[LekarzNR1.pl] – dentysta Katowice- OFERTA.pl

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TABELA nr 1 w zakresie POZYCJOnowania w GOOGLE.pl Wyszukiwarka internetowa: www.google.pl e-m@il: najlepszy@lekarzNR1.pl bd pierwszy! bd widoczny! tel.: 0-690-992-199 RAZEM w wyszukiwarce GOOGLE? Dziesitki a nawet setki nowych klientw / pacjentw? TAK! Pastwa strona WWW w przecigu najbliszego czasu na 1 MIEJSCU na wybrane frazy Proponowane frazy kluczowe ___/___/20___ 1-1000 1-1000 1-1000 1-1000 1-1000 1-1000 liczba poszukiwa** miejsca poza pierwsz dziesitk: 1/3

Transcript

<ul><li><p> bd pierwszy! bd widoczny!</p><p>e-m</p><p>@il:</p><p> naj</p><p>lep</p><p>szy@</p><p>leka</p><p>rzN</p><p>R1.</p><p>pl </p><p>tel.:</p><p> 0-6</p><p>90-9</p><p>92-1</p><p>99</p><p>OFERTA w zakresie POZYCJOnowania w GOOGLE.pl</p><p>2. FRAZY</p><p>___/___/20___</p><p>na1 MIEJSCU !</p><p>1. KORZYCI</p><p> Pastwa strona WWW w przecigu najbliszego czasu na 1 MIEJSCU na wybrane frazy </p><p>w wyszukiwarce GOOGLE? Dziesitki a nawet setki nowych klientw / pacjentw? TAK! </p><p> Po ponad dwuletnim dowiadczeniu na rynku moemy zaproponowa Pastwu usug dziki, ktrej podniesiemy ogldalno Pastwa strony WWW oraz zmniejszymy nakady +nansowe na jej reklam tak, tak, TO JEST MOLIWE. </p><p> Nie warto wielokrotnie przepaca za AdWords, czas na POZYCJOnowanie. Poniej przedstawiamy wiarygodne dane, e zainteresowanych osb miesicznie poszukujcych informacji z Pastwa brany za pomoc odpowiednich fraz moe tra+ na stron Na pewno strona WWW Pastwa dziaalnosci zasuguje na to by wyprzedzi konkurencj i znale si na 1 MIEJSCU. Poniej przedstawiamy ofert na pozycjonowanie Pastwa strony WWW:</p><p> Wyszukiwarka internetowa: www.google.pl (Szukaj na stronach kategorii: Polski)</p><p> Proponowane frazy kluczowe liczba stron*</p><p>miejsca </p><p>poza </p><p>pierwsz </p><p>dziesitk:</p><p>miejsca </p><p>od 10 do 4:</p><p>miejsca </p><p>od 3 do 1:</p><p>liczba</p><p> poszukiwa**</p><p>1) bez opat</p><p>2) bez opat</p><p>3) bez opat</p><p>4) bez opat</p><p>5) bez opat</p><p>6) bez opat</p><p>7) bez opat</p><p>8) bez opat</p><p>9) bez opat</p><p>10) bez opat</p><p>RAZEM</p><p>TABELA nr 1</p><p>Kwoty okrelone w TABELI nr 1: -s kwotami netto i naley je powikszy o podatek VAT, -s maksymalnymi kwotami netto za miesic (efektywnego) pozycjonowania.* Liczba stron: to liczba wszystkich stron pojawiajcych si po wyszukaniu stron na dan fraz. Przedzia konkurencji dla danego wyraenia kluczowego w www.google.pl (Szukaj na stronach kategorii: Polski).** Liczba poszukiwa: to przybliona rednia liczba operacji wyszukiwania danej frazy w cigu miesica w wyszukiwarce Googlea. Ta kolumna wywietla przyblion redni miesiczn liczb wyszukiwanych hase odpowiadajcych sowom kluczowym, wprowadzonych w Google oraz w sieci wyszukiwania w cigu ostatnich 12 miesicy (statystyka sporzdzona na podstawie narzdzia Google: KeywordToolExternal) </p><p>1/3 </p><p>EFOUZTUB,BUPXJDF </p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>1 - 1 000</p><p>XXX1BTUXBGJSNZ</p><p>8881"458"'*3.:</p></li><li><p> e-m@il: najlepszy@lekarzNR1.pl tel.: 0-690-992-199 </p><p>3. KOSZTY </p><p> Pozycjonowanie si na wskazane w ofercie frazy spowoduje, i rednio osb miesicznie poszukujcych informacji w Wyszukiwarce Googlea za pomoc danych fraz moe tra+ na Pastwa stron WWW. </p><p> Dziki dobrze spasowanej przez LekarzNR1.pl kampanii reklamowej osb miesicznie poszukujcych informacji moe si sta Pastwa potencjalnym Klientem! </p><p> Zmniejszymy KOSZTY reklamy w Internecie:-nie pac Pastwo za ilo wywietle jak w kampanii AdWords.</p><p> Obrazujc Pastwu rnic kosztw pomidzy pozycjonowaniem a AdWords:-przeliczamy prostym wzorem koszty pozycjonowania na AdWords -&gt;</p><p>z POZYCJOnowaniem koszt dotarcia za wywietlenie w pierwszej trjce wynikw na stronie gwnej googlea Pastwa strony to z (cena) : (ilo osb) = z (dotarcie do 1 osoby)Jak kwot musz Pastwo wyda w AdWords by dotrze do 1 osoby?</p><p>Za kampanie AdWords przez miesic z takim efektem naley zapaci znacznie wicej </p><p>ni za pozycjonowanie. TO NAPRAWD SI OPACA.</p><p>Przypominamy, e u nas nie pac Pastwo za ilo wywietle linka odsyajcego do Pastwa strony tylko za czas EFEKTYWNEGO wywietlania tego linka w pozycjach od 1 do 10.Na cen efektywnego pozycjonowania nie ma wpywu liczba osb klikajcych na pozycjo-nowany link.</p><p>4. GWARANCJA / PANEL KLIENTA</p><p>1. U nas pac Pastwo tylko i wycznie za EFEKT. Co to znaczy?2. To znaczy, e jeeli nie znajduj si Pastwo na pozycjach od 1 do 10 nie pac Pastwo </p><p>nic!3. Zatem to nam zaley by Pastwo znajdowali si na jak najwyszych pozycjach kadego </p><p>dnia gdy tylko w ten sposb naliczamy opaty.4. Gwarancj efektywnego pozycjonowania sprawdzaj Pastwo za pomoc otrzymanego </p><p>od nas dostp do Panelu Klienta, w ktrym znajduje si pene archiwum dziennych staty-styk pozycjonowania witryny na dan fraz oraz informacje odnonie patnoci.</p><p>5. Na Pastwa prob udostpnimy wgld do Panelu Klienta jednego z naszych rzeczy-wistych Klientw.</p><p>2/3 </p><p>5. KORZYCI RAZ JESZCZE</p><p> Naley doda, i Umowa POZYCJOnowania z LekarzNR1: - gwarantuje Pastwu bezpieczestwo wykonania usugi, - przejrzyste zasady naliczania kosztw za wykonan usug.</p><p> bd pierwszy! bd widoczny!</p><p>HS</p></li><li><p>6. DLACZEGO WARTO NA NAS POSTAWI? </p><p>7. ZACZNIKI</p><p> e-m@il: najlepszy@lekarzNR1.pl tel.: 0-690-992-199 3/3 </p><p> Wyszo pozycjonowani nad linkami sponsorowanymi polega na tym, i:-nie paci si za ilo wywietle linka odnoszcego si do Pastwa strony,-nie paci si za ilo klikni w link odnoszcy si do Pastwa strony,-naliczanie opat za pozycjonowanie odbywa si kadego dnia za efektywne rezultaty, -szerzej w zaczniku: [ LekarzNR1.pl ] Zasady POZYCJOnowania.pdf</p><p> Dodatkowym atutem jest uniknicie efektu rekamy w postaci linka sponsorowane-go w systemie AdWords i pokazanie si w gronie rzeczywistych wynikw wyszukanych przez wyszukiwark.</p><p>-[ LekarzNR1.pl ] Czym jest POZYCJOnowanie.pdf-[ LekarzNR1.pl ] Zasady POZYCJOnowania.pdf-[ LekarzNR1.pl ] Czas na wyniki z POZYCJO.pdf</p><p>bd PIERWSZY!</p><p>bd WIDOCZNY dla swoich Klientw / Pacjentw!</p><p>mobile: +48 690 992 199 </p><p>email: najlepszy@lekarznr1.pl</p><p>web: www.LekarzNR1.pl </p><p>1. Absolutny brak kosztw w momencie podpisania umowy. 2. Pac Pastwo tylko i wycznie od momentu skutecznego wypozycjonowania witryny na </p><p>szukane frazy kluczowe. 3. U nas nie paci si za ilo klikni w link odnoszcy si do Pastwa strony (tak jak to jest w </p><p>przypadku linkw sponsorowanych). 4. Liczba klikni jest dowolna, a kwoty naliczane s za CZAS EFEKTYWNEGO pozycjonow-</p><p>ania i naliczane kadego dnia (kazus w zaczniku Zasady POZYCJOnowania.pdf ). 5. Kada z poszukiwanych fraz moe odsya setki tysicy poszukujcych na Pastwa stron!</p><p>Oferta moe zosta dopasowana do Pastwa oczekiwa (np. wybr tylko pozycjonowania w GOOGLE.pl i/lub WP.pl na dane frazy).</p><p>Moliwoci jest bardzo wiele, zachcam do zadawania pyta i zapoznania si z </p><p>zacznikami. </p><p> bd pierwszy! bd widoczny!</p></li></ul>