Mach Hoc Tong Hop

  • Published on
    10-Nov-2015

  • View
    15

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ko

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>www.facebook.com/sachdongyduoc </p><p>MCH HC TNG HP </p><p>Tc gi: Hong Duy Tn </p><p>LI NI U </p><p>Trong lm sng thc nghim, i vi cc thy thuc YHCT, mt trong nhng yu t chn on c coi l kh nht, l vic xem mch. Mch tng (hnh th ca mch) va l thc ti ( s, bt c) nhng cng rt tru tng. Xt v tng ngha ca mch, mi loi mch c th ch mt loi bnh khc nhau. Ngoi ra mch cc v tr khc nhau cng biu hin bnh l khc nhau. Th d: Mch Trm (thuc Thn - Thy), nu v tr b xch bn tay tri ( b v ca Thn) th rt tt nhng nu v tr b thn tay tri (thuc Tm) li rt nguy him, v l biu hin ca thy khc ha, bnh nng hn... Mun hiu ti sao cng mch Trm, b v ny th tt, b v khc li xu... i hi phi hiu bit v y l... </p><p>Sch chuyn v mch bng ting Vit hin nay tng i rt t v ngay c trong cc sch gio khoa cng ch bn s qua v cc b mch, kh p ng c nhu cu ngy cng c chiu hng mun nghin cu su hn v YHCT (trong c mch hc). </p><p>Hin nay, vi s tin b ca khoa hc k thut, nhiu nc nghin cu v s dng mt s my chn on mch. Vi pht trin nh v bo ca khoa thng cng ngh thng tin, rt c th trong tng lai, vic s dng my mc thit b hin i thay th i bn tay ca thy thuc trong vic xem mch. Tuy nhin, vn cn n s kho lo, tinh t ca bn tay thy thuc trong vic xem mch. V vy, chng ti cng s gii thiu mt cch tng quan v nhng thit b hin i dng trong vic h tr ghi nhn mch. Cc chuyn gia v my tnh nhn xt rng, khi chng mua mt my tnh, ra khi ca, c th my ca chng ta b tt hu ri. Cc thit b chng ti gii thiu by gi, c th ch vi nm na thi s tr thnh tt hu, nhng hy vng s phn no em n cho ngi c mt s nt chm ph v vic ng dng cc thit b mi trong vic ghi nhn hnh sng mch. </p><p>V vy, trong tinh thn nghin cu, hc hi, chng ti c gng tng hp li cc sch mch (a s da theo cc sch mch bng ting Hn) xa v nay, sp xp li thnh h thng trong tng vn chuyn su v mch. </p><p>Ni dung ca tng mch c trin khai di 9 tiu : </p><p>1- i cng: Nu ln phn xut x hoc nh ngha v tng loi mch . </p><p>2- Mch tng: Cch m t hoc hnh v biu din ca cc mch theo cc sch chuyn khoa. Trong phn ny, chng ti gii thiu thm (nu c th) hnh v biu din ca cc mch theo nhng sch mch hin i: trnh by ng biu din mch qua cc dng sng, c o bng cc my tng i hin i, gip ngi c c c s so snh hoc d nhn xt v cc sng mch. </p></li><li><p>2 </p><p>3- Nguyn nhn pht sinh mch: Da theo quan im ca cc sch xa v nay, theo YHCT ln YHH. Th d: Nguyn nhn pht sinh ra mch PH: </p><p>+ Theo YHCT c th do t kh xm nhp vo 3 kinh dng bc bch mch kh ra ngoi... </p><p>+ Theo YHH c th do lng mu ca tim tng ra c tng ln... </p><p>Nhng quan nim tuy khc nhau gia hai nn YHCT v YHH c th gip ngi c hiu r hn v nguyn nhn pht sinh ra loi mch . </p><p>4- Mch ch bnh: Mi mch, ty tng b v (thn, quan xch) khc nhau, c th biu hin loi bnh chng khc nhau... Cc y gia, qua kinh nghim, ghi chp tng i kh y ... y, chng ti ch tng hp li v sp xp theo th t thi gian ca cc tc phm trch dn. Th d cng v mch PH, theo lch s phi k n sch Ni kinh T Vn ri n Thng hn lun, Kim qu... </p><p>5- Mch ch kim mch bnh: Mi mch, khi kt hp vi mch khc, c th em li ngha bnh l khc nhau. Th d: mch Ph Sc ch cm phong nhit nhng Ph Khn li ch cm phong hn... </p><p>6- Mch v tr liu: Qua kinh nghim, cc nh mch hc tng hp c cc phc iu tr cho tng loi mch, lm c s cho vic lp lun v nghin cu v mch. </p><p>7- Cc li bn v mch: Trnh by cc quan im ring ca cc sch v mch c uy tn, k c nhng li bnh lun, tranh ci... gip hiu su hn v ngha v ng dng ca cc loi mch trong nghin cu v tr liu. </p><p>8- Cc y n lin quan n mch: Nu nhng kinh nghim thc tin ca cc danh y v cng l cch hay nht hiu r hn v l lun v ng dng mch trong chn on v tr liu. </p><p>9- S lin h: (nu c) gia mch vi cc mch khc gip cho d nhn xt v d nh. </p><p>V ti liu c hn, s hiu bit c chng mc m ti v mch qu rng... chc chn trong lc bin son kh trnh khi thiu st, rt mong nhn c nhng kin ng gp vic bin son c tt p v hon ho hn. </p><p>Bin Ho, ngy 01 thng 04 nm 2006. </p><p>HONG DUY TN </p><p>A- i cng </p><p>Ch MCH theo nguyn ngha c th hiu l: </p><p>1- Ch Mch () mt bn l ch Huyt () mt bn l ch Phi () (l ngnh, l chi phi, nhnh), ni rng mch l mt phi, mt ngnh ca huyt, trong , huyt lu thng. </p></li><li><p>3 </p><p>2- () Mt bn l ch Huyt () mt bn l ch Vnh () l lu di, ni c mch (c huyt), cn mch th c th cn sng lu di (mt mch, mch khng p na l cht). </p><p>3- Mt bn l ch Nguyt (ng ra l b Nhc ) mt bn l ch (Vnh ) l lu di, ni c mch th sng lu ( khng cn mch th cht). </p><p>Nh vy, theo YHCT, mch l biu hin ca Kh, Huyt, lu hnh ngy m khp c c th con ngi. </p><p>Theo YHH, mch l ln sng p huyt, t tim chuyn ra ng mch, lan truyn di theo ng mch vi tc bnh thng l 9m/giy. </p><p>Theo YHCT, chn mch l thy thuc dng ngn tay ca mnh, bt mch ca ngi bnh phn bit mch tng ri kt hp vi cc php Vng (nhn), Vn (nghe), Vn (hi), chn on m dng biu l, hn nhit, h thc ca bnh chng. </p><p>Gi Tr Ca Vic Chn Mch </p><p>- Sch 'Trung y hc khi lun' ghi: "Chn on mch tng c th hiu r c s bin ha ca bnh t, theo m phn bit chng hu, mt khc li c th d c s thng hoc bin ca kh huyt, theo m suy on c s thnh suy ca chnh kh, lm cho thy thuc c th nm vng c chiu hng tiu trng trn lm sng". </p><p>- Thin 'Nghch thun' (Linh khu 55) ghi: "S thnh suy ca mch l xt bit c s h hoc thc, hu d hoc bt tc ca kh". </p><p>- Thin 'Phng thnh suy lun' (T vn 80) nu ln c th gi tr ca vic chn mch: "... em nhng tnh hnh t m xem xt c m tng hp li, suy tm s bin ha ca m dng, hiu r bnh tnh ca ng tng, rt ra c kt lun ng n ri cn c vo im ct yu ca h thc, ng chn, ng phn on". </p><p>B- Lch S Mch Hc </p></li><li><p>4 </p><p>- Cun sch c nht cp n mch l cun 'Ni kinh T vn' ( khong 200 - 300 nm trc Cng nguyn), ng k nht l cc thin: 'Mch yu tinh vi lun (T vn 17), Bnh nhn kh tng lun (T vn 18), Kinh mch bit lun (T vn 21), Mch gii ( T vn 49), Th thung dung lun (T vn 76)... </p><p>- Khong th k th 5 trc Cng nguyn, Tn Vit Nhn (Bin Thc) trong tc phm 'Nan kinh' ra 24 Nan (trong tng s 81 Nan) bn v mch. </p><p>- Th k 2-3 sau Cng nguyn, Trng Trng Cnh, trong sch 'Thng hn lun' v 'Kim qu ngc hm kinh' ghi li kinh nghim v nhn nh v tng loi mch v chng. </p><p>- Th k th 3, Vng Thc Ha ln u tin h thng ha ton b mch hc trong tc phm 'Mch kinh'. </p><p>- i nh Nguyn, c hai quyn sch v mch ng c ch n l: </p><p>1- 'Khit C ch Thc Ha mch hc' ca Trng Nguyn T (Trng Khit C) ch gii v sch mch ca Vng Thc Ha. </p><p>2- 'Mch chng ch chng' ca Chu an Kh bn v mch v chng. </p><p>- i nh Minh (1368) ti liu v mch c: </p><p>Chn gia chnh nhn ca L Trung T (L S Ti). </p><p>Mch l minh bin ca L Qu. </p><p> ch mch chng ph trng ca Trng Th Hin. </p><p>Tn H mch hc ca L Thi Trn. </p><p>Chn mch i ch ca Chc Nhc. </p><p>T chn php ca Trng Tam Dng. </p></li><li><p>5 </p><p>- i nh Thanh (1644) sch bn v mch c: </p><p>Mch hc hp bch ca Trm Kch. </p><p>Chn mch tam thp nh bin ca Qun Ngc Hnh. </p><p>Mch l v tham ca T Chi Tun. </p><p>Mch hc ch thch ca Vng Vn K. </p><p>Mch php nhin tri ca Tin Kinh Lun. </p><p>Mch chng iu bin ca H Chnh. </p><p>Tr t mch hu chng ca Du Chnh Tip. </p><p>T chn quyt vi ca Lm Chi Hn. </p><p>Hot nhn tm php chn thit knh ca Lu D Nhn. </p><p>- L S Ti (1624) cng dnh hn mt chng ('T Ngn Mch Quyt' trong sch 'Y tn tt c') bn v mch. </p><p>- Trng Cnh Nhc (1624) trong b 'Cnh Nhc ton th' cng c hn mt chng 'Mch thn' bn kh su v mch. </p><p>Th k 18 vi b 'Y tng kim gim' Ng Khim v cc cng s c hn mt tp 'T chn tm php yu quyt' bn v mch... </p><p>Qua th k 20, vi nhng tin b v khoa hc k thut, nhiu hc vin Trung Y ni ting nh Thng Hi, Bc Kinh, Qung Chu, Thnh ... dng cc thit b hin i o v ghi li c cc dng sng mch, ng thi cng nu ln c s tng quan gia mch v cc chc danh bnh l theo thut ng y hc hin i... </p><p>Ti Vit Nam, vo th k 18, Nguyn B Tnh (Tu Tnh) trong sch 'Hng ngha gic t y th' c nhiu ch bn v mch. V Hi Thng Ln ng, trong chng 'Y gia quan min' cng c hn mt phn bn v cc mch v cch xem mch... </p></li><li><p>6 </p><p>Ring sch chuyn v Mch ( ting Vit), c rt t: </p><p>Phng php xem mch ng phng ca Nguyn Vn Minh. </p><p>nh Ninh ti hc mch ca L c Thip. </p><p>Cm nang mch hc ca Nguyn Khc Nhn. </p><p>Mch l v phng dc ca Nguyn Hu Khai. </p><p>Sch dy xem mch ca Nguyn An Nhn, in 1942. </p><p>C- C CH CA MCH </p><p>a- Theo Y Hc C Truyn </p><p>- Thin 'Tuyn minh ng kh lun' (T vn 23) ghi: 'Tm ch mch', da vo cu ny, sch 'Mch hc ging ngha' gii thch nh sau: "Mch vi Tm c quan h vi nhau theo tng nhp th. Tm li c quan h mt thit vi ton b c th. V vy, c th b bnh chc chn s nh hng n mch". </p><p>- Thin 'Mch yu tinh vi lun' (T vn 17) ghi: "Mch l ph ca huyt, mch Trng th kh c trng, mch on th kh b bnh, mch Sc th tm phin, mch i th bnh ang tin trin...". </p><p>- Sch 'Mch hc ging ngha' gii thch ca thin 17 sch T vn nh sau: "Mch l ph ca huyt, Vinh kh da vo m i trong mch, V kh da vo m i ngoi. Mch theo kh i, huyt theo mch chy. Vinh V iu ha, kh v huyt thng ng, l ngi bnh thng". </p><p>b- Theo Y Hc Hin i </p><p>Qua nghin cu mt s mch YHCT bng cc thit b hin i, sch ' Tn bin Trung y hc khi yu'(1973), 'Trung y hc c s' (1974) v sch 'Trung y bin chng lun tr ging ngha' (1976) cng nhn nh: "Nhng lin quan v hnh nh in tim, ting tim ghi ng thi vi ng cong ng mch cnh v ng mch quay ni ln trng lc tng hoc gim ca mch... lm nh hng trc tip n s thay i hnh thi ca mch... </p><p>Nhng s thay i , hoc do bnh ca tim mch gy ra hoc do bnh ca ton thn tc ng n tim mch gy ra. Ngoi ra, yu t thn kinh, tm l, thi tit... cng c th nh hng n s thay i ca mch. </p><p>Th d: Khi theo di mch PH, cc tc gi nhn thy: </p><p>Mch PH c th pht sinh do: </p><p>Lng mu tim tng ra c tng ln. </p></li><li><p>7 </p><p>Sc co bp ca thnh mch km. </p><p>Hoc s thay i ca mch TRM c th do: </p><p>Lng mu tim tng ra bnh thng hoc h thp. </p><p>Cc mch mu ngoi bin co li... </p><p>D- CC B V CHN MCH </p><p>B v chn mch, theo cc sch xa, c nhiu cch khc nhau, c th tm vo ba cch sau: </p><p>1- Cch chn mch ton thn (Bin chn php), thin 'Tam b cu hu lun' (T vn 20) trnh by nh sau: </p><p>a- Thng b (u) chia l ba vng: </p><p>Thng b thng : ng mch hai bn trn (Thi dng) chn bnh kh cnh bn u. </p><p>Thng b trung: ng mch trc tai (tng ng vng huyt Nh mn) chn bnh v tai v mt. </p><p>Thng b h: ng mch hai bn m (tng ng vng huyt C liu) chn bnh ming v rng. </p><p>b- Trung B (Tay), chia lm ba vng: </p><p>Trung b thng: th Thi m (vng thn khu - huyt Thi uyn) chn bnh v Ph. </p><p>Trung b trung: th Thiu m ( vng huyt Thn mn - ch lm ln ch trong c tay, thng ngn tay t ln ) chn bnh v tng Tm. </p><p>Trung b h: th Dng minh (vng h khu - huyt Hp cc) chn bnh v kh trong ngc. </p><p>c- H b (Chn), chia lm ba vng: </p><p>H b thng: tc Quyt tm (vng huyt Ng l hoc Thi xung) chn bnh v tng Can. </p><p>H b trung: tc Thi m (vng huyt C mn hoc Xung dng) chn bnh v Ty, V, xem V kh. </p><p>H b h: tc Thiu m (vng huyt Thi kh) chn bnh v tng Thn. </p></li><li><p>8 </p><p>Hc THN QUAN XCH </p><p>Thuyt Phi Tri Phi Tri Phi Tri </p><p>Ni kinh Ph </p><p>Hung trung </p><p>Tm </p><p>Hung trung </p><p>V </p><p>T </p><p>Can </p><p>Cch </p><p>Thn Phc </p><p>Thn </p><p>Phc </p><p>Nan kinh </p><p>Ph, </p><p>i trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Thn </p><p>Mnh mn </p><p>Thn </p><p>Bng quang </p><p>Mch kinh </p><p>Ph </p><p>i trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Mnh mn </p><p>Bng quang </p><p>Thn </p><p>Bng quang </p><p>Thin kim </p><p>phng </p><p>Ph Tm T Can Thn Thn </p><p>Thi th t </p><p>nguyn c yu </p><p>Ph </p><p>Cch thng </p><p>Tm </p><p>Cch thng </p><p>T </p><p>Cch h </p><p>Can </p><p>Cch h </p><p>Mnh mn </p><p>Thn </p><p>L ng Vin </p><p>Ph </p><p>i trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Mnh mn </p><p>3. Tiu </p><p>Thn </p><p>Bng quang </p></li><li><p>9 </p><p>Hot B Nhn </p><p>Ph . trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>3. Tiu </p><p>Tm bo </p><p>Thn </p><p>Bng quang </p><p>L Thi Trn </p><p>Ph </p><p>Hung trung </p><p>Tm </p><p>Chin trung </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Thn i </p><p>trng </p><p>Thn </p><p>Tiu trng </p><p>D Gia Ngn </p><p>Ph Tm T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Thn </p><p>3. tiu </p><p>Tiu trng </p><p>Thn, B. quang </p><p>i trng </p><p>Y tn tt c </p><p>Ph </p><p>V trung </p><p>Tm </p><p>Chin trung </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Thn i </p><p>trng </p><p>Thn </p><p>Tiu trng </p><p>Cnh Nhc </p><p>ton th </p><p>Ph </p><p>Chin trung </p><p>Tm </p><p>Tm bo </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>Mnh mn </p><p>3. Tiu </p><p>T. trng </p><p>Thn </p><p>B. quang </p><p>. trng </p><p>Y tng </p><p>kim gim </p><p>Hung trung. </p><p>Ph </p><p>Chin trung. </p><p>Tm </p><p>T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>i trng Thn </p><p>Tiu trng </p><p>Bng quang </p><p>Thn </p><p>Chn gia khu </p><p>yu </p><p>Ph </p><p>i trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng. </p><p>Ph </p><p>V </p><p>Can m </p><p>T. bo </p><p>3 tiu </p><p>M.mn </p><p>Thn </p><p>Bquang </p><p>Vic chia lm ba vng (Tam b) v 9 khu (Cu hu) theo sch T vn trn l d tm cc mch mu phn (lp) nng (cn) ca ton thn, qua phn tch s bin ha v kh huyt trong c th con ngi suy hoc thnh. Hin nay trn lm sng t khi dng n. </p><p>Trong trng hp bnh nng hoc nguy him, ngi ta mi chn mch Xung dng ( xem v kh cn hoc mt, tin liu c vic dung np thuc hay khng ) hoc xem mch Thi kh d on sng (cn p) hoc cht (khng p na). </p><p>2- Cch Chn Mch Theo Tam B </p></li><li><p>10 </p><p>Theo sch 'Thng hn lun', c th ch xem mch tam (ba) b: </p><p>Nhn nghinh (ng mch c) chn v V kh. </p><p>Thn khu (ng mch tay quay - huyt Thi uyn) chn bnh ca 12 ng kinh. </p><p>Phu dng (ng mch mu bn chn - huyt Xung dng) chn v V kh. </p><p>3- Cch Chn Mch Thn Khu </p><p>Sch 'Nan Kinh', Nan th I cho rng, ch cn xem mch thn khu, v cng chia ra lm ba b: Thn, Quan v Xch. Mi b li chia ra lm ba hu: Ph, Trung v Trm, hp li cng thnh tam b cu hu. Ch dng mt b thn khu xem s thnh suy kh huyt ca ton thn. </p><p> gii Vn nn (Nan) I l: "12 kinh u c ng mch nhng ch xem mch thn khu chn on vic lnh d, sng cht ca lc ph, ng tng l th no?" Tn Vit Nhn tr li nh sau: "Thn Khu l ch i hi ca mch, l ng mch ca th Thi m... l chung th ca ng tng, lc ph, v vy, php chn phi ly thn khu. ( Thn khu gi, mch chi i hi, th Thi m chi mch ng d... Thn khu gi, ng tng lc ph chi s chung th, c php th thn khu d ). </p><p>Trong thin 'Ng tng bit lun' (T vn 11) Hong hi: "Kh khu ti sao li lm ch ring ca ng tng?" K B p: "V l b cha thc n, l ngun gc ca lc ph. Nh vy, tuy vic chn mch thn khu do sch Nan kinh xut nhng cng bt ngun t sch Ni kinh T Vn. </p><p>(Ghi ch: Vng Thc Ha trong sch 'Mch kinh' gi b thn bn tri l Nhn nghinh v b thn bn phi l Kh khu ). </p><p>E- MCH V TNG PH </p><p>Theo Nan th 18 (Nan kinh) th b v xem mch thn khu c chia lm ba b v c gi theo th t: Thn, Quan v Xch. Cc b v ny s tng ng vi Tng Ph trong c th. </p><p>Vic sp xp (nh v) cc b v tng ng vi cc tng ph ra sao c cc sch kinh in ghi chp li. Ty theo quan im ca mi tc gi, cch nh v c hi khc nhau v danh xng, nhng v c bn li rt ging nhau. ( Xem 'Biu ca cc hc thuyt v b v mch'). </p><p>Cc hc thuyt trn, vic phn b v tr ca tng ph u da theo ca thin 'Mch yu tinh vi lun' (T vn 17) ch ring v tr ca i trng, Tiu trng v Tam tiu l c nhiu khc bit: </p><p>- Theo Vng Thc Ha trong sch 'Mch kinh' th: "Tiu trng tng ng vi Tm, v vy, Tiu trng b thn bn tri cng vi Tm, i trng biu l vi Ph, v vy, i trng b thn bn tay phi cng vi Ph. Tam tiu b Xch bn tay phi cng vi Mnh mn ha v Mnh mn ha v Tam tiu u l tng ha". </p></li><li><p>11 </p><p>- Theo Trng Cnh Nhc trong 'Cnh Nhc ton th' th Tiu trng b xch bn tay phi, cng v tr vi Mnh mn ha v ha Tiu trng gn vi ha Thn hn l ha Tm. Ngoi ra, Tiu trng cng tng thng vi Thn v Bng quang. i trng b xch bn tay tri, cng v tr vi Thn thy v kim (i trng) sinh thy (T hn). </p><p>- Theo L Thi Trn trong 'Tn H mch hc' th Tiu trng di Tm, v vy b xch bn tri. i trng di Ph, v vy b xch bn phi. </p><p>c bit Trng Cnh Nhc v L Thi Trn khng cp n Tam tiu (Xem thm chi tit trong biu ). </p><p>Nhn nh v vic phn b cc b v tng ph vi mch, Trn Tu Vin bnh lun nh sau: "i v Tiu trng trong sch Ni kinh khng cp n, cc nh (nghin cu) sau u theo l m da vo, (iu ny) khng th cu n, ch dng tham kho trong vic bin chng". L Thi Trn, trong sch 'Tn H mch hc' cng nhn nh: "Su b hai tay u l mch ca Ph, ch cn ly m chn on kh ca ng tng lc ph ch khng phi l v tr ca ng tng lc ph". </p><p>Hin nay, a s cc nh nghin cu chn dng theo hc thuyt ca L ng Vin nh sau: </p><p> TAY PHI TAY TRI </p><p>THN Ph </p><p>i trng </p><p>Tm </p><p>Tiu trng </p><p>QUAN T </p><p>V </p><p>Can </p><p>m </p><p>XCH Mnh mn </p><p>Tam tiu </p><p>Thn </p><p>Bng quang </p></li><li><p>12 </p><p>5- S Lin H Gia Cc B V Mch </p><p>Da theo c tnh sinh khc ca Ng hnh, p dng vo cch phn nh b v ca mch v tng ph theo L ng Vin, ta c: </p><p>+ Tng sinh: </p><p>Thn Thy (b xch tay tri) sinh Can Mc (Quan), Mc sinh Ha (Thn) v Ha (Mnh mn - xch bn phi) sinh T Th (Quan), T Th sinh Ph Kim (Thn). </p><p> TAY TRI TAY PHI </p><p>THN Tm Ha Ph Kim </p><p>QUAN </p><p> Can Mc T Th </p><p>XCH </p><p>Thn Thy Mnh mn (Ha) </p><p>+ Tng khc: </p><p>Nhn vo hng ngang, gia 2 tay phi v tri, v gia cc b v cng tn, ta thy c s tng khc: Tm Ha khc Ph Kim, Can Mc khc T Th, Thn Thy khc Mnh mn Ha. </p><p> TAY TRI TAY PHI </p><p>THN Tm Ha Ph Kim </p><p>QUAN Can Mc T Th </p><p>XCH Thn Thy Mnh Mn Ha </p><p>Nu nhn cho s thy: Ph Kim khc Can Mc, T Th khc Thn Thy v nh vy s c mt vng lin hp tng khc nh sau: </p><p>Tm Ha khc Ph Kim, Ph Kim khc Can Mc, Can Mc khc T Th, T Th khc Thn Thy, Thn Thy khc Mnh mn Ha, v vng tng khc c nh vy...</p></li></ul>