Love tri@ngle, hoofdstuk 11-15

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De bijna 17-jarige Luna is zenuwachtig. Ze heeft een date met Angel, die ze via internet heeft leren kennen. De minuten verstrijken, maar hij komt niet opdagen. Luna baalt. Dan heeft ze een grappige ontmoeting met Alex, die hetzelfde boek blijkt te lezen als zij. Hij is knap en geestig. Als Luna wil weggaan komt Angel het caf binnen rennen. Het spijt hem verschrikkelijk dat hij te laat is. Lunas date heeft niet n maar twee geweldige jongens opgeleverd. Wat nu? Maar niet alleen Luna heeft haar oog op hen laten vallen...

Transcript

 • 80

  Hoofdstuk 11

  Een vrijdagavond in maartVol inspiratie komt hij thuis. Hij heeft zin om te schrijven. Vlug zetAlex zijn computer aan om zich op zijn roman te storten. Julian enNadia wachten op hem in Achter de muur. Seksscne? Misschien.

  Morgen gaat hij zijn plan uitvoeren. Hij hoopt dat Agustn allessnel klaar heeft. Die man bewijst hem echt een grote dienst! Alweet hij absoluut nog niet wat eruit komt, het is een absurd idee,maar zijn intutie zegt hem dat het goed kan uitpakken. Hij heeftniets te verliezen.

  Voor hij Word opent, checkt hij nog even de berichten op msn.Een onbekende wil hem toevoegen. Hij accepteert.

  Het is een meisje. Haar msn-naam, Luna, staat er in duizendkleuren. En verder: Vlinders dansen in mijn buik. hvj. Bedanktvoor alles.

  Zou het het meisje uit de Starbucks zijn? Ze is aangemeld. Zalhij haar schrijven? Maar zij is hem voor.

  Hallo, wil je met me chatten?Alex denkt even na. Hij heeft echt veel zin om te schrijven. Maar

  zijn nieuwsgierigheid wint het. Ja hoor, al weet ik niet precies wieje bent.

  Herken je me niet?Ik heb een flauw vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Ga je

  me niet vertellen wie je bent?

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 80

 • Ik ben Luna, dat zie je toch wel?;-)Dat had ik ook wel gezien, maar ik ken geen Luna.Ik weet lekker wel wie jij bent.Ja, duh, jij hebt me toegevoegd.Omdat jij me je adres gaf. Of eigenlijk heb je het voor me opge-

  schreven.Zij is het! Ah, dan ben je het meisje uit het caf. Ik wist niet meerdat ik je mijn adres had gegeven. liegt hij.

  Ja hoor.;-)Nou, ik ben Alex.Ik Luna.

  En nu? Hoe moet het gesprek nu verder? Beiden zijn ze even stil.Ten slotte besluit Alex de makkelijkste weg te kiezen. Heb je hetboek al uit?

  Het spijt me dat ik je mijn liefje noem? Nee. Ik was net aan het le-zen voor ik je toevoegde.

  Ah.Een, eh, leuk gebaar van je, trouwens. Ik bedoel dat je je adres

  in het boek schreef en het omruilde.Alex wordt rood. Lacht ze hem nu uit? Nee. Ze heeft hem im-

  mers toegevoegd. Dat was niet zomaar, toch? Zo ben ik nou een-maal.

  LOLWaarom lach je nou?Om jou. Omdat je zo bent.Ik herinner me dat jij degene was die een schuimsnor boven je

  lip en op je neus had van wat je ook maar aan het drinken was. Endegene die haar hoofd tegen de tafel stootte bij het opstaan.

  Daar herinner ik me niks meer van.Dan heb je een slecht geheugen.Ik heb het heel druk gehad.Met het lezen van het boek?Eerder met het beleven ervan.

  81

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 81

 • Dat laatste begrijpt Alex niet, maar hij vraagt niet wat ze ermeebedoelt. Wat vind je ervan?

  Dat vroeg je me gisteren toch ook al?Ja, maar jij ging telefoneren.Ja, maar toen ik terugkwam was jij degene die wegging.Ik moest naar les.Wat voor les?Saxofoon.Speel je saxofoon? Wat gaaf!Ik hou gewoon van muziek. Over muziek gesproken, check dit

  eens: es.youtube.com/watch?v=4w7ShnVt3dELuna opent hem. Het is een montage van Het spijt me dat ik je

  mijn liefje noem met een supermooi Italiaans lied op de achter-grond. Gedurende vier minuten en eenentwintig seconden genie-ten ze allebei van de video.

  Geweldig! schrijft Luna, terwijl ze hem opnieuw afspeelt. Heb jijdie clip gemaakt?

  Ja, al heeft de muziek niks met het boek en de film te maken.O, is het boek ook verfilmd?Zeker, dat zijn de beelden die je ziet. Maar het nummer is van

  Massimo Di Cataldo en het heet Scusa ma ti chiamo amore.Luna schrijft niets, maar bekijkt de video nog een keer. De muziekis prachtig. Het is gewoon geweldig. Ze wil het nog een keer aan-klikken als haar oog op het klokje van haar computer valt. Het isheel laat en Angel heeft haar nog steeds niet gebeld.

  Zonder iets aan Alex te schrijven pakt ze haar mobiel en beltAngel. Niks. Zijn telefoon staat uit. Waar zou hij zijn?

  Ze voelt zich slap en haar armen voelen zwaar. Haar ogen prik-ken en ze krijgt het gevoel dat haar keel wordt dichtgeknepen. Watzou hij aan het doen zijn?

  Hallo, ben je er nog? is de zin die ze leest als ze een paar minutenlater weer achter haar computer gaat zitten. Opeens heeft ze ner-gens zin meer in. Ze mist Angel, ze wil zijn stem horen. Nu ze hem

  82

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 82

 • op geen enkele manier te pakken kan krijgen, voelt ze zich totaalmachteloos.

  Ja, ik ben er nog. Sorry, ik werd gebeld. liegt Luna. Ik moet trou-wens stoppen.

  Ja, ik ook. Het is al laat en ik moet morgen vroeg op.Op zaterdag? Heb je dan ook les?Nee, maar ik moet iets ophalen.Nou, dan zal ik je niet langer vervelen. Slaap lekker.Dat is jammer. Ze gaat stoppen. Niemand weet hoelang het

  duurt voor ze weer contact hebben. Wat voor indruk zou Luna vanhem hebben? Hij wil haar graag beter leren kennen. Dan krijgtAlex een idee. Zou hij het Luna durven vragen? Hij twijfelt evenvoor hij het besluit neemt.

  Luna, voor je weg bent... heb jij morgenochtend iets te doen?Verrast leest ze de vraag van die jongen. Ze vindt hem wel leuk.

  Hij is niet alleen superknap, hij is ook aardig en ze vindt zijn ma-nier van chatten grappig. Maar die laatste vraag brengt haar vanhaar stuk. Waarom vraag je dat?

  Ik heb iemand nodig die me morgenochtend ergens mee kan hel-pen.

  Waarmee dan?Spreek met me af en je zult het zien.Dus je wil dat ik op een zaterdagochtend met je meega, terwijl

  ik je amper ken, en je vertelt me niet wat we gaan doen? Vind je datniet een beetje raar?

  Als je het zo bekijkt is het wel raar... Maar ik wil toch dat je mee-gaat.;-)

  Luna is helemaal verbouwereerd. Hij durft! Maar eigenlijk is zeheel nieuwsgierig. Hij is absoluut geen slecht gezelschap. Boven-dien heeft ze morgenochtend niets te doen. Ze had met Angel wil-len afspreken, maar het is al zo laat, dat gaat niet meer lukken. Hetis geen slecht idee om een vriend te helpen, toch? Maar is die jon-gen wel een vriend? En wat voor soort hulp dan? Wat een raadsel-achtig gedoe.

  83

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 83

 • Ik weet niet, Alex, kun je me echt niet zeggen waar het om gaat?Nee, je zult me moeten vertrouwen.Luna zucht. Ze staat op, pakt haar telefoon en probeert Angel

  nog een keer te bellen. Weer die stem die zegt dat het nummer datze probeert te bellen uit staat of geen bereik heeft. Boos en ver-drietig smijt ze het toestel op haar kussen.

  Ok dan. Waar spreken we af en hoe laat?Doet ze het? Alex kan het niet geloven. Ze doet het! Vlug typt

  hij het adres van de plek waar ze elkaar morgenochtend om tienuur zullen ontmoeten, en hij legt uit hoe ze daar kan komen.Opeens is hij superblij, al weet hij zelf niet waarom.

  Ik hoop dat het geen grap is. voegt Luna nog toe.Dat is het niet. Ik vind het echt fijn dat je me komt helpen.Je gaat me tot morgen in spanning houden, h?Ja.Nou, ik zal niet langer aandringen. Ik heb eindelijk iemand ge-

  vonden die nog koppiger is dan ik.Ik ben niet koppig.Welles.Nietes.Zie je wel?Nou, misschien een beetje.Ze glimlachen tegelijkertijd, allebei op hun eigen kamer, zonder

  te weten dat de ander ook glimlacht. Een paar seconden lang denktLuna niet aan Angel en alles wat er de afgelopen twee dagen ge-beurd is.

  Ok, Alex, ik zie je morgen.Geweldig. Ik zal op je wachten. Slaap lekker.Slaap lekker. xxx.xxx.Luna zet msn uit. Dan luistert ze nog een keer naar het nummer

  van Massimo Di Cataldo. Ze gaat op haar bed liggen en valt inslaap met haar mobieltje onder haar kussen.

  84

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 84

 • Alex blijft achter zijn computer zitten. Door dit chatgesprekheeft hij nog meer inspiratie gekregen. Onder het schrijven kan hijaan niets anders denken dan aan de volgende ochtend. Ja, morgenzou best wel eens een geweldige dag kunnen worden.

  Dezelfde vrijdagavondKatia rijdt in haar roze Audi cabrio door de straten van de stad.Naast haar zit Angel. Ze hebben nog bijna geen woord gewisseld.Af en toe kijkt ze hem zijdelings aan. Hij lijkt niet blij, eerder ver-ontrust.

  Ze zijn op weg naar de redactie. Het verkeerslicht staat op rood.De auto komt tot stilstand. Nu kijkt Katia niet meer naar de weg,maar naar hem.

  Ben je boos?Angel zwijgt. Hij kijkt haar niet aan.Nou dat is dan duidelijk, je bent boos, moppert Katia. Ze grijpt

  het stuur met haar beide handen stevig beet.Het licht springt op groen en met gierende banden trekt de roze

  Audi op.Ik ben niet boos, zegt Angel ten slotte.Het lijkt er anders wel op.Het is gewoon...Katia gaat plotseling op de rem staan. Ergens waar ze niet mag

  parkeren zet ze de auto dubbel neer. Angel kijkt onthutst op. Wegaan niet verder voor je me hebt verteld wat er aan de hand is.

  Nou... het slaat waarschijnlijk nergens op...Zeg het nou maar.Waarom gaf je me een zoen?De uitdrukking op haar gezicht verandert. Er verschijnt een ge-

  ruststellende glimlach. Is dat het? Je snapt niet dat ik je op je mondzoende.

  Dat is toch niet raar? Niet alle meisjes die je net hebt leren ken-nen geven je zomaar een kus op je lippen.

  85

  13292_13292 11-3-13 10:23 Pagina 85

 • Ik had je van tevoren moeten waarschuwen. Zal ik de volgendekeer eerst een aankondiging sturen? grapt ze.

  Ik vond het niet leuk. Angel fronst zijn wenkbrauwen.Niet boos worden. Het was gewoon een aardig bedoeld kusje,

  verder niks.Doe je dat altijd, mensen aardig bedoelde kusjes geven?Katia kijkt naar boven en doet alsof ze moet nadenken. Nou...

  met jou erbij zit ik op... vierenzestig, antwoordt ze en ze giechelteven. Als ze zijn verwijtende blik ziet, wordt ze weer serieus. Angel,pieker er nou niet meer over, ik deed het in een opwelling, een liefgebaar, meer niet.

  Angel is er niet zo zeker van. Het kan best zijn dat Katia nu netdoet of het iets onbeduidends was waar ze niet over na had ge-dacht. Maar ze heeft hem mooi wel op