Liber Azerate

  • Published on
    13-Nov-2014

  • View
    179

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aeonic magick

Transcript

LIBER AZERATELIBER AZERATE

Liber AzerateLiber Azerate ger en inblick i MLOs magisystem som r eklektiskt p s stt att det fr samman och skapar en syntes mellan olika mrka traditioner, som till sina former r helt olika, men som vilkas inre frdolda essens p ett perfekt stt korresponderar med varandra. MLO skapar p s stt nya portar till det akausala planet, genom att i enlighet med den anti-kosmiska impulsens sanna vilja transmutera gamla stagnerande former till nya potenta vapen i kampen om den kommande eonen. Dessa spirituella, filosofiska och magiska former r bara verktyg och yttre redskap som anvnds inom Orden fr att fokusera, kanalisera och uppvcka den akausala essensen som r det kaos som finns bortom alla kausala former. Dessa former (i.e. mytologier, ideologier, ritualer, symboler) r inom MLO laddade med helt andra innebrd n vad de i vanliga fall r associerade med och r utformade p ett sdant stt s att de skall utgra en antites till de nuvarande formerna av den exoteriska, pro-kosmiska och icke-dynamiska satanismen. Detta r p grund av Den Svarta Logens eoniska strategi som delvis gr ut p att skapa en dynamisk form av militant neo-gnosticism, med satanistiska vertoner. MLO har drfr nu valt att gra vissa tidigare helt esoteriska skrifter tillgngliga fr utomstende i syfte att sprida vissa kraftladdade ider och termer som skall bidra till att inom en verskdlig framtid sprida en mrkare och mer essensfylld form av satanism. Liber Azerate r den frsta av elva bcker som skall tjna det ovannmnda syftet. Endast omsvepta i Satans mrker kan vi finna vrt inre Luciferianska ljus! Incipit Chaos!

1

Copyright MLO Anti-Cosmic Productions 2002 Denna skrift r fr MLOs Black Dragon Legion.2

Traditionell Anti-Kosmisk Satanism1. Kaosofi 2. Litania till Chaosophia 3. Eonisk svartmagi 4. Den sataniska trosbeknnelsen 5. Pentagrammet eller de tio vinklarnas sigill 6. Den satanistiska traditionens fyra primra hgtider 7. De fyra svarta tronerna och de fyra kaostornen 8. De fem magiska vapnen 9. Den satanistiska alkemins fem steg 10.Tetraedern 11.De kliffotiska sfrerna 12.De sekundra kliffot 13.De elva vinklarna 14.Det fjttrade vilddjuret 15.Taniniver 16.Asmodeus svrd och Ornias 17.Mrk sexmagi 18.Sju kraftcentra 19.Drakens namn/Maktens ord 20.De Satanistiska formlerna 21.Pentagramritual 22.Den stora ppnings ritualen 23.Sjlvinitiering 24.Aurisk renings ritual 25.Astaroths invokationsritual 26.Tanin'iver Liftoach Nia 27.Baphomets invokation 28.Hekates invokation 29.Lykanias invokation 30.Lykantropisk sjlvglorifiering 31.Den kliffotiska mssan 32.Invokation 333 33.Liliths invokation 34.Soraths invokation 35.Liliths evokations ritual 36.Den eviga svarta flammans ritual

3

KaosofiKaos r det pandimensionella plan som har ondligt mnga tid och rumdimensioner, till skillnad frn kosmos, som endast bestr av tre rumsdimensioner och en tidsdimension. I jmfrelse med kosmos linjra tidsdimension r kaos tidlst, p s stt att det ej r begrnsat av en endimensionell tid. Kosmos r kausalt, dvs. bundet av lagen om orsak och verkan, medan kaos r helt akausalt (bortom det kausala) och fritt frn alla begrnsningar. Kaos r evigt blivande och drfr en aktiv och dynamisk evighet. Kaos var, kaos r och kaos blir allt och inget samtidigt. P s stt r kaos den enda sanna friheten och ur-essensen bortom alla former. Alla mjligheter finns i det obegrnsade kaoset och bland dessa fanns ocks mjligheten till kosmos uppkomst. Den del av kaos som omger kosmos r anti-kosmiskt, p grund av att den till sin pandimensionella och formlsa natur r antitesen till kosmos formade, begrnsade och kausala struktur. Drfr upplevs det kaos som trnger sig in i kosmos som destruktivt, frtrande och upplsande. Fr det lser upp kosmos begrnsade strukturer och former och i stllet etablerar den formlsa och obegrnsade akausalitet, som r alltings ursprung och slut. Kaos r det som mer eller mindre finns i allt som existerar, frn det strsta till det minsta. Kaos finns i alla universa. Det finns i det absoluta intet som mnniskan omjligt kan frestlla sig. Kaos r alldimensionellt och nolldimensionellt p en och samma gng. Det r tidsligt och tidlst, rumsligt och rumlst. Det r alltings upphov, ur det har allting skapats. Allt r ur det och det r allt, samtidigt som det r inget. Kaos r sitt eget upphov och sitt eget verk, som i sitt obegrnsade blivande skapar och frgr. Kaos r den nollte dimensionen, som r den rumtidlsa ur-essensen. Den nollte dimensionen som i sig sjlv br p alla manifesterade och omanifesterade dimensioner.

4

Kaos r evig utveckling och laglst blivande, som kosmos med sina stagnerande former vill begrnsa. Kaos laglshet gr ut p att inte vara bunden av kausalitetens lagar och kosmos ordnade/begrnsade struktur. Drfr innebr laglshet, ur ett kaos-gnostiskt perspektiv, den ultimata friheten bortom formernas bojor. Evolution r kaos stt att pskynda alltings terkomst till kaos, medan stagnering r kosmos stt att hlla fast vid sin begrnsade form, lag och struktur. Den svarta flamman/den akausala elden, som r den andliga essensen bakom eller bortom den medvetna mnniskans kausala form, r vr lnk till den ur-essens, som r kaos. Vrt jag (egot) r format av kosmos begrnsningar, medan vrt sjlv, som r helheten av vr akausala krafts existens, r bortom vra mnskliga former och begrnsningar och r identisk med den latenta mrka kraft som vi kallar fr den inre svarta flamman. Jaget r fokalpunkten fr sjlvet, som har fixerat (bundit) sjlvet vid kosmos. Jaget r drfr vrt medvetna som finns i ljuset, medan sjlvet/anden/den inre kaoselden finns bortom det omedvetnas port. Sjlvet r drfr den mrka och frdolda essensen, som sammanlnkar oss med det ursprungliga kaos. Genom att blicka in i sjlvets avgrund kan vi hitta portarna till kaos. Genom att ppna det omedvetnas port till det akausala sjlvet (Azoth) kan vi ka sjlvets medvetande i vr existens och rikta den fokalpunkt som r jaget, mot den inre kaoselden och skapa en syntes mellan jaget och sjlvet. Detta i sin tur innebr kad tillfrsel av de akausala fldena till det medvetna (Atazoth) och ppnandet av drakens gon och befriandet av det pandimensionella sjlvet. Det sataniska pentagrammets andespets symboliserar sjlvet, som har frtrngts och undertryckts av de fyra formade elementen, som symboliserar jaget(egot). Genom att tervnda de fyra elementen till andens frtrande akausala eldar, tergr jaget in i sjlvet och sjlvet blir terigen fritt och ett med det eviga kaoset.

5

Detta tervndande till det akausala ursprunget kan endast inledas genom sann sjlvinsikt (gnosis) som uppns genom att p ett ptagligt stt uppleva den inre pandimensionella och akausala kraften. Nollan, r en symbol fr den nollte dimensionens kaos, medan ettan str fr den formande och sammandragande kraft som skapade kosmos. Alla tal frn ett till tio representerar olika skeden av den kausala utvecklingen, som kulminerar i tian, som r fullbordandet av det kosmiska. Tian symboliserar lag, ordning, form och den slutna cirkeln, som hller delar av det ursprungliga kaoset fngat inom sig. Tian symboliserar ven egot och frtrngandet av det akausala sjlvet. Elvan, som r kaos tal, symboliserar drfr det som r bortom tian (kosmos), samt laglshet, frihet, formlshet och brytandet av den slutna cirkeln. Elvan r porten till det ursprungliga kaoset och vgen till essensens transcenderande av formen. Drfr symboliserar elvan den anti-kosmiska evolutionens fullbordande och frverkligandet av den frdolda, mrka och akausala potentialen. Det Brutna Pentagrammet symboliserar drfr, med sina elva vinklar och sin mrka portal, vgen och porten till den akausala frihet, som finns att finna bortom kosmos begrnsningar. Draken r den ldsta symbolen fr kaos. Det pre-kosmiska kaoset (det ursprungliga kaoset) representeras av draken Tiamat, medan det post-kosmiska kaoset (det vredgade kaoset) representeras av den svarta draken, Hubur. Genom att identifiera och vcka upp den svarta draken, som r den svarta akausala elden, ppnar magikern kaos frintande ga och tillintetgr den illusion som r det ndliga kosmos. Hell Kaos! Hell Kaosofia!

6

Litania till ChaosophiaRopa till dig mig, o du min namnlsa moder, med din ljudlsa stmma frn bortom det formades barrirer och med drakens osynliga vingar, lyft upp min fngslade ande! Omfamna mig med det formlsas frtrande lgor och gr mig fr evigt ett med dig sjlv! Mina begr r blott former, mitt hat en illusion och min krlek enbart en drm. Du och endast du r den essens som besannar min innersta gudomliga lga! Jag kallar p dig med min tystnad som sliter snder mina tankars bojor och med mina stngda gon beundrar jag din osynliga sknhet! Alla ord frringar din makt, alla knslor leder mig bort frn din stig och alla tankar frnekar din sanning! Drfr kastar jag mig sjlv, utan fruktan, in i det okndas mrker och lter din formlsa flamma, som brinner inom mig, blossa upp och fra mig till det bortom som r ditt oddliga rike! Du r allt som inte r, du r allt som jag vill bli! Din tystnad ljuder som skan och har vckt min andes svarta flamma till liv. Din frnvaro har ppnat mina gon fr det meningslsa kval som r allt liv. Du r en, du r alla, du r ingen och endast i dig kan jag finna evig frid! Du r allt som inte r, du r allt som jag vill bli! Du r det kaos som finns bortom allt! Du r det kaos som allt skall bli! Du r Chaosophia, den insikt och visdom som skall gra anden fri! Du r den som var och r och som fr evigt frblir!

7

Eonisk SvartmagiEn eon r inom den esoteriska lran benmningen p en spirituell kraft/energi som under en period p minst tvtusen r genomsyrar, frndrar och styr det kausala planet. Varje eon har sin vr, sommar, hst och vinter period. Under sin vr period r eonen, som p mnga stt r en levande och organisk kraft, som yngst och har precis genomgtt eonskifte och kar drfr hela tiden i kraft och styrka. Under sin sommar period r eonen som starkast och omformar allt som ej kan st emot dess krafter till former som r i harmoni med dess egna energier. Under