Land_Rover300TDI(2007)_standart_yedek_parca_katalogu_(STDYPT1G07)_(LTDI2007_rev1)_06_04_2009

  • Published on
    07-Aug-2015

  • View
    829

  • Download
    53

Embed Size (px)

Transcript

<p>LAND ROVER 110.130 YEDEK PARA KATALOU2310-27-008-5850 (71A23A), 2310-27-012-0015 (71A26A), 2320-27-004-4483 71A73), 2320-27-004-4781 (72A20), 2320-27-006-2294 (71A25), 2320-27-006-2612 (71A80), 2320-27-006-2613 (71A79), 2320-27-006-2614 (72A22), 2320-27-006-6321 72A16), 2320-27-006-6419 (72A17), 2320-27-006-6420 (72A04), 2320-27-007-7120 (72A24), 2320-27-008-2908 (72A28), 2320-27-008-5814 (72A19B), 2320-27-008-5839 (71A74A), 2320-27-010-1037 (72A42A), 2320-27-010-2000 (72A36A), 2320-27-012-0028 (72A46A), 2320-27-012-0345 (72A45A), 2320-27-013-6409 (72A26A), 2320-27-014-8087 (72A48A), 2320-27-014-8099 (72A49A), 2320-27-014-8103 (72A50A), 2320-27-014-8119 (72A51A), 2320-27-014-8126 72A52A), 2320-27-016-5111 (71A88A), 2320-27-016-5144 (72A55A), 2320-27-016-5162 (72A54A), 2320-27-017-2366 (74A00A), 5895-27-023-5672 (72A58A) KODLU ARALAR N</p> <p>Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.. Genel Mdrlk Cad. No.24 ISTANBUL Telefon Telefaks e-mail Fabrika SAKARYA Telefon Telefaks e-mail : Aydnevler Mah. Dumlupnar A Blok Kkyal 34855 : (0216) 489 29 50 : (0216) 489 29 67 : kyl@otokar.com.tr : Atatrk Cad. No.9 Arifiye 54580 : (0264) 229 22 44 : (0264) 229 22 42 : arf@otokar.com.tr</p> <p>STDYPT1G07</p> <p>Bu sayfa zellikle bo braklmtr.</p> <p>LAND ROVER 110 . 130YEDEK PARA KATALOUDokman No Nisan 2009 Bu katalog Otokar LAND ROVER 110 . 130 / 300 TDI MOTORLU ARALAR iin hazrlanmtr. Katalogdaki paralarla ilgili talep ve yazmalarda parann ad ile birlikte mutlaka para numarasnn belirtilmesi gerekmektedir. : STDYPT1G07</p> <p>1</p> <p>Para Katalounda bulunan resimlerin sadece ekil ynnden benzerlii, parann uygunluunu ifade ynnden garantili deildir. Buna paralel olarak, para katalounda bulunan resimlerin ekil itibari ile gsterdii para ile tamamen ayn grnmde olmad durumlara rastlanabilir. Bu durumlarda esas alnacak olan katalogda yazl olan para numaralardr. Otokar Aralar teknolojik ilerlemenin paralelinde srekli gelitirilmektedir. Bu yzden Para Katalounda belirtilen para numaralar zaman iinde deiime urayabilirler. Eski numara ile istenen para yerine yeni numaral para teslim edildii taktirde bununla ilgili garanti ve sorumluluk OTOKAR A..'ne aittir. Herhangi bir tereddt durumunda ve katalogda resmi bulunmayan para hakknda OTOKAR A..'ne bavurulmas gerekmektedir. Bavuruda ilgili aracn asi ve motor numarasnn belirtilmesi doabilecek yanllklar nlemede en yararl ve doru harekettir. Sayglarmzla.</p> <p>OtokarLAND ROVER 110 . 130 300 TDI MOTORLU ARALAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Merkez : Aydnevler Mah. Dumlupnar Cad. No.24 A Blok Kkyal / 81580 ISTANBUL Telefon : (0216) 489 29 50 Telefaks : (0216) 489 29 67 e-mail : kyl@otokar.com.tr Fabrika Telefon Telefaks e-mail : Atatrk Cad. No.9 Arifiye / 54580 SAKARYA : (0264) 229 22 44 : (0264) 229 22 42 : arf@otokar.com.tr</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130GENEL SER NUMARALARI TANIMLAMALARIMOTOR DZEL 12J00001C 16L00001A BENZN 17H00001C 24G00001 ANZIMAN 56A00001J 50A00001J 61A00001J LT85 MEKANK TP 22C00001 LT77 MEKANK TP 50A00001 4 silindir A, B, C, D, E, F, G, H (T) V8 (G) Alt tip 300 TDI 4 silindir B+D V8 J, L J ARKA AKS 21S0001A 39S00001A 60S00001 24S00001 38S00001A 62S00001 10S00001 12S00001 ARA ANZIMAN (TRANSFER KUTUSU) LT230T 35D00001 20D00001 22D00001 25D00001 LT230Q 43D00001 47D00001 300 TDI TDI-ZPT G V8 -ZPT 4 B+D TDI V8 E A, B, C, D, E, F, G, H F, G Alt tip STD STD STD V8-ZPT V8-ZPT TDI-ZPT TDI / 110 TDI / 130 Kampanal Disk Disk Kampanal Disk Disk Disk Disk A C A 2.5 lt 3.5 lt V8 2.5 lt 300 TDI (E) AKSLAR N AKS 21L00001A 64L00001J 14M00001 25L00001 68L00001 18M00001 R380 MEKANK TP STD STD STD V8-ZPT V8-ZPT TDI-ZPT Havalandrmasz Disk Havalandrmal Disk Havalandrmal Disk Havalandrmasz Disk Havalandrmal Disk Havalandrmal Disk (A) Alt tip C</p> <p>2</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130Kataloun Kullanl Alt balklara gre yaplan sayfa dzeni fi olarak tanmlanr. Alt blm balklara gre dzenlenmi Alfabetik Indeks fi numarasn gstermektedir. Alfabetik indeksi takiben ana grup ve alt balklara gre dzenlenmi indekiler ksmnda sayfa numaralar verilmektedir. Sayfa numaralar st-orta ksmda yer almaktadr. Fi numaralar; sayfa numaras altnda ve parantez iinde referans olarak verilmekte olup, fiin dier sayfada devam etmesi durumunda /.. ile belirtilmektedir. Para ad yanndaki (+) iareti, parann detay paras olduunu belirtir. Para komplesi alndnda bu detay para komplenin iinde gelecektir, ayrca bu detay para tek olarak da talep edilebilir. Para Numaras indeksi kitabn sonunda sayfa numarasna bal olarak verilmitir. Katalog gncellemeleri fi baznda yaplarak kullancya ulatrlmaktadr. Ksaltmalar AMB KOM NSN PU SW (V) (E) (G) (T) (A) (A/H) : : : : : : : : : : : Ambulans Komutan Arac Nato Stok Numaras Pikap Station Wagon Ara asi (vehicle) seri no neki Motor (engine) seri no neki anzman (gearbox) seri no neki Transfer kutusu (transfer box) seri no neki Aks(axle) seri no neki Ar Hizmet tipi, (H/D : Heavy Duty)</p> <p>3</p> <p>Fi Numaras zellikleri Referans olarak verilen fi numaras son harfi, ara tipine gre deiebilir. Buna gre fiin 6. Harfi aadaki ara grubuna denk gelir: X : AMB W : SW Q : PU L : Land Rover 130 aralar Bu harflerin yeralmad filer btn ara tipleri iin geerlidir. retici Kodlar Otokarn NCAGE numaras T0675dir. Land Rover LTD-ngiltere NCAGE numaras U1030dur.</p> <p>Ara Tantm (asi) Numaras rnek : S A L L D H M F 8 X F 8 2 9 6 7 9 SAL : n tak (Land Rover UK.) LD : Model eidi H : Dingil aral (H ise 110 K ise 130" ) M : Gvde tipi (M ise SW, H ise Pikap, A ise Ambulans) F : Motor tipi (F ise TDI ) 8 : Direksiyon tipi ve anzman (Sol direksiyon, 5 vites) X : Model yl kodu ( W ise 1998, X ise 1999, Y ise 2000, 1 ise 2001) F : Land Rover lisans ile ngiltere dnda retim 829679 : Ara Seri numaras</p> <p>Para deiiklikleri model yl, retimin yapld yer kodu ve onu takip eden 6 rakamlk ara seri numaralar ile belirtilmektedir. (rnek : (V) XF829679dan itibaren geerlidir.)</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130Bu katalog Otokar retimi LAND ROVER 110 . 130 / 300 TDI MOTORLU ARALARn tmn kapsamaktadr. Askeri aralarmz iin alnan NATO Stok Numaralar aadaki tabloda verilmektedir.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28 29 30 31 32 33 KOD 71A23A 71A25 71A26A 71A73 71A74A 71A79 71A80 71A88A 72A04 72A16 72A17 72A19 72A19B 72A20 72A22 72A24 72A26A 72A28 72A36A 72A42A 72A45A 72A46A 72A48A 72A49A 72A50A 72A51A 72A52A 72A54A 72A55A 72A58A 72A63A 72A64A 74A00A NSN 2310-27-008-5850 2320-27-006-2294 2310-27-012-0015 2320-27-004-4483 2320-27-008-5839 2320-27-006-2613 2320-27-006-2612 2320-27-016-5111 2320-27-006-6420 2320-27-006-6321 2320-27-006-6419 2320-27-007-7298 2320-27-008-5814 2320-27-004-4781 2320-27-006-2614 2320-27-007-7120 2320-27-013-6409 2320-27-008-2908 2320-27-010-2000 2320-27-010-1037 2320-27-012-0345 2320-27-012-0028 2320-27-014-8087 2320-27-014-8099 2320-27-014-8103 2320-27-014-8119 2320-27-014-8126 2320-27-016-5162 2320-27-016-5144 5895-27-023-5672 5895-27-022-8643 2320-27-017-2366 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 110 Land Rover 110 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 130 Land Rover 110 ZELLKLER 5+1 1+1 1+1 10+1 8+1 8+1 7+1 8+1 4+1 4+1 1+1 4+1 4+1 1+1 1+1 1+1 4+1 4+1 1+1 4+1 1+1 3+1 4+1 1+1 1+1 1+1 1+1 4+1 1+1 1+1 2+1 1+1 5+1 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI 300TDI RN Arazi Arac, Ambulans; Tek Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Ambulans; Drt Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Ambulans; Drt Sedyeli Sahra Ambulans Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, SW; Personel Tayc Arazi Arac, Kargo; Mobil Muhabere, HCPU Arazi Arac, Kargo; Mhimmat eker Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, Panel; Stinger Manpads Taktik Arac Arazi Arac, Panel; Stinger Manpads Taktik Arac Arazi Arac, Kargo; Ak Tip Devriye ve Mdahale Arac Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc Arazi Arac, Kargo; Rapier eker Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kargo; Pilot Kurtarma Arac Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kargo; Personel Tayc, Tenteli Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Van Tipi, 24 Volt FFR, H/Top Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Panel; 12/24V, Stinger Arazi Arac, Kamyon, Tamir Bakm; Seyyar Tamirhane Arac Arazi Arac, Kargo, Kaideye Monteli Stinger Arac Arazi Arac, Kargo, Yer ve stikamet Tespit Postas Sistemi Arac (Aracn NSN Aselsan adna kaytldr. Referans No : MD-7412-029) Arazi Arac, Kargo, Kaideye Monteli Stinger kmal Bakm Arac Arazi Arac, Kargo; Engerek zel Harekat Arac</p> <p>4</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>5</p> <p>ARAZ ARACI, Station Wagon</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>6</p> <p>ARAZ ARACI, Yk / Personel Tayc, Tenteli</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>7</p> <p>ARAZ ARACI, Ambulans</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>8</p> <p>ARAZ ARACI, Seyyar Tamirhane Arac</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>9</p> <p>ARAZ ARACI, Yk / Personel Tayc, Tenteli</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130</p> <p>Bu sayfa zellikle bo braklmtr</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MOTOR,VOLAN,DEBRYAJ MAIN UNIT ENGINE,FLYWHEEL,CLUTCH Fi No 1I01 1I02 1I03 1I04K 1I05 1I06K 1I07K 1I08K 1I09K 1I11K 1I12K 1I13K 1I14K 1I15K 1I16K 1I17K 1I18K 1I19 1J02 1J03K 1J04K 1J05K 1J06K 1J07K 1J08K 1J090K 1J10 1J101 1J11 1J12 1J13K 1J16K 1J17K</p> <p>1ALT BALIK MOTOR-MOTOR KOMPLE MOTOR-MOTOR KOMPLES-IPLAK MOTOR-KISA MOTOR-SLNDR BLOU-300TDI MOTOR-PSKRTC ADAPTRLER-300TDI KRANKML PSTON VE SEGMANLAR KARTER KAPAK - N TRGER KAYII DEVRDAM POMPASI SOUTUCU PERVANE-300TDI YA FLTRES SLNDR KAFASI SLNDR KAFASI PYANO ML SBAP VE TCLER MOTOR BALANTILARI KLBTR KAPAI HAVALANDIRMA SKLONU-300TDI KAM ML TERMOSTAT-300TDI MANFOLDLAR YAKIT POMPASI ENJEKSYON POMPASI ENJEKTR VE BORULARI TURBO NTES-300TDI TURBO NTES-300TDI CONTA SETLER VAKUM POMPASI HDROLK DREKSYON POMPASI-300TDI ALTERNATR MAR MOTORU SUBJECT ENGINE-ENGINE ASSEMBLY ENGINE-ENGINE STRIPPED ENGINE-SHORT ENGINE-CYLINDER BLOCK-300TDI ENGINE-JET ADAPTORS-300TDI CRANKSHAFT PISTON AND RINGS SUMP COVER - FRONT TIMING BELT WATER PUMP COOLING FAN-300TDI OIL FILTER CYLINDER HEAD CYLINDER HEAD ROCKER SHAFT VALVE AND TAPPETS ENGINE MOUNTINGS ROCKER COVER CYCLONE BREATHER-300TDI CAMSHAFT THERMOSTAT-300TDI MANIFOLDS FUEL LIFT PUMP INJECTION PUMP INJECTOR AND PIPES TURBOCHARGER-300TDI TURBOCHARGER-300TDI GASKET KITS VACUUM PUMP POWER STEERING PUMP-300TDI ALTERNATOR STARTER MOTOR</p> <p>NDEKLERSAYFA NO 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9- 1/10 1/11 1/12- 1/13 1/14 1/15 1/16- 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30- 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37- 1/38</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 1J18K 1J200W 1J210AS 1J210W ANZIMAN VE DEBRYAJ KUMAND GEARBOX AND CLUTCH RELEASE 1L02 1L03 1L04 1L05 1L06 1L07 1L08 1L09 1L10 1L11 1L12 1L13 1L14 ARA ANZIMAN TRANSFER BOX 2J02ZK 2J03TK 2J05.K 2J07K 2J08K 2J09ZK 2J10K 2J11 2J12 2J13 2J14K 2J14ZK 2J15.K 2J17. 2K02CK AKSLAR VE SSPANSYON AXLES AND SUSPENSION 3C02</p> <p>2ALT BALIK VOLAN VE DEBRYAJ X 24 VOLT ELEMANLAR 24 VOLT ALTERNATR X 24 VOLT ELEMANLAR ANZIMAN KOMPLE-MEKANK-TDI/R380 ANZIMAN-DEBRYAJ BASKI MEKANZMASI ANZIMAN KUTUSU-MEKANK R380 ANZIMAN-KAVRAMA KOVANI-MKNK R380 ANZIMAN-5.VTES KOVANI-MEKAN ANZIMAN-PRZDREK VE KAMALI MILI ANZIMAN-KAMALI ML DLLER-MEK. ANZIMAN-KAMALI ML DLLER ANZIMAN-KAMALI ML-MEKANK R380 ANZIMAN-GRUP ML-MEKANK R380 ANZIMAN-VTES UBUKLARI VE ATALI ANZIMAN-VTES KOLU-MEKANK R380 ANZIMAN BALANTILARI ARA ANZIMAN KOMPLE ARA ANZIMAN-N IKI KOVANI ARA ANZIMAN KUTUSU MERKEZ DFERANSYEL ARA ANZIMAN-GR DLS ARA ANZIMAN-ARA DL ML ARA ANZIMAN-N FLAN ARA ANZIMAN-ARKA AFT FLANI TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML TRANSFER KUTUSU - N IKI ML ARA ANZIMAN-NORMAL/TAKVYEL VITES VTES KULES BALANTI KOLU EL FREN KARDAN ML - N SUBJECT FLYWHEEL &amp; CLUTCH X 24 VOLT PARTS 24 VOLT ALTERNATOR X 24 VOLT PARTS GEARBOX ASSEMBLY-MANUAL-TDI/R380</p> <p>NDEKLERSAYFA NO 1/39- 1/40 1/41- 1/42 1/43- 1/44 1/45 2/1 2/2 2/32/82/6 2/7 2/9 2/10 2/11- 2/12 2/13- 2/14 2/15- 2/17 2/18- 2/19 2/20- 2/21 2/22- 2/23 2/24 3/1 3/23/43/83/3 3/6 3/7 3/9 3/12 3/13- 3/14 3/15- 3/16 3/17 3/18 3/19- 3/20 3/21- 3/22 3/23 3/24 4/1 3/10- 3/11</p> <p>GEARBOX-CLUTCH RELEASE MECHANISM GEARBOX-GEARCASE-MANUAL R380 GEARBOX-BELL HOUSING-MANUAL R3 GEARBOX-EXTENSION CASE-MANUAL GEARBOX-MAINSHAFT GEARBOX-MAINSHAFT GEARS-MANUAL GEARBOX-MAINSHAFT GEARS GEARBOX-MAINSHAFT-MANUAL R380 GEARBOX-LAYSHAFT-MANUAL R380 GEARBOX-SELECTORS AND SHAFTS-M GEARBOX-GEAR LEVER-MANUAL R380 GEARBOX MOUNTINGS TRANSFER BOX ASSEMBLY TRANSFER GEARBOX-CASING TRANSFER BOX CASING DIFFERENTIAL TRANSFER GEARBOX-TRANSFER GEAR TRANSFER BOX-INTERMEDIATE SHAF TRANSFER GEARBOX-FRONT FLANGE TRANSFER GEARBOX-REAR FLANGE TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX - FRONT OUTPUT SHAFT TRANSFER BOX-HIGH/LOW GEAR GEAR CHANGE ROD ASSEMBLY HANDBRAKE PROPSHAFT - FRONT</p> <p>Otokar</p> <p>LAND ROVER 110 . 130ANA BALIK MAIN UNIT Fi No 3C03 3C040K 3C05. 3C06AK 3C08.K 3C09AK 3C10.K 3C11.K 3C12AK 3C12AL 3C13K 3C14 3C15AK 3C180K 3D02S 3D030K 3D03HL 3D040K 3D050K 3D06. 3D070K 3D09K DREKSYON STEERING 3E020K 3E05K 3E06K 3E08.K 3E09K 3E10K 3E110K 3E12.K 3E15.K MOTOR KUMANDALARI ENGINE CONTROLS 3G02K 3G03TK</p> <p>3ALT BALIK KARDAN ML - ARKA DNGL KOMPLE - N AKS - N - KOVAN DNGL - N - DFERANSYEL DNGL - N - DFERANSYEL AKS - N - ML VE MAFSAL KOMPLE-A AKS TAS BALARI - N DNGL - N POYRALAR AKS KOMPLE-ARKA - 110 ARALAR AKS KOMPLE-ARKA - 130 ARALAR DFERANSYEL ARMUDU DNGL - ARKA - DFERANSYEL DNGL - ARKA - AKS ML VE POYRA AKS HAVALANDIRMA BORULARI TEKERLEK VE JANT SSPANSYON - N VRAJ UBUU-N (STEE BALI) SSPANSYON - N SSPANSYON - ARKA KOL SSPANSYON - ARKA - STKAMET ATALI AMORTSR - ARKA VRAJ UBUU - ARKA SSPANSYON DREKSYON KORUMA KUTUSU DREKSYON ST ML ST ASKISI HDROLK DREKSYON KUTUSU HDROLK DREKSYON KUTUSU TAKVYEL DREKSYON KUTUSU-P DREKSYON ROTLARI HDROLK DEPOSU HDROLK DREKSYON BORULARI GAZ PEDALI GAZ TEL SUBJECT PROPSHAFT - REAR AXLE ASSY - FRONT AXLE - FRONT - AXLE CASE AXLE - FRONT - DIFFERENTIAL AXLE - FRONT - DIFFERENTIAL AXLE - FRONT - SHAFT AND CV JOINT AXLE SWIVEL PIN HOUSING - FRONT AXLE - FRONT HUBS AXLE ASSY-REAR - 110 VEHICLES AXLE SHAFT-REAR - 130 VEHICLES AXLE CASE AXLE - REAR - DIFFERENTIAL AXLE - REAR - AXLE SHAFTS AND HUBS AXLES REMOTE BREATHERS WHEEL AND TYRE COMPLETE ASSY SUSPENSION - FRONT</p> <p>NDEKLERSAYFA NO 4/2 4/3 4/4 4/54/84/7 4/9</p> <p>4/10-...</p>