Lapangan 18

 • Published on
  26-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  1

DESCRIPTION

E Majallah MRA edisi ke 18

Transcript

 • Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain

  MISI MEMBANTU ARAKAN

  Kunjungan AL KHIDMAT FOUNDATION

  Tabung Kemanusiaan ROHINGYA dilancar

  Kerjasama TNB-MRA di Batu Balong, Raub

  TUNAS MUDA & TAUTAN KASIH di Pos Bersih

  Mike Charlie Romeo di MRSM TROLAK

  DOKTOR PALESTIN tiba di Malaysia

  KESUKARELAWANAN dan PATRIOTISME

  LAPANGAN 18-2012

 • ARAKAN DR. ISHAK MASUD

  Kalau tahun lepas kita menumpukan

  ibadah Qurban untuk Somalia, kali

  ini, tahun ini, saya kira kita perlu

  memberi tumpuan sepenuhnya untuk

  ke Arakan, Myanmar

  Minda Redaksi MISI KEMANUSIAAN

  MALAYSIAN RELIEF AGENCY (MRA) telah mengambil ketetapan dalam Mesyuarat

  EXCO kali ke 47 bahawa satu Misi Bantuan Kemanusiaan akan dihantar ke

  wilayah Arakan di Myanmar bagi membantu penduduk berbangsa Rohingya dan

  Rakhine yang menjadi pelarian dalaman gara-gara konflik dan pertelingkahan

  yang berlaku.

  Isu ini adalah satu isu yang sensitif dan amat mudah disalah ertikan mengikut

  sentimen mereka yang terlibat. Isu Rohingya bukanlah suatu isu baru kepada

  dunia sebenarnya, ia mungkin sesuatu yang baru bagi sebahagian besar masyara-

  kat Malaysia bahkan dunia. Isu ini sebenarnya telahpun diperjuangkan oleh MRA

  melalui penubuhan Sekolah Komuniti Rohingya MRA di Cheras Baru yang menda-

  pat penajaan dari Yayasan Al Khalifah, sebuah organisasi yang begitu prihatin den-

  gan nasib pelarian ini semenjak tahun 2009 lagi.

  MRA memperjuangkan nasib dan masa hadapan Rohingya melalui pendidikan dan

  pembangunan komuniti. Kami membangunkan generasi masa depan Rohingya

  dengan mempersiapkan mereka dengan kemahiran dan ilmu yang sesuai untuk

  kembali mentadbir dan memimpin bumi Arakan apabila suasana dan keadaan

  mengizinkan kelak.

  Pendidikan di Sekolah Komuniti Rohingya MRA ditadbir urus oleh kami sendiri

  secara sepenuh masa, sistem pembelajaran yang komprehensif, prasarana sekolah

  ini adalah yang terbaik dapat kami sediakan dan kami memberi perhatian sepe-

  nuhnya kepada kejayaan dan kemajuan para pelajar disini.

  Rohingya pada MRA bukanlah satu isu asing yang baru muncul secara tiba-tiba

  dari rantau ini. Rohingya adalah sebahagian daripada operasi kami sejak dari

  awal penubuhan lagi, jangan terkejut apabila kami mendahului yang lain ketika

  sampai di Akyab (Sitwe) tempohari. Ini bukan tanah yang asing kepada kami, ini

  bukan tanah orang lain, ini adalah tanah yang cukup kami fahami.

  Sebaik-baik Manusia ialah Orang yang Paling Bermanfaat kepada Orang Lain

  MOHD SHAHRULAZILAN SAID, Pengarah Eksekutif

  DATO DR. ABDUL RAZAK KECHIK

  MRA must become very efficient.

  Always have time limit. Must have

  sense of urgency. Very competitive.

  Do the right thing and Do the

  thing right:

  DR. MOHD DAUD SULAIMAN

  Kejayaan kami memasuki Arakan

  merupakan kejayaan besar kerana

  berbanding misi bantuan lain,

  mereka hanya menyalurkan bantuan

  dari pitu masuk sempadan

  negara itu sahaja

  DR. SAIFULAH HANY

  Jika Rohingya di Malaysia hidup

  dalam serba kekurangan dan kesusa-

  han, di Arakan sana, mereka terpaksa

  mengharung hidup 10 kali ganda

  lebih susah daripada apa yang ter-

  paksa dilalui di Malaysia

 • KUNJUNGAN HORMAT WAKIL AL KHIDMAT FOUNDATION KE MALAYSIA

  MRA untuk kesekian kalinya menerima kunjungan wakil

  dari organisasi bantuan kemanusiaan luar negara yang terke-

  muka dan terkenal.

  Kali ini, kami merasa cukup bertuah dengan kehadiran

  wakil khas Yayasan Al Khidmat dari Pakistan iaitu Sdr.

  Usman Khan Marwat. Beliau merupakan Penolong Seti-

  ausaha Agung, Al Khidmat Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

  Beliau juga merupakan Mayor (Datukbandar) Bandar Ha-

  yatabad yang terletak di Peshawar.

  Kehadiran beliau ini jelas membuktikan betapa akrabnya

  hubungan diantara MRA dan Al Khidmat dalam melaksana-

  kan aktiviti bantuan kepada mereka yang memerlukan.

  MRA terlibat dengan projek di Pakistan me-

  lalui misi bantuan kemanusiaan semasa ban-

  jir besar melanda dalam tahun 2010.

  Sehingga kini, MRA telah beroperasi ham-

  pir 2 tahun di Pakistan secara konsisten dan

  aktif.

  Kami telah berjaya membangunkan 80 buah

  Rumah Syukriah di kawasan yang teruk di-

  landa banjir tempohari. Bantuan rumah ini

  diberikan kepada keluarga yatim dan

  mereka yang serba memerlukan.

  Selain daripada itu, melalui kerjasama Al

  Khidmat, MRA turut membina lebih dari 30

  buah pam air dikawasan yang mempunyai

  masalah dengan bekalan air minum yang

  bersih.

  MRA turut menaja pengurusan sebuah seko-

  lah di Batagram, Pakistan dibawah kelolaan

  Al Khidmat. MRA turut bercadang untuk

  membangunkan sebuah Empangan Mini

  Hidro di kawasan ini bagi membantu memu-

  lihkan kehidupan penduduk di kawasan ini.

  Usman Khan

  mukasurat 3 LAPANGAN 18-2012

 • KUNJUNGAN HORMAT ke Kumpulan Utusan telah dilakukan sempena

  kedatangan Sdr. Usman Khan ke Malaysia. Kunjungan ini telah diketuai

  oleh Setiausaha Agung MRA, Dr. Mohd Daud Sulaiman bertujuan untuk

  memperkenalkan Kumpulan Utusan kepada Sdr. Usman Khan yang begitu

  banyak membantu didalam menjayakan Kempen Tabung Bantuan Ke-

  manusiaan Pakistan semasa banjir besar melanda negara tersebut dalam

  tahun 2010 yang lalu.

  Kunjungan ini juga bertujuan untuk memaklumkan kepada Kumpulan

  Utusan dan para pembaca akhbar dan majalah terbitan mereka bahawa

  dana dan bantuan yang mereka salurkan telah berjaya dihantar kepada

  mereka yang memerlukan dan sebahagian dari apa yang mereka sumbang-

  kan itu masih lagi berfungsi dan digunakan oleh para penduduk yang terli-

  bat di kawasan tersebut.

  Pihak Utusan yang diwakili oleh pengurusan kanan mereka, En. Rozaman

  turut bertukar cenderahati dengan Sdr. Usman Khan dalam majlis perte-

  muan yang serba ringkas tetapi amat bermakna dan penting.

  Satu kunjungan hormat turut

  dilakukan oleh Sdr. Usman

  Khan ke Royal College of

  Medicine Perak (RCMP) di

  Ipoh, Perak. Kunjungan ini

  bertujuan untuk memaklum-

  kan kepada pihak pengurusan

  dan para penuntut disana

  mengenai kerja-kerja bantuan

  kemanusiaan yang telah dila-

  kukan oleh MRA dan Al

  Khidmat Foundation sejak

  tahun 2010 lagi. RCMP me-

  rupakan antara institusi yang

  banyak menyalurkan tenaga

  sukarelawan didalam program

  -program MRA didalam dan

  diluar negara.

  Melawat KUMPULAN UTUSAN

  Kunjungan ke RCMP Dr. Abdul Karim Russ menerima lawatan kami di RCMP

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 4

 • Satu Majlis Minum Petang bagi merai-

  kan sempena dua tahun penglibatan

  MRA di Pakistan telah diadakan di Ke-

  lab Golf Perkhidmatan Awam, Bukit

  Kiara, Kuala Lumpur.

  Jemputan terdiri daripada para penyum-

  bang, penaja program dan mereka yang

  telah terlibat secara langsung atau tidak

  langsung di dalam kerja-kerja bantuan di

  Pakistan sepanjang tempoh tersebut.

  Majlis ini bertujuan untuk melaporkan

  kepada para penyumbang yang telah ber-

  murah hati menghulurkan bantuan dana

  dan sokongan sepanjang dua tahun lalu

  mengenai perkembangan bantuan dan

  kemana dana-dana yang disumbangkan

  melalui MRA telah digunakan.

  MRA bukan sahaja terlibat sejak ketika

  berlakunya banjir tersebut, malah kami

  turut terlibat membantu pasca banjir.

  Dan kami terus komited untuk membantu

  membangunkan komuniti setempat yang

  tetjejas kehidupan akibat banjir.

  Dalam Majlis ini, MRA telah

  mengumumkan komitmen untuk

  terus membantu Pakistan melalui

  kerjasama erat dengan Al Khid-

  mat untuk beberapa projek pem-

  bangunan di beberapa wilayah

  yang terlibat.

  Antara bantuan yang akan

  diteruskan ialah Pembinaan Pam

  Air, Pembinaan Rumah Syukur,

  Pembinaan Mini Empangan

  Hidro, Melengkapkan sebuah

  hospital di Batagram dan juga

  penajaan gaji guru-guru di se-

  buah sekolah di Batagram.

  MRA mengucapkan ribuan ter-

  ima kasih kepada para penderma

  dan penyumbang yang begitu

  komited dan percaya kepada

  MRA untuk melaksanakan pro-

  jek-projek yang telah dinyatakan.

  Semoga kita dapat melakukan

  yang terbaik di bumi Pakistan ini

  2 TAHUN PENUH KOMITED

  mukasurat 5 LAPANGAN 18-2012

 • RAYUAN DANA UNTUK ARAKAN

  DI MASJID TNB, BANGSAR

  Pengarah Eksekutif MRA telah berkongsi

  maklumat dan fakta mengenai program

  Dekat Di Mata Lekat Di Hati sempena

  Ramadhan 1433. Beliau turut mengulas

  mengenai isu Arakan yang semakin panas

  diperkatakan.

  Beliau telah mengajak jemaah yang hadir

  untuk sama-sama menjadikan Ramadhan

  yang bakal menjelang nanti sebagai medan

  untuk beribadah disamping mengambil ikti-

  bar dari ibadah puasa itu sendiri. Merasakan

  keperitan tanpa makanan, merasakan keseng-

  saraan dan serba kekurangan.

  Beliau turut mengajak jemaah untuk terus

  menerus memberikan doa dan munajat

  kepada penduduk Arakan agar mereka kekal

  selamat dan dapat menikmati kehidupan

  seperti sedia kala.

  http://bekas-bekas-plkn.blogspot.com

  KONGSI PENGALAMAN BERSAMA

  BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA Malaysian Relief Agency telah dijemput untuk

  mengisi slot perkongsian pengalaman didalam

  Bengkel Briged Sukarelawan Khidmat Negara

  yang diadakan di Lumut baru-baru ini.

  Slot ini telah disampaikan oleh Pengarah Eksekutif

  MRA sendiri, beliau berkongsi pengalaman dan

  kaedah yang digunapakai oleh MRA didalam men-

  guruskan para sukarelawan yang dikenali sebagai

  SAHABAT MRA.

  Bersama Imam dan AJK Masjid

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 6

 • MRA telah menerima kunjungan hormat

  dari wakil NGO di Lapangan Sri Lanka,

  Sdr. Nihmath dari Community Trust

  Foundation (CTF).

  Beliau sedang dalam rangka kerja untuk

  bertemu dan berbincang dengan rakan

  pelaksana dari Malaysia untuk penerusan

  beberapa projek bantuan yang berpotensi

  dan telah dikenalpasti di sana.

  MRA mempunyai beberapa program di

  Sri Lanka antaranya ialah program mem-

  baik pulih Masjid di kawasan yang pernah

  terlibat dalam konflik diantara tentera Sri

  Lanka dan pemisah Tamil tidak lama

  dulu. Juga program pembangunan komu-

  niti dan program pertanian lestari.

  MRA masih lagi komited dan memberikan per-

  hatian yang penuh terhadap perkembangan dan

  pembangunan anak-anak didik yang terlibat di-

  dalam program MYCORPS.

  Satu pertemuan telah turut diadakan bagi membin-

  cangkan mengenai program susulan kepada projek-

  projek yang bakal mereka lakukan di negara-negara

  yang telah mereka kunjungi.

  Program ini juga bertujuan untuk mendapatkan

  maklumbalas mengenai apa-apa isu yang berkaitan

  dengan misi bantuan yang telah mereka jalankan di

  negera-negara yang telah mereka kunjungi.

  Mesyuarat ini mencapai keputusan untuk mengada-

  kan sesi pembentangan terhadap kerja-kerja lapan-

  gan yang telah diadakan oleh setiap kumpulan bagi

  memaklumkan kepada masyarakat umum dan

  mereka yang berminat mengenai program yang

  telah mereka laksanakan. Majlis taklimat ini akan

  bermula dengan Tim MYCORPS-MRA ke Leba-

  non dalam masa terdekat.

  Kunjungan dari SRI LANKA

  MRA telah turut menerima kunjungan daripada

  penuntut Fakulti Bahasa Antarabangsa, Institut

  Perguruan Bahasa, Lembah Pantai.

  Mereka berhasrat untuk membincangkan potensi

  kerjasama yang boleh dijalinkan dengan MRA

  dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan

  pengajian mereka.

  Penerangan mengenai operasi dan aktiviti-

  aktiviti yang dijalankan oleh MRA telah disam-

  paikan oleh Pengarah Eksekutif MRA sendiri.

  Lawatan Fakulti Bahasa Antarabangsa

  MYCORPS & MRA

  mukasurat 7 LAPANGAN 18-2012

 • TIM PERUBATAN MRA yang diketuai oleh Dr. Shahri-

  zal Azwan telah beroperasi di sebuah penempatan Rohin-

  gya di pinggir bandar Kuala Lumpur. Beliau telah dibantu

  oleh kakitangan perubatan daripada Hospital Pakar Al Is-

  lam, MSU dan Biro Kesihatan ABIM. Program ini adalah

  merupakan program kerjasama yang sering digerakkan

  secara bersama dikalangan organisasi yang terlibat.

  Sedikit perkongsian mengenai pelarian Rohingya, mereka

  merupakan penduduk asal sebuah negeri yang dikenali se-

  bagai Arakan, terletak didalam Kesatuan Myanmar atau

  sebelum ini dikenali sebagai Negara Burma. Pergolakan

  dan pertelingkahan antara kaum adalah perkara biasa yang

  sering menimpa mereka. Kesukaran hidup telah men-

  dorong mereka untuk berhijrah keluar dari negara tersebut.

  TIM MEDIKAL MRA BERGERAK DI KAWASAN ROHINGYA , KAMPUNG PANDAN

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 8

 • Klinik Lapangan MSU-MRA untuk

  Pelarian Rohingya di Kampung Pandan

  Misi Banjir Utara 2010

  ga

  ris

  ma

  sa

  mukasurat 9 LAPANGAN 18-2012

 • K E R J A S A M A T N B - M R A

  diteruskan lagi tahun ini, menjadikan

  ianya tahun ketiga TNB dan MRA

  terlibat bersama-sama dalam projek

  pembangunan komuniti Orang Asli.

  Sebelum ini, TNB-MRA telah ber-

  sama-sama membantu membawa ma-

  suk bekalan elektrik dan menggerak-

  kan program pembangunan komuniti

  di Pos Bersih di Slim River, Perak

  dan di Kampung Songkok, Rawang,

  Selangor. Untuk makluman, MRA

  masih lagi meneruskan program di

  kedua-dua buah kampung ini.

  Bagi program di Batu Balong, Ben-

  tong, Pahang ini, selain dari SAHA-

  BAT MRA , turut serta memeriahkan

  lagi program ini ialah para SUKARE-

  LAWAN dari Kelab Kilat TNB

  sendiri.

  Satu pameran mengenai penjagaan kese-

  lamatan semasa menggunakan peralatan

  elektrik telah turut diadakan. Pameran

  ini memberikan maklumat bergambar

  kepada para pengunjung mengenai kesan

  -kesan buruk, risiko dan potensi kema-

  langan yang boleh berlaku jika faktor-

  faktor keselamatan diabaikan. Pameran

  ini sedikit sebanyak dapat mendidik

  masyarakat orang asli agar berhati-hati

  semasa menggunakan peralatan elektrik.

  MISI BATU BALONG - SUKSES Para Sukarelawan, biarpun ramai

  yang baru berjumpa pertama kali,

  namun keakraban dan kesepakatan

  itu jelas tertonjol apabila masing-

  masing dapat menyesuaikan diri

  dan saling bantu membantu bagi

  memastikan kelangsungan pro-

  gram pada hari tersebut.

  T E K U N

  G I G I H

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 10

 • Menanam pokok sebagai tanda permulaan kerjasama

  yang erat dan akrab

  Saudara Mohd Iqbal Abu Bakar menyerahkan buku

  cenderamata MRA kepada Wakil kakitangan TNB

  Simbolik kerjasama TNB-MRA

  Pengurus Besar Kanan,

  Operasi Wilayah 1, TNB,

  Tuan Haji Mustafa Din se-

  dang memasang fius bagi

  merasmikan kemasukkan

  elektrik di Kampung Batu

  Balong

  mukasurat 11 LAPANGAN 18-2012

 • Seorang penduduk

  kampung Batu Ba-

  long sedang menda-

  patkan rawatan dari

  Tim Perubatan MRA

  yang hadir memberi-

  kan bantuan dan

  sokongan perubatan

  kepada penduduk

  setempat. Tim Pe-

  rubatan MRA

  diketuai oleh Dr.

  Shahrizal Azwan.

  Kakitangan TNB begitu komited dan ceria dalam

  menjadikan program pada hari ini berjaya dan menca-

  pai kejayaan seperti yang diharapkan.

  Meraikan hadirin yang hadir dengan Raja Segala Buah

  - buah durian untuk dinikmati oleh setiap yang hadir

  pada majlis yang gilang gemilang ini

  Pasukan perubatan MRA dengan gigihnya menjalankan

  kerja-kerja pemeriksaan dan rawatan kepada penduduk

  Kampung Batu Balong, Raub, Pahang ini. Semalam, pasu-

  kan Perubatan yang sama berada di Perkampungan Rohin-

  gya di Kampung Pandan, Kuala Lumpur untuk kerja-kerja

  pemeriksaan kesihatan pelarian yang berada disana.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 12

 • TAUTAN KASIH VII dan TUNAS MUDA SIMULASI LATIHAN menggunakan Modul khusus MRA

  TAUTAN KASIH VII dilaksanakan mengi-

  kut tradisi kebiasannya iaitu latihan se-masa bulan Ramadhan, kali ini ianya

  diteruskan dengan pembabitan peserta Tunas Muda yang terdiri daripada para penuntut jurusan perubatan dari uni-

  versiti dalam dan luar negara.

  Seperti amalan biasa, ianya tetap di-

  laksanakan di Pos Bersih, Slim River, Perak, tapak latihan bagi program

  pembangunan komuniti Orang Asli MRA. Kali ini, aktiviti bantuan men-jangkau ke perkampungan jauh ke-

  dalam seperti Tenau dan juga Keding.

  SAHABAT + ALAM SEMULAJADI + ORANG ASLI = TAUTAN KASIH (TUNAS MUDA)

  mukasurat 13 LAPANGAN 18-2012

 • Tautan Kasih yang merupakan program turun kam-

  pung Orang Asli secara berkala MRA terus dilaksana-

  kan mengikut jadualnya. Walaupun berada didalam

  bulan Ramadhan, sambutan dan permintaan SAHA-

  BAT untuk turut serta amatlah menggalakkan.

  Sedikit berbeza dengan program Tautan Kasih yang

  sebelumnya, Tautan Kasih 7 memulakan tirainya den-

  gan program latihan Tunas Muda MRA yang bertem-

  pat di Pusat Belia Antarabangsa Cheras, Kuala Lum-

  pur.

  Peserta bagi program Tautan Kasih kali ini berjumlah

  lebih daripada 75 orang, dan ditambah dengan sejum-

  lah petugas dan SAHABAT MRA yang lain menjadi-

  kannya hampir 90 orang kesemuanya yang terlibat.

  Presiden MRA sedang membakar semangat SAHABAT MRA

  TEKNOLOGI merapatkan bukan menjauhkan... Para peserta sedang beramah mesra dengan anak-anak Orang Asli

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 14

 • MODUL Agihan Makanan adalah antara modul yang

  paling mudah dan agak senang untuk dilaksanakan,

  ianya tugasan yang jelas dan nampak nyata. Tidak rumit

  dan sukar seperti tugasan dan modul yang lain.

  Modul ini bermula dengan pembelian makanan kering

  berdasarkan permintaan yang dikemukakan penduduk

  setempat. Kita harus membenarkan partisipasi pen-

  duduk setempat dalam proses pembelian makanan ini

  kerana ianya akan membantu kita untuk mendapatkan

  makanan pada harga murah dan kualiti yang lebih baik.

  Namun, pengalaman kami beroperasi di Lapangan yang se-

  benar, membuktikan sebaliknya. Agihan makanan meru-

  pakan aktiviti yang sukar dan berisiko tinggi.

  Ianya meliputi pelbagai aspek penting yang lain seperti me-

  mastikan bekalan makanan tertentu berada pada kualiti dan

  kuantiti seperti yang diperlukan. Juga kaedah pengangkutan

  yang perlu untuk memastikan proses pengagihan berjalan

  dengan baik. Khidmat kawalan keselamatan juga perlu di-

  masukkan sekali bagi memastikan keselamatan barangan/

  komoditi yang telah siap dibeli.

  Perlaksanaan MODUL AGIHAN MAKANAN

  mukasurat 15 LAPANGAN 18-2012

 • Program Tautan Kasih kali ini meli-

  batkan pembabitan beberapa or-

  ganisasi lain seperti Biro Kesihatan

  ABIM, Hospital Pakar Al Islam, X-

  VAT69 dan Akademi Quran.

  Sokongan 4X4 diberikan oleh Abg.

  Ali dan tim nya, sokongan Walkie

  Talkie dari Sektretariat MYCORPS

  dan sokongan perubatan dari tim Pe-

  rubatan MRA.

  TUNAS MUDA merupakan satu program

  khusus MRA dalam mempersiapkan kader-

  isasinya dengan penumpuan utamanya

  adalah kepada para penuntut jurusan Pe-

  rubatan dari institusi pengajian didalam dan

  juga di luar negara. Program ini, pada haki-

  katnya berhasrat untuk melahirkan generasi

  pelapis kepada pimpinan yang sedia ada

  dalam jangkamasa 3-5 tahun dari sekarang.

  Melalui TUNAS MUDA, mereka akan di-

  latih dengan skil kemahiran kerja-kerja ban-

  tuan kemanusiaan serta diberikan peluang

  untuk mengaplikasikan segala apa yang telah

  diajar ke lapangan yang sebenar. Para pe-

  serta program TUNAS MUDA ini, insya Al-

  lah berpeluang untuk menyumbang dipering-

  kat yang lebih tinggi lagi harapnya.

  Latihan kali disekalikan dengan TAUTAN

  KASIH bagi memudah serta melancarkan

  lagi kerja-kerja koordinasi untuk kedua-dua

  program ini.

  Tim Perubatan MRA di Pos Tenau. Jarak masa

  dari Pos Bersih ialah sekitar 1jam setengah.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 16

 • Sekolah Rendah Kebangsaan Pos Bersih merupakan

  tapak penting bagi kelancaran program Tautan Kasih

  seperti siri-siri yang telah lalu.

  Sekolah ini memberikan bantuan dan sokongan lojistik

  yang utama sepanjang program ini berjalan. Dewan

  Makan yang terletak di kantin sekolah ini seperti biasa

  akan diubahsuai menjadi Dewan Kuliah dengan segala

  kerusi dan meja akan ditolak ke tepi kiri dan kanan. Pada

  waktu-waktu tertentu pula, ianya akan bertukar wajah

  menjadi surau untuk mendirikan solat waktu secara berje-

  maah.

  Kawasan padang sekitar Dewan Makan kebiasaannya

  akan bertukar menjadi tapak perkhemahan bagi peserta

  lelaki manakala peserta perempuan akan bermalam di-

  dalam dua bilik darjah yang telah dipilih.

  Kemudahan seperti dapur Dewan Makan juga dapat di-

  manfaatkan oleh Tim Memasak MRA yang begitu ber

  semangat dan ianya pasti menyenangkan lagi kerja masak

  -memasak yang mereka lakukan.

  Kemudahan lain yang dapat dimanfaatkan ialah elektrik,

  air dan tandas.

  SRK POS BERSIH BERI SOKONGAN LOJISTIK

  Ust. Shakir sedang menyampaikan tazkirah

  Bekas ahli VAT 69 hadir membantu MRA

  Pengurus Operasi MRA, Sdr. Mohd Iqbal

  Abu Bakar & Penyelia Sek. Rohingya MRA ,

  Sdr. Johari Kan Abdullah bersama dengan

  Guru Besar SK Pos Bersih, Slim River

  mukasurat 17 LAPANGAN 18-2012

 • Tautan Kasih 7 & Tunas Muda Pos Bersih merupakan kawasan perkampungan

  Orang Asli yang didiami oleh penduduk dari suku

  Semai yang terletak berhampiran bandar dan agak

  terdedah dengan arus kemodenan dan pembangunan

  yang rancak dan sedang mengambil tempat di Slim

  River, Perak.

  Penduduk setempat kebanyakkannya bekerja sendiri

  dengan cara mengambil dan menjual hasil-hasilan

  hutan kepada peraih dan peniaga yang masuk ke per-

  kampungan orang asli bagi mendapatkan hasilan

  tersebut.

  Hasil-hasilan ini adalah seperti madu, akar-akar

  herba seperti Tongkat Ali, rotan-rotan, daging-

  daging haiwan tertentu, ayam hutan dan lain-lain

  yang boleh mendatangkan keuntungan.

  Ada juga dikalangan mereka yang menjadi petani

  yang mengerjakan tanah yang mereka miliki dengan

  berbagai hasil tanaman, baik yang bersifat sayuran

  ataupun yang berbatang tegap seperi getah dan ke-

  lapa sawit.

  Penemuan setiap kumpulan dikongsikan bersama yang lain

  Pembentangan setiap kumpulan amat menarik dan kreatif

  Mereka hadir atas keinsafan untuk belajar, beramal dan berbakti kepada masyarakat. Merekalah Tunas Muda yang masih hijau bagi memastikan kelangsungan Tautan Kasih ini

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 18

 • Tautan Kasih 7 & Tunas Muda Budaya dan cara hidup Orang Asli sungguhpun tidak banyak

  berbeza dengan orang lain namun sedikit sebanyak mempun-

  yai kelainan dan keunikan yang tersendiri.

  Orang Asli secara umumnya dikenali sebagai kelompok

  manusia yang agak pemalu. Mereka biasanya merasa malu-

  malu dan agak kurang bercakap ketika mula-mula ditemui,

  namun setelah berkenalan dan saling kenal mengenal dalam

  satu tempoh masa yang tertentu, maka mereka akan lebih

  mudah berbual dan ramah apabila berkomunikasi bersama

  mereka.

  Orang Asli ada masyarakat yang begitu tinggi nilai integriti-

  nya. Mereka masih lagi memegang nilai-nilai dan prinsip

  asas kehidupan yang kini semakin pudar dan malap dalam

  komuniti dan masyarakat moden hari ini. Dalam peribahasa

  Melayu, mereka ini disebut sebagai Lurus Bendul, seorang yang bercakap tentang perkara yang sebenar dan tidak tahu

  serta tidak mahu menokok tambah atas cerita tersebut.

  Mereka terkenal bercakap jujur, berterus terang dan tidak

  berbelit-belit, amanah dan tegas. Berurusan dengan mereka

  juga memerlukan kita untuk memiliki semua sifat-sifat dan

  nilai tersebut.

  Profiling penduduk amat perlu untuk tindakan susulan

  Klinik LAPANGAN MRA beroperasi di Pos Bersih

  Mereka hadir atas keinsafan untuk belajar, beramal dan berbakti kepada masyarakat. Merekalah Tunas Muda yang masih hijau bagi memastikan kelangsungan Tautan Kasih ini

  mukasurat 19 LAPANGAN 18-2012

 • Pengarah Latihan & Pembangunan mener-

  angkan konsep latihan MRA

  Guru-guru turut serta Aktiviti diluar kelas

  Pengurus Operasi MRA sedang berkongsi pengalaman bersama perserta

  MIKE CHARLIE ROMEO in the making (in TROLAK)

  MRA merasa begitu gembira dengan komit-

  men dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh bukan saja para guru dan pengurusan

  Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Trolak tetapi juga oleh adik-adik para pela-jar terhadap kursus asas kepada sukarela-

  wan bantuan kemanusiaan yang diken-dalikan oleh MRA.

  Mereka sanggup mengorbankan cuti

  dan masa lapang yang ada untuk hadir, mendengar dan mengambil ba-

  hagian dalam aktiviti yang kami an-jurkan dan kongsikan bersama mereka. Komitmen yang ditunjuk-

  kan amatlah membanggakan dan sangat mengkagumkan.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 20

 • MRA & HOSPITAL PAKAR AL ISLAM

  RAIKAN LIMA DOKTOR PALESTIN

  TANPA pernah melupakan penderitaan dan perjuan-

  gan rakyat Palestin, MRA dengan kerjasama rakan

  strategiknya, Hospital Pakar Al Islam, Kg. Baru,

  Kuala Lumpur telah mengambil inisiatif untuk men-

  gundang LIMA orang doktor Palestin ke Malaysia

  bagi menjalani latihan serta menghadiri kursus-

  kursus tertentu berkaitan ilmu dan bidang kepakaran

  serta kemahiran mereka di sini.

  Kesemua Doktor Palestin yang hadir ini bertugas di dalam

  Palestin, adalah diharapkan dapat menyumbang kembali

  kepada penduduk dan bumi Palestin sekembalinya mereka ke

  tanahair setelah tamat mengikuti kursus-kursus yang telah dis-

  ediakan kepada mereka.

  Adalah dijangkakan mereka akan berada selama sepuluh bulan

  di Malaysia sepanjang tempoh mereka berkursus nanti.

  Timbalan Presiden MRA sedang memberikan taklimat kepada

  para Doktor Palestin di Hospital Pakar Al Islam, Kg. Baru.

  Setiausaha Agung MRA sedang berbincang

  dengan para Doktor dari Palestin

  mukasurat 21 LAPANGAN 18-2012

 • Pengagihan Daging Proses yang diterima oleh MRA kepada Rumah-rumah anak yatim di sekitar Kuala Lumpur

  berjalan dengan baik sekali. Beberapa buah Rumah Anak Yatim yang telah dikenalpasti menerima bantuan

  setiap kali MRA mendapat sumbangan daging tersebut. Semoga sumbangan yang diberikan oleh organisasi

  tersebut akan memberikan manfaat kepada anak-anak yatim dan mereka yang serba memerlukan.

  Dalam kesempatan lain, sewaktu kami menghantar sumbangan daging proses ini ke sebuah rumah

  anak yatim di Datuk Keramat, kakitangan MRA telah sempat untuk mengajar anak-anak yatim ini

  Modul A-Z Bahasa Isyarat kepada anak-anak yatim ini. Dengan waktu yang singkat mereka telah

  dapat memahami dan menghayatinya.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 22

 • MRA ingin mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan ribuan

  terima kasih kepada Muslim Aid Malaysia kerana telah sudi

  menyumbangkan lebih daripada 24 buat kotak yang setiap satu

  mengandungi 12 buah tin daging qurban yang enak.

  Sumbangan dari Muslim Aid Malaysia ini telahpun kami agih-

  agihkan kepada komuniti yang memerlukan di Malaysia seperti

  Komuniti Orang Asli, Komuniti Pelarian Rohingya, organisasi

  belia dan dakwah, serta

  MRA amat menyanjung tinggi kerjasama yang diberikan

  dan sentiasa komited untuk saling bantu membantu di

  kalangan komuniti organisasi bantuan kemanusiaan.

  Untuk perkongsian semua, MRA turut menyediakan kemu-

  dahan sejuk beku bagi menampung lebihan daging Qurban

  yang mungkin berlaku di Kuala Lumpur. Daging-daging

  ini akan diagihkan kemudian kepada komuniti yang memer-

  lukan. mukasurat 23 LAPANGAN 18-2012

 • Satu majlis pembentangan mengenai Program Lapangan

  Antarabangsa MYCORPS ke Lebanon telah selamat

  diadakan di Pusat Belia Antarabangsa (IYC) di Cheras,

  Kuala Lumpur baru-baru ini.

  Majlis pembentangan ini turut dihadiri oleh Tim. Pengarah

  Bahagian Rakan Muda KBS, Dr. Ghani, wakil dari Institut

  Penyelidikan Belia, Sukarelawan Khidmat Negara dan lain-

  lain lagi.

  Satu Jawatankuasa bagi

  sub-Komiti Orang Pekak

  telah ditubuhkan bagi

  membantu menggerakan

  aktiviti dan perjalanan sub-

  komiti ini dengan lebih

  kerap dan tersusun.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 24

 • Perasaan tanggungjawab, rasa kasih sayang dan cinta

  adalah merupakan elemen asas ke arah percambahan

  serta kebangkitan jiwa patriotisme didalam diri indi-

  vidu dan masyarakat umumnya.

  Patriotisme adalah semangat kesetiaan dan kecintaan

  akan sesebuah masyarakat dan adanya rasa kesepun-

  yaan (self of belonging) dalam diri seseorang terha-

  dap masyarakat tersebut serta disusuli dengan tinda-

  kan (aplikasi) dalam pelbagai bentuk. Patriotisme

  bukan hanya sekadar melaungkan merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka tetapi ada sebab mengapa perkataan merdeka itu sendiri dilaungkan.

  Kita, kerana laungan merdeka itu bukannya datang

  dengan bergolek (datang dengan mudah), tetapi ia

  perlu adanya pengorbanan seseorang atau sekumpulan

  manusia sebagai pendukung kepimpinan ke arah

  mencapai kemerdekaan Tanah Melayu ketika itu.

  Kepimpinan dan para pejuang seperti Tok Gajah, Mat

  Kilau, Tok Ku Paloh, Tok Kenali, Dato Bahaman, Onn

  Jaafar dan sebagainya yang sanggup berkorban dan

  berjuang bagi mencapai kemerdekaan daripada seran-

  gan penjajah. Para pejuang ini dengan penuh seman-

  gat kesukarelaan, menyinsing baju ke lengan, ber-

  perang bersenjatakan keris dan parang, men-

  gorbankan masa di meja perundingan bagi menuntut

  kemerdekaan Tanah Melayu.

  Para pejuang dan pemimpin bukan hanya berjuang

  seorang diri sahaja, tetapi mereka memerlukan sokon-

  gan daripada masyarakat Tanah Melayu sendiri agar

  kebebasan daripada penjajah lebih berkesan. Ini ter-

  bukti dengan kemerdekaan yang telah kita kecapi

  sehingga ke saat ini. Mereka bukan hanya sekadar

  berdiam diri di rumah atau hanya memasang niat

  untuk mencapai kemerdekaan tetapi mereka perlu

  berjuang dari segi fizikal, mental dan spiritual bagi

  mencipta sebuah kemerdekaan.

  Menurut Dr Azizan Bahari (2005), kesukarelawanan meru-

  pakan idea dan penghayatan nilai-nilai murni masyarakat

  yang sering diterjemahkan melalui perkongsian ikhlas untuk

  kepentingan masyarakat yang luas. Perkataan kesukarela-

  wanan merupakan berasal daripada kata kerja sukarela.

  Turiman & Azimi (2004) mendefinisikan bahawa kegiatan

  sukarela merupakan satu usaha ikhlas tanpa paksaan atau

  mengharapkan balasan yang berasaskan kepada pendidikan

  untuk menghasilkan masyarakat yang berkeupayaan melalui

  penglibatan.

  Aktiviti kesukarelawanan bukanlah satu idea dan tindakan

  yang baharu tetapi ia sudah lama dipraktikkan dan di-

  realisasikan oleh masyarakat sejak berkurun lamanya. Kesu-

  karelawanan juga dikenali sebagai kerja/kegiatan sukarela

  atau khidmat sosial dalam kalangan masyarakat umum-

  nya termasuklah di Malaysia. Di dalam konteks negara

  Malaysia, kesukarelawanan banyak diterjemahkan melalui

  budaya gotong-royong. Contohnya pada waktu kenduri-

  kendara, yang mana dapat kita lihat masyarakat ber-

  ganding bahu dan berpenat lelah untuk menjayakan ken-

  duri-kendara seperti di majlis perkahwinan, dengan ber-

  sama-sama menyediakan juadah makanan secara bergotong-

  royong antara satu sama lain tanpa mengharapkan balasan.

  Budaya sebegini dapat diaplikasi kerana adanya kesedaran

  serta keterikatan yang terjalin kukuh antara satu sama lain

  dalam sesebuah masyarakat.

  Melalui aktiviti kesukarelawanan juga, ia mampu untuk

  membangkitkan rasa kasih sayang dan saling bertangung-

  jawab antara sama lain kerana aktiviti-aktiviti sebegini

  dilaksanakan yang secara kolektif (bersama) yang menghim-

  punkan satu kumpulan masyarakat dalam menyalurkan

  bantuan pertolongan kepada pihak/golongan yang memerlu-

  kan.

  Aktiviti yang dijalankan bukanlah mengharapkan balasan

  dari segi wang ringgit atau balasan dalam apa jua bentuk,

  tetapi adalah kerana tanggungjawab antara manusia itu

  sendiri dan bertepatan dengan definisi kesukarelawanan

  iaitu keikhlasan.

  KESUKARELAWANAN DAN PATRIOTISME TUAN MUHAMMAD ZUKRI BIN TUAN SEMBOK

  aktiviti

  kesukarelawanan

  mampu untuk

  membangkitkan

  rasa kasih sayang

  dan saling ber-

  tangungjawab

  antara sama lain

  Aktiviti kesuka

  relawanan

  bukanlah satu

  idea dan tindakan

  yang baharu

  tetapi ia sudah

  lama dipraktikkan

  dan direalisasikan

  oleh masyarakat

  sejak berkurun

  lamanya

  mukasurat 25 LAPANGAN 18-2012

 • Para sukarelawan juga terpaksa berdepan dengan isu-isu semasa, yang

  mencabar dalam arus globalisasi yang semakin pantas yang mampu meng-

  gugat kestabilan masyarakat pada masa kini. Contohnya, kerja sukarela

  yang melibatkan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang se-

  benarnya mampu mendidik diri seorang sukarelawan untuk rasa bertang-

  gungjawab dan rasa kasih sayang serta cinta kepada tanah air. Para suka-

  relawan dengan sedaya upaya dan terus menerus membantu mereka, ker-

  ana mereka merupakan sebahagian daripada entiti dalam sistem masyara-

  kat.

  Aktiviti sukarela boleh diaplikasi melalui pelbagai

  program atau projek selain daripada contoh kemi-

  skinan di atas. Program atau projek yang lain

  seperti projek kepentingan pengguna yang memberi

  kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan

  mengetahui hak anda sebagai kuasa pembeli dan

  pengguna barangan. Selain itu, projek menyelamat-

  kan alam sekitar daripada dieksploitasi oleh pihak-

  pihak tertentu yang memberi impak negatif terha-

  dap alam sekitar di Malaysia. Program,aktiviti dan

  projek sebegini dapat mendidik diri manusia dan

  masyarakat untuk mempunyai rasa cinta akan apa

  yang ada disekeliling kita termasuklah persoalan

  keamanan yang kita kecapi di Malaysia yang sudah

  bertahun lamanya

  Kerajaan Malaysia sendiri telah mengadakan pelbagai

  program sukarelawan termasuklah oleh badan bukan

  kerajaan (NGO) serta pertubuhan-pertubuhan suka-

  rela yang sebenarnya adalah juga untuk melatih

  mereka agar menjadi masyarakat yang berdisiplin.

  Contoh beberapa program yang ada seperti Program

  Latihan Khidmat Negara (PLKN), Briged Sukarelawan

  Khidmat Negara (BSKN), MYCORP dan sebagainya

  adalah untuk membentuk mereka untuk berdisiplin

  seperti semangat bekerjasama serta hormat-

  menghormati antara kepelbagaian etnik yang ada di

  Malaysia. Hormat-menghormati antara kepelbagaian

  etnik seringkali ditekankan oleh para pemimpin di

  Malaysia, lantas itu menerusi program-program kesu-

  karelawanan yang dijalankan diharap mampu men-

  ingkatkan lagi perhubungan etnik di Malaysia. Kita

  tidak mahu tragedi hitam 13 Mei 1969 yang ber-

  punca daripada rusuhan etnik yang paling buruk berlaku kembali dalam

  lipatan sejarah negara Malaysia.

  Mereka berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir dengan

  dibekalkan rasa sayang dan cinta akan tanah air kerana di-

  tanah tumpah inilah mereka dibesarkan dan dididik untuk

  menjadi insan yang berguna kepada negara.

  Pengorbanan merupakan salah satu elemen yang begitu ber-

  harga dan sukar untuk dicapai dan elemen ini harus ada pada

  mereka yang bergelar sukarelawan. Selain itu, bagi melahirkan

  jiwa yang patriotisme, para sukarelawan memerlukan kesedaran

  dari segi semangat (motivasi), keyakinan, kerjasama, serta

  memerlukan pembaharuan diri yang positif dari semasa ke

  semasa (tranformasi) dan berani mengambil tindakan yang

  proaktif bagi manfaat bersama. Sukarelawan perlukan pen-

  gorbanan, seperti mana yang para pejuang kemerdekaan sebe-

  lum ini yang meliputi pengorbanan dari segi curahan idea,

  fizikal (termasuk wang ringgit) dan memerlukan tindakan turun

  padang bagi merealisasikan hasrat dan definisi kesukarela-

  wanan itu sendiri. Seorang sukarelawan perlu adanya keikhla-

  san dan bukannya dipaksa-paksa oleh sesetengah pihak bagi

  menjaga kepentingan mereka (ada udang disebalik batu).

  seperti mana para pejuang Tanah Melayu yang telah banyak

  berkorban bagi kemerdekaan negara.

  Pengorbanan merupakan salah satu elemen yang begitu ber-

  harga dan sukar untuk dicapai dan elemen ini harus ada pada

  mereka yang bergelar sukarelawan. Selain itu, bagi melahirkan

  jiwa yang patriotisme, para sukarelawan memerlukan kesedaran

  dari segi semangat (motivasi), keyakinan, kerjasama, serta

  memerlukan pembaharuan diri yang positif dari semasa ke

  semasa (tranformasi) dan berani mengambil tindakan yang

  proaktif bagi manfaat bersama.

  Sukarelawan perlukan pengorbanan, seperti mana yang para

  pejuang kemerdekaan sebelum ini yang meliputi pengorbanan

  dari segi curahan idea, fizikal (termasuk wang ringgit) dan

  memerlukan tindakan turun padang bagi merealisasikan hasrat

  dan definisi kesukarelawanan itu sendiri. Seorang sukarelawan

  perlu adanya keikhlasan dan bukannya dipaksa-paksa oleh

  sesetengah pihak bagi menjaga kepentingan mereka (ada

  udang disebalik batu). seperti mana para pejuang Tanah Me-

  layu yang telah banyak berkorban bagi kemerdekaan negara..

  Para sukarelawan yang melibatkan diri dalam kerja sukarela

  sebenar dalam keadaan mereka tidak sedari, mereka se-

  benarnya telah mendidik serta melatih diri untuk mewujudkan

  rasa sayang serta cinta kepada masyarakat.

  Pengorbanan

  merupakan

  salah satu ele-

  men yang begitu

  berharga dan

  sukar untuk di-

  capai dan ele-

  men ini harus

  ada pada

  mereka yang

  bergelar suka-

  relawan.

  LAPANGAN 18-2012 mukasurat 26

 • Selain itu, banyak pertubuhan sukarela yang

  kini begitu aktif dalam menyalurkan ban-

  tuan ke luar negara termasuklah Malaysian

  Relief Agency (MRA). Agensi MRA telah men-

  jalankan misi bantuan ke Pakistan, India,

  Afghanistan, Myanmar dan sebagainya seba-

  gai salah satu aktiviti kesukarelawanan

  mereka. Di negara-negara tersebut mereka

  dilanda pelbagai krisis seperti krisis peperan-

  gan, makanan, kesihatan, bencana banjir

  dan sebagainya. Krisis-krisis sebegini telah

  mengakibatkan kesan yang teruk kepada

  masyarakat setempat sehingga menganggu-

  gugat kesejahteraan hidup mereka. Para

  sukarelawan yang diberi peluang dan men-

  cari peluang untuk melaksanakan misi-misi

  bantuan luar negara begitu bertuah kerana

  dapat melihat sendiri dengan mata mereka

  bagaimana keadaan negara yang mengha-

  dapi krisis tersebut. Berdasarkan pengalaman

  -pengalaman sukarelawan yang mereka

  perolehi, secara tidak langsung mereka da-

  pat menilai betapa bersyukurnya mereka

  berada di negara Malaysia. Kesyukuran ini

  membentukkan jiwa mereka akan rasa cinta

  dan sayang terhadap negara Malaysia yang

  masyarakatnya bebas daripada dibelenggu

  dengan krisis yang teruk.

  kesukarelawan

  merupakan salah

  satu tapak atau

  landasan untuk

  seseorang mewu-

  judkan jiwa

  patriotisme dalam

  diri

  Kesimpulannya, kesukarelawan meru-

  pakan salah satu tapak atau landasan

  untuk seseorang mewujudkan jiwa patri-

  otisme dalam diri. Ini jelas seperti yang

  telah penulis cuba untuk sampaikan

  pada keluaran pada kali ini. Aktiviti-

  aktiviti kesukarelawanan harus terus

  disuburkan, jangan sekali-kali menghen-

  tikannya walaupun untuk seketika

  waktu. Masyarakat harus di beri kese-

  daran secara terus menerus agar

  mereka ada rasa sayang dan cinta akan

  negara Malaysia melalui aktiviti-aktiviti

  kesukarelawanan. Aktiviti kesukarelawan

  mendidik patriotisme dalam diri

  masyarakat dan aktiviti kesukarela-

  wanan boleh diaplikasikan secara

  bersendirian mahupun berkumpulan

  tidak mengira peringkat usia. Namun

  sebaik-baiknya laksanakanlah secara

  berkumpulan kerana ia mendatangkan

  manfaat yang lebih luas.Jelaslah ba-

  hawa, aktiviti kesukarelawanan meru-

  pakan salah satu mekanisme yang ter-

  baik dalam mengubah laskar kehidupan

  sebuah masyarakat ke arah jiwa dan

  tindakan yang PATRIOTISME.

  KESU

  KARE

  LAWAN

  AN D

  AN P

  ATRIOT

  ISME

  Sebuah majlis makan malam khas

  telah diadakan di rumah SUA MRA,

  Dr. Mohd Daud Sulaiman bagi

  meraikan adik-adik dari pesantren

  Indonesia yang hadir dalam kunjun-

  gan ke Malaysia. Turut diraikan

  dalam majlis ini lima orang doktor

  dari Palestin yang bakal menjalani

  latihan kedoktoran mereka di

  HUKM dibawah program anjuran

  bersama MRA dan Hospital Pakar

  Al Islam. Tambah menyerikan ma-

  jlis ini ialah wakil khas dari Yayasan

  Al Khidmat, Sdr. Usman Marwat.

  Majlis turut dihadiri oleh wakil me-

  dia dan pasukan pengurusan MRA.

  mukasurat 27 LAPANGAN 18-2012

 • PANTUN KEMANUSIAAN

  Burung Hantu terbang senja

  Burung Tekukur hinggap dipapan

  Tolong bantu saudara Rohingya

  Tanda syukur nikmat dikurniakan

  Burung Tekukur hinggap dipapan

  Tempua sudah bersarang rendah

  Tanda syukur nikmat dikurniakan

  Banyakkan sedekah juga hadiah

  TABUNG KEMANUSIAAN ROHINGYA MRA-Kumpulan UTUSAN dilancarkan secara rasmi

  Presiden MRA menyerahkan bantuan Pengarah Bantuan Kecemasan & Lojistik MRA En. Rozaman, Penolong Ketua Pengarang Utusan

Recommended

View more >