LEADER MarkAante Kempen projectenboek

 • Published on
  06-Apr-2016

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tussen 2009 en 2014 zijn in de 10 gemeenten van het LEADER-gebied MarkAante Kempen 87 projecten gerealiseerd die een financieel steuntje in de rug kregen van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Aan het einde van de programmaperiode werden ze gebundeld in een boek, netjes geordend volgens 5 werklijnen, ter inspiratie voor andere plattelandsontwikkelaars.

Transcript

 • LEADER MarkAante Kempen

  Iedereen mee op de kar

 • Eind 2008 werd het startschot gegeven van LEADER MarkAante Kempen. Een nieuw LEADER-gebied in het

  noorden van de provincie Antwerpen. Het motto luidde Iedereen mee op de kar. Ik sprak bij de lancering van

  de eerste projectoproep de hoop uit om er vooral door samenwerking een sterk verhaal van te maken. Daar

  zijn we volgens mij in geslaagd. Het boek dat u nu in handen hebt is daar het bewijs van. Niet minder dan

  87 projecten werden in een periode van 5 jaar goedgekeurd voor een totaalbedrag van om en bij 3.500.000

  aan plattelandssubsidies vanwege Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Aan het einde van deze

  programmaperiode past het om daarop dankbaar terug te kijken.

  Graag wil ik alle projectpromotoren welgemeend bedanken voor hun inzet en engagement. De projectideen

  kregen de kans om echt van onderuit te groeien. Deze zogenaamde bottom-up approach was n van de

  belangrijkste pijlers van het LEADER MarkAante Kempen-verhaal. Het breed draagvlak werd ook mede mogelijk

  gemaakt door de loyale inzet en medewerking van 10 gemeentebesturen uit de Noorderkempen.

  Mijn bijzondere dank gaat uit naar de leden van de Plaatselijke Groep. Vele debatten hebben we gevoerd

  en we waren het niet altijd eens met elkaar. Maar er werd steeds op een respectvolle manier geluisterd en

  gediscussieerd. De hoge aanwezigheidsgraad op vergaderingen, door de jaren heen, is een sprekend bewijs van

  een grote betrokkenheid, inzet en interesse in plattelandsontwikkeling. Tot slot wil ik ook een woord van dank

  richten aan onze cordinator Miel Gilis, waar het prettig mee samenwerken was.

  Karel Breugelmans

  Voorzitter LEADER MarkAante Kempen

  Iedereen mee op de kar!

  3

  Landbouw & Ruraal ondernemerschap 5

  Erfgoed & leefbare dorpen 13

  Toerisme & beleving 29

  Natuur & landschapszorg 43

  Sociaal & verenigingsleven 51

 • LEADER is een Europees subsidiringsprogramma voor plattelandsontwikkeling en een methode van

  samenwerken van onderuit (bottom-up) en dit specifiek voor actoren op het platteland. LEADER staat voor

  Liaison Entre Actions de Dvelopment de lEconomie Rurale. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame

  initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter plaatse.

  De LEADER-methodiek wordt toegepast door een zogenaamde Plaatselijke Groep (PG). Dit is een soort jury

  die beslist over het toekennen van subsidies aan plattelandsprojecten. Voor de MarkAante Kempen bestaat

  deze PG uit 40 leden. De leden van de Plaatselijke Groep komen uit de lokale overheden van de deelnemende

  gemeenten en uit het plaatselijke verenigingsleven. Verder maken ook vertegenwoordigers van het middenveld,

  de landbouwsector, natuurverenigingen en genteresseerde burgers deel uit van deze groep.

  LEADER-gebied MarkAante Kempen is gesitueerd in het noorden van de provincie Antwerpen. Het LEADER-

  gebied wordt gevormd door 10 Noordkempische gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas,

  Ravels, Rijkevorsel, Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt

  635.36 km, waarvan 9.57% (60.78km) niet ruraal is. Het LEADER-gebied MarkAante Kempen telt ongeveer

  150.000 inwoners.

  Wat is LEADER?

  LEADER MarkAante Kempen Samenstelling Plaatselijke Groep

  4 5

  Gemeente Arendonk Ann Hermans, Gerda Breugelmans, Dirk Bax

  Gemeente Baarle-Hertog Leo van Tilburg, Trees van Geluwe, Frans Cox

  Gemeente Brecht Annemie Van Dyck, Johan Resseler**, Peter Anthonissen

  Gemeente Essen Dirk Konings, Sonja Van Aert, Karel Van den Bergh

  Gemeente Hoogstraten Ward Baets, Frans Rombouts

  Gemeente Kalmthout Sandra Hoppenbrouwers*, Lea Van Looveren, Tine Van Dijck, Ad Van Hees

  Gemeente Merksplas Karel Lenaerts, Kristien Mangelschots, Karel Van Gils

  Gemeente Ravels Hans Heylen*, Jos Bols, Rina Jochems**, Luc Tryssesoone

  Gemeente Rijkevorsel Bob Van den Eynde*, Paul Bevers**, Matthijs Peeraer*, Willy Fransen**, Bart Royens

  Gemeente Wuustwezel Karel Breugelmans, Mai Van Thillo**, May Aernouts*, Bart Van Hoydonck

  Provincie Antwerpen Peter Bellens*, Ludo Helsen**, Mechtilde Hennebert*, Maarten Puls**

  Vzw Rurant Wim Poelmans

  Vlaamse Overheid Tinne Rombouts

  Toerisme Provincie Antwerpen Bie de Busser

  UNIZO Linda Vanherck

  KVLV (Ons) Nick Van Gool**, Kristien van Eetveldt *

  Wervel Maria Van Eyndhoven

  Natuurpunt vzw Peter Symens

  Landelijke Gilden vzw Jef Van den Eynde

  Cordinator Miel Gilis

  *nieuw toegetreden leden **uitgetreden leden

 • Landbouw & Ruraal ondernemerschap

  6

  LEADER MarkAante Kempen

  Kalmthout

  Essen

  Wuustwezel

  Brecht

  Loenhout

  St-Lenaarts

  Meer

  Meerle

  Minderhout

  HoogstratenWortel

  RijkevorselMerksplas

  Weelde

  Ravels

  Arendonk

  Poppel

  Baarle-Hertog

  7

 • 8 9

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  IGEAN milieu& veiligheid Wouter Meersmanswww.igean.be

  Locatie: Wuustwezel-Brecht-Essen

  Toegekende LEADER-steun: 57.709

  Projectpromotor: IGEAN milieu& veiligheid

  Pilootproject m.b.t. sensibilisering en inzameling van medisch afval

  van de veeteeltsector via speciale daarvoor voorziene containers.

  2. Ophaling medisch afval landbouwers

  vzw t NESTMai Van Thillowww.tnestvzw.be

  Locatie: Wuustwezel

  Toegekende LEADER-steun: 154.883

  Projectpromotor: vzw t NEST

  Welzijnsboerderij Dorenshoeve maakt aan de hand van duurzame

  landbouwtechnieken maatschappelijke integratie mogelijk voor

  personen die moeilijk passen binnen bestaande structuren.

  1. Welzijnsboerderij Dorenshoeve

  Locatie: gebiedsdekkend

  Toegekende LEADER-steun: 160.158

  Projectpromotor: vzw Plattelandsklassen

  Uitbouw van een netwerk van nabijheidsboerderijen in het

  LEADER-gebied. Communicatie via landbouwkranten en educatieve

  kinderkranten en vorming van plattelandsgidsen.

  3. Uitbouw educatief netwerk nabijheidsboerderijen

  vzw PlattelandsklassenKatrien Boeraevewww.plattelandsklassen.be

 • 10 11

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  BVBA RommeshoefToon Hamanswww.rommeshoef.be

  Locatie: Essen

  Toegekende LEADER-steun: 150.000

  Projectpromotor: BVBA Rommeshoef

  Opstart van een kampeerboerderij en aanbod van een

  dagbesteding in een agrarische omgeving voor personen met een

  beperking.

  7. Zorgboerderij Rommeshoef

  Landelijke Raad HoogstratenJos Matheinfo@hoogstraten.be

  Locatie: Hoogstraten

  Toegekende LEADER-steun: 3.172

  Projectpromotor: Landelijke Raad

  Hoogstraten

  Uitbreiding van een bestaand landbouwfietspad en ontwikkeling

  van een nieuwe fietsbrochure.

  6. De Spek-en eierenroute

  Landbouwraad Merksplas Elke Campfortswww.merksplas.be

  Locatie: Merksplas

  Toegekende LEADER-steun: 14.956

  Projectpromotor: Landbouwraad

  Merksplas

  Opwaardering van een bestaand landbouwleerpad met aanpassing

  aan de moderne noden.

  5. De Biezenroute

  Innovatiesteunpunt BoerenbondKoen Symonswww.innovatiesteunpunt.be

  Locatie: gebiedsdekkend

  Toegekende LEADER-steun: 20.757

  Projectpromotor: Innovatiesteunpunt

  Boerenbond

  Landbouwers leren omgaan met de omgeving waarin ze werken

  via versnelde incubatie tot een multifunctioneel en levensvatbaar

  ondernemingsproject.

  4. Stimuleren multifunctioneel ruraal ondernemen

 • 12 13

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  Schapenhof RijkevorselJef en Inge Aertswww.schapenhof.be

  Locatie: Rijkevorsel

  Toegekende LEADER-steun: 61.973

  Projectpromotor: Jef Aerts - Schapenhof

  Uitbouw van een educatieve schapenboerderij Schapenhof met een

  moderne ontvangstruimte. Ontwikkeling van educatief materiaal

  en ondersteuning via een promotiecampagne.

  9. Happy Sheep ProjectSchapenhof

  Inrichting van een ontvangstruimte aan het Loeyakkershof en

  organisatie van bedrijfsbezoeken bij actieve landbouwbedrijven in

  de buurt via een huifkartocht.

  8. Van erf tot erf loeyakkershof

  Loeyakkershof Brecht Eric & Magd Goossens- Van Dyckwww.loeyakkershof.be

  Locatie: Brecht

  Toegekende LEADER-steun: 12.625

  Projectpromotor: Eric Goossens

  Loeyakkershof

  10. Zorgboerderij WIDAR

  Uitbreiding en vernieuwing van de landbouw- en zorgwerkplaats

  voor personen met een verstandelijke beperking en bouw van een

  polyvalente ontmoetingsruimte.

  WIDAR vzwDirk Govaertswww.widar.be

  Locatie: Merksplas

  Toegekende LEADER-steun: 95.221

  Projectpromotor: WIDAR vzw

 • 14

  Lan

  dbouw

  & R

  uraal

  on

  der

  nem

  ersc

  hap

  Erfgoed& leefbare dorpen

  Pleckske vzwKarel Breugelmanstoerisme@wuustwezel.be

  Locatie: gebiedsdekkend

  Toegekende LEADER-steun: 15.470

  Projectpromotor: Pleckske vzw

  Doel van dit project is om het reeds ontwikke