magazín CITY DNES únor 2011

 • Published on
  31-Mar-2016

 • View
  220

 • Download
  3

DESCRIPTION

m ije Praha? Jak udlosti a novinky ekaj Praany a nvtvnky hlavnho msta? Kam za kulturou, dobrm jdlem, i s dtmi? Msc co msc pipravuje redakce denku MF DNES nov magazn CITY DNES. Pin v nm aktuln tmata a servis pro vyuit volnho asu, tipy na spoleensk, kulturn, kulinsk a sportovn akce, vlety, nakupovn a dal uiten informace. Vychz jako soust MF DNES, lze jej tak najt ve vybranch kavrnch, restauracch, obchodech, nebo sportovnch a kulturnch zazench.

Transcript

 • CITY

  Rozhovor sopernhvzdou, kter vystoup

  vnoru vpraze

  Rozhovor sopernhvzdou, kter vystoupvnoru vpraze

  ODVN VIZE DEVELOPER

  A ARCHITEKT.

  PRAHA ZTKANov projekty zmn metropoli

  TMA SLA

  magazn

  KylieMinogue

  SLO 1 / 22 .NOR ASPECILN MSN MAGAZN MF DNES O P R A Z E A P R O P R A A N Y

  +SER

  VIS

  DoPrahy sechyst jedna

  znejspnjch zpvaek posledn

  doby. Vystoupu 2. bezna

  vO2 aren.

  INZERCE

  BEZEN 2011

  CITY GOURMETNebojte se do hotelu

  24

  CITY REALITYPehled realit v Praze

  38

 • Nov 13palcov MacBook Air

  *Vdr baterie se me liit podle uvn a konfigurace. Vce informac na www.apple.com/uk/batteries. TM a 2011 Apple Inc. Vechna prva vyhrazena.

  MacBook Airje tady.Skvl vkon, dokonal designUltratenk vhradn ashov pam, Multi-Touch trackpad, 7hodinov vdrbaterie, 30 dn v pohotovostnm reimu*, mimodn vkonn procesor a graka.Nov MacBook Air spluje vechno, co od technologi oekvte.

  iSETOS, OC Chodov, Praha 4, www.isetos.cz

  iStyle, Revolun 1003/3, Praha 1, www.istylecz.cz

  iStyle, Zlat Andl, Ndran 23, Praha 5, www.istylecz.cz

  iWorld, 28. jna 2, Praha 1, www.iworld-store.com

 • 3EDITORIAL

  TIR

  PRAHA NIKDY NESPMte vruce plnou novinku magazn jen pro Prahu. Vychzet bude kad msc abude vm slouit jako nvod: kde se dobe najst, kde nakoupit, kam jt zakul-turou, kde si zasportovat akam jet navlet, pokud mte zrovna voln vkend. Je vnm spousta tip, rad apraktickch informac.

  Vsle, kter prv drte, na-jdete mimo jin pro l australsk zpvaky Kylie Minogue, kter piveze doPrahy svou famzn show. Dozvte se, jak by mla vy-padat Praha budoucnosti, porad-me vm, kam sdtmi zapoznnm apro byste se nemli bt chodit dohotelovch restaurac.

  MF DNES nabz svm tenm estkrt tdn novinovou plohu. Magazn City je bonus bude vychzet zpravidla posledn ter vmsci anajdete jej vloen vde-nku MF DNES nebo navybranch mstech vPraze.

  Budeme rdi, kdy se stanete spolutvrci City: pite nm, co vs zaujalo, oem byste si rdi pe-etli. Vae podnty nm pomohou udlat asopis pmo pro vs.

  Doufme, e pro vs budeme inspirac ae snam novm City magaznem vm nic neutee.

  Praha toti nikdy nesp! Monika Mudranincov

  CITY MAGAZN MF DNESOPRAZE APRO PRAANY Vedouc projektu Martin MoravecVedouc magaznu Monika MudranincovArt director Luk HonzkObrazov redaktorka Bohumila ihkovFotograf Luk ProchzkaGra ka Mirka Kafkovprava fotograf Eva Marlkov,Jakub StrekInzerce MAFRA, a. s., odd. inzertnch poradc Praha, Karla Englie 519, Praha 5tel.: 225063412 (345160)fax: 2250634624e-mail: inzerce.poradce@mafra.cz

  Vydala MAFRA, a. s.Tisk Severotisk, spol. s r.o., Mezn 7, st nad Labem

  OSOBNOSTPopov mainka Kylie. Prahu ek 2. bezna velkolep show zpvaky Kylie Minogue. Pette si, co pro vs pichystala.

  TMAPraha ztka. Jak bude vypadat Praha budoucnosti? Pokud se bu-dou realizovat plny developer, vyrostou naPankrci mrakodrapy, naLetnou povedou jezdc schody azanedban ndra oij.

  SERVISProgram nabezen. Poradme vm, kam vyrazit vbeznu zahud-bou, sportem nebo sdtmi. Dme vm itipy na lmov premiry, vstavy adivadeln pedstaven.

  GOURMETHotelov restaurace. Mte hlad? Bte se najst dohotelovch restaurac. Nejsou uren jen pro hotelov hosty.

  BOUTIQUEJak si vybrat boty. Chcete si koupit boty, kter nebudete muset pojedn sezon vyhodit? Porad-me vm, jak nato.

  SLUBYKam doistrny. Mnoz zns maj patn zkuenosti sistrnami. Podle eho si vybrat takovou, kte-r vm prdlo nezni?

  4

  7

  14

  24

  26

  30

  ADRESA Co se dje naPalmovce. Osm mstsk st lk naspoustu ze-len akulturnch akc.

  SPORT Jak nabadminton. Badmin-ton me hrt kad. Iten, kdo nasporty nem vbec talent.

  DTI Interaktivn muzea. Zvaj vae dti, kdy je chcete vzt domu-zea? Nabdnte jim interaktivn zbavu.

  VLET Akvaparky vPraze aokol. Mte voln den? Uijte si ho vakva-parku.

  REALITY Pravideln ploha CITY magaznu spehledem realit vPraze.

  32

  34

  36

  38

  41

  CITY AVYState se spolutvrci City. Budeme rdi, kdy budete sledovat nae strnky apst nm vae npady.email: city@mfdnes.czweb: praha.idnes.cz/cityfacebook: facebook.com/praha-nikdynespitwitter: @citydnes

  PT SLO VYCHZ VTER 29. BEZNA

  PRO MM RD/A PRAHU?ANKETANATLIE KOCBOVZe veho nejradi mm naPraze kavrensk ivot. Tolik kavren, jako je vcentru Prahy, snad nikde jinde nenajdete.

  VCLAV MARHOUL Pro mm rd Prahu? Protoe je to moje msto, e jsem se tady narodil, e dky tomu j promjm hodn.

 • OSOBNOST

  4 | BEZEN 2011

  Kdy se Kylie Minogue vydala ped devti lety na sv pt svtov turn s nzvem Kylie- Fever, netuila, e se britsk hudebn asopis The New Mu-

  sical Express petrhne v superlativech. Jednoho dne budou vechny koncerty takov: fenomenln navren a bez-chybn proveden, psal v hodnocen.

  Timesy si v roce 2005 vystaily s men- slovn zsobou. Koncert roku? Jist, bez pochyb! psaly o koncertu ze ry Showgirl a Daily Telegraph pihodil dov-tek, e Australanka pedvedla to nejlep- vystoupen, kter se dostalo do msta. Nedln The Independent po koncertnm programu KylieX2008, s nm zpvaka pijela i do eska, jen dodal, e Kylie Mi-nogue je popov gnius.

  Kolik chvly pinese projekt Aphrodite, eskmu publiku nabzen 2. bezna, lze tko odhadnout. Zatmco drte v ruce tento asopis, mla by mt za sebou Kylie Minogue dnskou premiru. Z pprav se ale d vyst, e by novini mli shnout po slovncch synonym, jeliko podvan to bude opt velkolep. Kad de na ma-ximum, aby pro vs pipravil show, kterou budete milovat, vzkzala zpvaka za-tkem nora svm fanoukm ze zkou-ky pes svj pro l na Twitteru.

  Bez ohledu na omraujc rozpoet drobn blondnka pichystala zase nco specilnho. Ostatn ona to vlastn ani jinak neum, protoe v, jak tk je srov-nat krok s konkurenc, respektive ten svj prothnout a rivaly pedbhnout. Zku-enosti poctiv nabrala u v dtstv, kdy na prvn pekku narazila hned za dve-mi svho pokojku. V cest j toti stla mlad sestra Dannii, takt zpvaka a dnes pedevm porotkyn britsk p-veck soute X Factor a kln Austrlie hled talent. Zatmco jedenctilet Ky-lie vyzobvala malink role v serilech, z Dannii se stal pravideln host hudebn-ho tdenku Young Talent Time. Zlom pi-el a ve chvli, kdy se Kylie objevila v te-lenovele Soused. Nekonen sga, kter na zatku letonho nora mla na kont 6 090 epizod, hostila i dal hvzdu konce 80. let Jasona Donovana, jeho si Kylie Minogue vzala. Jejich lmovmu satku jen ve Velk Britnii pihlelo vce ne 20 milion divk. Od role mechaniky Charlene Mitchellov u byly populrn ceny a debutov singl na dosah.

  HRAJ SI SE MNOU NAMAINKUPrvn deska s pedlvkou lgru The Lo-co-Motion pokoila australsk ebky a dodnes pat k celosvtov nejhranj-

  m skladbm. Kylie ji pravideln zaazuje do svch koncertnch program a neza-pomn ani na taneek z klipu, v nm v legnch na aerobik ermovala rukama, napodobovala pohyb ojnice parn loko-motivy a broukala Do the loco-motion with me.

  Od t doby vydala jedenct alb vetn zatm poslednho s boskm obalem a nzvem Aphrodite. Posbrala stovky cen a jej tv vykoukla z nespoetnho mnostv titulnch stran a fotoeditorial

  PIJD PO TECH LETECH. UVOLNN, SEBEVDOM

  A S PROGRAMEM ZA25 MILION DOLAR.

  mainka KyliePopovPrincezna populrn hudby ikrlovna gay. Milenka rebela ityictka touc podtech. Ale pedevm vtzka vboji srakovinou, kter nala vnitn klid. Ate ho rozhazuje pohrstech. Hromadu ho veze i do Prahy. Kylie Minogue.TEXT JANA ZHORKOV FOTO ARCHIV EMI

  UDLOST MSCECO Vystoupen australsk zpvaky Kylie Minogue je jednm znejoekvanjch koncert letonho roku mimo festivaly. Jeho vprava stoj vpepotu pl miliardy korun.

  KDE O2 arena, eskomoravsk, Praha 8 Vysoany

  KDY 2. bezna od20 hodinZAKOLIK Lstky stoj 990a 5990 korun.

 • 55

  NA VYSOK NOZE.Kylie Minogue rda

  nos vysok podpatky. Aby ne, bosa m

  152centimetr, take se na jehlch zvedne do

  prmrn vky.

 • 88

  TMA

  PRAHA ZTJEZRKA NA LETN, MANHATTAN NA PANKRCI, OIVL NDRA... TAKOV JSOU SM

  PANKRC

  STRAHOV STR

  LETENSK PL

  SMCHOV SMCHOV

  PRASK MANHATTAN.Vedle t ji postavench vkovch budov pibudou dal mrakodrapy. Nejvt z nich se budou tyit a do 130 metr.

 • 9KAL VIZE ARCHITEKT.

  TEXT PAVEL VECFOTO ARCHIV FIREM

  Praha se pyn mnoha archi-tektonickmi pamtkami, v budoucnosti by vak jej his-torick rz mohla vznamn ovlivnit i modern architektu-

  ra. Alespo to vyplv ze zmr archi-tekt a developer, kte chtj v nsle-dujcch letech v metropoli postavit adu zajmavch staveb. Jsou to sice zatm pouze vize nartnut na pape, ale n-kter z nich maj relnou anci na spch. Metropole v nsledujcch letech poroste do vky a patrn i do ky. Vzniknou zcela nov tvrti s bytovmi domy, Praa-n budou jezdit metrem do centra msta i z lokalit, kde si o tom nyn mohou nechat jen zdt. Mnoho dlouhodob zpustlch mst se promn k nepoznn.

  Ambice developer sice zashnou do zastavnch mst i v centru Prahy (na-pklad se plnuje bourn nkolika dom pmo na Vclavskm nmst), pevn vak chtj investovat do vstavby novch tvrt. Ploch, kter je mohou uspokojit, je ve mst dost. Napklad oputn n-dra Bubny, nkladov ndra na i-kov nebo zanedban Rohansk ostrov v Karln.

  Rohansk ostrov se m v nsledujcch patncti letech promnit v pulzujc mo-dern tvr s tramvajovou trat. Dokonce jet vznikne nov Libesk ostrov, kter spoj s ekou slep rameno bvalch li-beskch dok.

  METREM DOMOTOLA APSNICEPromna ek i praskou dopravu. Ji loni se zaalo protahovat metro z Dej-vick smrem k Motolu. Metro obslou nejvt praskou nemocnici a tak ko-

  nen osvobod dejvick Vtzn nms-t od nporu mstskch i pmstskch autobus, kter se pesunou k novmu terminlu ve Veleslavn. Vstavba je v plnm proudu a dky novm stanicm budou lid z Petin, Motola a Veleslavna za ti roky msto na autobusy a tramvaje vyret pi svch cestch do centra me-tropole na metro. Pot by s podzem-n drhy mla rozit zcela nov trasa oznaen psmenem D. Ta se nyn pro-jektuje a ve sv prvn fzi propoj Nov Dvory s Pankrc, kde budou cestujc pestupovat na cko. Pak se trasa D zane stavt a na okraj metropole do Psnice a mon dl do stedoesk Jesenice. S trasou B se nov dko spo-j na opanm konci ve stanici Nmst Republiky.

  Po dokonen dka se zejm v-stavba podzemky v Praze na dlouhou dobu zastav. V zemnm plnu jsou ale i dal varianty na vstavbu praskho metra. Uvauje se teba o vtven trasy A ve Stranicch, z nho by podzemka odboila do trbohol, i o vtven trasy B na Stodlkch smrem do Tebonic.

  Plnuje se tak vstavba novch tram-vajovch trat. Ji na konci letonho roku m bt dokoneno spojen podbab-sk tramvajov trat s eleznic, pipra-vuje se projekt na stavbu kolej z Divok rky na ruzysk letit a tak mezi Spoilovem a Jinm Mstem. Tramvaj by se v nsledujcch dvaceti letech mohli dokat tak obyvatel Slivence, Suchdo-la, Maleic nebo teba Kre v seku mezi stanic metra Praskho povstn a mod-anskou tramvajovou trat u zastvky Dvorce. PAVEL.SVEC@MFDNES.CZ

  PRAHA V BUDOUCNU POROSTE DO VKY I DO KY. VZNIKNOU NOV TVRTI S BYTOVMI DOMY A PRAAN BUDOU JEZDIT METREM I ZE VZDLENCH LOKALIT.

  AHOV

  NDRA BUBNY

 • city_poutani_210x285.indd 1 19.1.2011 15:18:36