LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH CZŁONKÓW

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1</p><p> LISTA RZECZOZNAWCW BUDOWLANYCH CZONKW </p><p> KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRGOWEJ IZBY INYNIERW BUDOWNICTWA. </p><p>Lp Imi i Nazwisko </p><p>Uprawnienia w specjalnoci Miejscowo Kontakt Tel. praca Tel. dom Tel. kom. </p><p>Przynaleno do Izby </p><p>Decyzja o nadaniu tytuu rzeczoznawcy budowlanego </p><p> Wpis GINB do centralnego rejestru </p><p>1 Eugeniusz Adamczyk </p><p>Konstrukcyjno budowlanej w zakresie: - budownictwo oglne, - konstrukcje betonowe </p><p>Bydgoszcz 361-46-46 52/585-26-60 693-424-390 </p><p>KUP/BO/0002/01 GP-RZ-8386/11/92 z dn. 09.07.1992 r. Nie musi figurowa w rejestrze GUNB </p><p> 2 Wadysaw </p><p>Anklewicz Konstrukcyjno-inynieryjnej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz 348-61-64 362-02-21 </p><p>502-155-134 abacor@onet.eu </p><p>KUP/BO/0016/01 ABIT-II-7133-7/2000 z dn. 31.07.00r. OA/INN/4611/217/00 z dn. 21.09.00 r. pod pozycj 100/00/R </p><p>3 Andrzej Bana </p><p>Konstrukcje budowlane obejmujce projektowanie i wykonawstwo konstrukcji inynierskich </p><p>Bydgoszcz 371-75-04 343-78-87 </p><p>696-034-002 </p><p>KUP/BO/1948/01 15/95 z dn.30.11.95r. PR- 4/105/96 z dn. 14.02.1996 r., poz. Rej. 105/96/R </p><p>4 Janusz Chmielewski </p><p>Instalacyjno-inynieryjnej obejmujcej wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych </p><p>Bydgoszcz 52/58-58-726 - </p><p>692-404-835 </p><p>KUP/IE/0250/01 01/98 z dn.30.04.98 r. 184/98/R z dn. 29.05.98 r. </p><p>5 Kazimierz Chya </p><p>Konstrukcyjno-budowlanej obejmujcej wykonawstwo w zakresie budownictwa oglnego i przemysowego </p><p>Bydgoszcz 52/347 01 25 501 862 853 </p><p>KUP/BO/0397/03 RZE/X/052/10 dn. 01.10.2010 DSW/ORZ/601/361/7/10 z dn. 08.11.2010 poz. 47/10/R/C </p><p>6 Andrzej Czarra Instalacyjno-inynieryjnej w zakresie: projektowania, budowy i oceny stanu technicznego </p><p>Bydgoszcz 360-61-80 - </p><p>508-325-305 </p><p>KUP/IS/0319/01 GP-RZ-8386/2/94 Nie musi figurowa w rejestrze GUNB </p></li><li><p> 2</p><p>instalacji i sieci gazowych wszelkich cinie i przeznaczenia </p><p>7 Lidia Czerwiska </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej Bydgoszcz - 58-10-523 </p><p>602-634-522 </p><p>KUP/BO/0328/01 6/96 z dn.29.08.97 r. 70/98/0328/01,Poz.Rej. 70/98/R </p><p>8 Stefan Heise Konstrukcyjnej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie: konstrukcji betonowych, metalowych, inynierskich ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz - 34-00-692 </p><p>- </p><p>KUP/BO/0123/03 23/95 i 5/96 z dn. 26.01.96 i 4.04.96 PR-4/194/96/R i OAU.7342-842/Hei/96 z dn. 6.03.96 i 12.09.96, poz. Rej. 577/96/R i 104/96/R </p><p>9 Zbigniew Idziakowski </p><p>Konstrukcyjno-budowlane obejmujce projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz - 361-09-14 601-09-14 </p><p>602-524-383 </p><p>KUP/BO/3032/02 14/95 z dn. 14.12.95r. PR-4/104/96/R z dn. 14.02.96 r. </p><p>10 Baldwin Iwicki </p><p>Konstrukcyjno-budowlanej obejmujcej projektowanie w zakresie konstrukcji i ustroje budowlane, Konstrukcyjno-inynieryjnej obejmujcej wykonawstwo </p><p>Bydgoszcz 52/37-38-230 52/37-38-230 </p><p>- </p><p>KUP/BO/0743/01 12/98 z dn. 15.09.98r. 78/99/R z dn. 6.04.99r. </p><p>11 Marian Jdrzejewski </p><p>Konstrukcyjno - budowlanej w zakresie: -technika i technologia konstrukcji betonowych, - technika i technologia konstrukcji stalowych </p><p>Bydgoszcz 37-22-169 - </p><p>602-775-868 </p><p>KUP/BO/0864/01 GP-Rz-8386/8/91 z dn. 17.09.91 r. OA/Inn/4611/138/01 z dn. 18.06.01r., Poz. Rej. 50/01/R </p><p>12 Grzegorz Kasprzak </p><p>Wykonawstwo w zakresie rozwiza konstrukcyjno-budowlanych wszelkich </p><p>Bydgoszcz 604-719-343 52/37-98-883 604-719-343 </p><p>KUP/BO/0975/01 RZE/X/014/04 z dn. 24 .03.04 r. 17/04/R/C z dn.18.05.04 r. </p></li><li><p> 3</p><p>Inynier Europejski nalecy do FEANI </p><p>budynkw oraz innych budowli - Niezaleny Inynier Konsultant, czonek Stowarzyszenia Inynierw Doradcw i Rzeczoznawcw, - Rzeczoznawca majtkowy. </p><p>13 Marcin Klimkiewicz </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie robt wykoczeniowych i oglnobudowlanych </p><p>Bydgoszcz 52/34-93-506 52/32-21-423 52/37-11-318 </p><p>KUP/BO/1038/01 14/97 z dn. 18.12.97 r. 71/98/R z dn. 9.02.98 r. </p><p>14 Wojciech Kuhn </p><p>Konstrukcyjno-budowlanej Bydgoszcz 384-55-29 379-76-81 </p><p>603-063-422 </p><p>KUP/BO/1261/01 GPKG-I-8386-6/95 z dn. 28.09.95 r. PR-4/89/95/96 z dn. 29.01.96 r., Poz. Rej. 89/96/R </p><p>15 Rajmund Leniewicz </p><p>Konstrukcyjno-budowlana w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz - 52/ 379-14-60 502-241-006 </p><p>KUP/BO/1353/01 GP-RZ-8386/6/93 z dn.29.10.93 Nie musi figurowa w Centralnym rejestrze GUNB </p><p>16 Eugeniusz Legeyski </p><p>Konstrukcje w budownictwie kubaturowym tradycyjnym lub uprzemysowionym z powszechnie stosowanych materiaw </p><p>Bydgoszcz - 361-85-69 </p><p>604-085-112 </p><p>KUP/BO/1344/01 UAN - Rz/8386/11/89 z dn. 11.10.89 r. OA/Inn/4611/137/01 z dn. 19.06.01 r., Poz. Rej. 49/01/R </p><p>17 Stanisaw Lingo </p><p> Bydgoszcz - 52/327-11-68 501-499-587 </p><p>KUP/BO/1393/01 GP-RZ-8386/10/92 z dn. 11.05.92 r. Nie musi figurowa w Centralnym Rejestrze GUNB </p><p>18 Bohdan Lisiski </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjna obejmujca projektowanie w zakresie: konstrukcje i ustroje budowlane </p><p>Bydgoszcz 374-83-36 361-71-94 </p><p>604-650-185 </p><p>KUP/BO/1408/01 3/97 z dn. 19.12.97 r. 89/98/R z dn. 17.03.98 r. </p></li><li><p> 4</p><p>19 Jan Lorkowski </p><p>Konstrukcyjno-budowlana w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz - 52/58-25-095 502-638-628 </p><p> 1/2000 z dn. 1.03.2000 r. 119/00/R z dn. 23.11.2000r. </p><p>20 Jadwiga Lubawy-Superczyska </p><p>Konstrukcyjno-budowlana w zakresie: konstrukcje i ustroje budowlane </p><p>Bydgoszcz - 363-74-24 </p><p>- </p><p>KUP/BO/1423/01 9/98 z dn. 30.04.98 r. 185/98/R z dn. 29.05.98 r. </p><p>21 Jan Zenon Mdry </p><p>Konstrukcyjno-budowlana w zakresie: Budynkw oraz innych budowli z wyczeniem linii, wzw i stacji kolejowych, drg oraz lotniskowych drg startowych i manipulacyjnych, mostw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych </p><p>Bydgoszcz 52/328 73 26 52/328 73 26 </p><p>- </p><p>KUP/BO/1568/01 RZE/X/66/06 z dn.4.07.06 r. 67/06/R/c z dn. 11.09.06 r. </p><p>22 Andrzej Makowski </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjna obejmujca projektowanie i wykonawstwo w zakresie roboty oglnobudowlane i wykoczeniowe, izolacje wodochronne, izolacje termiczne. </p><p>Bydgoszcz - 342-45-16 </p><p>- </p><p>KUP/BO/1514/01 24/95 i 3/96 z dn. 26.01.96 i 28.02.96 r. PR-4/195/96 z dn. 6.03.96 r., Poz. Rej. 195/96/R </p><p>23 Kazimierz Morzyski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej Bydgoszcz - 342-59-02 </p><p>501-446-520 </p><p>KUP/BO/0210/03 5/99 z dn.31.05.99 r. 139/99/R z dn. 15.07.99 r. </p><p>24 Janusz Musiaa </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej Bydgoszcz 52/342-18-38 - </p><p>501-603-943 </p><p>KUP/BO/1697/01 5/97 z dn. 5.08.97 r. 139/97/R z dn. 25.09.97 r. </p><p>25 Ksenofont Nowosadski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej wszelkich budynkw i innych budowli w zakresie </p><p>Bydgoszcz - 346-82-86 </p><p>- </p><p>KUP/BO/3466/02 2/92 z dn. 15.06.92 r. OA/Inn/4611/292/99 z dn. 20.07.99 pod </p></li><li><p> 5</p><p>projektowania i wykonawstwa Poz. Rej. 839/96/R 26 Roman </p><p>Franciszek Osicki </p><p>W zakresie penym obejmujcym konstrukcje w budownictwie kubaturowym tradycyjnym lub uprzemysowionym z powszechnie stosowanych elementw </p><p>Bydgoszcz - 341-41-67 </p><p>608-277-167 </p><p>KUP/BO/0679/03 UAN-Rz/8386/26/86 z dn.31.12.86 r., UAN-Rz/8386/5/87 z dn. 5.03.87 r. OA/Inn/4611/90/99 z dn. 7.06.99 r., Poz. Rej. 125/99/R </p><p>27 Adam Podhorecki </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz 52/ 340-84-11 52/372-30-03 602-493-630 </p><p>KUP/BO/1992/01 ABIT-II-8386- 11/99 OA/INN/4611/406/99 z dn. 20.12.99 r., Poz. Rej. 194/99/R </p><p>28 Stanisaw Piecyk </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo </p><p>Bydgoszcz 52/342-49-70 wew.154 </p><p>52/344-20-70 696-247-116 </p><p>KUP/BO/1927/01 ABIT-II-7133-8/2001 z dn. 2.08.00 r. 134/01/R z dn.13.12.01r. </p><p> 29 Zygmunt Ptorak </p><p>-Ochrona wd przed zanieczyszczeniem, -Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne </p><p>Bydgoszcz - 37-11-724 </p><p>- </p><p>KUP/IS/2022/01 GP-RZ-8386/7/94 z dn. 25.11.1994 r. Nie musi figurowa w Centralnym Rejestrze GUNB </p><p>30 Lidia Prdzyska </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Bydgoszcz 361-84-91 361-84-91 </p><p>605-436-401 </p><p>KUP/BO/2026/01 5/2000 z dn. 31.07.2000 r. 110/00/R z dn. 24.10.00 r. </p><p>31 Danuta Rygielska </p><p>Konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: konstrukcje w budownictwie kubaturowym tradycyjnym lub uprzemysowionym z powszechnie stosowanych elementw </p><p>Bydgoszcz 52/342-53-47 - </p><p>602-553-812 </p><p>KUP/BO/2180/01 GP-RZ-8386/14/92 z dn. 15.01.93 r. Nie musi figurowa w Centralnym Rejestrze GUNB </p><p>32 Pawe Konstrukcyjno-inynieryjnej Bydgoszcz 361-26-67 KUP/BO/2181/01 2/2000 z dn. 1.03.00 r. </p></li><li><p> 6</p><p>Rygielski obejmujcej wykonawstwo w zakresie robt wykoczeniowych i oglnobudowlanych </p><p>52/342-53-47 608-303-812 </p><p> 109/00/R z dn. 24.10.00 r. </p><p>33 Jan Siuda </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo </p><p>Bydgoszcz 52/321-01-56 52/581-95-36 604-548-856 </p><p>KUP/BO/2250/01 3/2001 z dn. 1.03.2001 r. OA/INN/4611/122/01 z dn. 4.05.01 Poz. Rej. 43/01/R </p><p>34 Ignacy Skonieczny Inynier Europejski nalecy do FEANI od 25.07.1997 r. </p><p>Wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i urzdze elektroenergetycznych i projektowanie w zakresie instalacji elektrycznych </p><p>Bydgoszcz - 52/371-95-68 601-684-907 </p><p>KUP/IE/2262/01 8/98 z dn. 6.02.98 r. 87/98/R z dn. 17.03.98 r. </p><p>35 Tomasz Skrcz </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie w zakresie budownictwa oglnego </p><p>Bydgoszcz biuro@tobud.eu www.tobud.eu 603-500-008 </p><p>KUP/BO/2270/01 RZE/X0020/09 z dn. 31.07.2009 r. poz. nr 23/09/R/C z dn. 14.09.2009 r... </p><p>36 Andrzej Stanke </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, budowy basenw wodnych i przemysowych zbiornikw wodnych </p><p>Bydgoszcz 54/25 23 431 52/34 04 970 512 102 528 </p><p>KUP/WM/0479/03 OS-X-6213/5493/51/94 z dn. 29.12.1994 r. </p><p>37 Grayna Staro </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcje i ustroje budowlane </p><p>Bydgoszcz 320-05-60 52/344-70-10 606-427-356 </p><p>KUP/BO/ 2350/01 6/98 z dn. 27.02.98 r. 103/98/R z dn. 30.03.98 r. </p><p>38 Ireneusz Trzcinski </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej Bydgoszcz - 52/373-26-44 603-119-946 </p><p>KUP/BO /2620/01 RGPJ-V-8386-15/97 z dn. 26.01.98 r. OAU/342-3166/4/98 z dn.17.03.98, Poz. Rej. 88/98/R </p></li><li><p> 7</p><p>39 Andrzej Wosik Konstrukcyjno-Budowlanej w zakresie: roboty wykoczeniowe i oglnobudowlane, technologia i mechanizacja produkcji budowlanej </p><p>Bydgoszcz 52/320-21-10 52/349-62-11 604-900-605 </p><p>KUP/BO/2797/01 I-8386-7/95 pod pozycja 288/96/R z dn. 24.07.95 r. </p><p>40 Zygmunt Zygmuntowicz </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie: konstrukcje i ustroje budowlane </p><p>Bydgoszcz 52/340-81-09 52/342-45-39 602-726-514 </p><p>e-mail: mikroeko@wp.</p><p>pl </p><p> KUP/BO/2929/01 7/96 z dn. 29.11.96 r. 83/97/R z dn. 7.04.97 r. </p><p>41 Andrzej Bonisawski </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie: konstrukcje i ustroje budowlane </p><p>Biae Bota 52/349-46-39 52/349-46-39 684-774-716 </p><p>KUP/BO/0161/01 17/97 z dn. 6.02.98 r. 86/98/R z dn. 17.03.98 r. </p><p>42 Mieczysaw Maj </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej w zakresie penym, budownictwo-technika i technologia </p><p>Grudzidz 56/46-381-78 56/46-381-78 692-096-425 </p><p>KUP/BO/1475/01 Urzd Woj. Toru z dn. 5.08.86 OZInn/4611/1450/03 z dn. 26.05.03 pod Poz. Rej. 242/96/R </p><p>43 Bogdan ciski </p><p>Konstrukcyjno-inynieryjnej obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z wyjtkiem robt obejmujcych skomplikowane instalacje i urzdzenia sanitarne oraz elektryczne </p><p>Inowrocaw 601-665-950 </p><p>KUP/BO/2530/01 ABIT-II-7133-2/2001 z dnia 06.03.2001 r. OA/INN/4611/123/01 z dn. 09.05.2001 r. Nr 44/01 pod pozycj 44/01/R </p><p>44 Jan Koma </p><p>Roboty wykoczeniowe i oglno-budowlane, ceny, kosztorysy i rozliczenia indywidualne budyn., szacowanie wartoci </p><p>Nako n/Noteci </p><p>52/385-28-54 52/385-28-54 501-181-837 </p><p>KUP/BO/1184/01 GP-RZ-8386/15/90 z dn. 20.11.90 r. OA/INN/4611/104/01 z dn. 12.04.01r. pod poz. 22/01/R </p></li><li><p> 8</p><p>nieruchomoci 45 Ryszard </p><p>Janiszewski Konstrukcyjno-Budowlana obejmujca projektowanie i wykonawstwo w zakresie: konstrukcje i ustroje budowlane, roboty wykoczeniowe i oglnobudowlane </p><p>Nako n/Noteci </p><p>385-29-49 385-29-75 </p><p>- </p><p>KUP/BO/3712/02 16/95 z dn. 7.12.95r. PR-4/106/96/R z dn. 14.02.96 r. </p><p>46 Janusz Bednarek </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej Toru 56/65-54-777 56/64-54-492 </p><p>KUP/BO /0086/01 01 z dn. 14.04.98r. 123/98/R z dn. 11.05.98 r. </p><p>47 Ryszard Grajkowski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlanej Toru 56/650-96-91 56/648-37-59 602-199-935 </p><p>KUP/BO / 0636/01 GP.I.7342-2/4/94 z dn. 21.12.94 251/96/R </p><p>48 Jacek Kamiski </p><p>Instalacyjno-inynieryjnej obejmujcej wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji elektrycznych </p><p>Toru 56/656-29-70 56/65-40-836 601-830-410 </p><p>KUP/IE/0921/01 2/99 z dn. 7.01.99 r. 2/99/R z dn. 7.01.99 r. </p><p>49 Zdzisaw Kruger </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana w zakresie penym </p><p>Toru 62-320-77 - </p><p>603-756-077 </p><p>KUP/BO/1215/01 UAN-N-XI/1/84 z dn. 14.07.84 r. 240/96/R z dn. 4.12.98 </p><p>50 Jerzy Lewandowski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana Toru - 65-20-399 </p><p>501-630-605 </p><p>KUP/BO/1367/01 UAN-IV/8346B/1/87 z dn.4.09.87 r. 245/96/R z dn. 28.03.2000 r. </p><p>51 Ryszard oboewicz </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana obejmujca projektowanie rozwiza wszelkich obiektw budowlanych i wykonawstwo wszelkich budynkw i budowli </p><p>Toru - 62-24-893 </p><p>- </p><p>KUP/BO/3416/02 RZE/X/015/04 z dn. 13.04.2004 r. 28/04/R/C </p><p>52 Jzef dzki </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana w zakresie: roboty wykoczeniowe i oglnobudowlane </p><p>Toru - 62-212-33 </p><p>- </p><p>KUP/BO/1445/01 1/97 z dn. 11.04.1997 r. 104/97/R z dn. 9.05.1997 r. </p><p>53 Roman Konstrukcyjno-inynieryjnej Toru - KUP/BO/1888/01 3/96 z dn. 3.04.1997 r. </p></li><li><p> 9</p><p>Pastwa obejmujcej projektowanie w zakresie: konstrukcje w budownictwie kubaturowym tradycyjnym lub uprzemysowionym z powszechnie stosowanych elementw-pomocnicze konstrukcje budowlane w zwykych warunkach </p><p>62-305-81 - </p><p> 97/97/R z dn. 7.05.1997 r. </p><p>54 Ireneusz Plichta </p><p>Instalacyjno-inynieryjnej obejmujcej projektowanie w zakresie instalacji i urzdze sucych do ochrony przed zanieczyszczeniem wd </p><p>Toru 52/34- 84- 085 56/67- 89- 834 602-848 -743 </p><p>KUP/WM/1969/01 RZE/X/066/07 z dn.27.11.2007 r </p><p>55 Henryk Szkuta </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana w zakresie konstrukcji w budownictwie kubaturowym tradycyjnym lub uprzemysowionym z powszechnie stosowanych elementw </p><p>Toru 65-51-598 67-52-311 </p><p>608-634-214 </p><p>KUP/BO/2463/01 GPI.7342/2/1/93 z dn. 27.04.1993 r. 248/96/R z dn. 7.10.1998 r. </p><p>56 Andrzej lizak </p><p>Instalacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych </p><p>Toru 656-25-80 661-41-13 </p><p>692-442-856 </p><p>KUP/IE/2535/01 3/98 z dn. 1.12.1998 r. 1/99/R z dn. 7.01.1999 r. </p><p>57 Zenon Teliyn </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana Toru - 655-28-52 </p><p>- </p><p>KUP/BO/2579/01 3/88 z dn. 27.12.1988 r. OA/INN/4611/39/99 z dn. 4.02.1999 r , Poz. Rej. 246/96/R </p><p>58 Krzysztof Udziski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana obejmujca projektowanie w zakresie konstrukcji i ustrojw budowlanych </p><p>Toru 62-35-507 - </p><p>605-120-942 </p><p>KUP/BO/2657/01 45/99 z dn. 19.02.1999 r. OA/INN/4611/101/99 z dn. 19.02.1999r. Poz. Rej.45/99/R </p></li><li><p> 10</p><p>59 Wiesaw Dokowski </p><p>Konstrukcyjno-Budowlana obejmujca projektowanie i wykonawstwo w zakresie budownictwa oglnego, roboty budowlane i wykoczeniowe </p><p>Toru - 650-95-37 </p><p>- </p><p>KUP/BO/0395/01 325/96 z dn. 19.07.1996 r. OAU 7342-705/Dok/96 z dn. 19.07.1996 r. Poz. Rej. 325/96 </p><p>60 Grzegorz Jazowski </p><p>Konstrukcyjno-budowlana obejmujca projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich budynkw </p><p>Bydgoszcz 345-25-45 371-83-45 </p><p>- </p><p>KUP/BO/0846/01 RZE/X/095/04 z dn. 9.11.04 r. IR/INN/601/2/05 z dn.6.01.05 r. Po...</p></li></ul>