Literatur gehigarria

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Goierriko Hitzak 2011. urtean argitaratu zuen Literatur gehigarria.

Transcript

 • Osteguna,2011ko abenduaren 15aTestuak:E.Legorburu,E.Imaz,A.Apalategi eta I.Gurrutxaga

  Sorkuntzaren fruituak, azoketan

  ESKE

  INE

  LEG

  ORB

  URU

  LITERATURA

 • Krisi ekonomikoak gogor jo dituhainbat sektore, tartean, baitaeuskal ekoiztetxeena ere. Disko-en salmentek behera egin dute az-ken urteetan, eta liburuenak ere,ez daude etxafuegoak botatzekomoduan. Egileen sormenean or-dea, krisiak ez du halako eraginikizan, eta aurten ere, Goierrikoidazleek dozenaka lan argitaratudituzte. Horietako batzuk, Duran-go euskal liburu eta diskoen azo-kan izan dira, beraien lanak aur-kezten edo salmenta postuenatzean jarrita. Asteburuan Goie-rrin egingo diren lau azoketanere, lan horiek eskuratzeko auke-ra izango da, zenbaitetan, egilea-ren beraren aurkezpenarekin la-gunduta.

  Eskualdeko egileei dagokione-an, aurten ere liburugintza izanda arlorik emankorrena. Guztirahogei lan aurkeztu dituzte berta-ko idazleek. Eleberrien arloan, ai-patzekoak dira Xabier Mendigu-renen Sakoneta edo Migel AngelMintegiren Heriotza zuriz jantzi-ta. Patxi Zubizarretak eta Antxi-e Mendizabalek berriz, umeen-tzako lan bana atera dute. Eta po-esian, Tere Irastortza eta KoldoZubeldia zaldibiarrena izan daekarpenik esanguratsuena. Bes-te lan sorta bat, hamaika guztira,saiakera eta ikerketa arloan argi-taratu dituzte. Hor daude IsabelElortzak Donejakue bideari bu-ruz egindako lana, edota AlfredoMorazak Aralarren bosgarrenmendeurrena dela eta argitaratu-takoa.

  Patxi ZubizarretaEztia eta ozpina1990eko hamarkadan, Salim gaz-teak, Maroko bere jaioterria hutzieta Pariserako bidea hartuko du.Bide horretan, eztia eta ozpinaedango ditu halabeharrez: eztia,Esther gasteiztarraren eskutik;ozpina, Mendebaldeko errealita-te gordinetik (Alberdania, 2011).

  Migel Angel MintegiHeriotza zuriz jantzitaBrasildik engainatuta ekarri etaganbaran ezkutatuta dute neskabrasildar bat. Elurraz eta inaute-riez gozatzera Pirineoetara hur-bildu diren lau gaztek neska horrilaguntzea erabakiko dute, bainasekulako istiluetan sartuko dira(Ibaizabal, 2011).

  Aitor AranaSanturtziko mamuakItzulpen lan ugari egiten ditu ur-tero Aitor Arana legazpiarrak,baina aurten, Santurtziko ma-muak umeentzako liburua osatudu. Bertan, mamuak jendea izu-tzeko baino, jendea laguntzekoeta alaitzeko daudela erakustendu egileak (Ibaizabal, 2011).

  Antxie MendizabalKatti beti endredatzenAntxie Mendizabal ere, umeen-tzako lan batekin dator. Katti etaetxekoak bolada zaila pasatzenari dira: bikiak jaio direnetik,etxean zalaparta batean bizi dira,aitaren lantegian arazoak dituz-te, eta ama lan guztiei aurre eginezinda dabil. Kattik, halere, bada-ki arazoei aurre egiten (Elkar,2011).

  Tere IrastortzaEta orain badakitTere Irastortza idazleak, bizitzazeta zoriontasunaz hausnarketaegin du bere azken lanean, Etaorain badakit poesia bilduman.Poema horiek, artifizio urritasu-na eta benetakotasuna dituzteezaugarri (Pamiela, 2011).

  Xabier MendigurenSakoneta eta MotozerraXabier Mendiguren idazle bea-saindarrak bi liburu argitaratuditu aurten. Sakoneta lanean,

  Sormenaez dagokrisianKrisiaren eragina salmentetan nabaritubada ere, sormen aldetik krisirik ez dagoelaerakutsi dute Goierriko egileek, beste behin

  Aurten hogei liburu atera dituzte bertakoidazleek, gehienak, ikerketa arlokoak

  Goierriko hainbat egile, duela lau urte, Goierriko Kasta idazle mugimenduak antolatutako emanaldian.

  Eneko AizpuruaErrautsLazkaoko idazlearen aurrenekoeleberria da Errauts. Nobela bel-tzaren generoa landu du. Berejaioterrian girotu du istorioa. Ma-grebtar bat labankadaka hil dute,eta abokatu batek, kazetari batieskatuko dio hilketa argi dezan.Ikerketak ezkutuko interesak etanegozio ilunak utziko ditu age-rian (Erein, 2011).

  Miriam LukiEuslandiaEuskal Kulturgintzaren transmi-sioari buruzko ikastaroan en-tzundako hariak, transkripzioak,prentsako errekorteak, poemak,komikiak, pelikulak, abestiak,pintadak eta musika askoren ha-riak ehuntzen ditu Miriam Luki,GOIERRIKO HITZAko kazetariakEuslandia lanean. Hori guztiaeuskal kulturaren eta euskal iza-eraren inguruko hainbat galderaegiteko (Lanku, 2011).

  Maddi ElorzaIraganaren ispiluXX. mendeko lehen 30 urteetakoEuskal Herriko argazkilaritza az-tertu du Maddi Elorzak Iragana-ren isipilu liburuan, DonostiakoNovedades aldizkaria oinarri har-tuta. Jatorrizko liburua gaztela-niaz argitaratu bazuten ere, Ma-ramara taldeak euskarara itzulidu (Kutxa Fundazioa, 2011).

  Maddi GarciaGazteak eta autoaGoierriko gazteek autoarekin du-ten harremana aztertu du MaddiGarcia idiazabaldarrak, Gerriko

  Antxie Mendizabalek Katti beti endredatzen lana atera du. MIKEL VAZQUEZ

  Migel Angel Mintegi Heriotza zuriz jantzita lanarekin dator. MAITANE LEGARRETA

  2 Literatura Argitalpenakgoierriko hitza 2011ko abenduaren 15a, osteguna

  AHTren lanak direla eta, hustubehar duten baserri bat, eta er-tzainen eta ekologisten artekotira-birak lantzen ditu. Motozerraberriz, hainbat ipuin klasikorenikuskera berritua da, beldurrez-ko istorio moduan kontatzen due-na (Elkar, 2011).

  Koldo ZubeldiaAralar, gogoko iturriJaioterri duen Zaldibiari eta ba-tez ere Aralarri idatzi dio KoldoZubeldiak. Bilduma honetan jasodituen 45 olerkietan, mendia etanatura izan ditu inspirazio iturri(Erroteta, 2011).

 • Ikerlan Bekaren bidez argitaratuduen liburuan. Ikerlan horretan,bere tesia datu esanguratsuz la-gunduta aurkezten du (GerrikoIkerlan Beka, 2011).

  Isabel ElortzaErrege bidea, Santiago bideaGarai bateko Errege bidea zenak,eta gaur egun Donejakue bideabezala ezagutzen denak, Beasain-dik Zegamaraino izan zuen ibilbi-dea eta haren inguruan sortutakoazpiegiturak (ospitaleak, elizak,aterpetxeak, ostatuak...) aztertuditu Isabel Elortzak, XabierAzurmendi bekaren bidez (Gi-puzkoako Foru Aldundia-Zega-mako Udala, 2011).

  Joan Mari TorrealdaiLazkaoko Beneditarrendokumentazio gunea; JuanJose Agirreren artxiboaJoan Mari Torrealdaik, Lazkao-ko fraide beneditarrek eta batezere Juan Jose Agirrek osatutakoartxiboa eta dokumentazio gu-nea aztertu ditu. Aita Juan Josekduela ia 40 urte Lazkaoko SantaTeresa monasterioan sortu zuenartxiboaren ibilbidea jasotzen duliburuak (Beneditarrak Funda-zioa, 2011).

  Alfredo MorazaEnirio-Aralarkomankomunitatearenurteurrena (1409-2009)Enirio-Aralar mankomunitatea-ren 500 urteko historia bildu duArantzadi elkarteko Alfredo Mo-raza historialariak. Herrien arte-an eta mugen inguruan izandakogatazkak eta lortutako adostasu-

  MAIDER DEL OLMO

  Eneko eta Aiora, 2009an, Ataungo liburu eta disko azokan. A. APALATEGI

  Argitalpenak Literatura 32011ko abenduaren 15a, osteguna goierriko hitza

  nak biltzen ditu, besteak beste,mankomunitateari egiten zaionomenaldi honek. (GipuzkoakoForu Aldundia - Enirio-Aralarmankomunitatea, 2011)

  Mitxel MuruaAndres UrdanetaGure pertsonaiak sailaren ba-rruan, Gipuzkoako pertsonaieninguruko liburuak eta DVD batargitaratu dituzte aurten, gazte-txoentzat. Horietako bat, AndresUrdaneta esploratzaile ordizia-rraren ingurukoa da. Mitxel Mu-ruak idatzi du, eta Juan CarlosNazabalek eta Imanol Zinkune-gik egin dituzte marrazkiak (El-kar, 2011).

  Iaki IurrebasoLegazpi, 1936Legazpiko Udalaren ekimenezeta Euskal Memoria proiektua-ren babesarekin, 36ko gerrak Le-gazpin izan zuen eragina azter-tzen duen liburua da. Iaki Iurre-basok egin du ikerlana, eta gerrahartan sufritu zutenei omenal-dia izan nahi du. Hainbat herri-tarren laguntza izan zuen Iurre-basok informazioa biltzerako ga-raian, eta dokumentu ugari erejaso ditu (Legazpiko Udala, 2011).

  Angel IrigorasHezkuntzaren lekuko batzukAngel Irigoras zegamarrak, bereherriko eta inguruko gaiak iker-tzen jarraitzen du. Laugarren li-burua du dagoeneko, eta bertan,Zegaman izan diren ikastetxeakaztertu ditu, datuak eta testigan-tzak bilduta. Liburuan, 400 argaz-ki inguru ere bildu ditu. Lan hori,

  larunbat honetan aurkeztuko du,11:30ean, Zegamako jubilatuen el-kartean. Liburuko argazkiak ereerakutsiko dituzte, Tartalo kul-tur etxearen aurrean.

  Idiazabalgo Ikerketa TaldeaIdiazabal txuri-beltzeanIdiazabalgo azken mendeko his-toria iruditan jasotzen duen bil-duma argitaratu dute Idiazabal-go Ikerketa Taldeak eta udalak.Herritarrek utzitako 300 argazkierabili dituzte lan horretarako,denak ere, 1900 eta 1975 urteen ar-tean ateratakoak. Liburuaren au-rreneko edizioa berehala agortuzen (Idiazabalgo Udala, 2011).

  Martin eta Igor Garcia Beasain, 1862: Trenarenbideetatik barnaBeasaingo Paperak bildumaren19. liburukia, Martin eta Igor Gar-cia aita-semeek egin dute. Bertan,1862an trena Beasaina iritsi zene-an herria nolakoa zen jaso dute,trenbidearen bi aldetan zeudeneraikinen inguruko informazioaemanez eta herriaren ordukoerradiografia eginez (BeasaingoUdala, 2011).

  Jose Luis Ugarte eta Aitor AzpiazuLehengo AztiriGabiria eta Legazpi artean dago-en Aztiria auzoaren historia, ber-tako baserri eta biztanleen infor-mazioa, toponimia eta etnografiabildu dituzte Jose Luis Ugarteketa Aitor Azpiazuk, Iakobe Kata-rainen argazkiekin lagunduta.(Burdinola Elkartea, 2011).

  , Goierriko kasta

  Iker Zaldua

  Lehoi ehiztaria

  Halabeharrak ekarri nau parajehonetara. Lur idorrak dira, ido-rrak bihotzak eta idorrak egu-nak. Inork ez zidan galdetu,inork ez zidan hitza eman, uratantaka, egunean 20 edo.Eguzkiak higatutako lau horma,begiak erreta eta azala ilunka-ra. Senideak platerak bainogehiago, maite ditut denak,maitasuna oraindik deskubrituez badut ere. Bizi-itxaropena?Handia, baina lurralde honetandenbora falta zaigu, batez bes-te 60 urte, eta orduan paradi-sura, garaia baino lehen inorkezagutu nahi ez duen paradisu-ra. Aita eta hiru anaiak ehizta-riak dira. Lehoi beldurgarria hil-tzera ateratzen dira egunero,hark hil zuen osaba eta hark hilzuen arreba zaharrena. Ez du-dala negarrik egin behar esatendidate, handia naizela dagoe-neko, eta malkotan isurtzenden ura ezin dela alferrik galdu.Ez dakit gaur lehoia hilko duten.Dena den, laster hilko d