LHDNM-R/009/10 : Pendapatan Pencen

  • Published on
    02-Feb-2017

  • View
    224

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1-300-88-3010www.hasil.gov.my</p><p>Bersama Membangun Negara</p><p>PenafianRisalah ini diterbitkan untuk maklumat am sahaja. Ia tidak mengandungi nasihat muktamad atau maklumat lengkap mengenai sesuatu tajuk tersebut dan tidak seharusnya digunakan sebagai rujukan perundangan</p><p>Capai umur persaraanwajib</p><p>55 tahun atau tertakluk kepada undang-undang bertulis </p><p>KELAYAKAN SYARAT </p><p>1</p><p>Pendapatan Pesara Yang Dikenakan Cukai </p><p>Tanggungjawab Selepas Bersara </p><p>Bersara Secara Pilihan </p><p>Pengenalan</p><p>Pencen ialah bayaran yang diterima oleh pesara</p><p>Pesara-pesara masih mempunyai tanggungjawabuntuk melapor pendapatan dan menghantar Borang Nyata Cukai Pendapatan, jika menerima pendapatan-pendapatan yang dikenakan cukai </p><p>Kategori Pencen</p><p> Capai umur persaraan Disebabkan keuzuran/sakit</p><p> Pendapatan perniagaan</p><p> Pendapatan penggajian</p><p> Pendapatan dividen, faedah dan diskaun</p><p> Pendapatan sewa, royalti dan premium</p><p>Pendapatan-pendapatan lain</p><p>Jika pekerja memilih bersara secara pilihan sebelum umur wajib bersara (55 tahun) atau bersara tidak disebabkan keuzuran/sakit, pencen yang diterima adalah dikenakan cukai sehingga mencapai umur 55 tahun</p><p> Anuiti dan bayaran berkala yang diterima Meninggal dunia: pencen diterima oleh balu, anak atau saudara tanggungan</p><p>Pencen Yang Dikenakan Cukai</p><p>Daripada tabung pencen yang tidak diluluskanMenerima lebih daripada satu pencenBersara sebelum mencapai umur persaraan wajib</p><p>Kelayakan dan Syarat Pencen yang Dikecualikan Cukai </p><p>Disahkan oleh Lembaga Perubatan Pencen disebabkan keuzuran/sakit</p><p>Pencen kecederaandan cacat anggota</p><p>Khas untuk pasukan keselamatanAlami kecederaan/kecacatansemasa bertugasPencen yang diterima oleh balu/tanggungan </p><p>Pencen balu dan anak-anak yatim </p><p>Dibayar oleh mana-mana skimpencen yang diluluskan</p><p>Pencen-pencen politik Capai umur 55 tahun</p><p>2</p><p>5</p><p>4</p><p>3</p><p>Berhenti disebabkan keuzuran</p><p>Skim pencen bukan kerajaan perlu mendapat kelulusan LHDNM untuk pengecualian cukai atas pencen yang diterima oleh pekerja setelah bersara </p><p>PENDAPATAN PENCEN</p><p>LHDNM-R/009/10</p><p>Azman AliCaw MiriA Ali</p></li></ul>