LANGKAH 1: Bayaran Yuran Pengajian dan Yuran pembayaran boleh diperolehi di Bank Islam dan diisi seperti…

  • Published on
    01-May-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>1 </p> <p> Langkah-langkah yang perlu calon pelajar lakukan sebelum melapor diri di </p> <p>Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah </p> <p> Bayaran Yuran Pengajian dan Yuran Asrama LANGKAH 1: </p> <p>Sila jelaskan bayaran yuran melalui mesin ATM Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB). PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN </p> <p> Bayar Kepada : POLITEKNIK KPT </p> <p> Jenis Bayaran : YURAN PENGAJIAN </p> <p> Amaun : RM 200.00 </p> <p> PEMBAYARAN YURAN ASRAMA (Bagi calon pelajar yang menerima tawaran asrama sahaja) </p> <p> Bayar Kepada : POLITEKNIK KPT </p> <p> Jenis Bayaran : YURAN ASRAMA </p> <p> Amaun : RM 60.00 </p> <p>Bagi calon yang menolak tawaran asrama, sila maklumkan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar ditalian 04-4033333 sambungan 2164 / 2166 dengan SEGERA. Peralatan yang disediakan di asrama: Katil, tilam, almari, meja dan kerusi belajar, langsir, kipas, tong sampah, lampu belajar. Cerek dan seterika disediakan di setiap aras. Peralatan yang perlu disediakan oleh pelajar: Bantal, sarung bantal, cadar dan peralatan lain yang dirasakan perlu. Peralatan elektrik yang dibenarkan dibawa oleh pelajar: Hanya komputer dan printer SAHAJA dibenarkan. Peralatan elektrik seperti cerek, seterika dan lain-lain akan dirampas oleh pihak pengurusan asrama. </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>2 </p> <p>Bayaran Pelbagai LANGKAH 2: </p> <p>Jumlah Bayaran RM 600.00 </p> <p> Cara Bayaran </p> <p> Sila jelaskan bayaran pelbagai di kaunter Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB). Slip pembayaran boleh diperolehi di Bank Islam dan diisi seperti contoh di bawah. </p> <p> Peringatan </p> <p> Pastikan pembayaran adalah atas akaun: Nama Akaun: KOPERASI POLITEKNIK KULIM No. Akaun: 02057010027096 Pastikan nombor kad pengenalan yang dicetak pada slip adalah betul sebelum meninggalkan kaunter bayaran. </p> <p>SLIP PEMBAYARAN PERLU DIBAWA PADA HARI PENDAFTARAN </p> <p>BAYAR KEPADA : KOPERASI POLITEKNIK KULIM NOMBOR AKAUN : 02057010027096 </p> <p>Jumlah Bayaran Sebanyak : RM 600.00 </p> <p>No. Kad Pengenalan calon pelajar </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>3 </p> <p> LANGKAH 3: Cetak Dokumen Pendaftaran Pelajar </p> <p>Sila layari laman web berikut: </p> <p>http://spmp.ptsb.edu.my </p> <p>3.1 CETAK BUKU PANDUAN PENDAFTARAN </p> <p>3.2 CETAK BORANG PENDAFTARAN HEP1, HEP2, HEP3, HEP4, HEP5 dan HEP6 </p> <p>3.3 CETAK BORANG PENDAFTARAN ASRAMA </p> <p>LANGKAH 4: Lakukan Pemeriksaan Kesihatan Sila lakukan pemeriksaan kesihatan di hospital/klinik kerajaan atau swasta. Bawa bersama Borang HEP5 ketika berjumpa doktor. </p> <p>PERINGATAN </p> <p> Pemeriksaan X-ray adalah diwajibkan. Lekatkan Laporan X-ray pada Borang HEP5. Gambar X-ray tidak perlu diserahkan. </p> <p> LANGKAH 5: Daftar Pengajian Dalam Talian (Online) </p> <p>Pendaftaran pengajian secara online dibuka TIGA(3) HARI SELEPAS YURAN PENGAJIAN DIJELASKAN. </p> <p> Sila layari laman web berikut: </p> <p>http://spmp.ptsb.edu.my </p> <p>Catatan Sila cetak Slip Pendaftaran Pengajian. Nombor blok dan bilik penginapan semasa minggu haluan siswa bagi pelajar yang tidak ditawarkan asrama atau menolak tawaran asrama: Pelajar lelaki : BLOK V4 Pelajar perempuan : BLOK V3 Nombor bilik akan diberikan pada hari pendaftaran </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>4 </p> <p>LANGKAH 6: Permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN (Bagi calon pelajar yang berminat untuk memohon PTPTN sahaja) Permohonan adalah dipelawa daripada pelajar-pelajar baharu dan lama (semester dua dan ke atas) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah yang ingin memohon Pembiayaan Pendidikan PTPTN. CARA MEMOHON: 1. Dapatkan nombor pin PTPTN di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) Bayaran RM5.00 </p> <p>2. Membuka akaun simpanan (atas nama pelajar) di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Wang pembiayaan PTPTN pelajar akan dimasukkan ke akaun ini. </p> <p> 3. Membuka akaun e-mel (untuk urusan rasmi PTPTN). Sila pastikan akaun e-mel sentiasa aktif. </p> <p>4. Membuka akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN). Ini adalah sebagai syarat untuk memohon pembiayaan PTPTN. Pembukaan akaun SSPN melalui Maybank atau Bank Islam adalah digalakkan untuk mendapatkan nombor akaun SSPN dengan segera. </p> <p> 5. Daftar permohonan pembiayaan secara online di laman web PTPTN di alamat: http://www.ptptn.gov.my </p> <p> Perhatian: i) Pemohon hendaklah mengingati katalaluan yang digunakan semasa mengisi permohonan secara </p> <p>online. (Katalaluan ini akan digunakan untuk membuat semakan kelulusan permohonan serta mencetak dokumen perjanjian). </p> <p>ii) Sila pastikan semua maklumat diisi dengan lengkap dan betul semasa pengisian kali pertama supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. </p> <p>Sila rujuk semua panduan dan arahan di laman web PTPTN. </p> <p>Tarikh tutup permohonan ialah pada 30/11/2015 (Kelompok Pertama) dan 30/12/2015 (Kelompok Kedua). </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>5 </p> <p> DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN UNTUK PEMBIAYAAN PTPTN </p> <p> 1. Senarai Semak - 1 salinan 2. Dokumen Tawaran/Perjanjian (boleh dicetak selepas permohonan diluluskan): 2.1 Surat Tawaran Pembiayaan PTPTN 2.2 Akuan Penerimaan 2.3 Surat Kebenaran 1, 2, 3 - 2 salinan 2.4 Perjanjian 2.5 Lampiran Perjanjian 2.6 Lampiran A - 1 salinan </p> <p>3. Dokumen Sokongan: 3.1 Maklumat Permohonan (Butiran Peribadi) (Boleh dicetak selepas permohonan dihantar) 3.2 Salinan Kad Pengenalan Pemohon 3.3 Salinan Sijil SPM (Jika menggunakan slip SPM slip hendaklah tidak melebihi - 1 salinan </p> <p> tempoh 2 tahun pada tahun semasa dokumen perjanjian PTPTN diserahkan) </p> <p>3.4 Salinan Surat Tawaran Masuk ke Politeknik 3.5 Salinan Slip Akaun Bank Islam 3.6 Salinan Slip Gaji Penjaga 1 &amp; 2 yang terkini atau </p> <p> Borang/Surat Pengesahan Pendapatan. (Slip Gaji hendaklah tidak melebihi tempoh 3 bulan pada bulan </p> <p> semasa dokumen Perjanjian PTPTN diserahkan). </p> <p>4. Setem Hasil RM10.00 - 2 keping 5. Lain-lain dokumen seperti di Senarai Semak (Jika berkenaan). - 1 salinan (Senarai semak boleh dicetak bersama dokumen tawaran/perjanjian selepas permohonan diluluskan). </p> <p>* Nota: </p> <p>1. Penjaga yang bekerja sebagai Kakitangan Kerajaan mesti melampirkan slip gaji bersama Dokumen Sokongan/Perjanjian. Pengesahan pendapatan selain slip gaji tidak diterima. </p> <p> 2. Dokumen Tawaran/Perjanjian dan dokumen sokongan mesti diserahkan sendiri oleh pemohon (pelajar) </p> <p>kepada pihak PTPTN semasa sesi semakan dan serahan di politeknik pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. </p> <p> 3. Semakan kelulusan permohonan dan cetakan Dokumen Tawaran/Perjanjian PTPTN boleh dibuat </p> <p>selepas 6 hari bekerja setelah permohonan ditutup (bagi kelompok berkenaan). Maklumat lanjut sila hubungi, Jabatan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. TEL: 04-4033333 SAMB 2027, 2166. </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>6 </p> <p> LANGKAH 7: Menyusun Dokumen Pendaftaran Sila susun dokumen pendaftaran mengikut tertib berikut: (Bawa semasa melapor diri) Bil. Dokumen Semakan ( / ) </p> <p>1. Slip Pendaftaran Pengajian Dalam Talian (Online). </p> <p>2. Salinan Surat Tawaran Program Pengajian Politeknik (3 Salinan) </p> <p>3. Salinan Slip Bayaran Yuran Pengajian (mesin ATM) </p> <p>4. Slip Deposit Tunai/ Pembayaran Bil BIMB Bayaran Pelbagai </p> <p>5. Borang HEP1 Maklumat Peribadi Pelajar </p> <p> Borang HEP2 Akuan Pelajar dan Akuan Bapa/ibu/penjaga </p> <p> Borang HEP3 Ikrar Pelajar dan Lepas Tanggung </p> <p> Borang HEP4 Kebenaran Bapa/ibu/penjaga </p> <p> Borang HEP5 - Laporan Pemeriksaan Kesihatan </p> <p> Borang HEP6 - Aku Janji Pelajar </p> <p> Bagi calon pelajar yang menerima tawaran asrama kepilkan bersama dokumen berikut: (Bawa semasa melapor diri) Bil. Dokumen Semakan ( / ) </p> <p>6. Salinan Slip Yuran Pengajian/Asrama (mesin ATM) </p> <p>7. </p> <p>Borang-borang Pendaftaran Asrama </p> <p>Butiran Peribadi Penghuni Asrama </p> <p>Borang Jaminan Tatatertib Asrama </p> <p>Akuan Terima Kunci. </p> <p> SLIP BANK ISLAM HENDAKLAH DIBAWA PADA HARI PENDAFTARAN. TIDAK PERLU DIPOSKAN. </p> <p>PROGRAM DIPLOMA AMBILAN DISEMBER 2015 </p> <p>7 </p> <p>PENDAFTARAN PENGAJIAN (LAPOR DIRI) PELAJAR BAHARU SESI DISEMBER 2015 </p> <p>PADA 22 NOVEMBER 2015 (AHAD) </p> <p> ATURCARA MAJLIS </p> <p>Masa Perkara Tempat </p> <p> 8.00 pagi 10.00 pagi </p> <p> Pendaftaran Pengajian &amp; Asrama. </p> <p> Dewan Muadzam Shah, PTSB. </p> <p> 11.00 pagi 12.00 tengahari </p> <p> Taklimat oleh Pengarah PTSB. </p> <p> Dewan Muadzam Shah, PTSB. </p> <p> 12.00 tengahari </p> <p> 1.00 tengahari </p> <p> Rehat (waktu bebas pelajar bersama waris) Ibubapa/waris dibenarkan pulang. </p> <p> Kafeteria dan dataran asrama. </p> <p> Catatan : Semua pelajar termasuk pelajar yang menolak tawaran asrama dikehendaki tinggal di asrama sepanjang </p> <p>tempoh Minggu Haluan Siswa pada 22/11/2015 (Ahad) hingga 24/11/2015 (Selasa). Sila bawa kelengkapan untuk tinggal di asrama secukupnya. </p> <p> Pesta Jualan oleh pihak Koperasi dan Kelab Keusahawanan PTSB diadakan pada 9.00 pagi 1.00 petang. </p>