MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

  • Published on
    12-Jan-2016

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLER. Kaynama scakl. Erime ve Donma Scakl. Younluk. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PowerPoint Sunusu

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLER

Kaynama scaklErime ve Donma ScaklYounluk Farkl maddelerden belirli ktlelerde tartabiliriz . rnein demir, su elma, sirke gibi birok maddeden 1kg alabiliriz . Benzer ekilde farkl maddelerin hacimleri de ayn olabilir. rnein, st, sirke, gazoz gibi maddelerden 1L alabiliriz. Buna gre ktle ve hacim maddeler iin ortak zelliktir . Farkl maddeler ayn ktle ve hacme sahip olabilir.Maddeleri Nasl Ayrt Ederiz?? Maddeleri birbirinden ayrt etmek iin her bir maddenin kendine zg zelliklerini kullanrz. rnein renk, koku, tat ve sertlik gibi zellikleri ile maddeleri ayrt ederiz. Maddelerin llebilen kaynama noktaserime noktas ve younluk gibi ayrt edici zellikleri vardr. Acaba bu zellikler maddeleri ayrt etmek iin kullanlabilir mi?1)Kaynama Noktas Svlar s alarak her scaklkta buharlar. Svnn scakl ykseldike buharlama hz da artar . Scaklk yle bir noktaya ykselir ki bu scaklkta svnn buharlamas en hzl olur. Svnn her tarafnda oluan buhar, kabarcklar buhar oluturmaya balar . Bylece svlar fokurdayarak kaynar.

Bir svnn kaynad scakla Kaynama noktas ad verilir. Svlar kaynad srece scaklk deimez.Svlarn Hepsi Ayn Scaklkta m Kaynar? Saf svlarn kendine zg kaynama scaklklar vardr. Bu nedenle kaynama noktas saf svlar ayrt etmek iin kullanlabilir. D grnte renksiz olan iki tane sv alalm. Bunlar ayr ayr kaplara koyalm Ocakta bu kaplar sttmzda birinin 78Cta dierinin ise 100Cta kaynadn gzlemleyelim. Bu bize svlarn farkl olduunu gsterir.

ncelendiinde 78Cta kaynayan svnn alkol, 100Cta kaynayan svnn ise su olduunu belirleyebiliriz. Grld gibi kaynama noktalarna bakarak svlar ayrt edebildik.

Saf Madde Tek bir maddeden oluan, baka maddelerle karmam maddelere saf madde denir. Saf maddeler , basit yntemlerle (kaynama , mknats , szme , eleme..)daha basit maddelere ayrlamazlar. Saf svlarn kaynama scakl (kaynama noktas) svnn miktarna bal deildir. Kaynama scakl sadece svnn cinsine baldr. Miktarna bal deildir . rnein bir bardak su ile bir kazan su ayn ortamda ayn scaklkta kaynar. 2)Erime ve Donma Noktas Saf katlarn erimeye balad scakla erime noktas ad verilir. Kat eridii srece scaklk sabit kalr.

Saf svnn donmaya balad scakla donma noktas ad verilir. Donma olay devam ettii srece scaklk sabit kalr.

Maddenin miktar ne olursa olsun erime ve donma noktas(scakl) daima ayn ortamda sabittir . rnein,1g suyunda bir ton suyun da erime ve donma noktalar ayndr. 3)Younluk Gnlk hayatta baz maddelerin su zerinde yzdn bazlarnn ise suya battn gzlemleriz . rnein bir tahta parasn suyun zerine attmz zaman batmaz fakat cam bilyeyi yada ay kan suya attmz zaman hemen suyun dibine batar. Tahta su stnde yzen bir maddedir . Kk bir tahta su stne atldnda suya batmaz . Ayn ekilde byk bir ktk suya atldnda o da su zerinde yzer. O halde suya batmayan bir maddenin ktlesi ne olursa olsun su zerinde su stnde yzer. Ufak bir demir talan ve bir demir bilyeyi suya attmzda her ikisi de suya batar. Buna gre, suya batan bir maddenin ktlesi ne olursa olsun suya batar. Sonu olarak madde ktlesinin suya batmaya veya su stnde yzmeye dorudan bir etkisi yoktur.Hacmin Suda Batmaya Etkisi Var mdr? Hacmi ok kk strafor ile ok byk straforu su zerine atalm. kisinin de su stnde yzdn gzlemleriz. O halde hacmin kk yada byk olmas maddenin suda yzp yzmeyeceini etkilemez. Farkl Maddelerin Hacmi Aynysa Ktleleri Ayn mdr? Silgi ve strafordan bir kenar 1cm olan kpler yapalm Kenar lleri ayn olan bu kplerin hacimleri eittir. Kpleri bir tart ile tarttmzda silgi kpnn ktlesinin strafor kpnn ktlesinden daha fazla olduunu grrz. Buna gre maddelerin hacimleri ayn olsa da ktleleri farkl olabilir. Ayn hacme sahip ama ktlesi daha byk olan madde youn madde olarak adlandrlr. rnein bir bardak suyun ktlesi bir bardak Ayiek yann ktlesinden daha fazladr .

Su ayiek yana gre daha youn olduu iin ya zerine su dktnzde yan dibine batar.

Younluk Nedir? Bir maddenin birim hacminin ktlesi Younluk olarak adlandrlr.Birim hacmi 1ml olarak kabul edelim. Bu durumda younluk, hacmi 1ml olan maddenin ktlesi olur. Younluk Nasl Hesaplanr? Younluk birim hacimdeki ktledir. O halde maddelerin younluklarn hesaplayabilmek iin ktlesinin ve hacminin bilinmesi gerekir.

Madde ktlesinin hacmine blm younluunu verir. Buna gre bir maddenin younluu ,

eitlii ile hesaplanr

yi ki Su Buzdan Daha Youn Suyun younluu buzdan daha fazladr. Bir buz parasn suya attmzda su zerinde yzer. Suya verilen bu zellik olmasayd deniz, gl ve dere gibi su kaynaklarnda yaam, canllarn hayatn devam ettirmesi iin uygun olmazd

Kn baz gl ve derelerin yzeyinin buzla kaplandn grrz. nk kn havalar souyunca gl ve dere sular yzeyde donmaya balar. Eer buz sudan daha youn olsayd dibe doru batard. Buda iindeki bitki ve hayvanlarn hayatn olumsuz etkilerdi.

Buzun gl, dere sularnn stnde bulunmas buzun altndaki su scaklnn canllarn yaayabilecei deerde korunmasn salar. Yani buz tabakas bir elbise gibi altndaki suyu scak tutar. Bylece canllar ar souk havalarda da sudaki yaamlarn srdrrler.