Lean Startup Handleiding 2015

  • Published on
    27-Jan-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lean

Transcript

<ul><li><p>Project Lean Startup Handleiding </p><p> Auteur: Alexander Mulder Versie: 2015v3 Status: Concept Datum: 26 augustus 2015 Afdeling: HBO ICT Hogeschool van Amsterdam </p></li><li><p> 2 </p><p> Inhoudsopgave 1. Waarom dit project? 3 2. Project Details 4 2.1 Hoofdopdracht 4 </p><p>2.2 Planning 4 2.3 Leerdoelen 5 2.4 HBO competenties 5 2.5 Studielast 5 2.6 Projectleiding 5 </p><p>3. Beoordeling 6 3.1 Product 6 3.2 Proces 7 3.3 Techniek 8 </p><p>4. Consultancy &amp; Coaching 9 5. Procedure uitzetting projecten 10 </p></li><li><p> 3 </p><p>1. Waarom dit project? We leven in een interessante tijd. Waar onze ouders vaak voor langere tijd in dienst gingen bij een grote werkgever, is dat voor onze generatie aan het veranderen. Vaste contracten zijn eerder uitzondering dan regel en werknemers hoppen - al dan niet gewenst - van baan naar baan. Ondernemerschap is hierbij een steeds meer geaccepteerde en voornamelijk toegankelijke optie. Startups zijn hot. Accelerators zoals Startupbootcamp en Rockstart schieten als paddenstoelen uit de grond, flexplekken zijn overal verkrijgbaar en zelfs bij de HvA staat dit jaar in het teken van de ondernemende student. Wat kan er nu nog mis gaan? Nou, heel veel. Helaas denken teveel mensen nog heel ouderwets over het starten van een eigen bedrijf. Dikke businessplannen, langdurige gesprekken over hoeveel equity elk teamlid moet ontvangen, mensen die jarenlang werken aan een product zonder dat ze met de klant/gebruiker praten, noem het maar op. Niets voor niets haakt 90% van de beginnende ondernemers binnen 5 jaar af. Dat is, als je het mij vraagt, een onwijs slecht slagingspercentage. Als docent wordt ik op het matje geroepen als dat het resultaat zou zijn van mijn studenten. Hoe moet het dan wel? Een mantra waar ik heilig in geloof is als volgt: </p><p>The question of our time is not; can it be made, but should it be made? Eerlijk gezegd ben ik vergeten wie dit heeft gezegd (waarschijnlijk Eric Ries), maar dat maakt even niet uit. Waar dit op neerkomt is dat met de komst van: het internet, technologie, social media, 3d printing, online tutorials, robotica, microprocessors, noem het maar op, zoveel mogelijk is, dat niet de productie van het product, maar tijd eigenlijk de belangrijkste resource aan het worden is. Moet je je tijd wel investeren in iets waarvan je niet weet of het ooit een succes gaat worden? Het antwoord op die vraag is nee. Gedurende dit project zullen we werken met de Lean Startup methode. Deze heeft eigenlijk een vrij simpel uitgangspunt; hoe kan je met minimale middelen (tijd en geld) erachter komen of een product aan zal slaan en uiteindelijk geld zal opbrengen. Klinkt makkelijk, maar er komt natuurlijk wat meer bij kijken dan je denkt. En dat, leer je in het project ;) Have fun! Alexander </p></li><li><p> 4 </p><p>2. Project Details 2.1 Hoofdopdracht </p><p>Bedenk, valideer en creer een innovatief ict product en/of service - met behulp van de lean startup methode - welke problemen oplost of behoeftes vervult voor gebruikers. </p><p> 2.2 Planning </p></li><li><p> 5 </p><p> 2.3 Leerdoelen De leerdoelen voor het project zijn als volgt: </p><p> De student begrijpt en past de lean theorie toe De student kan een 1 pagina business model maken en gebruiken De student kan een MVP maken, testen en evalueren De student begrijpt en past customer development technieken toe </p><p> 2.4 HBO Competenties Het project levert een bijdrage aan de volgende HBO-competenties: Professional vakmanschap </p><p> Deelcompetentie: ondernemen Deelcompetentie: toepassing van kennis en inzichten </p><p>Onderzoekend vermogen Deelcompetentie: analyse en oordeelsvorming, Deelcompetentie: onderzoeken Deelcompetentie: creativiteit </p><p>Communicatief vermogen Deelcompetentie: communiceren Deelcompetentie: klantgerichtheid </p><p>Samenwerken Deelcompetentie: samenwerken </p><p>Leervermogen Deelcompetentie: reflecteren </p><p> 2.5 Studielast In totaal werk je 2,5 dagen full time aan dit project. Waarom? </p><p> Voor dit project staan 11 studiepunten. Elk studiepunt staat voor een studielast van 28uur. Het project heeft 18 lesweken (21-3vakantie) </p><p> Een simpele rekensom van (11*28) /18 = 17 geeft aan dat je 17 uur per week kwijt bent aan dit project. Wekelijks zijn er 3 contacturen (workshops, presentaties, beoordelingen, etc). Dit houd in dat je 14u, 2 full time dagen per week naast het contactmoment bezig bent met het project. </p><p> 2.6 Projectleiding De projectleiding van Creative Startups is in handen van Alexander Mulder. </p><p> e-mail: a.p.mulder@hva.nl tel nr: 06 2115 7255 (whatsapp svp) </p></li><li><p> 6 </p><p>3. Beoordelingen 3.1 Product Wat lever je op aan het eind van het project? Een gevalideerd en onderbouwd business model waarvan een high fidelity prototype is gemaakt welke interactie heeft met (betalende) klanten. Hoe verloopt de product eindbeoordeling? Het product wordt beoordeeld tijdens een presentatie en demonstratie van het business model door de tijd heen. Zie video link voor voorbeeld Beoordelingscriteria Het product wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: </p><p>1. Product presentatie en demonstratie 2. Kwaliteit van het business-model en onderbouwing van genomen keuzes 3. Het bereiken van de problem/solution fit &amp; product/market fit 4. Interactie met betalende klanten door middel van een high fidelity prototype </p><p> Studiepunten </p><p> teambeoordeling 3 studiepunten </p><p> Tijdstip eindbeoordeling De eindbeoordeling vind plaats in week 19 van het project. Herkansing De herkansing van het product vind plaats in week 21 en volgt het zelfde principe als de eerste beoordeling. </p></li><li><p> 7 </p><p>3.2 Proces Tijdens het project zijn er 3 procesbeoordelingen waar het leer en samenwerkingsproces worden getoetst. Hierbij is de eerste beoordeling een kennismaking met de toetsvorm, de tweede beoordeling voor een cijfer en de derde beoordeling de herkansing. Hoe verloopt de procesbeoordeling? Alle drie de procesbeoordelingen volgen de volgende procedure en zijn opgedeeld in een zelfstandig en begeleid onderdeel. Deze zijn als volgt: </p><p>1. Zelfstandig: het team houd een retrospective waar het kritisch kijkt naar het eigen functioneren. Het team documenteert de resultaten van de retrospective. </p><p>2. Begeleid: het team en de procesbeoordelaars kijken samen naar de resultaten van de retrospective. </p><p> In het begeleid onderdeel wordt vervolgens ingegaan op de volgende onderdelen: </p><p>1. Retrospective artifacts Teamcijfer (3 punten) a. Het team moet aantoonbaar maken dat het gestructureerd te werk gaat en </p><p>teamleden van elkaar weten waaraan wordt gewerkt. b. Het team moet aantoonbaar maken dat het doel van de retrospective, het </p><p>achterhalen van impediments, is behaald. c. Het team moet aantoonbaar maken dat het begrijpt waarom impediments zijn </p><p>voorgekomen en wat nodig is om het lean proces te verbeteren. 2. Peer review Teamcijfer (4 punten) </p><p>a. Kwaliteit van geleverd werk b. Kwantiteit van geleverd werk </p><p>3. Reflectie verslag individueel cijfer (3 punten) Drie reflectieverslagen, onderbouwd met bronnen , de toepassing van de volgende onderdelen: </p><p>a) Interview technieken b) Lean canvas c) Lean experiment (naar keuze) </p><p> Studiepunten </p><p> Deels team en deels individuele beoordeling 3 studiepunten </p><p> Tijdstip De procesbeoordeling vind plaats in week 12. Herkansing De herkansing van het proces vind plaats in week 16 en is volgt het zelfde principe als de eerste beoordeling. </p></li><li><p> 8 </p><p>3.3 Techniek De techniekbeoordeling gaat om het onderbouwen van de keuzes die je hebt gemaakt bij het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van de lean experimenten (mvps). Wat lever je op voor de techniekbeoordeling? Alle experimenten moeten (in beknopte vorm) worden gedocumenteerd om zo een verslaglegging te hebben welke dient als basis voor de toets. Op de VLO is een format beschikbaar waarin staat welke onderdelen vereist zijn. Hoe verloopt de techniekbeoordeling? De beoordeling bestaat uit een mondelinge toets waarbij de student wordt gevraagd onderdelen van documentatie toe te lichten. Beoordelingscriteria </p><p>1. Lean a. Kwaliteit van opgestelde hypothesen b. Uitvoering van en keuze voor het soort experiment c. Kwaliteit en kwantiteit van verzamelde metrics d. Vertaling van metrics naar validated learnings </p><p>2. Techniek a. Kwaliteit van het product b. Effectiviteit van het product c. Geschikte scope van het product </p><p> Studiepunten </p><p> individuele beoordeling 5 studiepunten </p><p> Tijdstip techniekbeoordeling De techniekbeoordeling vind plaats in week 20. Herkansing De herkansing van de techniektoets vind plaats in week 21 en is volgt het zelfde principe als de eerste beoordeling. </p></li><li><p> 9 </p><p>4. Consultancy en Coaching Samenvatting Gedurende project Lean Startup heeft elke groep per blok een aantal contactmomenten waar consultancy en coaching centraal staan. In totaal zijn dit 5 ingeplande contactmomenten. Wie zijn de consultants en coaches? In dit project wordt de coach en consultant rol in duos gedeeld. De docent duos zijn als volgt: Duo 1 </p><p> Alexander Mulder a.p.mulder@hva.nl Gideon Bazen g.h.bazen@hva.nl </p><p>Duo 2 Dick Heinhuis d.heinhuis@hva.nl Nazli Cila n.cila@hva.nl </p><p> Werkwijze Na week 4 van het project zullen de teams worden ingedeeld bij een van de duos. Dit duo zullen de teams verder begeleiden tot het eind van het project. Rol van Consultants De consultants vervullen een inhoudelijke rol in het project. Dit wil zeggen dat ze zich voornamelijk met het product zullen bemoeien. Dit betekent niet dat zij de beslissingen nemen, maar wel dat ze advies uitbrengen over toe te passen lean methoden om tot een goed resultaat te komen. Rol van coaches De coaches vervullen een procesmatige rol in het project. Dit wil zeggen dat ze zich voornamelijk met het leer en samenwerkingsproces zullen bezighouden. Dit betekent niet dat zij hierin het voortouw zullen nemen, maar wel dat zij vragen zullen stellen zodat de student stilstaat bij hetgeen wat wordt gedaan en waarom. </p></li><li><p> 10 </p><p>5. Procedure uitzetting uit projecten Bij het werken in projecten speelt samenwerken een cruciale rol. Wat doe je als een teamlid daartoe niet bereid is? Wat doe je als een teamlid consequent afspraken niet nakomt, zijn werk niet doet, te laat komt, enzovoorts? Natuurlijk kun je dat gedrag negeren, maar dat betekent dat de overige teamleden extra werk moeten doen en dat die leden dus eigenlijk niet professioneel genoeg zijn om onacceptabel gedrag ter discussie te stellen. Zon team scoort niet hoog als het gaat om het proces. Is het dan handig om een niet-functionerend teamlid onmiddellijk, eventueel met harde hand, uit het team te verwijderen? Nee, ook dat is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Iedereen heeft immers recht op een tweede kans. We hanteren de volgende regels: 1. Er vindt een crisisgesprek plaats tussen het niet-functionerend teamlid en de overige leden </p><p>van het team. De coach is bij dit crisisgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de groep en dat van individuele leden besproken. Aan het eind worden (nieuwe) afspraken gemaakt en volgt er een periode waarin het niet-functionerende lid moet bewijzen dat hij wl binnen het team kan functioneren. Met andere woorden: het teamlid moet een meetbare meerwaarde hebben en verantwoordelijk kunnen zijn voor het teamresultaat. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd. </p><p>2. Als deze periode is verstreken vindt er een nieuw gesprek plaats tussen de teamleden en de coach. Als volgens het team en de coach onvoldoende of geen voortgang is getoond dan wordt het betreffende lid ontslagen. Het behoort tot de mogelijkheden dat een team uiteindelijk verder gaat in het project met minder leden. In overleg met de projectleiding wordt dan eventueel een alternatief traject afgesproken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een team van twee leden exact hetzelfde moet doen als een team van vijf studenten. </p></li></ul>