Loyalty Program - Mejl

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Loyalty program mejl

Transcript

 • IKMF Serbia

  Program kojim nagraujemo nae lanove za uee u aktivnostima

  IKMF Serbia

  LOYALTY PROGRAM

  INTERNATIONALKRAV MAGA FEDERATION - SERBIA

 • UVODKOJI SU CILJEVI PROGRAMA LOJALNOSTI

 • Program lojalnosti koji je iniciran u IKMF Serbia usmeren je iskljuivo na postojee lanove. Duboko smo uvereni da je na odnos dvosmerna ulica. Ono to mi hoemo da izgradimo je dugotrajan odnos, sa dvosmernom komunikacijom i uvaavanjem u svim segmentima. Bez skrivene agende. Jednostavno, elimo da na svakom koraku bude vidljivo da smo duboko posveeni svojim lanovi-ma i njihovo zadovoljstvu.

  Na poverenje koje ste nam poklonili kada ste prvi put uli u salu, odgovaramo poverenjem. Program lojalnosti je izraz toga. Svrha programa lojalnosti je prepoznavanje vrednosti svakog lana i stvaranja oseaja da ih i organizacija i pojedinci koji predstavljaju organ-izaciju uvaavaju i da cene njihovo angaovanje i trud.

  ira slika koju elimo da postignemo programom lojalnosti je percepcija nae organizacije kao inovativne, moderne, dinamine, otvorene organizacije koja svojim lanovima uvek prua uslugu vie i dodatnu vrednost.

 • Na program lojalnosti se sastoji iz 3 nivoa :

  Jezgra Omotaa Promocija

  Jezgro je srce naeg programa. Jezgro sadri elemente koji su najinteresantniji i od kojih lanovi imaju najdirektne koristi. To su lan meseca, program znaki i popust.

  Omota podrazumevaju aktivnosti koje imaju za cilj da podre aktivnosti jezgra. Ukljuuju posebnu cenu za odreene aktivnosti ( poput seminara ), poklone iznenaenja, besplatno uee na jednom seminaru nakon petog uea i davanje novca u dobrotvorne svrhe. Promocije su zabavni, kreativni elementi programa lojalnosti. Odravae se periodino, pod posebnim pravilima i bie

  direktno vezane za nae aktivnosti.

  U brouri emo se baviti iskljuivo elemen-tima Jezgra jer oni najvie dotiu lanove. O svim dodatnim elementima programa, lano-vi e biti upoznati na vreme.

  Jezgro Omota Promocije

  STRUKTURA PROGRAMA LOJALNOSTI

  1.

  PAR REI O STRUKTURI

  Prilikom dizajniranja programa vodile su nas dve pretpostavke. Program mora da bude jednostavan. I da program ne sme da optereuje lanove, odnosno da mora da se odvija paralelno sa postojeim aktivnostima.Verujemo da smo u tome uspeli. I to ete uvideti ve na samom poetku programa.

 • Znake

  Popust

  lan meseca

  Affinity

  Posebna cena

  Iznenaenje

  kupi 5/1 freePeriodine i raznovrsne

 • ELEMENTIJEZGRA

  2.

  U svakoj sali se na poetku meseca vri izbor vebaa koji se najvie istakao i koji je najvie napredovaou toku prethodnog meseca. I on/ona dobija nagradu. Neto to e biti korisno za trening. Ne odustajemo od individualnog pristu-pa svakom vebau. elimo da znate da pratimo va trud. I da se pravi trud uvek nagrauje.

  Jo jedan popust za redovne lanove. Svako ko je lan IKMF Serbia jednu celu sezonu, dobija popust na lanarinu od 20% i ima mogunost prisustva na neogranienom broju treninga u toku meseca. Cenimo vae poverenje. I verujemo da je potrebno da to znate. I da treba da dobijete neto zauzvrat.

  Svaka znaka nosi odreeni broj poena. Kada sakupite odreeni broj poena moete iz zameni-ti za poklon. Najbolje od svega je to je program kompatibilan sa naim aktivnostima tako da ne zahteva da dodatno izdvajate vreme. Iako su aktivnosti i inicijative osmiljene za vas, elimo da jasno stavimo do znanja da cenimo vae uee u njima.

  LAN MESECA POPUST ZNAKE

 • SPARING 3X

  SPARING TRENING

  GITSEMINAR

  GLOBAL TEAM

  3 GIT SEMINARA

  KRAVCHALLENGEPOBEDNIK

  SPARING 10X

  KRAVCHALLENGE 10X

  KRAVCHALLENGE15X

  KRAVCHALLENGE3X

  20p

  20p20p

  30p 40p 20p 30p 40p

  5 GIT SEMINARA

  GOSTUJUCIINSTRUKTOR

  TRENING U SVIM SALAMA

  30p 50p 100p 150p

  20p 40p30p

  TEMATSKITRENING

  Theme

  3 TEMATSKA TRENINGA

  5 TEMATSKIH TRENINGA

  UCESNIKKURSA

  SEMINAR UINOSTRANSTVU

  KURS UINOSTRANSTVU

  150p200p80p

  PREGLEDZNAKI Znake su sigurno najzanimljiviji i najinovativniji deo naeg programa lojalnosti. Ideja je bila da znakama obuhvatimo sve postojee aktivnosti i one koje planiramo da uvedemo u bliskoj budunosti. Pregled Vam prua mogunost da se upoznate sa znakama, brojem poena koji nosi svaka od njih i koje akcije treba preduzeti kako bi se osvojila znaka.

  Ono to je relevantno za celokupni program je to to je koncipiran tako da ne zahte-va dodatni trud. Poene i znake, dobijate praktino kroz aktivnosti u okviru vaeg treninga.

 • 30p30p

  9 MESECI UNAPRED

  9

  6 MESECIUNAPRED

  6

  3 MESECA UNAPRED

  3

  3 MESECA UNAPRED

  REDOVAN PLATISA3 MESECA

  REDOVAN PLATISA6 MESECI

  REDOVAN PLATISA9 MESECI

  60p45p50p 100p 30p

  INDIVIDUALNITRENING

  12 TRENINGAU TOKU MESECA

  22 TRENINGA ZA 2 MESECA

  5p* 20p

  33 TRENINGAU 3 MESECA

  50p 30p*

  INSTAGRAMZNACKA

  SOCIAL MEDIAZNACKA

  5p 30p

  WebShop

  2000din uWEB SHOP-u

  GOOGLE +ZNACKA

  PINTERESTZNACKA

  TWITTERZNACKA

  FACEBOOK ZNACKA

  YOU TUBEZNACKA

  5p 5p 5p 5p 5p

  20p 30p10p

  3 TRENINGA NA OTVORENOM

  TRENING NAOTVORENOM

  10 TRENINGANA OTVORENOM

  50p 20p 40p 20p

  NEWSLETTERPRIJAVA

  @

  BENCHMARKREKORD

  KRAV MAGARADIONICA

  TIMSKAZABAVA

  30p 40p

  DOVEDI PRIJATELJA

  UCLANIPRIJATELJA

  20p 30p

  TRENING U PRIRODI

  3 TRENINGA U PRIRODI

  5 TRENINGA U PRIRODI

  10p

  VISEBOJFITNES TAKMICENJE

  TAKTICKOTAKMICENJE

  15p 15p 20p 20p

  POBEDNIKTAKMICENJA

  TIMSKIRUCAK

  TIMSKIOBROK

  30p 15p

 • 30p50p 20p

  e

  ZLATNI KORISNIK

  SREBRNIKORISNIK

  PLATINUM KORISNIK

  P1LEVEL

  P3 LEVEL

  P2 LEVEL

  10p100p 150p 40p

  P4 LEVEL

  P5LEVEL

  UCESNIKKAMPA

  50p 70p

  LETNJIKAMP

  ZIMSKI KAMP

  CHECKIN

  10p 20p 5p* 30p 30p

  CLANSEZONE

  MVP

  CLANMESECA

  AFFILIATECLAN

  CHECK IN U SVIM SALAMA

  100p20p 40p

  PREDAVANJE 3 PREDAVANJA

  20p

  60p 30p 30p 30p50p

  60p 60p50p40p 40p20p

  HAPPYFRIDAY

  VOUCHER

  3X HAPPYFRIDAY

  10X HAPPYFRIDAY

  HAPPY FRIDAYPOBEDNIK

  10PREDAVANJA

  ZAJEDNICKIPODUHVAT

  3 ZAJEDNICKAPODUHVATA

  5 ZAJEDNICKIH PODUHVATA

  NOVAJLIJA - 3 MESECA

  STEGONOSA - 1 SEZONA

  VETERAN -2 SEZONE

  FOTO TAKMICENJE

  3 FOTO TAKMICENJA

  10 FOTOTAKMICENJA

  POBEDNIK FOTOTAKMICENJA

  10p 20p20p20p

 • PRAVILAUEA

  3.

  1200650 1800 2400 3200

  slika

  Ovo je tek poetak funkcionisanja programa. Namera nam je da vremen-om poveavamo izbor nagrada. Kako bi one to bolje zadovoljile vae potrebe.

  Program lojalnosti je namenjen svim lanovima. Deo programa posta-jete samim ulanjenjem u IKMF. Kako bi smo program lojalnosti uinili zanimljivim, pored inovativnog naina sakupljanja poena, nastojali smo da ukljuimo atraktivne nagrade.

  KRAV MAGA MAJICA

  KRAV MAGA KAKET

  PAKET ZA TRENING 2 PAKET ZA TRENING 3

  PAKET ZA TRENING 3

  PAKET ZA TRENING 1

  KM

  KRAV

  POLO MAJICA

  KRAV MAGA ORC

  PAKET ZA TRENING 3

  BESPLATAN MESEC

  ORC ( MMA STYLE )

  12 INDIVIDUALNIH MESEC GRUPNIH IINDIVIDUALNIH

  KRAV MAGA RUKSAK

  FREE GIT SEMINAR

  POENA POENA POENA POENA POENA

  RUKAVICE

  KRAV

 • PREBACIVANJENA VII NIVO

  IZBOR I PREUZIMANJENAGRADA

  OBAVETAVANJE OSTATUSU

  Kada korisnik dostigne odreeni broj poena prelazi u vii razred. Prelaskom u vii razred svaka osvojena znaka se vrednuje vie i postaju dostupne povoljnije promocije i uslovi za uee u naim raznovrsnim aktivnostima. Ve sa 1800 poena raunajte na +5 poena za svaku znaku i posebne ponude za va razred.Kada dostignete 2800 poena, dobijate +10 poena za svaku novu znaku, posebne ponude i povlastice koje sa sobom nosi razred/status.

  Nagrade se dodeljuju po automatizmu. im sakupite odreeni broj poena moete ih zameniti za nagradu. Nakon toga se vai poeni anuliraju i kreete iznova. Nagrade se uruuju na poetku meseca, kada se i vri auriranje statusa svakog lana. Nagradu lan meseca dodeljujemo do 5. u mesecu za prethodni mesec. Popust na lanarinu je automatski i aktivira se im ste na lan jednu punu sezonu, odnosno 10 meseci.

  U prvoj fazi izgradnje sistema koji treba da podri funkcionisanje programa lojalnosti, obavetavanje o statusu e se vriti na email. Na poetku svakog meseca ete dobijate email koji e sadrati obavetenja o osvojen-im znakama i ukupnom broju poena.

  U drugoj fazi, izgradiemo korisniki deo sajta. Svaki lan e dobiti korisniko ime i lozinku. Na svom profilu / panelu e vrlo lako moi da utvrdi postojei broj poena, kao i da pogleda dostignua iz prethodnog meseca

  123

  2800

  +2800

  1800 1

  2

  3+2800

  +1800

  POENA

  POENA

  POENA

  do 1800

 • PRATITE NAS

  Korisniki servis+381 64 207 63 83

  SKENIRAJ OVAJ KODI POSETI NA SAJT

  VIE INFORMACIJA : www.kravmaga.rs

  IKM

  F INTERNATIONALKRAV MAGA FEDERATION - SERBIA

  /IKMFSerbia /IKMFSerbia /IKMFSrbija /ikmfserbia /KravMagaSerbiaKravMagaSerbia