„Las w życiu człowieka”

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  59

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Las w yciu czowieka. Prezentacja edukacyjna dla uczniw klas IV-VI szkoy podstawowej. Prezentacj opracowa Tadeusz Zarzycki. I las - zielony skarbiec czowieka II pozyskiwanie zasobw lenych III zagroenia lasu IV spoeczna funkcja lasu. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Las w yciu czowieka Prezentacja edukacyjna dla uczniw klas IV-VI szkoy podstawowejPrezentacj opracowa Tadeusz Zarzycki

 • I las - zielony skarbiec czowieka

  II pozyskiwanie zasobw lenych

  III zagroenia lasu

  IV spoeczna funkcja lasu

 • Las - kompleks rolinnoci swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujcy si duym udziaem drzew rosncych w zwarciu, wraz ze wiatem zwierzcym i rnymi czynnikami przyrody nieoywionej oraz zwizkami, ktre midzy nimi wystpuj. (Internet Wikipedia)I las - zielony skarbiec czowieka

 • Drzewa grupa rolin, do ktrej zaliczaj si najwiksze roliny ldowe. Grupa ta nie jest taksonem grupuje tylko organizmy rolinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa s rolinami wieloletnimi o zdrewniaych odygach (i zwykle te korzeniach). Od innych rolin drzewiastych (krzeww i krzewinek) rni si posiadaniem odygi gwnej (pnia) rozgaziajcej si dopiero od pewnej wysokoci. Liczne rozgazienia wraz z listowiem tworz koron drzewa. (Internet Wikipedia)

 • Powierzchnia lasw w Polsce (stan na 2004 rok) wynosia 8,94 mln hektarw. Stanowi to okoo 28,6% oglnej powierzchni Polski.

  Lasy speniaj w sposb naturalny lub w wyniku dziaa czowieka rnorodne funkcje. Mona je uj w trzy grupy: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze), spoeczne.

 • Funkcja ekologiczna lasu polega na korzystnym wpywaniu, na ksztatowanie klimatu globalnego i lokalnego, skad atmosfery [jedno drzewo zapewnia tlen przez cay rok dla 4 osobowej rodziny], regulacj obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziaanie powodziom, lawinom i osuwiskom. Zachowanie potencjau biologicznego wielkiej liczby gatunkw i ekosystemw.

 • Funkcje produkcyjne polegaj na produkcji biomasy i cigego powtarzania tego procesu. Umoliwia to trwae uytkowanie drewna i surowcw niedrzewnych pozyskiwanych z lasu.

  Bez drewna nie sposb wyobrazi sobie rozwoju cywilizacji.Drewno jest surowcem dla tysicy produktw wytwarzanych przez czowieka. Nie bez znaczenia jest fakt, e jest to surowiec odnawialny, ekologicznie przyjazny i zdrowy. Dziki naturalnemu piknu i ogromnej rnorodnoci nie ma rwnego sobie.

  II pozyskiwanie zasobw lenych

 • Zwizek czowieka z lasem i drewnem trwa miliony lat. Naley tu wspomnie o ogromnym znaczeniu drewna dla rozwoju budownictwa, energetyki, grnictwa, hutnictwa, komunikacji midzyludzkiej [papier], meblarstwa, mylistwa, rolnictwa, transportu itp.

 • Przerabianie drewna

  Oglny schemat pozyskiwania i przerobu drewna

 • Przykadowe rodzaje tarcicy deskibelkikrawdziakiPrzerb citego drewna odbywa si w tartaku. Kloce drewniane przecina si wzdu na maszynach zwanych trakami. Produkt wychodzcy z tych maszyn nazywa si oglne tarcic.

 • III zagroenia lasuW naukach lenych wyrnia si trzy kategorie zagroe, ktrym podlega wspczesny las.

  1. Czynniki antropogeniczne (wynikajce z dziaalnoci czowieka) zanieczyszczenia przemysowe, poary, turystyka.Katastrofa ekologiczna w Grach Izerskich spowodowana przemysow dziaalnoci czowieka kwane deszczePoar lasu poar w Rudach Raciborskich w roku 1992 by jedn z najwikszych katastrof w dziejach polskiego lenictwa. Spono ponad 9 ty, hektarw lasu, a poar trwa 18 dni.

 • 2. Czynniki oywione (biotyczne) wirusy, bakterie, nicienie, zwierzta.

  W Polskich lasach najwiksze spustoszenia czyni, wystpujce cyklicznie, szkodniki licioerne erujce na drzewostanach sosnowych, takie jak: brudnica mniszka, boreczniki, barczatka sosnwka, poproch cetyniec, osnuja gwiadzista.

  Choroby grzybowe lasu s kolejnym ogromnym zagroeniem lasu. Stale prowadzony monitoring przez pracownikw lenych pozwala zmniejszy dynamik infekcji grzybowych lasu.

  Zwierzyna lena uprawy lene zabezpiecza si przed zwierzyn grodzeniami, zakadaniem oson czy smarowaniem repelentami (rodkami chemicznymi zniechcajcymi rolinoercw do zgryzania modych pdw na uprawach).

  Brudnica mniszka - jeden z najgroniejszych szkodnikw drzewostanw sosnowychZabezpieczona ogrodzeniem uprawa lena. Ochrona przed zniszczeniem przez zwierzyn len

 • 3. Czynniki natury nieoywionej (abiotyczne) Susza, powd, skrajnie wysokie i niskie temperatury powietrza, niedostatek substancji odywczych w glebie, zaburzenia atmosferyczne wiatry, oki, szad, gradobicie. Poamane drzewa po przejciu huraganu

  Szad na drzewachOki osiadajca na gaziach gruba warstwa cikiego (mokrego) niegu powodujca czsto amanie gazi

 • Funkcja spoeczna lasy ksztatuj korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla spoeczestwa, tworz i wzbogacaj rynek pracy, su obronnoci kraju, zapewniaj rozwj kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej spoeczestwa.Niepowtarzalne pikno polskich lasw jest dla czowieka miejscem bezporedniego kontaktu z natur. Miejscem relaksu i wypoczynku.IV spoeczna funkcja lasuEdukacyjna funkcja lasu - obserwowanie przyrodyRekreacyjna funkcja lasu - odpoczynek

 • Lasy Pastwowe sprawujce zarzd nad lasami Skarbu Pastwa udostpniaj pikne polskie lasy caemu spoeczestwu.

  Lasy nie s ogrodzone i mona po nich swobodnie wdrowa.

  Rzetelna informacja o lasach ksztatuje kultur len spoeczestwa.

 • Tablica informacyjna KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO wejcie od strony wodospadu Szklarki

 • LITERATURA:

  Wikipedia, InternetWycieczka do lasu - Hanna Bdkowska, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005Zielony skarbiec Polski Krzysztof Fronczak, Centrum Informacyjne Lasw Pastwowych, Warszawa 2004Szkice o zastosowaniach drewna Marian Suwaa, Centrum Informacyjne Lasw Pastwowych, Warszawa 2006Drewno surowiec wszechczasw - Centrum Informacyjne Lasw Pastwowych, Warszawa 2005Przyroda podrcznik do przyrody dla klasy 5 SP, E. Baszczyk, E. Kos, B. Maliski, J. Sygniewicz, B. Zajdler, WSIPTechnika 4-6 podrcznik dla SP Lech abecki, Nowa EraTechnika, wychowanie komunikacyjne, zeszyt wicze dla klasy 4 szkoy podstawowej Waldemar Czyewski, Warszawa 1996, Nowa EraMateriay wasne

  *

Recommended

View more >