Lecture 003- Defining Role of Project Manager and Team V

  • Published on
    25-Sep-2015

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lecture 003- Defining Role of Project Manager and Team V

Transcript

<ul><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>BI 3</p><p>Xc nh Vai Tr Ca Nh Qun Tr D n v i D n</p><p>Gii thiu</p><p> Vai tr ca nh qun tr d n c th l mt vai tr i hi s tinh t.</p><p> iu ny c bit ng khi m nh qun tr d n khng c quyn chnh thc i vi nhng ngi m h phi lm vic cng.</p><p> Chng ny xc nh cc vai tr ca nh qun tr d n v cc thnh vin i d n.</p><p>2</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Gii thiu</p><p> Qun tr d n thnh cng ch khi cc c nhn v cc nh lnh o qun l nhng chc nng ch cht cng hin t c mt mc ch c th, hon thnh d n</p><p> Nhn s d n gm c:</p><p> Nh qun tr d n</p><p> Tr l nh qun tr d n (nu cn thit)</p><p> Nhn vin vn phng d n</p><p> i ng d n</p><p> Cc yu cu d n c bn:</p><p> Lin h khch hng</p><p> Ch o d n</p><p> Hoch nh d n 3</p><p> Kim sot d n</p><p> nh gi d n</p><p> Bo co d n</p><p>Vai tr ca mt nh qun tr d n</p><p> Hoch nh</p><p> T chc</p><p> Phi hp</p><p> Kim sot</p><p> Lnh o</p><p> Ra quyt nh</p><p> Truyn thng v</p><p> Xy dng mt mi trng h tr cho d n</p><p>4</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Nhng c im c bn ca PM</p><p> Trung thc v nguyn vn</p><p> Hiu cc vn v nhn s</p><p> Nm c cng ngh d n</p><p> Nng lc qun tr kinh doanh</p><p> Cc quy tc qun l</p><p> Truyn thng</p><p>5</p><p> S cnh gic v nhanh </p><p>nhn</p><p> S uyn bc</p><p> Kh nng ra quyt nh</p><p> Kh nng nh gi ri ro v </p><p>tnh bt nh</p><p>Cc k nng qun tr d n</p><p>6</p><p>People skills </p><p>Project management </p><p>skills</p><p>Knowledge of organization</p><p>Technical skills</p><p>Integration skills</p><p>Basic project manager skills </p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>K nng nhn s</p><p> Nh qun tr d n cn phi s dng c quyn hn trc tip v sc thuyt phc v phi bit c khi no th s dng n hai th .</p><p> Nh qun tr d n phi gii v truyn thng v c cc k nng qun l xung t v thay i.</p><p>7</p><p>K nng d n</p><p> Bn c th d tnh chi ph v chun b lch trnh thc hin cng vic v cc k hoch ngn sch y khng?</p><p>8</p><p>Qun tr d n10 k nng chnh ca mt lnh o d n</p><p>1 Xy dng mt tm nhn rng</p><p>2 Lp i qun l d n v lnh o i </p><p>3 Cc k nng lnh o; xy dng v lnh o i d n</p><p>4 Truyn thng</p><p>5 Qun l con ngi</p><p>6 To iu kin thun li</p><p>7 Tip xc trc tip khp t chc</p><p>8 Kh nng nhn phn hi, s ph bnh v nhn xt t ngi khc</p><p>9 S dng cc cng c cho i d n</p><p>10 Cc k nng bn hng- kh nng thc y v bn d n</p><p>Rt ra: Vai tr kinh doanh ca nh qun tr d n</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>K nng kt hp</p><p> Mt trong nhng nhim v chnh ca mt nh qun tr d n l s phi hp nhiu yu t d n.</p><p>9</p><p>K nng k thut</p><p> Mt nh qun tr d n phi hiu c nhng g cn phi thc hin v mt k thut, nhng s khng hiu bit bng nhng chuyn gia lm vic trong d n. </p><p> Tuy nhin, h phi bit c kh khn/cm by tim n hay khng.</p><p>10</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>K nng k thut</p><p> Cng ngh c s dng</p><p> Cc cng c v phng php k thut c s dng</p><p> Cc th trng c th, khch hng v cc yu cu</p><p> Cc ng dng ca sn phm</p><p> Cc xu hng v s pht trin ca cng ngh</p><p> Mi quan h gia cc cng ngh h tr</p><p> Con ngi l mt phn ca cng ng k thut</p><p>Kin thc t chc</p><p>Nu khng hiu c:</p><p> Vn ha, </p><p> Chnh sch, </p><p> Tnh cch v chnh sch, ca t chc th</p><p>D n chc chn s tht bi.</p><p>12</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>c im ca mt nh Qun Tr D n</p><p> Tnh linh hot v kh nng thch nghi.</p><p> Thch sng kin v c kh nng lnh o</p><p> S quyt on, t tin, kh nng thuyt phc, ni nng lu lot.</p><p> Tham vng, tch cc, mnh m</p><p> L mt nh truyn thng v phi hp hiu qu</p><p> Phm vi li ch c nhn rng</p><p> nh c, nhit tnh, sng to, t nhin</p><p>13</p><p>c im ca mt nh Qun Tr D n</p><p> C th cn i cc gii php k thut vi thi gian, chi ph v yu t con ngi.</p><p> T chc v k lut tt</p><p> L mt ngi bit nhiu lnh vc, hn l mt chuyn gia</p><p> C kh nng v sn sng dnh hu ht thi gian hoch nh v kim sot</p><p> C kh nng tm ra cc vn </p><p> Sn sng ra quyt nh</p><p> C kh nng duy tr s cn bng thch hp trong vic s dng thi gian.</p><p>14</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Nhng k nng cn thit</p><p> Tnh linh hot v kh nng phn tch kinh t c cn thit khng?</p><p> Chuyn mn k thut phc hp c cn khng? Nu cn, n c nm trong s nhng nng lc ca c nhn khng?</p><p> Nu c nhn thiu chuyn mn, liu c sc h tr trong cc t chc khng?</p><p> C nhn hay cng ty l i tng u tin b nh hng bi loi d n v/hoc khch hng ny? Nu vy, cn phi xem xt nhng ri ro no?</p><p> u tin ca d n ny l g v c nhng ri ro g?</p><p> Nh qun tr d n phi tip xc vi nhng ai, c bn trong v bn ngoi t chc?</p><p>15</p><p>Trch nhim, Quyn lc v Trch nhim gii trnh</p><p>16</p><p>Trch nhim</p><p>Trch nhim gii trnh</p><p>Quyn lc</p><p>Cc nh qun tr d n phi duy tr s cn bng tt v vic phn b trch nhim, giao ph quyn lc v gi trch nhim gii trnh.</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Trch nhim</p><p> Mc d nhng ngi khc chu trch nhim cc cng vic ca d n, nh qun tr d n vn gi ton b trch nhim v kt qu cui cng!</p><p>17</p><p>Quyn hn</p><p> S tip cn cc ngun lc thch hp phi c giao ph cho cc thnh vin trong i, bao gm c nh qun tr d n hon thnh d n.</p><p> Nu khng c quyn hn thch hp, i d n khng th gi c trch nhim gii trnh v kt qu km.</p><p>18</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Trch nhim gii trnh</p><p> Gip gim hot ng km v tng hot ng c hiu qu khi mc trch nhim gii trnh tng ng vi trch nhim.</p><p>19</p><p>Trch nhim gii trnh l ngha v ca mt cc nhn hoc t chc gii thch v cc hot ng ca h, nhn trch </p><p>nhim v cc hot ng v th hin kt qu mt cch minh bch.</p><p>Hot ng trn lp 3a</p><p> Trch nhim, quyn hn v trch nhim gii trnh c c thc hin tt trong t chc ca cc bn hay khng?</p><p> Cc bn c th lm g cn i 3 yu t ?</p><p>20</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>La chn nh qun tr d n</p><p> Mt nh qun tr d n c cho php ct ngang nhiu dng t chc. V vy cc hot ng ca ngi l s qun l tng th v phi c thc hin tt.</p><p> Cng tc qun tr d n s khng thnh cng nu khng c cc nh qun tr d n gii. V vy, ban qun tr cm thy thch hp thnh lp mt d n th h chc chn nn chn mt ngi gii lm lnh o d n.</p><p> Mt nh qun tr d n c nhiu kh nng hon thnh cc mc ch d n mong mun nu ban qun tr la chn v b nhim.</p><p>Qu trnh la chn</p><p> Nm cu hi c bn:</p><p>1. T nhng ngun ni b v nhng ngun bn ngoi no?</p><p>2. Chng ta la chn nh th no?</p><p>3. Chng ta cung cp s pht trin ngh nghip v qun tr d n nh th no?</p><p>4. Chng ta c th pht trin cc k nng qun tr d n nh th no?</p><p>5. Chng ta nh gi hiu qu qun tr d n nh th no?</p><p>22</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Cc trch nhim qun tr d n</p><p> To ra sn phm cui cng bng cc ngun lc c sn v trong gii hn thi gian, chi ph v hiu sut/cng ngh</p><p> p ng cc mc tiu li nhun theo hp ng</p><p> a ra tt c cc quyt nh cn thit, d l dng lm cc phng n thay th hay l kt thc</p><p> Hot ng vi cng v l trng im truyn thng khch hng (bn ngoi) v qun tr cp cao v chc nng (bn trong) </p><p> m phn vi tt c cc ngnh chc nng hon thnh cc gi cng vic cn thit trong gii hn thi gian, chi ph v hiu sut/cng ngh</p><p> Gii quyt tt c cc xung t nu c th</p><p>Trch nhim qun tr d n (tip)</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Hot ng trn lp 3b</p><p>Bn c mun tr thnh nh qun tr d n hiu qu khng?</p><p>1. Bn c quan tm n vic l bn ca mi ngi v gip thc hin mt cng vic ng n khng?</p><p>2. Bn thch cng vic k thut hn hay qun l nhng ngi khc lm cng vic k thut hn?</p><p>3. Bn c cho rng cch tt nht thc hin mt cng vic kh l bn t lm n hay khng?</p><p>4. Bn mun cng vic ca mnh c th d on trc c hay lin tc thay i?</p><p>5. Bn thch dnh thi gian pht trin tng hn hay gii thch nhng tng cho nhng ngi khc hn? </p><p>25</p><p>Hot ng trn lp 3b</p><p>6. Bn c x l khng hong tt hay khng?</p><p>7. Bn mun lm vic mt mnh hay vi ngi khc?</p><p>8. Bn c cho rng bn khng phi gim st ngi khc khi h ha lm vic cho bn khng?</p><p>9. Bn c cho rng mi ngi nn t to ng lc lm vic hay khng?</p><p>10. Bn c cm thy thoi mi khi lm vic vi mi ngi tt c cc cp hay khng?</p><p>26</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Vai tr ca cc thnh vin trong i d n</p><p> H phi bit h cn phi lm g, c bit l v sn phm cui cng</p><p> H phi hiu r quyn hn ca h v nhng gii hn ca quyn hn </p><p> H phi bit mi quan h ca h vi nhng ngi khc</p><p> H nn bit u v khi no h khng t c mc ch</p><p>27</p><p>Tuyn dng cc thnh vin d n</p><p> Cc yu t nh hng n tuyn dng</p><p> Tm quan trng ca d n</p><p> C cu qun l c s dng hon thnh d n</p><p> Cch tuyn dng? </p><p> Tm nhng ngi tnh nguyn</p><p> Tuyn ai?</p><p> Kh nng gii quyt vn </p><p> Sn sng</p><p> Chuyn mn v cng ngh</p><p> ng tin</p><p> Cc mi quan h chnh tr</p><p> Tham vng, c sng kin v nng lng28</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Hp i d n</p><p>Thc hin cc cuc hp d </p><p>n</p><p>Lp cc quy nh c bn</p><p>Cc quyt nh lp k hoch</p><p>Cc quyt nh theo di</p><p>Qun l cc quyt nh thay </p><p>i</p><p>Cc quyt nh v mi quan h</p><p>Qun l cc cuc hp tip </p><p>sau</p><p>29</p><p>Qun l xung t trong i d n</p><p> Khuyn khch xung t chc nng</p><p> Khuyn khch s bt ng quan im bng cch hi cc cu hi kh</p><p> Thng nht nhng ngi c quan im khc nhau</p><p> Ch nh ai l ngi kch lit phn i</p><p> Yu cu i d n xem xt mt phng n khng th c</p><p> Qun l xung t phi chc nng</p><p> Dn xp xung t</p><p> Phn x xung t.</p><p> Kim sot xung t.</p><p> Chp nhn xung t.</p><p> Loi b xung t.30</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>Mc xung t trong sut vng i d n</p><p>31Vng i d n</p><p>Khi cng Kt thc</p><p>Xc nh Hochnh</p><p>Thc hin Bn giao Thi gian</p><p>M</p><p>cxu</p><p>ng</p><p>t</p><p>Hot ng trn lp 3c</p><p> Vai tr ca cc thnh vin i d n trong cc d n hin ti ca bn c c xc nh r rng di dng vn bn khng?</p><p> Cc thnh vin i d n c hiu v lm vic trong gii hn xc nh ny khng?</p><p> Nhng xung t hoc s nhm ln hin ti c th c loi b bng cch xc nh vai tr r rng hn khng?</p><p>32</p></li><li><p>Project Management</p><p>PGSM International Executive MBA</p><p>33</p><p>Cu hi?</p></li></ul>