Lnebidrag, faktablad fr arbetsgivare

 • Published on
  30-Dec-2016

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • Vad krvs fr att f ersttning?

  Du kan f ersttning om du uppfyller fljande krav:

  Du mste vara en privat eller offentlig ar-betsgivare.

  Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket mna-den efter att du har betalat ln.

  Du fr inte ha nringsfrbud eller skatte-skulder som lmnats till Kronofogden.

  Du fr inte ha betydande betalningsan-mrkningar.

  Du mste ha ett kollektivavtal eller ha teck-nat frskringar som i vsentliga delar r likvrdiga med kollektivavtalet i branschen.

  P verksamt.se hittar du information frn olika myndigheter om vad det innebr att vara f-retagare och vilka krav som stlls p dig som anstller personal.

  Arbe

  tsf

  rmed

  linge

  ns fa

  ktab

  lad.

  Arb

  etsg

  ivar

  e. 2

  017-

  11.

  Lnebidrag fr anstllningDu kan f lnebidrag fr anstllning om du anstller en person som har nedsatt arbetsfrmga p grund av en funktionsnedsttning. Anstllningen r en vanlig anstllning, men den ska vara anpassad efter de behov och frutsttningar den arbetsskande har. Syftet med ersttningen r att ka den arbetsskandes mjligheter att f eller behlla ett arbete dr hans eller hennes kompetens och frdigheter tas tillvara.

  Vem kan jag f ersttning fr?Du kan f ersttning om

  q du anstller en person som r arbetsskande och anmld som arbetsskande hos Arbetsfrmedlingen

  q du anstller en person som har lnebidrag eller skyddat arbete hos en annan arbetsgivare

  q du anstller en person som r lngtidssjukskriven frn en anstllning han eller hon inte kan g tillbaka till

  q en av dina anstllda brjar arbeta igen efter att ha haft hel aktivitetsersttning

  q arbetsfrmgan hos en av dina anstllda frsmras inom tre r och han eller hon har haft lnebidrag fr samma anstllning.

  Observera! Du kan inte f ersttning fr en person som har

  stort inflytande i verksamheten, till exempel en person som ingr i styrelsen eller r bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande. Undantag grs fr arbetsintegrerande sociala fretag.

  Du kan inte f ersttning om du har en enskild firma och anstller din make eller maka. Med make, maka menas ven sambo som du har eller har haft gemensamma barn med eller sambo som du tidigare varit gift med.

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  q

  q

  a

 • Arbe

  tsf

  rmed

  linge

  ns fa

  ktab

  lad.

  Arb

  etsg

  ivar

  e. 2

  017-

  11.

  Hur mycket fr jag i ersttning? Arbetsfrmedlingen beslutar om hur stor er-sttning du kan f. Beloppet pverkas av tv faktorer: Lnekostnaden fr den anstllda, det vill

  sga bruttoln, sjukln, semesterln, ar-betsgivaravgifter och premier fr avtalsen-liga arbetsmarknadsfrskringar. Du kan f bidrag fr den del av lnekostnaden som inte r hgre n en bruttoln p 18 300 kro-nor per mnad (heltid). Men den anstllda ska naturligtvis nd ha en ln som fljer branschens kollektivavtal.

  Den anstlldas arbetsfrmga. Fr att komma fram till hur mycket funktionsned-sttningen pverkar arbetsfrmgan gr Arbetsfrmedlingen en utredning tillsam-mans med dig och den anstllda.

  Du kan f ett utvecklingsbidrag fr kostnader upp till 130 kronor per dag. Kostnaderna r fr insatser som bidrar till att personens arbetsfr-mga utvecklas.

  Hur lnge kan jag f ersttning?Du kan vanligtvis f ersttning i upp till tta r. Det frsta beslutet om lnebidrag fr anstll-ning omfattar hgst ett r. Om den anstllda har fortsatt behov av anpassning frlnger vi beslutet.

  Vilka anstllningsformer kan den anstllda ha?Den anstllda kan vara tillsvidareanstlld eller ha en tidsbegrnsad anstllning. Han eller hon kan jobba antingen heltid eller deltid.

  Vilken ln och vilka frskringar har den anstllda rtt till?Du ska ge den anstllda ln och andra anstll-ningsfrmner enligt det kollektivavtal som finns i branschen. Om du inte har kollektivavtal ska den anstllda nd ha ln och frmner som i vsentliga delar r likvrdiga med kol-lektivavtalet. Detta innebr att du ocks ska teckna frskringar fr den anstllda. Du beh-ver dremot inte teckna ngon tillggssjukfr-skring eller omstllningsfrskring.

  Fr privatanstllda arbetare tecknar du alla frskringar hos Fora. Det finns i dag inga god-knda alternativ till Foras frskringar.

  Fr privatanstllda tjnstemn ska du teck-na fljande frskringar:

  Arbetsskadefrskring TFA Grupplivfrskring TGL Tjnstepensionsfrskring.

  Arbetsskadefrskringen tecknar du hos Fora. Grupplivfrskringen och tjnstepensionsfr-skringen kan du teckna hos flera olika frsk-ringsbolag. Vi p Arbetsfrmedlingen berttar grna mer om vilka frskringar och frsk-ringsbolag som r aktuella.

  Vem gr vad?Du ansker om ersttningen hos oss p Arbetsfrmedlingen. Vi bedmer sedan om ar-betsplatsen och arbetsuppgifterna passar bra fr den arbetsskande. Vi beslutar ocks hur mycket du fr i ersttning och hur lnge du kan f ersttning. Du mste ha ftt beslut om erstt-ningen innan anstllningen kan brja.

  Vi gr sedan en verenskommelse tillsam-

 • mans med dig, den anstllda och fackliga repre-sentanter. I verenskommelsen ska det finnas en plan fr hur den anstllda kan ka sin ar-betsfrmga s att lnebidrag fr anstllning p sikt inte behvs. Kompletterande utvecklings-insatser, handledning och arbetshjlpmedel r exempel p sdant som kan ing i verenskom-melsen.

  Du ska lmna en kopia p anstllningsavta-let till oss. Dr ska det st att lnen och andra anstllningsfrmner fljer branschens kollek-tivavtal. Fr att du ska kunna f din ersttning behver vi kopian senast en mnad efter att den anstllda har brjat sin anstllning. Vi behver ocks en kopia p frskringsbrevet som talar om att den anstllda har ett godknt frsk-ringsskydd.

  Arbetsfrmedlingen fljer regelbundet upp anstllningen med lnebidrag och r ett std fr bde dig och den anstllda. Du har ett an-svar att se till att arbetsmiljn r god och att arbetet r anpassat efter den anstlldas frut-sttningar. Nr du har anstllt en person med lnebidrag fr anstllning fr du inte placera honom eller henne i ngon annan verksamhet n den vi har kommit verens om eller hos en annan arbetsgivare.

  Hur betalas ersttningen ut?Du fyller i din rekvisition efter varje arbetsm-nad och efter att du utbetalat lnen till den an-

  stllde. Lnen betalar du ut enligt dina vanliga lnerutiner.

  Tnk p att varje rekvisition har ett frfal-lodatum skicka drfr in din redovisning i tid s att vi har den senast det datum som str p blanketten (dock senast 180 dagar efter arbets-mnadens slut, kolla vad som str p rekvisi-tionsblanketten). Du begr ersttningen varje mnad p en srskild blankett eller via internet senast 180 dagar efter arbetsmnadens slut. Arbetsfrmedlingen betalar sedan ut beloppet mnadsvis i efterskott.

  Vad hnder om jag inte kan flja min del av verenskommelsen?Om du inte kan flja det som str i verenskom-melsen kan du bli tvungen att betala tillbaka den ersttning du har ftt. Kontakta oss drfr s fort som mjligt om det har hnt ngot som gr att du inte kan flja verenskommelsen.

  ReglerFrordning (SFS 2017:462) om srskilda insatser fr personer med funktionsnedsttning som medfr nedsatt arbetsfrmga

  Frordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

  Lag (SFS 1982:80) om anstllningsskydd

  Ring oss p 0771-416 416 om du vill veta mer. Du kan ocks beska nrmaste arbetsfrmedling eller g in p arbetsformedlingen.se

  Arbe

  tsf

  rmed

  linge

  ns fa

  ktab

  lad.

  Arb

  etsg

  ivar

  e. 2

  017-

  11.

Recommended

View more >