Lasnamäe Leht märts

 • View
  229

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lasname Linnaosa Valitsuse ajaleht

Transcript

 • Lk 3 Lindakivi kutsub lastepeole!

  Terve ndala jooksul 19. kuni 25. mrtsini toimus Tallinnas elanike seas ksitlus, mille kigus paluti vastata ksimusele Kas Teie toe-tate tasuta histransporditeenusele leminekut alates 2013.aastast Tal-linna hise piletissteemi liinidel?. Hlte kokkulugemine nitas, et 75,5% ksitluses osalenud Tallinna elanikest toetasid antud idee reali-seerimist.

  Tallinna linnapea Edgar Savisaar tnas kiki ksitluses osalejaid. Selle tulemused nitavad, et teema on pealinna elanike jaoks aktuaalne ning et meie inimesed on valmis tra-ditsioonilisest teistsugusele mtlemi-sele. Tallinn on kuulus innovaatilisu-se poolest. Nd on meil ka selles valdkonnas vimalus teha esimene innovaatiline samm ajaloos sellises mastaabis, rhutas linnapea.

  Ksitlus toimus linnaelanike en-neolematu aktiivsusega hletama tuli 68 059 inimest. Nendest 26 478 hlt anti Lasnamel, mis moodus-tab ligikaudu 39% hletanute ld-arvust. Kommenteerides fakti, et suurim hletamisaktiivsus oli Las-

  name linnaosas, mrkis Tallinna linnapea, et justni-melt selle linnaosa elanikud sltuvad h i skond l ikus t transpordist kige rohkem. Ilmselt on nad kige enam huvitatud, tles linnapea, lisades, et varsti plaani-takse kivitada ka Lasnamel trammiliin.

  Lasname linnaosa vanem Olga Ivanova tnas kiki linnaosa elanik-ke, kes tulid ja avaldasid oma arva-must. Tasuta hiskondliku trans-pordi idee realiseerimine puudutab kokkuvttes kiki linnaelanikke. Kuid eriti tunnevad seda need, kes sooritavad palju site ning on sunni-tud kuulutama sellele oma isiklikust sissetulekust rohkem raha: petajad, pilased ja tudengid, varem pensio-nile jnud inimesed, ksikemad ja rasedad naised. Samuti sooviksin tnada kiki neid, kes aitasid ksit-lust organiseerida ja lbi viia, tta-

  sid ksitluspunktides, aitasid jagada informatsiooni ksitlusest, snas Olga Ivanova.

  Rkides jrgmistest sammudest, mrkis Edgar Savisaar, et juba juunis toimub suur Roheliste kokkutulek linnahu puhtuse teemadel, juulis toimub autobussikoondise ja trammi- ja trollibussikoondise hendamine, septembris viiakse linnavolikogusse otsuse eelnu tasuta histranspordi-le leminekuks, millega kaasnevad kik vajalikud seletuskirjad, kalku-latsioonid, eelarved ja vimalikud thtajad.

  Lasname Linnaosa Valitsuse infoleht Mrts 2012 Nr 3 (127) TASUTA

  Lasname Leht

  LASNAME LINNAOSA VALITSUSPallasti 54, 11413 TallinnTelefon: 645 7700; faks: 645 7734E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

  LASNAME LEHTE-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee

  Reklaaami tellimine, kirjastus ja leviPike O Telefon: 602 7774, 5645 4308E-post: info@lasnamaeleht.ee

  LHIDALT

  01.01.2012

  Lasname28%

  Teised l innaosad

  72%

  Lasname Linnaosa Valitsus tnab meeldiva koost ja abi osutamise eest rahvaksitluse lbiviimisel jrgmisi kollektii-ve: Grossi Toidukaubad (Paasiku 2A) ja AS OG Elektra, Lasna-me Centrum (Mustakivi tee 13), Capfield O, Mustakivi Keskus (Mahtra 1), Volex AS, Kaup-lus Maxima (Linname tee 61), Maxima Eesti O, Pae turg (Pae 76) ja AS Lasname - S.

  Konkurss Lasname teadjad!

  Lugupeetud Lasname elanikud!Me jtkame koosts Tallinna klu-biga Mis? Kus? Millal? teadjate konkursi lbiviimist. Eelmises vl-jaandes oli esitatud ksimus filmist, mis tehti hljatud elektrijaama terri-tooriumil Tallinna relinnas. ige vastus on Stalker. Meile tuli mi-tukmmend vastust, millest suurem osa osutusid igeteks. Kuid kige esimestena saatsid oma versioonid elektronposti vahendusel Jelena Ga-panovit, Anastassia Sepesseva ning Vitali Taplin. Eraldi sooviksime esi-le tsta Aleksandr ja Tatjana Drobo-toveid, kes saatsid kirja tavalise pos-tiga. nnitleme esimese etapi vit-jaid! Kutsume vitjaid traditsiooni-liselt Lindakivi Keskusesse, kus he rituse kigus toimub autasustamine. Kuid ka teiste veidi hiljem vastanu-te osalejate iged vastused ei olnud asjatud kik osalejad said arves-tuspunkte. Igas voorus teeme vaid vahekokkuvtteid, kuid peavitjaks osutub see, kes esimesena kogub kmme arvestuspunkti. Jooksvat edetabelit saab vaadata linnaosa va-litsuse Facebooki lehel www.facebook.com/Lasnamae

  Niisiis, Lasname teadjate kon-kursi teine voor.Thelepanu, ksimus: Eesti suur-meistri Paul Kerese arvamusel an-navad naised meestele malemngus alla, sest nad ei oska..... Aga mida nad ei oska? Vastused ksimusele mrkega Kon-kurss Lasname teadjad vib saa-ta kas e-posti teel aadressile lasna-maeleht@tallinnlv.ee vi posti teel Lasname Linnaosa Valitsusse: Pal-lasti 54, Tallinn 11413.

  Edu konkursil!

  Lasname linnaosa elanikud toetasid tasuta hiskondliku transpordile lemineku ideed!

  Lk 2 Reis Sankt-Peter-buri kogemuste vahetamine hari-duse ja tervishoiu valdkonnas.

  Lk 4 Sikupilli kooli ppereis viis Ph-ja-Norrasse vastu Venemaa piiri.

 • Mrts 2012

  2

  LINNAOSAVANEM

  Olga IvanovaLasname linnaosa vanem

  Kevad on aeg talviste tormide jrgse koristamise jaoks. Lisaks on lumi su-lanud ning selle alt ilmunud prgi va-jab koristamist. Selleks stardib aprillis Tallinna jaoks traditsiooniline kevadi-ne Heakorrakuu.

  Sellel aastal toimub see perioodil 14.aprillist 12.maini. Meie linnaosas toimuvad mitmed aktsioonid ja ri-tused, mille philiseks eemrgiks on teha Lasnamed veel puhtamaks, hoo-litsetumaks ning mugavamaks. Hea-korrakuu hlmab nii talvejrgse prgi koristamist kui ka graffiti eemalda-mist ning haljasalade korrastamist. Nagu tavaliselt saab tasuta ra anda

  kogunenud jtmeid vanu akusid, autokumme, ohtlikke keemili-si jtmeid ja muid jtmeid. Kutsun kiki osalema selles hises tegevuses meie linnaosa heakorrastamises!

  Oluliseks teemaks on ka talvejrgne teede remont. Madalad tem-peratuurid ja naastrehvid hvitavad asfalti. Sellest, kuidas ning mis perioodil plaanib linn remonti korraldada, saate lugeda meie aja-lehes ilmuvast Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi artiklist. Kuid lisaks jooksvale remondile teostatakse Tallinnas kesoleval aastal kaks olulist projekti. Lpetatakse Pallasti tnava rekonstrueerimi-ne Majaka ja Valge tnava vahelisel alal. Teiseks suureks projek-tiks on Kalevipoja, Vikerlase, M. Hrma tnavate kvartalisiseste teede kapitaalremont. Mlemal juhul tehakse lisaks uuele teekatte-le ka kmneid lisaparkimiskohti ja turvalisemaid leminekurada-sid. Kotka kaubanduskeskuse lheduses ehitatakse olemasolevate thermaade asemele kaks lastemnguvljakut.

  Mais toimuvad traditsioonilised Lasname pevad, mis kes-oleval aastal nevad vlja teisiti. Need algavad Tallinna peval 15.mail ning kestavad 20.maini. Iga pev saab oma temaatika, mil-le raames toimuvad ritused lastepev, noortepev ja nii edasi. Osalejad nevad erinevaid kontserte alustades klassikalisest muu-sikast vljapaistvate Prantsuse muusikute esitluses kuni Lasname KVN meeskondade noorte huumorini. Lasname pevad lppevad suure galakontserdiga avatud vljakul Lindakivi Kultuurikeskuse krval. Programmi peastaariks saab Anne Veski - laulja, kes on hsti tuntud ka meie linna ja riigi piiride taga ning kes esineb oma kige tuntumate lauludega. Detailsemat informatsiooni Lasname pevade kohta saab peatselt leida rituse ametlikul kodulehekljel internetis www.tallinn.ee/lasna2012 .

  Kalle KlandorfTallinna abilinnapea kommunaalmajanduse ja Munitsipaalpolitsei ksimustes

  Kuigi asfalt on vastupidav materjal, ilmuvad sellesse aja jooksul tempe-ratuurivahede, soolade, naastrehvide ning autode ktte- ja mrdeainete teekattele sattumise tttu praod ja lkaugud. Halbade teede peamiseks phjuseks on meie kliima. Pragusid tekitab tihti vesi, mis pseb teekatte alla ning klmal ajal jtub. Asfalt laguneb ka pikese ultraviolettkiir-guse mjul, mis jrkjrgult hvitab bituumeni ja muudab teekatte hap-raks.

  Kige intensiivsemalt laguneb tee-kate just kevadisel ajal, mil tempe-ratuur vib nullist les- ja allapoole kikuda mitu korda pevas ning t-navad ja teed on veega le ujutatud.

  Vee ja soola sattumine asfaldi pra-gudesse ning seejrel teekattesse im-bumine kahjustab nii teekatet ennast kui tekitab tsiseid probleeme tee-katte alumistes kihtides. Asfaldi alla sattudes uhub vesi vlja alumised ki-hid ning tee vajub alla. Nullist alla-poole jvate temperatuuride mjul vesi jtub ning kasvab mahult, mis-tttu asfaltkate laguneb.

  Kahjuks pole praeguseks asfalt-betoonitehased veel tle hakanud ning seetttu satuvad teehooldajad vljapsmatusse olukorda. Aukude remontimise jaoks vahendeid pole, samas lagunevad teed otse silmade all. Spetsiaalse klmsegu kasutamine lubab teostada teeremonti madalate

  temperatuuride juures.Kahjuks pole tulemust kauaks, sa-

  mas on sellise tehnoloogia kasuta-mine tavalistest remondimeetoditest kolm korda kallim. Probleemid tuleb siiski kuidagi lahendada ning seett-tu on talvetehnoloogia kasutamine vltimatu.

  Praegu on Tallinnas umbes 1600 lkauku. Pilt on testi nutune, kuid meie riigi kliimatingimusi arvestades paratamatu. Olemasolevate andmete kohaselt on praegu linnas umbes 30 tnavat, kus temperatuuri muutumi-se ja naastrehvide kasutamise tttu on tekkinud sgavad lkaugud, mis nuavad kiiret likvideerimist.

  Kesoleva aasta eelarves on teede korrastamiseks eraldatud 3,76 mil-jonit eurot. Seda on sama palju kui eelmisel aastal, kuid eelmisel aastal eraldati ka lisavahendid, mis tegi kokku 4,7 miljonit eurot. Loodame, et ka kesoleval aastal selline vima-lus tekib.

  Lkaukude likvideerimine toimub pevaringselt. Peval ttab ks, sel kolm brigaadi. ks brigaad juab he vahetuse jooksul remon-tida kuni 100 lkauku. peva jooksul asendatakse kuni 120 2 asfaldikatet.

  2012. aasta algusest kuni kesoleva ajani on remonditud 3 500 m2 teeka-tet, s.t. kinni on lapitud umbes 1 500 lkauku. Jaanuari- ja veebruarikuus teostatud remonditde maksumus moodustas ligikaudu 400 000 eurot.

  Esmajrjekorras likvideeritakse magistraalteede kahjustused, samuti ka nende tnavate kahjustused, kus liigub hiskondlik transport. Palu-me autojuhtidel sel ajal rooli taga eriti thelepanelikud ja ettevaatlikud olla ning jlgida ajutisi li