Screw im Shim Trtll Pul Shakeproof Washer Pul A8.4 Plain Washer (AFU1079) Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Somun M8-8 Nut M8-8 Uzatma Paneli-Sa Extension Panel-RH Uzatma Paneli-Sol Extension Panel-LH As required ADET QTY 4 8 16

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not1 Not1 24 3 6 10 14 10 4 10 8 4 4 4 1 1

Otokar

12/83

LAND ROVER 110 . 130GVDE BAL. ELEM.-ALT-ARKA BODY MOUNTINGS-LOWER-REAR19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33

12052 (6H160W./..)NO ILL PARANO PARTNO 78248 333263-L RTC6270 MRC8626 320045 MRC5527-LD 302532-L FS106201L MRC5527-LD WM106001L 71A00-80201-AA 333745-L MRC6027 MRC6028 34 35 36 37 38 39 14C01-80094-AA FS106201L 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA MUC8950

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5320-99-970-3518 5330-99-850-1716 2510-99-877-8111 9330-99-721-4452 5305-99-123-7828 5310-27-019-9126 5310-99-849-8253 5306-99-663-5061 5310-27-019-9126 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Perin Rivet Kee Seal Orta Taban Intermediate Floor Kee-Taban Basamak Panel Seal-Floor to Toe Panel zel Civata Special Bolt Pul Plain washer zel Somun Spire Nut Civata Flange Screw Pul Plain washer Yayl Pul Washer-Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Kece Seal Destek-Sa Stay RH Takviye Sol Stay LH Civata M6x20 Screw M6x20 (SE106201) Civata Flange Screw Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Arka Gvde Taban Balant Braketi-n Stiffener-Lower ADET QTY 22 2 1 4 6 6 6 6 12 6 6 2 1 1 2 2 4 4 4 1

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2772 5330-99-608-9371 2590-99-375-3535 2590-99-168-8311 5305-27-006-2737 5306-99-663-5061 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 2540-99-834-1400

T0675

T0675 U1030 T0675 T0675 T0675

Otokar

12/84

LAND ROVER 110 . 130GVDE BAL. ELEM.-ALT-ARKA BODY MOUNTINGS-LOWER-REAR40 41 42 43

12052 (6H160W./..)NO ILL PARANO PARTNO FS108207L WA108051L WL108001L FN108047L

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-99-702-1830 5310-99-250-8186 5310-99-137-9231 5310-99-499-8033 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Civata M8x20 Screw M8x20 Pul 8mm Plain Washer 8mm Rondela M8 Spring Washer Flanl Somun M8 Nut M8 ADET QTY 8 8 8 8

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/85

LAND ROVER 110 . 130KASA KOMPLE - ARKA BODY LOWER ASSY - REARNO ILL 2

12053 (6I070Q)PARANO PARTNO 72A10-60204-AA 72A91-60204-AA 72A91-60204-AA 72A79-60204-AA 3 72A10-60202-AA 72A91-60202-AA 72A79-60202-AA 4 72A10-60214-AA 72A91-60214-AA 5 72A10-60215-AA 72A91-60215-AA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11000-80034-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA 14C01-80243-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 11000-80354-AA MRC8736-L 72A10-60072-AA NOT1 NOT2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2541-27-006-2896 2590-27-042-6425 2590-27-042-6425 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Braket Komple-Sol Bracket Assy-LH Alt Braket-Sol/Kasa Balant Bracket-Body Mounting Lower LH Alt Braket-Sol/Kasa Balant Bracket-Body Mounting Lower LH Braket Komple-Sol Bracket Assy-LH Braket Komple-Sa Bracket Assy-RH Alt Braket-Sa/Kasa Balant Bracket-Body Mounting Lower RH Braket Komple-Sa Bracket Assy-RH Sac Komple-Sa Plate Assy-RH st Braket-Sa/Kasa Balants Bracket-Body Mounting Upper RH Sac Komple-Sol Plate Assy-LH st Braket-Sol/Kasa Balats Bracket-Body Mounting Upper LH Civata M10x25 Screw M10x25 Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Somunlu Sac Nut Plate Perin Rivet Used for 72A55 (KKK Workshop) vehicles Superseeded part Used for Crew Cab PU vehicles ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 32 16 8 10 2 20 1 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT2 NOT3 NOT1

2541-27-006-2895 2590-27-044-6340 T0675

NOT2 NOT1

2541-27-006-2897 2590-27-042-6385 2541-27-006-2898 2590-27-042-6391 5306-27-006-2708 5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 5310-27-006-2761 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 5310-99-852-5460 5320-27-006-8282 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

NOT2

NOT2

72A55 (KKK Tamir) Arac iin geerlidir. Para kodu deimitir. ift Kabin PU aralar iin geerlidir.

Otokar

12/86

LAND ROVER 110 . 130KASA KOMPLE - ARKA BODY LOWER ASSY - REARNO ILL 15 17 18 19

12053 (6I070Q./..)PARANO PARTNO MTC3569-LD 71A00-81345-AA 71A00-80317-AA 72A22-60067-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-915-4752 5306-27-006-2748 5310-27-006-2940 5340-27-028-0973 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Yakt Dolum Az Cowl Fuel Filler Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Pul A5 Washer A5 Toz Kapan Dust Cover ADET QTY 1 4 4 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

12/87

LAND ROVER 110 . 130KASA YAN KAPAKLARI VE BALANTI BODY SIDE COVER AND FITTINGSNO ILL 1 2 3

12054 (6I080Q)PARANO PARTNO 72A12-60050-AB 72A12-60302-AA 72A22-60272-AA 72A22-60272-AB 4 72A22-60274-AA 72A22-60274-AB 5 6 7 8 9 72A22-60276-AA 72A22-60278-AA AFU1350 RA612437 72A22-60327-AA 72A12-60002-AB 72A12-60002-AB 10 72A22-60309-AA 72A12-60340-AA 11 12 13 14 15 72A12-60014-AA 72A12-60320-AA 72A12-60328-AA 72A12-60326-AB 72A12-60378-AA Not1 Not2 NOT5 NOT6

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-006-2905 2510-27-006-2912 2510-27-028-1393 2510-27-028-1396 2510-27-028-3360 2510-27-028-3366 2510-27-028-3368 2590-27-028-5215 5320-99-788-7398 5320-99-666-4179 2510-27-028-6490 2540-27-027-8490 2540-27-027-8490 2510-27-028-6487 2540-27-028-4126 2510-27-006-2903 2541-27-006-2914 2590-27-006-2917 2590-27-006-7858 2510-27-006-8302 (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 6W063950 ye kadar geerlidir. (V) 6W063951 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U6221 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION KasaTaban Komple Floor-Rear Body Lower n Duvar Komple Front Panel Sa-Arka Ke Sac Komple Corner Sheet-Rear/RH Sa Arka Ke Sac Komple Corner Sheet-Rear/RH Sol-Arka Ke Sac Komple Corner Sheet-Rear/LH Sol Arka Ke Sac Komple Corner Sheet-Rear/LH Sa-n Ke Sac Komple Corner Sheet-Front/RH Sol-n Ke Sac Komple Corner Sheet-Front/LH zel Civata Mononbolt Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 Arka Kapak Komple Rear Cover Assy +Basamak Komple +Step Assy +Basamak Komple +Step Assy Yan Kapak Komple Side Cover Assy +Yan Kapak Basama +Side Cover Step Mentee Alt Yatak Hinge Arka Kapak Tahdit Braketi Bracket Assy-Rear Cover Takoz-Arka Kapak Buffer-Rear Cover Yan Kapak Dayama Takozu Buffer-Side Cover Arka Ke Sac-Sol Rear Corner Inner Bracket-LH Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) 6W063950 From (V) 6W063951 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 40 14 1 2 2 2 2 6 2 2 4 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not2 Not1 Not2

NOT5 NOT6

Not1

Otokar

12/88

LAND ROVER 110 . 130KASA YAN KAPAKLARI VE BALANTI BODY SIDE COVER AND FITTINGSNO ILL

12054 (6I080Q./..)PARANO PARTNO 72A22-60378-AA 16 72A12-60380-AA 72A22-60380-AA 17 18 19 20 21 72A12-60382-AA 72A12-60384-AA 72A12-60005-AA 72A12-60030-AA 72A12-60076-AA 72A22-60076-AA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 72A12-60374-AA 12A14-80095-AA 12A14-80016-AA 12A14-80243-AA 11000-80354-AA 14C01-80394-AA RA612437 12B00-80224-AA 11000-80361-AA 71A00-81336-AA Not1 Not2 Not3 Not4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-1403 2510-27-006-8280 2510-27-028-1404 2510-27-006-2920 2510-27-006-2921 2910-27-006-2902 2510-27-006-2904 2340-27-006-2906 4010-27-028-2011 2540-27-006-2918 5305-27-024-5619 5306-27-024-5618 5310-27-024-5685 5310-27-006-2935 5310-27-006-2973 5320-99-666-4179 5310-27-006-2760 5310-27-028-7979 5306-27-006-2742 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U6221 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Ke Sac-Sol Rear Corner Inner Bracket-LH Arka Ke Sac-Sa Rear Corner Inner Bracket-RH Arka Ke Sac-Sa Rear Corner Inner Bracket-RH n Ke Sac-Sol Front Corner Inner Bracket-LH n Ke Sac-Sa Front Corner Inner Bracket-RH Depo Dolum Davlumbaz Cover-Fuel Filler Hose Hole Zincir Tutucu Sac Retainer Sheet-Chain Kapak Zinciri Komple Chain Assy-Cover Kapak Zinciri Komple Chain Assy-Cover Kilit Lock Assy Civata M8x25 DIN965-4.8-A3R Screw Civata M8x20 Screw M8x20 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Dili pul Shakeproof washer Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Pul A10 Washer A10 Sac Vidas B3.5x9.5 Drive Screw B3.5x9.5 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 16 6 28 22 12 8 6 6 38

(Rev2)NOT NOTE Not2 Not1 Not2

Not3 Not4

(V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) WF829546a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/89

LAND ROVER 110 . 130ST GVDE - ARKA BODY UPPER - REARNO ILL 1

12055 (6J080W)PARANO PARTNO MWC8966 MWC8967 ARR710260 ARR710270 2 MTC5394 MTC5395 3 4 5 6 7 8 9 10 78832 71A00-80333-AA MUC3566 11000-80350-AA 11000-80300-AA 71A00-80248-AA 332215-L MXC3678-L MXC3679-L MXC3684 MXC3685 11 ALR5055 AML710100 AML710110 Not1 NOT2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-096-3339 2510-99-212-7728 2540-99-549-9011 2540-99-365-4595 2510-99-780-8648 2510-99-780-8654 5305-99-137-7358 5310-99-740-0784 2510-99-780-8651 5310-27-006-2933 5310-27-006-2926 5310-27-024-5763 2510-99-850-1805 5330-99-666-1623 5330-99-611-7738 5330-99-749-6565 5330-99-147-8530 5330-99-422-0300 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gvde Yan Ykleme Paneli-Sa Panel Bodyside Upper-RH Gvde Yan Ykleme Paneli-Sol Panel Bodyside upper-LH Gvde Yan Ykleme Paneli-Sa Panel Bodyside-Upper/RH Gvde Yan Ykleme Paneli-Sol Panel Bodyside-Upper/LH Deme/Kee Tutucu Sa Finisher/Seal Ratainer Deme/Kee Tutucu Sol Finisher/Seal Retainer LH Civata Screw Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Saplama Plakas-M5 Stud Plate-M5 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun Nut (NM105011) Kee-Kap Dayamas Alt ve Seal-Door Pillar Upper & Lower st Kee-Sa Seal Upper-RH st Kee-Sol Seal Upper-LH n st Kee-Sa Seal Upper Front-RH n stKee-Sol Seal Upper Front-LH Kee Seal Waist Kee-Sa Seal Waist-RH Kee-Sol Seal Waist-LH From (V) 1W838943 Upto (V) 6W060577 From (V) 6W060578 Upto (V) 6W063785 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 6 6 2 8 8 8 4 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1

NOT4

NOT2 NOT3 NOT3

(V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) 6W060577 ye kadar geerlidir. (V) 6W060578 den itibaren geerlidir. (V) 6W063785 e kadar geerlidir.

Otokar

12/90

LAND ROVER 110 . 130GVDE BAL.ELM.-ST-ARKA BODY MOUNTINGS-UPPER-REARNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12056 (6J130W)PARANO PARTNO 338554-LD 11000-80014-AA 11000-80302-AA 71A00-80323-AA MUC1324-L 332201-L 11000-80008-AA 71A00-80333-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 338550-L 338552-LD 338550-L 11000-80007-AA MRC5525-LD 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 11000-80016-AA 71A00-80323-AA 11000-80302-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-874-1834 5306-27-006-2702 5310-27-006-2928 5310-27-006-2949 5310-99-737-2121 5340-99-850-1808 5306-27-006-2700 5310-99-740-0784 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5365-27-020-8886 2590-99-825-0431 5365-27-020-8886 5306-27-006-2699 5310-99-754-3600 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2703 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kebent-n Direk Mounting Angle-Front Pillar Civata M8x16 Screw M8x16 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Somunlu Sac-Metrik Di Nut Plate-Metric Thread Destek Braketi-Gvde Tara Support Bracket-Body Sides Civata M6x20 Screw M6x20 Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Takoz Buffer Rubber Destek Braketi-Arka Gvde Support Bracket-Body Rear Takoz Buffer Rubber Civata M6x16 Screw M6x16 Pul Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 ADET QTY 2 4 4 4 2 2 4 6 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/91

LAND ROVER 110 . 130GVDE BAL.ELM.-ST-ARKA BODY MOUNTINGS-UPPER-REARNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

12056 (6J130W./..)PARANO PARTNO 71A00-80203-AA MRC9833-L 338553-LD 332293-L 71A00-80323-AA 11000-80302-AA 71A00-80203-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2774 5307-99-300-8826 5365-27-020-8887 2510-99-844-9648 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Somun M8-8 Nut M8-8 Saplama Mounting Stud Lastik Takoz Buffer Rubber zel Pul Special Washer Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 ADET QTY 2 4 4 4 4 8 8

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/92

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - ARKA BLME ROOF - REAR CABNO ILL 1

12057 (6J160W)PARANO PARTNO MWC6698NUC AKA710060NAL AKA710590NAL AKA710400NAL MWC6699NUC AKA710070NAL AKA710410NAL 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MTC3474-LM 302177-LD 302178-L MTC4994 11000-80009-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA MTC3203-LD AB614081L 11000-80351-AA 302532-L FS106201L 11000-80351-AA Not1 Not2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-227-8697 2540-99-614-9394 2510-99-751-5272 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan-ten Takviyeli Roof Assembly Tavan-ten Takviyeli Roof-Internal Stiffeners Tavan-ten Takviyeli Roof Assembly Tavan-ten Takviyeli Roof Assembly Tavan-ten Takviyeli Roof-Internal Stiffeners Tavan-ten Takviyeli Roof Assy-Internal Stiffeners Tavan-ten Takviyeli Roof Assembly Tavan Yan Cam Sidelight Glass Cam Lastii-Tavan Yan Cam Weather Strip Dolgu eridi Filler Strip Lastik - Tavan n Cama Seal Inner Cvata M6x25 Screw M6x25 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somunlu Sac Nut Plate Civata Screw Pul A6 Washer A6 zel Somun Spire Nut Civata Flange Screw Pul A6 Washer A6 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6 6 6 6 2 2 2 24 24

(Rev2)NOT NOTE NOT4 Not1 Not2 NOT6 NOT5 NOT3 NOT7

2510-99-131-0132 2510-99-131-0132

2510-99-797-6085 9320-99-849-8234 9320-99-849-8235 5330-99-788-8218 5306-27-006-2701 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-99-788-8167 5305-99-977-3272 5310-27-006-2934 5310-99-849-8253 5306-99-663-5061 5310-27-006-2934 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675

SW iin (V) XF829547 den (V) 1W844138 e kadar geerlidir. SW iin (V) 2W844139 dan (V) 2W845649 a kadar geerlidir. H/Top iin (V) 2W844139 dan (V) 2W845649 a kadar geerlidir SW aralar iin (V) WF829546 ya kadar geerlidir. H/Top aralar iin (V) 1W844138 e kadar geerlidir. SW aralar iin (V) 2W845650 den itibaren geerlidir. H/Top aralar iin (V) 2W845650 den itibaren geerlidir.

For SW From (V) XF829547 upto (V) 1W844138 For SW From (V) 2W844139 to (V) 2W845649 For H/Top from (V) 2W844139 to (V) 2W845649 For SW vehicles upto (V) WF829546 For H/Top vehicles upto (V) 1W844138 For SW vehicles From (V) 2W845650 For H/Top vehicles from (V) 2W845650

Otokar

12/93

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - ARKA BLME ROOF - REAR CABNO ILL 16 17 18 19

12057 (6J160W./..)PARANO PARTNO 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 334615-L 71A00-72063-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5330-99-305-2133 5340-27-027-4893 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Lastik Seal-BC Post to Contrail Braket Bracket ADET QTY 24 24 2 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

12/94

LAND ROVER 110 . 130TAVAN-KABN ROOF-TRUCK CABNO ILL 1

12058 (6J180Q)PARANO PARTNO MWC6055PCM MWC6055NAL AWR3955NAL AKA710640NAL AKA710650NAL AKA500100NAL 2 MUC9204 MUC9205 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 78248 MTC4994 FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA MTC3203-LD AB614081 11000-80351-AA 302532-L FS106201L 11000-80351-AA 11000-80301-AA Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-025-0941 2540-99-593-8877 2540-99-976-4762 2540-99-880-5372 2540-99-925-0409 2510-99-299-0679 5330-99-725-6315 5330-99-784-3619 5320-99-970-3518 5330-99-788-8218 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-99-788-8167 5305-99-977-3272 5310-27-006-2934 5310-99-849-8253 5306-99-663-5061 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Roof Tavan (Tek Kabinli Aralar) Roof Tavan (ift Kabinli Aralar) Roof Tavan (Tek Kabinli Aralar) Roof Assembly Tavan (ift Kabinli Aralar) Roof Assembly Tavan (ift Kabinli Aralar) Roof Assembly Lastik Tutucu-Sa Seal Retainer RH Lastik Tutucu-Sol Seal Retainer LH Perin Rivet Lastik - Tavan n Cama Seal Inner Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somunlu Sac Nut Plate Civata Screw Pul A6 Washer A6 zel Somun Spire Nut Civata Flange Screw Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 From (V) 2W844139 Superseeded part From (V) WF829546 upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 to (V) 2W845649 From (V) 2W845650 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 6 6 6 6 2 2 2 8 12 12

(Rev2)NOT NOTE NOT2 NOT3

Not1 NOT4 NOT5

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) WF829546 dan (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 2W845649 a kadar geerlidir. (V) 2W845650 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/95

LAND ROVER 110 . 130TAVAN-KABN ROOF-TRUCK CABNO ILL 15 16 17

12058 (6J180Q./..)PARANO PARTNO 71A00-80201-AA MTC6568 MUC6400

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5310-27-006-2772 9330-99-788-8253 9330-99-254-7461 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Lastik-D Tavan n Cama Seal-Outer-Roof to Windscreen Lastik-Tavan n Cama Seal-Roof to Windscreen ADET QTY 12 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

12/96

LAND ROVER 110 . 130AMURLUKLAR - ARKA EYEBROWS - REARNO ILL 1

12059 (6K070K)PARANO PARTNO MRC8420 ALO710010 2 AFU1075 MWC9918PMA 3 4 5 6 FS106207L MRC5525-LD WL106001L 71A00-80201-AA Not1 Not2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-797-6084 2510-99-439-3093 5320-99-740-0798 5320-99-313-4608 5305-99-737-6170 5310-99-754-3600 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION amurluk-Arka Kanat-Siyah Rear Eyebrow amurluk Ka-Arka-Siyah Eyebrow Mldng.-RR Wing-Black Dbel Lokut Nut Dubel-Gri Fastener,Spring Tension,Trim Civata M6x25 Bolt M6x25-Plate to Cover Pul Plain Washer Yayl Pul, M6 Washer, M6, Spring Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Upto (V) VF827494 From (V) WF827495 Upto (V) 6W063505 From (V) 6W063506 ADET QTY 2 2 24 24 2 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT3 NOT4

5310-27-006-2772

T0675

(V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den itibaren geerlidir. (V) 6W063505 e kadar geerlidir. (V) 6W063506 dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/97

LAND ROVER 110 . 130LAMBA KORUYUCULARI - ARKA LAMPS PROTECTION - REARNO ILL 1

12060 (6K080W)PARANO PARTNO MTC3508-L CLK000010 2 3 4 5 6 7 71A00-81453-AA 71A00-80347-AA 71A00-80453-AA MRC8094 71A00-81453-AA 71A00-80453-AA Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-433-1571 2540-99-758-0805 5305-27-024-5816 5310-27-006-2963 5310-27-024-5789 2510-99-723-6004 5305-27-024-5816 5310-27-024-5789 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION amurluk Lastii-Arka Lam Mudshield-Rear Lamps amur Tutucu - Arka Mudshield - Rear Sac Vidas Drive Screw (AR610051) Pul Plain washer Somun Nut (AK610021) Koruma Plakas Protection Plate-Rear Lamps Sac Vidas Drive Screw (AR610051) Somun Nut (AK610021) Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 2 2 2 2 2 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

(V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/98

LAND ROVER 110 . 130YAN BASAMAKLAR STIRRUP STEPSNO ILL 1 2 3 4 5 6

12061 (6K09AK)PARANO PARTNO 71A00-70270-AB 71A00-81332-AA 71A00-80323-AA 11000-80302-AA FN108041L 71A70-58426-AA 71A70-58427-AA 72A53-58426-AA 72A53-58427-AA 7 8 71A70-58490-AA 71A70-58414-AA 72A53-58414-AA 9 10 11 12 13 71A70-58492-AA 11000-80017-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-006-2879 5305-27-006-2733 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 2540-27-027-4967 2540-27-027-4969 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Yan Basamak Komple Stirrup Step Assembly Civata M8x25 DIN7985 Screw Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun Nut Yan Basamak Kmp-Sa Stirrup Step-RH Yan Basamak Kmp-Sol Stirrup Step-LH Yan Basamak Kmp-Sa Stirrup Step-RH Yan Basamak Kmp-Sol Stirrup Step-LH n Braket Bracket-Front Braket Bracket-Inner Braket- Bracket-Inner Aluminyum Panel Panel-Aluminium Civata M8x25 Bolt Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 For SW+KOM from (V) XF829547 Used for 130 Crew cab vehicles ADET QTY 2 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 24 24 48 24

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 NOT2 NOT2 Not1 Not1 NOT2 Not1 Not1 Not1 Not1 Not1

2590-27-027-6029 2590-27-027-6032

5340-27-027-6042 5306-27-006-2704 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 T0675 T0675 T0675 T0675

SW+KOM iin (V) XF829547den itibaren geerlidir. 130 ift Kabin aralar iin geerlidir.

Otokar

12/99

LAND ROVER 110 . 130KATLANABLR ARKA BASAMAK KOMPLE FOLDING REAR STEP ASSEMBLYNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12062 (6K120X)PARANO PARTNO 71B21-60901-AA 71B21-60935-AB 71B21-60930-AB 71B22-60624-AA 71B22-60631-AA 71B22-60625-AA 71B22-60626-AA 71B22-60628-AA 71B22-60627-AA 71B21-60941-AA 71B21-55704-AB 71B21-60960-AA 71B21-60982-AA 71B22-60630-AA RU612253 71B21-60949-AA 71B21-50084-BA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-025-0934 2540-27-027-6315 2540-27-027-6314 5310-27-028-7985 5315-27-028-7910 3040-27-028-0673 3040-27-027-6133 5315-27-029-1136 5310-27-028-7986 5315-27-027-8819 2510-27-027-5856 5340-27-028-1376 5340-27-028-4472 5315-27-028-7907 5320-99-322-2855 2510-27-028-1357 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Katlanabilir Arka Basamak Folding Rear Step Assembly +D Basamak Komple +Exterial Step Assy + Basamak Komple +Interier Step Assy +Pul +Plain Washer +Pim +Pin +Kol Uzun +Sol Yan Alt Aluminyum +KolKsa +Aluminyum Profil +Pim +Pin +Pul +Plain Washer +Pim +Pin +Kilit +Lock +Arka Balant +Rear Mounting +Basamak Kilit Kolu Kompl +Lever Assy-Step Lock +Pim +Pin +Pop Perin 4,8x11,4 +Pop Rivet 4,8x11,4 Al.Plaka Al.Plate Dayama Pabucu Support Bracket ADET QTY 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/100

LAND ROVER 110 . 130KATLANABLR ARKA BASAMAK KOMPLE FOLDING REAR STEP ASSEMBLYNO ILL 1 2 3 4 8 9 10 11 12

12063 (6K12AW)PARANO PARTNO KVI100030-LD 71A70-60137-AA 71A70-60136-AA MTC3085-L MTC3099-L BH110521-L 71A00-80326-AA 12B00-80224-AA MTC1233-L

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-212-5754 2590-27-028-4632 2590-27-028-4628 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Katlanabilir Arka Basamak Komp Folding Rear Step Assembly +Tutucu-Sa +Retainer-RH +Tutucu-Sol +Retainer-LH +Basamak +Step +Boru +Tube +Civata +Bolt +Pul A10 +Plain Washer A10 (WC110061) +Fiberli Somun M10-8 +Nut M10-8 +Yay +Spring ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5365-99-693-0453 5306-99-122-2776 5310-27-006-2950 5310-27-006-2760 5360-99-797-6083 T0675 T0675

Otokar

12/101

LAND ROVER 110 . 130KATLANABLR YAN BASAMAK KOMPLE FOLDING SIDE STEP ASSYNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

12064 (6K12AX)PARANO PARTNO 72A05-70270-AA 71A25-60607-AA 15B00-80125-AA 14C01-80395-AA 71B21-60949-AA 71A25-30590-AA 71B21-36626-AB

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-029-0594 5330-27-028-5114 5305-27-024-5742 5310-27-024-5737 2510-27-028-1357 2540-27-028-0554 6220-27-027-5662 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Katlanr Arka Basamak Komple Folding Rear Step Assy Basamak Alt Lastii Rubber-Bottom Lever Civata M6x30 Screw M6x30 Dili Pul V6.4 Shakeproof Washer V6.4 Al.Plaka Al.Plate Merdiven Ladder Ildak Muhafazas Case-Rotating Beacon ADET QTY 4 4 12 12 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

12/102

LAND ROVER 110 . 130AYNALAR- VE DI MIRRORS-INTERIOR AND EXTERIORNO ILL 1

12065 (6L06T)PARANO PARTNO 71A00-72010-AA MTC6376 CTB500140 2 71A00-80417-AA SS104204 3 MTC5217-LD 72A16-70010-AA 4 5 6 7 71A00-81328-AA MRC1979 372336 72A58-70070-AA Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-005-9895 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ayna Interior Mirror Dikiz Aynas, Siyah, Ik Ayarl Mirror Assembly-Interior, Black, Dipping Ayna Interior Mirror Civata Screw Civata M4x20 Screw M4x20 D Ayna Exterior Mirror D Ayna Exterior Mirror Sac Vidas Drive Screw (SE106251) Naylon Pul Nylon Washer Sac Plate Ayna Balant Braketi-Sol Mounting Bracket-Mirror LH For 72A16 Upto (V) 4W055394 From (V) 4W055395 Use for 72A58 vehicles Superseeded part ADET QTY 1 1 1 3 3 2 2 4 4 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT2 NOT5 NOT3 NOT2 NOT3

2540-99-721-4447 5305-27-006-8291 5306-27-028-7967 2540-27-005-9894 2540-27-028-6476 5305-27-006-2731 5340-99-138-0387 2540-99-740-7377 5340-27-028-1634

U1030 T0675

T0675

Not1

T0675 U1030 U1030

NOT3 NOT4

72A16 iin geerlidir. (V) 4W055394 e kadar geerlidir. (V) 4W055395 den itibaren geerlidir. 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/103

LAND ROVER 110 . 130KAPUT ST STEPNE TAIYICI SPARE WHEEL CARRIER ON BONNETNO ILL 1 2 3

12066 (6L07.K)PARANO PARTNO MUC2443 RA612183 MUC6418 MUC6419 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RA612183 MRC4619-L 11000-80354-AA 14C01-80243-AA MUC2442-LD 72A22-80074-AA 11000-80350-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA MUC2440-L BTR549 MRC4473-LD 16 17 18 72A22-80424-AA 71A00-80317-AA 72A22-30030-AA NOT1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5340-99-198-4654 5320-99-250-8191 2510-99-588-0729 2510-99-870-0280 5320-99-250-8191 2510-99-796-6141 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 2540-99-776-9670 5306-27-024-5884 5310-27-006-2933 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 2540-99-776-9671 5307-99-151-2745 5305-99-796-6140 5310-27-024-5889 5310-27-006-2940 5340-27-028-1141 Para Numaras deimitir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Sac Plate Perin Rivet Takviye Kanal-Sa Reinforcement Channel-RH Takviye Kanal-Sol Reinforcement Channel-LH Perin Rivet Takoz Buffer Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Kelepe Sac Clamping Plate Civata M5x16 Screw M5x16 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Stepne Tutucu Retainer for Spare Wheel Civata Screw Civata Screw Pul Washer Pul A5 Washer A5 Tapa Plug Superseeded part ADET QTY 1 11 1 1 10 4 4 4 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT1

Otokar

12/104

LAND ROVER 110 . 130STEPNE TAIYICI SPARE WHEEL CARRIERNO ILL 1

12067 (6L080Q)PARANO PARTNO 72A22-30562-AB 72A26-30562-AA 2 72A22-30554-AB 72A22-30565-AA 3 4 5 6 7 8 9 MUC2440-L MRC4473-L 15B00-80137-AA 71A00-80325-AA 72A22-80302-AA 72A06-80145-AA 72A22-80424-AA Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-27-028-2012 2590-27-028-6612 2510-27-028-6482 2510-27-027-5286 2540-99-776-9671 5305-99-796-6140 5305-27-024-5746 5310-27-024-5777 5310-27-024-5887 5306-27-024-5877 5310-27-024-5889 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Stepne Tayc-Port Bagaj Spare Wheel Carrier-Upper Cabi Stepne Tayc-Port Bagaj Spare Wheel Carrier-Upper Cabi U Sac-Sol U Bracket-LH U Sac-Sa U Bracket-RH Stepne Tutucu Retainer for Spare Wheel Civata Bolt Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8 Washer A8 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M6x25 Screw M6x25 Pul Washer ADET QTY 1 1 1 1 1 2 8 8 8 4 2

(Rev0)NOT NOTE Not1 NOT2

PU in (V) XF829547 den itibaren geerlidir. For PU from (V) XF829547 ift Kabin PU aralar iin (V) 2W845015 den itibaren geerlidir. From (V) 2W845015 for crew cab PU vehicles

Otokar

12/105

LAND ROVER 110 . 130STEPNE TAIYICI SPARE WHEEL CARRIERNO ILL 1 2 3 4 5 6

12068 (6L08AL)PARANO PARTNO 72A53-12050-AA MUC2440-L MRC4473-L 72A33-80210-AA 32A01-80033-AA 32A01-80303-AA NOT1

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap i Stepne Tayc Spare Wheel Carrier-Inside Door Stepne Tutucu Retainer for Spare Wheel Civata Bolt Fiberli Somun M10-6 Nyloc Nut M10-6 Civata M10x20 Screw M10x20 Rondela B10 Spring Washer B10 Used for 130 Crew cab vehicles ADET QTY 1 1 2 4 6 6

(Rev0)NOT NOTE NOT1

2540-99-776-9671 5305-99-796-6140 5310-27-027-1079

T0675 T0675 T0675

5310-27-037-6891

T0675

130 ift Kabin aralar iin geerlidir.

Otokar

12/106

LAND ROVER 110 . 130STEPNE TAIYICI SPARE WHEEL CARRIERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12069 (6L08AW)PARANO PARTNO 71A00-30466-AB 71A00-30464-AA 71A00-30462-AA 71A79-81328-AA 11000-80201-AA 11000-80301-AA 71A80-80678-AA 11000-80354-AA 71A00-80017-AA 71A00-80203-AA 11000-80302-AA 71A00-30470-AB 71A70-30470-AA 13 14 15 16 17 18 19 AYG100240 71A79-80014-AA 71A70-30340-AA 71A70-80135-AA 71A00-80344-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA Not1 Not2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2590-27-010-1396 5340-27-027-6046 5340-27-027-6044 5306-27-024-5847 5310-27-006-2768 5310-27-006-2927 5306-27-024-5856 5310-27-006-2935 5306-27-024-5753 5310-27-006-2774 5310-27-006-2928 5340-27-027-6071 5340-27-027-4735 5306-99-290-6283 5306-27-024-5833 6220-27-028-3977 5306-27-024-5824 5310-27-006-2961 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Stepne Tayc Komple Assy S/away Carrier Sac Plate Sac Plate Civata M6x25 Screw M6x25 Somun M6-6 Nut M6-6 Rondela B6 Spring Washer B6 Cvata Screw Pul A8.4 Washer A8.4 Civata M8x25 Screw M8x25 Somun M8-8 Nut M8-8 Rondela B8 Spring Washer B8 Lastik Takoz Komple Rubber Stop Assy Takoz Komple Rubber Stop Assy Civata Bolt Civata M8x16 Screw M8x16 Stepne Tayc Bal.Aya Kmp Mtg.Bracket-Spare WheelCarrier Civata M8x45 Screw M8x45 Pul A8.3 Plain Washer A8.3 Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 2 1 6 6 10 4 6 3 6 6 1 1 2 1 1 4 4 4 5

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Not1 Not1 Not1 Not1

Not2

Not2 Not2 Not2 Not2 Not2

(V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

12/107

LAND ROVER 110 . 130STEPNE TAIYICI SPARE WHEEL CARRIER20 21 22 23

12069 (6L08AW./..)NO ILL PARANO PARTNO 71A70-80068-AA 72A33-80351-AA 73B00-80301-AA 71A70-60150-AA BHZ710010-LD Not2 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5306-27-024-5822 5310-27-024-5904 5310-27-024-5916 5325-27-028-0697 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M6x14 Screw M6x14 Pul A6.6 Washer A6.6 Rondela B6 Spring Washer B6 Dubel Nutsert Civata M8 Bolt M8 From (V) 2W844139 From (V) 2W844139 to (V) 6W061994 From (V) 6W061995 ADET QTY 4 4 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not2 Not2 Not2 NOT3 NOT4

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 6W061994 e kadar geerlidir. (V) 6W061995 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/108

LAND ROVER 110 . 130TENTE HOODNO ILL 1

12070 (6L14YQ)PARANO PARTNO 72A12-70500-AD 72A20-70500-AC 72A22-70500-AB 72A22-70595-AA 72B08-70500-AA 2 3 72A22-70496-AB RA610373 12B22-80412-AA 4 5 72A22-80493-AA RRC8002 Not1 Not2 Not3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-006-2919 2540-27-028-3300 2540-27-028-3285 2510-27-032-2759 2540-27-028-4439 5340-27-028-9858 5320-27-029-0184 5320-27-024-5698 5320-27-024-5894 2510-99-360-4611 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tente Komple-Haki Hood Assy Tente Komple-Haki Hood Assy Tente Komple-Haki Hood Assy +Pencere Takm +PVC Glass Tente Komple Hood Assy Mandal-Tente Hinge-Hood Pop Perin 4x13.9 Pop Rivet 4x13.9 Perin 4x12 Rivet Pop Perin Pop Rivet Kilit-p Hinge-Rope With hook for 110 vehicles With latch for 110 vehicles With hook for 130 crew cab Superseeded part ADET QTY 1 1 1 1 1 16 32 32 8 4

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not1

Not3

NOT4

110 Aralar iin kancal. 110 Aralar iin mandall. 130 ift kabin iin kancal. Para Numaras deimitir.

Otokar

12/109

LAND ROVER 110 . 130TENTE BORULARI HOOD STICKSNO ILL 1

12071 (6M080Q)PARANO PARTNO 72A01-70510-AA 72A22-70510-AB 72B12-70510-AA 2 72A22-70512-AA 72A01-70512-AA 3 72A01-70516-AA 72A22-70516-AA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 72A12-70513-AA 72A12-70515-AA 11000-80017-AA 11000-80302-AA 11000-80354-AA 11000-80016-AA 71A00-80206-AA 15B00-80250-AA 72A12-81333-AA 302373-L 11000-80301-AA MRC5525-L RA612437 Not1 Not2 Not3 Not4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-028-3225 2510-27-028-5548 2510-27-028-5529 2510-27-028-3114 2510-27-028-3218 4710-27-028-4980 4710-27-028-4083 4710-27-006-2825 4710-27-006-2826 5306-27-006-2704 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 5306-27-006-2703 5310-27-024-5755 5310-27-024-5748 5306-27-006-2723 5310-27-019-9124 5310-27-006-2927 5310-99-754-3600 5320-99-666-4179 130 Aralar iin geerlidir. PU iin geerlidir. 72A20 iin geerlidir. 110 Aralar iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U6221 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tente Borusu-n Hoodstick-Front Tente Borusu-n Front Hoodstick Tente Borusu-n Front Hoodstick Tente Borusu-Arka Rear Hoodstick Tente Borusu-Arka Hoodstick-Rear Yan Boru Komple Hoodstick-Side Tente Borusu-Yan Side Hoodstick Tente Borusu Ara Tie Tube Ara Boru-Ksa Tie Tube-Short Civata M8x25 Bolt Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Civata M8x20 Screw M8x20 Somun Nut apkal Somun Spire Nut Civata Screw Lastik conta Sealing washer Rondela B6 Spring Washer B6 Pul Plain Washer Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 For 130 vehicles For PU For 72A20 For 110 vehicles ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 8 16 8 8 14 14 14 14 14 30

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not4 Not1 Not1 Not4 Not4 Not4

Otokar

12/110

LAND ROVER 110 . 130TENTE BORULARI HOOD STICKS17 18 19

12071 (6M080Q./..)NO ILL PARANO PARTNO 345699-L 72A22-70513-AA 72A01-70537-AA 72A22-70537-AA 20 21 72A22-80302-AA 71A00-80325-AA Not1 Not2 Not4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-99-820-7552 4710-27-028-6900 4710-27-029-1362 4710-27-028-4134 5310-27-024-5887 5310-27-024-5777 130 Aralar iin geerlidir. PU iin geerlidir. 110 Aralar iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Toka Staple-Hood Strap Tente Borusu-Ara Tie Tube Ara Boru Tie Tube Ara Boru Tie Tube Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8 Washer A8 For 130 vehicles For PU For 110 vehicles ADET QTY 15 1 2 2 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Not2 Not1 Not4

Otokar

12/111

LAND ROVER 110 . 130GVDE BODYSIDENO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12072 (6N010X)PARANO PARTNO 71A25-58081-AA 71A25-50006-AA 71A25-50002-AB 71A25-50230-AB 71A25-50003-AA 71A25-60050-AA 71A25-60260-AA 71A25-60262-AA 71A25-50005-AA 71A25-58017-AA 71A25-58022-AA 71A25-58023-AA 71A25-72062-AB 71A25-72062-AD 14 15 16 71A25-72068-AB 71A25-72069-AB 71A25-72070-AC 71A25-72071-AB 17 18 71A25-72072-AA 71A25-30223-AA NOT1 NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-027-4919 2510-27-027-5309 2510-27-027-5303 2510-27-027-5311 2510-27-027-5304 2510-27-027-4927 2510-27-027-4922 2510-27-027-4924 2510-27-027-5307 5340-27-027-6047 2510-27-027-4917 2510-27-027-4918 2540-27-027-6053 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Duvar Sac Kaplama Plate Rear Body Tavan skelet Komple Roof Frame Assy Sol Yan Duvar Komple Frame Assy-LH Side Ara Blme skeleti Komple Frame Assy-Intermadiate Sa Yan Duvar Komple Frame Assy-RH Side Taban skeleti Komple Floor Frame Assy Taban Alminyumu Komple-Sa Floor Aluminium Assy-RH Taban Alminyumu Komple-Sol Floor Aluminium Assy-LH Arka Duvar skeleti Komple Rear Frame Assy Yan Alminyum Aluminium-Side Tavan Alminyumu-Sol Roof Aluminium-LH Tavan Alminyumu-Sa Roof Aluminium-RH Srt PVC Kapl. ofr Kabini PVC Pyl. Driver Cabinet Sofr Kabini Srt Kaplama Inner Trim-Driver Cabinet Rear Sa Yan Duvar Kaplamas Ply.-RH Side Sol Yan Duvar Kaplamas Ply.-LH Side Ara Blme Kaplamas Pyl.-Intermadiate Ara Blme Kaplamas Inner Trim-Distance Area Tavan Kaplamas Ply.-Roof Stepne Tayc Braketi Bracket-Spare Wheel Carrier Upto (V) 6W060118 From (V) 5W058602 Upto (V) 5W058601 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT4 NOT3 NOT1 NOT1 NOT4 NOT3 NOT1

2510-27-027-5208 2540-27-027-6058 2510-27-027-5871

2540-27-027-6061 2590-27-027-4903 (V) 6W060118 e kadar geerlidir. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. (V) 5W058601 e kadar geerlidir.

Otokar

12/112

LAND ROVER 110 . 130GVDE BODYSIDENO ILL 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

12072 (6N010X./..)PARANO PARTNO MUC2440-L MRC4473-LD 72A22-80424-AA MRC4619-L 11000-80017-AA 11000-80302-AA 11000-80354-AA 71A25-50241-AB 14C01-70015-AA 73B10-81318-AA 71A25-50300-AA 71A25-50301-AA 30 71A25-60969-AA 71A25-60976-AA 31 32 71A25-72063-AB 71A25-72060-AA 71A25-72061-AA 33 71A25-72064-AA 71A25-72065-AA 34 71A25-72073-AA NOT2 NOT3

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-99-776-9671 5305-99-796-6140 5310-27-024-5889 2510-99-796-6141 5306-27-006-2704 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 2510-27-027-5190 5340-27-028-4787 5305-27-024-6368 2510-27-027-5194 2510-27-027-5197 2540-27-027-5867 2540-27-027-5870 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Stepne Tutucu Retainer for Spare Wheel Civata Screw Pul Washer Takoz Buffer Civata M8x25 Bolt Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Alt Panel-Ara Blme Lower Panel Izgara Grill Sac Vidas B2,9x16 Drive Screw Alt Etek Sac-Sa Bottom Plate-RH Alt Etek Sac-Sol Bottom Plate-LH Arka Sa Ke FRP FRP-Rear RH Arka Sol Ke FRP FRP-Rear LH Tavan Kaplama-Src Kabin Inner Trim-Driver Cabinet Roof ofr Kabini Yan Kaplama-Sol Inner Trim-Driver Cabinet LH ofr Kabini Yan Kaplama-Sa Inner Trim-Driver Cabinet RH Sol Yan Duvar Alt Kaplama Inner Trim-Body Side Lower LH Sa Yan Duvar Alt Kaplama Inner Trim-Body Side Lower RH Ara Blme Kaplamas-st Inner Trim-Distance Area Upper From (V) 6W060119 From (V) 5W058602 ADET QTY 1 2 2 4 4 4 8 1 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT3 NOT2 NOT2 NOT2 NOT2 NOT2

(V) 6W060119 dan itibaren geerlidir. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/113

LAND ROVER 110 . 130GVDE BODYSIDENO ILL 35 36

12072 (6N010X./..)PARANO PARTNO 71A25-72075-AA 71A25-72168-AA 71A25-72169-AA 37 71A25-72179-AA 71A25-72180-AA 38 39 71A25-66050-AA 71A25-70102-AA 71B21-70102-AA 40 71A25-70106-AA 71B21-70106-AA 41 71B21-60831-AA 71A25-60831-AA 42 43 44 71A25-66100-AA 12A14-55022-BA 71A10-81346-AA NOT2 NOT3 NOT5 NOT6 NOT7

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yan Duvar st Kaplama Inner Trim-Body Side Upper amurluk Trimi erevesi Inner Trim-Wheelarch Frame amurluk Trimi erevesi Inner Trim-Wheelarch Frame Ke Kapama L Aluminyum-Sa Cover L Aluminium Pannel-RH Corner Ke Kapama L Aluminyum-Sol Cover L Aluminium Pannel-LH Corner Src Arkas Taban Muambas Rubber-Driver Seat Rear Floor ta Profili Profile ta Profili Profile ta Profili Profile ta Profili Profile ofr Arkas Taban Alminyumu Aluminium Floor Plate-Driver Seat Rear ofr Arkas Taban Aluminyum Aluminium Floor Plate-Driver Seat Rear Taban Tahtas Floor Wooden Tutamak Door Puul Sac Vidas Drive Screw (AB608061) From (V) 6W060119 From (V) 5W058602 Upto (V) 5W059787 From (V) 5W059786 From (V) 6W065044 ADET QTY 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4

(Rev2)NOT NOTE NOT2 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT5 NOT6 NOT5 NOT6 NOT5 NOT6 NOT7

2590-27-028-5206

5670-27-028-7314

5340-27-026-6092 5306-27-006-2755

T0675 T0675

(V) 6W060119 dan itibaren geerlidir. (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. (V) 5W059787 ye kadar geerlidir. (V) 5W059786 dan itibaren geerlidir. (V) 6W065044 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/114

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - ARKA BLME ROOF - REAR CABNO ILL 1

12073 (6N050X)PARANO PARTNO 71B21-52500-AA 71B22-52501-AA 71B21-52526-AA 71B21-52527-AA 71B21-52528-AA 71A25-50550-AA 2 3 4 5 6 7 8 71B21-52502-AA 71B21-52503-AA 71B21-52508-AA 71B21-52540-AB 71B22-52510-AA 71B22-52511-AA 71B21-60806-AB 71A25-58420-AA 71A25-58422-AA 9 10 11 12 13 71B21-60807-AB 11000-80017-AA 11000-80302-AA 11000-80203-AA 71B21-52509-AA NOT3 NOT4

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2510-27-027-5849 2510-27-029-3786 2510-27-027-5251 2510-27-027-5254 2510-27-027-5257 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kep Tavan skelet Komple Frame-Front Upper Panel n "U" Sac Komple U Plate Assy-Rear Yan Kapama Sac Side Panel Kapama Sac-Sa Side Panel RH Kapama Sac-Sol Side Panel LH n Kep Komple Cap Assembly-Front Cabinet Sa Yan "U" Sac U Plate Assy RH Sol Yan "U" Sac U Plate Assy LH L Sac L Plate ofr st Tavan Sac Panel Assy-Roof Sol Kap st Sac Panel-LH Door Top Sa Kap st Sac Panel-RH Door Top Sol Ke Alt Sac Panel-LH Side Bottom Kap st Sac-Sa Body Plate RH-Door Upper Kap st Sac-Sol Body Plate LH-Door Upper Sa Ke Alt Sac Panel-RH Side Bottom Civata M8x25 Bolt Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-6 Nut M8-6 Z Al.Sac Z Al.Plate From (V) 5W058603 Upto (V) 5W058602 ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 1

(Rev1)NOT NOTE NOT4

NOT3

2510-27-033-7160 2510-27-028-6767 2510-27-027-5685 2510-27-027-5259 2510-27-028-6997 2510-27-028-7000 2510-27-028-6466

T0675

NOT4 NOT3 NOT3

2510-27-028-6467 5306-27-006-2704 5310-27-006-2928 5310-27-006-2769 2540-27-026-2755 (V) 5W058603 den itibaren geerlidir. (V) 5W058602 ye kadar geerlidir. T0675 T0675 T0675

Otokar

12/115

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - ARKA BLME ROOF - REAR CABNO ILL 14 15 16

12073 (6N050X./..)PARANO PARTNO 71B21-52522-AA 71B21-58330-AA 71B21-76501-AB 71A25-76501-AA 17 71B21-76507-AA 71B21-76509-AA 18 19 20 21 71A00-81340-AA 71B21-76508-AA 71A25-76160-AA 71A25-76162-AA Not1 NOT2

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5330-27-028-7936 2540-27-028-6465 2510-27-028-1406 5340-27-027-5707 5340-27-028-6726 2590-27-028-2446 5305-27-024-5807 5330-27-028-6729 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Conta Seal Kep Sac Kaplama Komple Front Upper Panel Assy Klima stBalant Sac Air Con.Mounting Plate-Top Klima st Balant Sac Air Con.Mounting Plate-Top Fan st Sac Mounting Panel-Top evre Sac Plate Civata Screw(AB608031) Lastik Rubber Klima st Kapak tas Frame Profile-Air Condition Upper Cover Klima st Kapak Yan ta Frame Profile-Air Condition Upper Cover Side For AMB from (V) XF829547 From (V) 5W057072 ADET QTY 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1

NOT2 NOT2

AMB iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 5W057072 den itibaren geerlidir.

Otokar

12/116

LAND ROVER 110 . 130SEDYE TAIYICI RANZALAR STRETCHER CARRIERSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12074 (6N10AX)PARANO PARTNO 71B21-73654-AA 71B21-73677-AA 11000-80014-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 14A00-80003-AA 14C01-80243-AA 11000-80019-AA 14C05-80142-AA 11000-80351-AA 71A10-80211-AA 11000-80006-AA 11000-80301-AA 71B21-73683-AA 71B21-73696-AA 71A00-81348-AA 14C01-56528-AA 71A00-81325-AA 11000-80350-AA 71A10-80208-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 2540-27-026-3299 2540-27-026-3369 5306-27-006-2702 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5306-27-024-5714 5310-27-006-2761 5306-27-006-2706 5306-27-024-5740 5310-27-006-2934 5310-27-006-2767 5306-27-024-5351 5310-27-006-2927 5340-27-028-4408 2590-27-027-7967 5305-27-024-5813 5340-27-027-4713 5305-27-006-2729 5310-27-006-2933 5310-27-006-2766 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ranza Komple-Sol Carrier Assembly LH Ranza Komple-Sa Carrier Assembly RH Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M8x55 Bolt M8x55 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata M8x30 Bolt M8x30 Civata M6x35 Screw Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Civata M6x12 Screw Rondela B6 Spring Washer B6 Ranza Kilit Mekanizmas Lock Mechanism-Carrier Balant Braketi-Dayama T Mounting Bracket-Support Buffe Civata 4.8x13 Screw(AB610041) Lastik Takoz Buffer Civata M5x20 Bolt Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-8 Nut M5-8 ADET QTY 1 1 12 24 20 4 12 12 2 20 2 16 16 4 2 8 2 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/117

LAND ROVER 110 . 130SEDYE TAIYICI RANZALAR STRETCHER CARRIERSNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

12074 (6N10AX./..)PARANO PARTNO 14C01-56535-AA 71B21-68014-AA 71B21-68040-AA 71B21-73001-AC 71B21-68000-AA 71B21-81351-AA 301347-L 71B21-73661-AA 11000-80007-AA 12A14-66031-AA 11000-81346-AA 395143-L RU612253 71B21-73668-AA 71B21-68030-AA

AS VE GVDE CHASSIS AND BODYNSN NSN 5325-27-028-3906 2540-27-028-3306 2540-27-028-3074 2540-27-028-4194 2540-27-028-3304 5305-27-024-5863 5325-99-844-9557 5340-27-027-8019 5306-27-006-2699 2540-27-027-8765 5306-27-006-2740 4030-27-038-0154 5320-99-322-2855 2590-27-028-4076 2540-27-028-3307 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Dayama Lastigi Rubber Yan Koltuk Alt Minderi K Sead Pad-Rear Seat Koltuk Alt skeleti Kompl Seat Lower Frame Assy Srtlk skeleti Komple Back Frame Assy Srt Minderi Sngeri Kom Sponge Assembly-Back Pad Sac Vidas Screw Drive (AB610121) Lastik Tapa Plug Ranza Kilit Karl Kom Striker Assy-Carrier Civata M6x16 Screw M6x16 Mandal Catch Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Kanca Hook Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Ranza st Kilitlemesi Kom Upper Locking Mechanism Assy-C Katlanr Koltuk Komple Tilting Seat Assembly ADET QTY 2 2 2 2 2 14 10 4 4 2 6 2 4 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

12/118

LAND ROVER 110 . 130N PANEL - ST FACIA UPPER CRASH PADNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13000 (7C02.K)PARANO PARTNO MXC6084PMA 71A00-81363-AA 71A00-80319-AA RTC3744 SE104124 71A00-80299-AA WL104004 NH104044 BTR912 71A00-81338-AA DA606054 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11000-80350-AA RTC3745 MWC9339PMA 71A00-81323-AA RTC3745 71A00-81351-AA AFU1248-LD RTC3744 MTC6142 NOT8 NOT9

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-257-8103 5306-27-006-2754 5310-27-006-2947 5310-99-137-6550 5305-99-760-8116 5310-27-006-2939 5310-99-495-6413 5310-99-533-8786 2540-99-553-1820 5306-27-006-2744 5305-99-277-8740 5310-27-006-2933 5310-99-137-6356 2590-99-601-7649 5305-27-024-5801 5310-99-137-6356 5306-27-006-2751 5310-27-019-9244 5310-99-137-6550 2540-99-788-8242 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION st Panel-Kllk Boluklu Uppr.Crash Pad-With Ashtray Sac Vidas 6,3x19 Screw 6,3x19 Pul 6.4x14x1.6 Washer 6.4x14x1.6 Dbel Somun Lokut Nut Civata Screw Trtll Pul A4 Washer Shakeproof Rondela Spring Washer Somun Nut Buu Kanal Demister Outlet-Hard Top and S Sac Vidas Drive Screw (AB606064) Vida M4 Screw M4 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Konta Somunu Shield, Expansion Ke Kapama Trimi End Closing Trim Sac Vidas B3.5x13 Drive Screw B3.5x13 (AD606044) Konta Somunu Shield, Expansion Civata Screw Pul Plain Washer Dbel Somun Lokut Nut Tutamak Sa Grab Handle-RH Upto (V) 5W057648 From (V) 5W057649 ADET QTY 1 8 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE

NOT8 NOT9 NOT8

(V) 5W057648 e kadar geerlidir. (V) 5W057649 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/1

LAND ROVER 110 . 130N PANEL - ST FACIA UPPER CRASH PADNO ILL 20 21 22 23 24 25

13000 (7C02.K./..)PARANO PARTNO 71A00-81324-AA WF105001L MTC5851 71A00-81322-AA 71A00-80452-AA MTC4618LDQ FBS100930LOY 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AFU1897 AFU2813 71A00-81315-AA 71A00-80299-AA 71A00-80454-AA WM702001L 71A00-80310-AA 71A00-80200-AA 71A00-81345-AA 71A00-80452-AA RTC3745 AK606011L 37 71A00-81324-AA Not1 Not2 Not3

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 5305-27-006-2728 5310-99-495-6410 2540-99-788-8240 5306-27-006-2757 5310-27-024-5788 2590-99-788-8186 2540-99-184-8497 5325-99-788-7433 5325-99-788-7551 5305-27-024-5797 5310-27-006-2939 5310-27-024-5791 5310-99-941-6653 5310-27-006-2944 5310-27-006-2771 5306-27-006-2748 5310-27-024-5788 5310-99-137-6356 5310-99-788-7558 5305-27-006-2728 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Cvata M5x12 Screw M5x12 Yldz Rondela Starlock Washer Arma Badge Sac Vidas Drive Screw (AC606104) Klip Spring Nut Trim Paneli Trim Panel Trim Paneli Trim Panel Trim Saplamas Trim Stud Klips Drive Fastener Civata Screw (AA606044) Trtll Pul A4 Washer Shakeproof Rondela U nut-24V Rondela Spring Washer Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Klip Spring Nut Konta Somunu Shield, Expansion Somun Nut-Spring U Type Cvata M5x12 Screw M5x12 From (V) XF829547 upto (V) 1W844138 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2

(Rev3)NOT NOTE

Not1 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2

Not3

(V) XF829547 den (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir.

Otokar

13/2

LAND ROVER 110 . 130N PANEL - ST FACIA UPPER CRASH PADNO ILL 38 39 40

13000 (7C02.K./..)PARANO PARTNO FAB012870PMA FWJ000110PMA FHC000180-L FHC000190-L 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 DA608054 FBT000010 AB614065L DA608055L YUD000310PMA EYC106690 DA608031 DA608084 DRC5582 CZA4705L CZH677L 71A79-36240-AA 71A70-36240-AA 72A61-36240-AA 72A58-36240-AA 71A25-36240-AA Not3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-608-9901 2540-99-608-9953 5340-99-212-6779 5340-99-549-6890 5305-99-591-8168 5310-99-750-7058 5305-99-679-7653 5305-99-132-5913 5340-99-731-8546 5340-99-958-0395 5305-99-356-6108 5306-27-028-8234 5310-99-981-9343 2590-99-321-5616 5310-99-724-3309 2510-27-028-3327 2510-27-028-5085 2510-27-028-5056 2510-27-027-5264 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION n Panel Komple Moulding-Facia Stowage Shelf Anahtar Paneli Komple Moulding-Console Switch Pack Braket-Sa/Orta Panel Bal. Bracket-Facia Console Mtg.-RH Braket-Sol/Orta Panel Bal. Bracket-Facia Console Mtg.-LH Civata M4 Screw Somun Nut-Spire Civata Screw-Self Tapping Civata Screw-Self Tapping Soket-Panel Insert-Facia Klips Clip Civata Screw Civata Screw-Flanged Head Dbel Somun Nut-Lokut Dbel Somun Lokut Nut Dubel Somun Nut-Lokut Orta Panel (SW+KOM iin) Panel-Intermediate Orta Panel Panel-Intermediate Orta Panel (72A61 iin) Panel-Intermediate Orta Panel Panel-Intermediate Orta Panel (AMB iin) Facia Panel (for AMB) From (V) 2W844139 From (V) 2F843848 From (V) 2W845080 Use for 72A58 and 72A63 vehicles From (V) 6W060119 ADET QTY 1 1 1 1 9 3 4 3 1 6 6 2 4 4 2 1 1 1 1 1

(Rev3)NOT NOTE Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 Not3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) 2F843848 den itibaren geerlidir. (V) 2W845080 den itibaren geerlidir. 72A58 ve 72A63 (Aselsan KMS ve ADOP YITP) iin geerlidir. (V) 6W060119 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/3

LAND ROVER 110 . 130N PANEL - ST FACIA UPPER CRASH PADNO ILL

13000 (7C02.K./..)PARANO PARTNO 72A82-36240-AA 72A55-36240-AA NOT10 NOT11

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta Panel (72A82 Rapier iin) Facia Pannel (for 72A82 Rapier vehicles) Orta Panel (KKK Tamir iin) Facia Pannel (for KKK Workshop vehicles) (V) 6F061143 den itibaren geerlidir. (V) 6W061332 den itibaren geerlidir. From (V) 6F061143 From (V) 6W061332 ADET QTY 1 1

(Rev3)NOT NOTE NOT10 NOT11

Otokar

13/4

LAND ROVER 110 . 130ORTA KONSOL PLATFORM-CENTERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13001 (7C030W)PARANO PARTNO 71A72-72230-AA 71A72-72320-AA 71A72-72321-AA 71A72-72323-AA 71A72-72324-AA 12A14-37106-AA RU608313 71A72-81371-AA MTC3203-LD 14C01-80132-AA 11000-80351-AA RU608183

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2510-27-028-0540 2510-27-028-5104 2590-27-027-6024 5340-27-032-2933 2590-27-028-5087 9920-27-027-5289 5320-27-029-0182 5305-27-024-5830 5310-99-788-8167 5306-27-006-2689 5310-27-006-2934 5320-99-376-2529 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta Konsol-Arka Koltuk Platform-Center +Orta Konsol +Platform-center +Braket +Bracket +Kilitli Kulp +Handle-Lock +Kapak-Telsiz/siren +Cover-Radio/Siren +Kllk +Ash Tray +Pop Perin 3,2x12,2 +Pop Rivet 3,2x12,2 +Vida +Screw Somunlu Sac Nut Plate Civata Bolt (BH106091) Pul A6 Washer A6 Perin Rivet ADET QTY 1 1 1 1 1 1 12 4 2 2 2 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

13/5

LAND ROVER 110 . 130KL TABLASI ASH TRAYNO ILL 1

13002 (7C04)PARANO PARTNO DZA5097L FDT500040PMA 2 MUC1582 FJS500060 NOT1 NOT2

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-846-0233 2540-99-510-3946 2540-99-788-8412 5340-99-737-3147 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kl Tablas Ash Tray Kllk Kapama Trimi Bin-Facia Stowage Tutucu Retainer Klips Clip Upto (V) 6W063014 From (V) 6W063015 ADET QTY 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2 NOT1 NOT2

(V) 6W063014 e kadar geerlidir. (V) 6W063015 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/6

LAND ROVER 110 . 130TABLA VE KALORFER KANALI - N FACIA-PARCEL TRAY AND HEATER DNO ILL 1

13003 (7C05.K)PARANO PARTNO MTC2827 FAY000250PMA FAY500060PMA 2 MTC6080 FCL000270PMA FCL500170PMA 3 4 5 6 7 8 9 13 14 71A00-81345-AA AFU1248-LD AFU2692 11000-80002-AA 11000-80300-AA 71A00-80310-AA NN105021L MTC3705LDQ MRC7283 AHL710030 15 AFU2813 YOO5098LOY 16 MTC6167 AWR5987 Not1 Not3 Not4 NOT8 NOT9

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-788-8162 2920-99-834-1122 2540-99-958-1059 2540-99-788-8241 5340-99-729-9487 2540-99-940-4105 5306-27-006-2748 5310-27-019-9244 5310-99-788-7550 5306-27-006-2697 5310-27-006-2926 5310-27-006-2944 5310-99-629-3331 5975-99-301-7174 2540-99-788-8119 2540-99-345-7070 5325-99-788-7551 5320-99-551-2232 2540-99-500-6056 2540-99-500-6056 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kalorifer Kanal Komple Heater Duct Padded Assembly Kalorifer Kanal Komple Duct-Heater Kalorifer Kanal Komple Heater Duct Padded Assembly Silecek Motor Kapa Wiper Motor Cover Silecek Motoru Kapa Cover-Windscreen Wiper Motor Silecek Motor Kapa Wiper Motor Cover Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Pul Plain Washer Kontra Somunu Lokut Nut Civata M5x20 mm Screw M5x20 mm Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) akma Somun Nutsert Kapak Cover n Tabla Parcel Tray-LHD n Tabla Parcel Tray +Klips +Drive Fastener Plastik Vida Drive Fastener Deme Finisher Deme Finisher Upto (V) 1W844138 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 From (V) 2W844139 to (V) 3W051123 From (V) 3W051124 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 10 10 10 2 2 2 2 1 1 1 5 5 1 1

(Rev2)NOT NOTE Not1 NOT8 NOT9 Not1 NOT8 NOT9

Not3 Not4 Not3 Not4 Not3 Not4

(V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) WF829546 a kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 3W051123 e kadar geerlidir. (V) 3W051124 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/7

LAND ROVER 110 . 130TABLA VE KALORFER KANALI - N FACIA-PARCEL TRAY AND HEATER DNO ILL 17 18 19

13003 (7C05.K./..)PARANO PARTNO 71A00-81321-AA 71A00-80452-AA BTR2307 YQH101080 YQH000080 20 21 MTC9968 MRC7285-LD FBS000310-LD 22 23 24 11000-81346-AA MTC6871-LD MUC4801-L MTC6871-LD 25 BTR2308-LD Not1 Not2 Not3 Not5 NOT6 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 5306-27-006-2758 5310-27-024-5788 5340-99-405-5110 5340-99-405-5110 5920-27-028-8098 5305-99-780-2231 2510-27-006-2843 2590-99-859-0150 5306-27-006-2740 5330-99-788-8258 5340-27-021-5215 5330-99-788-8258 2590-99-605-8262 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Sac vidas Drive screw Klip Spring Nut Sigorta Kutusu Kapa Fuse Box Cover Sigorta Kutusu Kapa Fuse Box Cover Sigorta Kutusu Kapa Cover Fusebox Civata Screw Kapatma Paneli Closing Panel Kapatma Paneli-Hava Kanal Panel Closing Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Conta-Kalorifer Kanal Seal-Heater Duct Conta Sac-Kalorifer Kanal Sealing Bezel-Heater Duct Conta-Kalorifer Kanal Seal-Heater Duct Etiket,Dif.Kilidi kaz Label Warning-Diff Lock-Statio Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 upto (V) 1W844138 Upto (V) 4W055394 From (V) 4W055395 ADET QTY 3 3 1 1 1 2 1 1 22 1 1 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Not3 Not5 Not2

Not1 Not2

NOT6 NOT7

(V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) WF829546 a kadar geerlidir. (V) XF829547 den (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 4W055394 e kadar geerlidir. (V) 4W055395 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/8

LAND ROVER 110 . 130GSTERGE PANEL VE KOVANI INSTRUMENT PANEL AND COWLNO ILL 1 2 3 4 5 6 10

13004 (7C060K)PARANO PARTNO MTC2808 71A00-81319-AA 71A00-80347-AA 11000-80300-AA CZA4705L MUC7599 MTC5459 YAF100090 11 12 13 14 15 16 71A00-81323-AA WK606214L MWC9322 71A00-81315-AA WF704064 MWC9322 Not1

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2590-99-788-8158 5305-27-024-5800 5310-27-006-2963 5310-27-006-2926 2590-99-321-5616 2510-99-477-6016 2540-99-788-8234 2540-99-969-6158 5305-27-024-5801 5310-99-840-0483 5310-99-702-3243 5305-27-024-5797 5310-99-573-7699 5310-99-702-3243 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Gsterge Panel Kovan Cowl-Instrument Panel Vida Screw (AZ610081) Pul Plain washer Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Dbel Somun Lokut Nut Alt Takviye Sac Base Stiffener-Panel Cowl Gsterge Paneli Instrument Panel Gsterge Paneli Instrument Panel Sac Vidas B3.5x13 Drive Screw B3.5x13 (AD606044) Trtll Pul Shakeproof Washer Somun U Nut-12V Civata Screw (AA606044) Trtll Pul Shakeproof Washer Somun U Nut-12V From (V) XF829547 ADET QTY 1 5 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/9

LAND ROVER 110 . 130KAPI - N DOOR TRIM - FRONTNO ILL 1

13005 (7C09.K)PARANO PARTNO BTR6700LOY BTR6701LOY EJB120040LOY EJB120050LOY EJB502820PUY EJB502830PUY 2 3 MWC3137 MXC1800 EZM500050 4 5 MWC3136 MWC9918LOY MWC9918PMA 6 7 8 MWC9917 MXC4738PMA DBP6532PMA DBP6533PMA 9 10 71A00-81343-AA MUC3036 MUC3037 11 AB608064L NOT1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-27-029-0266 2540-27-026-1678 2540-99-968-4203 2540-99-322-3586 2510-99-184-6282 2510-99-411-9239 5330-66-128-5264 5325-99-409-4727 5340-99-288-7353 5340-99-915-3871 2540-99-133-3938 5320-99-313-4608 5325-99-810-3015 5340-99-346-9565 5340-99-573-5868 5340-99-179-9736 5305-27-024-5809 2590-99-254-7445 2590-99-254-7446 5305-99-788-7261 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Kap Trimi-Sa/Gri Front Door Trim RH-Grey n Kap Trimi-Sol/Gri Front Door Trim LH-Grey n Kap Trimi-Sa Front Door Trim-RH n Kap Trimi-Sol Front Door Trim-LH n Kap Trimi-Sa Front Door Trim-RH n Kap Trimi-Sol Front Door Trim-LH Snger Foam Spacer Sabitleyici Fastener Sabitleyici Fastener Dbel Snapsac Dbel-Gri Lokut-Grey Dubel-Gri Fastener,Spring Tension,Trim Tapa Plug Kilit Butonu erevesi Escutcheon-Sill Button Tutamak erevesi-Sa Escutcheon-RH-Internal Handle Tutamak erevesi-Sol Escutcheon-LH-Internal Handle Civata Screw (AB608044) Kapak-Sa Checkstrap Cover RH Kapak-Sa Checkstrap Cover LH Sac Vidas Drive Screw From (V) VF820691 upto (V) VF827494 From (V) WF827495 to (V) 6W063505 From (V) 6W063506 Upto (V) 6W063505 Upto (V) 3W053307 From (V) 4W053308 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4 24 24 24 4 4 4 2 1 1 2 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE NOT1 NOT1 NOT2 NOT2 NOT3 NOT3

NOT4 NOT3

NOT5 NOT6

(V) VF820691 den (V) VF827494 e kadar geerlidir. (V) WF827495 den (V) 6W063505 e kadar geerlidir. (V) 6W063506 dan itibaren geerlidir. (V) 6W063505 e kadar geerlidir. (V) 3W053307 ye kadar geerlidir. (V) 4W053308 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/10

LAND ROVER 110 . 130KAPI - N DOOR TRIM - FRONTNO ILL 12 13

13005 (7C09.K./..)PARANO PARTNO YOO0451PMA AB610081

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 5340-99-337-1087 5305-99-977-3264 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION Kap ekme Kolu Door Pull Sac Vidas Drive Screw (71A00-81350-AA) ADET QTY 2 4

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

13/11

LAND ROVER 110 . 130KAPI-ARKA YAN DOOR-REAR SIDENO ILL 1

13006 (7C100W)PARANO PARTNO BTR6702LCS BTR6703LCS BTR6702LOY BTR6703LOY ELB502220PUY ELB502230PUY 2 3 MWC3137 MXC1800 EZM500050 4 5 6 MWC3136 MXC4738PMA DBP6532PMA DBP6533PMA 7 8 9 71A00-81343-AA YOO0451PMA AB610081 NOT1 NOT2 NOT3

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-27-028-8237 2540-27-028-8246 2540-99-549-9021 2540-99-666-3120 2510-99-414-7420 2510-99-402-3066 5330-66-128-5264 5325-99-409-4727 5340-99-288-7353 5340-99-915-3871 5340-99-346-9565 5340-99-573-5868 5340-99-179-9736 5305-27-024-5809 5340-99-337-1087 5305-99-977-3264 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Yan Kap De. Sa-G Rear Side Door Trim RH-Grey Arka Yan Kap De. Sol-G Rear Side Door Trim LH-Grey Arka Yan Kap De.-Sa Rear Side Door Trim-RH Arka Yan Kap De.-Sol Rear Side Door Trim-LH Arka Yan Kap De.-Sa Rear Side Door Trim-RH Arka Yan Kap De.-Sol Rear Side Door Trim-LH Snger Foam Spacer Sabitleyici Fastener Sabitleyici Fastener Dbel Snapsac Kilit Butonu erevesi Escutcheon-Sill Button Tutamak erevesi-Sa Escutcheon-RH-Internal Handle Tutamak erevesi-Sol Escutcheon-LH-Internal Handle Civata Screw (AB608044) Kap ekme Kolu Door Pull Sac Vidas Drive Screw (71A00-81350-AA) Superseeded part Upto (V) 6W063505 From (V) 6W063506 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 4 24 24 24 2 1 1 2 2 4

(Rev2)NOT NOTE NOT1 NOT1 NOT2 NOT2 NOT3 NOT3

NOT2 NOT3

Para Numaras deimitir. (V) 6W063505 e kadar geerlidir. (V) 6W063506 dan itibaren geerlidir.

Otokar

13/12

LAND ROVER 110 . 130KAPI - ARKA REAR END DOORNO ILL 2

13007 (7C111W)PARANO PARTNO BTR7959LCS BTR9712LOY ESN000200LOY ESN000200PUY 3 MTC1710 BTR9714LOY 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 BTR9715LOY BTR9723LOY AFU1926L AFU2636 71A79-72440-AA 71A00-80009-AA 73B00-80301-AA 71A00-81349-AA 71A00-80451-AA 71A00-81343-AA AK608141L EKM100100L EYC000300 EYC000230 Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-27-028-8245 2510-99-891-0090 2540-99-792-2082 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Kap Tirimi-Silecek Motorsuz Rear End Door Trim-Non Wiper Motor Arka Kap Trimi Rear End Door Trim Arka Kap Trimi Casing Assembly-Tail Door Arka Kap Trimi Casing Assembly-Tail Door Kilit Kapa-Siyah Cover Lock-Black Kilit Kapa Cover Lock Gromet Kapa Cover Grommet Arka Cam Ykama Motoru Kapa Cover Rear Wiper Motor Balkl Somun Nut Captive Vida Screw Tutamak Grab Handle Cvata M6x20 Screw M6x20 (sh106204) Rondela B6 Spring Washer B6 Sac Vidas Drive Screw Yayl Somun Nut Spire Civata Screw (AB608044) zel Somun Spire Nut Klips Clip-Cup Retainer Klips Clip-Retaining Klips Clip-Retaining From (V) 2W844139 Upto (V) MF814868 From (V) TF814869 upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 to (V) 3W053307 From (V) 4W053308 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 1 2 2 2 2 2 2 9 8 1

(Rev2)NOT NOTE NOT2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT2 NOT3

2540-99-788-8142 5340-99-301-8368 2540-99-126-4179 5340-99-583-0757 5340-99-977-2493 5305-99-788-7548 2510-27-028-3381 5306-27-024-5752 5310-27-024-5916 5305-27-024-5811 5310-27-024-5787 5305-27-024-5809 5310-99-720-4939 2920-99-230-0210 5340-99-219-6704 5340-99-227-2456 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030

Not1 Not1 Not1

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 3W053307 ye kadar geerlidir. (V) 4W053308 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/13

LAND ROVER 110 . 130KAPI - ARKA REAR END DOOR20

13007 (7C111W./..)NO ILL PARANO PARTNO FVJ000010LOY FVJ000011PUY 21 22 23 24 25 EST000010-L DYP101480 BTR8039 ENX100150 MUC4525 Not1 NOT2 NOT4 NOT5

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 5340-99-891-0442 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Amblem-Arka Kap Escutcheon-Rear Door Release Amblem-Arka Kap Escutcheon-Rear Door Release Tutamak-Arka Kap Handle-Grab Civata Screw Dubel Somun Nut-Lokut Kpk-Yaptrc Foam-Pad-Self Adhesive stikamet Etiketi Label-Arrow From (V) 2W844139 Upto (V) MF814868 From (V) 2W844139 to (V) 3W053307 From (V) 4W053308 ADET QTY 1 1 1 4 4 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT5 Not1 Not1 Not1 Not1 NOT2

5340-27-029-0119 5305-99-814-1154 5310-99-666-3121 2540-99-147-8404 2590-99-254-7458

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 3W053307 ye kadar geerlidir. (V) 4W053308 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/14

LAND ROVER 110 . 130GVDE BODYSIDENO ILL 1

13008 (7C130W)PARANO PARTNO MTC5212 MWC2314 2 3 71A00-81339-AA MWC8901LNP MWC8901LOY 4 MXC3319LNP MXC3319LOY 5 6 77869 BTR305LNP BTR306LNP BTR305LOY BTR306LOY 7 MWC6203 SE106401 WC600045L MTC3203-L 8 MWC5763LNP MWC5763LOY 9 10 MWC5764 MXC3278 NOT1 NOT2

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2510-99-788-8230 2540-99-595-6506 5306-27-006-2745 2510-27-029-8130 2540-99-968-4256 2540-27-028-7337 2540-99-974-0944 5305-99-120-1617 2540-27-028-8243 2540-27-028-8244 2540-99-666-3119 2540-99-461-4649 5340-99-738-7428 5305-99-128-0932 5310-99-495-3403 5310-99-788-8167 2540-27-027-4958 5325-99-269-2151 5325-99-814-0325 5340-99-147-8529 (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION A Blgesi Deme Sa A Post finisher RH A Blgesi Deme Sol A Post Finisher LH Sac Vidas 3.5x25 DIN7981 Drive Screw Yan Kap Direk Saclamas BC Post Finisher-Mid Grey Yan Kap Direk Saclamas BC Post Finisher-Mid n Ke Kaplamas-Gri Front Pillar Finisher-Grey n Ke Kaplamas Front Pillar Finisher Sac Vidas Drive Screw Gvde Deme Paneli-Sa-G Bodyside Trim Panel-RH-Grey Gvde Deme Paneli-Sol-G Bodyside Trim Panel-LH-Grey Gvde Deme Paneli-Sol Bodyside Trim Panel-LH Gvde Deme Paneli-Sa Bodyside Trim Panel-RH Klip Edge Clip Civata Screw Pul Plain Washer Somunlu Sac Nut Plate Deme Tutturucu-Gri Trim Fastener-Mid Grey Deme Tutturucu Trim Fastener-Mid Emniyet Kemeri Kayd Seat Belt Guide Takviye-st Sa Trim Retainer-Upper RH Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 ADET QTY 1 1 4 2 2 2 2 6 1 1 1 1 6 1 2 1 4 4 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2 NOT1 NOT2

NOT1 NOT1 NOT2 NOT2

NOT1 NOT2

Otokar

13/15

LAND ROVER 110 . 130GVDE BODYSIDE

13008 (7C130W./..)NO ILL PARANO PARTNO MXC3279 11 12 13 14 MXC3277 71A00-80343-AA MUC6400-LD MWC8910LNP MWC8911LNP MWC8910LOY MWC8911LOY 15 16 17 BTR6682 STC3165 MWC9482 NOT1 NOT2

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 5340-99-184-5996 5340-99-498-8974 5310-27-006-2960 9330-99-254-7461 2590-99-151-2208 2590-99-911-1393 2540-99-742-6181 2540-99-178-1005 5340-99-701-8066 5320-99-238-1782 5310-99-666-3586 (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Takviye-st Sol Trim Retainer-Upper LH Takviye-Alt Trim Retainer-Lower Pul Washer Lastik Takoz Pad Arka Deme Paneli-Sa/Gri Rear end Trim Panel RH-Mid Grey Arka Deme Paneli-Sol/Gri Rear end Trim Panel LH-Mid Grey Arka Deme Paneli-Sa Rear End Trim Panel-RH Ara Deme Paneli-Sol Rear End Trim Panel-LH Klip Edge Clip Perin Yuvas Cover Rivet Head Takviye Pulu Retaining Washer Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 ADET QTY 1 2 4 4 1 1 1 1 4 16 4

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT1 NOT2 NOT2

Otokar

13/16

LAND ROVER 110 . 130GS TRM DASH TRIMNO ILL 1 2 3

13009 (7C160K)PARANO PARTNO BTR0360-L BTR5234 BTR5235 AWR1611 4 5 6 7 8 11000-81346-AA WC104001L BTR6194-L BTR6193-L AB608054L AFU1248-LD AFU2692 9 10 11 BTR981 BTR980 BTR2372-LD BTR2371-LD 12 11000-81346-AA Not1 Not2

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-052-0298 2540-99-696-3147 2540-99-514-9387 2540-99-987-5709 5306-27-006-2740 5310-99-759-2084 2540-99-310-3036 2540-99-816-6101 5305-99-008-0837 5310-27-019-9244 5310-99-788-7550 2540-99-365-4496 2540-99-968-3630 4730-27-006-2839 4730-27-006-2838 5306-27-006-2740 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION zolatr Panel Merkezi Insulator-Dash Centre n Alt Deme-Sa Toe Box Trim-RH n Alt Deme-Sol Toe Box Trim-LH n AltDeme-Sol Toe Box Trim-LH Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Pul Plain Washer Trim Tutucu-n/Sa Retainer-RH Trim Tutucu-n/Sol Retainer-LH Sac Vidas Drive Screw Pul Plain Washer Kontra Somunu Lokut Nut Kapak-Gs Taraf-Sol Cover-Dash Side-LH Kapak-Gs Taraf-Sa Cover-Dash Side-RH Tutucu-Sa Retainer RH Tutucu-Sol Retainer LH Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Upto (V) LF810180 From (V) MF810181 ADET QTY 1 1 1 1 6 6 1 1 10 10 10 1 1 1 1 6

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2

(V) LF810180e kadar geerlidir. (V) MF810181 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/17

LAND ROVER 110 . 130TAVAN-KABN ROOF-TRUCK CABNO ILL 1

13010 (7D050W)PARANO PARTNO AWR2735LUH EDB000480LUH EDB000260LUH 2 BTR9385LUH AWR3029LUH EDB000500LUH EDB000240LUH 3 BTR9180LUH AWR3273LUH EDB000510LUH EDB000210LUH 4 BTR586LUH AWR4709LUH 5 6 7 8 9 MWC9832LUH MTC6686 RU608123L MWC3137 MWC8914LNP MWC8915LNP MWC8916LOY Not1 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7 NOT8 NOT9

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2510-15-163-8066 2540-99-297-7243 2510-99-402-1066 2540-27-029-0275 2540-99-399-3328 2540-99-501-1753 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan-n/Gri Headlining -Ripple Grey-Front Tavan Trimi-n Roof Trim-Front Tavan Demesi, n, Dalgal Gri Headlining-Roof Trim, Front, Ripple Grey Tavan-Orta/Gri Headlining -Ripple Grey-Inter. Tavan-Orta Headlining-Intermediate Tavan Trimi-Orta Roof Trim-Intermediate Tavan Trimi-Orta Roof Trim-Intermediate Tavan-Arka/Gri Headlining -Ripple Grey-Rear Tavan-Arka Headlining-Rear Tavan Trimi-Arka Roof Trim-Rear Tavan Trimi-Arka Roof Trim-Rear Tutamak Lining-Rear & Ripple Grey Tutamak Lining-Rear Dbel/Gri Drive Fastener-Ripple Grey Tutamak Mounting Bracket Perin Rivet Snger Foam Spacer Ray Deme Sa/Gri Cantrail Finisher RH-Mid Grey Ray Deme Sol/Gri Cantrail Finisher LH-Mid Grey Ray Deme-Sa Cantrail Finisher-RH From (V) 2W844139 to (V) 2W848757 Upto (V) MF814868 From (V) TF814869 upto (V) 1W844138 Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 From (V) 2W848758 From (V) 2W844139 to (V) 2W848711 From (V) 2W848712 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2 4 2 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 NOT7 NOT3 NOT4 NOT8 NOT9 NOT3 NOT4 Not1 NOT7 NOT5 NOT6

2540-27-029-0273 2510-15-163-8067 2540-99-235-4813

5340-27-029-0120 2510-15-163-8069 2540-99-573-7236 2510-15-163-8072 5320-99-004-0323 5330-66-128-5264 2510-15-163-8070 2510-15-163-8077 2540-99-958-0502 U1030 U1030 U1030

NOT5 NOT5 NOT6

(V) 2W844139 dan (V) 2W848757 ye kadar geerlidir. (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. (V) 2W848758 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 2W848711 e kadar geerlidir. (V) 2W848712 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/18

LAND ROVER 110 . 130TAVAN-KABN ROOF-TRUCK CAB

13010 (7D050W./..)NO ILL PARANO PARTNO MWC8917LOY 10 11 12 13 14 15 12A14-55022-BA 71A00-81341-AA 12B22-72031-AA 71A79-72035-AA 71A79-72037-AA 71A79-72039-AA Not2 NOT6

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-681-5695 5340-27-026-6092 5306-27-006-2746 2590-27-027-5377 2590-27-027-5220 2590-27-027-5222 2590-27-027-5224 (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) VF820691 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ray Deme-Sol Cantrail Finisher-LH Tutamak Door Puul Sac Vidas 4.2x13 Drive Screw (AB608041) Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber Titreim Snmleme Sngeri Insulation Rubber From (V) XF829547 From (V) VF820691 ADET QTY 1 4 16 2 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT6

Not2 Not2 Not2 Not2

Otokar

13/19

LAND ROVER 110 . 130KABN CABNO ILL 1

13011 (7D08.K)PARANO PARTNO BTR9179LUH AWR3031LUH EDB501460LUH EDB000540LUH 2 3 MWC9832LUH MTC5212 MWC2314 4 5 71A00-81339-AA MWC5712LUH MWC5713LUH AWR4706LUH AWR4707LUH EMG500680LUH EMG500690LUH 6 MWC5710LUH MWC5711LUH AWR4704LUH AWR4705LUH EMG500580LUH EMG500590LUH Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-132-5768 2540-99-858-1647 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Demesi Headlining Tavan Demesi Headlining Tavan Trimi Roof Trim Tavan Trimi Roof Trim Dbel/Gri Drive Fastener-Ripple Grey A Blgesi Deme Sa A Post finisher RH A Blgesi Deme Sol A Post Finisher LH Sac Vidas 3.5x25 DIN7981 Drive Screw B Blgesi Demesi Sa B Post Trim RH B Blgesi Demesi Sol B Post Trim LH B Blgesi Demesi-Sa B Post Trim-RH B Blgesi Demesi-Sol B Post Trim-LH B Blgesi Demesi-Sa B Post Trim-RH B Blgesi Demesi-Sol B Post Trim-LH Arka Ke Demesi-Sa Rear Pillar Trim RH Arka Ke Demesi-Sol Rear Pillar Trim LH Arka Ke Demesi-Sa Rear Pillar Trim-RH Arka Ke Demesi-Sol Rear Pillar Trim-LH Arka Ke Demesi-Sa Rear Pillar Trim-RH Arka Ke Demesi-Sol Rear Pillar Trim-LH From (V) 2W844139 Upto (V) MF814868 From (V) TF814869 upto (V) 1W844138 Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 to (V) 6W066829 Superseeded part From (V) 6W066830 ADET QTY 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE NOT2 NOT3 NOT6 Not1

2540-99-958-0393 2540-99-573-7236 2510-99-788-8230 2540-99-595-6506 5306-27-006-2745 2540-27-028-7334 2540-27-028-7336 2540-99-861-3044 2540-99-666-3106 2510-99-958-3092 2510-99-393-4540 2540-27-028-7338 2540-27-028-7332 2540-99-797-2145 2540-99-403-7079 2510-99-213-2426 2510-99-911-2385

U1030 U1030 U1030 U1030 T0675

NOT4 NOT4 NOT5 NOT5 NOT7 NOT7 NOT4 NOT4 NOT5 NOT5 NOT7 NOT7

U1030 U1030

U1030 U1030

(V) 2W844139 dan itibaren geerlidir. (V) MF814868 e kadar geerlidir. (V) TF814869 dan (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den (V) 6W066829 a kadar geerlidir. Para Numaras deimitir. (V) 6W066830 dan itibaren geerlidir.

Otokar

13/20

LAND ROVER 110 . 130KABN CABNO ILL 7

13011 (7D08.K./..)PARANO PARTNO MWC5708LUH AWR4708LUH EDG500040LUH 8 9 MWC9832LUH MTC5486 AFU710080 10 RA608236L NOT4 NOT5 NOT7 NOT8 NOT9

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-27-029-3760 2540-99-904-6985 2510-99-958-3090 2540-99-573-7236 2540-99-788-8236 5340-99-253-5761 5320-99-378-4402 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Alt Deme Rear Lower-Trim Arka Alt Deme Rear Lower-Trim Arka Alt Deme Rear Lower-Trim Dbel/Gri Drive Fastener-Ripple Grey Balama Braketi Mounting Bracket Balama Braketi Mounting Bracket Perin Rivet Upto (V) TF820690 From (V) VF820691 to (V) 6W066829 From (V) 6W066830 Upto (V) 6W061382 From (V) 6W061383 ADET QTY 1 1 1 7 7 7 14

(Rev2)NOT NOTE NOT4 NOT5 NOT7

NOT8 NOT9

(V) TF820690 a kadar geerlidir. (V) VF820691 den (V) 6W066829 a kadar geerlidir. (V) 6W066830 dan itibaren geerlidir. (V) 6W061382 ye kadar geerlidir. (V) 6W061383 den itibaren geerlidir.

Otokar

13/21

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - FT KABNL ARALAR ROOF - CREW CAB VEHICLESNO ILL 1

13012 (7D090L)PARANO PARTNO AWR2735LUH EDB000480LUH EDB000260LUH AWR3030LUH 2 AWR3953LUH EDB000530LUH EDB500820LUH 3 4 MWC9832LUH AWR3942LUH DBB000040LUH DBB000050LUH 5 6 AB606051L MTC5212 MWC2314 7 8 71A00-81339-AA AWR4706LUH AWR4707LUH EMG500680LUH EMG500690LUH 9 AWR4704LUH Not1 NOT2 NOT3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2510-15-163-8066 2540-99-297-7243 2510-99-402-1066 2540-99-549-9012 2540-99-253-1055 2540-99-349-0100 2510-99-488-8151 2540-99-573-7236 2540-99-375-0177 2590-99-505-2437 2590-99-260-8837 5305-99-579-7986 2510-99-788-8230 2540-99-595-6506 5306-27-006-2745 2540-99-861-3044 2540-99-666-3106 2510-99-958-3092 2510-99-393-4540 2540-99-797-2145 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan-n/Gri Headlining -Ripple Grey-Front Tavan Trimi-n Roof Trim-Front Tavan Demesi, n, Dalgal Gri Headlining-Roof Trim, Front, Ripple Grey Tavan Demesi-Alarm Delikli Headlining Tavan-Arka Roor Trim-Rear Tavan Trimi-Arka Roof Trim-Rear Tavan Trimi-Arka Roof Trim-Rear Dbel/Gri Drive Fastener-Ripple Grey Yan ta Side Angle Roof Trim Yan ta-Sa Side Angle Roof Trim-RH Yan ta-Sol Side Angle Roof Trim-LH Delici Vida Screw-Self Tapping A Blgesi Deme Sa A Post finisher RH A Blgesi Deme Sol A Post Finisher LH Sac Vidas 3.5x25 DIN7981 Drive Screw B Blgesi Demesi-Sa B Post Trim-RH B Blgesi Demesi-Sol B Post Trim-LH B Blgesi Demesi-Sa B Post Trim-RH B Blgesi Demesi-Sol B Post Trim-LH Arka Ke Demesi-Sa Rear Pillar Trim-RH From (V) 2W844139 to (V) 2W848757 From (V) 2W848758 From (V) 2W844139 to (V) 6W066829 From (V) 6W066830 Upto (V) 2W848711 From (V) 2W848712 Upto (V) 6W066829 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 NOT2

NOT3 NOT4

NOT5 NOT6 NOT6

NOT7 NOT7 NOT4 NOT4 NOT7

(V) 2W844139 dan (V) 2W848757 ye kadar geerlidir. (V) 2W848758 den itibaren geerlidir. (V) 2W844139 dan (V) 6W066829 a kadar geerlidir. (V) 6W066830 dan itibaren geerlidir. (V) 2W848711 e kadar geerlidir. (V) 2W848712 den itibaren geerlidir. (V) 6W066829 a kadar geerlidir.

Otokar

13/22

LAND ROVER 110 . 130TAVAN - FT KABNL ARALAR ROOF - CREW CAB VEHICLESNO ILL

13012 (7D090L./..)PARANO PARTNO AWR4705LUH EMG500580LUH EMG500590LUH 10 AWR4708LUH EDG500040LUH 11 12 13 14 15 AFU1900 MTC5486 RA608236L 12A14-55022-BA 71A10-81346-AA NOT4 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-403-7079 2510-99-213-2426 2510-99-911-2385 2540-99-904-6985 2510-99-958-3090 2590-99-777-5298 2540-99-788-8236 5320-99-378-4402 5340-27-026-6092 5306-27-006-2755 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Ke Demesi-Sol Rear Pillar Trim-LH Arka Ke Demesi-Sa Rear Pillar Trim-RH Arka Ke Demesi-Sol Rear Pillar Trim-LH Arka Alt Deme Rear Lower-Trim Arka Alt Deme Rear Lower-Trim Dbel Drive Fastener Balama Braketi Mounting Bracket Perin Rivet Tutamak Door Puul Sac Vidas Drive Screw (AB608061) From (V) 6W066830 Upto (V) 6W066829 ADET QTY 1 1 1 1 1 7 7 14 2 8

(Rev2)NOT NOTE NOT7 NOT4 NOT4 NOT7 NOT4

(V) 6W066830 dan itibaren geerlidir. (V) 6W066829 a kadar geerlidir.

Otokar

13/23

LAND ROVER 110 . 130GNE SPERL SUN VISOR ASSYNO ILL 1

13013 (7D11T)PARANO PARTNO 71A00-72056-AB 71A25-72056-AA MXC1394LUH 71A00-72056-AC 71A70-72056-AA 2 71A00-72057-AB 71A25-72057-AA MXC1395LUH 71A00-72057-AC 71A70-72057-AA 3 71A00-81328-AA 71A70-81354-AA 4 5 6 11000-80301-AA 11000-80351-AA 302532-L Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5 NOT6 NOT7

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-27-028-4322 2540-27-028-4335 2540-99-535-6828 2540-27-005-9893 2540-27-028-2472 2540-27-028-4325 2540-27-028-4339 2540-99-432-6922 2540-27-005-9892 2540-27-028-2469 5305-27-006-2731 5305-27-024-5829 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5310-99-849-8253 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gne Siperlii-Sa Sun Visor-RH Gne Siperlii-Sa Sun Visor-RH Gne Siperlii-Sa Sun Visor-RH Gne Siperlii Komple-Sa Sun Visor Assy RH Gne Siperlii-Sa Sun Visor-RH Gne Siperlii-Sol Sun Visor-LH Gne Siperlii-Sol Sun Visor-LH Gne Siperlii-Sol Sun Visor-RH Gne Siperlii Komple-So Sun Visor Assy LH Gne Siperlii-Sol Sun Visor-LH Sac Vidas Drive Screw (SE106251) Sac Vidas Screw Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 zel Somun Spire Nut ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT7 Not3 Not4 Not1 Not2 NOT7 Not3 Not4 NOT5 NOT6

AMB iin (V) 2W845025 e kadar geerlidir. AMB iin (V) 2W845026 dan (V) 5W058601 e kadar geerlidir. (V) YW838942e kadar geerlidir. (V) 1W838943 den itibaren geerlidir. (V) 3W050246 ya kadar geerlidir. (V) 3W050247 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

For AMB upto (V) 2W845025 For AMB from (V) 2W845026 to (V) 5W058601 Upto (V) YW838942 From (V) 1W838943 Upto (V) 3W050246 From (V) 3W050247 For AMB from (V) 5W058602

Otokar

13/24

LAND ROVER 110 . 130TABAN - N FLOOR - FRONTNO ILL 1

13014 (7E09)PARANO PARTNO MUC1621-LD BTR9320-L 2 MUC2270-LD BTR7898-L 3 MUC2271-LD BTR7897-L 4 MXC5088-LD BTR1197-LD 5 MXC5089-LD Not1 Not2

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-120-2389 2540-99-215-6468 2540-99-513-2217 2540-27-005-9902 2540-99-700-3413 2540-27-005-9901 7220-27-006-8253 7220-27-006-8288 7220-27-006-8251 (V) MF810181 den itibaren geerlidir. (V) KF807551 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tnel Kapa Tunnel Cover-4 Cyl.Petrol & Di anzman Tneli zolasyon Cover Tunnel-TDI n Taban Kaplama Sa Front Floor Cover RH-4 Cyl.Petrol Taban Paspas-Sa-TDI Floor Cover-Rubber RH-TDI n Taban Kaplama Sol Front Floor Cover LH-4 Cyl.Petrol Taban Paspas-Sol-TDI Floor Cover-Rubber LH-TDI KoltukTaban zolasyonu-Sa Seatbase Insulation-RH KoltukTaban zolasyonu-Kmp Seatbase Insulation KoltukTaban zolasyonu-Sol Seatbase Insulation-LH From (V) MF810181 From (V) KF807551 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not2

Not2

Not1

Otokar

13/25

LAND ROVER 110 . 130TABAN - ARA INTERMEDIATE FLOORNO ILL 1 3 4 5 7

13015 (7E100W)PARANO PARTNO 396540-LD 71A00-68215-AA 11000-81346-AA 331481-LD 331480-LD 71A00-72080-AA 8 336780-LD 336781-LD 9 78248

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-505-2207 2540-27-028-3067 5306-27-006-2740 2540-99-845-0158 2510-27-028-0567 2510-27-029-7089 5340-99-215-4717 5340-99-337-0956 5320-99-970-3518 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Panel Kapa Toe Panel Cover Tutucu Retainer Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Ara Taban Paspas Intermediate Floor Mat Tutucu-Taban Kaplama-Sa Retainer-Floor Covering RH Tutucu-Taban Kaplama-Sol Retainer-Floor Covering LH Tutucu Sa-Yan Duvar Retainer-RH-Heelboard Tutucu Sol-Yan Duvar Retainer-LH-Heelboard Perin Rivet ADET QTY 1 1 6 1 1 1 1 1 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

13/26

LAND ROVER 110 . 130TABAN DEME FLOOR MATSNO ILL 1

13016 (7E110)PARANO PARTNO 331670-LM RRC6186 2 3 4 336780-LD 336781-LD 78248 Not1

TRM INTERIOR TRIMNSN NSN 2540-99-845-0159 2540-99-519-5647 5340-99-215-4717 5340-99-337-0956 5320-99-970-3518 130 Aralar iin geerlidir. T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Taban Rear Floor Mat Arka Taban Rear Floor Mat Tutucu Sa-Yan Duvar Retainer-RH-Heelboard Tutucu Sol-Yan Duvar Retainer-LH-Heelboard Perin Rivet For 130 vehicles ADET QTY 1 1 1 1 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Otokar

13/27

LAND ROVER 110 . 130

Bu sayfa zellikle bo braklmtr

Otokar

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR - N SEATS - FRONTNO ILL 1

14000 (7F12SK)PARANO PARTNO 71A00-68010-AF 71A00-68020-AF 71A80-68010-AA 71A80-68020-AA 72A22-68010-AB 72A22-68020-AB 71A70-68010-AA 71A70-68020-AA 71A25-68010-AA 71A25-68020-AA 2 3 4 MTC3203-LD RU608313 11000-80009-AA 11000-80017-AA 5 11000-80351-AA 11000-80351-AA 6 7 8 9 71A25-72260-AA 71A10-80068-AA 11000-80351-AA 71B21-60328-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5 NOT6 NOT7

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-005-9891 2540-27-005-9889 2540-27-028-4356 2540-27-028-4357 2540-27-027-5744 2540-27-028-4369 2540-27-005-9891 2540-27-005-9889 2540-27-028-4292 2540-27-028-4452 5310-99-788-8167 5320-27-029-0182 5306-27-006-2701 5306-27-006-2704 5310-27-006-2934 5310-27-006-2934 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION ofr Koltuu Komple Driver Seat Assy Yolcu Koltuu Komple Passenger Seat Assy-Station Wa Src Koltuu Komple Driver Seat Assy n Koltuk/Sa Front Seat/RH Src Koltuu Komple Driver Seat Assy n Koltuk/Sa Front Seat/RH Src Koltuu Driver Seat Assy n Koltuk/Sa Front Seat/RH Src Koltuu Driver Seat Assy. n Koltuk/Sa Front Seat/RH Somunlu Sac Nut Plate Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 Cvata M6x25 Screw M6x25 Civata M8x25 Bolt Pul A6 Washer A6 Pul A6 Washer A6 Balk Sac Komple Plate Assy-Headrest Civata M6x14 Screw M6x14 Pul A6 Washer A6 Balk Yan Takozu Side Buffer-Headrestraint ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 1 4 4 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not1 Not2 Not2 NOT5 NOT5 Not3 Not3

NOT6 NOT7 NOT6 NOT7 NOT4 NOT4 NOT4 NOT4

5306-27-006-2716 5310-27-006-2934

T0675 T0675

KOM iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW+PU iin (V) XF829547den (V) 6F061142 ye kadar geerlid AMB iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. SW+PU iin (V) 6F061143 den itibaren geerlidir. (V) 6F061142 ye kadar geerlidir. (V) 6F061143 den itibaren geerlidir.

For KOM from (V) XF829547 For SW+PU from (V) XF829547 to (V) 6F061142 For AMB from (V) XF829547 For AMB from (V) 5W058602 For SW+PU from (V) 6F061143 Upto (V) 6F061142 From (V) 6F061143

Otokar

14/1

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR - N SEATS - FRONTNO ILL 10 11 12 13 14

14000 (7F12SK./..)PARANO PARTNO 71A00-80228-AA 14C01-80391-AA 71A25-72152-AA 71A25-72153-AA 72A82-68202-AA NOT4

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 5310-27-024-5760 5310-27-006-2938 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Somun Nut (NH104041) Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Balk ntegrali-Arka Headrest Integral-Rear Balk ntegrali-Yan Headrest Integral-Side Koltuk Klf-n Cover-Front Seat For AMB from (V) 5W058602 ADET QTY 4 4 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE NOT4 NOT4 NOT4 NOT4 NOT4

2540-27-042-8446

T0675

AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir.

Otokar

14/2

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR-ORTA FORWARD FACING SEATS-REARNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14001 (7F13AW)PARANO PARTNO 71A79-68022-AA 71A79-68044-AA 71A79-68297-AA 71A79-68042-AA 11003-80076-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA 71A00-80335-AA 14C01-80243-AA 71A79-68329-AA SE106164 WC600045L MWC6925-L MWC6924-L 16 RA612157 Not1

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-027-5822 2540-27-027-5831 2540-27-027-5835 2540-27-027-5825 5305-27-006-2736 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 5310-27-006-2955 5310-27-006-2761 5340-27-027-8252 5305-99-753-6648 5310-99-495-3403 2590-99-792-0225 2590-99-182-2836 5320-99-711-6294 Bu fi SW iin geerlidir. U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta l Koltuk Center Seat-Triple Sa-Arka kili Koltuk Rear Seat-Double/RH Sa-Arka Koltuk Rear Seat/RH Sol-Arka l Koltuk Rear Seat-Triple/LH Civata M6x16 Vis M6x16 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Pul A8 Washer Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Sac Plate Civata Screw Pul Plain Washer Takviye Braketi-Sol Retaining Bracket-LH Takviye Braketi-Sa Retaining Bracket-RH Perin 4.8x9 Rivet 4.8x9 This fiche for SW ADET QTY 1 1 1 1 2 2 2 10 15 5 14 4 1 1 1 1 4

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

14/3

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR-ORTA FORWARD FACING SEATS-REARNO ILL 1

14002 (7F13BW)PARANO PARTNO 71A80-68233-AA 71A80-68237-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11000-80301-AA 71A80-68044-AA 71A80-68297-AA 71A80-68042-AA 71A79-68329-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 71A00-80335-AA 11003-80076-AA 11000-80351-AA SE106164 WC600045L MWC6925-L MWC6924-L 16 RA612157 Not1

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-027-5841 2540-27-027-5844 5310-27-006-2927 2540-27-027-5840 2540-27-027-5843 2540-27-027-5839 5340-27-027-8252 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 5310-27-006-2955 5305-27-006-2736 5310-27-006-2934 5305-99-753-6648 5310-99-495-3403 2590-99-792-0225 2590-99-182-2836 5320-99-711-6294 Bu fi KOM iin geerlidir. U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta Koltuk-Sol Center Seat-LH Orta Koltuk-Sa Center Seat-RH Rondela B6 Spring Washer B6 Sa-Arka kili Koltuk Rear Seat-Double/RH Sa-Arka Koltuk Kmp Rear Seat Assy-RH Sol-Arka l Koltuk Rear Seat-Triple/LH Sac Plate Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8 Washer Civata M6x16 Vis M6x16 Pul A6 Washer A6 Civata Screw Pul Plain Washer Takviye Braketi-Sol Retaining Bracket-LH Takviye Braketi-Sa Retaining Bracket-RH Perin 4.8x9 Rivet 4.8x9 This fiche for KOM ADET QTY 1 1 2 1 1 1 8 16 27 16 5 2 2 1 1 1 1 4

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

14/4

LAND ROVER 110 . 130SLAH ASKILIKLARI SMALL ARM CLIPSNO ILL 1

14003 (7G11PQ)PARANO PARTNO 72A22-62118-AA 72A22-62118-AB RRC5295-L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RRC5332 14C01-80132-AA 71A00-80333-AA 302373-L 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 71A00-80001-AA 11000-80350-AA 71A10-80208-AA 72A10-30354-AA 72A10-30354-AB 12 72A10-30355-AA 72A10-30355-AB 13 14 15 16 14C01-80132-AA 71A00-80333-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA Not1 NOT2 NOT3 NOT4

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2590-27-028-4935 5340-27-026-2994 5340-27-006-8241 5340-27-028-8025 5306-27-006-2689 5310-99-740-0784 5310-27-019-9124 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2712 5310-27-006-2933 5310-27-006-2766 5340-27-006-2816 5340-27-006-2816 5340-27-006-2817 5340-27-006-2817 5306-27-006-2689 5310-99-740-0784 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silah Askl Komple Rifle Clips Assy Silah Askl Komple Arm Clip Assy Silah Askl Bal. Brk. Mtg.Brk. Rifle Clips Kelepe Clip Civata Bolt (BH106091) Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Lastik conta Sealing washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M5x12 Screw M5x12 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Balant Braketi Mounting Bracket Balant Braketi Mounting Bracket Balant Braketi Mtg. Bracket Balant Braketi Mounting Bracket Civata Bolt (BH106091) Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) For PU from (V) XF829547 to (V) 6W061994 Upto (V) 6W060579 From (V) 6W060580 For PU from (V) 6W061995 ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 2 12 12 12 1 1 1 1 2 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE Not1 NOT4

NOT2 NOT3 NOT2 NOT3

PU iin (V) XF829547 den (V) 6W061994 e kadar geerlidir. (V) 6W060579 a kadar geerlidir. (V) 6W060580 den itibaren geerlidir. PU iin (V) 6W061995 den itibaren geerlidir.

Otokar

14/5

LAND ROVER 110 . 130SLAH ASKILIKLARI SMALL ARM CLIPS17 18 19 20

14003 (7G11PQ./..)NO ILL PARANO PARTNO 71B21-73040-AA 72A12-73041-AA RRC5331 11000-80010-AA 11003-80075-AA 21 22 23 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A10-80211-AA

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2541-27-006-2893 2590-27-006-2830 1005-27-026-1672 5306-27-006-2705 5306-27-006-2711 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2767 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Takviye Support Bracket Takoz Buffer Dipik Otura Clip-Rifle Butt Civata M6x30 Screw Cvata Screw Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) ADET QTY 1 3 2 2 2 4 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

14/6

LAND ROVER 110 . 130SLAH ASKILIKLARI SMALL ARM CLIPSNO ILL 1

14004 (7G120W)PARANO PARTNO 71A79-62118-AA 71A79-62118-AB 2 3 4 71A79-58013-AA 71A79-58011-AA 71A79-50151-AA 71A79-50151-AB 5 6 7 8 11000-80022-AA 71A00-80203-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2590-27-027-5205 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silah Askl Komple Arm Clip Assy Silah Askl Komple Arm Clip Assy Panel Panel Tutucu Retainer Taban Destek Braketi Bracket-Roof Fastener Taban Destek Braketi Bracket-Roof Fastener Civata Bolt Somun M8-8 Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Upto (V) 6W060554 From (V) 6W060555 Upto (V) 6W061994 From (V) 6W061995 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 6 6 6 6

(Rev1)NOT NOTE NOT3 NOT4

2510-27-027-5275 2590-27-033-7157 2590-27-027-5989 T0675

NOT1 NOT2

5306-27-024-5353 5310-27-006-2774 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928

T0675 T0675 T0675 T0675

(V) 6W060554 e kadar geerlidir. (V) 6W060555 den itibaren geerlidir. (V) 6W061994 e kadar geerlidir. (V) 6W061995 den itibaren geerlidir.

Otokar

14/7

LAND ROVER 110 . 130SLAH TUTUCU GUN HOLDERNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14005 (7G130W)PARANO PARTNO 71A80-30351-AA 71B11-30355-AA 71A00-81314-AA 71A00-80144-AA 71A00-80299-AA 11000-80230-AA 71A80-80677-AA 71A00-80317-AA 71A10-80208-AA 71A00-80009-AA 71A80-80678-AA 11 12 13 71A00-80321-AA 71A10-80211-AA 71A80-30352-AB Not1

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2590-27-027-5281 2590-27-027-5265 5305-27-024-5796 5305-27-006-2727 5310-27-006-2939 5310-27-006-2759 5306-27-024-5854 5310-27-006-2940 5310-27-006-2766 5306-27-024-5752 5306-27-024-5856 5310-27-006-2941 5310-27-006-2767 5340-27-027-5280 KOM arac iin geerlidir. R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Silah Tayc Braketi Bracket-Gun Carrier Alminyum Takviye Retainer-Aluminium Tutamak Drive Screw Civata M4x20 DIN7985 Screw Trtll Pul A4 Washer Shakeproof Fiberli somun M4-6 Nyloc nut M4-6 Civata M5x12 Screw M5x12 Pul A5 Washer A5 Somun M5-8 Nut M5-8 Cvata M6x20 Screw M6x20 (sh106204) Cvata Screw Pul A6.4 Washer A6.4 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Dipiklik Balama Sac Komple Bracket Assy-Rfle Bult Mounti For KOM vehicle ADET QTY 1 1 2 2 2 2 8 16 8 5 2 14 7 1

(Rev0)NOT NOTE Not1

Otokar

14/8

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR-BANK KOMPLE SEATS-BANK ASSYNO ILL 1

14006 (7H150Q)PARANO PARTNO 72A12-60102-AB 72A22-60105-AA 72A33-60102-AA 2 3 4 5 14C01-80243-AA 11000-80095-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA Not1 Not2

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-006-2907 2540-27-028-4827 2540-27-028-5600 5310-27-006-2761 5306-27-006-2686 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Bank Komple Bank Assy Bank Komple Bank Assy Bank Komple Bank Assy Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata Bolt (BH110201) Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 For PU from (V) XF829547 For 130 chassis cab vehicles ADET QTY 2 1 1 16 8 8 16

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2

PU iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. 130 Tek kabin aralar iin geerlidir.

Otokar

14/9

LAND ROVER 110 . 130KOLTUKLAR SEATSNO ILL 1 2 3 4

14007 (7H160L)PARANO PARTNO 72A04-68026-AA 72A04-68030-AA 72A04-68018-AA 72A04-68400-AA Not1 Not2

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-028-3191 2540-27-028-4461 2540-27-028-3168 7110-27-028-5043 72A04-07-17 iin geerlidir. 72A04 ve 72A17 iin geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Srt Minderi Komple Back Cushion Assembly Katlanr Koltuk Komple Folding Seat Assembly Koltuk Balama Sac Bracket-Seat Holder Ayarl Sekreter Koltuu-Tekerl Adjustable Chair For 72A04-07-17 For 72A04 and 72a17 ADET QTY 1 3 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not1 Not1 Not2

Otokar

14/10

LAND ROVER 110 . 130KABN BLMES KOLTUK TAKIMI SEAT ASSEMBLY - CABNO ILL 1

14008 (7H170X)PARANO PARTNO 71A22-68013-AA 71A22-68010-AB 71B21-68000-AA 71B21-68014-AA 71B21-68030-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71B21-72014-AA 14A00-80003-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 11000-80019-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 71B21-81351-AA 12A14-81305-AA 12A14-72020-AA

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-028-4999 2540-27-027-5865 2540-27-028-3304 2540-27-028-3306 2540-27-028-3307 2540-27-026-2128 5306-27-024-5714 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 5306-27-006-2706 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5305-27-024-5863 5305-27-024-5645 5340-27-028-8118 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kabin Blmesi Koltuk Tak Seat Assembly-Cab +Srt Minderi Komple +Back Pad Assy +Srt Minderi Sngeri Kom +Sponge Assembly-Back Pad +Yan Koltuk Alt Minderi K +Sead Pad-Rear Seat +Katlanr Koltuk Komple +Tilting Seat Assembly Emniyet Kemeri-Doktor Koltuu Safety Belt Civata M8x55 Bolt M8x55 Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata M8x30 Bolt M8x30 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Sac Vidas Screw Drive (AB610121) Sac Vidas 3.5x19 Drive Screw 3.5x19 Vida Kapa Screw Cap ADET QTY 1 1 2 2 1 1 4 8 4 4 4 4 4 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

14/11

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER-N KOLTUKLAR SAFETY HARNESS-FRONT SEATSNO ILL 1

14009 (7I11PK)PARANO PARTNO 72A10-72014-AC 71A00-72014-BD EVB000540LNF EVB000550LNF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71B11-72022-AA 71B11-72018-AA 71A00-80203-AA 11000-80302-AA 71A00-80323-AA 71A00-72018-AA 71A00-72019-AA 71A00-80180-AA 11000-80305-AA BTR4372 BTR4373 Not1 Not2 NOT3

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-005-9896 2540-27-028-4453 2540-99-832-8262 2540-99-702-5699 5306-27-028-7137 3120-27-028-4665 5310-27-006-2774 5310-27-006-2928 5310-27-006-2949 3120-27-006-2782 5310-27-006-2799 5306-27-006-2724 5310-27-006-2930 2540-99-807-5736 2540-99-316-1433 T0675 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Makaral Emniyet Kemeri K Safety Harness Assy-Intertia T Makaral Emniyet Kemeri T Safety Harn. Assy-Intertia Typ Emniyet Kemeri-Sol Safety Harness-LH Emniyet Kemeri-Sa Safety Harness-RH Civata Bolt Bur-Uzun Bush-Long Somun M8-8 Nut M8-8 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Bur-Uzun Bush-Long Emniyet Kemeri Balant Pulu Washer-Safety Harness Mounting Civata 7/16x20 Screw 7/16x20 Rondela B12 Spring Washer Emniyet Kemeri Karl-Sa Safety Harness-RH Emniyet Kemeri Karl-Sol Safety Harness-LH ADET QTY 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 NOT3 NOT3

Not1

Not1 Not1 Not1

NOT3 NOT3

AMB+PU iin (V) XF829547den (V) 6F063972 ye kadar geerli For AMB+PU from (V) XF829547 to (V) 6F063972 SW+KOM iin (V) XF829547den (V) 6F063972 ye kadar geerl For SW+KOM from (V) XF829547 to (V) 6F063972 (V) 6F063973 den itibaren geerlidir. From (V) 6F063973

Otokar

14/12

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER-ORTA KOLTUKLAR SAFETY HARNESS-MIDDLE SEATSNO ILL 1

14010 (7I120)PARANO PARTNO 71A80-72044-AA 70B00-72044-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MXC3282-LD MXC8283-LD 71A00-80381-AA 71A00-80310-AA RU612373 71B11-72022-AA 71B11-72018-AA 11000-80305-AA 71A00-72019-AA RU608313 71A00-72017-AA 71A00-72019-AA 71A00-72045-AA 71A00-72046-AA 71A00-80181-AA 71A00-72047-AA 71A00-80323-AA 11000-80017-AA Not1 Not2

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2540-27-028-6616 2540-27-028-4268 2510-99-361-5136 2510-99-824-8459 5310-27-006-2968 5310-27-006-2944 5320-99-120-9002 5306-27-028-7137 3120-27-028-4665 5310-27-006-2930 5310-27-006-2799 5320-27-029-0182 3120-27-027-4875 5310-27-006-2799 2590-27-028-7391 2590-27-027-6038 5306-27-006-2725 2590-27-027-6037 5310-27-006-2949 5306-27-006-2704 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Makaral Emn.Kem.Tk-Orta Komple Safety Harness Assy Emniyet Kemeri Komple Safety Harness Assy Balant Braketi Sa-st Shoulder Anchorage RH top. Kap Menteesi-Sol Door Hinge-LH Pul Plain Washer (AFU1256) Pul 5.3x12.5x1.0 Plain Washer(WC105001) Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Civata Bolt Bur-Uzun Bush-Long Rondela B12 Spring Washer Emniyet Kemeri Balant Pulu Washer-Safety Harness Mounting Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 Bur-Ksa Bush-Short Emniyet Kemeri Balant Pulu Washer-Safety Harness Mounting Somunlu Sac Nut Plate Emn.Kemer Braketi/Sol Bracket-Safety Harness/LH Civata 7/16"-20 UNFx20 Screw 7/16"-20 UNFx20 Emn.Kemer Braketi/Sa Bracket-Safety Harness/RH Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Civata M8x25 Bolt Valid only KOM For 130 Crew Cab vehicles ADET QTY 1 3 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE Not1 Not2

KOM iin geerlidir. 130 ift kabin aralar iin geerlidir.

Otokar

14/13

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER-ORTA KOLTUKLAR SAFETY HARNESS-MIDDLE SEATSNO ILL 20 21 22

14010 (7I120./..)PARANO PARTNO 11000-80302-AA 12A14-72017-AA 71A00-80181-AA

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 5310-27-006-2928 3120-27-006-2781 5306-27-006-2725 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B8 Spring Washer B8 Bur-Ksa Bush-Short Civata 7/16"-20 UNFx20 Screw 7/16"-20 UNFx20 ADET QTY 4 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

14/14

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER BALANTILARI-N SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRONNO ILL 1

14011 (7J070W)PARANO PARTNO 345100-LD 345101-LD 2 3 4 395249 MRC4731-LD RU612373L

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2510-99-825-5113 2510-99-825-5114 2540-99-831-1504 5310-99-131-9051 5320-99-120-9002 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Eik Kebenti Sa Sill Gusset RH Eik Kebenti Sol Sill Gusset LH Braket Komple Bracket Assembly Somunlu Sac. Emn. Kemer Bal Nut Plate-Intertia Reel Mount. Perin, 3/16 X 0.575 Rivet, 3/16 X 0.575 Lng ADET QTY 1 1 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

14/15

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER BALANTILARI-N SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRONNO ILL 1

14012 (7J09)PARANO PARTNO MRC9361 MRC9362 2 MRC9367 MRC9368 3 4 5 AFU1298 AFU1350 AFU1298

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 2590-99-551-2995 2590-99-347-9159 2590-99-587-3602 2590-99-332-1202 5320-66-128-5186 5320-99-788-7398 5320-66-128-5186 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 TANIM DESCRIPTION OmuzlukBalants st Sol Shoulder Anchorage Upper LH OmuzlukBalants st Sa Shoulder Anchorage Upper RH OmuzlukBalants Alt Sol Shoulder Anchorage Lower LH OmuzlukBalants Alt Sa Shoulder Anchorage Lower RH zel Civata Mononbolt zel Civata Mononbolt zel Civata Mononbolt ADET QTY 1 1 1 1 12 6 12

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

14/16

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER BALANTILARI-N SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRONNO ILL 1 2 3 4 5 6

14013 (7J100K)PARANO PARTNO MTC3042 FS108257L 71A00-80323-AA 11000-80302-AA FN108047L MTC3051 MTC3052 7 11000-80019-AA FS108257L 8 9 10 11 12 11000-80380-AA 11000-80302-AA FN108047L 395252 FS108257L 11000-80017-AA 13 71A00-80349-AA 71A00-80344-AA 14 15 16 71A00-80323-AA 11000-80302-AA FN108047L NOT2 NOT3

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 5340-99-864-6869 5305-99-454-3492 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 5340-99-709-0899 5340-99-850-0409 5306-27-006-2706 5305-99-454-3492 5310-27-032-8293 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 2590-99-779-3857 5305-99-454-3492 5306-27-006-2704 5310-27-006-2964 5310-27-006-2961 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Takviye Kebenti Reinforcing Angle-Cab Base Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Flanl Somun M8 Nut M8 Takviye Braketi-Sa Stiffener Bracket RH Takviye Braketi-Sol Stiffener Bracket LH Civata M8x30 Bolt M8x30 Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Pul A8.4x25 Rondelle plate A8.4x25 Rondela B8 Spring Washer B8 Flanl Somun M8 Nut M8 Emniyet Kemeri Bal.Brake Harness Bracket Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Plain Washer (AFU1079) Pul A8.3 Plain Washer A8.3 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Flanl Somun M8 Nut M8 Upto (V) 6W061994 From (V) 6W061995 ADET QTY 1 9 18 9 9 1 1 2 2 8 4 4 2 4 4 4 8 4 4 4

(Rev2)NOT NOTE

NOT2 NOT3 NOT2 NOT3 NOT2

NOT2

(V) 6W061994 e kadar geerlidir. (V) 6W061995 den itibaren geerlidir.

Otokar

14/17

LAND ROVER 110 . 130EMNYET KEMER BALANTILARI-N SAFETY HARNESS ANCHORAGES-FRONNO ILL

14013 (7J100K./..)PARANO PARTNO 71A00-80203-AA 17 18 19 20 21 22 MTC3032 FS108257L 71A00-80323-AA 11000-80302-AA FN108047L 11000-80380-AA NOT1 NOT3

KOLTUKLAR SEATSNSN NSN 5310-27-006-2774 2540-99-244-8283 5305-99-454-3492 5310-27-006-2949 5310-27-006-2928 5310-99-499-8033 5310-27-032-8293 R.KODU NCAGEC T0675 U1030 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Somun M8-8 Nut M8-8 Balant ubuu Tie Bar Vida, M8 X 25, Flanl, Kebent/ase Screw, M8 X 25, Flanged Head Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Rondela B8 Spring Washer B8 Flanl Somun M8 Nut M8 Pul A8.4x25 Rondelle plate A8.4x25 From (V) 6W061332 From (V) 6W061995 ADET QTY 4 2 4 8 4 4 8

(Rev2)NOT NOTE NOT3

NOT1

(V) 6W061332 den itibaren geerlidir. (V) 6W061995 den itibaren geerlidir.

Otokar

14/18

LAND ROVER 110 . 130ANTEN BALANTI PARALARI AERIAL MOUNTING PARTSNO ILL 1

15000 (7K030)PARANO PARTNO 71A79-36290-AA 71A79-36292-AA 2 RRC3740-LM RRC3741-LM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71A79-36223-AA 71A79-36224-AA 71A79-80002-AA 71A79-80042-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA 71A00-80017-AA 71A00-80323-AA 14C01-80243-AA ASR1116-L ASR1117-L 13 14 15 16 17 ALR9157-L RRC3763-L RRC7152-L RRC3767-L 71A79-80323-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-0558 5340-27-028-0559 2590-27-020-8181 2590-27-020-8183 5340-27-028-8351 2590-27-028-7386 5305-27-024-5831 5306-27-024-5834 5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 5306-27-024-5753 5310-27-006-2949 5310-27-006-2761 5340-27-019-9462 5340-27-021-0814 5310-99-720-4866 5340-27-019-9123 2590-27-020-8935 2590-27-020-8182 5310-27-024-5840 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Anten Balant Kutusu-Sol Antenna Mounting Box-LH Anten Balant Kutusu-Sa Antenna Mounting Box-RH Takviye-Sa Cam i Retainer-Inner Glass-RH Takviye-Sol Cam i Retainer-Inner Glass-LH st Kapak Sac-Sa Bracket-Upper Cover n Kapak Sac Bracket-Front Cover Civata M4x10 Screw M4x10 Civata M10x40 Screw M10x40 Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Civata M8x25 Screw M8x25 Pul A8,4x21 Washer A8,4x21 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Yan Takviye-Sa Sde Retainer-RH Yan Takviye-Sol Side Retainer-LH Somunlu Sac Nut Plate n Takviye Front Retainer st Braket Bracket-Upper Braket-Alt Bracket-Bottom Pul 8.4x21x16-St 37-Siyah Washer ADET QTY 1 1 1 1 2 2 8 8 8 8 10 10 10 1 1 2 2 2 2 10

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/1

LAND ROVER 110 . 130ANTEN BALANTI PARALARI AERIAL MOUNTING PARTSNO ILL 18 19

15000 (7K030./..)PARANO PARTNO 71A00-80361-AA 72A58-36226-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5310-27-006-2943 5340-27-028-1772 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A10.4 Washer A10.4 Anten Kutusu Kapa Komple Cover Assy-Antenna Box Use for 72A58 vehicles ADET QTY 8 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1

72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/2

LAND ROVER 110 . 130X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT PARTSNO ILL 1

15001 (7K034)PARANO PARTNO 71A79-36197-AA 71A79-36197-AA 2 71A79-36378-AA 72A06-36191-AA 3 72A06-36193-AA 72A14-36985-AA 72A14-36986-AA 72A14-36985-AA 4 72A06-36192-AA 72A06-36192-AA 5 83A02-36753-AA 83A02-36755-AA 6 72A44-37221-AA 72A44-37221-AA 7 71A79-36534-AA 72A33-36534-AA 8 71A79-36281-AA 72A61-36281-AA 9 10 71A79-36297-AA 71A79-36235-AA Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-027-5714 5340-27-027-5714 2590-27-027-6087 6110-27-028-2608 5940-27-028-8047 5940-27-028-8054 5940-27-028-8048 5940-27-028-8054 5940-27-028-8046 5940-27-028-8046 5920-27-008-5548 5925-27-028-8097 6220-27-028-8371 6220-27-028-8371 6150-27-028-1968 6150-27-028-7401 6150-27-028-4428 6150-27-028-8067 6150-27-028-4432 2590-27-027-5270 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kapak-Telsiz G Kutusu Cover-PDB Kapak-Telsiz G Kutusu Cover-PDB Telsiz G Datm Kutusu Box- Radio PDB Telsiz G Datm Kutusu Box-Radio PDB Klemens-Krmz Clemens-Red Klemens-Krmz Clemens-Red Klemens-Siyah Clemens-Black Klemens-Krmz Clemens-Red Klemens-Siyah Clemens-Black Klemens-Siyah Clemens-Black Sigorta 40A Fuse 40A Devre Kesici-15A Fuse-15A kaz Lambas-Krmz-24V 1,2W Warning Lamp-Red-24V 1,2W kaz Lambas-Krmz-24V 1,2W Warning Lamp-Red-24V 1,2W Terminal Kutusu Kablosu Cable - Terminal Box (+) Kablo-Sigorta/(+) Terminal Cable-Terminal Box (+) Kablo - Alt / Term.Kutusu Cable-Alt / PDB Kablo-Alternatr/Terminal Kutusu Cable-Alternator/Terminal Box Kablo-24V kaz Lambas Cable - 24V Illumin Lamp Balant Paneli-Orta Panel-Mounting For 72A06 For 72A04 From (V) 2W844139 For 72A61 Use for 72A60 vehicles ADET QTY 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT5

Not1

Not2 Not2 NOT5

NOT5

NOT5

Not3

NOT5

NOT4

72A06 iin geerlidir. 72A04 iin geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. 72A61 iin geerlidir. 72A60 (Aselsan Seebrig) arac iin geerlidir.

Otokar

15/3

LAND ROVER 110 . 130X 24 VOLT ELEMANLAR X 24 VOLT PARTSNO ILL 11 12

15001 (7K034./..)PARANO PARTNO 71A79-62130-AA 21C02-80228-AA 21C02-80228-AA 13 14 15 16 17 11000-80000-AA 71A00-80228-AA 14C01-80311-AA 14C01-80391-AA 71A79-36535-AA 72A33-36535-AA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MRC5765-L 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 72A61-36813-AA 71A00-80332-AA 71A00-36403-AA 72A60-36809-AA 72A33-36536-AA 72A33-36537-AA NOT4 NOT5

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-027-5206 5325-27-006-8294 5325-27-006-8294 5306-27-024-5350 5310-27-024-5760 5310-27-024-5730 5310-27-006-2938 6150-27-028-5222 6150-27-028-7398 2510-99-301-7151 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761 5975-27-032-2762 5310-27-006-2953 5325 27 006 2874 5925-27-028-8091 6150-27-028-7400 6150-27-028-7403 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Telsiz Konsolu Komple Radio Platform Assy Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Civata Screw Somun Nut (NH104041) Rondela B4 Spring Washer Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Terminal Kutusu asi Kablosu Cable - Terminal Box (-) Kablo-Terminal Kutusu asi Cable-Terminal Box (-) Civatal Sac Bolt Plate Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Topraklama ubuu (2 Para) Bonding Lead (2 Piece) Pul A10 Washer A10 Gromet Grommet Devre Kesici-60A Fuse-60A Kablo-Sigortalar Aras Intermediate Cable-Fuse Kablo-Terminal Aras Intermediate Cable-Terminal For 72A61 Use for 72A60 vehicles ADET QTY 1 1 3 4 4 4 4 1 1 2 4 4 1 3 3 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

NOT5

NOT5

NOT4 NOT5 NOT5 NOT5 NOT5 NOT5

72A61 iin geerlidir. 72A60 (Aselsan Seebrig) arac iin geerlidir.

Otokar

15/4

LAND ROVER 110 . 130STATK ZNCR CHAIN STATICNO ILL 1 2 3 4 5

15002 (7K040X)PARANO PARTNO 72B02-36539-AA NN106021 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4010-27-028-2005 5310-99-138-4838 5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Statik Zincir Chain Static Somun Nut Captive Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/5

LAND ROVER 110 . 130DER ALETLER MISCALLENEOUS TOOLSNO ILL 1

15003 (7K050K)PARANO PARTNO 72A12-35008-AA 12B18-35008-AA NTC3296-LD 2 72A12-35041-AA 12B18-35009-AB 12A14-35043-AA 3 371144-L 12A14-35045-AA 12A14-35045-AB 4 5 6 7 11H5569-LD 73B00-35021-AA 72A22-35040-AA 71A00-35117-AA 71A79-35117-AA 8 71A25-30590-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 9 10 71A25-35020-AA RRC3532-LM Not1 Not2 NOT4 NOT5

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4910-27-006-7866 5120-27-013-1587 5120-99-666-1835 2541-27-006-2901 5120-27-028-0606 2590-27-032-7766 2590-99-562-4286 2590-27-027-5365 2590-27-034-7786 2540-27-024-0505 2540-27-006-2922 5340-27-028-1771 2540-27-011-0751 2540-27-024-0524 2540-27-028-0554 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 6545-27-009-1586 2540-27-029-8200 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kriko Komple Jack Assy Kriko 5 Ton Jack Assy Kriko Komple Jack Kriko Tayc Komple Bracket-Jack Carrier Kriko Kolu Arm-Jack Braket-Avadanlk Tayc Bracket Kriko Balant Halkas Retention Ring Kriko Altl Jack Carrier Kriko Altl Jack Carrier Takoz Wheel Choke Muhafaza Kutusu Stowage Box Kriko Kolu Klf Cover-Jack Arm Patinaj Zinciri Wheel Chain Patinaj Zinciri Snow Chain Merdiven Ladder Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 lk Yardm antas First Aid Bag Avadanlk Kutusu Komple Accessory Box Assy For PU+AMB from (V) XF829547 For SW from (V) XF829547 For AMB upto (V) 5W057198 For AMB from (V) 5W057199 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8 8 8 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Not1 Not2

Not1 NOT5

NOT4 NOT5

Not2

Not2

PU+AMB iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. SW iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 5W057198 e kadar geerlidir. AMB iin (V) 5W057199 dan itibaren geerlidir.

Otokar

15/6

LAND ROVER 110 . 130DER ALETLER MISCALLENEOUS TOOLSNO ILL

15003 (7K050K./..)PARANO PARTNO RRC3535-LM 71A79-35455-AA 71A79-35456-AA 71A79-35457-AA RU612373 11 12 11000-80350-AA 71A25-58281-AA 71A25-58395-AA 71A25-58134-AA 71A25-58272-AA 71A25-57180-AA 301347-L 13 MUC1715-LD 71A10-35122-AB 71A25-35144-AA 71A00-81318-AA RU612373 14 15 16 72A34-35073-AA 71A25-58396-AA 71A79-35459-AA Not2 Not3 NOT6 NOT8 NOT9

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-99-250-8612 5340-27-028-3315 5340-27-028-3317 5340-27-028-3321 5320-99-120-9002 5310-27-006-2933 2540-27-028-4289 5340-27-027-9993 2510-27-028-6973 2510-27-028-6978 2540-27-028-4321 5325-99-844-9557 9905-99-824-7090 6260-27-013-1594 5340-27-028-4342 5305-27-024-5799 5320-99-120-9002 5120-27-028-4068 T0675 U1030 T0675 T0675 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Avadanlk Kutusu Kapa Komple Cover Assy-Accessory Box Gergi Kay Rotention Strap Gergi Kay Rotention Strap Gergi Kay Rotention Strap Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Avadanlk Dolab Komple Accessory Box Assy Avadanlk Dolab Kapa Komple Cover Assy-Accessory Box +Mentee Komple-Sol +Hinge Assembly-LH +Mentee Komple-Sa +Hinge Assembly-RH Klape Kilidi Takm Lock Set-Flap Lastik Tapa Plug Reflektr Reflector gen Reflektr Trinagle Reflector Gergi Kay Retention Strap Sac Vidas Drive Screw Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Ya Filtresi Skme Anahtar Wrench-Oil Filter Conta-Avadanlk Dolab Seal-Accessory Box Gergi Kay Tension Strap For SW from (V) XF829547 For AMB from (V) XF829547 For AMB from (V) 5W058602 Upto (V) 6W065565 From (V) 6W065566 ADET QTY 1 2 1 1 6 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not2 Not3

NOT8 NOT9

NOT6 NOT6

SW iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. (V) 6W065565 e kadar geerlidir. (V) 6W065566 dan itibaren geerlidir.

Otokar

15/7

LAND ROVER 110 . 130DER ALETLER MISCALLENEOUS TOOLSNO ILL 17 18 19 20

15003 (7K050K./..)PARANO PARTNO RU612373 71A00-80334-AA 12B18-80270-AA 11000-80230-AA NOT6 NOT7

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5320-99-120-9002 5310-27-006-2954 5305-27-024-5694 5310-27-006-2759 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Pul Plain washer (3663) Civata M4x12 Screw M4x12 Fiberli somun M4-6 Nyloc nut M4-6 For AMB from (V) 5W058602 For AMB from (V) 5W059295 ADET QTY 2 2 4 4

(Rev1)NOT NOTE NOT6 NOT6 NOT7 NOT7

AMB iin (V) 5W058602 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 5W059295 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/8

LAND ROVER 110 . 130DERLER-ALETLER MISCELLANEOUS-TOOLSNO ILL 1 2 3

15004 (7K050W)PARANO PARTNO MTC1359-LD 71A00-80381-AA 78248

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-006-2844 5310-27-006-2968 5320-99-970-3518 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kay-Kriko Gergi Strap-Jack Retention Pul Plain Washer (AFU1256) Perin Rivet ADET QTY 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/9

LAND ROVER 110 . 130GERG KUAI TENSION STRAPNO ILL 1 2 3 4 5

15005 (7K090X)PARANO PARTNO 72B13-61620-AA 395143-L 72B13-80110-AA 71A00-80347-AA 71A10-80208-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-4445 4030-27-038-0154 5306-27-024-5909 5310-27-006-2963 5310-27-006-2766 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gergi Kua Komple Tension Strap Assembly Kanca Hook Civata M5x30 Screw M5x30 Pul Plain washer Somun M5-8 Nut M5-8 ADET QTY 1 1 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/10

LAND ROVER 110 . 130SIHH CHAZLAR MEDICAL EQUIPMENTNO ILL 1 2 3 4 5 6

15006 (7K110X)PARANO PARTNO 71B21-73031-AA 71B21-73032-AA 71B21-73033-AA 71B21-73034-AA 71B21-73051-BA 71A22-73424-AA 71A25-73424-AA 7 71A22-73310-AA 71A25-73310-AA 8 71A22-73394-AA 71A25-73394-AA 9 71A25-73035-AA Not1 NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6545-27-028-6725 6545-27-028-5037 6545-27-028-3309 6545-27-028-4298 6545-27-028-4299 6545-27-028-4043 6545-27-028-5116 6515-27-028-4034 6515-27-028-4345 6515-27-028-4039 6515-27-028-4291 6545-27-028-4340 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Nemlendirici-Sol Humidifier LH Nemlendirici-Sa Humidifier RH Oksijen Tp Oxjgen Container Oksijen Maskesi Oxjgen Mask Serum Asks Hanger-Infusion Bottle Acil antas (Dolu) First Aid Kit (As Filled) Acil antas (Dolu) First Aid Kit (As Filled) Atel Kiti (2 Paral) Splint Kit (2 Pieces) Atel Kiti Atel Kit Ambu Cihaz (2 Paral-Do Respiratory Organ (2 Pieces-As Ambu Cihaz Respiratory Organ Yank Kiti Burnt Kit For AMB from (V) XF829547 For AMB from (V) 2W845026 ADET QTY 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1

Not1

Not1 NOT2

AMB iin (V) XF829547 den itibaren geerlidir. AMB iin (V) 2W845026 dan itibaren geerlidir.

Otokar

15/11

LAND ROVER 110 . 130OKSJEN TP VE BALANTILARI OXYGEN TUBE AND MOUNTINGSNO ILL 1 2 3

15007 (7K120X)PARANO PARTNO 71B21-73033-AA 71B21-73080-AA 71B21-73090-AA 71B21-73094-AA 4 5 6 7 8 11000-80016-AA 11000-80302-AA 14C01-80089-AA 71A10-80211-AA 11000-80351-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6545-27-028-3309 5340-27-026-2130 5340-27-028-4164 5340-27-028-4166 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5305-27-024-5716 5310-27-006-2767 5310-27-006-2934 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Oksijen Tp Oxjgen Container stBalant Upper Mounting AltBalant-Sa Lower Mounting RH AltBalant-Sol Lower Mounting RH Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M6x50 DIN 965 Bolt Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Pul A6 Washer A6 ADET QTY 2 2 1 1 4 4 4 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/12

LAND ROVER 110 . 130SIHH MALZEME DOLAPLARI MEDICAL EQUIPMENT BOXSNO ILL 1

15008 (7K130X)PARANO PARTNO 71B21-73270-AA 71B21-73280-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 71B21-73271-AA 71B21-73272-AA 71B21-73274-AA 71B21-73275-AA 71B21-73276-AA 71B21-73277-AA 11000-80069-AA 11000-80350-AA 12A14-81369-AA 71B21-73282-AA 71B21-73283-AA 71B21-73278-AA 11000-80010-AA 73B00-81359-AA 71A00-80357-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6530-27-029-1282 6530-27-029-1281 7125-27-032-2865 2540-27-028-0625 2510-27-028-0622 2510-27-028-3895 2590-27-028-2001 5340-27-032-2861 5305-27-006-2735 5310-27-006-2933 5305-27-024-5692 5325-27-028-0702 2540-27-028-7317 7920-27-025-7106 5306-27-006-2705 5305-27-024-6363 5310-27-006-2966 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Shhi Malzeme Dolab-Sol Medical Equipment Box LH Shhi Malzeme Dolab Sa Medical Equipment Box RH +Gvde +Body +Al.Cam Kanal +Al.Channel +Srgl Cam +Sliding Glass +Tutamak +Handle +L Sac +L Plate +Mknats +Magnes +Cvata M5x16 +Screw M5x16 (se105161) +Pul A5,3 +Plain Washer A5,3 (WA105001) +Sac Vidas 2.9x16 DIN7981 +Drive Screw +Dbel +Lokut Nut +Siperlik Plexiglas +Plexiglas Shield Snger Sponge Civata M6x30 Screw Sac Vidas B6.3x32 Drive Screw B6.3x32 Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 1 1 4 10 28

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/13

LAND ROVER 110 . 130SEDYE STRETCHERNO ILL 1 2 3 4 5

15009 (7K140X)PARANO PARTNO 71B21-73300-AA 71B21-73336-AA 71B11-35220-AA 71B21-73335-AB 71B21-73337-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6530-27-029-1280 5340-27-019-2993 8315-27-028-6722 6530-27-029-7080 5325-27-028-5175 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sedye Stretcher +Kolan-Siyah +Girth-Black +Toka +Buckle Sedye Klf Cover Stretcher +Fermuar +Zip ADET QTY 4 3 3 4 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/14

LAND ROVER 110 . 130EK DEMR TOWING BRACKETNO ILL 1

15010 (7L050K)PARANO PARTNO NRC8208-L 71A70-01670-AA 2 NRC8210-L NRC8211-L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 71A00-80048-AA 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA 11000-80038-AA 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA 11000-80034-AA 11000-80303-AA 11000-80361-AA 11000-80084-AA 11000-80361-AA 11000-80303-AA 12B07-80207-AA Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-99-547-8315 2590-27-024-6427 2530-99-310-8830 2530-99-330-1591 5306-27-006-2692 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 5306-27-006-2709 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 5306-27-006-2708 5310-27-006-2929 5310-27-028-7979 5306-27-006-2685 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929 5310-27-006-2770 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Braket-eki Demiri Bracket-Towing Jaw Braket-eki Demiri Bracket-Towing Jaw Balant ubuu-Sa Tie Bar-RH Balant ubuu-Sol Tie Bar-LH Cvata M10x100 Bolt (bh110201) Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Civata M10x30 Screw M10x30 Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) Civata M10x25 Screw M10x25 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Pul A10 Washer A10 Civata M10x40 Screw M10x40 Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Somun M10 Nut M10 (NH110041) From (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 4 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Not1

(V) XF829547 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/15

LAND ROVER 110 . 130DNER EK KANCASI ROTATING TOWING PINTLENO ILL 1 2 3

15011 (7L11AK)PARANO PARTNO NRC2051-LD 531447-LD 12A14-80183-AA 72A22-80153-AA 4 5 6 71A10-80212-AA 71A25-01672-AA 71B11-80305-AA Not1 Not2 Not3 Not4

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-99-825-6119 2510-99-845-0220 5305-27-024-5640 5306-27-024-5885 5310-27-006-2776 2510-27-024-6443 5310-27-024-5860 PU iin geerlidir. SW ve KOM iin geerlidir. AMB ve PU iin geerlidir. AMB iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Dner eki Kancas Rotating Towing Pintle Takviye Sac Stiffener Civata M12x60 Bolt Civata M12x75 Screw M12x75 Somun M12-8 Nut M12-8 (NH112041) Travers-eki Kancas Xmember-Rotating Towing Pintle Rondela B12 Spring Washer B12 For PU For SW and KOM For AMB and PU For AMB ADET QTY 1 1 4 4 8 1 4

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not2 Not3

Not4

Otokar

15/16

LAND ROVER 110 . 130LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA HINGED LAMP GUA - FRONT AND REARNO ILL 1 2 3 4

15012 (7L170Q)PARANO PARTNO 72A22-36700-AA 72A22-36254-AA 72A22-36765-AA 72A22-36764-AA 72A22-36764-AB 5 RRC5775 RRC3983 6 RA612237 71A00-81346-AA 7 8 RU608313 RA608123 RA608176 9 10 11 RRC3980 71A79-36201-AA RRC3979 Not1 Not2 Not3 NOT4 NOT5

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6260-27-027-8390 5340-27-028-7881 6260-27-027-8381 6260-27-027-8382 6260-27-027-8385 5307-27-029-7014 5305-99-867-8144 5320-99-581-6699 5306 27 006 2749 5320-27-029-0182 5320-99-138-2857 5320-99-941-7268 5310-99-842-2517 5330-27-028-7886 5325-99-219-6078 T0675 U1030 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U0759 U1030 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION n Kafes Front Lampguard Kelepe Clamp Arka Kafes-Sol Rear Lampguard-LH Arka Kafes-Sa Rear Lampguard-RH Arka Kafes Komple Rear Lampguard Saplama Stud Saplama Stud Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 Pop Perin Pop Rivet Pop Perin Pop Rivet Dili Pul Shakeproof Washer Lastik Conta Rubber Seal Kilit Karl Receptacle This fiche from (V) XF829547 Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 Upto (V) 6F064526 From (V) 6F064527 ADET QTY 2 8 1 1 2 2 4 4 4 4 8 8 6 6 6

(Rev1)NOT NOTE Not1

Not2 Not2 Not3

NOT4 NOT5

Bu Fi (V) XF829547 den itibaren geerlidir. (V) 1W844138e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 6F064526 ya kadar geerlidir. (V) 6F064527 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/17

LAND ROVER 110 . 130LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA HINGED LAMP GUA - FRONT AND REARNO ILL 1 2 3 4 5

15013 (7L170W)PARANO PARTNO 72A22-36700-AA 72A22-36254-AA 71A79-36765-AA 71A79-36766-AA 71A79-36764-AA 71A79-36764-AB 6 7 8 9 10 11 12 RRC5775 RRC3980 71A79-36201-AA RRC3979 RRC3983 RA612237 RU608183 RU612253 13 RA608123 RA608176 Not1 NOT2 NOT3

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6260-27-027-8390 5340-27-028-7881 6220-27-027-5200 6220-27-027-5201 6210-27-027-5273 6210-27-027-5273 5307-27-029-7014 5310-99-842-2517 5330-27-028-7886 5325-99-219-6078 5305-99-867-8144 5320-99-581-6699 5320-99-376-2529 5320-99-322-2855 5320-99-138-2857 5320-99-941-7268 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U0759 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION n Kafes Front Lampguard Kelepe Clamp Arka Sinyal Lamba Kafesi/st Rear Lampguard/Upper Arka-st Sinyal Lamba Kafesi Rear Lampguard/Upper Arka Kafes/Alt Rear LampGuard/Lower Arka/Alt Kafes Komple Rear Lampguard/Lower Saplama Stud Dili Pul Shakeproof Washer Lastik Conta Rubber Seal Kilit Karl Receptacle Saplama Stud Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Perin Rivet Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Pop Perin Pop Rivet Pop Perin Pop Rivet From (V) 2W844139 Upto (V) 6F064526 From (V) 6F064527 ADET QTY 2 10 1 1 2 2 6 8 8 8 2 4 8 6 8 8

(Rev1)NOT NOTE

Not1

NOT2 NOT3

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir. (V) 6F064526 ya kadar geerlidir. (V) 6F064527 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/18

LAND ROVER 110 . 130LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA HINGED LAMP GUA - FRONT AND REARNO ILL 1 2 3 4

15014 (7L170X)PARANO PARTNO 72A22-36700-AA 72A22-36254-AA 71A25-36765-AA 71A79-36764-AA 71A79-36764-AB 5 6 7 8 9 10 RRC5775 RRC3980 71A79-36201-AA RRC3979 RRC3983 RA608123 RA608123 11 12 RA612237 RA608176 NOT1 NOT2 NOT3 NOT4

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6260-27-027-8390 5340-27-028-7881 6210-27-027-5187 6210-27-027-5273 6210-27-027-5273 5307-27-029-7014 5310-99-842-2517 5330-27-028-7886 5325-99-219-6078 5305-99-867-8144 5320-99-138-2857 5320-99-138-2857 5320-99-581-6699 5320-99-941-7268 U1030 U1030 T0675 U1030 U1030 U1030 U1030 U1030 U0759 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION n Kafes Front Lampguard Kelepe Clamp Stop Lambas Kafesi Rear Lampguard Arka Kafes/Alt Rear LampGuard/Lower Arka/Alt Kafes Komple Rear Lampguard/Lower Saplama Stud Dili Pul Shakeproof Washer Lastik Conta Rubber Seal Kilit Karl Receptacle Saplama Stud Pop Perin Pop Rivet Pop Perin Pop Rivet Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Pop Perin Pop Rivet Upto (V) 6W060118 From (V) 6W060119 Upto (V) 6F064526 From (V) 6F064527 ADET QTY 2 9 3 1 1 4 9 9 8 4 16 8 9 8

(Rev1)NOT NOTE

NOT1 NOT2

NOT3 NOT4

NOT4

(V) 6W060118 e kadar geerlidir. (V) 6W060119dan itibaren geerlidir. (V) 6F064526 ya kadar geerlidir. (V) 6F064527 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/19

LAND ROVER 110 . 130LAMBA MUHAFAZALARI - N/ARKA HINGED LAMP GUA - FRONT AND REARNO ILL 1

15015 (7L17P)PARANO PARTNO 71A10-36760-AB 71A10-36761-AA 2 72A10-36766-AA 72A10-36767-AA 3 4 5 6 71A10-36762-AA RU608313 71A10-36754-AA 71A10-36756-AA Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6220-27-006-2786 6220-27-006-2787 6220-27-006-2788 6220-27-006-2789 6220-27-027-4880 5320-27-029-0182 2510-27-006-2785 5340-27-006-8297 Bu fi (V) WF829546a kadar geerlidir. U1030 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Far Kafesi-Sol Front Lampquard-LH n FarKafesi-Sa Front Lampquard-RH Arka Lamba Muhafazas-Sol Rear Lampquard Arka Lamba Muhafazas-Sa Rear Lampquard Kafes-Arka Lamba Rear Lampguard Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 Mentee Hinge Klips Clip This fiche upto (V) WF829546 ADET QTY 1 1 1 1 3 32 8 8

(Rev1)NOT NOTE Not1

Otokar

15/20

LAND ROVER 110 . 130YANGIN SNDRC FIRE EXTINGUISHERNO ILL 1

15016 (7M040K)PARANO PARTNO 72B00-35010-AA 72A15-35010-AA 71A25-35010-AA 71A25-35011-AA 71A74-35010-AA 72B00-35010-BA 2 RU612373 Not1 Not2 Not3 Not4 NOT5

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4210-27-012-5360 4210-27-006-2592 4210-27-028-4285 4210-27-028-4287 4210-27-028-4306 4210-27-028-5060 5320-99-120-9002 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Yangn Sndrc Fire Extinguisher Yangn Sndrme Cihaz-Manomet Fire Extienguisher Yangn Sndrc 6Kg Fire Extinguisher Yangn Sndrc 10Kg Fire Extinguisher Yangn Sndrc-3.75 Kg Fire Extinguisher-3.75 Kg Yangn sndrme cihaz 2kg Fire extinguisher 2kg Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 For AMB For SW+KOM+PU Additional For AMB For 71A74 Alternative ADET QTY 2 1 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2 Not3 Not3 Not4 NOT5

AMB iin geerlidir. SW+KOM+PU iin geerlidir. AMB in lave. 71A74 iin geerlidir. Alternatiftir

Otokar

15/21

LAND ROVER 110 . 130PAALIK LASTKLER-N VE ARKA MUD FLAPS-FRONT AND REARNO ILL 1

15017 (7M080K)PARANO PARTNO MUC3401-LD MUC3402-LD 71A80-70031-AA 71A80-70033-AA 2 3 4 MUC3410-LD MTC3874-LD MTC3000-LD MTC3001-LD 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11000-80009-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 11000-80008-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA NN106021 MUC3403-LD MUC3404-LD 14 15 MUC3411-LD MTC8358-LD Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-99-434-9212 2540-99-275-5115 2540-27-028-4499 2540-27-028-4509 2540-99-743-6443 2590-99-215-8580 5340-99-727-8166 5340-99-701-6051 5306-27-006-2701 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2700 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5310-99-138-4838 2540-99-212-6790 2540-99-957-9927 2540-99-883-3278 2540-99-713-3023 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Paalk-Sa n Mud Flap-Front RH Paalk-Sol n Mud Flap-Rear LH Paalk Komple-Sol/n Mudflap-Front/LH Paalk Komple-Sa/n Mudflap Assy-Front/RH +Paalk Lastii-n +Mud Flap-Front +Destek Braketi +Stiffener Bracket +Balant Braketi-Sa +Mounting Bracket-RH +Balant Braketi-Sol +Mounting Bracket-LH +Cvata M6x25 +Screw M6x25 +Pul A6 +Washer A6 +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Somun M6-8 +Nut M6-8 (NH106041) +Civata M6x20 +Screw M6x20 +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Pul A6 +Washer A6 +Somun +Nut Captive Paalk-Arka Sa Mud Flap-Rear RH Paalk-Arka Sol Mud Flap-Rear LH +Paalk Lastii-Arka +Mud Flap-Rear +Balant Braketi-Sa +Mounting Bracket-RH For SW+KOM from (V) XF829547 ADET QTY 1 1 1 1 2 2 1 1 6 6 6 6 4 4 4 4 1 1 2 1

(Rev0)NOT NOTE

Not1 Not1

SW+KOM iin (V) XF829547den itibaren geerlidir.

Otokar

15/22

LAND ROVER 110 . 130PAALIK LASTKLER-N VE ARKA MUD FLAPS-FRONT AND REARNO ILL

15017 (7M080K./..)PARANO PARTNO MTC8357-LD 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11000-80007-AA WJ600041 71A00-80318-AA 11000-80301-AA 11000-80203-AA FS106201L 11000-80301-AA 11000-80351-AA NN106001 AWR6715 25 26 27 28 FS106167L 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA Not2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-99-581-6517 5306-27-006-2699 5310-99-948-0345 5310-27-006-2946 5310-27-006-2927 5310-27-006-2769 5306-99-663-5061 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5325-27-014-0037 5310 99-126-4176 5305-99-096-4551 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 U1030 U1030 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION +Balant Braketi-Sol +Mounting Bracket-LH +Civata M6x16 +Screw M6x16 +Pul +Plain Washer +Pul 6.4x14 +Washer 6.4x14 +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Somun M8-6 +Nut M8-6 +Civata +Flange Screw +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Pul A6 +Washer A6 +Dbel +Nutsert +Dbel-Kr, M6 +Nutsert-Blind, M6 +Vida-Flanl, M6 X 16, Flanl +Screw-Flanged Head, M6 X 16, Flanged Head +Pul A6 +Washer A6 +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Somun M6-8 +Nut M6-8 (NH106041) From (V) 2W844139 ADET QTY 1 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 4 8 4 4

(Rev0)NOT NOTE

Not2

(V) 2W844139dan itibaren geerlidir.

Otokar

15/23

LAND ROVER 110 . 130VN VE BALANTILARI WINCH AND MOUNTINGSNO ILL 1

15018 (7M100T)PARANO PARTNO 71A00-35500-BA 71A30-35502-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71A00-35530-AA 71A00-35531-AA 71A00-35532-AA 71A00-35533-AA 71A00-35534-AA 71A00-35535-AA 71A00-35536-AA 71A00-35537-AA 71A00-35538-AA 71A00-35539-AA 71A00-35540-AA 71A00-35541-AA 71A00-35542-AA 71A00-35543-AA 71A00-35544-AA 71A00-35545-AA 71A00-35546-AA 71A00-35547-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3810-27-028-5648 2590-27-028-4047 2590-27-028-5621 9905-27-028-7208 5306-27-028-7014 5306-27-028-7015 5331-27-028-8407 3040-27-028-5625 5330-27-028-7934 3040-27-028-5623 5330-27-028-7935 3020-27-029-7904 3010-27-028-4271 3010-27-028-4273 3120-27-028-5619 3010-27-028-4279 3020-27-028-5633 5306-27-028-7320 3120-27-028-4810 3120-27-028-5106 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Vin-12V (Warn-M8000) Winch Vin-12V (Warn-M8274) Winch +Arka Kapak Komple +End Housing Assy +Etiket +Decal +Civata +Socket HeadCapscrew10-24x2 1/2 +Civata +Detent Screw +O Ring +O-Ring Seal +Kol +Clutch Lever +Conta +Retainer Seal +Mil +Hex Shaft. 10.10 +Conta +Gasket +Ayna Dili +Sun Gear +Tayc Komple +Carrier Assembly-Stage 1 +Tayc Komple +Carrier Assembly-Stage 2 +Yatak +Thrust Bearing +Tayc Komple +Carrier Assembly-Stage 3 +Tabla Dilisi +Ring Gear +Civata +Bolt Shcs Thread Cutting 5/16+Yatak-Dili +Drum Support-Gear Train +Yatak-Motor +Drum Support-Motor ADET QTY 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/24

LAND ROVER 110 . 130VN VE BALANTILARI WINCH AND MOUNTINGSNO ILL 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

15018 (7M100T./..)PARANO PARTNO 71A00-35548-AA 71A00-35549-AA 71A00-35550-AA 71A00-35551-AA 71A00-35552-AA 71A00-35553-AA 71A00-35554-AA 71A00-35555-AA 71A00-35556-AA 71A00-35524-AA 71A00-35557-AA 71A00-35558-AA 71A00-35559-AA 71A00-35560-AA 71A00-35561-AA 71A00-35562-AA 71A00-35563-AA 71A00-35564-AA 71A00-35565-AA 71A00-35506-AC

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3120-27-028-5107 5340-27-028-5108 3020-27-028-5617 2590-27-028-5102 5306-27-028-7322 2530-27-028-4815 3020-27-028-5626 2590-27-028-5105 6105-27-028-4324 4010-27-010-8493 4030-27-028-5640 5340-27-028-5646 6150-27-028-8247 5306-27-028-7324 2910-27-029-1162 5999-27-032-2697 6150-27-028-5230 4120-27-032-2344 5340-27-028-5643 2590-27-027-8173 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION +Bur +Drum Bushing +ubuk +Tie Rod +Dili +Drive Splined W/Retaining Ring +Tambur Komple +Drum Assembly +Civata +Button Head Capscrew +Fren Komple +Brake Assembly +Kavrama +Motor Coupler +elik Halat Balant Braketi +Wire Rope Terminal Kit +Motor 12V +Motor 12V DC +elik Halat (WARN 27110 +Steele Rope +Kanca +Clevis Hook 3/8 Slip +Kumanda Kolu +Boot. Electrical Terminal +Kablo Komple +Cable Assy Electric 2GAx72 +Civata +Hex Head Capscrew M8x2.25x12mm +Selenoid +Solenoid Terminal Upright +Vin Kontrol +Winch Control 12V DC +Kablo Komple +Cable Assy-Electric 2GAx72 +Uzaktan Kumanda +Remote Control Assembly +Makara +Fairlead Roller Vin Bal.Sac Kmp Winch Mounting Bracket Assy ADET QTY 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/25

LAND ROVER 110 . 130VN VE BALANTILARI WINCH AND MOUNTINGSNO ILL

15018 (7M100T./..)PARANO PARTNO 72A33-35506-AA 39 40 41 42 14C01-80106-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA 71A72-78003-AB 71B11-78001-AA 43 44 71B11-01801-AA 71A00-36384-AA 71A00-36385-AA 71A00-36386-AA 45 46 71A00-36615-AA 73B10-36100-AA Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-1707 5305-27-024-5719 5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 2540-27-027-5629 2540-27-028-4359 2510-27-024-6417 6150-27-028-4875 6150-27-028-4877 6150-27-028-4886 6150-27-028-4888 6150-27-029-0156 130 Aralar iin geerlidir. T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Vin Balant Sac Komple Mounting Plate Assy-Winch Civata M10x25 Screw Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 n Tampon Komple Front Bumper Assy n Tampon Front Bumper n Taban Koruma ubuu Ko Under Rider Protection Bar Ass Vin Kumanda Kablosu Cable Vin Kumanda Kablosu Winch Vin Kumanda Kablosu Cable Vin Ara Kablosu Cable Vin Besleme Kablosu Winch Supply Cable For 130 vehicles ADET QTY 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE Not1

Not1

Otokar

15/26

LAND ROVER 110 . 130RADYO/TEYP-ANTEN RADIO/TAPE-ANTENNANO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15019 (7M100W)PARANO PARTNO 12B19-36591-AB 71B04-36592-AA 71B04-36594-AA 71B04-36598-AA 72B08-36207-AA 71A00-36403-AA 276054-LD

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-6790 5965-27-029-7908 5985-27-028-4297 6150-27-028-7429 2590-27-027-6265 5325 27 006 2874 5325-27-006-2874 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Radyo-Teyp Radio-Tape Hoparlr Spaker Anten Aerial Anten Uzatma Kablosu Cable-Aerial Hoparlr Tespit Braketi Mounting Bracket-Speaker Gromet Grommet Gromet Grommet ADET QTY 1 2 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/27

LAND ROVER 110 . 130ETKET VE PLAKETLER LABEL AND PLATESNO ILL 1 2

15020 (7M10K)PARANO PARTNO 71A00-70062-BA 71A00-72058-AC 71A00-72058-AD 3 71A00-72059-BB 71A79-72059-BA 4 5 6 71A70-38037-AA 71A00-72062-BB 71A10-36210-AA 71A10-36210-BA 7 8 71A10-36247-AA 71A10-36249-AA 71A10-36248-AA 9 71B11-36597-AA 72A30-36597-AA 72A55-36597-AA 10 11 12 MXC6397-L BTR516LVA 72A22-72060-AA 71B22-72705-AA MRC7253-LD Not1 Not2 Not3 NOT6 NOT8

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 7690-27-006-2878 7690-27-006-2800 9905-27-029-1020 7690-27-006-2801 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Land Rover Lisans Armas Label-L.R. Licence Ara Tantm Plaketi Identification Plate of Vehicl Ara Tantm Plaketi Identification Plate Of Vehicl Yalama Etiketi Label-Lublication Etiket-Yalama Tablosu Label-Lublication Chart Etiket-Antifriz kaz Label-Warning/Anti-freeze Hidrolik Ya Etiketi Label-Hydraulic Oil Etiket-Ak Ana alter Label-Battery Main Switch Etiket-Ak Ana alter Label-Battery Main Switch Etiket-Sis Far/Askeri Ar Label-Fog Lamp/Military Vehicl Etiket-Konvoy Label-Convoy Etiket-Normal Label-Normal Ek Sigorta Etiketi Label-Additional Fuse Ek Sigorta Etiketi Label-Additional Fuse Ek Sigorta Etiketi Label-Additional Fuse n kartma-110" Name Plate 110-Front kartma-TDI Badge-TDI Plaket-Boyut/Kapasite Label Kaput Ama kaz Etiketi Etiquette Informer Opening Cover kaz Etiketi-Radyatr Dol Warning Plate-Radiator Filling Upto (V) WF829546 From (V) XF829547 For 72A30 For Friendly Countries vehicles Used for 72A55 (KKK workshop) vehicles ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 Not2

NOT6

9905-27-028-7154 7690-27-006-2803 7690-27-006-2804

T0675 T0675 T0675

NOT6

7690-27-006-2806 7690-27-006-2808 7690-27-006-2807 9905-27-028-7188 9905-27-028-7204 T0675 T0675 T0675

Not3 NOT8

7690-27-027-3653 2510-99-611-7572 9905-27-028-9082 7690-27-006-2815 7690-27-020-8730

T0675 U1030

T0675 T0675

(V) WF829546 ya kadar geerlidir. (V) XF829547 den itibaren geerlidir. 72A30 iin geerlidir. Dost lke Aralar iin 72A55 (KKK Tamir) arac iin geerlidir.

Otokar

15/28

LAND ROVER 110 . 130ETKET VE PLAKETLER LABEL AND PLATESNO ILL

15020 (7M10K./..)PARANO PARTNO MWC1691-LD 31D00-16780-AA MXC6401-L RTC9400-LD DAS100150 71A70-38037-AA 71A70-11021-AA 71A70-11021-BA 71A26-11021-BA 72A26-11021-AA 13 72A55-79186-AB NOT4 NOT5 NOT6 NOT7 NOT8 NOT9

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-99-225-6190 9905-27-028-7206 7690-99-051-6914 7690-27-006-2870 2540-99-961-3037 9905-27-028-7154 9905-27-028-7148 U1030 T0675 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Etiket-dnen paralar Label-rotating parts Etiket-Turbo kaz Label-Turbo Warning Arka kartma Tape Logo Rear Etiket-Antifriz Sticker_Anti-freeze n Arma Badge-Grille Etiket-Antifriz kaz Label-Warning/Anti-freeze Lastik Basn Etiketi Label-Tyre Pressure Lastik Basn Plaketi Plaquette-Tyre Pressure Lastik Basn Etiketi Label-Tyre Pressure Lastik Basn Etiketi Label-Tyre Pressure Kilit kaz Etiketi Label-Lock Warning From (V) 2W846431 From (V) 2W848819 For Friendly Countries vehicles Used for 130 vehicles Used for 72A55 (KKK workshop) vehicles Used for 72A91 (Aselsan KMS) vehicles ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

NOT4 NOT5 NOT6 NOT7 NOT9 NOT8

(V) 2W846431 den itibaren geerlidir. (V) 2W848819 dan itibaren geerlidir. Dost lke Aralar iin 130 Aralar iin geerlidir 72A55 (KKK Tamir) arac iin geerlidir. 72A91 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/29

LAND ROVER 110 . 130HAVA FLTRES - YKSELTLM AIR CLEANER - RAISEDNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15021 (7M11)PARANO PARTNO STC50265-LD 72A22-16810-AA 72A22-16812-AA 72A22-16819-AA 72A22-16811-AA 72A22-16813-AA 72A22-16814-AA 72A22-16815-AB 72A22-16816-AA 72A22-16817-AA 72A22-16818-AA 71A00-80009-AA 72A33-80211-AA 71A00-80319-AA 71A80-80678-AA 73B00-80301-AA 72A22-81328-AA 71A00-80453-AA 72A22-16822-AA 72A22-16820-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2940-99-375-0169 2940-27-028-4308 4720-27-028-0879 5340-27-018-0907 4730-27-028-1803 5330-27-028-7921 4710-27-028-0705 2590-27-027-8412 5340-27-028-7871 5340-27-028-7851 5330-27-028-7916 5306-27-024-5752 5310-27-024-5901 5310-27-006-2947 5306-27-024-5856 5310-27-024-5916 5305-27-024-5896 5310-27-024-5789 5330-27-028-7864 5325-27-019-2722 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Ykseltilmi Hava Emi Kiti Raised Air Cleaner +Hava Filtresi +Air Cleaner +Hortum-Ykseltilmi Hava Emi +Hose-Air Clenar +Plastik Kelepe +Plastic Clamp +Dirsek-Ykseltilmi Hava Emi +Elbow-Air Cleaner +Conta-Hava Emi Dirsei +Seal-Air Cleaner Elbow +Boru-Ykseltilmi Hava Emi +Hose-Air Cleaner +Braket-Yks. Hava Emi Borusu +Bracket-Air Cleaner Hose +Kelepe-Yks. Hava Emi Borusu +Clamp-Air Cleaner Hose +Kelepe- Hava Filtre Balants +Clamp-Air Filter Mounting +Conta-Hava Filtre Balants +Seal-Air Filter Mounting +Cvata M6x20 +Screw M6x20 (sh106204) +Fiberli Somun M6-8 +Nut M6-8 +Pul 6.4x14x1.6 +Washer 6.4x14x1.6 +Cvata +Screw +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Sac vidas b4.8x19 +Screw +Somun +Nut (AK610021) +Conta-Yk.Hava Emi Bl.Brkt. +Seal-Air Cleaner Mtg.Bracket +Helicoil M6 +Helicoil M6 ADET QTY 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 6 3 2 1 4 5 5 2 4

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/30

LAND ROVER 110 . 130PORT BAGAJ KOMPLE PORTABLE TRUNK ASSYNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15022 (7N01)PARANO PARTNO 72A19-30550-AA 72A06-30363-AA 72A06-30373-AA 12A14-80016-AA 71A00-80325-AA 12A14-80243-AA 72A21-30554-AA 72A06-80137-AA 72A22-80302-AA 72A06-80145-AA Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4478 2590-27-029-1278 5340-27-028-4641 5306-27-024-5618 5310-27-024-5777 5310-27-024-5685 2590-27-028-6898 5306-27-024-5868 5310-27-024-5887 5306-27-024-5877 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Portable Trunk anta Bidon Tayc Komple Bag Barrel Carrier Assy Balant Braketi Mounting Bracket Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8 Washer A8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Braket-U Profil Bracket-U Profile Cvata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M6x25 Screw M6x25 This fiche used for crew cab vehicles ADET QTY 1 1 1 4 14 2 2 12 12 6

(Rev0)NOT NOTE Not1

Bu fi ift kabin aralar iin geerlidir.

Otokar

15/31

LAND ROVER 110 . 13072A04 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15023 (7N02)PARANO PARTNO 71A23-36069-AA 72A04-36491-AA 72A04-36493-AA 72A04-36597-AA 72A04-36981-AA 72A05-36209-AA 72A05-36813-AA 72A05-36815-AA 72A06-36177-AA 72B13-36650-AA 72B13-36651-AA 72B13-36652-AA 73B11-36670-AA 12A14-37019-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6240-27-028-8376 5935-27-019-5559 5925-27-010-6210 9905-27-028-7190 5935-27-029-7123 6150-27-029-1092 5975-27-032-2766 5935-27-007-1037 2590-27-029-7909 5340-27-027-6287 5340-27-027-6288 5340-27-028-0983 5980-27-029-7055 5930-27-028-7056 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Flresan Lamba 12V 2x8W Fluorescent Lamp 12V 2x8W Makina Prizi-Sva st Socket 25A Votomat Sigorta-Kutulu Fuse 25A Ek Sigorta Etiketi Fuse Label Toprakl Kapakl Ankastre Priz Socket Topraklama ubuu Kablosu Cable-Earth Topraklama ubuu Bar-Earth Priz/Svaalt Socket ereve+Plaka Frame Assy Anahtar Sac Switch Plate Anahtar Sac Switch Plate Anahtar Alt Kutusu Switch Box-Lower Diyod-3A Diode-3A Anahtar-Tavan Lambas Switch-Interior Lamp ADET QTY 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/32

LAND ROVER 110 . 13072A04 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15024 (7N03)PARANO PARTNO 31D00-76232-AA 71A22-76153-AA 71A22-76155-AA 71B21-76135-AB 72A04-76232-AA 72A04-76146-AA 72A15-76175-AA 73A04-76092-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4720-27-027-5921 4720-27-027-4897 4720-27-027-4900 2930-27-028-6880 4720-27-028-0007 5340-27-028-3239 2540-27-028-0882 5340-27-028-0563 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kalorifer Hortumu-Giri Hose-Rear Heater Kalorifer Giri Hortumu Hose Heater Inlet Kalorifer k Hortumu Hose Heater Return Petek Komple 12V Radiator-Interior 12V Kalorifer Hortumu-k Hose-Heater Klima Balant Sac Mounting Plate-Air Condition Kalorifer Kapak Sac Cover Plate-Heater Kapama Sac-Kalorifer Hortumla Cover Plate-Heater Hose ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/33

LAND ROVER 110 . 13072A04 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15025 (7N04)PARANO PARTNO 12A14-55126-BA 70A00-58268-AA 70B10-78604-AA 71B21-67067-AA 71B21-67068-AA 71B21-72540-AA 71B22-67387-AA 72A04-61620-AA 72A04-67390-AB 72A04-73222-AB 72A06-72650-AA 72A12-70251-AA 72B13-55078-AA 72B13-55079-AA 72B13-55089-AA 73A00-32102-AA 73B00-57031-AA 72A04-32048-AA 72A04-55076-AA 72A04-55528-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-024-4146 2510-27-027-8566 2540-27-028-2019 2510-27-028-7225 5330-27-028-7241 5330-27-028-7938 5330-27-028-7253 5340-27-028-4168 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Alt Contas Seal Emi Izgaras Intake Grill Basamak Komple Step Assembly Cam-Arka Kap Window-Rear End Door Cam Lastii-Arka Kap Glazing Strip Conta Seal Cam Lastii-Kabin Glazing Rubber-Cab Gergi Kua Strained Strap Srgl Cam Komple Sliding Glass ekmeceli Masa Komple Table with Drawer Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing Al.Yatak Al.Bearing Kapak Menteesi-Sa Hinge-Cover-RH Kapak Menteesi-Sol Hinge-Cover-LH zel Pul Washer-Special Kelepe Clamp Kapak Tutucu Cap Retainer Is Kalkan Komple Heat Shield Assembly Kapak Cover Kasa Kilit Takm Lock Assembly-Body ADET QTY 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

7110-27-028-4230 2510-27-028-3177 2510-27-028-6474 2510-27-028-8421 2510-27-029-1231 5310-27-028-7988 5340-27-028-7861 5340-27-028-2436 2990-27-029-8633 5340-27-028-1776 2510-27-029-1149

Otokar

15/34

LAND ROVER 110 . 13072A04 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A04 VEHICLESNO ILL 22 23 24 25 26

15025 (7N04./..)PARANO PARTNO 72A04-58242-AA 72A04-72157-AA 72A04-72173-AA 72A13-70253-AA 72B13-73224-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4836 2510-27-028-3164 5340-27-028-1704 5315-27-028-4414 5340-27-032-2768 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tayc Komple Carrier Assembly Kapama Sac Cover Plate L Sac-Kapama Sac L Plate Pim Komple Pin Assy Dolap Tutucu Holder Cubboard ADET QTY 1 1 3 1 6

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/35

LAND ROVER 110 . 13072A05 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A05 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15026 (7N05)PARANO PARTNO 72A05-36179-AA 72A05-36209-AA 72A05-36813-AA 72A05-36815-AA 72A05-36833-AA 72A05-36834-AA 72A05-36835-AA 72A05-36840-AA 72A05-36992-AA 72A06-36172-AA 72A06-36174-AA 72A06-36177-AA 72A06-36179-AA 72A05-36817-AA 72A05-36818-AA 72A05-36831-AA 72A05-36832-AA 72A05-36836-AA 72A05-76002-AA 72A05-76006-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4730-27-028-8198 6150-27-029-1092 5975-27-032-2766 5935-27-007-1037 6220-27-028-8356 5925-27-028-7952 5925-27-028-7954 6240-27-027-9050 6150-27-028-8249 4030-27-032-2853 5340-27-028-8177 2590-27-029-7909 4730-27-028-8216 5935-27-029-7918 5925-27-028-7978 5930-27-028-7141 6220-27-028-8354 5925-27-028-7957 4120-27-028-4064 2930-27-032-3372 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Bkey Dirsek Elbow Topraklama ubuu Kablosu Cable-Earth Topraklama ubuu Bar-Earth Priz/Svaalt Socket kaz Lambas-220V/Krmz Lens Warning Lamp Otomatik Sigorta 10A Fuse Otomatik Sigorta 16A Fuse 16A Ampul-Neon 220V Bulb Kablo-Terminal Kutusu/Ak Cable-Terminal Box/Battery Tavan Ask Takm Ceiling Hanger Team Kanal Biti Kapa Plug ereve+Plaka Frame Assy Bkey Dirsek Elbow-Concave Priz-Kauuk Kapl/Kapakl Tekl Socket-With Cover Single Pako alter (3 Faz 63A) Switch Ikaz Lambas-220V/Sar Lensli Warning Lamp-220V/Yellow Ikaz Lambas-220V/Yeil Lensli Warning Lamp-220V/Green Otomatik Sigorta 6A Fuse 6A Klima Komple-220V (COLEMAN) Air Condition-220V (COLEMAN) +Istc Eleman +Heat Element ADET QTY 1 2 2 5 1 3 1 3 1 15 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/36

LAND ROVER 110 . 13072A05 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A05 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15027 (7N06)PARANO PARTNO 12A14-55022-AA 72A05-55014-AA 72A05-68024-AA 72A05-68026-AA 72A06-60035-AA 72A06-60040-AA 72A06-72650-AA 72B16-01510-AA 72B16-01619-AA 73B00-55144-AA 73B00-55146-AA 72B16-35059-AA 72B16-01620-AA 72A06-76528-AA 72A05-73399-AA 72A05-73172-AA 72A05-73171-AA 72A05-73170-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-3898 2540-27-029-7172 2540-27-028-5161 2540-27-028-5158 2510-27-028-5099 2510-27-028-1170 2510-27-028-3177 2590-27-024-6539 9510-27-024-6546 2590-27-027-4971 2590-27-027-4973 5120-27-028-5512 9510-27-024-6543 5340-27-027-8454 3895-27-029-8525 5340-27-028-4860 5340-27-028-4858 5340-27-028-4856 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tutamak Handle Kap Kolu ve Kilit Takm Door Handle And Lock Assy Dolap st-Alt Oturak Minderi Cushion Dolap st-Srt Minderi Back Cushion Korkuluk Komple Banister Assy. Korkuluk Komple Banister Assy. Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing Kriko Demiri Komple Jack Holder Assembly asi Balant Profili Profile-Jack to Chassis Kap Tutucu-Erkek Door Retainer-Male Kap Tutucu-Dii Door Retainer-Female Kriko Komple Jack Assembly asi Balant Takviyesi Reinforcement-Chassis Mounting Klima Ara Balant Takozu Buffer-Air Condition Mounting Kablo Makaras Komple Roller Assembly-Cable J Balant Eleman Kmp. n Yan J Mounting Brkt. Assy-Side/FR J Balant Eleman Kmp.n Orta J M.ting Brkt.Assy-FR Intermed J Balant Eleman Komple Arka J Mounting Bracket Assy-Rear ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/37

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15028 (7N07)PARANO PARTNO 71B21-36025-AA 71B22-36365-AA 72A05-36815-AA 72A06-36172-AA 72A06-36174-AA 72A06-36175-AA 72A06-36177-AA 72A06-36178-AA 72A06-36179-AA 72A06-36187-AA 72A06-36227-AA 73A10-36415-AA 73B11-36414-AA 73B11-36645-AA 31D00-36363-AA 72A06-36124-AA 72A06-36173-AA 72A06-36181-AA 72A06-36183-AA 72A06-36229-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-028-8126 5930-27-028-5188 5935-27-007-1037 4030-27-032-2853 5340-27-028-8177 5340-27-032-2912 2590-27-029-7909 4730-27-028-8227 4730-27-028-8216 9905-27-028-7198 5925-27-028-7959 6150-27-028-8069 6150-27-028-8071 2930-27-028-0742 5930-27-028-7064 5935-27-029-7081 2590-27-028-7840 6110-27-028-7926 9905-27-028-7194 6150-27-028-5523 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION lave Kalorifer Kablosu Cable-Extra Heater Anahtar-Ildak Switch-Beacon Priz/Svaalt Socket Tavan Ask Takm Ceiling Hanger Team Kanal Biti Kapa Plug Kanal-El Adaptr Way-Adaptor ereve+Plaka Frame Assy Yatay Dirsek Elbow-Horizontal Bkey Dirsek Elbow-Concave Etiket-Klima/Prizler Label Pako alter-3 Fazl Circuit Breaker-3 Way Kablo-ift arj Role (+) Cable Assy-Split Charge Relay Kablo-ift arj Cable Assy-Split Charge Koruyucu Kafes Protection Grille Anahtar-Turbofan Switch-Turbofan Altl Priz Grubu Socket-Six Pin Kablo Tutucu Holder-Cable Soket Kutusu Socket Box Etiket-Jeneratr Label-Generator Uzatma Kablosu Cable ADET QTY 1 1 2 25 6 5 8 12 12 1 1 1 1 1 1 6 24 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/38

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15028 (7N07./..)PARANO PARTNO 83A02-36755-AA 72A06-36185-AA 72A06-35075-AA 72A06-35010-AA 72A06-32096-AA AFU1090 AMR3324 AMR3325 72A15-62114-AA 72A06-73531-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5925-27-028-8097 9905-27-028-7196 9905-27-028-7191 6115-27-028-4065 4710-27-028-5167 5340-99-788-7393 5945-99-269-2109 5945-99-847-8377 5340-27-029-0253 6150-27-028-8160 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Devre Kesici-15A Fuse-15A Etiket-ebeke Label Etiket-Jeneratr kaz Label Jeneratr Generator Jeneratr Egzost Uzatma Borusu Exhaust Pipe-Extension Klip Clip Rle 33 RA-12V Relay 33 RA-12V Voltaj lme Rlesi Relay Jeneratr Kza Komple Generator Way Assy Besleme Kablosu Feeder Cable Assembly ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/39

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15029 (7N08)PARANO PARTNO 12A14-55063-AA 12A17-55362-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 71B22-57510-AA 72A06-55124-AA 72A06-55510-AA 73B00-57135-AA 12A17-55215-AA 72A06-50302-AA 72A06-50315-AA 72A06-55360-AA 72A06-57130-AA 72A06-57138-AA 72A06-57143-AA 72A06-57144-AA 31D00-38280-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-1774 5340-27-027-5917 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 5340-27-029-1188 2540-27-028-3969 5340-27-029-0597 5340-27-027-8471 2540-27-028-3312 4710-27-028-4215 2590-27-028-9136 2510-27-028-5590 2590-27-028-4791 3130-27-028-4421 5340-27-027-8216 2590-27-027-8414 5340-27-027-6068 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Handle inner Ara Balant Sac Mounting Bracket Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Plastik Izgara x D Kol-Sol Kilitli External Door Handle-Lock/LH Kilit Alt Sac Locking Plate Tutamak Handle Kilit Mekanizmas Lock Mechanism Klape Yan Borusu Komple Side Tube Assy-Flap Klape Contalama erevesi Sealing Frame-Flap Mekanizma Komple Mechanism Assembly Jeneratr Klapesi Komple Flap Assy-Generator Piston Alt Yata Lower Plate-Piston Kilit Mekanizmas Yatak Sac Bearing Plate-Lock Mechanism Piston st Yataklama Komple Upper Plate Assy-Piston Lastik Takoz Buffer-Rubber ADET QTY 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 9

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/40

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24

15029 (7N08./..)PARANO PARTNO 72A06-30362-AA 71B21-60959-AA 72A06-73488-AA 72A06-73494-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-3136 5340-27-028-1380 5340-27-027-8869 2510-27-028-0885 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Port Bagaj-anta Bidon Tayc Luggage Carrier-Jerrican Kilit Karl Striker Lock Kilit Karlk Sac Plate-Striker Lock Kilit Komple Lock Assembly ADET QTY 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/41

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15030 (7N09)PARANO PARTNO 71B11-68070-AA 72A15-61620-AA 71A23-72034-AA 71B22-72032-AA 72A06-68400-AA 72A06-60035-AA 72A06-60040-AA 72A06-73520-AA 72A06-73521-AA 72A06-73522-AA 72A06-73523-AA 72A06-73524-AA 72A06-73525-AA 72A06-73526-AA 72A06-73527-AA 72A06-73528-AA 72A06-73529-AA 72A06-73530-AA 72A06-73703-AA 72A22-72017-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-8508 5340-27-028-4444 2540-27-028-0964 5340-27-029-1196 7110-27-028-5044 2510-27-028-5099 2510-27-028-1170 5985-27-032-2841 5340-27-032-2719 2590-27-028-5191 2590-27-028-5192 3040-27-029-0771 4720-27-028-6882 2990-27-028-4066 4720-27-028-6886 4730-27-028-8014 2590-27-028-5195 5340-27-029-8205 5306-27-028-7897 3120-27-028-5202 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gergi Kay Tutucusu Retainer Gergi Kua Tension Strap Havalandrma Kapa Cover Plastik Izgara Rubber Grill Sekreter Koltuu Arm Chair Korkuluk Komple Banister Assy. Korkuluk Komple Banister Assy. Teleskopik Anten Direi Komple PT12 Combined Collared Mast As Dner Alt Tabla Rotatable Base Assy. st Balant Braketi Upper Mounting Bracket Assy Alt Balant Braketi Lower Mounting Bracket assy. Dndrme Kolu 4 1/2 Handwheel Assy. Tahliye Hortumu Drain Hose Assembly Kompresr Compressor-Model 30E 12V Hava Hortumu 3/8 Air Hose Hortum Kelepesi Hose Clips kaz Anahtar-Anten Ak PT/YT Internal Extension Warni Koruyucu Klf PT Canvas Cover J Civata J Bolt Bur Bush ADET QTY 16 8 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/42

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15030 (7N09./..)PARANO PARTNO 72A06-76528-AA 72A06-73100-AA 72A06-73121-AA 72A06-73126-AA 72A06-73143-AA 72A06-73148-AA 72A06-73149-AA 72A06-73220-AA 72A06-73222-AA 72A06-73224-AA 72A06-73495-AA 72A06-73496-AA 72A06-73499-AA KVV100000-L 72A06-72650-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-027-8454 2590-27-028-4723 5975-27-029-7065 2510-27-027-8444 2510-27-028-1178 5340-27-027-8311 5340-27-027-8323 7125-27-028-4145 7110-27-027-8754 7110-27-027-8752 2590-27-027-8351 2590-27-027-8349 2590-27-027-8360 2590-99-980-8799 2510-27-028-3177 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klima Ara Balant Takozu Buffer-Air Condition Mounting Jeneratr Platformu Komple Platform Assy-Generator Elektrik Panosu Komple Panel Assy-Electric Pano Sac Plate-Panel Monitr Sehpa skeleti Komple Frame Assy-Monitor Shelf st Plaka Plate-Upper Alt Plaka Plate-Lower Rafl Dolap Cabinet-Shelf Masa Tablas Plate-Table Katlanr Masa Tablas Plate-Foldable Table Yan Balant Sac Mounting Plate-Side Masa Tespit Sac Fixed Plate-Table Ask Balant Sac Komple Mounting Plate Assy-Hanger Tapa-Kriko Braketi Plug Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing ADET QTY 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 116 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/43

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15031 (7N10)PARANO PARTNO 72A06-67003-AB 72A06-67068-AA 72A06-67156-AB 72A06-72056-AA 72A06-72059-AA 72A15-67168-AA 72B15-67042-AA 72B15-67067-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Cam erceve Komple-Sa Yan Window Frame Assy-RH Cam Lastii Glazing Rubber Cam erceve Komple-Sol Yan Window Frame Assy-LH Yan Cam Perdesi Curtain-Side Glass Cam Perdesi-Arka Kap Curtain-Rear Glass Cam Lastii Glazing Rubber Arka Kap Cam Lastii Glazing Rubber-Rear End Door Arka Kap Cam Glass-Rear End Door ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2

(Rev2)NOT NOTE

5330-27-028-7255

2540-27-028-5098 2540-27-028-5097 5330-27-028-7272 5330-27-028-7231 2510-27-028-5517

Otokar

15/44

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15032 (7N11)PARANO PARTNO 72A06-73705-AA 72A06-73708-AA 72A06-73709-AA 72A06-73710-AA 72A06-73713-AA 72A06-73714-AA 72A06-73715-AA 72A06-73716-AA 72A06-73717-AA 72A06-73718-AA 72A06-73719-AA 72A06-73720-AA 72A06-73721-AA 72A06-73722-AA 72A06-73723-AA 72A06-73728-AA 72A06-73729-AA 72A06-73730-AA 72A06-73731-AA 72A06-73735-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-027-8346 2590-27-027-8342 2590-27-027-8339 2590-27-028-4838 2590-27-027-8336 2590-27-027-8334 2590-27-028-5196 2590-27-027-8328 2590-27-027-8355 2590-27-027-7960 2590-27-027-7958 2590-27-027-7951 2590-27-027-7948 2590-27-028-4867 2590-27-028-2418 2590-27-027-7947 2590-27-027-7946 2590-27-028-4360 4710-27-028-0695 2510-27-028-0631 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Braket Bracket Braket Komple Bracket Assy Arka Regal Braketi Bracket-Rear Shelf Arka Regal Braketi Bracket-Rear Shelf Arka Regal Balama Braketi Mounting Bracket-Rear Shelf Regal st Braketi Upper Bracket-Shelf Regal st Braketi Upper Bracket-Shelf n Regal Braketi Bracket-Front Shelf Masa Balant Paras Mounting Bracket-Table Masa Balant Braketi Mounting Bracket-Table Masa Balant Braketi Mounting Bracket-Table Masa Balama Paras Mounting Bracket-Table Arka Regal Balama Braketi Mounting Bracket-Rear Shelf Arka Regal Balama Braketi Mounting Bracket-Rear Shelf Cihaz Tutucu Sac Holder Plate-Device Sac Komple Plate Assy U Sac U Plate n Regal Braketi Bracket-Front Shelf Boru Tube Raf Shelf ADET QTY 8 14 1 1 1 1 2 1 2 4 2 4 1 1 7 4 3 1 4 10

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/45

LAND ROVER 110 . 13072A06 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A06 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15032 (7N11./..)PARANO PARTNO 72A06-73736-AA 72A06-73739-AA 72A06-73740-AA 72A06-73741-AA 72A06-73742-AA 72A06-73743-AA 72A06-73744-AA 72A06-73745-AA 72A06-73746-AA 72A06-73747-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-0633 2510-27-028-0636 2590-27-028-0640 2590-27-028-0641 2590-27-028-0642 2590-27-028-0662 2590-27-028-0668 2590-27-027-7943 5670-27-028-5205 5670-27-028-0718 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Raf Shelf Regal Altl Lower Plate-Shelf Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Balant Sac Mounting Plate Raf Profili Profile-Shelf Raf Profili Profile-Shelf ADET QTY 7 2 2 4 2 1 1 7 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/46

LAND ROVER 110 . 13072A07 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A07 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15033 (7N12)PARANO PARTNO 12A14-55063-AA 13B00-51506-AA 71B22-55070-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 71B22-55502-AA 71B22-55503-AA 71B22-67387-AA 72A04-55520-AA 72A06-30362-AA 72A06-72650-AA 72A07-67003-AB 72A07-67068-AA 72A07-67152-AB 72A07-67390-AB 72A08-30550-AA 72A21-30554-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-1774 5340-27-028-1769 5340-27-029-1290 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 2590-27-027-7999 5340-27-027-6041 5330-27-028-7253 2540-27-028-3960 2590-27-028-3136 2510-27-028-3177 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Handle inner Fan emberi Fan Strap Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Srg Yata st Sliding Housing-Upper Srg Yata Alt Sliding Housing-Lower Cam Lastii-Kabin Glazing Rubber-Cab D Kol/Sa Kilitli External Handle-Lock Port Bagaj-anta Bidon Tayc Luggage Carrier-Jerrican Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing Cam ereve Komple-Sa Window Assembly-RH Cam Lastii Glazing Rubber Cam erevesi Komple-Sol Window Assembly-LH Cam erevesi Komple Window Assembly Port Bagaj Komple Portable Trunk Assy Braket-U Profil Bracket-U Profile ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

5330-27-028-7259

2590-27-028-3135 2590-27-028-6898 T0675

Otokar

15/47

LAND ROVER 110 . 13072A07 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A07 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

15033 (7N12./..)PARANO PARTNO 73A10-36415-AA 73B11-36414-AA AMR3324 AMR3325 72A07-72055-AA 72A07-72056-AA 72A07-72059-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-028-8069 6150-27-028-8071 5945-99-269-2109 5945-99-847-8377 2540-27-028-5047 2540-27-028-5052 2540-27-028-5049 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kablo-ift arj Role (+) Cable Assy-Split Charge Relay Kablo-ift arj Cable Assy-Split Charge Rle 33 RA-12V Relay 33 RA-12V Voltaj lme Rlesi Relay Arka Kap Cam Perdesi-Sa Curtain-Rear End Door/RH Sol Yan Cam Perdesi Curtain-Side/LH Arka Kap Cam Perdesi-Sol Curtain-Rear End Door/LH ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/48

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15034 (7N13)PARANO PARTNO 71B22-36035-AA 71B22-36549-AA 72A04-36491-AA 72A05-36815-AA 72A06-36174-AA 72A06-36175-AA 72A06-36177-AA 72A06-36179-AA 72A08-36161-AA 72A08-36164-AA 72A13-36506-AA 72A13-36507-AA 72A14-36104-AA 74B00-36136-AA 74B00-36135-AA 71A72-35012-AA 71A72-73225-AA 71A72-73227-AA 72A08-30628-AA 72A08-76010-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 9905-27-029-7155 5945-27-009-6504 5935-27-019-5559 5935-27-007-1037 5340-27-028-8177 5340-27-032-2912 2590-27-029-7909 4730-27-028-8216 2590-27-028-5581 5935-27-007-4564 6240-27-028-8379 6240-27-028-8380 5999-27-021-7612 5935-27-029-1238 5940-27-032-2760 6220-27-029-0127 2510-27-028-5088 5340-27-028-9083 2590-27-028-1388 4520-27-032-2931 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Reflektr Krmz Red Reflector-Door Flar-12V Flasher Unit Makina Prizi-Sva st Socket Priz/Svaalt Socket Kanal Biti Kapa Plug Kanal-El Adaptr Way-Adaptor ereve+Plaka Frame Assy Bkey Dirsek Elbow-Concave L Sac-Sar akar Lamba Bal. L Plate Toprak Hatl Fi-Beyaz Plug-White Floresan Lamba Fluorescent Lamp Ampul-Floresan Lamba Bulb-Fluorescent Lamp Makaral Seyyar Kablo Cable-Movable 12 VOLT Soketi 12 Volt Socket Topraklama Terminali Terminal-Binding Projektr+300W Halojen Ampul Projector+Halogen Bulb Konsol-Jeneratr st Table-Above Generator Plastik Kelepe Clip Lamba Alt Braketi Komple Bracket Assy-Lamp Konvektr Convector ADET QTY 2 1 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 4 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/49

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 21 22

15034 (7N13./..)PARANO PARTNO 71A22-76153-AA 71A22-76155-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4720-27-027-4897 4720-27-027-4900 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kalorifer Giri Hortumu Hose Heater Inlet Kalorifer k Hortumu Hose Heater Return ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/50

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15035 (7N14)PARANO PARTNO 12A14-55063-AA 71B22-55070-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 71B22-55501-AA 71B22-55502-AA 71B22-55503-AA 71B22-55512-AB 72A04-55520-AA 72A08-55504-AA 72A08-55505-AA 12A17-76024-AA 12B18-76251-AA 71B21-67067-AA 71B21-67068-AA 72B18-35330-AA 72B18-35328-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-1774 5340-27-029-1290 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 5340-27-027-8028 2590-27-027-7999 5340-27-027-6041 5365-27-028-0892 2540-27-028-3960 3040-27-028-4108 3040-27-028-4112 5340-27-027-8460 5325-27-028-3932 2510-27-028-7225 5330-27-028-7241 5340-27-029-1367 5340-27-028-6637 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Handle inner Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Braket Bracket Srg Yata st Sliding Housing-Upper Srg Yata Alt Sliding Housing-Lower Ayar imi Shim D Kol/Sa Kilitli External Handle-Lock Srg Mili-Alt Shaft-Lower Srg Mili-st Shaft-Upper Arka Kapak-Konvektr Rear Cover-Convector Gromet Grommet Cam-Arka Kap Window-Rear End Door Cam Lastii-Arka Kap Glazing Strip Kanca Aya Support-Hook Takm Asma Kancas Hook ADET QTY 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 5 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/51

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

15035 (7N14./..)PARANO PARTNO 72B18-35326-AA 72B15-60330-AA 72B15-60326-AA 72B15-60324-AA 72B15-60322-AA 72B15-60321-AA 72B15-60316-AA 72B15-60314-AA 72B15-60304-AA 72B15-60302-AA 72B02-78604-AA 72B02-55506-AA 72A21-30554-AA 72A15-32096-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-6634 2510-27-028-0601 2590-27-028-8092 5340-27-028-5569 3120-27-028-1800 5340-27-029-7143 5340-27-028-0751 5310-27-028-7987 2510-27-028-4691 2510-27-028-4688 2540-27-028-1783 2590-27-028-3022 2590-27-028-6898 2990-27-028-1161 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Takm Asma Kancas Hook Piston Piston Somunlu Sac Nut Plate Kzak Komple Way Assembly Bur Bush Krk Accordion Coupling Balant Sac Komple Mounting Plate Assy Pul Washer Tavan Ama Borusu Komple Pipe Assembly Tavan Ama Borusu Komple Pipe Assembly Basamak Komple Step Assembly Alt Yatak Bearing-Lower Braket-U Profil Bracket-U Profile Egzost Uzatma Borusu-Jeneratr Ex.Extension Pipe-Generator ADET QTY 17 2 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 12 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/52

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15036 (7N15)PARANO PARTNO 72A08-35303-AA 72A08-35304-AA 72A08-35305-AA 72A08-35306-AA 72A08-35307-AA 72A08-35308-AA 72A08-35309-AA 72B13-35010-AA 72A08-66012-AA 72A08-58152-AA 72A08-58154-AA 72A08-58253-AA 72A08-58255-AA 72A08-58267-AA 72A08-61620-AA 72A08-61627-AA 72A08-61641-AA 72A08-72010-AA 72A08-72012-AA 72A08-73067-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-6472 5340-27-028-6471 5340-27-028-6473 5340-27-032-2919 5340-27-032-2925 5340-27-032-2698 5340-27-032-2699 6115-27-028-4314 2540-27-028-4143 5340-27-028-5576 2590-27-028-4092 5340-27-028-4438 2590-27-028-4104 2590-27-027-8181 5340-27-028-4441 5340-27-028-4442 5340-27-028-4443 7195-27-028-3087 7195-27-028-3090 2510-27-029-8151 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Alyen Anahtarl Screwdriver Mounting Tornavidalk Screwdriver Mounting Plastik Seperatr Separator-Plastic Plastik Seperatr Separator-Plastic Jeneratr-Honda Generator Taban Tahtas Floor Wooden Alt Delrin Way-Lower Skma Paras Bracket Kzak Way Arka Stoplama Komple Stop Assy-Rear Taban Plakas Komple Floor Plate Assembly Gergi Kua Tension Strap Gergi Kua Tension Strap Gergi Kua Tension Strap alma Tezgah-Sa Workbench-RH alma Tezgah-Sol Workbench-LH Pano-alma Masas Panel-Desk ADET QTY 5 19 4 1 1 18 18 1 1 4 1 4 2 1 6 2 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/53

LAND ROVER 110 . 13072A08 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A08 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24

15036 (7N15./..)PARANO PARTNO 72A08-73068-AA 72A08-73080-AA 72A08-73090-AA 72A08-30550-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-3092 5340-27-028-4161 5340-27-028-4160 2590-27-028-3135 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ekipman Balant Panosu Panel-Equipment Mounting Tp Bal.-st Kmp. Cylinder Mounting-Upper Assy. Tp Bal.-Alt Kmp. Cylinder Mounting-Bottom Assy. Port Bagaj Komple Portable Trunk Assy ADET QTY 3 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/54

LAND ROVER 110 . 13072A09 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15037 (7N16)PARANO PARTNO 71B22-36035-AA 71B22-36549-AA 72A05-36815-AA 72A06-36174-AA 72A06-36175-AA 72A06-36177-AA 72A06-36179-AA 72A08-36161-AA 72A08-36164-AA 72A13-36506-AA 72A13-36507-AA 72A14-36104-AA 74B00-36135-AA 74B00-36136-AA 12A17-76024-AA 71A72-35012-AA 71A72-73225-AA 72A08-30628-AA 72A08-35308-AA 72A08-35309-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 9905-27-029-7155 5945-27-009-6504 5935-27-007-1037 5340-27-028-8177 5340-27-032-2912 2590-27-029-7909 4730-27-028-8216 2590-27-028-5581 5935-27-007-4564 6240-27-028-8379 6240-27-028-8380 5999-27-021-7612 5940-27-032-2760 5935-27-029-1238 5340-27-027-8460 6220-27-029-0127 2510-27-028-5088 2590-27-028-1388 5340-27-032-2698 5340-27-032-2699 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Reflektr Krmz Red Reflector-Door Flar-12V Flasher Unit Priz/Svaalt Socket Kanal Biti Kapa Plug Kanal-El Adaptr Way-Adaptor ereve+Plaka Frame Assy Bkey Dirsek Elbow-Concave L Sac-Sar akar Lamba Bal. L Plate Toprak Hatl Fi-Beyaz Plug-White Floresan Lamba Fluorescent Lamp Ampul-Floresan Lamba Bulb-Fluorescent Lamp Makaral Seyyar Kablo Cable-Movable Topraklama Terminali Terminal-Binding 12 VOLT Soketi 12 Volt Socket Arka Kapak-Konvektr Rear Cover-Convector Projektr+300W Halojen Ampul Projector+Halogen Bulb Konsol-Jeneratr st Table-Above Generator Lamba Alt Braketi Komple Bracket Assy-Lamp Plastik Seperatr Separator-Plastic Plastik Seperatr Separator-Plastic ADET QTY 2 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 18 18

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/55

LAND ROVER 110 . 13072A09 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25

15037 (7N16./..)PARANO PARTNO 72A08-76010-AA 72A15-32096-AA 72B13-35010-AA 71A22-76153-AA 71A22-76155-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4520-27-032-2931 2990-27-028-1161 6115-27-028-4314 4720-27-027-4897 4720-27-027-4900 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Konvektr Convector Egzost Uzatma Borusu-Jeneratr Ex.Extension Pipe-Generator Jeneratr-Honda Generator Kalorifer Giri Hortumu Hose Heater Inlet Kalorifer k Hortumu Hose Heater Return ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/56

LAND ROVER 110 . 13072A09 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15038 (7N17)PARANO PARTNO 71B21-67067-AA 71B21-67068-AA 72A08-30550-AA 72A08-61620-AA 72A08-61627-AA 72A08-61641-AA 72A08-66012-AA 72A08-72010-AA 72A08-72012-AA 72A08-73067-AA 72A08-73068-AA 72A21-30554-AA 72B02-55506-AA 72B02-78604-AA 72B15-60302-AA 72B15-60304-AA 72B15-60314-AA 72B15-60316-AA 72B15-60321-AA 72B15-60322-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-7225 5330-27-028-7241 2590-27-028-3135 5340-27-028-4441 5340-27-028-4442 5340-27-028-4443 2540-27-028-4143 7195-27-028-3087 7195-27-028-3090 2510-27-029-8151 2510-27-028-3092 2590-27-028-6898 2590-27-028-3022 2540-27-028-1783 2510-27-028-4688 2510-27-028-4691 5310-27-028-7987 5340-27-028-0751 5340-27-029-7143 3120-27-028-1800 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Cam-Arka Kap Window-Rear End Door Cam Lastii-Arka Kap Glazing Strip Port Bagaj Komple Portable Trunk Assy Gergi Kua Tension Strap Gergi Kua Tension Strap Gergi Kua Tension Strap Taban Tahtas Floor Wooden alma Tezgah-Sa Workbench-RH alma Tezgah-Sol Workbench-LH Pano-alma Masas Panel-Desk Ekipman Balant Panosu Panel-Equipment Mounting Braket-U Profil Bracket-U Profile Alt Yatak Bearing-Lower Basamak Komple Step Assembly Tavan Ama Borusu Komple Pipe Assembly Tavan Ama Borusu Komple Pipe Assembly Pul Washer Balant Sac Komple Mounting Plate Assy Krk Accordion Coupling Bur Bush ADET QTY 2 2 1 6 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 4 4 1 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/57

LAND ROVER 110 . 13072A09 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLESNO ILL 21 22 23

15038 (7N17./..)PARANO PARTNO 72B15-60324-AA 72B15-60326-AA 72B15-60330-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-5569 2590-27-028-8092 2510-27-028-0601 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kzak Komple Way Assembly Somunlu Sac Nut Plate Piston Piston ADET QTY 4 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/58

LAND ROVER 110 . 13072A09 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A09 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15039 (7N18)PARANO PARTNO 12A14-55063-AA 71B22-55070-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 71B22-55501-AA 71B22-55502-AA 71B22-55503-AA 71B22-55512-AB 72A04-55520-AA 72A08-55504-AA 72A08-55505-AA 72A08-58152-AA 72A08-58154-AA 72A08-58253-AA 72A08-58255-AA 72A08-58267-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-1774 5340-27-029-1290 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 5340-27-027-8028 2590-27-027-7999 5340-27-027-6041 5365-27-028-0892 2540-27-028-3960 3040-27-028-4108 3040-27-028-4112 5340-27-028-5576 2590-27-028-4092 5340-27-028-4438 2590-27-028-4104 2590-27-027-8181 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kap Kolu Handle inner Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Braket Bracket Srg Yata st Sliding Housing-Upper Srg Yata Alt Sliding Housing-Lower Ayar imi Shim D Kol/Sa Kilitli External Handle-Lock Srg Mili-Alt Shaft-Lower Srg Mili-st Shaft-Upper Alt Delrin Way-Lower Skma Paras Bracket Kzak Way Arka Stoplama Komple Stop Assy-Rear Taban Plakas Komple Floor Plate Assembly ADET QTY 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 1 1 1 1 4 1 4 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/59

LAND ROVER 110 . 13072A16 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A16 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15040 (7N19)PARANO PARTNO 72A16-01571-AA 72A16-01649-AA 72A16-01673-AB 72A16-01674-AA 72A16-01675-AA 72A16-01677-AA 72A16-01682-AA 72A16-67022-AA 72A16-67186-AB 72A16-67250-AA 73B00-36061-AA 71A10-36119-AB 71A10-72065-AA 72B18-36062-AA 72A16-72274-AA 72A16-70178-AA 72A16-70057-AA 72A16-70007-AA 72A16-58102-AA 72A16-36646-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-024-6408 2540-27-024-6407 2540-27-024-6395 9515-27-024-6391 2540-27-024-6387 2540-27-024-6388 2590-27-024-6385 2510-27-027-8488 5330-27-028-7261 5340-27-028-4156 6220-27-028-3462 2590-27-027-4879 5340-27-027-5291 6230-27-032-2917 9905-27-028-7200 4710-27-028-6894 8345-27-028-4163 9905-27-028-8052 2590-27-027-8267 6150-27-028-8139 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION eki Kancas-NATO tipi Towing Jaw eki Kancas Alt Braketi-n Ta Bracket-Lower eki Kancas Braketi-Arka Bracket-Towing Jaw Sac-L Plate Sac-L Plate eki Kancas Braketi-n Bracket-Towing Jaw Braket Muhafaza Sac Bracket Arka Cam-Rezistanl Rear Glass Cam Lastii Glazing Rubber Muhafaza-Arka Cam Guard-Rear glass Projektr Komple-Kit Projector Assy-Kit D Sac Plate-Outer Krk Gaiter Sar Ildak Rotating Beacon-Yellow Etiket-Rmork ekme kaz Label-Romork Warning Ara Boru Tie Bar Bayrak Direi Komple Flag Mntgs Assy kaz Band-Arka Tampon Warning Band-Rear Bumper Takviye Sac Support Bracket Opsiyon Kablosu Cable-Option ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/60

LAND ROVER 110 . 13072A16 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A16 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

15040 (7N19./..)PARANO PARTNO 71B22-36365-AA 71A72-35256-AA 71A72-35149-AA 71A72-35144-AA 72A16-36257-AA 72A16-36597-AA 72A16-70013-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5930-27-028-5188 4210-27-028-4355 2590-27-029-1083 2590-27-029-8462 6150-27-028-8132 9905-27-028-7199 9905-27-028-8056 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Anahtar-Ildak Switch-Beacon Yangn Sndrc Fire Extinguisher Tayc Komple Carrier Assy Gergi Kay Komple Tension Strap assy Statik Elektrik Kablosu Cable-Static Electric Ek Sigorta Etiketi Label-Fuse kaz Band Warning Band ADET QTY 1 2 2 4 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/61

LAND ROVER 110 . 13072A17 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A17 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15041 (7N20)PARANO PARTNO 70B10-78604-AA 71B21-67067-AA 71B21-67068-AA 72A15-67156-AA 72A15-67168-AA 72A04-36491-AA 72A04-36493-AA 72A05-36209-AA 72A05-36813-AA 72A05-36815-AA 72A06-36177-AA 72A05-76002-AA 72A05-76006-AA 72A05-76004-AA 13 14 15 16 17 18 73B00-57031-AA 72B13-55089-AA 72B13-55079-AA 72B13-55078-AA 72A17-73222-AA 72A12-60212-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-2019 2510-27-028-7225 5330-27-028-7241 2590-27-028-4967 5330-27-028-7272 5935-27-019-5559 5925-27-010-6210 6150-27-029-1092 5975-27-032-2766 5935-27-007-1037 2590-27-029-7909 4120-27-028-4064 2930-27-032-3372 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Basamak Komple Step Assembly Cam-Arka Kap Window-Rear End Door Cam Lastii-Arka Kap Glazing Strip Cam ereve Komple-Sol Window Frame-LH Cam Lastii Glazing Rubber Makina Prizi-Sva st Socket 25A Votomat Sigorta-Kutulu Fuse 25A Topraklama ubuu Kablosu Cable-Earth Topraklama ubuu Bar-Earth Priz/Svaalt Socket ereve+Plaka Frame Assy Klima Komple-220V (COLEMAN) Air Condition-220V (COLEMAN) +Istc Eleman +Heat Element +Klima Kapa +Cover-Air Condition Kapak Tutucu Cap Retainer zel Pul Washer-Special Kapak Menteesi-Sol Hinge-Cover-LH Kapak Menteesi-Sa Hinge-Cover-RH ekmeceli Masa Komple Table with Drawer Alt Conta Lower Seal ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

5340-27-028-2436 5310-27-028-7988 2510-27-029-1231 2510-27-028-8421 7110-27-028-4141 5330-27-028-7889

Otokar

15/62

LAND ROVER 110 . 13072A17 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A17 VEHICLESNO ILL 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15041 (7N20./..)PARANO PARTNO 72A12-70251-AA 72A13-70253-AA 71B21-72540-AA 71B22-68210-AA 72A04-55076-AA 72A04-55520-AA 72A04-55528-AA 72A04-58242-AA 72A04-61620-AA 72A14-55526-AA 71B22-55512-AA 72A06-72650-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-6474 5315-27-028-4414 5330-27-028-7938 5340-27-027-8010 5340-27-028-1776 2540-27-028-3960 2510-27-029-1149 2590-27-028-4836 5340-27-028-4168 5340-27-028-4407 5365-27-028-0890 2510-27-028-3177 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Al.Yatak Al.Bearing Pim Komple Pin Assy Conta Seal Srtlk Balant Sac Mounting Plate-Back Cushion Kapak Cover D Kol/Sa Kilitli External Handle-Lock Kasa Kilit Takm Lock Assembly-Body Tayc Komple Carrier Assembly Gergi Kua Strained Strap Klape Kilidi Lock-Flap Ayar imi Adjusting Shim Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing ADET QTY 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/63

LAND ROVER 110 . 13072A18 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A18 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15042 (7N21)PARANO PARTNO 72A05-36209-AA 72A05-36813-AA 72A05-36815-AA 72A05-36835-AA 72A04-36493-AA 72A06-36175-AA 72A06-36176-AA 72A06-36177-AA 72A06-36178-AA 72A06-36179-AA 72A06-35075-AA 72A06-36187-AA 72A06-36227-AA 72A06-36707-AA 72A18-36399-AA 73A10-36415-AA 73B11-36414-AA AMR3324 AMR3325 72A06-67003-AB

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-029-1092 5975-27-032-2766 5935-27-007-1037 5925-27-028-7954 5925-27-010-6210 5340-27-032-2912 5340-27-028-8173 2590-27-029-7909 4730-27-028-8227 4730-27-028-8216 9905-27-028-7191 9905-27-028-7198 5925-27-028-7959 2510-27-028-1778 9905-27-028-8057 6150-27-028-8069 6150-27-028-8071 5945-99-269-2109 5945-99-847-8377 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Topraklama ubuu Kablosu Cable-Earth Topraklama ubuu Bar-Earth Priz/Svaalt Socket Otomatik Sigorta 16A Fuse 16A 25A Votomat Sigorta-Kutulu Fuse 25A Kanal-El Adaptr Way-Adaptor Kanal Biti Kapa Plug ereve+Plaka Frame Assy Yatay Dirsek Elbow-Horizontal Bkey Dirsek Elbow-Concave Etiket-Jeneratr kaz Label Etiket-Klima/Prizler Label Pako alter-3 Fazl Circuit Breaker-3 Way Darbe Emici Shock Absorber Etiket-220V Label Kablo-ift arj Role (+) Cable Assy-Split Charge Relay Kablo-ift arj Cable Assy-Split Charge Rle 33 RA-12V Relay 33 RA-12V Voltaj lme Rlesi Relay Cam erceve Komple-Sa Yan Window Frame Assy-RH ADET QTY 1 1 2 1 1 4 3 2 5 3 1 1 1 24 2 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/64

LAND ROVER 110 . 13072A18 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A18 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

15042 (7N21./..)PARANO PARTNO 72A06-67068-AA 72A06-67156-AB 72A15-67168-AA 72A18-67156-AB 72A18-73222-AA 72A18-73224-AA 72A18-73229-AA 72A18-73800-AA 72A18-73801-AA 72A18-73803-AA 72A18-73804-AA 72A18-73806-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5330-27-028-7255 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Cam Lastii Glazing Rubber Cam erceve Komple-Sol Yan Window Frame Assy-LH Cam Lastii Glazing Rubber Cam erceve Komple-Sa Window Frame Assembly-RH Masa Tablas Table Katlanr Masa Tablas Table-Foldable Klavye Masas Tablas Table-Keyboard Kzak Komple Way Assy Kzak Komple Way assy Kapak evre Alu.-Op/G nit Circle Alu.-Cover Op/Power Uni Jeneratr Kapa evre Aluminy Circle Alu.-Generator Cover J Cvata J Bolt ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 8

(Rev2)NOT NOTE

5330-27-028-7272

2510-27-028-0874 7110-27-027-8748 7110-27-027-8750 5340-27-028-1142 5340-27-028-1143 2590-27-028-0875 2590-27-028-0868 5306-27-028-7902

Otokar

15/65

LAND ROVER 110 . 13072A19 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A19 STINGER VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15043 (7N22)PARANO PARTNO 72A19-36005-AA 71B11-36090-AA 72A19-35127-AA 72A19-61300-AA 72A19-61302-AA 72A19-61380-AA 72A19-70284-AB 72A19-36301-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-028-8062 5340-27-028-1701 2920-27-029-8129 2510-27-028-3282 2510-27-028-3283 2590-27-028-0953 9905-27-028-9080 9905-27-028-7202 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ana Kablo Demeti Main Harness Rmork Soket Kapa Cover-Trailer Socket Seyyar Lamba-akmak Soketi Portable Light Yan Regal Komple-Sa Self Assy-RH Yan Regal Komple-Sol Shelf Assy.-LH st Balant Aya Bracket-Upper Mounting NSN Plaketi Label-NSN Etiket-Koltuk Alt Sigorta Kut Label ADET QTY 1 1 1 1 1 4 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/66

LAND ROVER 110 . 13072A24 RAPIER ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A24 RAPIER VEHICLESNO ILL 1

15044 (7N23)PARANO PARTNO 72A24-30362-AA 72A24-30550-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 72A24-70510-AA 72A24-70512-AA 72A24-70513-AA 72A24-70516-AA 72A24-70537-AA 72A24-36061-AA 72A24-70284-AA 72A24-70500-AA Not1 Not2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4368 2590-27-028-0690 2510-27-028-6681 2510-27-028-3116 4710-27-028-6499 4710-27-028-6511 4710-27-028-4970 6230-27-029-0135 9905-27-028-9851 2540-27-028-4482 (V) 1W844138 e kadar geerlidir. (V) 2W844139dan itibaren geerlidir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Portable Trunk Port Bagaj Portable Trunk Tente Borusu-n Hoodstick-Front Tente Borusu-Arka Hoodstick-Rear Ara Boru-Tente Tie Tube Yan Boru Komple-Tente Hoodstick-Side Ara Boru-Tente Tie Tube Projektr Remote Control Searclight NSN Plaketi NSN Label Tente Komple Hood Assembly Upto (V) 1W844138 From (V) 2W844139 ADET QTY 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE Not1 Not2

Otokar

15/67

LAND ROVER 110 . 13072A25 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A25 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15045 (7N24)PARANO PARTNO 72A25-30550-AA 72A25-30582-AA 72A25-30625-AA 72A25-30630-AA 72A25-35147-AA 72A25-35292-AA 72A25-35401-AA 72A25-35402-AA 72A25-35403-AA 72A25-35404-AA 72A25-35405-AA 72A25-35406-AA 72A25-35407-AA 72A25-35420-AA 72A25-35421-AA 72A25-35422-AA 72A25-35423-AA 72A25-35424-AA 72B18-35320-AA 72B18-35324-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4755 2590-27-028-6510 2590-27-028-6516 2590-27-028-6518 2590-27-027-8221 2510-27-029-7072 5340-27-028-4668 2590-27-028-3202 5340-27-028-4671 5340-27-028-4674 5340-27-028-4673 5340-27-028-4532 2590-27-033-7046 5340-27-027-8275 2590-27-027-8178 2590-27-027-8261 2590-27-028-5172 2590-27-027-6282 5340-27-028-6622 5340-27-028-6641 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Platform Komple Platform Assembly Tayc Ayak-Platform Carrier Tayc Ayak-Platform Carrier Tayc Ayak-Platform Carrier Braket-Oksijen tp Bracket Takm Panosu Tool Panel Destek Sac-Haval Yastk Seti Support Bracket Destek Sac-Haval Yastk Seti Support Bracket Destek Sac-Haval Yastk Seti Support Bracket Destek Sac-Haval Yastk Seti Support Bracket Destek Sac-Haval Yastk Seti Support Bracket Destek Sac-anta/Haval Yast Support Bracket Tayc-Hidrolik Jeneratr Generator Carrier Kayc Plaka Sliding Plate-Ledder L Sac L Plate-Ledder Braket Bracket-Ledder/Short Braket Bracket-Ledder/Long Braket Bracket-A Type Ledder Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook ADET QTY 1 2 1 1 4 1 3 5 2 3 5 1 1 12 4 1 1 4 6 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/68

LAND ROVER 110 . 13072A25 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A25 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

15045 (7N24./..)PARANO PARTNO 73B02-61130-AA 73B10-61128-AA 73B10-61130-AA 72A08-61641-AA 72A25-68020-AA 72A25-68110-AA 71B11-30360-AA 72A25-36543-AA 72B18-60050-AA 72B18-60052-AA 72B18-60054-AA 72B18-60056-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-029-7062 5340-27-029-8146 5340-27-029-7063 5340-27-028-4443 2540-27-027-5737 2540-27-027-5771 1005-27-029-2384 6220-27-028-8360 2540-27-028-4698 2590-27-028-4708 2540-27-028-2586 2540-27-028-2587 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kuak Strap Gergi Kay Tension Strap Kuak Strap Gergi Kua Tension Strap n Koltuk Komple Seat Assembly-Front Koltuk Komple-Arka Seat Assy-Front Silah Tutucusu Rifle Clip kaz Lambas 12V Warning Lamp Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Mekanizma Komple Mechanism Assembly Klavuz Kanal Komple-Sol Guide Canal Assembly-LH Klavuz Kanal Komple-Sa Guide Canal Assembly-RH ADET QTY 2 2 5 6 1 2 4 2 2 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/69

LAND ROVER 110 . 13072A26 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A26 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15046 (7N25)PARANO PARTNO 72A22-70510-AB 72A12-70512-AA 72A26-70516-AA 72A26-70513-AA 72A12-70515-AA 72A26-70515-AA 72A26-70537-AA 72A26-70500-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-5548 4710-27-006-2824 4710-27-028-4987 4710-27-028-6925 4710-27-006-2826 4710-27-028-6936 4710-27-028-4972 2540-27-028-4376 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tente Borusu-n Front Hoodstick Tente Borusu Arka Rear Hoodstick Yan Boru Komple Hoodstick-Side Tente Borusu-Ara Tie Tube Ara Boru-Ksa Tie Tube-Short Tente Borusu-Ara Tie Tube Tente Borusu-Ara Tie Tube Tente Komple Hood Assembly ADET QTY 1 1 2 2 4 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/70

LAND ROVER 110 . 13072A27 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A27 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15047 (7N26)PARANO PARTNO 72A27-73224-AA 72A05-36815-AA 72A05-36833-AA 72A05-36834-AA 72A05-36835-AA 72A05-36840-AA 72A27-36818-AA 72A27-36820-AA 72A27-36837-AA 72A27-73392-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 7110-27-027-6313 5935-27-007-1037 6220-27-028-8356 5925-27-028-7952 5925-27-028-7954 6240-27-027-9050 5930-27-028-5203 6110-27-029-7073 5925-27-000-7030 5306-27-028-7903 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Masa Tablas Table Priz/Svaalt Socket kaz Lambas-220V/Krmz Lens Warning Lamp Otomatik Sigorta 10A Fuse Otomatik Sigorta 16A Fuse 16A Ampul-Neon 220V Bulb Kutup Deitirici alter Switch Kontaktr Contact Otomatik Sigorta-20A Fuse J Civata-Ak J Bolt ADET QTY 1 2 1 2 4 1 1 1 1 12

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/71

LAND ROVER 110 . 13072A28 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A28 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15048 (7N27)PARANO PARTNO 72A25-35292-AA 72A28-30652-AA 71B22-72120-AA 72A15-62114-AA 71A72-35012-AA 71A72-35014-AA 71A72-35251-AA 71A72-35252-AA 71A72-35253-AA 71A72-35254-AA 71A72-36913-AA 72A28-36062-AA 72B00-36079-AA 72B13-35010-AA 72B18-35013-AA 72B18-35030-AA 72B18-35032-AA 72B18-35034-AA 72B18-35036-AA 72B18-35038-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-029-7072 5340-27-028-4417 4240-27-017-6359 5340-27-029-0253 6220-27-029-0127 6220-27-029-0020 6230-27-032-2773 6130-27-028-4351 6130-27-028-4352 4210-27-028-4354 5935-27-028-6716 6220-27-028-8363 6230-27-032-2696 6115-27-028-4314 2540-27-028-4317 6530-27-029-3755 6530-27-029-8202 6530-27-029-8144 6530-27-029-7920 6530-27-029-7175 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Takm Panosu Tool Panel Takoz-Platform Buffer-Platform Cam ekici Hammer Jeneratr Kza Komple Generator Way Assy Projektr+300W Halojen Ampul Projector+Halogen Bulb Projektr Aya Komple Projector Base Assembly Portatif Projektor Portable Searchlight arj Cihaz-Projektr Charger Batarya Battery Kurtarma Baltas Pry-Axe Erkek Fi-Siyah Male Plug-Black akar Lamba-Krmz Signal-Red El Projektr Hand Searchlight Jeneratr-Honda Generator Istc 12V 220-240V Heater Sedye Paraguard Rescue Stretcher Sedye Tama Sapan Lifting Bridle Sedye Omuz Kemeri Shoulder Harness Sedye Tama Kolu Carrying Handless Sedye Tama Klf Foul Weather Cover ADET QTY 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/72

LAND ROVER 110 . 13072A28 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A28 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

15048 (7N27./..)PARANO PARTNO 72A28-35343-AA 72A28-35257-AA 72A28-70284-AA 72B18-60050-AA 72B18-60052-AA 72B18-60054-AA 72B18-60056-AA 72A28-35098-AA 72A28-35206-AA 72A28-35227-AA 72A28-60100-AA 72A28-36750-AA 72A28-35200-AB

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4240-27-028-4311 6515-27-028-4315 9905-27-028-9087 2540-27-028-4698 2590-27-028-4708 2540-27-028-2586 2540-27-028-2587 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Teneffs Cihaz Seti Kit-Breathing Equipment Resusitasyon Seti Kit-Resusitation NSN Plaketi Label-NSN Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Mekanizma Komple Mechanism Assembly Klavuz Kanal Komple-Sol Guide Canal Assembly-LH Klavuz Kanal Komple-Sa Guide Canal Assembly-RH tfaiyeci Baltas-1250gr Axe 1250gr-Fireman Kazma Pick Axe Krek Shovel Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Park Sensr Sensor-Park Yangn Elbisesi Seti Fire Coat Kit ADET QTY 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/73

LAND ROVER 110 . 130KABN (72A37-38-39-40 N) CAB (FOR 72A37-38-39-40)NO ILL 1

15049 (7N28)PARANO PARTNO 72A08-76010-AA 12B19-76168-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31D00-76232-AA 72A04-76232-AA 72A37-76014-AA 73B11-36645-AA 72A05-61261-AA 72A37-55066-AA 72A37-60675-AA 72A37-60763-AA 72A37-73850-AA 72A37-73851-AA 73B00-68218-AA 72A37-60680-AA 72A37-60681-AA 72A37-60682-AA 72A37-60683-AA 71B22-55120-AA 72A22-36524-AA 71B22-55514-AA NOT1 NOT2 NOT3

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4520-27-032-2931 2540-27-028-0988 4720-27-027-5921 4720-27-028-0007 4140-27-028-3345 2930-27-028-0742 2590-27-028-5555 5330-27-028-8252 5340-27-028-5573 2510-27-028-3100 2590-27-028-3256 2590-27-028-3248 5340-27-028-0628 5340-27-029-7060 5340-27-029-7078 5340-27-029-7076 5340-27-029-7061 2540-27-017-8643 2510-27-029-1175 5340-27-027-8472 Sadece 72A38 iindir. 72A37-72A39-72A40 iindir. Sadece 72A37 iindir. T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Konvektr Convector Arka Klimatr Komple Heat Exchanger Assy-Rear Kalorifer Hortumu-Giri Hose-Rear Heater Kalorifer Hortumu-k Hose-Heater Turbofan 24V Turbofan Koruyucu Kafes Protection Grille Fan Kapa-D Fan Cover-Outer Arka Kap Lastii Rubber-Rear Door Anten antas Kza Ray-Antenna Bag mha Paneli Panel-Destroy Anten Bal.Braketi Kmp-Kayl Antenna Mntg.Brct.Assy-Strappe Anten Bal.Braketi Kmp Antenna Mntg.Brct.Assy Klips Clip anak Anten Yan Gergi Kay Side Strap-Antenna anak Anten Orta Gergi Kay Mediate Strap-Antenna anta Ksa Gergi Kay Short Strap-Bag anta atal Gergi Kay Forked Strap-Bag D Kap Kolu-Sa Kilitli External Door Handle-RH Locked Mentee Hinge Tutamak Handle Only for 72A38 For 72A37-72A39-72A40 Only for 72A37 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 1 3 1 1 2 2

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2

NOT3

NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3 NOT3

Otokar

15/74

LAND ROVER 110 . 130KABN (72A37-38-39-40 N) CAB (FOR 72A37-38-39-40)NO ILL 20 21 22 23 24

15049 (7N28./..)PARANO PARTNO 72A05-70270-AA 71B21-70256-AA 72A12-70251-AA 71B21-72540-AA 72A12-60212-AA NOT3

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-029-0594 2590-27-028-0613 2510-27-028-6474 5330-27-028-7938 5330-27-028-7889 Sadece 72A37 iindir. R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Katlanr Arka Basamak Komple Folding Rear Step Assy Kap Sabitleyici Retainer-Door Al.Yatak Al.Bearing Conta Seal Alt Conta Lower Seal Only for 72A37 ADET QTY 3 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT3 NOT3 NOT3 NOT3

Otokar

15/75

LAND ROVER 110 . 130KABN (72A37-38-39-40 N) CAB (FOR 72A37-38-39-40)NO ILL 1

15050 (7N29)PARANO PARTNO 72A37-36650-AA 72A38-36650-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71A70-36525-AA 71A79-36533-AA 31D00-36363-AA 71A79-36281-AA 72A13-36650-AA 71B21-36025-AA 72A33-36534-AA 72A33-36535-AA 72A33-36536-AA 72A33-36537-AA 12E00-36369-AA PRC5628-L 72A38-36650-AA 72A34-36531-AA 72A34-36532-AA 72A34-36753-AA 72A37-36050-AA 72A37-36174-AA NOT1 NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-029-1057 6150-27-028-8145 6220-27-028-6652 6140-27-028-1999 5930-27-028-7064 6150-27-028-4428 2510-27-027-8185 6150-27-028-8126 6150-27-028-7401 6150-27-028-7398 6150-27-028-7400 6150-27-028-7403 5930-27-028-8311 6150-99-895-0817 6150-27-028-8145 6140-27-028-7388 6140-27-028-7389 6150-27-028-8093 5930-27-028-7076 2590-27-028-6942 72A37-72A39-72A40 iindir. 72A38 iindir. T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kasa Tesisat Harness-Rear Body Kasa Tesisat Haness-Rear Body Arka Plaka Lambas Number Plate Lamp-Rear Ak 24V Kpr Kablosu Cable - Battery 24V Anahtar-Turbofan Switch-Turbofan Kablo - Alt / Term.Kutusu Cable-Alt / PDB Anahtar Sac Plate-Switch lave Kalorifer Kablosu Cable-Extra Heater Kablo-Sigorta/(+) Terminal Cable-Terminal Box (+) Kablo-Terminal Kutusu asi Cable-Terminal Box (-) Kablo-Sigortalar Aras Intermediate Cable-Fuse Kablo-Terminal Aras Intermediate Cable-Terminal alter-Ak Klapesi Circuit Breaker Karartma Stop Lamba Kablo Cable Assy-Black/Out Stop Lamp Kasa Tesisat Haness-Rear Body Kablo-24V Ak (-) Cable-24V Battery (-) Kablo-24V Ak (+) Cable-24V Battery (+) Devre Kesici-35A Cut-Ciricuit-35A Lamba Kontrol Anahtar Switch-Lamp Biti Kapa Plug For 72A37-72A39-72A40 For 72A38 ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE NOT1 NOT2

NOT1

Otokar

15/76

LAND ROVER 110 . 130KABN (72A37-38-39-40 N) CAB (FOR 72A37-38-39-40)NO ILL 20 21 22 23 24 25 26

15050 (7N29./..)PARANO PARTNO 72A37-36175-AA 72A37-36178-AA 72A37-36179-AA 72A37-36190-AA 72A37-36372-AA 72A37-36600-AA 72A37-36070-AA 72A37-36071-AA 27 28 29 30 31 72B11-36764-AA 72B11-36765-AA 72A37-36371-AA 83A02-36753-AA 11015-36028-AA NOT3

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-032-2916 4730-27-029-7204 4730-27-029-8142 6150-27-028-7404 5340-27-027-6304 6140-270-29-7049 6220-27-028-8365 6240-27-028-8380 2510-27-028-4435 2510-27-028-4437 2590-27-027-6259 5920-27-008-5548 2510-27-032-2361 Sadece 72A37 iindir. T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kanal Ek Adaptr Adapter Yatay Dirsek Elbow bkey Dirsek Elbow Kablo-Terminal Kutusu Ara Bal Cable-Connection alter Trimi Trim-Switch Ak 60Ah Battery 60Ah Aydnlatma Lambas 24V Interior Lamp 24V +Floresan Lamba +Fluorescent Lamp Arka Alt Kafes Komple Lampguard Assy-Rear Bottom Arka st Kafes Komple Lampguard Assy-Rear Upper alter Montaj Sac Plate-Switch Mounting Sigorta 40A Fuse 40A Cep Anahtar Montaj Switch-Holder Only for 72A37 ADET QTY 2 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT3

Otokar

15/77

LAND ROVER 110 . 13072A19 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A19 STINGER VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15051 (7N30)PARANO PARTNO 72A19-60000-AA 12A17-55215-AA 72B04-60053-AA 72B04-55010-AA 11000-80014-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 11000-81346-AA 11000-80066-AA 71A10-80211-AA 11000-80351-AA 14C01-80094-AA 11000-80301-AA 71B21-80440-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 11000-80017-AA 72B04-57179-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-029-8141 2540-27-028-3312 5340-27-027-6294 5340-27-027-8486 5306-27-006-2702 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 5306-27-006-2740 5305-27-024-5354 5310-27-006-2767 5310-27-006-2934 5305-27-006-2737 5310-27-006-2927 5315-27-024-5861 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5306-27-006-2704 2510-27-028-0580 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kasa Komple Rear Body Assy. Kilit Mekanizmas Lock Mechanism Kilit Seviye Plakas Plate Kilit Karl Striker Plate Civata M8x16 Screw M8x16 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Cvata M6x20 Screw M6x20 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Pul A6 Washer A6 Civata M6x20 Screw M6x20 (SE106201) Rondela B6 Spring Washer B6 Kopilya Split Pin Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M8x25 Bolt Gazl Piston Gas Sturut ADET QTY 1 3 6 6 8 84 100 30 12 56 80 36 40 12 12 4 26 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/78

LAND ROVER 110 . 13072A31 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A31 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15052 (7N31)PARANO PARTNO 72A31-35147-AA 72A31-60050-AA 72A31-60052-AA 72B18-60050-AA 72B18-60052-AA 72B18-60054-AA 72B18-60056-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-5599 2540-27-028-4704 2590-27-028-4703 2540-27-028-4698 2590-27-028-4708 2540-27-028-2586 2540-27-028-2587 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tayc Braket-Tp Carrier Bracket-Tube Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Mekanizma Komple Mechanism Assembly Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Mekanizma Komple Mechanism Assembly Klavuz Kanal Komple-Sol Guide Canal Assembly-LH Klavuz Kanal Komple-Sa Guide Canal Assembly-RH ADET QTY 4 2 2 2 2 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/79

LAND ROVER 110 . 13072A41 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A41 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15053 (7N32)PARANO PARTNO 72A15-62114-AA 71A72-35012-AA 71A72-35014-AA 71A72-36913-AA 71B11-30360-AA 72A08-35304-AA 72A25-35147-AA 72A31-35147-AA 72B18-35098-AA 72B18-35181-AA 72B18-35185-AA 72B18-35320-AA 72B18-35322-AA 72B18-35324-AA 72A41-35010-AA 72B18-60050-AA 72B18-60052-AA 72B18-60054-AA 72B18-60056-AA 72A31-60050-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-029-0253 6220-27-029-0127 6220-27-029-0020 5935-27-028-6716 1005-27-029-2384 5340-27-028-6471 2590-27-027-8221 2590-27-028-5599 4210-27-024-1612 5340-27-032-2929 5110-27-027-1627 5340-27-028-6622 5340-27-028-6629 5340-27-028-6641 6115-27-028-4010 2540-27-028-4698 2590-27-028-4708 2540-27-028-2586 2540-27-028-2587 2540-27-028-4704 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Jeneratr Kza Komple Generator Way Assy Projektr+300W Halojen Ampul Projector+Halogen Bulb Projektr Aya Komple Projector Base Assembly Erkek Fi-Siyah Male Plug-Black Silah Tutucusu Rifle Clip Takm Asma Kancas Hook Braket-Oksijen tp Bracket Tayc Braket-Tp Carrier Bracket-Tube tfaiyeci Baltas Fireman Axe Fiber Sapl Kanca Hook Yaltlm Kesici Insulated Cutter Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Jeneratr Generator Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly Mekanizma Komple Mechanism Assembly Klavuz Kanal Komple-Sol Guide Canal Assembly-LH Klavuz Kanal Komple-Sa Guide Canal Assembly-RH Kepenk Komple Rolling Shutter Assembly ADET QTY 2 1 1 1 5 5 2 8 1 1 1 8 3 5 1 2 2 4 4 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/80

LAND ROVER 110 . 13072A41 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A41 VEHICLESNO ILL 21

15053 (7N32./..)PARANO PARTNO 72A31-60052-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4703 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Mekanizma Komple Mechanism Assembly ADET QTY 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/81

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15054 (7N33)PARANO PARTNO 72A05-36815-AA 71A79-36005-AB 72A22-36649-AA 72A30-36532-AA 72A30-36533-AA 72A30-36865-AA 72A30-36868-AA 72B12-36010-AA 72B12-36011-AA 73B00-36392-AA 72A06-36172-AA 72A06-36174-AA 72A06-36177-AA 72A06-36178-AA 72A06-36179-AA 12A14-37019-AA AMR3031 70A00-58268-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5935-27-007-1037 6150-27-028-7396 6150-27-028-8143 6140-27-028-8073 6150-27-028-8064 5340-27-028-4099 2590-27-028-4244 6150-27-028-8089 6150-27-028-8090 5306-27-028-7963 4030-27-032-2853 5340-27-028-8177 2590-27-029-7909 4730-27-028-8227 4730-27-028-8216 5930-27-028-7056 5920-27-028-8104 2510-27-027-8566 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Priz/Svaalt Socket Ana Kablo Demeti Main Harness asi Kablo Demeti-131 Chassis Harness Ak 24V (+) Kablosu Battery Cable-24V/Positive Ak Kpr Kablosu Cable-Battery Ak Balama Kolu Komple Mounting Arm Assembly-Battery Alt Plaka Komple Lower Plate Assy amurluk Kablo Demeti-Sa Wing Cable Assy-RH amurluk Kablo Demeti-Sol Wing Cable Assy-LH J Civata J Bolt Tavan Ask Takm Ceiling Hanger Team Kanal Biti Kapa Plug ereve+Plaka Frame Assy Yatay Dirsek Elbow-Horizontal Bkey Dirsek Elbow-Concave Anahtar-Tavan Lambas Switch-Interior Lamp Sigorta Kutusu Fuse Box Emi Izgaras Intake Grill ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2 2 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/82

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15055 (7N34)PARANO PARTNO 72A30-55105-AA 72B13-55078-AA 72B13-55079-AA 72B13-55089-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 12A14-55022-AA 71A72-58196-AA 71A72-58197-AA 71A72-58198-AA 71A72-58199-AA 72A30-57424-AA 72A30-58382-AA 72A30-58383-AA 72A30-58384-AA 72A30-58244-AA 72A30-58325-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-029-0148 2510-27-028-8421 2510-27-029-1231 5310-27-028-7988 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 2510-27-028-3898 5365-27-027-5786 5365-27-027-5791 5365-27-027-5798 5365-27-027-5802 5340-27-027-6310 2590-27-027-6276 2590-27-027-6277 2590-27-027-6278 2510-27-028-0785 2590-27-027-6283 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Mentee Komple-Arka Kap Hinge Assembly-Rear End Door Kapak Menteesi-Sa Hinge-Cover-RH Kapak Menteesi-Sol Hinge-Cover-LH zel Pul Washer-Special Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Tutamak Handle st Delrin-Ksa Sa Upper Delrin-Short RH st Delrin-Ksa Sol Upper Delrin-Short LH Alt Delrin-Ksa Sol Bottom Delrin-Short LH Alt Delrin-Ksa Sa Bottom Delrin-Short RH Kapak-220V Giri Paneli Cover Z Sac st Z Plate Upper Z Sac Yan Z Plate Side Z Sac Alt Z Plate Bottom 220V Giri Paneli Komple Panel Assembly-220V Inlet GPS Anten Montaj Braketi Kompl Bracket-GPS Antenna Mounting ADET QTY 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/83

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

15055 (7N34./..)PARANO PARTNO 72A30-73823-AA 72B18-58142-AA 72B18-58150-AA 72B18-58152-AA 72B18-58154-AA 72B18-60320-AA 73B00-57031-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3120-27-029-0118 2590-27-028-1807 2510-27-027-8562 2510-27-027-8564 2590-27-028-5595 5340-27-028-7946 5340-27-028-2436 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kablo Makaras Tes.Yata Kmp. Fixing Harness Jeneratr Alt skeleti Frame-Bottom-Generator st Delrin Upper Delrin Alt Delrin Bottom Delrin Skma Paras Retention Plate Somunlu Sac Nut Plate Kapak Tutucu Cap Retainer ADET QTY 2 1 2 2 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/84

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15056 (7N35)PARANO PARTNO 72A30-68541-AA 72A30-68544-AA 72A30-68545-AA 72A30-68546-AA 72A30-68547-AA 72A30-68548-AA 72A30-68549-AA 72A30-68551-AA 72A30-68552-AA 72A30-68553-AA 71A00-72013-AA 71B21-60974-AA 71B22-68210-AA 72A30-68024-AA 72A30-72012-AA 338024-L 71A00-66537-AA 72A30-72210-AA 72A30-72211-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-1787 5340-27-028-0782 2540-27-027-6296 2540-27-027-6298 2540-27-027-6301 3040-27-027-6290 3040-27-027-6289 4710-27-028-4732 4710-27-028-4738 4710-27-028-4748 2540-27-028-4331 2590-27-028-3207 5340-27-027-8010 2540-27-028-4448 7125-27-028-4835 5325-99-828-1013 5325-27-006-2792 7110-27-027-6292 7110-27-027-6291 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Koltuk Taban Sac Komple Floor Plate Assy-Seat Koltuk Menteesi-Katlanr Kolt Hinge-Folding Seat Koltuk Mentee Sabit Aya Hinge Stable-Seat Kol-Koltuk Alt Sabit Yata Arm-Stable Fixing Alt Sabit Yatak-Katlanr Koltu Stable Fixing-Folding Seat Ksa Kol-Katlanr Koltuk Short Arm-Folding Seat Uzun Kol-Katlanr Koltuk Long Arm-Folding Seat Boru-Katlanr Koltuk Tube-Folding Seat Boru-Katlanr Koltuk Tube-Folding Seat Boru-Katlanr Koltuk Tube-Folding Seat Arka Yan Koltuk Emniyet K Safety Harness-Rear Traverse S L Sac L Plate Srtlk Balant Sac Mounting Plate-Back Cushion Minder Cushion Koltuk Alt Dolab Box-Seat Bottom Tapa Plug Sealing Tapa Plug Operatr Masas st Tablas Upper Plate-Operator Table Operatr Masas Alt Tablas Bottom Plate-Operator Table ADET QTY 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/85

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15057 (7N36)PARANO PARTNO 71B22-67387-AA 72A04-67390-AB 72A30-67390-AB 72A30-67392-AA 72B15-67042-AA 72B15-67067-AA 72A06-30362-AA 72A12-70520-AA 72A12-70521-AA 72A22-72017-AA 72B00-33045-AA 73A20-78604-AA NTC2549-L KVV100000-L MWC9313-L NRC2051-LD NRC8323-LD RRC6724-L RRC6726-LD RRC6727-LD

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5330-27-028-7253 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Cam Lastii-Kabin Glazing Rubber-Cab Srgl Cam Komple Sliding Glass Cam erevesi Komple Frame Assembly Ara Blme Cam ereve Komple Intermediate Glass-Panel Assy Arka Kap Cam Lastii Glazing Rubber-Rear End Door Arka Kap Cam Glass-Rear End Door Port Bagaj-anta Bidon Tayc Luggage Carrier-Jerrican Ayna Uzatma Paras Spacer-Exterior Mirror Tapa Plug Bur Bush anta Bidon-20Lt Jerrycan Basamak Komple Step Assembly Sac-Ana / Arka Aks Traversi Plate Tapa-Kriko Braketi Plug Braket-TakozBalant Bracket-Wheel Chock Mounting Dner eki Kancas Rotating Towing Pintle Takviye Sac Stiffener Arka Uzatma Extension Rear aprazBalant Sa Bar-Diagonal Tie RH aprazBalant Sol Bar-Diagonal Tie LH ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

2590-27-028-3015 5330-27-028-7231 2510-27-028-5517 2590-27-028-3136 5365-27-006-2828 2590-27-006-2829 3120-27-028-5202 7240-27-028-5057 2540-27-028-5079 2590-99-785-5035 2590-99-980-8799 5340-99-215-6358 2540-99-825-6119 2510-99-126-3491 2590-27-029-1044 2590-27-029-0216 2590-27-029-0222 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/86

LAND ROVER 110 . 13072A30 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A30 VEHICLESNO ILL 21 22 23

15057 (7N36./..)PARANO PARTNO RRC6731-LD RRC6732-L KVU101160-LD 72A20-01580-AA 24 25 26 NRC5440-L NRC6372-LD 74B00-33046-AA Not1 NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-99-968-4011 2510-99-350-2034 5340-99-957-9351 2590-27-024-6382 5340-99-666-1628 5340-99-730-9601 4710-27-038-2323 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION asiBalant Profili Channel-Chassis Tie Takviye Plate-Drop-Towing Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Braket Bracket Amortisr Kulesi Bracket-Front Spring Mounting Boaz-anta Bidon Neck-Jerrycan Upto (V) 2W846886 From (V) 2W846887 ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Not1 NOT2

(V) 2W846886 ya kadar geerlidir. (V) 2W846887 den itibaren geerlidir.

Otokar

15/87

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15058 (7N37)PARANO PARTNO 71B21-36025-AA 11000-36082-AA 11000-36117-AA 12B22-36591-AA 31B05-36160-AA 71A10-36176-AA 71A10-36642-AA 71A10-36713-AA 71A10-36762-AA 71A10-36764-AA 71A22-36902-AA 71B22-36035-AA 71B22-36365-AA 72A20-36927-AA 72B00-36079-AA 72B00-36263-AA 72B13-36650-AA 72B13-36651-AA 72B13-36652-AA 74B00-36135-AA Not1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-028-8126 5640-27-029-7095 5935-27-029-7094 2540-27-028-6791 6220-27-005-3392 5340-27-029-7861 5975-27-032-2823 5940-27-028-4329 6220-27-027-4880 6220-27-027-4882 5325-27-027-6075 9905-27-029-7155 5930-27-028-5188 6150-27-029-0145 6230-27-032-2696 6150-27-028-8146 5340-27-027-6287 5340-27-027-6288 5340-27-028-0983 5940-27-032-2760 (V) 4W053660 a kadar geerlidir. T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION lave Kalorifer Kablosu Cable-Extra Heater Delikli Terminal Terminal Fi - SF1 EU1 Socket Radyo-Teyp Radio-Tape Ampul 12V 60/55W Bulb Delikli Terminal SKN2.5-0 Terminal Sigorta Terminali Fuse Connector Terminal Terminal Kafes-Arka Lamba Rear Lampguard Kafes-Arka Lamba Rear Lampguard Gromet Grommet Kap Reflektr Krmz Red Reflector-Door Anahtar-Ildak Switch-Beacon Gsterge Saati Aydnlatma Ara Kablosu Harness-Auxiliary Instruments El Projektr Hand Searchlight Kablo Ek Terminali Cable-Additional Terminal Anahtar Sac Switch Plate Anahtar Sac Switch Plate Anahtar Alt Kutusu Switch Box-Lower Topraklama Terminali Terminal-Binding Upto (V) 4W053660 ADET QTY 1 1 2 1 2 1 10 1 3 1 30 2 1 1 1 1 2 1 3 4

(Rev1)NOT NOTE

Not1

Otokar

15/88

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15059 (7N38)PARANO PARTNO 74B00-36136-AA 11000-36008-BA 11000-36010-BA 71A00-36401-AC 71A10-36287-AA 71A10-36291-AA 71B11-36646-AA 72A15-36062-AA 72A15-36154-AA 72A15-36646-AA 72A15-36649-AA 72A15-36653-AA 72A15-36655-AA 72A15-36708-AA 12A14-37019-AA 12A14-37023-AA PRC3054-LD PRC3055-LD PRC5524-LD PRC5590-L

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5935-27-029-1238 5340-27-029-0207 5340-27-028-6702 5340-27-027-4721 5920-27-026-1675 2590-27-029-8203 6150-27-028-8151 6230-27-032-2909 5935-27-029-7079 6150-27-028-8137 6150-27-028-8138 6150-27-028-8136 6150-27-028-8128 6220-27-028-8358 5930-27-028-7056 5930-27-028-7059 5995-27-006-2859 5995-27-006-2860 6140-99-463-0377 2590-99-737-3389 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION 12 VOLT Soketi 12 Volt Socket Kablo Tutucu Cable Clip Kroe Crochet Gromet Grommet Ara Sigorta Fuse Soket Socket Sis Far Kablo Demeti Cable Harness-Fog Lamp Sar Ildak Rotating Beacon-Yellow l Priz-Kauuk Triple Socket-Rubber Opsiyon Kablosu Cable-Opsion asi Kablosu Chassis-Cable Kasa Kablosu Body Cable Turbofan Kablosu Cable-Turbofan Masa Lambas Table Lamp Anahtar-Tavan Lambas Switch-Interior Lamp Anahtar-Arka Sis Lambas Switch-Rear Fog Lamp Kablo-Gsterge asi Cable-Instrument Chassis Gsterge Kablo Demeti Harness-Instruments Ak (-) Kablosu Komple Battry Cable Assy-Negative Kablo Komple Cable Assy-Ammeter Illuminatio ADET QTY 4 2 11 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/89

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 21 22

15059 (7N38./..)PARANO PARTNO PRC8868-LM 72A15-37016-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-99-815-4018 6680-27-028-4440 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ana Demet-Sivil Main Harness Motor alma Saati Engine Working Indicator ADET QTY 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/90

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15060 (7N39)PARANO PARTNO 71B22-55001-AB 72B13-55002-AB 71B22-55060-AA 71B22-55062-AA 71B22-55066-AA 71B22-55070-AA 71B22-55071-AA 71B22-55073-AA 71B22-55074-AA 71B22-55075-AA 71B22-55076-AA 71B22-55501-AA 71B22-55502-AA 71B22-55503-AA 71B22-55504-AA 71B22-55505-AA 71B22-55506-AA 71B22-55512-AB 72B13-55719-AA 72B13-57084-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-3198 2510-27-028-5531 5330-27-028-8220 5330-27-028-8223 5340-27-024-7761 5340-27-029-1290 5340-27-027-4717 2590-27-029-1283 5340-27-027-4715 5330-27-029-1338 5340-27-029-7047 5340-27-027-8028 2590-27-027-7999 5340-27-027-6041 3040-27-027-6142 3040-27-027-6144 5340-27-032-2859 5365-27-028-0892 2510-27-024-7715 2540-27-029-7907 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sa Kap Komple Door Assembly-RH Sol Kap Komple Door Assembly-LH Lastik Conta-Sa Seal Rubber-RH Lastik Conta-Sol Seal Rubber-LH Kap Kasa Karl Stricker Plate-Body Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Kap Dayama Takozu Door Check Kap Dayama Karl Door Striker Kap Dayama Door Stopper Alt Conta-Kap Dayama Lower Seal Tapa-Kap Dayama Plug Braket Bracket Srg Yata st Sliding Housing-Upper Srg Yata Alt Sliding Housing-Lower Srg Mili Alt Lower Pin-Sliding Srg Mili st Upper Pin-Sliding Alt Srg Yuvas Housing-Lower Sliding Ayar imi Shim Kilit Takm Lock Assembly Klape Kilidi Lock-Flap ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/91

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 21 22 23

15060 (7N39./..)PARANO PARTNO 70B00-67060-AA 70B00-67062-AA 70B00-67064-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3120-27-029-7163 5315-27-029-0590 5340-27-033-7050 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Sabitleme Yata Retainer Sabitleme Pimi Pin Assembly Takoz Buffer ADET QTY 2 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/92

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1

15061 (7N40)PARANO PARTNO 72A15-50002-AB 72A15-50003-AB 2 71B22-58275-AA 71B22-58276-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 70A00-58268-AA 72B13-50230-AA 72B13-55075-AA 72B13-55078-AA 72B13-55079-AA 72B13-55089-AA 73B00-57031-AA 72A13-58150-AA 72A13-58152-AA 72A15-55095-AA 72A15-59291-AA 72B13-50144-AA 72B13-58142-AA 72B13-58154-AA 71B21-58331-AB 71B21-52524-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-3162 2510-27-028-3160 2510-27-028-7003 2510-27-028-7005 2510-27-027-8566 2510-27-028-5534 5340-27-027-6307 2510-27-028-8421 2510-27-029-1231 5310-27-028-7988 5340-27-028-2436 2510-27-027-8436 2510-27-027-8439 5340-27-027-8406 5340-27-028-6475 5340-27-027-8255 2510-27-028-5536 2590-27-028-4707 2510-27-027-5858 2540-27-027-5854 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sol Yan Duvar Komple Side Body Assembly-LH Sa Yan Duvar Komple Side Body Assembly-RH Alminyum Profil-Sa Aluminium Profile-RH Alminyum Profil-Sol Aluminium Profile-LH Emi Izgaras Intake Grill Ara Blme skeleti Frame-Intermediate Kapak Komple Cover Assy Kapak Menteesi-Sa Hinge-Cover-RH Kapak Menteesi-Sol Hinge-Cover-LH zel Pul Washer-Special Kapak Tutucu Cap Retainer Yan Delrin Delrin-Side Alt Delrin Lower Delrin Lastik Plaka Rubber Lastik Tutucu Sac Plate-Rubber Holder Sac Plate Jeneratr Alt skeleti Lower Frame-Generator Skma Paras-Jeneratr Bracket-Generator n Ka Komple Eyebrow Assy-Front n Ka Trim FRP Interior Trim-Eyebrow/Front ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/93

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 19 20 21 22 23 24 25

15061 (7N40./..)PARANO PARTNO 71A00-58015-AA 14A00-57040-AA 13B00-51506-AA 72A15-62114-AA 72A12-60212-AA 72A15-32096-AA 12A14-76014-AB

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-027-4870 5365-27-028-6794 5340-27-028-1769 5340-27-029-0253 5330-27-028-7889 2990-27-028-1161 4140-27-027-4637 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sac Bracket Gazl Piston Gas Strut Fan emberi Fan Strap Jeneratr Kza Komple Generator Way Assy Alt Conta Lower Seal Egzost Uzatma Borusu-Jeneratr Ex.Extension Pipe-Generator Turbofan Komple Turbofan Assembly ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/94

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2

15062 (7N41)PARANO PARTNO 71B21-70102-AA 72A15-67156-AA 72A15-67003-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 72A15-67168-AA 72B13-67067-AA 31B05-76075-AA 31D00-76781-AA 71B21-76135-AB 72A15-76175-AA 72A15-76232-AA 72A12-70520-AA 72A12-70521-AA 72B13-73224-AA 71B21-72540-AA KVU101160-LD 72A20-01580-AA 15 16 17 18 KVV100000-L MTC5519-L NRC5440-L 72B13-72229-AA Not1 NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-5206 2590-27-028-4967 2590-27-028-4959 5330-27-028-7272 2510-27-027-8487 2540-27-028-5612 4120-27-028-4033 2930-27-028-6880 2540-27-028-0882 4720-27-028-0709 5365-27-006-2828 2590-27-006-2829 5340-27-032-2768 5330-27-028-7938 5340-99-957-9351 2590-27-024-6382 2590-99-980-8799 5310-99-796-6172 5340-99-666-1628 2520-27-028-0611 (V) 2W846886 ya kadar geerlidir. (V) 2W846887 den itibaren geerlidir. T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION ta Profili Profile Cam ereve Komple-Sol Window Frame-LH Cam ereve Komple-Sa Window Frame-RH Cam Lastii Glazing Rubber Arka Kap Cam Glass-Rear End Door Hava fleci Duct Assy Kompresr Balant Kiti Compressor Mounting Kit Petek Komple 12V Radiator-Interior 12V Kalorifer Kapak Sac Cover Plate-Heater Kalorifer Hortumu-Scak Heater Hose-Hot Ayna Uzatma Paras Spacer-Exterior Mirror Tapa Plug Dolap Tutucu Holder Cubboard Conta Seal Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Braket-Gvde Balants Bracket-Body Mounting Tapa-Kriko Braketi Plug Sabitleyici Braket Fixing Stay Bracket Braket Bracket Hoparlr Alt Flan Lower Flange-Speaker Upto (V) 2W846886 From (V) 2W846887 ADET QTY 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 8 1 1 1 2 2 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Not1 NOT2

Otokar

15/95

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 19 20 21 22

15062 (7N41./..)PARANO PARTNO 72B13-70251-AA 72B13-70002-AA 72A15-72552-AA 71B21-70106-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3120-27-028-1799 2510-27-028-0609 5340-27-027-8408 5670-27-028-7314 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Alminyum Yatak Bearing-Aluminium amurluk Profili Profile-Wing Lastik Plaka Rubber ta Profili Profile ADET QTY 1 2 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/96

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16

15063 (7N42)PARANO PARTNO 72B02-68010-AA 72B02-68020-AA 72B02-68012-AA 72A15-68015-AA 72B13-68040-AA 72A15-68244-AA 72A15-72014-AA 72A22-72017-AA 71B21-68022-AA 72A15-68018-AC 72A15-68019-AB 71B22-60613-AA 71B22-60629-AA 71B22-60632-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-5064 2540-27-028-5062 2540-27-029-1373 5340-27-027-8211 2540-27-029-8148 2540-27-028-0959 2540-27-028-4362 3120-27-028-5202 2510-27-029-0123 2540-27-028-3142 2540-27-028-3145 2540-27-028-5154 5315-27-028-7918 2510-27-027-8081 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Src Koltuu Driver Seat Yolcu Koltuu Passenger Seat n Koltuk Kafal Head-Front Seat n Orta Koltuk Front Seat-Intermediate Tekli Katlanr Koltuk Komple Folding Seat Assy-Single Srt Minderi Komple Back Pad Assy Makaral Emniyet Kemeri Komple Safety Harness Assy Bur Bush Mentee Hinge Koltuk Balant Sac-Sa Mounting Plate-Seat/RH Koltuk Balant Sac-Sol Mounting Plate-Seat/LH Arka Basamak Komple Step Assembly-Rear Vidal Pim Screw Pin Basamak st Sac Upper Plate-Step ADET QTY 1 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/97

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15064 (7N43)PARANO PARTNO 71B21-60005-AA RRC4418-LD CRC2128-L ESR1594-L TAP100010-L TVP100010-L 71B21-16808-AA 72B13-16704-AA 35A10-60702-AA NRC6372-LD RRC2262-L 569204B-LD 11000-70036-AA 11000-78009-AA 71B22-60634-AA 71B22-60636-AA 71B22-66009-AB 71A22-61620-AA 71A00-66537-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-027-8464 4720-99-301-8330 4720-99-666-1567 5330-99-149-8373 4720-99-608-9428 4720-99-131-9305 2590-27-028-5208 3030-27-029-1387 2540-27-028-6451 5340-99-730-9601 2590-99-309-1109 2530-99-374-3217 5340-27-028-4096 5340-27-027-4706 5340-27-028-8348 2590-27-027-8001 5340-27-028-8347 5340-27-028-4332 5325-27-006-2792 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Depo Dolum Davlumbaz Cover-Fuel Filler Hose Hole Yakt Dolum Hortumu Fuel Filler Vakum Hortumu Vacuum Hose O Ring O Ring Aks Havalandrma Borusu-n Remote Breather-Front Axle Aks Havalandrma Borusu-Arka Remote Breather-Rear Axle Gergi Braketi Braket-Tension V Kay Trtll V Belt Izgara Grille Amortisr Kulesi Bracket-Front Spring Mounting Takviye-Arka Yay Tablas Reinforcement-Spring Plate/RR Jant-H/Duty Fildii Beyaz Wheel-H/Duty Fitil Bal Hub-Candle Lastik Takoz Rubber Buffer El Tutama Handle L Sac L Plate Sac Plate Gergi Kua Tension Strap Tapa Plug ADET QTY 1 1 1 4 1 1 1 1 8 2 4 5 4 2 1 2 1 4 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/98

LAND ROVER 110 . 130130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BODY VEHICLESNO ILL 1

15065 (7N44)PARANO PARTNO 72A01-60650-AA 72A01-60600-AA 72A01-60570-AA 2 3 4 5 72A01-60500-AA 72A01-60602-AA RU612373 72A01-60604-AA 72A01-60606-AA 6 72A01-60608-AA 72A01-60610-AA 7 72A01-60612-AA 72A01-60614-AA 8 9 10 11 12 13 14 15 73B00-57135-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 11000-80354-AA 72A01-60616-AA RJ610303 72A01-60618-AA 72A01-60620-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-4182 2510-27-028-4771 2510-27-028-4175 2510-27-028-4759 2510-27-027-7940 5320-99-120-9002 2510-27-027-7939 2510-27-027-7927 2510-27-027-7942 2510-27-027-7941 2510-27-027-7917 2510-27-027-7915 5340-27-027-8471 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 2510-27-027-7911 5320-27-029-0181 2510-27-027-7908 2510-27-027-7904 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kasa Komple-Kapl Box Body Assembly With Door +Kasa Komple-Kapsz +Box Body Assembly Without Door +Kap Komple +Door Assembly Kasa skeleti Komple Box Body Frame Assembly Yan Sac-D Plate-Side/Outer Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 n Sac-D/Sa Front Plate-Outer/RH n Sac-D/Sol Front Plate-Outer/LH Arka Sac-D/Sa Rear Plate-Outer/RH Arka Sac-D/Sol Rear Plate-Outer/LH Tavan Sac-D/Sa Roof Plate-Outer/RH Tavan Sac-D/Sol Roof Plate-Outer/LH Tutamak Handle Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Yan Sac- Plate-Side/Inner Perin 4x10 Rivet 4x10 n Sac- Front Plate-Inner Arka Sac-/Sa Rear Plate-Inner/RH ADET QTY 1 1 1 1 2 560 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 124 2 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/99

LAND ROVER 110 . 130130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BODY VEHICLESNO ILL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15065 (7N44./..)PARANO PARTNO 72A01-60622-AA 72A01-60550-AA 72A01-60572-AA 72A01-60574-AA 72A01-60576-AA 72A01-60578-AA 11000-81346-AA RU612253 72A01-60580-AA 11000-80354-AA 11000-80018-AA 11000-80354-AA 11000-80018-AA 72A01-60648-AA 11000-81346-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-027-7901 2510-27-028-4170 2510-27-028-5035 2510-27-028-5041 2590-27-028-0744 2590-27-028-0746 5306-27-006-2740 5320-99-322-2855 2510-27-029-1030 5310-27-006-2935 5306-27-029-6930 5310-27-006-2935 5306-27-029-6930 2510-27-028-0574 5306-27-006-2740 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Sac- Roof Plate-Inner Kap skeleti Komple Door Frame Assembly Kap i Sac Inner Plate-Door Kap D Sac Outer Plate-Door Kap Kenar Profili-Uzun Profile-Long/Door Kap Kenar Profili-Ksa Profile-Short/Door Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Kasa Menteesi Komple Hinge Assembly-Body Pul A8.4 Washer A8.4 Civata M8x25 DIN912 Screw M8x25 (0111 0577) Pul A8.4 Washer A8.4 Civata M8x25 DIN912 Screw M8x25 (0111 0577) Yamurluk tas Drain Channel Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 ADET QTY 2 1 1 1 2 2 8 52 2 6 6 8 8 1 9

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/100

LAND ROVER 110 . 130130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BODY VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15066 (7N45)PARANO PARTNO 72A01-60700-AA 12A14-81305-AA 72A01-60800-AA RJ610303 72A01-60802-AA 72A01-60804-AA 72A01-60806-AA 72A01-60808-AA 72A01-60810-AA 72A01-60812-AA 72A06-72650-AA 72A12-60005-AA RA612437 71A25-60607-AA 72A05-70270-AA 15B00-80125-AA 12A14-55087-AA 71B22-55510-AB 71A00-81316-AA 11000-80351-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-027-9996 5305-27-024-5645 2510-27-027-7895 5320-27-029-0181 2510-27-027-7885 2510-27-027-7897 2510-27-027-7883 2510-27-027-8420 2510-27-027-8419 2590-27-027-8182 2510-27-028-3177 2910-27-006-2902 5320-99-666-4179 5330-27-028-5114 2540-27-029-0594 5305-27-024-5742 2510-27-027-5374 5340-27-024-7719 5306-27-024-5798 5310-27-006-2934 T0675 T0675 U6221 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Taban Tahtas Floor Wooden Sac Vidas 3.5x19 Drive Screw 3.5x19 Tavan L Sac-Uzun L Plate-Roof/Long Perin 4x10 Rivet 4x10 Tavan L Sac-Ksa L Plate-Roof/Short Tavan Sac-Orta Roof Plate-Intermediate L Sac Ke-Dik L Plate-Corner/Vertical Yan Sac-Yatay/Sa Side Plate-Horizontal/RH Yan Sac-Yatay/Sol Side Plate-Horizontal/LH n Sac-Dikey Plate-Front/Vertical Arka amurluk-st Sac Plate-Rear Wing Depo Dolum Davlumbaz Cover-Fuel Filler Hose Hole Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 Basamak Alt Lastii Rubber-Bottom Lever Katlanr Arka Basamak Komple Folding Rear Step Assy Civata M6x30 Screw M6x30 Kilit Mekanizmas Komple-Sol Lock Assy-LH Kilit Alt Sac Plate Lower-Lock Civata M6x25 Screw Pul A6 Washer A6 ADET QTY 1 28 2 670 2 1 4 1 1 1 2 1 8 4 4 12 1 1 3 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/101

LAND ROVER 110 . 130130 TEK KABN KASALI ARALAR N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-130 SINGLE CAB BOX BODY VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

15066 (7N45./..)PARANO PARTNO 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 11000-80014-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 72A04-55520-AA 12A14-80172-AA 12A14-55063-BA 11000-80071-AA 71B21-55511-AB 11000-80007-AA 12A14-55010-AA 71B22-36035-AA RU612123 71B22-55514-AA 73B00-80112-AA 72A01-60586-AA 72A01-60820-AA 12A14-81307-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2702 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 2540-27-028-3960 5305-27-024-5638 2540-27-034-9052 5306-27-006-2719 5340-27-024-7759 5306-27-006-2699 5340-27-027-4708 9905-27-029-7155 5320-99-578-7864 5340-27-027-8472 5305-27-024-5914 5330-27-028-8232 2510-27-027-8432 5305-27-024-5648 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 D Kol/Sa Kilitli External Handle-Lock Civata M5x20 DIN966 Screw Kap Kolu Handle Inner Civata M6x20 Screw M6x20 (SF106201) Kilit Karl Alt Sac Plate Lower-Striker Civata M6x16 Screw M6x16 Kilit Karl Striker Plate Kap Reflektr Krmz Red Reflector-Door Pop Perin 4.8x8.3 Pop Rivet 4.8x8.3 Tutamak Handle Civata M6x12 Screw M6x12 Kap Kenar Lastii Rubber-Door Kenar Alminyumu Aluminium-Corner Sac Vidas 3.9x25 DIN7504 Drive Screw 3.9x25 ADET QTY 3 3 4 4 4 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 5

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/102

LAND ROVER 110 . 13072A49 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A49 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15067 (7N46)PARANO PARTNO 72A49-56497-AA 72A08-58152-AA 72A08-58154-AA 72A08-58255-AA 72A08-58253-AA 72A08-58267-AA 12A14-80016-AA 71A00-80325-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 72A08-80680-AA 72A08-80679-AA 11000-80230-AA 14C01-80391-AA 11015-80417-AA 14C01-80391-AA 11000-80230-AA 12B18-80270-AA 71A22-36902-AA 71A00-57400-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-029-1033 5340-27-028-5576 2590-27-028-4092 2590-27-028-4104 5340-27-028-4438 2590-27-027-8181 5306-27-024-5618 5310-27-024-5777 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 5305-27-024-5879 5305-27-024-5878 5310-27-006-2759 5310-27-006-2938 5320-27-024-5611 5310-27-006-2938 5310-27-006-2759 5305-27-024-5694 5325-27-027-6075 5325-27-006-2876 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klape Menteesi Hinge Assy-Flap Alt Delrin Way-Lower Skma Paras Bracket Arka Stoplama Komple Stop Assy-Rear Kzak Way Taban Plakas Komple Floor Plate Assembly Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8 Washer A8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Civata M8x40 Screw M8x40 Civata M4x35 Screw M4x35 Fiberli somun M4-6 Nyloc nut M4-6 Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Perin Rivet Pul M4 Plain Washer M4 (WA104001) Fiberli somun M4-6 Nyloc nut M4-6 Civata M4x12 Screw M4x12 Gromet Grommet Tutucu Retainer-Handle/Lock Assy ADET QTY 4 6 1 2 6 1 4 8 10 10 4 16 16 16 16 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/103

LAND ROVER 110 . 13072A49 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A49 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26

15067 (7N46./..)PARANO PARTNO 72A49-56355-AA 72A49-56351-AA 72A49-72090-AA 72A49-72091-AA 72A49-56358-AA RJ610297

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-028-1773 2510-27-028-0961 5340-27-028-0963 5340-27-027-6305 5340-27-028-5526 5320-27-011-1106 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kanca Kolu Arm-Hook Panel Pannel Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel Kap Sabitleme Kolu Karl Stricker-Door Fixing Arm Pop Perin Pop Rivet ADET QTY 1 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/104

LAND ROVER 110 . 13072A48 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15068 (7N47)PARANO PARTNO 72A48-72010-AA 72A48-72012-AA 72A48-35290-AA 72B18-35326-AA 72A08-35303-AA 72B18-35328-AA 72A48-35320-AA 72B18-35322-AA 72A08-35305-AA 72A08-35304-AA 72B18-35320-AA 72A08-76010-AA 72A49-72090-AA 72A49-72091-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 7110-27-028-6666 7110-27-028-6667 2510-27-029-8204 5340-27-028-6634 5340-27-028-6472 5340-27-028-6637 5140-27-028-4312 5340-27-028-6629 5340-27-028-6473 5340-27-028-6471 5340-27-028-6622 4520-27-032-2931 5340-27-028-0963 5340-27-027-6305 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION alma Tezgah-Sa Working Table-RH alma Tezgah-Sol Working Table-LH Takm Panosu Wrench Pannel Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Allenlik Cover-Allen Wrench Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Takm Asma Kancas Hook Konvektr Convector Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel ADET QTY 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/105

LAND ROVER 110 . 13072A48 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15069 (7N48)PARANO PARTNO 73A05-36070-AA 72A05-36209-AA 72A05-36813-AA 72A05-36815-AA 72A05-36816-AA 72A05-36817-AA 72A05-36834-AA 72A06-36174-AA 72A06-36177-AA 72A06-36179-AA 72A06-36227-AA 72B18-36062-AA M.177075 M.142080 M.142159 72A48-36179-AA 72A48-36180-AA 72A48-36181-AA 71B22-36365-AA 72A48-36011-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Floresan Lamba 12V Flourescent Lamp 12V Topraklama ubuu Kablosu Cable-Earth Topraklama ubuu Bar-Earth Priz/Svaalt Socket Aydnlatma Anahtar (220V Anahtarl) Switch-Lighting (With 220V Switch) Priz-Kauuk Kapl/Kapakl Tekl Socket-With Cover Single Otomatik Sigorta 10A Fuse Kanal Biti Kapa Plug ereve+Plaka Frame Assy Bkey Dirsek Elbow-Concave Pako alter-3 Fazl Circuit Breaker-3 Way Sar Ildak Rotating Beacon-Yellow Kablo Cable PVC Kablo Kanal PVC Cable Channel Kablo Kanal Cable Channel Bkey Dirsek-nce Concave Elbow-Thin Sva Alt Anahtar-Tekli Switch-Single ereve+Plaka-kili Frame Assy-Double Anahtar-Ildak Switch-Beacon Sigorta Kutusu Fuse Box ADET QTY 2 1 1 4 2 1 5 3 4 2 1 1

(Rev2)NOT NOTE

6150-27-029-1092 5975-27-032-2766 5935-27-007-1037 5930-27-028-7072 5935-27-029-7918 5925-27-028-7952 5340-27-028-8177 2590-27-029-7909 4730-27-028-8216 5925-27-028-7959 6230-27-032-2917 6150-27-028-8270 5975-27-016-5003

3 5 2 2 1 1 1

4730-27-029-7077 5930-27-028-7078 2590-27-029-8492 5930-27-028-5188 5920-27-028-3338

Otokar

15/106

LAND ROVER 110 . 13072A48 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLESNO ILL 21 22

15069 (7N48./..)PARANO PARTNO M.142128 72A48-36174-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5975-27-027-6974 5340-27-026-2129 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kablo Kanal Cable Channel Biti Kapa Finish Cap ADET QTY 1 4

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/107

LAND ROVER 110 . 13072A48 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15070 (7N49)PARANO PARTNO 72A48-60102-AA 72A48-60104-AA 72A48-60106-AA 73A10-80284-AA 72A48-60108-AA 72A48-60110-AA 72A48-60112-AA 73A10-80284-AA 72A48-60114-AA 72A48-60116-AA 72B15-60316-AA 72B15-60322-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-0979 2590-27-027-6260 5340-27-028-0980 5306-27-024-5911 5340-27-028-9963 2590-27-027-6262 5340-27-028-0773 5306-27-024-5911 2510-27-028-3112 2510-27-028-5511 5340-27-028-0751 3120-27-028-1800 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION st Kaymal Yatak Komple Sliding Bearing Assy-Upper +st Tayc Sac +Carrier Plate-Upper +Kaymal st Yatak +Upper Bearing-Sliding +Civata M4x8 +Screw M4x8 Alt Kaymal Yatak Komple Sliding Bearing Assy-Lower +Alt Tayc Sac +Carrier Plate-Lower +Kaymal Yatak-Alt +Sliding Bearing-Lower +Civata M4x8 +Screw M4x8 Tavan Ama Borusu Tube-Roof Open Tavan Ama Borusu Tube-Roof Open Balant Sac Komple Mounting Plate Assy Bur Bush ADET QTY 4 1 1 6 4 1 1 6 1 1 4 4

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/108

LAND ROVER 110 . 13072A48 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A48 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15071 (7N50)PARANO PARTNO 72A48-73801-AA 72A48-73802-AA 72A48-73804-AA 72A48-73810-AA 72A48-73812-AA 72A48-73814-AA 12E00-80007-AA 73B00-80301-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-1785 5340-27-027-8476 5340-27-027-8474 2590-27-027-6263 2590-27-027-6264 2590-27-028-5539 5306-27-024-5712 5310-27-024-5916 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gergi Halkas Tension Strap Kelepe st Sac Upper Plate-Clamp Kelepe Alt Sac Lower Plate-Clamp Jeneratr Taban Balant Paras Floor Mounting Plate-Generator +Alt Sac +Lower Plate +st Sac +Upper Plate Cvata M6x16 Screw M6x16 Rondela B6 Spring Washer B6 ADET QTY 4 4 4 4 1 1 16 16

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/109

LAND ROVER 110 . 13072A51 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A51 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15072 (7N51)PARANO PARTNO 72A06-60035-AA 72A06-60040-AA 72A06-73222-AA 72A06-73746-AA 72A06-73739-AA 72A06-73716-AA 72A06-73730-AA 72A06-73735-AA 72A06-73740-AA 72A06-73741-AA 72A06-73742-AA 72A06-73743-AA 72A06-73744-AA 72A06-73745-AA 72A06-73717-AA 72A06-73718-AA 72A06-73719-AA 72A06-73720-AA 72A06-73714-AA 72A06-73715-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-5099 2510-27-028-1170 7110-27-027-8754 5670-27-028-5205 2510-27-028-0636 2590-27-027-8328 2590-27-028-4360 2510-27-028-0631 2590-27-028-0640 2590-27-028-0641 2590-27-028-0642 2590-27-028-0662 2590-27-028-0668 2590-27-027-7943 2590-27-027-8355 2590-27-027-7960 2590-27-027-7958 2590-27-027-7951 2590-27-027-8334 2590-27-028-5196 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Korkuluk Komple Banister Assy. Korkuluk Komple Banister Assy. Masa Tablas Plate-Table Raf Profili Profile-Shelf Regal Altl Lower Plate-Shelf n Regal Braketi Bracket-Front Shelf n Regal Braketi Bracket-Front Shelf Raf Shelf Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Masa Profili Profile-Table Balant Sac Mounting Plate Masa Balant Paras Mounting Bracket-Table Masa Balant Braketi Mounting Bracket-Table Masa Balant Braketi Mounting Bracket-Table Masa Balama Paras Mounting Bracket-Table Regal st Braketi Upper Bracket-Shelf Regal st Braketi Upper Bracket-Shelf ADET QTY 1 1 1 4 1 1 1 5 2 4 2 1 1 7 2 4 2 4 1 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/110

LAND ROVER 110 . 13072A51 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A51 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15072 (7N51./..)PARANO PARTNO 72A05-61261-AA 72A05-76019-AA 72A06-36707-AA 72A49-72090-AA 72A49-72091-AA 11000-80014-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 11000-80203-AA 72A49-56350-AA 12A14-66031-AA 12A14-66028-AB ETC4993-L 72A49-56358-AA RJ610297 72A51-30550-AA 71A00-80325-AA 72A06-80137-AA 72A06-80145-AA 72A21-30554-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-5555 5340-27-028-1964 2510-27-028-1778 5340-27-028-0963 5340-27-027-6305 5306-27-006-2702 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928 5310-27-006-2769 2590-27-029-1052 2540-27-027-8765 5340-27-027-6312 5340-27-021-1023 5340-27-028-5526 5320-27-011-1106 2590-27-028-3080 5310-27-024-5777 5306-27-024-5868 5306-27-024-5877 2590-27-028-6898 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fan Kapa-D Fan Cover-Outer Fan Kapa- Fan Cover-Inner Darbe Emici Shock Absorber Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel Harici Enerji Giri Paneli External Energy Inlet Pannel Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-6 Nut M8-6 Arka Kap Sabitleme Panosu Fixing Panel-Rear Door Mandal Catch Mandal Karlk Sac Opposite Cam Plate Esnek Takoz Flexible Mounting Kap Sabitleme Kolu Karl Stricker-Door Fixing Arm Pop Perin Pop Rivet Port Bagaj Portable Luggage Pul A8 Washer A8 Cvata M8x20 Screw M8x20 Civata M6x25 Screw M6x25 Braket-U Profil Bracket-U Profile ADET QTY 1 1 8 1 1 100 200 182 120 1 8 8 12 1 2 1 12 12 6 2

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/111

LAND ROVER 110 . 13072A51 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A51 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15073 (7N52)PARANO PARTNO 72A51-68050-AA 72A05-36834-AA 72A05-36835-AA 72A05-36836-AA 72A05-36831-AA 72A05-36832-AA 72A05-36833-AA 72A05-36840-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-2431 5925-27-028-7952 5925-27-028-7954 5925-27-028-7957 5930-27-028-7141 6220-27-028-8354 6220-27-028-8356 6240-27-027-9050 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Koltuk-Dolapl Seat Otomatik Sigorta 10A Fuse Otomatik Sigorta 16A Fuse 16A Otomatik Sigorta 6A Fuse 6A Ikaz Lambas-220V/Sar Lensli Warning Lamp-220V/Yellow Ikaz Lambas-220V/Yeil Lensli Warning Lamp-220V/Green kaz Lambas-220V/Krmz Lens Warning Lamp Ampul-Neon 220V Bulb ADET QTY 1 3 1 2 1 1 1 3

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/112

LAND ROVER 110 . 13072A15 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A15 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15074 (7N53)PARANO PARTNO 72A15-67003-AA 72A15-67168-AA 71B21-67067-AA 71B21-67068-AA 72A30-67392-AA 72B13-67387-AA 72A15-59291-AA 72A15-55095-AA 72A50-72150-AA 72A50-72152-AA 72A50-72154-AA 72A50-72156-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4959 5330-27-028-7272 2510-27-028-7225 5330-27-028-7241 2590-27-028-3015 5330-27-028-9962 5340-27-028-6475 5340-27-027-8406 7125-27-028-6979 7125-27-028-6981 7125-27-032-2828 7110-27-028-6670 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Cam ereve Komple-Sa Window Frame-RH Cam Lastii Glazing Rubber Cam-Arka Kap Window-Rear End Door Cam Lastii-Arka Kap Glazing Strip Ara Blme Cam ereve Komple Intermediate Glass-Panel Assy Ara Blme Cam Lastii Glazing Rubber-Intermediate Pa Lastik Tutucu Sac Plate-Rubber Holder Lastik Plaka Rubber Elbise Dolab Wardrobe Evrak Dolab Briefcase Su Istc Dolab Kettle Board alma Masas Table ADET QTY 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/113

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15075 (7N54)PARANO PARTNO 72A54-30550-AA 72A25-30582-AA 71A79-80014-AA 71A00-80325-AA 72A22-80302-AA 72A54-36531-AA 72A54-36532-AA 72A54-36782-AA 72A54-70502-AA 72A54-70504-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-3077 2590-27-028-6510 5306-27-024-5833 5310-27-024-5777 5310-27-024-5887 6140-27-028-7405 6140-27-028-7407 5935-27-032-2704 2590-27-028-8405 2590-27-028-8403 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Komple Portable Luggage Assy Tayc Ayak-Platform Carrier Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8 Washer A8 Rondela B8 Spring Washer B8 Ak (-) Kablosu - 24V Cable (-)-Battery - 24V Ak (+) Kablosu - 24V Cable (+)-Battery - 24V Anahtar-Tek ekme Switch Port Bagaj Tentesi-n Hood-Potable Luggage-Front Port Bagaj Tentesi-Arka Hood-Potable Luggage-Rear ADET QTY 1 6 12 24 24 1 1 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/114

LAND ROVER 110 . 13072A55 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A55 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15076 (7N55)PARANO PARTNO 72A55-57084-AA 72A55-80606-AA 72A12-60328-AA 72A48-73801-AA 72A48-73810-AA 71A10-84011-AA 72A45-57179-AA 72A55-36780-AA 72A79-73680-AA 72A79-73682-AA 72A55-36626-AA 72B04-57179-AA 72A55-36070-AA 72A55-57760-AA 72A55-57770-AA 72A55-57774-AA 72A55-57780-AA 72A79-72350-AA 72A79-56159-AA 72A79-56161-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-029-7071 5306-27-024-5906 2590-27-006-2917 2590-27-028-1785 2590-27-027-6263 3040-27-024-6373 2510-27-028-0976 6150-27-028-7418 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Klape Kilidi Lock-Flap Civata M8x80 Screw M8x80 Takoz-Arka Kapak Buffer-Rear Cover Gergi Halkas Tension Strap Jeneratr Taban Balant Paras Floor Mounting Plate-Generator Mandal Catch Piston-Kasa st Kapak Piston-Upper Cover/Body Ara Kablo-7/12 Pimli Rmork Soketi Intermediate Cable-7/12 Pin Trailer Socket ekmeceli Dolap-Sol Board With Drawer-LH ekmeceli Dolap-Sa Board With Drawer-RH Ildak Muhafazas Lampguard-Rotation Beacon Gazl Piston Gas Sturut Aydnlatma Lambas Illumination Lamp Piston Sabitleme Aparat Komple Sol Kapak Cover Assy-Piston Fixing Adaptor LH Piston Sabitleme Aparat Komple Sa Kapak Cover Assy-Piston Fixing Adaptor RH Piston Sabitleme Aparat Komple Arka Kapak Cover Assy-Piston Fixing Adaptor Rear Piston Sabitleme Aparat Tutucu Holder-Piston Fixing Adaptor Kilit Kapa Inner Cover-Latch Kilit Dili ubuu Bar-Latch Pin Kilit Dili ubuu Bar-Latch Pin ADET QTY 3 12 6 8 8 3 2 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 4 2

(Rev2)NOT NOTE

2510-27-028-0580 6220-27-029-7050

T0675

2510-27-042-8480

T0675

Otokar

15/115

LAND ROVER 110 . 13072A55 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A55 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

15076 (7N55./..)PARANO PARTNO 72A54-55070-AA 73B00-55260-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA 11000-80007-AA 72A55-57084-AA 72B04-60053-AA 72A06-80145-AA 13D00-80561-AA 71A10-80211-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA 72A79-36651-AA 72A79-36650-AA 72A79-36648-AA 72A55-73080-AA 72A93-73731-AA 72A93-73731-BA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-5867 2510-27-029-7471 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5306-27-006-2699 2540-27-029-7071 5340-27-027-6294 5306-27-024-5877 5306-27-032-9393 5310-27-006-2767 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kapak Menteesi Hinge-Cover Kilit Mekanizmas Komple Lock Assy Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Civata M6x16 Screw M6x16 Klape Kilidi Lock-Flap Kilit Seviye Plakas Plate Civata M6x25 Screw M6x25 Civata M6x45 Screw M6x45 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 Tavan Lambas Ek Kablosu Additional Cable-Interior Light Tavan Tesisat Ek Kablosu Additional Cable-Roof Harness Tavan Tesisat Roof Harness Tp Balant Braketi Komple Bracket Assy-Gas Cylinder Mounting Jeneratr Generator Jeneratr Generator Alternative ADET QTY 6 6 24 24 24 3 6 6 6 6 24 24 1 3 1 1 1 1

(Rev2)NOT NOTE

NOT1

Alternatif

Otokar

15/116

LAND ROVER 110 . 13072A57 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A57 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15077 (7N56)PARANO PARTNO 72A57-73520-AA 72A06-73521-AA 72A06-73524-AA 72A06-73523-AA 72A06-73523-AA 72A06-73526-AA 72A06-73527-AA 72A06-73528-AA 72A06-73530-AA 72A06-73531-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5985-27-032-2838 5340-27-032-2719 3040-27-029-0771 2590-27-028-5192 2590-27-028-5192 2990-27-028-4066 4720-27-028-6886 4730-27-028-8014 5340-27-029-8205 6150-27-028-8160 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Teleskopik Anten Direi Antenna Pole Dner Alt Tabla Rotatable Base Assy. Dndrme Kolu 4 1/2 Handwheel Assy. Alt Balant Braketi Lower Mounting Bracket assy. Alt Balant Braketi Lower Mounting Bracket assy. Kompresr Compressor-Model 30E 12V Hava Hortumu 3/8 Air Hose Hortum Kelepesi Hose Clips Koruyucu Klf PT Canvas Cover Besleme Kablosu Feeder Cable Assembly ADET QTY 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/117

LAND ROVER 110 . 13071A89 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 71A89 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15078 (7N57)PARANO PARTNO 71A89-36240-AA 71A89-36597-AA 71A89-36890-AA 71A89-36892-AA 71A89-36790-AA 71A89-36301-AA 71A89-36424-AA 71A89-11021-AA 71A89-38037-AA 71A89-36249-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-5024 9905-27-028-7181 9905-27-028-7183 9905-27-028-7185 9905-27-029-1023 9905-27-028-7166 9905-27-028-7179 9905-27-028-7162 9905-27-028-7186 9905-27-028-7164 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Orta Panel Panel-Intermediate Ek Sigorta Etiketi Fuse Label-Additional Etiket-24V Telsiz Aks Label-24V Radio Battery Etiket-24V Telsiz G k Label-24V Radio Power Outer Plaket 12V Plaquette 12V Etiket-Koltuk Alt Sigorta Kutusu Label-Fuse Box-Under Seat Etiket-Sigorta / Rleler Label-Fuse / Relay Etiket-Lastik Basn Label-Tyre Pressure Etiket-antifriz Label-anti-freeze Etiket-Konvoy Label-Convoy ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/118

LAND ROVER 110 . 13071A70-72A02-72A53 ARALARI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 71A70-72A02-72A53 VEHICLESNO ILL 1

15079 (7N58)PARANO PARTNO 71A70-36062-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6230-27-032-2903 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ildak-Mknatsl / Amber Rotating Beacon ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/119

LAND ROVER 110 . 13071A70 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 71A70 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15080 (7N59)PARANO PARTNO 71A40-30550-CA 11000-80016-AA 11000-80017-AA 11000-80033-AA 11000-80203-AA 11000-80207-AA 11000-80302-AA 11000-80303-AA 11000-80305-AA 11000-80354-AA 11000-80361-AA 14C05-80141-AA 71A00-80318-AA 71A00-81329-AA 71A10-80211-AA 71A30-30331-AA 71A40-30332-AA 71A40-30562-AA 71A40-30590-AA 71A40-30600-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-4346 5306-27-006-2703 5306-27-006-2704 5306-27-006-2707 5310-27-006-2769 5310-27-024-5590 5310-27-006-2928 5310-27-006-2929 5310-27-006-2930 5310-27-006-2935 5310-27-028-7979 5306-27-024-5739 5310-27-006-2946 5306-27-024-5803 5310-27-006-2767 2590-27-028-5674 2590-27-027-5873 2590-27-027-5974 2540-27-028-5003 4710-27-027-5626 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Komple Portable Luggage Assy Civata M8x20 Screw M8x20 Civata M8x25 Bolt Civata M10x20 Screw M10x20 Somun M8-6 Nut M8-6 Somun M10-6 Nut Rondela B8 Spring Washer B8 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Rondela B12 Spring Washer Pul A8.4 Washer A8.4 Pul A10 Washer A10 Cvata M6x40 DIN 931 Bolt M6x40 Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Civata M6x35 Screw M6x35 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Stepne Sktrma Paras Bracket Stepne Tayc Komple Spare Wheel Carrier Assy Pabu Komple Support Bracket Assy Merdiven Ladder Boru Komple Tube Assy ADET QTY 1 2 1 2 15 2 15 2 4 3 2 6 12 3 12 1 1 12 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/120

LAND ROVER 110 . 13071A70 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 71A70 VEHICLESNO ILL 21 22 23

15080 (7N59./..)PARANO PARTNO 71A40-30734-AA 71A40-80061-AA MRC4473-LD

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-029-1200 5306-27-024-5821 5305-99-796-6140 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Mentee Hinge Civata M6x55 Screw M6x55 Civata Screw ADET QTY 2 1 2

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/121

LAND ROVER 110 . 130LAVE AMURLUK KALARI ADDITIONAL EYEBROWNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15081 (7N60)PARANO PARTNO 71A80-70034-AA 71A80-70035-AA 71A80-70038-AA 71A80-70036-AA 71A80-70040-AA 71A80-70042-AA 11000-80377-AA 73B00-80301-AA 71A80-80201-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-027-5231 2540-27-027-5232 2540-27-027-5245 2540-27-027-5243 5306-27-028-7128 5306-27-028-7133 5310-27-024-5594 5310-27-024-5916 5310-27-024-5850 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION lave amurluk Ka-n/Sol Additional Eyebrow-Front/LH lave amurluk Ka-n/Sa Additional Eyebrow-Front/RH lave amurluk Ka-Arka/Sol Additional Eyebrow-Rear/LH lave amurluk Ka-Arka/Sa Additional Eyebrow-Rear/RH lave amurluk Ka Civatas-Uzun Screw-Long-Additional Eyebrow lave amurluk Ka Civatas-Ksa Screw-Short-Additional Eyebrow Pul A6 Plain Washer Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 ADET QTY 1 1 1 1 4 14 18 18 18

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/122

LAND ROVER 110 . 13072A62 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A62 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15082 (7N61)PARANO PARTNO 72A62-30550-AA 72A06-30363-AA 72A06-30373-AA 12A14-80016-AA 71A00-80325-AA 12A14-80243-AA 72A21-30554-AA 72A06-80137-AA 72A22-80302-AA 72A62-59374-AA 72A62-01800-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-026-6068 2590-27-029-1278 5340-27-028-4641 5306-27-024-5618 5310-27-024-5777 5310-27-024-5685 2590-27-028-6898 5306-27-024-5868 5310-27-024-5887 5307-27-028-1781 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Portable Luggage anta Bidon Tayc Komple Bag Barrel Carrier Assy Balant Braketi Mounting Bracket Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8 Washer A8 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Braket-U Profil Bracket-U Profile Cvata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Topraklama Saplamas Bonding Stud asi ereve-110 Ar Hizmet Chassis Frame-110 Heavy Duty ADET QTY 1 1 1 8 16 4 2 12 12 2 1

(Rev2)NOT NOTE

Otokar

15/123

LAND ROVER 110 . 130MERKEZ KLT CENTRAL LOCKNO ILL 1 2 3

15083 (7N62)PARANO PARTNO 71A70-36800-AA 71A70-36802-AA 71A70-36804-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5998-27-028-4294 5998-27-028-4050 5998-27-028-5040 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Merkezi Kilit Seti Central Lock Set +Kontrol nitesi +Control Unit +Merkezi Kilit Sistemi +Central Lock System ADET QTY 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/124

LAND ROVER 110 . 13072A65 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A65 VEHICLESNO ILL 1

15084 (7N63)PARANO PARTNO 72A65-36271-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6220-27-023-7757 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tepe Lamba Seti Roof Lamp Set ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/125

LAND ROVER 110 . 13072A31 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A31 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5

15085 (7N64)PARANO PARTNO 72A31-30550-AA 72A25-30630-AA 71A79-80014-AA 71A00-80325-AA 72A22-80302-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-028-5604 2590-27-028-6518 5306-27-024-5833 5310-27-024-5777 5310-27-024-5887 T0675 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Platform Komple Platform Assembly Tayc Ayak-Platform Carrier Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8 Washer A8 Rondela B8 Spring Washer B8 ADET QTY 1 8 32 32 32

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/126

LAND ROVER 110 . 13072A60 ASELSAN SEEBRG ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A60 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15086 (7N65)PARANO PARTNO 72A37-36070-AA 72A13-36650-AA 72A13-36652-AA 12A14-37018-AA 11015-36028-AA 12A14-37014-AA 72A60-36071-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6220-27-028-8365 2510-27-027-8185 5340-27-028-0962 5930-27-028-7053 2510-27-032-2361 5930-27-028-7049 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Aydnlatma Lambas 24V Interior Lamp 24V Anahtar Sac Plate-Switch Anahtar Alt Kutusu-kili Lower Cover-Switch-Double Anahtar-ofr Lambas Switch-Driver Lamp Cep Anahtar Montaj Switch-Holder Anahtar-Turbofan Switch-Turbofan Tavan Lambas-24V Roof Lamp-24V ADET QTY 2 1 1 1 2 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/127

LAND ROVER 110 . 13072A61 ASELSAN X-BAND ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A61 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15087 (7N66)PARANO PARTNO 12B19-76168-AA 72A13-36652-AA 72A13-36650-AA 14C01-36030-AA 11015-36028-AA 72A37-36050-AA 72A05-36816-AA 72A60-36071-AA 72A37-36070-AA 72A37-36371-AA 72A37-36372-AA 12E00-36369-AA 72B08-35121-AA 72A61-35050-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-028-0988 5340-27-028-0962 2510-27-027-8185 5340-27-028-8264 2510-27-032-2361 5930-27-028-7076 5930-27-028-7072 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Klimatr Komple Heat Exchanger Assy-Rear Anahtar Alt Kutusu-kili Lower Cover-Switch-Double Anahtar Sac Plate-Switch Kapak Cep Anahtar Button Cep Anahtar Montaj Switch-Holder Lamba Kontrol Anahtar Switch-Lamp Aydnlatma Anahtar (220V Anahtarl) Switch-Lighting (With 220V Switch) Tavan Lambas-24V Roof Lamp-24V Aydnlatma Lambas 24V Interior Lamp 24V alter Montaj Sac Plate-Switch Mounting alter Trimi Trim-Switch alter-Ak Klapesi Circuit Breaker Avadanlk Kutusu Accessory Box Etiket-Jeneratr Label-Generator ADET QTY 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

6220-27-028-8365 2590-27-027-6259 5340-27-027-6304 5930-27-028-8311 T0675

Otokar

15/128

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15088 (7N67)PARANO PARTNO 72A58-73450-AB 72A58-73492-AA 72A58-73480-AA 72A58-73490-AA 72A58-73468-AA 72A58-73464-AA 72A58-73470-AA 72A58-73458-AB 11000-80302-AA 11000-80354-AA 71A00-80203-AA 11000-80008-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 71A00-80201-AA 11000-80009-AA RA612437 73B01-61342-AA 13D00-80574-AA RJ610297

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Haraketli Makara Komple Moving Roller Assy Makara Balant Aya Mounting Plate-Roller Makara Komple Roller Assy Kilitleme Mili Locking Pin Makara Balant Hutu Mounting Hut-Roller Kasa Balant Braketi Mounting Bracket-Box Body Kilitleme Mandal Komple Locking Pin Assy Makara Ray Komple Rail Assy-Roller Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8.4 Washer A8.4 Somun M8-8 Nut M8-8 Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Cvata M6x25 Screw M6x25 Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 Spiral Tel Rope-Helical Cvata M6x60 Screw M6x60 Pop Perin Pop Rivet ADET QTY 8 1 1 1 1 1 1 2 8 4 4 2 8 8 8 2 3 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2928 5310-27-006-2935 5310-27-006-2774 5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 5310-27-006-2772 5306-27-006-2701 5320-99-666-4179 2590-27-038-0121 5306-27-032-9392 5320-27-011-1106

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U6221 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/129

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24

15088 (7N67./..)PARANO PARTNO 11000-80002-AA 11000-80350-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5306-27-006-2697 5310-27-006-2933 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M5x20 mm Screw M5x20 mm Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 ADET QTY 3 3 3 3

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/130

LAND ROVER 110 . 13072A63 ASELSAN ADOP-YITP ARACI N KASAEKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A63 VEHICLESNO ILL 1

15089 (7N68)PARANO PARTNO 72A63-35008-AA 72A63-35009-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 72A63-30362-AA 72A63-30550-AA 72A63-30554-AA 72A06-80145-AA 72A22-80302-AA 71A00-80325-AA 72A06-80137-AA 72A06-30372-AA RU612253 395143-L 72A06-61620-AA 72A58-36809-AA 72A63-36062-AA 72A63-36764-AA 72A22-36254-AA RU612253 RRC3979 RU608183

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sabitleme Krikosu-Sa Spindelwinde-RH Sabitleme Krikosu-Sol Spindelwinde-LH Bidon Tayc Komple Carrier Assy-Jarrycan Bidon Tayc skelet Komple Carrier Frame Assy-Jarrycan U Sac U Plate Civata M6x25 Screw M6x25 Rondela B8 Spring Washer B8 Pul A8 Washer A8 Cvata M8x20 Screw M8x20 +Lastik Hortum +Hose +Pop Perin 4,8x11,4 +Pop Rivet 4,8x11,4 +Kanca +Hook +Gergi Kua +Tension Strap Devre Kesici-60A Fuse-60A Ildak-12V Rotating Beacon-12V Arka Kafes Komple Frame Assy-Rear Kelepe Clamp Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Kilit Karl Receptacle Perin Rivet ADET QTY 1 1 1 1 2 4 8 8 8 16 8 4 2 1 2 2 4 4 2 4

(Rev1)NOT NOTE

5306-27-024-5877 5310-27-024-5887 5310-27-024-5777 5306-27-024-5868

T0675 T0675 T0675 T0675

5320-99-322-2855 4030-27-038-0154

U1030 T0675

5340-27-028-7881 5320-99-322-2855 5325-99-219-6078 5320-99-376-2529

T0675 U1030 U1030 U1030

Otokar

15/131

LAND ROVER 110 . 13072A63 ASELSAN ADOP-YITP ARACI N KASAEKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A63 VEHICLESNO ILL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

15089 (7N68./..)PARANO PARTNO RRC3983 RRC3980 71A79-36201-AA 72A63-01550-AA 11000-80049-AA 11000-80084-AA 11000-80210-AA 11000-80361-AA 72A63-36108-AA 72A63-36102-AA 71A00-80333-AA 21C02-80228-AA 71A00-36392-AA 395143-L RU612253 11000-80034-AA 11000-80361-AA 72A63-73200-AA 72A63-36220-AA 71A00-80325-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5305-99-867-8144 5310-99-842-2517 5330-27-028-7886 R.KODU NCAGEC U1030 U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Saplama Stud Dili Pul Shakeproof Washer Lastik Conta Rubber Seal Konumlama Mekanizmas Braketi Bracket Civata M10x120 Screw M10x120 Civata M10x40 Screw M10x40 Fiberli Somun M10-6 Nyloc Nut M10-6 Pul A10 Washer A10 Ak Sabitleyici Fixing-Battery Ak Altl Komple Lower Plate-Battery Pul 6,4x19 Washer 6,4x19 Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 J Civata J Screw Kanca Hook Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Civata M10x25 Screw M10x25 Pul A10 Washer A10 Tripod Sehpas Komple Shelf Assy-Tripod Odometre Arayz Birimi Sac Plate-Odometer Pul A8 Washer A8 ADET QTY 2 2 2 1 3 2 5 10 1 1 2 2 2 2 2 8 8 1 1 4

(Rev1)NOT NOTE

5306-27-006-2684 5306-27-006-2685 5310-27-027-1079 5310-27-028-7979

T0675 T0675 T0675 T0675

5310-99-740-0784 5325-27-006-8294 5306-27-006-8276 4030-27-038-0154 5320-99-322-2855 5306-27-006-2708 5310-27-028-7979

U1030 T0675 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675

5310-27-024-5777

T0675

Otokar

15/132

LAND ROVER 110 . 13072A63 ASELSAN ADOP-YITP ARACI N KASAEKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A63 VEHICLESNO ILL 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15089 (7N68./..)PARANO PARTNO 71A00-80017-AA 72A63-36150-AA 72A63-36310-AA 72A63-36300-AA 71A00-80017-AA 71A00-80204-AA 71A00-80325-AA 72A22-80302-AA 11000-80038-AA 71A00-80338-AA 72A63-36070-AA 72A63-36071-AA 72A63-68150-AA 72A63-35092-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5306-27-024-5753 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M8x25 Screw M8x25 Telsiz Sehpas Komple Radio Platform Assy Veri Terminali Sehpas Shelf-Terminal Sehpa Braketi Bracket-Shelf Civata M8x25 Screw M8x25 Somun M8-8 Nut M8-8 Pul A8 Washer A8 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M10x30 Screw M10x30 Pul A10 (217245) Washer A10 (217245) Tavan Lambas-24V Roof Lamp-24V Karartma Lambas-24V Black-Out Lamp-24V Koltuk Alt skelet Komple Frame Assy-Seat Lower evirme Kolu Komple Turning Arm Assy ADET QTY 4 1 1 1 3 3 6 6 4 4 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

5306-27-024-5753 5310-27-006-2775 5310-27-024-5777 5310-27-024-5887 5306-27-006-2709 5310-27-006-2957

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/133

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15090 (7N69)PARANO PARTNO 72A58-58302-AA 72A58-58305-AA 72A58-58389-AA 72A58-58377-AA 72A58-58373-AA 72A58-58376-AA 72A58-58374-AA 72A58-58375-AA 72A58-58204-AA 72A58-58202-AA 72A58-58402-AA 72A58-58404-AA 72A58-58315-AA 72A58-58306-AA 72A58-58360-AA 72A58-58359-AA 72A58-58362-AA 72A58-58361-AA 72A58-58363-AA 72A58-58366-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Slipring Sand Komple Case Assy-Slipring Slipring Alt Kapak Lover Cap-Slipring Sol Yan Ara Panel Intermediate Panel-LH Side Sa Yan st Panel Upper Panel-RH Side n Panel Front Panel Sa Yan Panel Panel-RH Side Arka Panel Rear Panel Sol Yan Panel Panel-LH Side Sa n Panel Inner Panel-RH Front Sol n Panel Inner Panel-LH Front Kablo Gei Adaptr Adaptor-Cable Kablo Gei Adaptr Adaptor-Cable Kablo Giri Paneli-Yan Cable Inlet Panel-Side n Kablo Gei Paneli-st Cable Panel-Upper Ara Blme-Sol/n Intermediate Panel-LH/Front Orta Taban Arka Plaka Rear Plate-Floor Ara Blme-Sa/Arka Intermediate Panel-RH/Rear Ara Blme-Sol/Arka Intermediate Panel-LH/Rear Ara Blme-Sa/n Intermediate Panel-RH/Front Ara Blme Orta Taban-Arka Intermediate Plate-Floor-Rear ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/134

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

15090 (7N69./..)PARANO PARTNO 72A58-58367-AA 72A58-58368-AA 72A58-58365-AA 72A58-58364-AA 72A58-58370-AA 72A58-58216-AA 72A58-58231-AA 72A58-58330-AA 72A58-58337-AA 72A58-58222-AA 72A58-80416-AA 72A58-73014-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ara Blme Orta Intermediate Plate-Center/Inner Ara Blme Orta n Intermediate Plate-Center/Front Ara Blme Orta Taban-Sa/Yan Intermediate Plate-Floor-RH/Side Ara Blme Orta Taban-Sol/Yan Intermediate Plate-Floor-LH/Side Ara Blme Sa n Panel Intermediate Panel-RH/Front Makara Dolab Taban Plate-Roller Box Makara Dolab n Komple Roller Box Assy-Front Arka Sandk Dolab Box-Rear FCE. Dolab Taban Alminyumu Aluminium-Floor-FCE. Box Sa Teker Arkas Alminyum Aluminium-Axles RH Rear Pop Perin 4.8x22 Pop Rivet 4,8x22 Sandk Kza Sled-Coffer ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 130 14

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/135

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2

15091 (7N70)PARANO PARTNO 72A58-72017-AA 72A10-72015-AA 72A10-72025-AA 3 4 71A00-72020-AA 71A10-72016-AA 71A10-72026-AA 5 6 7 8 71A00-72018-AA 71A00-72019-AA 71A00-80180-AA 71A00-72017-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Makaral Emniyet Kemeri Takm Safety Harness Assy-Intertia Type +Emniyet Kemeri Komple-Sol +Safety Harness Assy-LH +Emniyet Kemeri Komple-Sa +Safety Harness Assy-RH +st Tutucu Kapa +Holding Cover-Upper +Kilitli Kol-Sol +Locking Arm-LH +Kilitli Kol-Sa +Locking Arm-RH +Bur-Uzun +Bush-Long +Emniyet Kemeri Balant Pulu +Washer-Safety Harness Mounting +Civata 7/16x20 +Screw 7/16x20 +Bur-Ksa +Bush-Short ADET QTY 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2

(Rev0)NOT NOTE

3120-27-006-2782 5310-27-006-2799 5306-27-006-2724 3120-27-027-4875 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/136

LAND ROVER 110 . 13072A58-62-63-64 ARALARI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58-62-63-64 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15092 (7N71)PARANO PARTNO 72A58-36691-AA 72A58-36692-AA 72A58-36380-AA 72A58-36535-AA 72A58-36536-AA 72A62-36003-AA 73A01-36013-AA 72A33-36281-AA 11000-80301-AA 11000-80201-AA 11000-80011-AA 11000-80302-AA 299-LD 11000-80016-AA 11000-80302-AA 72A58-36170-AA 13C00-80567-AA 72A58-36809-AA 72A64-36003-AA 72A64-30362-AA NOT1 NOT2 NOT3

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Diyot Diode Diyot st Sac Upper Plate-Diode Sigorta-Diyot Kutusu Fuse-Diode Box Kablo-Sigorta Kutusu/asi Cable-Fuse Box/Chassis Kablo-Sigorta/Diyot Cable-Fuse/Diode zel Civata Komple Special Screw Assy zel Civata Montaj Plastii Mounting Plastic-Special Screw Assy Alternatr/Terminal Kutusu Tesisat Harness-Alternator/Terminal Box Rondela B6 Spring Washer B6 Somun M6-6 Nut M6-6 Civata M8x10 Screw M8x10 Rondela B8 Spring Washer B8 Gromet Grommet Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Kablo Tutucu Sac Holding Plate-Cable Perin 4,8x9 Rivet 4,8x9 Devre Kesici-60A Fuse-60A zel Civata Komple Special Screw Assy Bidon Tayc Komple Jerrican Carrier Assy ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE NOT1

NOT2

NOT2

5310-27-006-2927 5310-27-006-2768 5306-27-024-5751 5310-27-006-2928 5325-27-028-2028 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

NOT2 NOT2 NOT2 NOT2 NOT2 NOT3 NOT3

Bu fi 72A58-62-63-64 (Aselsan KMS-SAKARYA-ADOP-YITP- This fiche for 72A58-62-63-64 vehicles 72A58 ve 72A64 (Aselsan KMS ve KMS ikmal) aralar iin ge Use for 72A58 and 72A64 vehicles 72A64 (Aselsan KMS ikmal) arac iin geerlidir. Use for 72A64 vehicle

Otokar

15/137

LAND ROVER 110 . 13072A58-62-63-64 ARALARI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58-62-63-64 VEHICLESNO ILL 21 22

15092 (7N71./..)PARANO PARTNO 72A62-55514-AA 72A58-36809-AA NOT4

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tutamak Handle Devre Kesici-60A Fuse-60A 72A62 (Aselsan SAKARYA) arac iin geerlidir. Use for 72A62 vehicle ADET QTY 1 1

(Rev0)NOT NOTE NOT4 NOT4

Otokar

15/138

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15093 (7N72)PARANO PARTNO 72A58-72057-AA 72A58-72060-AA 72A22-36254-AA 71A00-81363-AA RA612237 72A58-80666-AA 70B10-70540-AA 70B10-70541-AA 72A58-72120-AA 72A58-72124-AA 72A58-72128-AA 72A58-72455-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gne Siperlii Takm Sun Visor Assy Gne Siperlii Tutucu Komple Holding Plate-Sun Visor Kelepe Clamp Sac Vidas 6,3x19 Screw 6,3x19 Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Yarkl Pim 2x12 Split Pin 2x12 Klips Clip Klips Tutucu Clip n Cam Perdesi Komple Curtain Assy-Front Glass Sa Yan Cam Perdesi Komple Curtain Assy-Glass RH Sol Yan Cam Perdesi Kopmle Curtain Assy-Glass LH Sol Yan Duvar Trimi-Kafalk Inner Trim-Headrest LH Bodyside This fiche for 72A58 vehicle ADET QTY 1 2 2 2 4 2 8 8 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1

5340-27-028-7881 5306-27-006-2754 5320-99-581-6699

T0675 T0675 U1030

Bu fi 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/139

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15094 (7N73)PARANO PARTNO ESR4132-LD NRC9474 2265 4882 NRC6526 PRC8708 ESR3277 ESR1290-L NTC2699-LD 504233 504673 MUC9158 NRC4765-L 508545-L NTC2180-L PRC5852-L NRC9562-L NTC4601-L ESR3129-L ESR3125-L NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yakt Deposu Komple Fuel Tank Assembly Balant Braketi-n Bracket-Tank RR Mounting Pul Washer Pul Washer Balant Braketi-Arka Spacer Yakt amandras Fuel Level Unit Conta Emi/Dn Borusu Gasket Yakt Havalk Hortumu Hose-Fuel Breather Yakt Dolum Hortumu Hose-Fuel Filler Snger Conta-Depo Boaz Seal Conta-Depo Boaz Seal Davlumbaz-Yakt Flan Fuel Filler Cowl Civata Screw Kauuk Takoz Rubber Buffer Yakt Emii Komple Fuel Inlet Assy Conta Seal Yakt Geri Dn Komple Fuel Return Assy Yakt Borusu-Depo/Su Ayrc Fuel Pipe-Tank/Sedimentor Yakt Borusu Fuel Pipe Yakt Borusu Fuel Pipe This fiche for 72A58 vehicle ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE NOT1

2590-99-873-2143

6680-99-722-8586 5330-99-301-6736

5330-99-850-0593 5330-99-850-0597 2540-99-911-2088 5306-99-722-6370 5365-99-805-8623

2910-99-729-2958

T0675

Bu fi 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/140

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 21 22 23

15094 (7N73./..)PARANO PARTNO 72A58-33120-AA 72A58-33122-AA 72A58-33124-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yakt Borusu-Su Ayrc/Motor Pipe-Sedimentor/Engine Yakt Borusu-Su Ayrc/Depo Pipe-Sedimentor/Fuel Tank Yakt Borusu Motor/Depo Pipe-Engine/Fuel Tank ADET QTY 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/141

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15095 (7N74)PARANO PARTNO 72A58-57100-AC 72A58-57150-AC 72A58-57200-AA 72A58-57250-AA 72A58-57300-AB 72A58-57350-AC 72A58-57400-AB 72A58-57450-AC 72A58-57212-AA 72A58-57214-AA 72A58-57316-AA 72A58-57318-AA 72A58-57266-AA 72A58-57268-AA RU612253 72A58-57142-AA RU610303 72A58-57132-AA RU612253 13D00-58348-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klape Komple-Sa Yan/n Flap Assy-Front RH Klape Komple-Sa Yan/Orta Flap Assy-RH Intermediate Klape Komple-Sa/Sol Y.Arka Flap Assy-RH/LH Side Rear Arka Klape Komple Flap Assy-Rear Klape Komple-Sol Yan Arka Flap Assy-Rear LH Bodyside Klape Komple-Sol Yan Orta Flap Assy-Intermediate LH Bodyside Klape Komple-Sol Yan n st Flap Assy-LH Bodyside Front Upper Klape Komple-Sol Yan n Alt Flap Assy-LH Bodyside Front Lower Z Sac-Alt/st Z Plate-Lower/Upper Z Sac-Sa/Sol Z Plate-RH/LH Z Sac-Alt/st Z Plate-Lower/Upper Z Sac-Sa/Sol Z Plate-RH/LH Z Sac-Alt/st Z Plate-Lower/Upper Z Sac-Sa/Sol Z Plate-RH/LH Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Kilit Karlk Sac Stricker Plate Pop Perin Pop Rivet Piston Montaj Sac Komple Mounting Plate Assy-Piston Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Stoplama Teli Stoping Wire This fiche for 72A58 vehicle ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 66 7 14 8 16 8

(Rev1)NOT NOTE NOT1

5320-99-322-2855

U1030

5320-99-322-2855 2590-27-034-5895

U1030 T0675

Bu fi 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/142

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15095 (7N74./..)PARANO PARTNO RU612253 71A00-80312-AA 72A58-57198-AA 12A14-57012-AA 71A00-80437-AA RU610303 72A58-57220-AA 72A58-57270-AA 72A58-57386-AA 72A58-57014-AA 12E00-56359-AA 31 12A14-57084-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5320-99-322-2855 5310-27-024-5770 R.KODU NCAGEC U1030 T0675 TANIM DESCRIPTION Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Pul 5.3x12.5x1 Washer 5.3x12.5x1 Gazl Piston Gas Strut Gazl Piston Gas Strut Kopilya 2x16 Split Pin 2x16 Pop Perin Pop Rivet Klape Fitili Rubber-Flap Klape Fitili Rubber-Flap Klape Fitili Rubber-Flap Klape Kilit Takm Lock Set-Flap +Haval Kap Kilidi +Lock-Automatic Door Klape Kilidi Lock-Flap ADET QTY 16 16 4 4 16 91 2 1 1 1 7 5

(Rev1)NOT NOTE

5315-27-023-0169

T0675

2510-27-034-9036

T0675

Otokar

15/143

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2

15096 (7N75)PARANO PARTNO 72A58-73006-AA 72A58-58154-AB 72A58-58147-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 72A58-58381-AA 72A58-58378-AA 72A58-58380-AA 72A58-58379-AA 72A58-58214-AA 72A58-58244-AB 72A58-36168-AA 72A58-50302-AA 72A58-36160-AA 72A58-36002-AA 72A58-36042-AA 71A00-36392-AA 71A00-80318-AA 21C02-80228-AA 11000-80301-AA 395143-L RA612157 NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Jeneratr Yata-Yan Bearing-Side-Generator Jeneratr Skma Paras-Sa Fixed Plate RH-Generator Jeneratr Skma Paras-Sol Fixed Plate LH-Generator Jeneratr Kar Tutucu Holder-Generator Jeneratr Alt-Sol Lower Plate-Generator-LH Jeneratr Alt-Sa Lower Plate-Generator-RH Jeneratr n Balant Komple Mounting Plate Assy-Generator Jeneratr Dolab Taban Plate-Generator Box Jeneraatr Dolab-Sol n Plate-Generator Box Front LH Flan-Telsiz Balants Flange-Radio Mounting Kasa Tespit Braketi Komple Fixed Bracket Assy-Box Body Telsiz Balant Sac Komple Mounting Plate Assy-Radio Ak Tepsisi Lower Plate-Battery Ak Balant Menteesi Komple Mounting Hinge Assy-Battery J Civata J Screw Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Rondela B6 Spring Washer B6 Kanca Hook Perin 4.8x9 Rivet 4.8x9 This fiche use for 72A58 vehicle ADET QTY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4

(Rev1)NOT NOTE NOT1

5306-27-006-8276 5310-27-006-2946 5325-27-006-8294 5310-27-006-2927 4030-27-038-0154 5320-99-711-6294

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030

Bu fi 72A58 (Aselsan KMS) arac iin geerlidir.

Otokar

15/144

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15096 (7N75./..)PARANO PARTNO 11000-80007-AA 11000-80351-AA 11000-80301-AA 72A58-58208-AA 72A58-58206-AA 72A58-58212-AA 72A58-58210-AA 72A58-70002-AA 72A58-70004-AA 72A58-58342-AA 72A58-58343-AA 72A58-58345-AA 31 32 33 34 35 36 37 38 72A58-58340-AA 72A58-58341-AA 72A58-58344-AA 72A58-58395-AA 72A58-58228-AA 72A58-58229-AA 72A58-58201-AA 72A58-58358-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5310-27-006-2927 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Rondela B6 Spring Washer B6 Ak Dolab-Sa Yan Alminyumu Aluminium-Battery Box-RH Side Ak Dolab-Sol Yan Alminyumu Aluminium-Battery Box-LH Side Ak Dolab-Sa Kar Alminyumu Aluminium-Battery Box-RH Ak Dolab-Sol Kar Alminyumu Aluminium-Battery Box-LH amurluk Ka Komple-Sa Eyebrow Assy-RH amurluk Ka Komple-Sol Eyebrow Assy-LH Tavan Alminyumu-Arka Roof Aluminium-Rear Tavan Alminyumu-Sa Yan Aluminium-RH Side/Roof Tavan Alminyumu-Sol Yan Aluminium-LH Side/Roof Tavan Alminyumu-Orta Roof Aluminium-Intermediate Tavan Alminyumu-Orta Roof Aluminium-Intermediate Tavan n Panel Front Panel-Roof Tavan n Ke Koruma Front Protection Plate-Roof Ke Kapama Plate-Corner Ke Kapama Plate-Corner Bakm Kapa Servicing Plug Sandk Alt Hutu Lower Hut-Box ADET QTY 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/145

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

15096 (7N75./..)PARANO PARTNO 72A58-58397-AA 72A58-36638-AA 72A58-73130-AB 72A58-58335-AA 72A58-58336-AA 72A58-72110-AA 72A58-30594-AA 72A58-30590-AA 72A58-30627-AA 72B16-30625-AA 11000-80023-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 72A58-30592-AA RJ610317 301347-L 72B00-60031-AA 302373-L 13D00-58348-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan evre Alminyumu Roof Frame Aluminium Tavan Lambas Ara Kablosu Intermediate Cable-Roof Lamp Avadanlk Yata Housing-Accessory Avadanlk Dolab Yan Alminyumu Aluminium-Side-Accessory Box Avadanlk Dolab Taban Alminyumu Aluminium-Floor-Accessory Box Kontrol Masas Kelepesi Clamp-Control Table Merdiven Komple Stair Assy +Merdiven Komple +Stair Assy ++Tutamak Komple ++Handle Assy ++Al Basamak Komple ++Step Assy-Angular ++Civata M8x40 ++Screw ++Pul A8.4 ++Washer A8.4 ++Fiberli Somun M8-8 ++Nyloc Nut M8-8 +Aluminyum Profil +Aluminium Profile +Perin 4x12 +Rivet 4x12 +Lastik Tapa +Plug +Kilitli Pim +Pin Locked +Lastik conta +Sealing washer Stoplama Teli Stoping Wire ADET QTY 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 3 9 2 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

5306-27-025-7932 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761

T0675 T0675 T0675

5320-27-044-6263 5325-99-844-9557

T0675 T0675

5310-27-019-9124 2590-27-034-5895

T0675 T0675

Otokar

15/146

LAND ROVER 110 . 13072A69 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A69 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15097 (7N76)PARANO PARTNO 72A69-73112-AA 72A69-73300-AA 72A69-73482-AA 72A69-73500-AA 72A69-73502-AA 72A69-73504-AA 72A69-73506-AA 72A69-73508-AA 72A69-73510-AA 72A69-73512-AA 72A69-73100-AA 72A69-73102-AA 72A69-73104-AA 72A69-62500-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Teleskopik Merdiven Stairs-Telescopic Basket Sedye Stretcher-Basket Resstatr Resustator Teneffs Cihaz Doldurma Kompresr Compressor-Inhaler Clean Air Filler Mekanik Kurtarma Takm Resque Squad-Mechanic Haval Kurtarma Seti Resque Kit-With Air Teneffs Cihaz ve Maskesi Inhaler and Mask Halat-Kanca-C.Yelek Fir.Ekipman Rope-Hook Multigaz lm Cihaz Manometer-Multigas Omurga Sedyesi Stretcher-Keel Ara Telsizi Radio-Vehicle Ara Anteni Aerial-Vehicle El Telsizi Walkie-Talkie Rmork Trailer ADET QTY 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/147

LAND ROVER 110 . 13072A64 ASELSAN KMS KMAL ARACI N KASAEKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A64 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15098 (7N77)PARANO PARTNO 72A06-36178-AA 72A37-36070-AA 72A60-36071-AA 12E00-36062-AA 72A06-36174-AA 72A37-36174-AA 72A37-36178-AA 72A37-36179-AA M.142080 M.142159 72A64-36281-AA 72A64-57084-AA 72A64-57179-AA 72A64-70050-AA 72A64-72100-AA 72A64-36556-AA 72A64-36558-AA 72A64-57350-AA 72A64-70500-AA 72A64-70502-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4730-27-028-8227 6220-27-028-8365 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Yatay Dirsek Elbow-Horizontal Aydnlatma Lambas 24V Interior Lamp 24V Tavan Lambas-24V Roof Lamp-24V Rle 12V 30A Relay 12V 30A Kanal Biti Kapa Plug Biti Kapa Plug Yatay Dirsek Elbow bkey Dirsek Elbow PVC Kablo Kanal PVC Cable Channel Kablo Kanal Cable Channel Alternatr/Sigorta Kutusu Kablosu Cable-Alternator/Fuse Box Klape Kilidi Lock-Hatch Arka Kapak Pistonu Piston-Rear Cover Kasa Arka Basamak Step-Body Rear G Giri Paneli Kapa Komple Cover Plate Assy-Power Inlet Pannel Kap Miri Switch-Door Kap Mir Braketi Bracket-Door Switch Kap Kilit Koruma Sac Plate-Door Lock Guard Kasa Kap Brandas-Sa Tarpaulin Cover-Door RH Kasa Kap Brandas-Sol Tarpaulin Cover-Door LH ADET QTY 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

5945-27-043-0615 5340-27-028-8177 2590-27-028-6942 4730-27-029-7204 4730-27-029-8142 5975-27-016-5003

T0675

Otokar

15/148

LAND ROVER 110 . 13072A64 ASELSAN KMS KMAL ARACI N KASAEKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A64 VEHICLESNO ILL 20

15098 (7N77./..)PARANO PARTNO 72A64-70504-AA 72A64-70506-AA 21 22 23 72B00-33045-AA 74B00-33046-AA 72A64-55800-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kasa Kap Brandas-Arka Sa Tarpaulin Cover-Door Rear RH Kasa Kap Brandas-Arka Sol Tarpaulin Cover-Door Rear LH anta Bidon-20Lt Jerrycan Boaz-anta Bidon Neck-Jerrycan Kap Ama Kolu Handle-Door Inner ADET QTY 1 1 1 1 2

(Rev1)NOT NOTE

7240-27-028-5057 4710-27-038-2323

T0675 T0675

Otokar

15/149

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15099 (7N78)PARANO PARTNO 72A58-01801-AA 72A58-73100-AA 72A58-73110-AA 72A58-73112-AA 71A00-81324-AA 71A00-80317-AA 71A00-80300-AA RU612253 31B05-55576-AA RU608183 72A58-80410-AA 72A58-73122-AA 72A58-73114-AA 72A58-73116-AA RU608313

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION asi Chassis Pano Panel Hut Komple Hut Assy Hut Komple Hut Assy Cvata M5x12 Screw M5x12 Pul A5 Washer A5 Rondela B5 Spring Washer B5 Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 Kafesli Somun Floating Nut Perin Rivet Pop Perin 2,4x7,5 Pop Rivet 2,4x7,5 Kafesli Somun Floating Nut Takviye-Arka Support-Rear Takviye-n Support-Front Pop Perin 3,2x12,2 Pop Rivet 3,2x12,2 ADET QTY 1 1 1 1 6 6 6 4 2 4 20 10 1 1 3

(Rev1)NOT NOTE

5305-27-006-2728 5310-27-006-2940 5310-27-024-5768 5320-99-322-2855

T0675 T0675 T0675 U1030

5320-99-376-2529

U1030

5320-27-029-0182

U1030

Otokar

15/150

LAND ROVER 110 . 130KORUMA SACI-N TAKIM PROTECTION SHEET-FRONT AXLENO ILL 1

15100 (7N79)PARANO PARTNO 71A00-05200-AA 72A53-05200-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 253948 70B00-80283-AA 71A00-05214-AA 71A00-80233-AA 71A00-80328-AA 71A00-80340-AA 71B11-80064-AA NY608041 NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Takm Koruma Sac Kmp Front Axle Protection Sheet Assy n Takm Koruma Sac Komple Guard Plate Assy-Front Civata Bolt Civata M12x175 Screw M12x175 Bur Bush Fiberli somun M12-8 Nyloc nut M12-8 Pul 13x28x2.5 Plain Washer (WC112081) Pul Plain Washer (2205) Civata Bolt Somun Nut ADET QTY 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1

5306-99-941-1675

U1030

5310-27-006-2763 5310-27-006-2951 5310-27-006-2958 5306-27-042-8450 5310-99-943-4300

T0675 T0675 T0675 T0675 U1030

Warn Vin (M8000) Taklm aralarda opsiyoneldir

Optional for Warn Winch (M8000) mounted vehicles

Otokar

15/151

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-GVDE ENGEREK-BODYNO ILL 1 2 3 4 5

15101 (7N80)PARANO PARTNO 74A00-61640-AA 74A00-61606-AA 74A00-61638-AA 74A00-61604-AA 74A00-61614-AA 74A01-61614-AA 6 74A00-61615-AA 74A01-61615-AA 7 8 9 10 74B00-61742-AA 74B00-61820-AA 74A00-35530-AA 74A00-35534-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Boru Komple Nudge Bar Assy Orta Boru Komple Intermediate Bar Assy Arka Boru Komple Rear Bar Assy Yan Dikme Borusu Tube-Side Vertical Yan Boru Komple-Sa Tube Assy-RH Yan Boru Komple-Sa Tube Assy-RH Yan Boru Komple-Sol Tube Assy-LH Yan Boru Komple-Sol Tube Assy-LH Orta Boru Gvde Balant Mounting Plate-Intermediate Tube Tente Tasyc Konsol Carrier Console-Hood Kamuflaj A Net-Kamuflage Kamuflaj A Direk Torbas Pole Bag-Kamuflage Net Mcahit arac iin geerlidir. Use for Mcahit vehicles ADET QTY 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

NOT1

NOT1

Otokar

15/152

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-KLT MEKANZMASI ENGEREK-LOCK MECHANISMNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15102 (7N81)PARANO PARTNO 74B00-61690-AA 74B00-61692-AA 73B01-61706-AA 73B01-61712-AA 73B01-61714-AA 73B01-61716-AA 73B01-61718-AA 73B01-61720-AA 73B01-61722-AA 73B01-61724-AA 11000-80301-AA 74B00-61700-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kilit Mekanizmas Komple Lock Mechanism Assy +Gvde Sac Komple +Body Plate Assy +Kilit Kolu Komple +Handle Lock Assy +Mil +Shaft +atal Mil +Fork Shaft +Yay +Spring +Yay +Spring +Yarkl Pim +Swevel Pin +Bask Pulu +Washer +Civata +Screw +Rondela B6 +Spring Washer B6 Kilit Mekanizmas Ayar Sac Adjusting Plate-Lock Mechanism ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5360-27-032-5275 5360-27-032-5273

T0675 T0675

5310-27-032-7807

T0675

5310-27-006-2927

T0675

Otokar

15/153

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL 1

15103 (7N82)PARANO PARTNO 74B00-61405-AA 74B00-61407-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 74B00-61540-AA 11000-80007-AA 71A00-80201-AA 11000-80301-AA 71A00-80318-AA 74B00-61584-AA 74B00-61619-AA 11000-80017-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 74B00-61420-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 74B00-61842-AA 74B00-61886-AA 74B00-61334-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Havan Topu Yata-Sa Mortar Housing-RH Havan Topu Yata-Sol Mortar Housing-LH Serit Bomba Kutusu Ammunition Box Civata M6x16 Screw M6x16 Somun M6-8 Nut M6-8 (NH106041) Rondela B6 Spring Washer B6 Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 4 lu Cephane Tayc-MG Ammunition Box-Fourth 2 l Cephane Tayc-MG Ammunition Box-Double Civata M8x25 Bolt Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Silah Balama Konsolu MG Gun Mounting Console Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 n Silah Adaptr Adaptor-Front Gun Stoplama Sac Stopped Plate Arka Silah Adaptr Adaptor-Rear Gun Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 ADET QTY 1 1 1 6 6 6 2 2 2 16 16 16 3 12 12 1 1 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2699 5310-27-006-2772 5310-27-006-2927 5310-27-006-2946

T0675 T0675 T0675 T0675

5306-27-006-2704 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935

T0675 T0675 T0675

5306-27-006-2703 5310-27-006-2928

T0675 T0675

5306-27-006-2703 5310-27-006-2928

T0675 T0675

Otokar

15/154

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

15103 (7N82./..)PARANO PARTNO 14C01-80243-AA 11000-80034-AA 11000-80303-AA 74B00-61408-AA 74B00-61631-AA 74B00-61840-AA 74B00-61841-AA 74B00-78936-AA 74B00-78880-AA 74B00-78914-AA 74B00-78916-AA 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12B01-80089-AA 71A10-80211-AA 11000-80351-AA 12A14-81340-AA 74A00-61960-AA 74A02-70129-AA 74A02-70137-AA 74A02-70127-AA 74A02-61617-AA NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5310-27-006-2761 5306-27-006-2708 5310-27-006-2929 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Civata M10x25 Screw M10x25 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Ayar Simi Adjusting Shim zel Civata Special Screw LAW Sabitleme Konsolu Fixing Console-LAW LAW Yata(FRP) Housing(FRP)-LAW Pususlu Mermi Gergi Kua Tension Strap Tanablr Mayn Sepeti Basket-Mine Mayn Sepeti erevesi/S Frame-Mine Basket Mayn Sepeti erevesi/S Frame-Mine Basket Civata M6x16 DIN965 Screw Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Pul A6 Washer A6 Sac Vidas Drive Screw Silah Balant Yeri Komple Mounting Plate Assy-Gun Alt Mhimmat Tayc Komple Ammunition Carrier Assy-Lower st Mhimmat Tayc Komple Ammunition Carrier Assy-Upper Mhimmat Tayc Lastik Rubber-Ammunition Carrier Gergi Kay Tension Strap Use for Mcahit vehicles ADET QTY 4 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 16 16 16 4 1 2 2 16 6

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2720 5310-27-006-2767 5310-27-006-2934

T0675 T0675 T0675

NOT2 NOT2 NOT2 NOT2

Mcahit (Tanksavar) arac iin geerlidir.

Otokar

15/155

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL 39 40 41 42

15103 (7N82./..)PARANO PARTNO 74A02-61620-AA 74A02-61627-AA 74A03-61126-AA 74A03-61130-AA NOT1 NOT2

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay-Mhimmat Tension Strap-Ammunition Mcahit (30mm Bombaatar) arac iin geerlidir. Mcahit (Tanksavar) arac iin geerlidir. Use for Mcahit vehicles Use for Mcahit vehicles ADET QTY 2 3 8 4

(Rev0)NOT NOTE NOT2 NOT2 NOT1 NOT1

Otokar

15/156

LAND ROVER 110 . 13074A03 SLAH SSTEM 74A03 WEAPON SYSTEMNO ILL 1 2 3 4

15104 (7N83)PARANO PARTNO 73A13-61000-AA 73A13-61970-AA 73A13-61302-AA 73A13-62092-AA 73A13-61993-AA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71A00-80328-AA 72A22-80302-AA 71A00-80204-AA 73A13-62093-AA 74A00-61314-AA 74B00-61316-AA 74B00-61436-AA 11000-80364-AA 74B00-61320-AA 71A00-80318-AA 71A00-81327-AA 73A13-62089-AA 73A13-62088-AA 73A13-62087-AA 73A13-62011-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Silah Montaj Yata Komple Bearing Assy-Gun Mounting +Adaptr Balant Aya Komple +Mounting Plate Assy-Adaptor +Silah Adaptr Bal. Paras Kmp. +Mtg. Bracket Assy-Gun Adaptor +n Sabitleme Pimi-Sa +Fixing Pin-Front-RH +n Sabitleme Pimi-Sol +Fixing Pin-Front-LH +Pul 13x28x2.5 +Plain Washer (WC112081) +Rondela B8 +Spring Washer B8 +Somun M8-8 +Nut M8-8 +Skma Kolu Sabitleme Mili +Fixing Shaft-Squeezing Arm +Teflon Pul +Washer-Teflon +zel Pul +Special Washer +Rondela +Spring Washer +Pul A13 +Washer A13 +Skma Kolu +Squeezing Arm +Pul 6.4x14 +Washer 6.4x14 +Civata M6x12 +Screw M6x12 +Sabitleme Mili +Fixing Shaft +Basn Yay +Pressure Spring +ekme Halkas +Pull Ring Ara Mil Komple Intermediate Shaft Assy ADET QTY 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2951 5310-27-024-5887 5310-27-006-2775

T0675 T0675 T0675

5310-27-037-3804 5310-27-037-3798 5310-27-028-7980 3040-27-037-3802 5310-27-006-2946 5306-27-024-5802

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/157

LAND ROVER 110 . 13074A03 SLAH SSTEM 74A03 WEAPON SYSTEMNO ILL 20 21 22

15104 (7N83./..)PARANO PARTNO 73A13-62005-AA 73A13-62017-AA 73A00-61335-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Alt Mil Komple Shaft Assy-Lower st Mil Komple Shaft Assy-Upper Kilitli Pim Komple Locking Pin Assy ADET QTY 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/158

LAND ROVER 110 . 13074A03 SLAH SSTEM 74A03 WEAPON SYSTEMNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15105 (7N84)PARANO PARTNO 73A13-61980-AA 74A00-61982-AA 73A13-61983-AA 74B00-61320-AA 74B00-61631-AA 74B00-61436-AA 71A00-80318-AA 71A00-80327-AA 11000-80364-AA 74B00-61864-AA 74B00-61858-AA 74B00-61860-AA 11000-80550-AA 11000-80361-AA 11000-80303-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION AGS 17 Silah Adaptr AGS 17 Gun Adaptor Silah Yatak Mili Komple Shaft Assy-Gun Bearing Silah Yatak Adaptr Komple Adaptor Assy-Gun Bearing Skma Kolu Squeezing Arm zel Civata Special Screw Rondela Spring Washer Pul 6.4x14 Washer 6.4x14 Pul Plain Washer Pul A13 Washer A13 Ara Para Distence Piece Konsol Balant Paras Mounting Piece-Console Bur Bush Gresrlk AM6 Grease Nipple Pul A10 Washer A10 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) ADET QTY 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

(Rev0)NOT NOTE

3040-27-037-3802

T0675

5310-27-037-3798 5310-27-006-2946 5310-27-024-5758 5310-27-028-7980

T0675 T0675 T0675 T0675

4730-27-014-4786 5310-27-028-7979 5310-27-006-2929

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/159

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15106 (7N85)PARANO PARTNO 74B00-61450-AA 74B00-61452-AA 74B00-61470-AA 74B00-61456-AA 74B00-61468-AA 74B00-61474-AA RU612253 21C09-80166-AA 71A00-80200-AA 11000-80300-AA 11000-80354-AA 11000-80426-AA 74B00-61483-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION At Kulesi Taban Platformu Floor Platform-Gun Port +Kilit Mekanizmas +Lock Mechanism +Ara ubuk +Intermadiate Bar +Platform skeleti +Frame-Platform +Platform st Sac +Upper Plate-Platform +Kilit +Lock +Pop Perin 4,8x11,4 +Pop Rivet 4,8x11,4 +Civata M5x16 DIN965 +Screw +Somun M5-8 +Nut M5-8 +Rondela B5 +Spring Washer (WL105001) +Pul A8.4 +Washer A8.4 +Kopilya 3,2x16 +Split Pin Kilit U Karl Stricker Plate ADET QTY 1 4 4 1 1 2 30 8 8 8 8 8 4

(Rev0)NOT NOTE

5320-99-322-2855 5306-27-033-0596 5310-27-006-2771 5310-27-006-2926 5310-27-006-2935 5315-27-032-9819

U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/160

LAND ROVER 110 . 13074A02 SLAH SSTEM 74A02 WEAPON SYSTEMNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15107 (7N86)PARANO PARTNO 74A02-61450-AA 74A02-61451-AA 74A02-61453-AA 74A02-61477-AA 74A02-73661-AA 74A02-61487-AA 11000-81338-AA 11000-80019-AA 11000-80354-AA 71A00-80203-AA 74A02-57040-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Platform Komple Platform Assy Platform Tespit Braketi Fixed Bracket-Platform Platform Tespit Braketi Fixed Bracket-Platform Piston Tespit Braketi Fixed Bracket-Piston Kilit Karl Komple Stricker Plate Assy T Aluminyum Profil T Aluminium Profile Sac Vidas Drive Screw Civata M8x30 Bolt M8x30 Pul A8.4 Washer A8.4 Somun M8-8 Nut M8-8 Gazl Piston Gus Strut ADET QTY 1 1 1 2 1 1 13 12 24 12 2

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2739 5306-27-006-2706 5310-27-006-2935 5310-27-006-2774

T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/161

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15108 (7N87)PARANO PARTNO 74B00-61180-AA 74B00-61182-AA 74B00-61184-AA 74B00-61186-AA 74B00-80702-AA 74B00-80703-AA 11000-80550-AA 74B00-61452-AA 21A17-55364-AA 21A17-55379-AA 21A17-55366-AB 21A17-55368-AA 74B00-61454-AA 11000-80201-AA 74B00-61670-AA 74B00-61324-AA 74B00-59910-AA 74B00-61768-AA 74B00-61660-AA 12A14-72300-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Bute Komple Bute Assy +Bute c Bilezik +Inner Ring-Bute +Bute D Bilezik +Outer Ring-Bute +Tapa +Plug +elik Bilya - 9.5 +Roller 9.5-Steel +elik Bilya - 10.5 +Roller 10.5-Steel +Gresrlk AM6 +Grease Nipple Kilit Mekanizmas Lock Mechanism +Kilit Mekanizma Yuvas Komple +Housing-Lock Mechanism +Basn Yay +Pressure Spring +Mekanizma Mili +Shaft-Mechanism +Vidal Pim M5x4x3 DIN926 +Screw Pin M5x4 +Mekanizma ubuu +Bar-Mechanism +Somun M6-6 +Nut M6-6 Bute Flan Komple Flange Assy-Bute Mermi Kutusu-MG3 Ammunition Box-MG3 Koltuk Aras Muhimmat Kutusu Ammunition Box Srtlk Backrest Bute Kilit Karl Komple Stricker Plate-Bute Tutamak-Sa Handle-RH ADET QTY 1 1 1 1 155 156 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1

(Rev0)NOT NOTE

4730-27-014-4786

T0675

5310-27-006-2768

T0675

2510-27-037-6325

T0675

5340-27-032-4976

T0675

Otokar

15/162

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK SLAH SSTEM ENGEREK WEAPON SYSTEMNO ILL

15108 (7N87./..)PARANO PARTNO 12A14-72301-AA 21 22 32A00-61463-AA 32A00-61465-AB 32A00-61471-AB 23 74B00-61798-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-032-4969 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Tutamak-Sol Handle-LH Nianc Otura Komple Gunner Seat Assy Oturak Balant Asks-Sa Hanger-Seat Mounting / RH Oturak Balant Asks-Sol Hanger-Seat Mounting / LH Srtlk Balant Braketi Mounting Bracket-Back Pad ADET QTY 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/163

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15109 (7N88)PARANO PARTNO MRC8388 RRC3237 71B11-35210-AA 336342-LMA 70A00-80227-AA 336350-LM 351991-L 390939-L 391287-L 395111-LM 71A00-57400-AA 71A00-66216-AA 71B11-35206-AA 71B11-35207-AA 71B11-35214-AA 71B11-35218-AA 71B11-35227-AA RRC8381-LD

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-99-721-4458 4030-99-780-8675 R.KODU NCAGEC U1030 TANIM DESCRIPTION Klape Kilidi Fixing Latch Kaldrma ve ekme Mapas Lifting & Lashing Rings Kazma Ucu Balant Braket Mounting Bracket-Pick Axe Bur Komple Bush Assy Kelebek Somun Wing Nut Kazma UcuBalant Braket Retainer-Pick Axe Yay Spring Bur Bush Civata Takozu Buffer-Bonnet Stop Krek Balant Braketi Shovel Mounting Bracket Tutucu Retainer-Handle/Lock Assy n Gs Lastii Seal (MWC2567) Kazma Ucu Pick Axe Kazma Sap Pick Axe Handle Kay Komple Strap Assy Krek Balant Braketi Mounting Bracket-Shovel Krek Komple Shovel Assy Kaput Kilidi Komple Lock Assy-Bonnet ADET QTY 1 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

2510-99-850-1386 5360-27-019-9185 5365-27-021-0896 5340-99-825-6031 5340-99-513-7729 5325-27-006-2876 5340-27-027-4871 5120-27-036-0491 5120-27-036-0490 T0675 T0675 U1030 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

5120-27-037-6769

T0675

Otokar

15/164

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6

15110 (7N89)PARANO PARTNO 74B00-61488-AA 74B00-61496-AA 74B00-61502-AA 74B00-78924-AA 74B00-78926-AA 74B00-78928-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Srt anta n Braketi Front Bracket-Back Bag Srt anta Orta Braketi Intermediate Bracket-Back Bag Srt anta Orta Braketi Intermediate Bracket-Back Bag Srt antas Yatay Kua Horizantal Strap-Back Bag Srt antas Dikey Kusa Vertical Strap-Back Bag Srt antas Kusak Tutucu Komple Strap Holder-Back Bag ADET QTY 2 1 1 6 6 12

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/165

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15111 (7N90)PARANO PARTNO 71A30-30334-AB 71A30-80424-AA RA612237 71A30-30336-AB MRC4473-LD 71A30-80424-AA MUC2442-LD 72A22-80074-AA 11000-80350-AA 11000-80300-AA 71A00-80200-AA 71A00-70063-AB

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Stepne Tayc Komple Spare Wheel Carrier Assy Pul Plain Washer Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 im Shim Civata Screw Pul Plain Washer Kelepe Sac Clamping Plate Civata M5x16 Screw M5x16 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Rondela B5 Spring Washer (WL105001) Somun M5-8 Nut M5-8 Stepne Klf Cover-Spare Wheel ADET QTY 1 2 11 3 2 2 1 3 6 3 3 1

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-006-2971 5320-99-581-6699 U1030

5305-99-796-6140 5310-27-006-2971 2540-99-776-9670 5306-27-024-5884 5310-27-006-2933 5310-27-006-2926 5310-27-006-2771

T0675

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/166

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1

15112 (7N91)PARANO PARTNO 74B00-30700-AA 74B00-30701-AA 2 3 4 5 6 7 8 74B00-33046-AA 21C02-80228-AA 71B22-35242-AA 71B22-57202-AA 71A30-33045-AA 72B02-35222-AA 72B04-57202-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Bidon Tayc Komple/Sol Jerrycan Carrier Assy-LH Bidon Tayc Komple/Sa Jerrycan Carrier Assy-RH Boaz-anta Bidon Neck-Jerrycan Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Lastikli Gergi Stretch-Rubber Kilit Komple Lock Compl. anta-Bidon (20 lt) Jerrycan (20 lt) Toka Catch Kapak Kilidi Cover Lock ADET QTY 1 1 1 2 4 1 1 24 2

(Rev0)NOT NOTE

4710-27-038-2323 5325-27-006-8294 2590-27-038-2143

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/167

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-GVDE ENGEREK-BODYNO ILL 1 2 3 4

15113 (7N92)PARANO PARTNO 74A00-78800-AA 74B00-78824-AA 72B00-60031-AA 74B00-70101-AA 74B00-70102-AA 5 6 7 8 9 10 11 71A00-81346-AA 74B00-61650-AA 74A00-59700-AA 11000-80038-AA 71A00-80326-AA 11000-80303-AA 74B00-59850-AA 74B00-59851-AA 12 13 14 15 330272 ALO710010 74A00-61808-AA 74A00-61814-AB 74A00-61816-AA 16 17 11000-80042-AA 11000-80038-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Koruyucu Komple Nudge Bar Assy zel Somun Special Nut Kilitli Pim Pin Locked Kapak-Sol amurluk Cover-LH Wheelarch Kapak-Sa amurluk Cover-RH Wheelarch Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Tavan Ana Tayc Levha Roof Plate Mayn Koruyucu Komple Protection Assy-Mine Civata M10x30 Screw M10x30 Pul A10 Plain Washer A10 (WC110061) Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) Arka Gvde Yan Etek Kmp. Outer Plate-Rear Body Side Arka Gvde Yan Etek Kmp. Outer Plate-Rear Body Side Arka Gvde Balant Sac Angle-Body Mounting Rear amurluk Ka-Arka-Siyah Eyebrow Mldng.-RR Wing-Black Depo Koruyucu Komple Protection Sheet Assy-Fuel Tank Yan Koruyucu-Sol Protection Sheet LH-Fuel Tank Yan Koruyucu-Sa Protection Sheet RH-Fuel Tank Civata Screw Civata M10x30 Screw M10x30 ADET QTY 1 5 5 1 1 14 1 1 24 24 24 1 1 1 2 1 1 1 2 11

(Rev0)NOT NOTE

5306 27 006 2749

T0675

5306-27-006-2709 5310-27-006-2950 5310-27-006-2929

T0675 T0675 T0675

2510-99-439-3093

5306-27-012-1452 5306-27-006-2709

T0675 T0675

Otokar

15/168

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-GVDE ENGEREK-BODYNO ILL 18 19

15113 (7N92./..)PARANO PARTNO 71A00-80361-AA 11000-80303-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5310-27-006-2943 5310-27-006-2929 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Pul A10.4 Washer A10.4 Rondela B10 Spring Washer B10 (WL110001) ADET QTY 13 13

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/169

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1

15114 (7N93)PARANO PARTNO 71A00-68010-AF 71A00-68020-AF 71A10-68202-AA 2 3 4 74B00-68130-AA 74A01-68445-AA 74A00-70284-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2540-27-005-9891 2540-27-005-9889 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION ofr Koltuu Komple Driver Seat Assy Yolcu Koltuu Komple Passenger Seat Assy-Station Wa +Klf-n Koltuklar +Cover-Frt. Seats Koltuk Ykseltme Braketi Bracket-Seat Elevation Minder Komple Seat Pad Assy NSN Plaketi Plaquette-NSN Use for Mcahit vehicles ADET QTY 1 1 2 2 2 1

(Rev1)NOT NOTE

NOT1

Mcahit aralar iin geerlidir.

Otokar

15/170

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15115 (7N94)PARANO PARTNO 74B00-30361-AA 71B11-30360-AA 71B11-35220-AA RRC5331 RRC5332 74B00-61320-AA 74B00-61436-AA 74B00-61432-AA 74B00-61570-AB 74B00-61576-AB 10 11 12 13 14 15 74B00-61562-AA 74B00-61568-AA 74B00-61580-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 71A00-80203-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 1015-27-037-5698 1005-27-029-2384 8315-27-028-6722 1005-27-026-1672 5340-27-028-8025 3040-27-037-3802 5310-27-037-3798 U1030 U1030 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kelepce-Silah Tutucu Clamp-Gun Holder Silah Tutucusu Rifle Clip Toka Buckle Dipik Otura Clip-Rifle Butt Kelepe Clip Skma Kolu Squeezing Arm Rondela Spring Washer Pul Washer Dipik Braketi-G3 / Sol Rifle Bracket-LH Dipik Braketi-G3 / Sa Rifle Bracket-RH st Balant Braketi-G3 Mounting Bracket-Upper st Balant Braketi-G3 Mounting Bracket-Upper Tavan Dipik Braketi-G3 Rifle Bracket-Roof Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Somun M8-8 Nut M8-8 ADET QTY 2 4 20 6 2 3 1 6 1 1 1 1 1 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5310-27-006-2774

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/171

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2

15116 (7N95)PARANO PARTNO 74B00-72014-AB 72A10-72015-AA 74B00-72025-AA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12A14-72016-AA 71A00-72018-AA 71A00-72019-AA 71A00-72020-AA 12A14-72017-AA 71A00-80180-AA 74B00-72114-AA 74B00-72122-AA 74B00-72128-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 74B00-72118-AA 74B00-72240-AA RA612237 71A00-72018-AA 71A00-72019-AA 71A00-80180-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Makaral Emniyet Kemeri-Takm Safety Harness Assy +Emniyet Kemeri Komple-Sol +Safety Harness Assy-LH +Emniyet Kemeri Kmp.-Sa +Safety Harness Assy-RH +Kilitli Kol +Locking Arm +Bur-Uzun +Bush-Long +Emniyet Kemeri Balant Pulu +Washer-Safety Harness Mounting +st Tutucu Kapa +Holding Cover-Upper +Bur-Ksa +Bush-Short +Civata 7/16x20 +Screw 7/16x20 Emniyet Kemeri-Yan Kap Safety Harness-Side Door Fatural Civata Screw Bal.Brkt.-Yan Emniyet Kemeri Mounting Bracket-Safety Harness-Side Door Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Toka Clasper Emniyet Kemeri Bal.Brkt.-Arka Minder Mounting Bracket-Safety Harness-Rear Seat Pad Pop Perin 4,8x10,9 Pop Rivet 4,8x10,9 Bur-Uzun Bush-Long Emniyet Kemeri Balant Pulu Washer-Safety Harness Mounting Civata 7/16x20 Screw 7/16x20 ADET QTY 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 2

(Rev0)NOT NOTE

3120-27-006-2782 5310-27-006-2799 T0675

3120-27-006-2781 5306-27-006-2724

T0675 T0675

5310-27-006-2761 5310-27-006-2935

T0675 T0675

5320-99-581-6699 3120-27-006-2782 5310-27-006-2799 5306-27-006-2724

U1030

T0675 T0675

Otokar

15/172

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 20 21

15116 (7N95./..)PARANO PARTNO 12A14-72017-AA 71A00-80181-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 3120-27-006-2781 5306-27-006-2725 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Bur-Ksa Bush-Short Civata 7/16"-20 UNFx20 Screw 7/16"-20 UNFx20 ADET QTY 2 2

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/173

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15117 (7N96)PARANO PARTNO 74B00-70200-AA MTC5217-LD 74B00-70202-AA 74B00-70210-AA 74B00-70212-AA 74B00-70214-AA 11000-80071-AA 11003-80076-AA 11000-80201-AA 11000-80301-AA 74B00-70215-AA 12B01-80089-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Katlanr D Ayna Outer Mirror-Tilting +D Ayna +Exterior Mirror +Ayna Mekanizma Kutusu +Mechanism Box-Mirror +Mekanizma Flan +Flange-Mechanism +Mekanizma Balant Sac +Mounting Plate-Mechanism +Bask Kovan +Housing-Pressure +Civata M6x20 +Screw M6x20 (SF106201) +Civata M6x16 +Vis M6x16 +Somun M6-6 +Nut M6-6 +Rondela B6 +Spring Washer B6 +Balant Aya +Mounting Plate +Civata M6x16 DIN965 +Screw ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1

(Rev0)NOT NOTE

2540-27-005-9894

T0675

5306-27-006-2719 5305-27-006-2736 5310-27-006-2768 5310-27-006-2927

T0675 T0675 T0675 T0675

5306-27-006-2720

T0675

Otokar

15/174

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3

15118 (7N97)PARANO PARTNO 74B00-36450-AA 74B00-78850-AA 74A00-70500-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Fren Lambas Koruyucu Lampguard-Rear Far Koruyucu Komple Lampguard-Headlamp Arac rt Takm Cover Assy-Wehicle ADET QTY 1 2 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/175

LAND ROVER 110 . 130ENGEREK-ZEL EKPMANLAR ENGEREK-SPECIAL EQUIPMENTSNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15119 (7N99)PARANO PARTNO 71B11-36081-AA PRC1507-LD 72A44-36240-AA 74B00-36733-AA RA608123 74B00-36732-AA RA608123 74B00-36680-AA 74B00-36744-AA 11000-80008-AA 11000-80351-AA 71A10-80211-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5930-27-028-3558 2590-99-829-3417 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION 7 Yollu Karartma Anahtar Kostal Switch-7-Way Koruyucu Klf-7 Yollu Anahtar Boot-Kostal Switch Orta Panel Panel-Intermediate Telsiz Kumanda Kutusu Komple Control Box Assy-Radio Pop Perin Pop Rivet Telsiz Cebi Komple Pocket Assy-Radio Pop Perin Pop Rivet Telsiz Yuvas Housing-Radio GPS. Balant Braketi Mounting Bracket-GPS. Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) ADET QTY 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 4 2

(Rev0)NOT NOTE

5320-99-138-2857

U1030

5320-99-138-2857

U1030

5306-27-006-2700 5310-27-006-2934 5310-27-006-2767

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/176

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15120 (7O001)PARANO PARTNO 72A54-60000-AA 12A17-55215-AA 72B04-60053-AA 72B04-55010-AA 11000-80014-AA 14C01-80243-AA 11000-80354-AA 11000-81346-AA 11000-80066-AA 71A10-80211-AA 11000-80351-AA 14C01-80094-AA 11000-80301-AA 71B21-80440-AA 11000-80016-AA 11000-80302-AA 11000-80017-AA 72B04-57179-AA 72A54-57750-AB 72A54-60850-AB

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-6079 2540-27-028-3312 5340-27-027-6294 5340-27-027-8486 5306-27-006-2702 5310-27-006-2761 5310-27-006-2935 5306-27-006-2740 5305-27-024-5354 5310-27-006-2767 5310-27-006-2934 5305-27-006-2737 5310-27-006-2927 5315-27-024-5861 5306-27-006-2703 5310-27-006-2928 5306-27-006-2704 2510-27-028-0580 2590-27-035-5964 2590-27-035-5956 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kasa Komple Box Body Assembly Kilit Mekanizmas Lock Mechanism Kilit Seviye Plakas Plate Kilit Karl Striker Plate Civata M8x16 Screw M8x16 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Pul A8.4 Washer A8.4 Sac Vidas 3.5x13 Drive Screw 3.5x13 Cvata M6x20 Screw M6x20 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Pul A6 Washer A6 Civata M6x20 Screw M6x20 (SE106201) Rondela B6 Spring Washer B6 Kopilya Split Pin Civata M8x20 Screw M8x20 Rondela B8 Spring Washer B8 Civata M8x25 Bolt Gazl Piston Gas Sturut Kapak Pistonu Balant Aya Mounting Plate-Piston Kasa Pistonu Balant Aya Mounting Plate-Piston ADET QTY 1 3 6 6 8 84 100 30 12 56 80 36 40 12 12 4 26 6 6 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/177

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27

15120 (7O001./..)PARANO PARTNO 72A54-55070-AA 72A55-57084-AA 72A54-57760-AA 72A54-56159-AA 72A54-56161-AA 72A79-72350-AA 73B00-55260-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-5867 2540-27-029-7071 5340-27-042-8391 2540-27-042-8599 2540-27-042-8600 2510-27-042-8480 2510-27-029-7471 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kapak Menteesi Hinge-Cover Klape Kilidi Lock-Flap Kasa Kilidi Takviyesi Plate-Body Lock Inner Reinforcement Kilit Dili ubuu Pin-Lock Pin Kilit Dili ubuu Pin-Lock Pin Kilit Kapa Inner Cover-Latch Kilit Mekanizmas Komple Lock Assy ADET QTY 6 3 3 2 1 3 6

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/178

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15121 (7O002)PARANO PARTNO 72A54-36648-AA 11000-80302-AA 72A54-61400-AA 72A19-61300-AA 72A19-61302-AA 11000-80016-AA 72A91-60214-AA 72A91-60215-AA 72A54-60870-AA 72A54-36290-AA 72A54-36292-AA 11 12 71A00-81346-AA 72B02-36213-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6150-27-032-6155 5310-27-006-2928 5340-27-032-7854 2510-27-028-3282 2510-27-028-3283 5306-27-006-2703 2590-27-042-6385 2590-27-042-6391 2590-27-042-8353 5340-27-042-8359 5340-27-042-8364 5306 27 006 2749 5340-27-042-8374 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kasa Kablo Demeti Harness-Box Body Rondela B8 Spring Washer B8 Kayc Plaka-Mhimmat Kasas Guide-Ammunition Box Yan Regal Komple-Sa Self Assy-RH Yan Regal Komple-Sol Shelf Assy.-LH Civata M8x20 Screw M8x20 st Braket-Sa/Kasa Balants Bracket-Body Mounting Upper RH st Braket-Sol/Kasa Balats Bracket-Body Mounting Upper LH Lamba Braketi Komple Bracket Assy-Lamp Arka Lamba Balant Panelleri-Sa Mounting Plate-Rear Lamp RH Arka Lamba Balant Panelleri-Sol Mounting Plate-Rear Lamp LH Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Telsiz Anten Braketi Bracket-Radio Antenna ADET QTY 1 4 8 1 1 4 1 1 2 1 1 30 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/179

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1

15122 (7O003)PARANO PARTNO 72B02-78800-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-6129 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION n Muhafaza Komple Nudge Bar ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/180

LAND ROVER 110 . 13072A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15123 (7O004)PARANO PARTNO 72A82-30550-AA 72A82-70284-AA 72A82-36646-AA 72A82-36648-AA 72A82-36649-AA 72A82-36061-AA 72A82-36545-AA RU612373 72A82-36597-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-035-6005 9905-27-035-5880 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Portable Trunk NSN Plaketi Plaquette-NSN Opsiyon Kablosu Cable-Opsion Kasa Kablo Demeti Harness-Body asi Kablosu Harness-Chassis Projektr Projector Braket-Seyyar Projektr Bracket-Projector Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Ek Sigorta Etiketi Label-Additional Fuse ADET QTY 1 1 1 1 1 1 2 8 1

(Rev0)NOT NOTE

6150-27-035-5994 6150-27-035-5873 6230-27-035-6048

T0675 T0675 T0675

5320-99-120-9002 9905-27-035-5878

U1030 T0675

Otokar

15/181

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1

15124 (7O005)PARANO PARTNO 72A24-36160-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-042-8611 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Telsiz Balant Konsolu Mounting Bracket-Radio ADET QTY 1

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/182

LAND ROVER 110 . 13072A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15125 (7O006)PARANO PARTNO 72A82-60000-AA 72A82-60214-AA 72A82-60076-AA 72A82-61146-AA 72A82-61394-AA 72A82-35025-AA RU612373 72A82-61432-AA 72A82-61418-AA 72A82-61392-AA 72A82-66562-AA 72A82-66564-AA 72A82-66566-AA 72A82-66568-AA 72A82-66570-AA 72A82-66572-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-6083 2590-27-035-5896 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Kasa Komple Box Body Assembly Kapak Balant Braketi Mounting Bracket-Cover Kapak Zinciri Komple Chain Assy-Cover Ray Komple Rail Assembly PVC Bant PVC Tape Braket-lk Yardm antas Bracket-First Aid Kit Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 n Regal Komple-TFU Rack Assy TFU-Front Sol Regal Komple-TFU/TRT Rack Assy TFU/TRT-RH Sa Regal Komple-TFU Rack Assy TFU -RH Kasa Taban Paspas Matfloor-Body Kasa Taban Paspas Matfloor-Body Kasa Taban Paspas Matfloor-Body Kasa Taban Paspas Matfloor-Body Kasa Taban Paspas Matfloor-Body Kasa Taban Paspas Matfloor-Body ADET QTY 1 2 2 2 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev1)NOT NOTE

5340-27-035-6130 5340-27-035-6065

T0675 T0675

5320-99-120-9002

U1030

Otokar

15/183

LAND ROVER 110 . 13072A82 RAPIER EKER ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A82 RAPIER VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15126 (7O008)PARANO PARTNO 72A82-60000-AA 12A14-55009-AA 72A04-55220-AA 12A14-55016-AA 71B21-55511-AB 71B22-55512-AA 71B22-36035-AA 71B22-55510-AB 71B21-70256-AA 72A12-70251-AA 71B21-72540-AA 72A12-60212-AA 71A25-55070-AA 71A25-55504-AA 71A25-55505-AB 71A25-55502-AA M.141048 NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-035-6083 2510-27-027-5372 2540-27-035-5870 5340-27-027-4709 5340-27-024-7759 5365-27-028-0890 9905-27-029-7155 5340-27-024-7719 2590-27-028-0613 2510-27-028-6474 5330-27-028-7938 5330-27-028-7889 3040-27-028-5671 3040-27-028-0739 3040-27-028-0740 3040-27-027-6099 2590-27-028-2499 T0675 T0675 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kasa Komple Box Body Assembly Kilit Mekanizmas Komple-Sa Lock Assy-RH D Kap Kolu-Sa Door Handle-Outer RH Kilit Karl Striker Kilit Karl Alt Sac Plate Lower-Striker Ayar imi Adjusting Shim Kap Reflektr Krmz Red Reflector-Door Kilit Alt Sac Plate Lower-Lock Kap Sabitleyici Retainer-Door Al.Yatak Al.Bearing Conta Seal Alt Conta Lower Seal Srg Mekanizmas Sliding Mechanism Srg Mili-st Sliding Shaft-Upper Srg Mili-Alt Shaft Sliding-Lower Srg Yata Slide Bearing Lastik Profil Rubber Profile As required ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

NOT1

Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

15/184

LAND ROVER 110 . 130KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15127 (7O009)PARANO PARTNO 72A79-35144-AA 72A79-35146-AA 72A79-35148-AA 72A79-35150-AA 72A79-35152-AA 72A79-35154-AA 72A79-35156-AA 72A79-35158-AA 72A79-35160-AA 72A79-61062-AA 72A79-61064-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap Gergi Kay Tension Strap ADET QTY 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/185

LAND ROVER 110 . 130KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15128 (7O010)PARANO PARTNO 72A79-72350-AA 72A79-56159-AA 72A79-56161-AA 72A54-55070-AA 73B00-55260-AA 11000-80301-AA 11000-80351-AA 11000-80007-AA 72A55-57084-AA 72B04-60053-AA 72A06-80145-AA 13D00-80561-AA 71A10-80211-AA 11000-80017-AA 11000-80354-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-042-8480 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Kilit Kapa Inner Cover-Latch Kilit Dili ubuu Bar-Latch Pin Kilit Dili ubuu Bar-Latch Pin Kapak Menteesi Hinge-Cover Kilit Mekanizmas Komple Lock Assy Rondela B6 Spring Washer B6 Pul A6 Washer A6 Civata M6x16 Screw M6x16 Klape Kilidi Lock-Flap Kilit Seviye Plakas Plate Civata M6x25 Screw M6x25 Civata M6x45 Screw M6x45 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Civata M8x25 Bolt Pul A8.4 Washer A8.4 ADET QTY 3 4 2 6 6 24 24 24 3 6 6 6 6 24 24

(Rev0)NOT NOTE

2510-27-035-5867 2510-27-029-7471 5310-27-006-2927 5310-27-006-2934 5306-27-006-2699 2540-27-029-7071 5340-27-027-6294 5306-27-024-5877 5306-27-032-9393 5310-27-006-2767 5306-27-006-2704 5310-27-006-2935

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/186

LAND ROVER 110 . 130IILDAK ROTATION BEACONNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8

15129 (7O011)PARANO PARTNO 72B18-36062-AA 72A55-36626-AA 73A04-80160-AA 72A33-80351-AA 73B00-80301-AA 12A14-80016-AA 71A00-80325-AA 72A22-80302-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 6230-27-032-2917 R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sar Ildak Rotating Beacon-Yellow Ildak Muhafazas Lampguard-Rotation Beacon Kelebek Vida M6x30 Wing Screw M6x30 Pul A6.6 Washer A6.6 Rondela B6 Spring Washer B6 Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8 Washer A8 Rondela B8 Spring Washer B8 ADET QTY 1 1 3 3 3 4 4 4

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-024-5904 5310-27-024-5916 5306-27-024-5618 5310-27-024-5777 5310-27-024-5887

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/187

LAND ROVER 110 . 130KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15130 (7O012)PARANO PARTNO 72B04-57179-AA 11000-80351-AA 71B21-80440-AA 72A45-57179-AA 72A55-36070-AA 72A79-73682-AA 72A79-73680-AA 72A55-73080-AA 71B22-73090-AB 72A48-73801-AA 12E00-80007-AA 73B00-80301-AA 71B21-36073-AA 71A10-84011-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-27-028-0580 5310-27-006-2934 5315-27-024-5861 2510-27-028-0976 6220-27-029-7050 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Gazl Piston Gas Sturut Pul A6 Washer A6 Kopilya Split Pin Piston-Kasa st Kapak Piston-Upper Cover/Body Aydnlatma Lambas Illumination Lamp ekmeceli Dolap-Sa Board With Drawer-RH ekmeceli Dolap-Sol Board With Drawer-LH Tp Balant Braketi Komple Bracket Assy-Gas Cylinder Mounting Tp Balants Alt Bracket Lower-Gas Cylinder Mounting Gergi Halkas Tension Strap Cvata M6x16 Screw M6x16 Rondela B6 Spring Washer B6 alma Lambas Work Lamp HELLA 1GD004490-001 Mandal Catch ADET QTY 4 18 12 2 3 1 1 1 1 8 16 16 1 3

(Rev1)NOT NOTE

2590-27-028-1785 5306-27-024-5712 5310-27-024-5916 6220-27-028-8352 3040-27-024-6373 T0675

Otokar

15/188

LAND ROVER 110 . 130KASA EKPMANLARI-TAMR ARACI BODY EQUIPMENT-WORKSHOP VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5

15131 (7O013)PARANO PARTNO MTC3569-LD 71A00-80317-AA 71A00-81345-AA 72A12-60005-AA RA612437

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2510-99-915-4752 5310-27-006-2940 5306-27-006-2748 2910-27-006-2902 5320-99-666-4179 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 U6221 TANIM DESCRIPTION Yakt Dolum Az Cowl Fuel Filler Pul A5 Washer A5 Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Depo Dolum Davlumbaz Cover-Fuel Filler Hose Hole Pop rivet 4,8x16,3 Pop perin 4,8x16,3 ADET QTY 1 4 4 1 8

(Rev1)NOT NOTE

Otokar

15/189

LAND ROVER 110 . 13073A20 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A20 VEHICLESNO ILL 1 2 3

15132 (7O014)PARANO PARTNO 73A20-76794-AA 74A00-61808-AA 74A00-61814-AB 74A00-61816-AA 4 73A20-59000-AB 73A20-59100-AB 5 6 73A20-58067-AB 73A20-58230-AA 73A20-58231-AA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 71A79-36766-AA 71A79-36765-AA 71A79-36764-AB 72A22-36254-AA 71A79-36201-AA 72A33-80351-AA 73B00-80193-AA 73A20-75027-AB M.141115 73A20-59421-AB 73A20-59422-AA NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Evaporatr Kapama Paras Cover Plate-Evaporator Depo Koruyucu Komple Protection Sheet Assy-Fuel Tank Yan Koruyucu-Sol Protection Sheet LH-Fuel Tank Yan Koruyucu-Sa Protection Sheet RH-Fuel Tank Sol Yan Duvar Komple Bodyside Assembly-LH Sa Yan Duvar Komple Bodyside Assembly-RH Arka Duvar Komple Body Plate Assy-Rear Koruma Braketi Komple -Sol Bracket Assy LH-Guard Koruma Braketi Komple-Sa Bracket Assy RH-Guard Arka-st Sinyal Lamba Kafesi Rear Lampguard/Upper Arka Sinyal Lamba Kafesi/st Rear Lampguard/Upper Arka/Alt Kafes Komple Rear Lampguard/Lower Kelepe Clamp Lastik Conta Rubber Seal Pul A6.6 Washer A6.6 Civata M6x14 Screw M6x14 Silecek Kolu Wiper Arm Lastik Profil Rubber-Profile n Dash Zrhlama Komple Protection Plate Assy-Dashboard n Cam D Sac Komple Plate Assy-Front Glass Outer As required ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 4 10 10 2

(Rev0)NOT NOTE

6220-27-027-5201 6220-27-027-5200 6210-27-027-5273 5340-27-028-7881 5330-27-028-7886 5310-27-024-5904 5306-27-037-8325 T0675 T0675 T0675 T0675

NOT1 1 1

Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

15/190

LAND ROVER 110 . 13073A20 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A20 VEHICLESNO ILL 18 19 20

15132 (7O014./..)PARANO PARTNO 73A00-11101-AA 73A20-59431-AA 73A20-66420-AA 73A20-66428-AA 21 22 73A20-01800-AB 73A20-33050-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tyron Emniyet Band Tyron Safety Band n Cam erevesi Frame-Front Glass n Dash Kapama Komple-Sol Cover Plate Assy LH-Dashboard n Dash Kapama Komple-Sa Cover Plate Assy RH-Dashboard asi Komple Chassis Assy Yakt Borusu Sabitleme Braketi Fixing Bracket-Fuel Pipe ADET QTY 5 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/191

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15133 (7O015)PARANO PARTNO 73A20-67045-AA 73A20-67217-AA 73A23-67020-AA 73A23-67013-AA 73A23-67033-AA 73A23-67045-AA 73A23-67186-AA 306287-L 71A80-67448-AA 73A23-58250-AA 73A23-58252-AA 73A23-72090-AA 73A23-55608-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Yan Cam Glass-Side Rear n Cam Front Glass n Sa Kap Cam Glass-Front Door RH n Sol Kap Cam Glass-Front Door LH Yan Kap Cam Glass-Side Door Yan Cam Arka Glass-Rear Yan Cam Lastii Rubber-Glass Cam Lastii Glazing Strip Arka yan Sabit Cam Rear Glas - RH/LH Kapama Sac-Yan Arka Cam Cover Plate-Galss Rear Side Kapama Sac-Yan Arka Sabit Cam Cover Plate-Fixed Galss Rear Side n Cam ereve Trimi Inner Trim-Front Glass Frame Yan Cam erevesi Frame-Side Glass ADET QTY 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

(Rev0)NOT NOTE

9320-99-849-8393 2510-27-028-7295

Otokar

15/192

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1

15134 (7O016)PARANO PARTNO 73A23-55634-AA 73A23-55635-AA 2 73A23-55040-AA 73A23-55004-AA 3 73A23-55631-AA 73A23-55633-AA 4 5 6 7 8 9 10 73A20-59431-AA 73A23-55022-AA 73A23-55102-AA 12A14-55022-BA 72B00-61002-AA 13C04-72308-AA 73A23-55189-AA 73A23-55197-AA 11 73A23-55192-AA 73A23-55194-AA 12 73A23-55006-AA 73A23-55008-AA 13 73A23-55290-AA 73A23-55292-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION ofr Kaps Cam erevesi Komple Frame Assy-Door Glass Front LH Sa n Kap Cam ereve Komple Frame Assy-Door Glass Front RH ofr Kaps Komple Door Assembly-Front LH Sa n Kap Komple Door Assembly-Front RH Sol Yan Kap Cam ereve Komple Frame Assy-Door Glass Rear LH Sa Yan Kap Cam ereve Komple Frame Assy-Door Glass Rear RH n Cam erevesi Frame-Front Glass Kap ekme Kolu Handle-Door Kap Bademi-kili Male Dovetail Twin-Door Tutamak Door Puul Gergi Kancas Streching Hook Tutamak Handle n Sol Kap Contalama Lastii Sealing Rubber-Front Door LH n Sa Ka Contalama Lastii Sealing Rubber-Front Door RH Arka Sol Kap Contalama Lastii Sealing Rubber-Rear Door LH Arka Sa Kap Contalama Lastii Sealing Rubber-Rear Door RH Sol Yan Arka Kap Komple Door Assembly-LH Bodyside Rear Sa Yan Arka Kap Komple Door Assembly-RH Bodyside Rear Kap Gergisi Komple-Sol n Tension Bracket Assy-Door Front LH Kap Gergisi Komple-Sa n Tension Bracket Assy-Door Front RH ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5340-27-026-6092

T0675

5340-27-034-7336

T0675

Otokar

15/193

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 14

15134 (7O016./..)PARANO PARTNO 73A23-55085-AA 73A23-55086-AA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 73A23-72080-AA 71B21-80173-AA 11000-80230-AA 14C01-80393-AA 71A00-81345-AA 11000-80364-AA 11000-80380-AA 12A14-80243-AA M.142043 71A10-81346-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kilit Koruma Kapa Komple-Sol Cover Plate Assy LH-Lock Kilit Koruma Kapa Komple-Sa Cover Plate Assy RH-Lock Dokman Cebi Pocket-Documentation Civata M4x12 Screw M4x12 Fiberli somun M4-6 Nyloc nut M4-6 Pul M4 Washer M4 Sac Vidas 4,2x16 Drive Screw 4,2x16 Pul A13 Washer A13 Pul A8.4x25 Rondelle plate A8.4x25 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 PVC Fitil PVC Strip Sac Vidas Drive Screw (AB608061) ADET QTY 2 2 3 7 7 7 14 14 14 14 10 16

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-029-7319 5310-27-006-2759

T0675 T0675

5306-27-006-2748 5310-27-028-7980 5310-27-032-8293 5310-27-024-5685 5330-27-035-7675 5306-27-006-2755

T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/194

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1

15135 (7O017)PARANO PARTNO 73A23-68010-AA 73A23-68020-AA 2 3 4 5 6 73A23-68022-AA 13C00-68450-AA 11000-80361-AA 12B00-80224-AA 71A00-72014-BD

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Src Koltuu-Kafalkl Driver Seat-Headrest Sa n Koltuk-Kafalkl Seat-Front RH with Headrest Orta l Koltuk-Kafalkl Trible Seat-Headrest Koltuk Civatas-Yan Duvar Screw-Seat Pul A10 Washer A10 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Makaral Emniyet Kemeri T Safety Harn. Assy-Intertia Typ ADET QTY 1 1 1 4 4 4 1

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-028-7979 5310-27-006-2760 2540-27-028-4453

T0675 T0675

Otokar

15/195

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1 2

15136 (7O018)PARANO PARTNO 73A23-50001-AA 73A23-59000-AA 73A23-59100-AA 3 4 5 6 7 73A23-58059-AA 73A23-50210-AA 73A23-59021-AA 73A23-59026-AA 73A23-58220-AA 73A23-58221-AA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 73A23-72152-AA 73A23-72154-AA 11000-81333-AA 13C02-66100-AA 73A23-58073-AA 73A23-58074-AA 73A23-58079-AA 73A23-58080-AA 73A23-59421-AA 73A20-66420-AA 73A20-66428-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Taban skeleti Frame-Floor Sol Yan Duvar Komple Plate Assy-LH Bodyside Sa Yan Duvar Komple Plate Assy-RH Bodyside Taban Arka Sac Komple Plate Assy-Base Rear Z Sac Komple-n Koltuk Arkas Z Plate Assy-Front Seat Behind Direk Sac Komple-Yan Arka Kap Plate Assy-Inner Rear Door Direk Sac Komple Plate Assy-Inner n Alt Etek Sac-Sol Plate LH-Front Lower Lap n Alt Etek Sac-Sa Plate RH-Front Lower Lap Taban Kapatma Levhas Cover Plate-Base Taban Kapatma Levhas Cover Plate-Base Sac vidas 3.5x16 DIN7982 Drive screw PVC apka-izolasyon ivisi PVC cap-insulation nail Gvde st Ke Balant Komple Mounting Plate Assy-Body Upper Corner Gvde st Ke Balant Komple Mounting Plate Assy-Body Upper Corner Gvde st Ke Balant L Sac L Plate-Body Upper Corner Mounting Gvde Tutucu L Sac L Plate-Body Holding n Dash Zrhlama Komple Cover Plate Assy-Dashboard n Dash Kapama Komple-Sol Cover Plate Assy LH-Dashboard n Dash Kapama Komple-Sa Cover Plate Assy RH-Dashboard ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 1 1 2 2 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5305-27-011-9675

T0675 T0675

Otokar

15/196

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 18 19

15136 (7O018./..)PARANO PARTNO 73A23-59301-AA 73A23-58700-AA 73A23-58701-AA 20 21 22 23 73A23-58062-AA 73A23-58053-AA 73A23-58055-AA 73A23-58052-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Komple Roof Assembly amurluk Komple-Sa Wheelarch Assy-RH amurluk Komple-Sol Wheelarch Assy-LH Ara Blme Duvar Komple Plate Assy-Rear Body Distance Taban Dikme n Sac Plate-Base Front Strut Taban Ke Yan Dikme Sac Plate-Base Corner Side Strut Taban Orta Sac Plate-Intermediate Base ADET QTY 1 1 1 1 1 2 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/197

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15137 (7O019)PARANO PARTNO 73A23-58061-AA 73A23-58064-AA 73A23-58912-AA 73A23-59314-AA 73A23-58206-AA 73A23-59422-AA 73A23-58068-AA 73A23-58086-AA 73A23-58085-AA 73A23-58087-AA 10 73A23-58084-AA 73A23-58088-AA 11 12 13 14 73A23-58919-AA 73A23-58930-AA 73A23-58932-AA 73A23-58916-AA 73A23-58917-AA 15 16 17 73A23-58292-AA 73A23-58293-AA 73A23-58294-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Taban n Sac Komple Plate Assy-Base Front Lama Plate ereve-Yanlar Frame-Inner Side Tavan Takviye Reinforcement Plate-Roof Inner Dash Yan Kapama Cover Plate-Dashboard n Cam D Sac Komple Plate Assy-Front Glass Outer Gvde Ara Birletirme Profili Komple Plate Assy-Body Fixing Gvde Balant/L Sac-Orta L Plate-Body Mounting Intermediate Gvde Balant/L Sac-Sa Yan L Plate-Body Mounting RH Side Gvde Balant/L Sac-Sol Yan L Plate-Body Mounting LH Side Gvde Balant/L Sac-Sa st L Plate-Body Mounting RH Upper Gvde Balant/L Sac-Sol st L Plate-Body Mounting LH Upper Lama Plate Lama Plate Lama Plate Yamurluk Kebenti-Sa Gusset-RH Yamurluk Kebenti-Sol Gusset-LH Yan ta Profile-Bodyside Etek Sac Plate-Lap L Sac-Kap st Trim Montaj L Plate ADET QTY 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 6

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/198

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 18 19 20 21 22 23

15137 (7O019./..)PARANO PARTNO 73A23-58295-AA 73A23-58297-AA 72A58-80413-AA 395143-L 73A20-01800-AB 73A23-58426-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION L Sac-C Post Trim Montaj L Plate Arka Gvde Komple Body Assembly-Rear Pop Perin-4.8x14 Pop Rivet 4,8x14 Kanca Hook asi Komple Chassis Assy Yan Basamak Komple Step Assy-Side ADET QTY 2 1 46 1 1 2

(Rev0)NOT NOTE

4030-27-038-0154

T0675

Otokar

15/199

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1

15138 (7O020)PARANO PARTNO 73A23-72312-AA 73A23-72314-AA 2 73A23-72316-AA 73A23-72318-AA 3 4 73A23-72320-AA 73A23-72322-AA 73A23-72324-AA 5 73A23-72326-AA 73A23-72328-AA 6 73A23-72330-AA 73A23-72332-AA 7 73A23-72334-AA 73A23-72336-AA 8 9 10 11 12 13 14 73A23-66156-AA 73A23-66158-AA 73A23-72340-AA 73A23-72342-AA 73A23-72344-AA 73A23-72346-AA AFU1897LDE

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sol n Kap Trimi Inner Trim-Front Door LH Sa n Kap Trimi Inner Trim-Front Door RH Sol Arka Kap Trimi Inner Trim-Rear Door LH Sa Arka Kap Trimi Inner Trim-Rear Door RH Ara Blme Trimi Inner Trim B Post Trimi-Sol Inner Trim-B Post LH B Post Trimi-Sa Inner Trim-B Post RH C Post Trimi-Sol Inner Trim-C Post LH C Post Trimi-Sa Inner Trim-C Post RH Sol Yan Kap st Trimi Inner Trim-Door Upper LH Sa Yan Kap st Trimi Inner Trim-Door Upper RH Sol Yan Duvar Trimi Inner Trim-LH Sa Yan Duvar Trimi Inner Trim-RH Kaplama-Arka Koltuk n Inner Trim-Rear Seat Front Kaplama-Arka Koltuk Arka Inner Trim-Rear Seat Rear Trim Montaj Sac-Ara Blme Fixing Plate-Inner Trim Distance Trim Montaj Sac-Ara Blme Fixing Plate-Inner Trim Distance Trim Montaj Sac-Kap Fixing Plate-Inner Trim Door Trim Montaj Sac-Kap Fixing Plate-Inner Trim Door Plastik Vida Drive Fastener ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 19 19 100

(Rev0)NOT NOTE

5325-99-788-7433

U1030

Otokar

15/200

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 15 16 17 18

15138 (7O020./..)PARANO PARTNO 73A23-76102-AA MTC6109 73A23-72082-AA 73A23-72230-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Hava Ynlendirici Air Way Dash Havalandrma Kapa Finisher Dash Ventilator Balant Kancas Hook-Mounting Konsol Komple Console Assy ADET QTY 2 2 4 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/201

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1 2 3

15139 (7O021)PARANO PARTNO 73A23-66150-AA 73A23-66152-AA 73A23-66154-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Taban Paspas-n Kabin-Orta Floormat-Front Cabinet Intermediate Taban Paspas-n Kabin-Arka Floormat-Front Cabinet Rear Taban Paspas-Arka Kabin Floormat-Rear Cabinet ADET QTY 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/202

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1

15140 (7O022)PARANO PARTNO 71A70-76002-BA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 4120-27-042-7652 R.KODU NCAGEC T0675 TANIM DESCRIPTION Klima Seti-12V Air Condition Set-12V ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/203

LAND ROVER 110 . 13073A23 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 73A23 VEHICLESNO ILL 1

15141 (7O023)PARANO PARTNO 71A00-78800-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION n Muhafaza Komple Nudge Bar Assy ADET QTY 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/204

LAND ROVER 110 . 13072A54 STINGER MANPADS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A54 STINGER MANPADS VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15142 (7O024)PARANO PARTNO 72A54-62340-AA 72B04-61620-AA 395143-L 12B18-55642-AA 11000-80007-AA 11000-80351-AA RU612253

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 1005-27-042-8631 5340-27-035-6118 4030-27-038-0154 5325-27-029-1520 5306-27-006-2699 5310-27-006-2934 5320-99-322-2855 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 U1030 TANIM DESCRIPTION Tetik Mekanma Kza Komple Guide Assy-Trigger Mechanism Gergi Kay Tension Strap Kanca Hook Dubel M6 Nutsert M6 Civata M6x16 Screw M6x16 Pul A6 Washer A6 Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 ADET QTY 1 2 4 6 6 6 8

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/205

LAND ROVER 110 . 13072A86, 72A87 ASELSAN ARALAR N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A86 AND 72A87 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15143 (7O025)PARANO PARTNO 72A86-67067-AA 72A86-67390-AA 72A86-67392-AA 72A86-36070-AA 72A86-67074-AA 72A86-67076-AA 32A01-61241-AA 73A00-81110-AA 12E00-80010-AA 72A33-80351-AA 72A85-68420-AA 72A86-76002-AA 72A85-35358-AA 72A85-36650-AA 72B00-33045-AA 74B00-33046-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Kap Cam Glass-Rear Door Cam erevesi Komple-Sol Frame Assy-Glass LH Cam erevesi Komple-Sa Frame Assy-Glass RH Tavan Lambas Lamp-Roof Yan Cam Kafesi Grille-Side Glass Arka Cam Kafesi Grille-Rear Glass Muhafaza Somunu Nut O Ring O Ring Civata M6x30 Screw M6x30 Pul A6.6 Washer A6.6 Operatr Koltuu Seat Klima Seti Air Condition Assembly eki Tayc Carriying-Hammer Tavan Kablo Demeti Harness-Roof anta Bidon-20Lt Jerrycan Boaz-anta Bidon Neck-Jerrycan ADET QTY 1 1 1 3 2 1 18 18 18 18 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5310-27-024-5904

T0675

7240-27-028-5057 4710-27-038-2323

T0675 T0675

Otokar

15/206

LAND ROVER 110 . 13072A85 ASELSAN M42A1 ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A85 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15144 (7O026)PARANO PARTNO 72A86-36070-AA 72A85-68420-AA 72A85-35358-AA 72A85-36650-AA 72B00-33045-AA 74B00-33046-AA 72A85-76280-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Tavan Lambas Lamp-Roof Operatr Koltuu Seat eki Tayc Carriying-Hammer Tavan Kablo Demeti Harness-Roof anta Bidon-20Lt Jerrycan Boaz-anta Bidon Neck-Jerrycan Kalorifer Yakt Deposu Komple Fuel Tank-Heater ADET QTY 3 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

7240-27-028-5057 4710-27-038-2323 2910-27-042-7582

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/207

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1

15145 (7O027)PARANO PARTNO 72A58-35008-AA 72A58-35009-AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 72A58-35018-AA 72A58-35096-AA 72A58-35094-AA 72A58-35098-AA 72A58-35078-AA 72A58-35006-AA 72A58-35064-AA 72A58-35011-AA 72A58-35058-AA 72A58-35052-AA 72A58-35030-AA 72A58-35028-AA 72A58-35048-AA 72A58-80799-AA 72A58-35046-AA 72A58-35042-AA 72A58-35036-AA 72A58-35017-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Sabitleme Krikosu Komple-Sa Spindelwinde Assy RH Sabitleme Krikosu Komple-Sol Spindelwinde Assy LH +Kutu Profil Komple +Profile Assy +Kriko Orta Aya Komple +Plate Assy-Jack Intermediate +Kriko Alt Aya Komple +Plate Assy-Jack Lower +Muylu Komple +Trunnion Assy +Taban Plakas +Plate-Base +Tutma Kula +Plate-Holding +Sabitleme Pimi +Fixing Pin +Yay +Spring +Pul +Washer +Hareket Mili +Pin-Moving +Tutamak +Handle +Kilitleme Pimi +Pin-Locking +Pul +Washer +Eksenel Rulman FAG 51104 +Aixial Bearing FAG 511104 +Bur +Bush +evirme Mili +Pin-Rotation +Kapak +Cover +Ayna Dili +Spur Gear ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

Otokar

15/208

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 20 21

15145 (7O027./..)PARANO PARTNO 72A58-35019-AA 72A58-35090-AA 72A58-35091-AA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 72A58-35013-AA 72A58-35032-AA 11000-80034-AA 73B10-80224-AA 73B00-80195-AA 74B00-80659-AA 12E00-80518-AA 72A58-80796-AA 90000-80230-AA 11000-80361-AA 72A58-80797-AA 90000-80693-AA 13D00-58348-AA 72A58-35092-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION +Pinyon Dili +Pinion Gear +Mentee Balants-Sa +Plate RH-Hinge Mounting +Mentee Balants-Sol +Plate LH-Hinge Mounting +Yay +Spring +Pul +Washer +Civata M10x25 +Screw M10x25 +Fiberli Somun M10 DIN985 +Nyloc Nut +Civata M6x12 +Screw M6x12 +Yarkl Pim 4x24 +Slotted Pin +Segman 16x1 +Circlip +Cvata M4x30 +Screw M4x30 +Somun M4 +Nut M4 +Pul A10 +Washer A10 +Segman 12x1 +Circlip 12x1 +Yayl Emniyet Pimi-3x60 +Pin-Safety with Spring 3x60 +Stoplama Teli +Stoping Wire evirme Kolu Komple Arm Assy-Rotation ADET QTY 1 1 1 1 2 5 4 4 2 1 1 1 5 1 1 1 1

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2708

T0675

T0675 5315-27-032-7857 T0675

5310-27-028-7979

T0675

2590-27-034-5895

T0675

Otokar

15/209

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15146 (7O028)PARANO PARTNO 72A91-76700-AA 72A91-76702-AA 72A91-76704-AA 72A91-76706-AA 72A91-76120-AA 72A91-76024-AA 11000-80016-AA 11000-80354-AA 14C01-80243-AA 72A91-76004-AA 11000-80008-AA 72A33-80351-AA 72A91-76200-AA 72A34-81374-AA 14C01-81354-AA 11000-80350-AA 72A91-76220-AA 14C01-81354-AA 11000-80350-AA 72A91-76708-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Klima Seti-lave Air Condition Kit-Additional +Evaporatr +Evaporator +Kondenser +Condenser +Filtre Kurutucu +Dry Filter lave Istc Kiti Heater Kit-Additional Kondenser ve Kapak Balant Braketi Mounting Bracket-Condenser and Cover Civata M8x20 Screw M8x20 Pul A8.4 Washer A8.4 Fiberli Somun M8-8 Nyloc Nut M8-8 Klima Kondenser Koruyucu Kapak Komple Plate Assy-Condenser Guard Cover Civata M6x20 Screw M6x20 Pul A6.6 Washer A6.6 Istc Koruma Komple Guard Plate Assy-Heater Sac Vidas M5x12 Screw M5x12 Sac Vidas B4.8x16 Drive Screw (AB610051) Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Istc Hava Ynlendirici Air Way-Heater Sac Vidas B4.8x16 Drive Screw (AB610051) Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) Klima Kompresr Kay Belt-Compressor ADET QTY 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 1 4 4 8 1 4 4 1

(Rev0)NOT NOTE

2540-27-035-1949

T0675

5306-27-006-2703 5310-27-006-2935 5310-27-006-2761

T0675 T0675 T0675

5306-27-006-2700 5310-27-024-5904

T0675 T0675

5306-27-006-2741 5310-27-006-2933

T0675 T0675

5306-27-006-2741 5310-27-006-2933

T0675 T0675

Otokar

15/210

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 21 22

15146 (7O028./..)PARANO PARTNO 72A91-76030-AA ANR1339

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Filtre Kurutucu Braketi Bracket-Drier Filter El Gaz Teli Hand Throttle Control Cable ADET QTY 2 1

(Rev0)NOT NOTE

2990-99-383-4531

Otokar

15/211

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15147 (7O029)PARANO PARTNO 72A91-73144-AA 72A91-73140-AB 11000-80014-AA 11000-80354-AA 11000-80302-AA 72A91-36419-AA 72A91-36390-AA 395143-L RU612253 73B00-36392-AA 11000-80351-AA 21C02-80228-AA 73B00-80134-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Ak arj Cihaz st Balant Mounting Plate Upper-Battery Charger Ak arj Cihaz Alt Balant Mounting Plate Lower-Battery Charger Civata M8x16 Screw M8x16 Pul A8.4 Washer A8.4 Rondela B8 Spring Washer B8 Ak Tablas Komple Plate Assy-Battery Ak Sabitleme Braketi Fixing Bracket-Battery Kanca Hook Pop Perin 4,8x11,4 Pop Rivet 4,8x11,4 J Civata J Bolt Pul A6 Washer A6 Kelebek Somun M6 Wing Nut M6 Civata M8x16 Bolt ADET QTY 1 1 4 4 4 2 4 8 16 8 8 8 8

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2702 5310-27-006-2935 5310-27-006-2928

T0675 T0675 T0675

4030-27-038-0154 5320-99-322-2855 5306-27-028-7963 5310-27-006-2934 5325-27-006-8294

T0675 U1030 T0675 T0675 T0675

Otokar

15/212

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15148 (7O030)PARANO PARTNO 72A91-60000-AA 72A91-73182-AA RA608177 72A91-73339-AA 72A91-73342-AA 72A58-80413-AA 72A91-58152-AA 72A91-58154-AA 72A91-58156-AA 72A91-58158-AA 72A91-58160-AA 72A91-58170-AA 72A91-58172-AA 13C00-81311-AA 12E00-72020-AA 72A91-66500-AA 72A91-66550-AA 72A34-81374-AA 11000-80350-AA 72A91-60215-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Kasa Komple Body Assembly EMI-RFI Conta Takm Seal Kit-EMI/RFI Pop Perin Pop Rivet Kap Karlk tas Komple Profile Assy-Door Stricker Kap Karlk evre ta-Alt Frame Profile Lower-Door Lock Pop Perin-4.8x14 Pop Rivet 4,8x14 Sa Yan Duvar Plate-Bodyside RH Inner Sol Yan Duvar Plate-Bodyside LH Inner n Duvar Plate-Front Inner Arka Duvar Plate-Rear Inner Tavan Duvar Plate-Roof Inner Tavan Birletirme tas Fixing Plate-Roof Tavan Birletirme Kapa Cover Plate-Roof Sac Vidas 3.5x16 Screw 3.5x16 Vida Kapa Cover-Screw amurluk Kapama Sac Komple Cover Plate Assy-Wheelarch amurluk Kapama Sac Komple Cover Plate Assy-Wheelarch Sac Vidas M5x12 Screw M5x12 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) st Braket-Sol/Kasa Balats Bracket-Body Mounting Upper LH ADET QTY 1 1 70 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 124 86 1 1 22 22 1

(Rev0)NOT NOTE

5305-27-035-5730 5340-27-034-9866

T0675 T0675

5310-27-006-2933 2590-27-042-6391

T0675 T0675

Otokar

15/213

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

15148 (7O030./..)PARANO PARTNO 72A91-60214-AA 72A91-60204-AA 72A91-60202-AA 11000-80038-AA 12B00-80224-AA 11000-80361-AA 72A91-73502-AA 72A91-73504-AA 72A91-73506-AA 72A91-73508-AA 72A91-73510-AA 72A91-73512-AA 72A91-73514-AA 72A91-55320-AA 72A91-55302-AA 72A91-55511-AA M.141128 71A00-70270-AB NOT1

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 2590-27-042-6385 2590-27-042-6425 2590-27-044-6340 5306-27-006-2709 5310-27-006-2760 5310-27-028-7979 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION st Braket-Sa/Kasa Balants Bracket-Body Mounting Upper RH Alt Braket-Sol/Kasa Balant Bracket-Body Mounting Lower LH Alt Braket-Sa/Kasa Balant Bracket-Body Mounting Lower RH Civata M10x30 Screw M10x30 Fiberli Somun M10-8 Nut M10-8 Pul A10 Washer A10 C Ray C Rail C Ray C Rail C Ray C Rail C Ray C Rail C Ray C Rail C Ray C Rail C Ray C Rail Kap Fitili Komple Seal Assy-Door Kap EMI Conta Sabitleme Yay Fxing Spring-Door EMI Seal Kilit Karl Alt Sac Lock Stricker Plate-Lower Kap Contas Seal-Door Yan Basamak Komple Stirrup Step Assembly As required ADET QTY 1 1 1 8 8 16 6 2 2 1 1 1 2 1 36 1

(Rev0)NOT NOTE

NOT1 1

2540-27-006-2879

T0675

Gerektii kadar kullanlmaldr.

Otokar

15/214

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5

15149 (7O031)PARANO PARTNO 72A91-30550-AA 72A91-73120-AA 11000-80008-AA 71A00-80357-AA 71A10-80211-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Port Bagaj Komple Stepne Ve Kondenser Tayc Portable Luggage Assy-Spare Wheel and Condenser Avadanlk Dolab Komple Accessory Box Assy Civata M6x20 Screw M6x20 Pul 6.4x22x1.6 Plain Washer (AFU1069) Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) ADET QTY 1 1 6 4 4

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-006-2700 5310-27-006-2966 5310-27-006-2767

T0675 T0675 T0675

Otokar

15/215

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7

15150 (7O032)PARANO PARTNO 72A91-73160-AA 71A80-80678-AA 72A33-80351-AA 72A91-74100-AB 72A91-74130-AA 32A01-80303-AA 32A01-80033-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Anten Giri Panel Kapa Cover-Antenna Inlet Pannel Cvata Screw Pul A6.6 Washer A6.6 Platform Komple Platform Assy-Antenna Platform Ayak Contas Seal-Platform Plate Rondela B10 Spring Washer B10 Civata M10x20 Screw M10x20 ADET QTY 1 6 6 1 8 16 16

(Rev0)NOT NOTE

5306-27-024-5856 5310-27-024-5904

T0675 T0675

5310-27-037-6891

T0675

Otokar

15/216

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15151 (7O033)PARANO PARTNO 72A91-36720-AA 72A91-36648-AA 72A91-36650-AA 72A91-36281-AA 72A91-36531-AA 72A91-36532-AA 72A91-36535-AA 72A91-36018-AA 11015-36028-AA 72A91-73250-AA 72A91-73252-AA 72A91-73420-AA 72A91-73300-AB 72A91-73360-AA 72A91-58260-AA 13C00-81311-AA 12E00-72020-AA 72A91-36950-AA 71A00-81324-AA 11000-80350-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Konvertr 12V-24V Converter 12V-24V Tavan Kablo Demeti Harness-Roof Opsiyon Kablosu Cable-Option Alternatr-Terminal Kutusu Tesisat Cable-Alternator/Terminal Box Sigorta Kutusu Bara (-) Kablosu Distance Cable (-) -Fuse Box Sigorta Kutusu Bara (+) Kablosu Distance Cable (+) -Fuse Box Sigorta Kutusu asi Kablosu Chassis Cable-Fuse Box Tavan Lamba Anahtar Switch-Roof Lamp Cep Anahtar Montaj Switch-Holder Kontrol Masas Komple Control Table Assy Kontrol Masas st Delrini Delrin- UpperControl Table Konsol Balant Paras Takm Mounting Plate Kit-Console Kontrol Masas Braketi Komple Bracket Assy-Control Table Kablo Makaras Alt Balant Komple Mounting Plate Assy-Cable Roller Lower Kasa Kablo Gei Kanal Plate-Cable Sac Vidas 3.5x16 Screw 3.5x16 Vida Kapa Cover-Screw Lamba Anahtar Kutusu Komple Switch Box Assy-Lamp Cvata M5x12 Screw M5x12 Pul A5,3 Plain Washer A5,3 (WA105001) ADET QTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4

(Rev0)NOT NOTE

2510-27-032-2361

5305-27-035-5730 5340-27-034-9866

T0675 T0675

5305-27-006-2728 5310-27-006-2933

T0675 T0675

Otokar

15/217

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 21

15151 (7O033./..)PARANO PARTNO 72A54-36290-AA 72A54-36292-AA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 71A00-81346-AA M.142164 M.142165 72A91-36380-AA 72A91-36382-AA M.142166 72A91-36385-AA 72A91-36384-AA 72A91-36386-AA 72A91-36388-AA 72A91-36940-AA MRC8499-LD 71B22-35242-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN 5340-27-042-8359 5340-27-042-8364 5306 27 006 2749 R.KODU NCAGEC T0675 T0675 T0675 TANIM DESCRIPTION Arka Lamba Balant Panelleri-Sa Mounting Plate-Rear Lamp RH Arka Lamba Balant Panelleri-Sol Mounting Plate-Rear Lamp LH Sac Vidas 4.2x19 mm Drive Screw 4.2x19 mm Kablo Kanal Channel-Cable Esnek Kapak Komple Cover Assy-Flexible Deiken Ke-85/95 derece Adjustable Inner Corner-85/95 degree Deiken Dirsek-90 derece Adjustable Elbow-90 degree Kablo Kanal Channel-Cable Sonlandrma Kapa 12,5x20 Finishing Cover 12,5x20 Deiken Bkey Ke 12.5x20 Adjustable Konkav Corner 12.5x20 Deiken Dirsek-12,5x20 Adjustable Elbow-12,5x20 T Dirsek 12,5x20 T Elbow 12,5x20 Topraklama Saplamas Komple Earthing Stud Assy Topraklama iletkeni Negative connection Lastikli Gergi Stretch-Rubber ADET QTY 1 1 30 6 6 4 1 6 1 1 2 1 1 2 2

(Rev0)NOT NOTE

2590-99-737-3400 2590-27-038-2143

U1030 T0675

Otokar

15/218

LAND ROVER 110 . 13072A91 ASELSAN KARKR ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A91 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15152 (7O034)PARANO PARTNO 72A91-66202-AA 72A91-66204-AA 72A91-66206-AA 72A91-66208-AA 72A91-66210-AA 72A91-66102-AA 72A91-66104-AA 72A91-66106-AA 72A91-66108-AA 72A91-66110-AA 72A91-66112-AA 72A91-66114-AA 72A91-66116-AA 72A91-66118-AA 72A91-66402-AA 72A91-66404-AA 72A91-66406-AA 72A91-66408-AA 72A34-81375-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Taban Muambas Rubber-Floor Taban Muambas Rubber-Floor Taban Muambas Rubber-Floor Taban Muambas Rubber-Floor Taban Muambas Rubber-Floor Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden Taban Tahtas Floor Wooden C Ray tas Profile-C Rail C Ray tas Profile-C Rail C Ray tas Profile-C Rail C Ray tas Profile-C Rail Aa Vidas 3,5x16 Screw 3,5x16 ADET QTY 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 106

(Rev0)NOT NOTE

5305-27-015-2049

T0675

Otokar

15/219

LAND ROVER 110 . 13072A58 ASELSAN KMS ARACI N KASA EKPMANLARI BODY EQUIPMENTS-FOR 72A58 VEHICLESNO ILL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15153 (7O035)PARANO PARTNO 72A58-58170-AA 72A58-58171-AA 72A58-58172-AA 72A58-58173-AA RU612373 72B04-60326-AA 11000-80351-AA 71A10-80211-AA 72A58-60100-AA 72A58-30088-AA 72A58-30080-AA 72A58-01717-AA 13D00-58348-AA 13D00-58348-AA

DERLER VE OPSYONLAR MISCELLANEOUS AND OPTIONALNSN NSN R.KODU NCAGEC TANIM DESCRIPTION Arka Dayama Takozu Balant Braketi Mounting Bracket-Support Buffer Rear n Dayama Takozu Balant Braketi Mounting Bracket-Support Buffer Front Dayama Takoz Balant Braketi Mounting Bracket-Support Buffer Orta Dayama Takozu Balant Braketi Mounting Bracket-Support Buffer Intermediate Pop Perin 4.8x14.6 Pop Rivet 4.8x14.6 Dayama Takozu Support Buffer Pul A6 Washer A6 Somun M6-8 Nut Nyloc M6 (NY106041) Krk Bellow Stepne Alt Kapama Komple Cover Assy-Spare Wheel Lower Stepne st Kapa Komple Cover Assy-Spare Wheel Upper eki Braketi Komple Towing Bracket Assy Stoplama Teli Stoping Wire Stoplama Teli Stoping Wire ADET QTY 1 1 1 1 16 8 16 16 2 1 1 1 3 2

(Rev0)NOT NOTE

5320-99-120-9002 5340-27-035-6046 5310-27-006-2934 5310-27-006-2767

U1030 T0675 T0675 T0675

2590-27-034-5895 2590-27-034-5895

T0675 T0675

Otokar

15/220

LAND ROVER 110 . 130

NATO STOK NUMARA LSTES

Otokar

LAND ROVER 110 . 130

BU SAYFA ZELLKLE BO BIRAKILMITIR

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU12A14-57012-AA 12A14-57084-AA 12A14-72016-AA 12A14-76014-AA 12A14-80174-AA 12A14-81340-AA 12E00-02010-AA 12E00-80010-AA 12E00-80518-AA 13C00-68450-AA 13C00-80567-AA 13C02-66100-AA 14C01-80393-AA 21A17-55364-AA 21A17-55366-AB 21A17-55368-AA 21A17-55379-AA 2265 31B05-55576-AA 32A00-61463-AA 32A00-61465-AB 32A00-61471-AB 32A01-61241-AA 32A01-76282-AA 32A01-80033-AA 32A01-80033-AA 330272 336342-LMA 395413 4882 571536 5NCI-VITES-DISLISI 70A00-80227-AA 70B00-80283-AA 70B10-70540-AA 70B10-70541-AA 71A00-05200-AA 71A00-05214-AA 71A00-70063-AB 71A00-72020-AA 71A00-72020-AA 71A00-78800-AA 71A00-80164-AA 71A10-36210-BA 71A10-68202-AA 71A10-72016-AA 71A10-72026-AA 71A25-36069-AA 71A25-36080-AA 71A25-36240-AA 71A25-36277-AA

1SAYFA NO15/143 15/143 15/172 10/19 12/77 15/155 10/26 15/206 15/209 15/195 15/137 15/196 15/194 15/162 15/162 15/162 15/162 15/140 15/150 15/163 15/163 15/163 15/206 10/29 15/216 12/106 15/168 15/164 12/30 15/140 3/4 2/15 15/164 15/151 15/139 15/139 15/151 15/151 15/166 15/172 15/136 15/204 11/20 15/28 15/170 15/136 15/136 11/46 11/20 13/3 11/46

SAYISAL DZNSAYFA NO12/115 15/7 12/115 12/115 12/114 12/114 12/114 12/114 12/114 12/113 12/113 12/112 12/113 12/113 12/113 12/112 12/113 12/114 14/2 14/2 12/114 12/114 12/114 12/114 14/1 10/24 10/15 10/16 10/15 10/17 10/15 12/116 12/116 10/26 10/25 15/29 11/21 15/166 15/166 15/167 15/29 10/23 10/20 10/22 10/23 10/23 10/23 10/23 10/23 10/23 10/23

NSN

PARA KODU71A25-50550-AA 71A25-58396-AA 71A25-58420-AA 71A25-58422-AA 71A25-60831-AA 71A25-66050-AA 71A25-66100-AA 71A25-70102-AA 71A25-70106-AA 71A25-72060-AA 71A25-72061-AA 71A25-72062-AD 71A25-72063-AB 71A25-72064-AA 71A25-72065-AA 71A25-72071-AB 71A25-72073-AA 71A25-72075-AA 71A25-72152-AA 71A25-72153-AA 71A25-72168-AA 71A25-72169-AA 71A25-72179-AA 71A25-72180-AA 71A25-72260-AA 71A25-76002-AA 71A25-76061-AA 71A25-76061-AA 71A25-76065-AA 71A25-76071-AA 71A25-76071-AB 71A25-76160-AA 71A25-76162-AA 71A25-76533-AA 71A25-81081-AA 71A26-11021-BA 71A27-76250-AA 71A30-30334-AB 71A30-30336-AB 71A30-33045-AA 71A70-11021-BA 71A70-76712-AA 71A70-76753-AA 71A70-76754-AA 71A70-76755-AA 71A70-76756-AA 71A70-76757-AA 71A70-76758-AA 71A70-76759-AA 71A70-76760-AA 71A70-76761-AA

NSN

PARA KODU71A70-76762-AA 71A70-76763-AA 71A79-16675-AA 71A79-35459-AA 71A79-50151-AB 71A79-62118-AB 71A79-72059-BA 71A80-01800-AA 71B11-35210-AA 71B11-35214-AA 71B11-35218-AA 71B11-76718-AA 71B11-76726-AA 71B21-50084-BA 71B21-60328-AA 71B21-60831-AA 71B22-57202-AA 71B22-73090-AB 72A04-67390-AB 72A04-67390-AB 72A05-76004-AA 72A06-30372-AA 72A06-61620-AA 72A06-67003-AB 72A06-67003-AB 72A06-67156-AB 72A06-67156-AB 72A07-67003-AB 72A07-67152-AB 72A07-67390-AB 72A10-72015-AA 72A10-72015-AA 72A10-72025-AA 72A18-67156-AB 72A22-80110-AA 72A22-80110-AA 72A26-11021-AA 72A28-35098-AA 72A28-35200-AB 72A28-35206-AA 72A28-35227-AA 72A28-36750-AA 72A28-60100-AA 72A30-67390-AB 72A33-36281-AA 72A34-81374-AA 72A34-81374-AA 72A44-36240-AA 72A53-05200-AA 72A53-12050-AA 72A53-58414-AA

NSN

SAYFA NO10/23 10/23 1/42 15/7 14/7 14/7 15/28 12/1 15/164 15/164 15/164 10/23 10/23 12/100 14/1 12/114 15/167 15/188 15/86 15/34 15/62 15/131 15/131 15/44 15/64 15/65 15/44 15/47 15/47 15/47 15/172 15/136 15/136 15/65 1/43 1/43 15/29 15/73 15/73 15/73 15/73 15/73 15/73 15/86 15/137 15/213 15/210 15/176 15/151 12/106 12/99

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU72A53-58426-AA 72A53-58427-AA 72A55-36240-AA 72A55-36597-AA 72A55-36626-AA 72A55-36626-AA 72A55-57760-AA 72A55-57770-AA 72A55-57774-AA 72A55-57780-AA 72A55-73080-AA 72A55-73080-AA 72A55-79186-AB 72A58-01717-AA 72A58-01801-AA 72A58-30080-AA 72A58-30088-AA 72A58-30590-AA 72A58-30592-AA 72A58-30594-AA 72A58-30627-AA 72A58-33120-AA 72A58-33122-AA 72A58-33124-AA 72A58-35006-AA 72A58-35008-AA 72A58-35009-AA 72A58-35011-AA 72A58-35013-AA 72A58-35017-AA 72A58-35018-AA 72A58-35019-AA 72A58-35028-AA 72A58-35030-AA 72A58-35032-AA 72A58-35036-AA 72A58-35042-AA 72A58-35046-AA 72A58-35048-AA 72A58-35052-AA 72A58-35058-AA 72A58-35064-AA 72A58-35078-AA 72A58-35090-AA 72A58-35091-AA 72A58-35092-AA 72A58-35094-AA 72A58-35096-AA 72A58-35098-AA 72A58-36002-AA 72A58-36042-AA

2SAYFA NO12/99 12/99 13/4 15/28 15/187 15/115 15/115 15/115 15/115 15/115 15/116 15/188 15/29 15/220 15/150 15/220 15/220 15/146 15/146 15/146 15/146 15/141 15/141 15/141 15/208 15/208 15/208 15/208 15/209 15/208 15/208 15/209 15/208 15/208 15/209 15/208 15/208 15/208 15/208 15/208 15/208 15/208 15/208 15/209 15/209 15/209 15/208 15/208 15/208 15/144 15/144

SAYISAL DZNSAYFA NO15/144 15/144 15/137 15/137 15/137 15/137 15/146 15/137 15/137 15/138 15/137 15/131 15/144 15/143 15/142 15/142 15/142 15/142 15/143 15/142 15/142 15/142 15/143 15/142 15/142 15/142 15/143 15/142 15/142 15/142 15/142 15/143 15/142 15/142 15/144 15/144 15/220 15/220 15/220 15/220 15/145 15/134 15/134 15/145 15/145 15/145 15/145 15/144 15/135 15/135 15/145

NSN

PARA KODU72A58-36160-AA 72A58-36168-AA 72A58-36170-AA 72A58-36380-AA 72A58-36535-AA 72A58-36536-AA 72A58-36638-AA 72A58-36691-AA 72A58-36692-AA 72A58-36809-AA 72A58-36809-AA 72A58-36809-AA 72A58-50302-AA 72A58-57014-AA 72A58-57100-AC 72A58-57132-AA 72A58-57142-AA 72A58-57150-AC 72A58-57198-AA 72A58-57200-AA 72A58-57212-AA 72A58-57214-AA 72A58-57220-AA 72A58-57250-AA 72A58-57266-AA 72A58-57268-AA 72A58-57270-AA 72A58-57300-AB 72A58-57316-AA 72A58-57318-AA 72A58-57350-AC 72A58-57386-AA 72A58-57400-AB 72A58-57450-AC 72A58-58147-AA 72A58-58154-AB 72A58-58170-AA 72A58-58171-AA 72A58-58172-AA 72A58-58173-AA 72A58-58201-AA 72A58-58202-AA 72A58-58204-AA 72A58-58206-AA 72A58-58208-AA 72A58-58210-AA 72A58-58212-AA 72A58-58214-AA 72A58-58216-AA 72A58-58222-AA 72A58-58228-AA

NSN

PARA KODU72A58-58229-AA 72A58-58231-AA 72A58-58244-AB 72A58-58302-AA 72A58-58305-AA 72A58-58306-AA 72A58-58315-AA 72A58-58330-AA 72A58-58335-AA 72A58-58336-AA 72A58-58337-AA 72A58-58340-AA 72A58-58341-AA 72A58-58342-AA 72A58-58343-AA 72A58-58344-AA 72A58-58345-AA 72A58-58358-AA 72A58-58359-AA 72A58-58360-AA 72A58-58361-AA 72A58-58362-AA 72A58-58363-AA 72A58-58364-AA 72A58-58365-AA 72A58-58366-AA 72A58-58367-AA 72A58-58368-AA 72A58-58370-AA 72A58-58373-AA 72A58-58374-AA 72A58-58375-AA 72A58-58376-AA 72A58-58377-AA 72A58-58378-AA 72A58-58379-AA 72A58-58380-AA 72A58-58381-AA 72A58-58389-AA 72A58-58395-AA 72A58-58397-AA 72A58-58402-AA 72A58-58404-AA 72A58-60100-AA 72A58-70002-AA 72A58-70004-AA 72A58-72017-AA 72A58-72057-AA 72A58-72060-AA 72A58-72110-AA 72A58-72120-AA

NSN

SAYFA NO15/145 15/135 15/144 15/134 15/134 15/134 15/134 15/135 15/146 15/146 15/135 15/145 15/145 15/145 15/145 15/145 15/145 15/145 15/134 15/134 15/134 15/134 15/134 15/135 15/135 15/134 15/135 15/135 15/135 15/134 15/134 15/134 15/134 15/134 15/144 15/144 15/144 15/144 15/134 15/145 15/146 15/134 15/134 15/220 15/145 15/145 15/136 15/139 15/139 15/146 15/139

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU72A58-72124-AA 72A58-72128-AA 72A58-72455-AA 72A58-73006-AA 72A58-73014-AA 72A58-73100-AA 72A58-73110-AA 72A58-73112-AA 72A58-73114-AA 72A58-73116-AA 72A58-73122-AA 72A58-73130-AB 72A58-73450-AB 72A58-73458-AB 72A58-73464-AA 72A58-73468-AA 72A58-73470-AA 72A58-73480-AA 72A58-73490-AA 72A58-73492-AA 72A58-80410-AA 72A58-80413-AA 72A58-80413-AA 72A58-80416-AA 72A58-80666-AA 72A58-80796-AA 72A58-80797-AA 72A58-80799-AA 72A60-36071-AA 72A60-36071-AA 72A60-36071-AA 72A61-35050-AA 72A62-01800-AA 72A62-36003-AA 72A62-55514-AA 72A62-55514-AA 72A63-01550-AA 72A63-30362-AA 72A63-30550-AA 72A63-30554-AA 72A63-35008-AA 72A63-35009-AA 72A63-35092-AA 72A63-36062-AA 72A63-36070-AA 72A63-36071-AA 72A63-36102-AA 72A63-36108-AA 72A63-36150-AA 72A63-36220-AA 72A63-36300-AA

3SAYFA NO15/139 15/139 15/139 15/144 15/135 15/150 15/150 15/150 15/150 15/150 15/150 15/146 15/129 15/129 15/129 15/129 15/129 15/129 15/129 15/129 15/150 15/199 15/213 15/135 15/139 15/209 15/209 15/208 15/148 15/127 15/128 15/128 15/123 15/137 15/138 12/76 15/132 15/131 15/131 15/131 15/131 15/131 15/133 15/131 15/133 15/133 15/132 15/132 15/133 15/132 15/133

SAYISAL DZNSAYFA NO15/133 15/131 15/133 15/132 15/137 15/137 15/148 15/148 15/148 15/149 15/148 15/148 15/148 15/148 15/148 15/148 15/149 15/149 15/148 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/147 15/185 15/185 15/185 15/185 15/185 15/185 15/185 15/185 15/185 15/116 15/116 15/116 15/186 15/115 15/115 15/186 12/86 12/86

NSN

PARA KODU72A63-36310-AA 72A63-36764-AA 72A63-68150-AA 72A63-73200-AA 72A64-30362-AA 72A64-36003-AA 72A64-36281-AA 72A64-36556-AA 72A64-36558-AA 72A64-55800-AA 72A64-57084-AA 72A64-57179-AA 72A64-57350-AA 72A64-70050-AA 72A64-70500-AA 72A64-70502-AA 72A64-70504-AA 72A64-70506-AA 72A64-72100-AA 72A69-62500-AA 72A69-73100-AA 72A69-73102-AA 72A69-73104-AA 72A69-73112-AA 72A69-73300-AA 72A69-73482-AA 72A69-73500-AA 72A69-73502-AA 72A69-73504-AA 72A69-73506-AA 72A69-73508-AA 72A69-73510-AA 72A69-73512-AA 72A79-35144-AA 72A79-35146-AA 72A79-35148-AA 72A79-35150-AA 72A79-35152-AA 72A79-35154-AA 72A79-35156-AA 72A79-35158-AA 72A79-35160-AA 72A79-36648-AA 72A79-36650-AA 72A79-36651-AA 72A79-56159-AA 72A79-56159-AA 72A79-56161-AA 72A79-56161-AA 72A79-60202-AA 72A79-60204-AA

NSN

PARA KODU72A79-61062-AA 72A79-61064-AA 72A79-73680-AA 72A79-73680-AA 72A79-73682-AA 72A79-73682-AA 72A82-35025-AA 72A82-36240-AA 72A82-36545-AA 72A82-36646-AA 72A82-60076-AA 72A82-61392-AA 72A82-61418-AA 72A82-61432-AA 72A82-66562-AA 72A82-66564-AA 72A82-66566-AA 72A82-66568-AA 72A82-66570-AA 72A82-66572-AA 72A82-68200-AA 72A85-35358-AA 72A85-35358-AA 72A85-36650-AA 72A85-36650-AA 72A85-68420-AA 72A85-68420-AA 72A86-36070-AA 72A86-36070-AA 72A86-67067-AA 72A86-67074-AA 72A86-67076-AA 72A86-67390-AA 72A86-67392-AA 72A86-76002-AA 72A91-16525-AA 72A91-16715-AA 72A91-16718-AA 72A91-16720-AA 72A91-16722-AA 72A91-16724-AA 72A91-30550-AA 72A91-36018-AA 72A91-36281-AA 72A91-36380-AA 72A91-36382-AA 72A91-36384-AA 72A91-36385-AA 72A91-36386-AA 72A91-36388-AA 72A91-36390-AA

NSN

SAYFA NO15/185 15/185 15/188 15/115 15/115 15/188 15/183 13/4 15/181 15/181 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 15/183 12/18 15/206 15/207 15/207 15/206 15/207 15/206 15/207 15/206 15/206 15/206 15/206 15/206 15/206 15/206 1/43 1/43 1/43 1/43 1/43 1/44 15/215 15/217 15/217 15/218 15/218 15/218 15/218 15/218 15/218 15/212

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU72A91-36419-AA 72A91-36531-AA 72A91-36532-AA 72A91-36535-AA 72A91-36648-AA 72A91-36650-AA 72A91-36720-AA 72A91-36821-AA 72A91-36940-AA 72A91-36950-AA 72A91-55302-AA 72A91-55320-AA 72A91-55511-AA 72A91-58152-AA 72A91-58154-AA 72A91-58156-AA 72A91-58158-AA 72A91-58160-AA 72A91-58170-AA 72A91-58172-AA 72A91-58260-AA 72A91-60000-AA 72A91-66102-AA 72A91-66104-AA 72A91-66106-AA 72A91-66108-AA 72A91-66110-AA 72A91-66112-AA 72A91-66114-AA 72A91-66116-AA 72A91-66118-AA 72A91-66202-AA 72A91-66204-AA 72A91-66206-AA 72A91-66208-AA 72A91-66210-AA 72A91-66402-AA 72A91-66404-AA 72A91-66406-AA 72A91-66408-AA 72A91-66500-AA 72A91-66550-AA 72A91-73120-AA 72A91-73140-AB 72A91-73144-AA 72A91-73160-AA 72A91-73182-AA 72A91-73250-AA 72A91-73252-AA 72A91-73300-AB 72A91-73339-AA

4SAYFA NO15/212 15/217 15/217 15/217 15/217 15/217 15/217 1/44 15/218 15/217 15/214 15/214 15/214 15/213 15/213 15/213 15/213 15/213 15/213 15/213 15/217 15/213 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/219 15/213 15/213 15/215 15/212 15/212 15/216 15/213 15/217 15/217 15/217 15/213

SAYISAL DZNSAYFA NO15/213 15/217 15/217 15/214 15/214 15/214 15/214 15/214 15/214 15/214 15/216 15/216 15/210 15/210 15/211 15/210 15/210 15/210 15/210 15/210 15/210 15/210 1/43 15/116 15/116 15/168 15/146 15/193 15/167 15/167 15/128 15/146 15/191 15/158 10/25 15/206 15/137 15/187 15/106 11/17 15/157 15/157 15/157 15/159 15/159 15/157 15/158 15/157 15/158 15/157 15/157

NSN

PARA KODU72A91-73342-AA 72A91-73360-AA 72A91-73420-AA 72A91-73502-AA 72A91-73504-AA 72A91-73506-AA 72A91-73508-AA 72A91-73510-AA 72A91-73512-AA 72A91-73514-AA 72A91-74100-AB 72A91-74130-AA 72A91-76004-AA 72A91-76024-AA 72A91-76030-AA 72A91-76200-AA 72A91-76220-AA 72A91-76700-AA 72A91-76702-AA 72A91-76704-AA 72A91-76706-AA 72A91-76708-AA 72A91-81859-AA 72A93-73731-AA 72A93-73731-BA 72B00-60031-AA 72B00-60031-AA 72B00-61002-AA 72B02-35222-AA 72B04-57202-AA 72B08-35121-AA 72B16-30625-AA 73A00-11101-AA 73A00-61335-AA 73A00-76792-AA 73A00-81110-AA 73A01-36013-AA 73A04-80160-AA 73A05-36070-AA 73A05-36070-AA 73A13-61000-AA 73A13-61302-AA 73A13-61970-AA 73A13-61980-AA 73A13-61983-AA 73A13-61993-AA 73A13-62005-AA 73A13-62011-AA 73A13-62017-AA 73A13-62087-AA 73A13-62088-AA

NSN

PARA KODU73A13-62089-AA 73A13-62092-AA 73A13-62093-AA 73A20-01800-AB 73A20-01800-AB 73A20-33050-AA 73A20-58067-AB 73A20-58230-AA 73A20-58231-AA 73A20-59000-AB 73A20-59100-AB 73A20-59421-AB 73A20-59422-AA 73A20-59431-AA 73A20-59431-AA 73A20-66420-AA 73A20-66420-AA 73A20-66428-AA 73A20-66428-AA 73A20-67045-AA 73A20-67217-AA 73A20-75027-AB 73A20-76794-AA 73A23-50001-AA 73A23-50210-AA 73A23-55004-AA 73A23-55006-AA 73A23-55008-AA 73A23-55022-AA 73A23-55040-AA 73A23-55085-AA 73A23-55086-AA 73A23-55102-AA 73A23-55189-AA 73A23-55192-AA 73A23-55194-AA 73A23-55197-AA 73A23-55290-AA 73A23-55292-AA 73A23-55608-AA 73A23-55631-AA 73A23-55633-AA 73A23-55634-AA 73A23-55635-AA 73A23-58052-AA 73A23-58053-AA 73A23-58055-AA 73A23-58059-AA 73A23-58061-AA 73A23-58062-AA 73A23-58064-AA

NSN

SAYFA NO15/157 15/157 15/157 15/191 15/199 15/191 15/190 15/190 15/190 15/190 15/190 15/190 15/190 15/191 15/193 15/191 15/196 15/196 15/191 15/192 15/192 15/190 15/190 15/196 15/196 15/193 15/193 15/193 15/193 15/193 15/194 15/194 15/193 15/193 15/193 15/193 15/193 15/193 15/193 15/192 15/193 15/193 15/193 15/193 15/197 15/197 15/197 15/196 15/198 15/197 15/198

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU73A23-58068-AA 73A23-58073-AA 73A23-58074-AA 73A23-58079-AA 73A23-58080-AA 73A23-58084-AA 73A23-58085-AA 73A23-58086-AA 73A23-58087-AA 73A23-58088-AA 73A23-58206-AA 73A23-58220-AA 73A23-58221-AA 73A23-58250-AA 73A23-58252-AA 73A23-58292-AA 73A23-58293-AA 73A23-58294-AA 73A23-58295-AA 73A23-58297-AA 73A23-58426-AA 73A23-58700-AA 73A23-58701-AA 73A23-58912-AA 73A23-58916-AA 73A23-58917-AA 73A23-58919-AA 73A23-58930-AA 73A23-58932-AA 73A23-59000-AA 73A23-59021-AA 73A23-59026-AA 73A23-59100-AA 73A23-59301-AA 73A23-59314-AA 73A23-59421-AA 73A23-59422-AA 73A23-66150-AA 73A23-66152-AA 73A23-66154-AA 73A23-66156-AA 73A23-66158-AA 73A23-67013-AA 73A23-67020-AA 73A23-67033-AA 73A23-67045-AA 73A23-67186-AA 73A23-68010-AA 73A23-68020-AA 73A23-68022-AA 73A23-72080-AA

5SAYFA NO15/198 15/196 15/196 15/196 15/196 15/198 15/198 15/198 15/198 15/198 15/198 15/196 15/196 15/192 15/192 15/198 15/198 15/198 15/199 15/199 15/199 15/197 15/197 15/198 15/198 15/198 15/198 15/198 15/198 15/196 15/196 15/196 15/196 15/197 15/198 15/196 15/198 15/202 15/202 15/202 15/200 15/200 15/192 15/192 15/192 15/192 15/192 15/195 15/195 15/195 15/194

SAYISAL DZNSAYFA NO15/201 15/192 15/196 15/196 15/201 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/200 15/201 15/212 15/209 15/153 15/153 15/153 15/153 15/153 10/23 15/209 15/152 15/152 15/168 15/157 15/152 15/152 15/152 15/152 15/152 15/152 15/190 15/168 15/190 15/168 15/190 15/168 15/155 15/159 15/170

NSN

PARA KODU73A23-72082-AA 73A23-72090-AA 73A23-72152-AA 73A23-72154-AA 73A23-72230-AA 73A23-72312-AA 73A23-72314-AA 73A23-72316-AA 73A23-72318-AA 73A23-72320-AA 73A23-72322-AA 73A23-72324-AA 73A23-72326-AA 73A23-72328-AA 73A23-72330-AA 73A23-72332-AA 73A23-72334-AA 73A23-72336-AA 73A23-72340-AA 73A23-72342-AA 73A23-72344-AA 73A23-72346-AA 73A23-76102-AA 73B00-80134-AA 73B00-80195-AA 73B01-61706-AA 73B01-61712-AA 73B01-61714-AA 73B01-61720-AA 73B01-61724-AA 73B10-76714-AA 73B10-80224-AA 74A00-35530-AA 74A00-35534-AA 74A00-59700-AA 74A00-61314-AA 74A00-61604-AA 74A00-61606-AA 74A00-61614-AA 74A00-61615-AA 74A00-61638-AA 74A00-61640-AA 74A00-61808-AA 74A00-61808-AA 74A00-61814-AB 74A00-61814-AB 74A00-61816-AA 74A00-61816-AA 74A00-61960-AA 74A00-61982-AA 74A00-70284-AA

NSN

PARA KODU74A00-70500-AA 74A00-78800-AA 74A01-61614-AA 74A01-61615-AA 74A01-68445-AA 74A02-57040-AA 74A02-61450-AA 74A02-61451-AA 74A02-61453-AA 74A02-61477-AA 74A02-61487-AA 74A02-61617-AA 74A02-61620-AA 74A02-61627-AA 74A02-70127-AA 74A02-70129-AA 74A02-70137-AA 74A02-73661-AA 74A03-61126-AA 74A03-61130-AA 74B00-30700-AA 74B00-30701-AA 74B00-36450-AA 74B00-36680-AA 74B00-36732-AA 74B00-36733-AA 74B00-36744-AA 74B00-59850-AA 74B00-59851-AA 74B00-59910-AA 74B00-61180-AA 74B00-61182-AA 74B00-61184-AA 74B00-61186-AA 74B00-61324-AA 74B00-61334-AA 74B00-61405-AA 74B00-61407-AA 74B00-61408-AA 74B00-61420-AA 74B00-61432-AA 74B00-61450-AA 74B00-61452-AA 74B00-61452-AA 74B00-61454-AA 74B00-61456-AA 74B00-61468-AA 74B00-61470-AA 74B00-61474-AA 74B00-61483-AA 74B00-61488-AA

NSN

SAYFA NO15/175 15/168 15/152 15/152 15/170 15/161 15/161 15/161 15/161 15/161 15/161 15/155 15/156 15/156 15/155 15/155 15/155 15/161 15/156 15/156 15/167 15/167 15/175 15/176 15/176 15/176 15/176 15/168 15/168 15/162 15/162 15/162 15/162 15/162 15/162 15/154 15/154 15/154 15/155 15/154 15/171 15/160 15/162 15/160 15/162 15/160 15/160 15/160 15/160 15/160 15/165

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU74B00-61496-AA 74B00-61502-AA 74B00-61540-AA 74B00-61562-AA 74B00-61568-AA 74B00-61570-AB 74B00-61576-AB 74B00-61580-AA 74B00-61584-AA 74B00-61619-AA 74B00-61631-AA 74B00-61631-AA 74B00-61650-AA 74B00-61660-AA 74B00-61670-AA 74B00-61690-AA 74B00-61692-AA 74B00-61700-AA 74B00-61742-AA 74B00-61798-AA 74B00-61820-AA 74B00-61840-AA 74B00-61841-AA 74B00-61842-AA 74B00-61858-AA 74B00-61860-AA 74B00-61864-AA 74B00-61886-AA 74B00-68130-AA 74B00-70101-AA 74B00-70102-AA 74B00-70200-AA 74B00-70202-AA 74B00-70210-AA 74B00-70212-AA 74B00-70214-AA 74B00-70215-AA 74B00-72014-AB 74B00-72025-AA 74B00-72114-AA 74B00-72118-AA 74B00-72122-AA 74B00-72128-AA 74B00-72240-AA 74B00-78824-AA 74B00-78850-AA 74B00-78880-AA 74B00-78914-AA 74B00-78916-AA 74B00-78924-AA 74B00-78926-AA

6SAYFA NO15/165 15/165 15/154 15/171 15/171 15/171 15/171 15/171 15/154 15/154 15/155 15/159 15/168 15/162 15/162 15/153 15/153 15/153 15/152 15/163 15/152 15/155 15/155 15/154 15/159 15/159 15/159 15/154 15/170 15/168 15/168 15/174 15/174 15/174 15/174 15/174 15/174 15/172 15/172 15/172 15/172 15/172 15/172 15/172 15/168 15/175 15/155 15/155 15/155 15/165 15/165

SAYISAL DZNSAYFA NO15/165 15/155 15/162 15/162 15/209 15/209 12/16 12/93 12/93 12/90 12/90 11/16 12/81 12/82 3/10 4/23 12/74 12/74 2/5 4/5 12/108 12/46 1/16 1/6 13/18 13/18 13/20 1/26 1/26 12/43 12/53 13/13 15/140 15/140 15/140 15/140 12/74 12/74 3/4 13/14 12/49 12/71 3/1 3/4 3/6 3/5 3/5 3/2 3/2 3/2 3/4

NSN

PARA KODU74B00-78928-AA 74B00-78936-AA 74B00-80702-AA 74B00-80703-AA 90000-80230-AA 90000-80693-AA ACC710490 AKA710400NAL AKA710410NAL AML710100 AML710110 AMR2341 AQA710530 AQR710020 ARA PARA ARA PARA ASR2667 ASR2668 AYIRICI PARA BH112127 BHZ710010-LD BYQ710040 CONTA DAYAMA PULU EDB000210LUH EDB000240LUH EDB501460LUH EGZOST MANFOLDU-SA EGZOST MANFOLDU-SOL EJD500540 ELD500320 ESN000200PUY ESR1290-L ESR3125-L ESR3129-L ESR4132-LD FQJ500080 FRN500010 FTC5208 FVJ000011PUY FYP101310 FYP101310 IAB100080 ICG100040 IYR100050 LIKIT-CONTA LIKIT-CONTA LIKIT-CONTA LIKIT-CONTA LIKIT-CONTA LIKIT-CONTA

NSN

PARA KODULR007415 M.124029 M.141115 M.141128 M.142159 M.142159 M.142164 M.142165 M.142166 M.177007 MESAFE BURCU MESAFE BURCU MRC9388 MTC3085-L MTC6109 MTC6376 NRC6389-LD NRC6526 NRC6904-LD NRC9562-L NTC2180-L NTC2699-LD NTC4601-L RA608177 RRC8381-LD RU610303 RU610303 SGB500580 SGB500580 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SPB000160 STC1854 STC4858 TAG500170 TBA500010 TDL100240 TGZ500060 WL106001L WM106001L WM106001L WM106001L WM106001L WM106001L

NSN

SAYFA NO1/7 10/29 15/190 15/214 15/106 15/148 15/218 15/218 15/218 10/15 2/16 2/3 12/30 12/101 15/201 12/103 4/34 15/140 4/34 15/140 15/140 15/140 15/140 15/213 15/164 15/143 15/142 7/3 7/4 3/7 3/15 4/20 3/8 4/9 4/20 4/15 4/5 4/16 7/10 12/81 4/7 4/3 4/7 4/10 3/2 12/97 12/26 12/27 12/26 12/24 12/84

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODUWM106001L WM106001L YMN000023-L YWB000150 RRC5331 RRC5331 71B11-30360-AA 71B11-30360-AA 71B11-30360-AA 72A54-62340-AA 74B00-30361-AA NTC8847-LD 72A12-60076-AA AWR2735LUH AWR2735LUH AWR3273LUH AWR4709LUH MWC8914LNP MTC6686 MWC8915LNP ALR6851 ASB710210 AWR7092 AWR7092 71A00-07518-AA 71A10-36092-BB 71A10-36754-AA 71A00-36390-AA 71A00-67401-AA 72A12-36310-AA 72A12-36312-AA MRC7285-LD NRC7870-LD 71A00-03615-AB 71A00-03616-AB 72A10-68200-AA 72A12-60014-AA 72A12-60030-AA 72A12-60050-AB 72A12-60302-AA 72A12-60382-AA 72A12-60384-AA 71A10-78048-AA ANR2788-L ANR2898-L NTC9493-LD 72A12-60380-AA ANR3225-L 72A12-60378-AA 3887-LD ANR4344-LD

7SAYFA NO12/26 12/23 11/32 11/16

SAYISAL DZNSAYFA NO12/1 15/26 4/30 12/1 15/16 4/36 4/34 4/34 15/91 12/67 12/75 12/75 12/76 12/76 12/76 12/112 12/112 12/112 12/112 12/112 12/112 12/113 12/113 12/113 12/112 12/115 12/115 12/115 12/115 13/3 14/7 12/105 12/112 12/112 12/112 12/112 12/112 12/18 15/184 12/76 15/101 12/115 12/115 12/100 15/93 12/112 12/40 15/101 15/101 15/101 15/101

NSN

PARA KODU72A01-01800-AB 71B11-01801-AA 71A70-03615-AA 71A70-01800-AB 71A25-01672-AA 71A22-03702-AA 73B10-03616-AA 73B10-03616-AB 72B13-55719-AA 71A00-67403-AA 71A70-67010-AB 71A70-67012-AB 71A25-55001-AA 71A25-55002-AA 71A25-55002-AB 71A25-58022-AA 71A25-58023-AA 71A25-58081-AA 71A25-60260-AA 71A25-60262-AA 71A25-60050-AA 71A25-50241-AB 71A25-50300-AA 71A25-50301-AA 71A25-72068-AB 71B21-52526-AA 71B21-52527-AA 71B21-52528-AA 71B21-52540-AB 72A58-36240-AA 71A79-58013-AA 72A22-30565-AA 71A25-50002-AB 71A25-50003-AA 71A25-50005-AA 71A25-50006-AA 71A25-50230-AB 71A79-73040-AA 12A14-55009-AA 12A14-55009-AA 12A14-55087-AA 71B21-52508-AA 71B21-52500-AA 71B21-55704-AB 71B21-58331-AB 71A25-72070-AC ALR3970 72A01-60806-AA 72A01-60802-AA 72A01-60800-AA 72A01-60804-AA

NSN2510-27-024-6416 2510-27-024-6417 2510-27-024-6423 2510-27-024-6425 2510-27-024-6443 2510-27-024-6445 2510-27-024-6541 2510-27-024-6542 2510-27-024-7715 2510-27-025-0930 2510-27-025-0944 2510-27-025-0946 2510-27-027-4906 2510-27-027-4908 2510-27-027-4910 2510-27-027-4917 2510-27-027-4918 2510-27-027-4919 2510-27-027-4922 2510-27-027-4924 2510-27-027-4927 2510-27-027-5190 2510-27-027-5194 2510-27-027-5197 2510-27-027-5208 2510-27-027-5251 2510-27-027-5254 2510-27-027-5257 2510-27-027-5259 2510-27-027-5264 2510-27-027-5275 2510-27-027-5286 2510-27-027-5303 2510-27-027-5304 2510-27-027-5307 2510-27-027-5309 2510-27-027-5311 2510-27-027-5318 2510-27-027-5372 2510-27-027-5372 2510-27-027-5374 2510-27-027-5685 2510-27-027-5849 2510-27-027-5856 2510-27-027-5858 2510-27-027-5871 2510-27-027-7314 2510-27-027-7883 2510-27-027-7885 2510-27-027-7895 2510-27-027-7897

PARA KODU72A01-60622-AA 72A01-60620-AA 72A01-60618-AA 72A01-60616-AA 72A01-60614-AA 72A01-60612-AA 72A01-60606-AA 72A01-60604-AA 72A01-60602-AA 72A01-60610-AA 72A01-60608-AA 71B22-60632-AA 72A13-36650-AA 72A13-36650-AA 72A13-36650-AA 72A13-36650-AA 72A01-60810-AA 72A01-60808-AA 72A01-60820-AA 72A13-58150-AA 72A13-58152-AA 72A06-73126-AA 72B13-67067-AA 72A16-67022-AA 72B18-58150-AA 72B18-58152-AA 70A00-58268-AA 70A00-58268-AA 70A00-58268-AA 72A01-60700-AA 71A72-72230-AA 331480-LD 72A01-60648-AA 72B04-57179-AA 72B04-57179-AA 72B04-57179-AA 72B04-57179-AA 72B15-60330-AA 72B15-60330-AA 72B13-70002-AA 71B21-73274-AA 72A06-73735-AA 72A06-73735-AA 72A06-73736-AA 72A06-73739-AA 72A06-73739-AA 72A30-58244-AA 72A18-73222-AA 72A06-73494-AA 72A49-56351-AA 72A45-57179-AA

NSN2510-27-027-7901 2510-27-027-7904 2510-27-027-7908 2510-27-027-7911 2510-27-027-7915 2510-27-027-7917 2510-27-027-7927 2510-27-027-7939 2510-27-027-7940 2510-27-027-7941 2510-27-027-7942 2510-27-027-8081 2510-27-027-8185 2510-27-027-8185 2510-27-027-8185 2510-27-027-8185 2510-27-027-8419 2510-27-027-8420 2510-27-027-8432 2510-27-027-8436 2510-27-027-8439 2510-27-027-8444 2510-27-027-8487 2510-27-027-8488 2510-27-027-8562 2510-27-027-8564 2510-27-027-8566 2510-27-027-8566 2510-27-027-8566 2510-27-027-9996 2510-27-028-0540 2510-27-028-0567 2510-27-028-0574 2510-27-028-0580 2510-27-028-0580 2510-27-028-0580 2510-27-028-0580 2510-27-028-0601 2510-27-028-0601 2510-27-028-0609 2510-27-028-0622 2510-27-028-0631 2510-27-028-0631 2510-27-028-0633 2510-27-028-0636 2510-27-028-0636 2510-27-028-0785 2510-27-028-0874 2510-27-028-0885 2510-27-028-0961 2510-27-028-0976

SAYFA NO15/100 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/99 15/97 15/127 15/128 11/46 15/76 15/101 15/101 15/102 15/93 15/93 15/43 15/95 15/60 15/84 15/84 15/93 15/82 15/34 15/101 13/5 13/26 15/100 15/188 15/177 15/115 15/78 15/58 15/52 15/96 15/13 15/110 15/45 15/46 15/110 15/46 15/83 15/65 15/41 15/104 15/188

1005-27-026-1672 1005-27-026-1672 1005-27-029-2384 1005-27-029-2384 1005-27-029-2384 1005-27-042-8631 1015-27-037-5698 2030-27-020-8945 2340-27-006-2906 2510-15-163-8066 2510-15-163-8066 2510-15-163-8067 2510-15-163-8069 2510-15-163-8070 2510-15-163-8072 2510-15-163-8077 2510-15-163-8431 2510-15-171-0559 2510-15-171-1340 2510-15-171-1340 2510-27-005-9897 2510-27-006-2784 2510-27-006-2785 2510-27-006-2791 2510-27-006-2793 2510-27-006-2821 2510-27-006-2822 2510-27-006-2843 2510-27-006-2846 2510-27-006-2851 2510-27-006-2852 2510-27-006-2899 2510-27-006-2903 2510-27-006-2904 2510-27-006-2905 2510-27-006-2912 2510-27-006-2920 2510-27-006-2921 2510-27-006-3100 2510-27-006-8214 2510-27-006-8219 2510-27-006-8266 2510-27-006-8280 2510-27-006-8298 2510-27-006-8302 2510-27-017-2008 2510-27-020-8175

15/171 14/6 15/171 15/69 15/80 15/205 15/171 5/1 12/89 13/22 13/18 13/18 13/18 13/18 13/18 13/18 12/60 12/38 12/65 12/68 5/9 11/36 15/20 11/22 12/65 11/17 11/17 13/8 6/7 4/30 4/34 12/18 12/88 12/89 12/88 12/88 12/89 12/89 12/5 12/1 2/24 12/1 12/89 2/24 12/88 12/33 4/36

Otokar

LAND ROVER 110 . 130PARA KODU72A45-57179-AA 72A06-60040-AA 72A06-60040-AA 72A06-60040-AA 72A06-73143-AA 71B21-60949-AA 71B21-60949-AA 72A22-60272-AA 72A22-60272-AB 72A22-60378-AA 72A22-60380-AA 71B21-76501-AB 72A06-36707-AA 72A06-36707-AA 72A08-73068-AA 72A08-73068-AA 72A37-60763-AA 72A48-60114-AA 72A22-70512-AA 72A24-70512-AA 72A15-50003-AB 72A15-50002-AB 72A04-72157-AA 72A06-72650-AA 72A06-72650-AA 72A06-72650-AA 72A06-72650-AA 72A06-72650-AA 72A06-72650-AA