Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

 • Published on
  06-Apr-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  1/42

  LyssnandetskLinusLord

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  2/42

  Idag1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5. Metod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon/Diskussion

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  3/42

  Sy4e

  Geeninblickhuravlyssningisociavarumrkesfrfly4ning,frsljning

  GeexempelpinsikterfrnavlyssnplaneradkommunikaCon.

  Gee4ramverkfrhurmananvndmetod.

  GeCdfrCllmpningavavlyssningcase.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  4/42

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  5/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  -5%marknadsandel(ca-00miljon

  Tappatfrn2:aCll3:eplatsilskka...CllDietoke:-(

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  6/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  7/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  Frn31:aCll1:aplatsp1ridenfrtroendebarometern.

  10miljonerbackQ22011(220mi

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  8/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  9/42

  Allavillinteblivn

  enfisk.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  10/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  11/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  12/42

  E>parsakersom

  antagligeninteske

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  13/42

  vertropengag

  A4engagemangre4m4 A4engagemangrngotny4

  A4engagemangrvgenClllojalit

  vertropmnniskorsviljaa4eng

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  14/42

  Mls>ningmeda

  lyssna

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  15/42

  Marknadsfringen

  sy4en:

  1.

  2.

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  16/42

  Mls>ningenme

  lyssnara>fins

  VarumrketsrelaConCllkund

  VarumrketsrelaConCllsinomvr

  VarumrketspotenCal

  OpCmerapgendeinsatser

  OpCmerakommandeinsatser

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1 Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  17/42

  Cykelnfrplanera

  kommunikaon

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raison detre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  18/42

  Cykelnfrplanera

  kommunikaon

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Nulge

  Insats(byr)

  Uppfljning

  1. Raisond etre

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  19/42

  Lyssnandegerinsi

  lrdomarivarjest

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Nulge

  Insats(byr)

  Uppfljning

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  20/42

  Insikterochlrdom

  respekvesteg

  1

  2

  3

  5

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  21/42

  Huruppfa>asvi?

  Huruppfa4asvarumrket? PosiCvtvsnegaCvt

  Hurupplevsvrdetavprodukten/t Hgtupplevtvrdevslgt

  VilkakommunikaConsinsatsermr ...ochvilkamrksinteav?

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  f1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  22/42

  Huruppfa>asoch

  andra? Huruppfa4askonkurrerandevarum

  PosiCvtvsnegaCvt

  Shareofvoice(engagemang)

  Hurupplevsvrdetavderasprodu Hgtupplevtvrdevslgt Shareofvoice(rykte)

  Vilkainsatserharf4bstgenoms Frfly4ardevarumrketeller

  frsljningen?

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  23/42

  Behovochbeteen

  Ivilkenkontextnmnsvarumrket Nrmerbengen?

  Ivilkakanaler? JmfrovanmedposiCvavsne

  Ivilkenkontextnmnsvarumrketkonkurrenterna?

  Jmfrelser(expris/utbud/kva

  Shareofvoice(topofmind)

  Ivilkenkontextfinnsbranschdiskus Makro-ochmikroperspekCv

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  24/42

  Iderochkrik

  RealCdsmonitorering

  R&D-sCns Exproduktutvecklingellerprod

  KundtjnstsCns ExproakCvtelleruppfljningav

  Aggregerandeavanvndargenereregnakanaler

  Exivarumrkesfrfly4ning(h4p://www.youtube.com/watv=VKIcaejkpD)

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  R k h f1. Raisondetre

  http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4
 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  25/42

  Reakonerochfee

  avspecifikainsats PosiCvakontranegaCvareakConer

  Uppska4adkns-ochldersseg

  Viktainflytande

  Ivilkenkontextnmnsinsatsen? Nrmerbengen? Ivilkakanaler?

  OpCmeringsmjligheterfrpgen Uppfljningenbrjarprincipiell

  frstadag

  KvanCtaCvochkvalitaCvsammansopCmeringsmjligheterfrkomma

  LegiCmjmfrelsedata

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  1

  2

  3

  5

  O > ilk 4 k1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  26/42

  Oavse>vilketsy4ekomm

  harsfinnsdetanledning

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  T lik > > l1. Raisondetre

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  27/42

  Tvolikas>a>lyss

  irealdellerholissk

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Reald

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  28/42

  De>ablirfrhopp

  merkonkrete4er

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  29/42

  Verktygfr

  avlyssning/bevakn

  1. Raisondetre

  2 Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  30/42

  Detfinnsingava4enttasko4idag Braverktygsgstckaca70%

  StorskuggaverFacebook Sprktekniskabrister

  MankommerlngtpgraCsverkty Betalverktygsljeriblandsmink SmidigarapporunkConerrhu

  RealCdsmonitoreringavvissakana ExTwi4er

  Kortomverktyg

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Huvudsakliga med1. Raisondetre

  2 Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  31/42

  Bloggar Proffsbloggar

  Enskildaanvndare

  BBS ommunityspecifika Generella

  Nyheter Lsarkommentarer

  Twi4er RealCdsmonitorering Lnkningarfrn

  vrigamedier

  Fac

  You

  Huvudsakligamed

  anvndaverktyge

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Vilket verktyg ska1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  32/42

  Vilketverktygska

  anvnda?

  Tipsplsning: genomlysningavSocialMediaFa

  arCkelserie:h4p://www.socialfmedia/bevaka-dina-intressen-p

  genomlysningavSocialBusinesswww.socialbusiness.se/jamfore

  bevakningsverktyg-sociala-med

  2. Mls4ningar

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Grasverktyg fr a1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

  http://www.socialbusiness.se/jamforelse-av-bevakningsverktyg-sociala-medier/http://www.socialbusiness.se/jamforelse-av-bevakningsverktyg-sociala-medier/http://www.socialbusiness.se/jamforelse-av-bevakningsverktyg-sociala-medier/http://www.socialbusiness.se/jamforelse-av-bevakningsverktyg-sociala-medier/http://www.socialfactory.se/social-media/bevaka-dina-intressen-pa-internet/http://www.socialfactory.se/social-media/bevaka-dina-intressen-pa-internet/http://www.socialfactory.se/social-media/bevaka-dina-intressen-pa-internet/http://www.socialfactory.se/social-media/bevaka-dina-intressen-pa-internet/
 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  33/42

  Grasverktygfra

  kommaigng Bloggsk

  Twingly

  GoogleBlogSearch

  BBS Boardreader ForumsskfunkCon

  Nyheter Enironyhetssk Nyhetssajters

  skfunkCon

  Komple4eramedGoogle

  Twi T

  Fac

  You

  g

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Realdsmonitorer1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  34/42

  Realdsmonitorer

  grasverktyg

  IexempelvisiGoogle.comellerNetv(personalizeddashboardpublishingmanskapasinaegnafldenfrnma4fenb4reverblick.

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  35/42

  Metodfra>

  dokumenteraavly

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  36/42

  Kortommetod

  Manuellhandplggningkrvs! Oavse4ommananvndergraC

  verktyg

  AutomaCskasenCmentsfung AnvndgrnaExcelellerdylikt

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M et od

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Tidsbegrnsning av1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  37/42

  Tidsbegrnsningav

  ellerholisskavlys3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M et od

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser

  RealdInsatsdefinierat

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  38/42

  Dokumenteringav3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M et od

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon Definieravariablerfrvarumrketseparat,ex:

  Datum Mediaklla Pos/neu/neg Kn lder Kontext(hllppen)

  Produkt/varumrke Nmndakonkurrenter KopplingClleventuellinsats Inflytandeskala Frikommentar/uppfljning

  1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  39/42

  Visning:Marabou3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M et od

  6. Uppgi@

  7. PresentaCon

  Uppgi4: hur kan d1. Raisondetre

  2. Mls4ningar

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  40/42

  Uppgi4:hurkand

  llfraeracase?

  Varrvi?

  Hurkanvikommadit?

  rvipr8vg?

  Varumrketsrelaonllku

  VVarumrketspotenal

  Opmerapgendeochkommandeinsatser

  Huruppfa8asvi?

  Exiskun

  Existerandeochpotenellakundersiderochkrik

  Reakonerochfeedback

  avspecifikainsatser

  3. Insikter

  . Verktyg

  5 . M etod

  6. Upp gi@

  7. PresentaCon

  1.Huruppfa>asvi? Hur uppfa>as varumrket?5 Reakoner och feedback av specifika insatser

 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  41/42

  1

  2

  3

  5

  Huruppfa>asvarumrket? Posivtvsnegavt

  Hurupplevsvrdetavprodukten/tjnsten? Hgtupplevtvrdevslgt

  Vilkakommunikaonsinsatsermrksav? ...ochvilkamrksinteav?

  2.Huruppfa>asoch Huruppfa>askonkurr

  Posivtvsnegav

  Shareofvoice(en Hurupplevsvrdetav Hgtupplevtvrd Shareofvoice(ry

  Vilkainsatserharf>b Frfly>ardevarum

  3.Behovochbeteende Ivilkenkontextnmnsvarumrket?

  Nrmerbengen? Ivilkakanaler? Jmfrovanmedposivavsnegava

  Ivilkenkontextnmnsvarumrketllsamm Jmfrelser(expris/utbud/kvalit) Shareofvoice(topofmind)

  Ivilkenkontextfinnsbranschdiskussionen? Makro-ochmikroperspekv

  .Iderochkrik

  Realdsmonitorering

  R&D-sns Exproduktutvecklingellerproduktavveckling

  Kundtjnstsns Exproakvtelleruppfljningavkundtjnst

  Aggregerandeavanvndargenereratmaterialllegnakanaler Exivarumrkesfrfly>ning

  (h>p://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD)

  5.Reakonerochfeedbackavspecifikainsatser Posivakontranegavareakonerpinsatsen?

  Uppska>adkns-ochlderssegmentering Viktainflytande

  Ivilkenkontextnmnsinsatsen? Nrmerbengen? Ivilkakanaler?

  Opmeringsmjligheterfrpgendeinsats Uppfljningenbrjarprincipielltfrninsatsensfrstadag

  Kvantavochkvalitavsammanstllningfropmeringsmjligheterfrkommandeinsatser

  Legimjmfrelsedata

  http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4http://www.youtube.com/watch?v=VKIcaejkpD4
 • 8/3/2019 Lyssnandets "Konst" - Sociala Medier - Berghs 30e Nov

  42/42

  Hoppochlek!linus.lord@digitas-sw

  mailto:linus.lord@digitas-sweden.commailto:linus.lord@digitas-sweden.com